Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Το σεντούκι των αναμνήσεων

Τίτλος: «Το σεντούκι των αναμνήσεων»           
                                        
Δάσκαλος – Δημιουργός: Σπύρου Ιγνάτιος, δάσκαλος Δημοτικού Σχολείου Ν. Λαμψάκου.

Γνωστική περιοχή:
            Το σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας της Στ΄ τάξης. Το μάθημα είναι συμβατό με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ, διότι ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αναφέρεται σε ενότητα που διδάσκεται στην Στ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.
*      Ενότητα 13: «Τρόποι ζωής και επαγγέλματα»
*      Μαθήματα: «Συνέντευξη με τον κύριο Μανώλη»
                   «Συνέντευξη με τον Αντώνη»
                   «Επιστήμη με άρωμα γυναίκας»
                   «Η ιπτάμενη σκάφη»
Θέμα: «Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο ζωής και τις παραδόσεις του τόπου τους.»  

Καινοτομίες:
          Η προσέγγιση και η επεξεργασία του θέματος στο υπάρχον σενάριο δε γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Το επιχείρημα μου σε αυτή την εργασία είναι να διδαχτούν τα παιδιά για τη Ν. Λάμψακο χρησιμοποιώντας τα TΠΕ και ταυτόχρονα να είμαι σύμφωνος  με το περιεχόμενο του ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θα γίνει στο χώρο της τάξης με τη χρήση του βιντεοπροβολέα και στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.  Οι μαθητές με τη βοήθεια του Η/Υ και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται θα μάθουν περισσότερα πράγματα για τον τρόπο ζωής, όπως αυτός διαμορφώθηκε από τους πρόσφυγες που ίδρυσαν τη Νέα Λάμψακο. Τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις, τα παλιά επαγγέλματα των προσφύγων, τα νεότερα επαγγέλματα του τόπου, οι εκκλησίες, οι παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής, τα μουσικά όργανα και οι χοροί είναι τα αντικείμενα μελέτης.
            Στο σενάριο αυτό οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο οπτικοποίησης της ύλης. Η εικονική αναπαράσταση της πληροφορίας και της γνώσης θεωρείται επίσης, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, ότι είναι τακτική που διευκολύνει τη μάθηση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες. (Ράπτης, Ράπτη, 2001)
            Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: MS Word, MS PowerPoint, Google Chrome, Hot Potatoes, Google Earth, Inspiration.
            Αναλυτικότερα το MS Word αποτελεί ένα εργαλείο που διαφέρει από τον παραδοσιακό τρόπο γραφής. Η δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων και πολυτροπικών κειμένων, ο εμπλουτισμός τους με εικόνες, σύμβολα και υπερσυνδέσεις ανοίγει νέους ορίζοντες στους μαθητές. Επίσης τα κείμενα γίνονται πιο ευπαρουσίαστα και ελκυστικά, καθώς ξεφεύγουμε από τα στενά πλαίσια της φωτοτυπίας. Η «αθανασία» του κειμένου τέλος, είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Το γεγονός αυτό είναι πρωτοφανές στα ανθρώπινα χρονικά και δεν μπορούσε να επιτευχθεί με χαρτί και μολύβι.
            Με το λογισμικό MS PowerPoint η διδασκαλία γίνεται πιο «ζωντανή». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιείται κυρίως για παρουσίαση. Η δυνατότητα προβολής σύντομων κειμένων τα κάνει λιγότερο κουραστικά και περισσότερο ελκυστικά στον αναγνώστη. Η χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (εικόνα, ήχος, βίντεο και κίνηση) είναι αυτό που του δίνει μία ξεχωριστή θέση μέσα στην τάξη, σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, η οποία βασίζεται στον γραπτό και προφορικό τρόπο μετάδοσης της γνώσης.
            Ο φυλλομετρητής  Google Chrome χρησιμοποιείται στο υπάρχον σενάριο για την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Οι μαθητές εξασκούνται στη γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών σε διάφορες ιστοσελίδες και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, αφού όλες οι πηγές στο διαδίκτυο δεν είναι αξιόπιστες.
            Το λογισμικό  Hot Potatoes δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει δικές του ασκήσεις ποικίλων τύπων. Η αντιστοίχιση, το σταυρόλεξο, οι ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής και η συμπλήρωση κενών εξασκούν τους μαθητές με παιγνιώδη τρόπο. Ανέκαθεν οι παραπάνω δραστηριότητες θεωρούνταν πιο προσιτές για τα παιδιά, εφόσον μάλιστα συνοδεύονται από την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Επιπροσθέτως αποτελεί ισχυρό εργαλείο αξιολόγησης στα χέρια του εκπαιδευτικού.  
            Το Google Earth είναι ένα πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης της γης με το οποίο ο χρήστης μπορεί να μεταβεί σε όποιο σημείο της Γης επιθυμεί. Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης οποιασδήποτε τοποθεσίας, μέτρησης αποστάσεων και εισαγωγής εικόνας ή σχολίου. Με το υπάρχον εργαλείο οι μαθητές θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τη θέση και το μέγεθος της Ν. Λαμψάκου. Επίσης θα εντοπίσουν την πατρίδα των προγόνων τους, την Λάμψακο της Μικράς Ασίας.
            Το λογισμικό Inspiration αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα εννοιολογικής χαρτογράφησης. Αποτελείται από εικόνες (σύμβολα) οι οποίες συνδέονται με γραμμές (συνδέσμους). Τα σύμβολα είναι στην ουσία πλαίσια που περιέχουν κείμενο ή εικόνες, είτε από αυτές που παρέχει το ίδιο το πρόγραμμα είτε οποιαδήποτε εικόνα από τον υπολογιστή μας ή το διαδίκτυο. Στο υπάρχον διδακτικό σενάριο χρησιμοποιήθηκε για να φτιαχτεί ένας εννοιολογικός χάρτης που συνδυάζει την ιεραρχικώς δομημένη και την αραχνοειδή μορφή. Μέσα στο χάρτη αποτυπώνεται ο τίτλος του σεναρίου, οι ήρωες που το συνοδεύουν, ενώ ξεδιπλώνονται και οι τίτλοι των διδακτικών ενοτήτων συνδυαζόμενοι από μία αντιπροσωπευτική φωτογραφία για τον καθένα και μερικές πληροφορίες με τα σημαντικότερα σημεία της κάθε διδακτικής ενότητας.
           Προστιθέμενη αξία
Η συμβολή των ΤΠΕ στο σενάριο έγκειται στα εξής:
*      Η συμμετοχή όλης της τάξης στη μαθησιακή διαδικασία. Στην παραδοσιακή διδασκαλία με τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου, κάποιοι μαθητές μένουν αμέτοχοι. Με την ένταξη των τεχνολογιών στη σχολική τάξη αλλά και μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας δραστηριοποιούνται και αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία.
*      Το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου ωθεί τους μαθητές στη δημιουργία ευπαρουσίαστων και καλαίσθητων κειμένων.
*      Το διαδίκτυο βοηθά στην αναζήτηση πληροφοριών, ξοδεύοντας λιγότερο χρόνο, απ’ το να ψάχνουν σε βιβλία ή εγκυκλοπαίδειες.
*       Τα λογισμικά ειδικής χρήσης (Hot Potatoes) προσφέρουν τη δυνατότητα συνεργασίας με σκοπό την επίλυση ασκήσεων. Επίσης παρέχουν ανατροφοδότηση που διευκολύνει τους μαθητές, ενώ οι δείκτες αξιολόγησης τους δίνουν την ευκαιρία να εξακριβώσουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους.
*      Η συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών ότι η γνώση δύναται να κατακτηθεί με παιγνιώδη και ελκυστικό τρόπο, συμβάλλοντας και οι ίδιοι με ενεργητικό τρόπο στη μάθηση. 

Γνωστικά- διδακτικά προβλήματα
            Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να χειρίζεται με σιγουριά και άνεση τα λογισμικά, ώστε να επιλύει γρήγορα οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί χωρίς σπατάλη πολύτιμου διδακτικού χρόνο.
            Υπάρχει πιθανότητα οι μαθητές να μην μπορούν να συνεργαστούν με την ομάδα τους σε διάφορες δραστηριότητες, γεγονός που θα προκαλέσει ανωμαλία στη μαθησιακή διαδικασία.
            Η ανομοιογένεια του γνωστικού επιπέδου και οι ιδιαίτερες δεξιότητες που έχει κάθε μαθητής πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη συγκρότηση των ομάδων, την εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και την επίτευξη των στόχων.
            Κάποιοι από τους μαθητές θα συναντήσουν δυσκολίες στην πληκτρολόγηση κειμένου και για τον λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρέχει περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο.
            Είναι γνωστή η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τόσο με την παραγωγή περιγραφικών και αφηγηματικών κειμένων όσο και με τη δημιουργία περίληψης. Για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να είναι πιεστικός όσον αφορά τον χρόνο περάτωσης των ανωτέρω δραστηριοτήτων. 


Σε ποιους απευθύνεται
          Το υπάρχον σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ τάξης του δημοτικού. Με κάποιες τροποποιήσεις στα φύλλα εργασίας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε μαθητές της Ε΄ τάξης. 

Χρόνος υλοποίησης
            Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε δώδεκα (12) διδακτικές ώρες.   

Χώρος υλοποίησης
            Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν τις περισσότερες ώρες στο εργαστήριο πληροφορικής. Εκεί υπάρχουν δεκαπέντε (15) φορητοί υπολογιστές και βιντεοπροβολέας. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος της τάξης έχοντας σαν ενισχυτικά εργαλεία έναν (1) φορητό υπολογιστή και τον βιντεοπροβολέα.
Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών
*    Ως προς το περιεχόμενο του μαθήματος:
Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα είδη των κειμένων (αφηγηματικό, περιγραφικό, συνέντευξη) και να βρίσκονται σε καλό επίπεδο στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού κειμένου. Όσον αφορά τα γραμματικά φαινόμενα χρήσιμο θα είναι να κατέχουν την κλίση επιθέτων με καταλήξεις –ων, -ουσα, -ον και –ύς, -εία, -ύ, να μπορούν να μετατρέπουν τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και το αντίστροφο, να χειρίζονται με άνεση τις εγκλίσεις και τους χρόνους των ρημάτων τόσο σε ενεργητική όσο και σε παθητική φωνή και να μπορούν να διακρίνουν τα είδη των αντωνυμιών. Επίσης σε σχέση με το συντακτικό οφείλουν να ξεχωρίζουν τα είδη της σύνδεσης των προτάσεων (παρατακτική και υποτακτική σύνδεση, ασύνδετο σχήμα).
*      Ως προς τη χρήση υπολογιστών:
Σαν προαπαιτούμενο για να εξελιχθεί ομαλά η πορεία του σεναρίου, οι μαθητές θα πρέπει να κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα λογισμικά γενικής χρήσης του Office (Word, Power Point). Επιπλέον θα πρέπει να πλοηγούνται με άνεση στο διαδίκτυο.
*      Ως προς το επίπεδο συνεργασίας:
Εφόσον το σενάριο απευθύνεται σε παιδιά της Στ΄ τάξης θεωρείται δεδομένο ότι γνωρίζουν το πώς λειτουργεί μία ομάδα, τον τρόπο κατανομής των ρόλων αυτής και τις αρετές της ομαδοσυνεργατικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Ιδανικό θα είναι τα παιδιά να μπορούν να σεβαστούν την προσωπικότητα και τις ιδιαίτερες ικανότητες όλων των συμμαθητών τους.

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία
*      Σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας Στ΄ τάξης (βιβλίο και τετράδιο εργασιών)
*      Δεκαπέντε (15) Η/Υ
*      Βιντεοπροβολέας
*      Λογισμικά γενικής χρήσης (Word, Power Point, Google Earth)
*      Λογισμικά ειδικής χρήσης (Hot Potatoes, Inspiration)
*      Φύλλα εργασίας
*      Διαδικτυακές διευθύνσεις
*      Φωτογραφική μηχανή
*      Μαρκαδόροι
*      Χαρτόνια
*      Ψαλίδια

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης
            Οι μαθητές θα εργαστούν στα πλαίσια του σεναρίου ατομικά και ομαδικά σε τέσσερις (4) ομάδες εκ των οποίων οι τρεις (3) θα αποτελούνται από τέσσερα (4) άτομα και η μία (1) ομάδα από τρία (3) άτομα. Ο δάσκαλος κατά τη συγκρότηση των ομάδων φροντίζει να κατανείμει δίκαια τους μαθητές, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του καθενός. Η «ισορροπία» της δυναμικότητας των ομάδων είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία του σεναρίου.
            Καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η καθοδηγούμενη διερεύνηση. Ο δάσκαλος έχει το ρόλο του καθοδηγητή, εμψυχωτή και αρωγού στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι μαθητές του. Φροντίζει με τη διαλογική συζήτηση, με τις κατάλληλες ερωτήσεις και οδηγίες να καθοδηγεί την ομαδική εργασία προτρέποντας τους μαθητές να αυτενεργούν και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 

Σκοπός
            Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι το να γνωρίσουν οι μαθητές καλύτερα τη Νέα Λάμψακο, να εμβαθύνουν στα έθιμα και τις παραδόσεις που έφεραν οι πρόσφυγες, ενώ θα πρέπει να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα στα οποία θα εξασκηθούν.

Στόχοι
Γνωστικοί Στόχοι:
*      Να ξεχωρίζουν τα είδη κειμένου (αφηγηματικό, συνέντευξη, περιγραφικό, ποίημα) και να παράγουν αυτού του είδους τα κείμενα.
Περιγραφικά κείμενα: ΦΕ_9.1, ΦΕ_9.2, ΦΕ_9.3, ΦΕ_9.4, ΦΕ_20, «Η Μονή του Αγίου Γεωργίου Αρμά», «Μικρασιάτικα έθιμα 1», «Μικρασιάτικα έθιμα 2», «Μικρασιάτικοι χοροί που διαδόθηκαν στην Ελλάδα»
Αφηγηματικά κείμενα: «Ελλενίτ: Ένα νόμισμα με δύο όψεις», «Μικρασιάτικη κουζίνα», «Μουσική κληρονομιά», «Ο Άγιος Τρύφωνας στην Νέα Λάμψακο», «Ο Ζαχαράκης Καραογλάνης»
Συνεντεύξεις: «Το ξεκίνημα των ουζερί», ΦΕ_18.1, ΦΕ_18.2, ΦΕ_18.3, ΦΕ_18.4
Ποιήματα: ΦΕ_13.1, ΦΕ_13.2
*      Να εξοικειωθούν με την προετοιμασία μιας συνέντευξης δίνοντας έμφαση στις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν στην εκάστοτε περίπτωση.
«Το ξεκίνημα των ουζερί», ΦΕ_18.1, ΦΕ_18.2, ΦΕ_18.3, ΦΕ_18.4
*      Να αναπτύξουν δυνατότητες κατανόησης κειμένου.
ΦΕ_4, ΦΕ_9.1 άσκηση 1, ΦΕ_9.2 άσκηση 1, ΦΕ_9.3 άσκηση 1, ΦΕ_9.4 άσκηση 1, ΦΕ_13.1, ΦΕ_13.2
*      Να ξεχωρίζουν τα κυριότερα μέρη ενός κειμένου και να παράγουν την περίληψή του.
ΦΕ_8 άσκηση 3
*      Να μπορούν να μετατρέπουν τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και το αντίστροφο.
ΦΕ_3, ΦΕ_6, Επαναληπτικό _ΦΕ άσκηση 2
*      Να μάθουν την κλίση επιθέτων σε (-ων, -ούσα, -ον και –ύς, -εία, -ύ).
ΦΕ_5, Επαναληπτικό _ΦΕ άσκηση 4
*      Να ξεχωρίζουν τα είδη των προτάσεων.
ΦΕ_10.1, ΦΕ_10.2
*      Να ξεχωρίζουν τα είδη της σύνδεσης των προτάσεων (παρατακτική, υποτακτική σύνδεση και ασύνδετο σχήμα).
ΦΕ_17, Επαναληπτικό _ΦΕ άσκηση 1&3
*      Να μπορούν να εντοπίσουν τις αντωνυμίες και το είδος τους μέσα σε κείμενα.
ΦΕ_11
*      Να μπορούν να δώσουν οδηγίες σε όλες τις εγκλίσεις (Οριστική, Υποτακτική, Προστακτική).
ΦΕ_9.1 άσκηση 2, ΦΕ_9.2 άσκηση 2, ΦΕ_9.3 άσκηση 2, ΦΕ_9.4 άσκηση 2
*      Να μπορούν να παράγουν και να συνθέτουν λέξεις σύμφωνα με την οικογένειά τους αλλά και να τις αναλύουν στα συνθετικά τους.
Οδηγίες πλοήγησης ηλεκτρονικού λεξικού, Το κουτσό των λέξεων, ΦΕ_21
*      Να μπορούν να δίνουν τίτλους σε παραγράφους.
ΦΕ_8 άσκηση 2
*      Να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο τους, τη Νέα Λάμψακο.
«Ελλενίτ: Ένα νόμισμα με δύο όψεις», «Μικρασιάτικοι χοροί που διαδόθηκαν στην Ελλάδα», «Μουσική κληρονομιά», «Ο Άγιος Τρύφωνας στην Νέα Λάμψακο», «Το ξεκίνημα των ουζερί», ΦΕ_4, ΦΕ_18.1, ΦΕ_18.2, ΦΕ_18.3, ΦΕ_18.4, ΦΕ_19, ΦΕ_20
*      Να συνειδητοποιήσουν την αξία της διατήρησης των εθίμων και των παραδόσεων.
«Μικρασιάτικη κουζίνα», «Μικρασιάτικα έθιμα 1», «Μικρασιάτικα έθιμα 2», Τα σπιτάκια των εθίμων
*      Να έρθουν σε επαφή με παλιά επαγγέλματα είτε με κάποια που έχουν εξαφανιστεί πλήρως είτε με κάποια που συναντάμε σπάνια πλέον αλλά και για πιο σύγχρονα.
«Το ξεκίνημα των ουζερί», ΦΕ_2 (Hot Potatoes), ΦΕ_3, PPT2
*      Να γνωρίσουν τα τραγούδια, τους χορούς και τα μουσικά όργανα που έφεραν οι πρόγονοί τους από τη Μικρά Ασία.
«Μικρασιάτικοι χοροί που διαδόθηκαν στην Ελλάδα», «Μουσική κληρονομιά», ΦΕ_12.1, ΦΕ_12.2, ΦΕ_12.3, ΦΕ_12.4, ΦΕ_13.1, ΦΕ_13.2, ΦΕ_15.1, ΦΕ_15.2, ΦΕ_15.3, ΦΕ_15.4, ΦΕ_16 (Hot Potatoes), PPT3, PPT4, PPT5, PPT6


Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
*      Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να σέβονται τη διαφορετικότητα των συμμαθητών τους και να σέβονται τις απόψεις τους.
ΦΕ_13.1 ερώτηση 3, ΦΕ_13.2 ερώτηση 3, ΦΕ_15.1, ΦΕ_15.2, ΦΕ_15.3, ΦΕ_15.4, ΦΕ_18.1, ΦΕ_18.2, ΦΕ_18.3, ΦΕ_18.4
*      Να ασκηθούν στη διερευνητική μάθηση συμμετέχοντας ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία.
ΦΕ_1.1, ΦΕ_1.2, ΦΕ_12.1, ΦΕ_12.2, ΦΕ_12.3, ΦΕ_12.4, ΦΕ_15.1, ΦΕ_15.2, ΦΕ_15.3, ΦΕ_15.4, ΦΕ_18.1, ΦΕ_18.2, ΦΕ_18.3, ΦΕ_18.4, Το κουτσό των λέξεων
*      Να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
ΦΕ_1.1, ΦΕ_1.2, ΦΕ_3, ΦΕ_7, ΦΕ_9.1, ΦΕ_9.2, ΦΕ_9.3, ΦΕ_9.4, ΦΕ_10.1, ΦΕ_10.2, ΦΕ_15.1, ΦΕ_15.2, ΦΕ_15.3, ΦΕ_15.4, ΦΕ_18.1, ΦΕ_18.2, ΦΕ_18.3, ΦΕ_18.4, Τα σπιτάκια των εθίμων
*      Να αποκτήσουν δεξιότητες ενεργητικής μάθησης χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους.
Παντομίμα_2η διδακτική ώρα, Τα σπιτάκια των εθίμων, Το κουτσό των λέξεων, Εκμάθηση παραδοσιακών χορών στον προαύλιο χώρο, ΦΕ_14, ΦΕ_18.1, ΦΕ_18.2, ΦΕ_18.3, ΦΕ_18.4, PPT2, PPT4, PPT5, PPT6

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
*      Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα πολιτιστικά αγαθά που προσφέρει η κοινωνία, να διασκεδάσουν, να προβληματιστούν, να μάθουν και να εκφραστούν (Μπαμπινιώτης, 1985).
ΦΕ_7, ΦΕ_14, ΦΕ_15.1, ΦΕ_15.2, ΦΕ_15.3, ΦΕ_15.4, ΦΕ_19, Τα σπιτάκια των εθίμων, Το κουτσό των λέξεων, PPT2, PPT3, PPT4, PPT5, PPT6
*      Να μάθουν να σέβονται τον συμμαθητή τους και να αντιληφθούν τη διαφορετικότητα ως προς τον χαρακτήρα και τις δεξιότητες του καθενός.
ΦΕ_12.1, ΦΕ_12.2, ΦΕ_12.3, ΦΕ_12.4, ΦΕ_13.1 ερώτηση 3, ΦΕ_13.2 ερώτηση 3, ΦΕ_15.1, ΦΕ_15.2, ΦΕ_15.3, ΦΕ_15.4, Το κουτσό των λέξεων
*      Να εκτιμήσουν την αξία της ομάδας και της συνεργασίας. Οι μαθητές δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο τελικό αποτέλεσμα της μάθησης αλλά και στη διαδικασία απόκτησής της.
ΦΕ_1.1, ΦΕ_1.2, ΦΕ_3, ΦΕ_9.1, ΦΕ_9.2, ΦΕ_9.3, ΦΕ_9.4, ΦΕ_10.1, ΦΕ_10.2, ΦΕ_12.1, ΦΕ_12.2, ΦΕ_12.3, ΦΕ_12.4, ΦΕ_15.1, ΦΕ_15.2, ΦΕ_15.3, ΦΕ_15.4, ΦΕ_18.1, ΦΕ_18.2, ΦΕ_18.3, ΦΕ_18.4
                  

Στόχοι ως προς τις ΤΠΕ:
*      Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της χρήσης της τεχνολογίας σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
Οδηγίες πλοήγησης ηλεκτρονικού λεξικού, ΦΕ_7, ΦΕ_8 άσκηση1, ΦΕ_12.1, ΦΕ_12.2, ΦΕ_12.3, ΦΕ_12.4, ΦΕ_14, ΦΕ_15.1, ΦΕ_15.2, ΦΕ_15.3, ΦΕ_15.4, PPT3, ΦΕ_2 (Hot Potatoes), ΦΕ_16 (Hot Potatoes), Επαναληπτικό _ΦΕ (Hot Potatoes)
*      Να εξασκηθούν με τη χρήση των προαναφερθέντων λογισμικών γενικής και ειδικής χρήσης.
Power Point: PPT1, PPT2, PPT3, PPT4, PPT5, PPT6, PPT7_Παρουσίαση
Google Earth: ΦΕ_1.1, ΦΕ_1.2
Hot Potatoes: ΦΕ_2, ΦΕ_16, Επαναληπτικό _ΦΕ
*      Να είναι σε θέση να αναζητούν και να βρίσκουν πληροφορίες με τη χρήση του διαδικτύου.
Οδηγίες πλοήγησης ηλεκτρονικού λεξικού, ΦΕ_8 άσκηση 1, ΦΕ_12.1, ΦΕ_12.2, ΦΕ_12.3, ΦΕ_12.4, ΦΕ_15.1, ΦΕ_15.2, ΦΕ_15.3, ΦΕ_15.4
*      Να εξασκηθούν στην πληκτρολόγηση και παραγωγή ευπαρουσίαστων κειμένων χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου.
ΦΕ_3, ΦΕ_8 άσκηση 3, ΦΕ_11,  ΦΕ_12.1, ΦΕ_12.2, ΦΕ_12.3, ΦΕ_12.4, ΦΕ_15.1, ΦΕ_15.2, ΦΕ_15.3, ΦΕ_15.4, ΦΕ_18.1, ΦΕ_18.2, ΦΕ_18.3, ΦΕ_18.4, ΦΕ_19, ΦΕ_20*        1η Διδακτική ώρα «Δύο πόλεις με άρρηκτους δεσμούς»
            Ο Οδυσσέας και η Νεφέλη είναι δύο αδέρφια που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Νέα Λάμψακο. Ο Οδυσσέας είναι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειάς του και πηγαίνει στην Στ΄ τάξη του δημοτικού και η αδερφή του στην Ε΄ τάξη.
            Μια μέρα έπαιζαν ξέγνοιαστα στην αυλή του σπιτιού του παππού και της γιαγιάς τους. Έπαιζαν για αρκετή ώρα, όταν η Νεφέλη είδε πεσμένο ένα μεγάλο παλιό κλειδί. Αμέσως το πήρε να το εξετάσει ο αδερφός της. Ύστερα από λίγο και ενώ τον κοιτούσε με αγωνία η Νεφέλη, χαμογέλασε και είπε πως το κλειδί αυτό πρέπει να ανοίγει το σεντούκι των αναμνήσεων του παππού και της γιαγιάς τους.
            Δεν έχασαν χρόνο… Κρατώντας το κλειδί έτρεξαν μέσα στο σπίτι και στάθηκαν μπροστά από το σεντούκι. Με την αγωνία και την έκπληξη ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους, ξεκλείδωσαν το σεντούκι. Κοιτώντας μέσα είδαν παλιές φωτογραφίες, παλιά αντικείμενα και κεντήματα. Η Νεφέλη έπιασε τις φωτογραφίες και άρχισε να τις παρατηρεί. Δεν καταλάβαινε ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ώσπου γύρισε μία και πίσω έγραφε: «Η οικογένειά μου. Λάμψακος, 1920». Ο Οδυσσέας αμέσως θυμήθηκε τον παππού του που έλεγε ότι η Λάμψακος βρισκόταν στη Μικρά Ασία και πως αναγκάστηκαν να φύγουν από κει το 1922 και έτσι όταν εγκαταστάθηκαν μόνιμα πια στην Ελλάδα δημιούργησαν τη Νέα Λάμψακο ως ανάμνηση της παλιάς.
            Το σεντούκι μέσα είχε και ένα ημερολόγιο, το οποίο καθώς το ξεφύλλιζε ο Οδυσσέας διάβασε μέσα κάποιους τίτλους σχετικά με συνταγές, επαγγέλματα, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, μουσικά όργανα, τραγούδια, είδη χορών, εκκλησίες.
            Το ενδιαφέρον των δύο παιδιών κεντρίστηκε τόσο πολύ που ξεκίνησαν να τα ψάχνουν με μεγαλύτερη προσοχή αλλά και να συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω θέματα.
            Η παραπάνω ιστορία έχει το ρόλο αφόρμησης και παρουσιάζεται στους μαθητές με το Power Point 1 στον βιντεοπροβολέα στην αίθουσα της τάξης. Μετά το πέρας της προβολής ακολουθεί διαλογική συζήτηση με τους μαθητές για τους άρρηκτους δεσμούς της Νέας Λαμψάκου και της Λαμψάκου της Μικράς Ασίας. Τέλος εργάζονται ομαδικά στο εργαστήριο πληροφορικής και έρχονται σε επαφή με το λογισμικό Google Earth μέσω του οποίου οι δύο ομάδες εντοπίζουν τη Νέα Λάμψακο στο χάρτη και κάνουν προσθήκη σήμανσης και φωτογραφίας του σχολείου τους (Φύλλο Εργασίας 1.1). Οι άλλες δύο ομάδες εντοπίζουν τη Νέα Λάμψακο αλλά και την τωρινή (Λαψέκι) και αφού κάνουν προσθήκη σήμανσης στις δύο πόλεις καλούνται να σημειώσουν τη χιλιομετρική τους απόσταση μέσω οδικού δικτύου (Φύλλο εργασίας 1.2). 

*        2η Διδακτική ώρα «Παλιά επαγγέλματα»
            Η δεύτερη διδακτική ώρα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου όπου σαν αφόρμηση παρουσιάζεται το Power Point 2 στον βιντεοπροβολέα το οποίο περιέχει ενημερωτικό βίντεο για μερικά παλιά επαγγέλματα κάποια εκ των οποίων έχουν εκλείψει. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση με τους μαθητές για τα επαγγέλματα που παρουσιάζονται στο βίντεο και ζητείται απ’ αυτούς να αναφέρουν δικά τους παραδείγματα. Έπειτα εξασκούνται ατομικά στην αναγνώριση μερικών επαγγελμάτων στο Φύλλο Εργασίας 2 (αντιστοίχιση στο λογισμικό Hot Potatoes). Τέλος οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 3 που περιλαμβάνει μετατροπή ευθύ λόγου σε πλάγιο και το αντίστροφο. Τέλος τα παιδιά παίζουν παντομίμα χωρισμένοι σε ζευγάρια αναπαριστώντας τα επαγγέλματα που έμαθαν.

*        3η Διδακτική ώρα «Ελλενίτ: Ένα νόμισμα με δύο όψεις»
            Η τρίτη διδακτική ώρα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Δίνεται στους μαθητές το κείμενο «Ελλενίτ: Ένα νόμισμα με δύο όψεις» το οποίο έχει εγκατασταθεί στους υπολογιστές. Το κείμενο περιγράφει την οικονομική άνθιση που επήλθε στη Νέα Λάμψακο τις δεκαετίες ᾽60,  ᾽70 και ᾽80 χάρη στο εργοστάσιο Ελλενίτ. Αναφέρεται ακόμα στα προβλήματα που προκάλεσε τόσο στο περιβάλλον όσο και στους εργαζόμενους αυτού. Εν συνεχεία τα παιδιά επεξεργάζονται το Φύλλο Εργασίας 4 το οποίο περιέχει ερωτήσεις κατανόησης πάνω στο κείμενο. Ακολουθεί το Φύλλο Εργασίας 5 μέσα στο οποίο υπάρχουν ασκήσεις που αφορούν τα επίθετα με κατάληξη σε -ων, -ούσα, -ον και -ύς, -εία, -υ. Η διδακτική ώρα κλείνει με αξιολόγηση των παραπάνω επιθέτων μέσω του παιχνιδιού «Κόντρες επιθέτων». Για το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθούν δύο κουτιά, κενές καρτέλες και μαρκαδόροι. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες και καλούνται να καταγράψουν επίθετα στις κενές καρτέλες που τους έχουν μοιραστεί. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει από μία κατηγορία των παραπάνω επιθέτων. Σε συγκεκριμένο χρονικό όριο τα παιδιά προσπαθούν να βρουν όσο το δυνατό περισσότερα επίθετα και να τα συγκεντρώσουν στο αντίστοιχο κουτί. Νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται αυτή που θα καταγράψει τα περισσότερα επίθετα στις καρτέλες.

*        4η Διδακτική ώρα «Τα φημισμένα ουζερί της Νέας Λαμψάκου»
            Η τέταρτη διδακτική ώρα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και σχετίζεται με τα παραδοσιακά ουζερί της Νέας Λαμψάκου. Ακόμα και σήμερα αυτά αποτελούν βασική πηγή εσόδων για την τοπική οικονομία. Σαν αφόρμηση δίνεται η συνέντευξη του Κεχαγιά και του Γιώργου Θεοφάνους στο κείμενο «Το ξεκίνημα των ουζερί», από το ντοκιμαντέρ Νέα Ζωή στη Νέα Λάμψακο. Οι μαθητές με βάση τις συνεντεύξεις αντιλαμβάνονται τις κατάλληλες ερωτήσεις που πρέπει να γίνονται, πράγμα που θα τους χρειαστεί σε επόμενη διδακτική ώρα. Έπειτα επεξεργάζονται το Φύλλο Εργασίας 6 στο οποίο ατομικά πια τα παιδιά μετατρέπουν τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και το αντίστροφο. Ακολουθεί η ομαδική κατασκευή τεσσάρων παζλ με εικόνες θαλασσινών οι οποίες εμπεριέχονται στο Φύλλο Εργασίας 7. Η διδακτική ώρα ολοκληρώνεται με διαλογική συζήτηση. Ο δάσκαλος με τις κατάλληλες ερωτήσεις προσπαθεί να διαπιστώσει αν οι μαθητές κατανόησαν τη σημαντικότητα των ουζερί για την τοπική οικονομία, το πώς ξεκίνησαν αυτά, την εξέλιξή τους και κάνει μία σύγκριση με τα σημερινά ουζερί της περιοχής.        

*        5η Διδακτική ώρα «Παραδοσιακές μικρασιάτικες συνταγές»
            Η πέμπτη διδακτική ώρα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου όπου τους δίνεται το κείμενο «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ» με πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της Μικράς Ασίας. Στη συνέχεια τους δίνεται το Φύλλο Εργασίας 8 στο οποίο καλούνται με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού λεξικού (παρέχονται αναλυτικές οδηγίες) να δώσουν την ερμηνεία λέξεων από το κείμενο και να γράψουν την περίληψή του. Κατόπιν εργάζονται ομαδοσυνεργατικά. Για κάθε ομάδα υπάρχει ένα φύλλο εργασίας μέσα στο οποίο καταγράφουν τα υλικά της εκάστοτε συνταγής και δίνουν οδηγίες για την εκτέλεση των συνταγών σε συγκεκριμένη έγκλιση, χρόνο και πρόσωπο. Η πρώτη ομάδα έχει το Φύλλο Εργασίας 9.1, η δεύτερη ομάδα έχει το Φύλλο Εργασίας 9.2, η τρίτη ομάδα έχει το Φύλλο Εργασίας 9.3 και η τέταρτη ομάδα έχει το Φύλλο Εργασίας 9.4.  

*        6η Διδακτική ώρα «Ήθη, έθιμα και παραδόσεις Μικρασιατών»
            Η έκτη διδακτική ώρα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και στην τάξη όπου οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες αναλαμβάνουν ανά δύο τα κείμενα «Μικρασιάτικα έθιμα 1» και «Μικρασιάτικα έθιμα 2». Αφού γίνει σιωπηρή ανάγνωση αυτών από κάθε ομάδα ξεχωριστά συμπληρώνουν οι δύο πρώτες το Φύλλο Εργασίας 10.1 και οι άλλες δύο το Φύλλο Εργασίας 10.2. Τα συγκεκριμένα φύλλα περιέχουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κύριες και τις δευτερεύουσες προτάσεις. Η διάκριση και ο χαρακτηρισμός των προτάσεων είναι μία βασική κατάκτηση για να μπορέσουν να αντιληφθούν στη συνέχεια τον τρόπο που συνδέονται οι προτάσεις. Με παιγνιώδη τρόπο ο δάσκαλος διαπιστώνει αν και κατά πόσο οι μαθητές εμπέδωσαν τα μικρασιάτικα έθιμα μέσω του παιχνιδιού «Τα σπιτάκια των εθίμων» (για αναλυτικές οδηγίες πατήστε πάνω στο όνομα του παιχνιδιού). Το παιχνίδι έχει σαν στόχο το να μπορέσουν οι μαθητές να αντιληφθούν αν τα έθιμα των κειμένων συνεχίζουν να υφίστανται ακόμα και σήμερα ή αν έχουν εκλείψει. Επίσης ο εκπαιδευτικός ελέγχει το κατά πόσο είναι σε θέση τα παιδιά να δίνουν τίτλους σε κείμενα και γι’ αυτό το λόγο οι τίτλοι των εθίμων έχουν παραληφθεί σκοπίμως. 

*          7η Διδακτική ώρα - «Μουσική κληρονομιά»
            Η έβδομη διδακτική ώρα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Προβάλλεται μέσω του βιντεοπροβολέα το κείμενο «Μουσική κληρονομιά» στο οποίο υπάρχουν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της μουσικής και τα όργανα που υιοθέτησε ο ελληνικός πολιτισμός από τους πρόσφυγες. Δίνεται το ατομικό Φύλλο Εργασίας 11 όπου οι μαθητές εξασκούνται στην εύρεση των αντωνυμιών και το είδος αυτών.  Στη συνέχεια τα παιδιά δουλεύουν με τις ομάδες τους στα Φύλλο Εργασίας 12.1, Φύλλο Εργασίας 12.2, Φύλλο Εργασίας 12.3 και Φύλλο Εργασίας 12.4 στα οποία καλούνται με τη βοήθεια του διαδικτύου να αναζητήσουν πληροφορίες (προτείνονται δύο διαδικτυακές πηγές) για δύο μουσικά όργανα και με βάση αυτές να παράγουν ένα πληροφοριακό κείμενο 60-80 λέξεων. Τα κείμενα που έχουν δημιουργήσει οι ομάδες παρουσιάζονται στους υπόλοιπους μαθητές έτσι ώστε να πληροφορηθούν όλοι για κάθε μουσικό όργανο που πραγματεύτηκαν. Με το πέρας της παρουσίασης ο δάσκαλος με κατάλληλες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου διαπιστώνει κατά πόσο εμπέδωσαν τα παιδιά τη θεματική ενότητα των μουσικών οργάνων. Τέλος και αφού έχουν εξοικειωθεί με τα μουσικά όργανα μέσω των πληροφοριών που έχουν συλλέξει παίζουν το «Παιχνίδι των ερωτήσεων» σε μορφή Power Point.

*          8η Διδακτική ώρα - «Αλησμόνητα τραγούδια»
            Η όγδοη διδακτική ώρα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Προβάλλεται το Power Point «Τα τραγούδια των προσφύγων» μέσω του βιντεοπροβολέα στο οποίο θα ακουστούν δύο πολύ γνωστά μικρασιάτικα τραγούδια που μιλούν για την αγάπη και την προσφυγιά. Αυτά είναι το «Στο ᾽πα και στο ξαναλέω» από την Μαρίζα Κωχ και το «Χίλια μύρια κύματα» από τον Νίκο Ξυλούρη. Στη συνέχεια ακούγονται δύο ακόμα παραδοσιακά τραγούδια μέσω Power Point: η «Πέργαμος» και το «Εγώ είμαι προσφυγάκι». Κατόπιν οι μαθητές δουλεύουν ομαδικά. Στις δύο ομάδες ο δάσκαλος δίνει το Φύλλο Εργασίας 13.1 (με στίχους του τραγουδιού «Πέργαμος») και στις άλλες δύο το Φύλλο εργασίας 13.2 (με στίχους του τραγουδιού «Εγώ είμαι προσφυγάκι»). Σ’ αυτά τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν σύντομα σε ερωτήσεις κατανόησης. Έπειτα γίνεται διαλογική συζήτηση με τους μαθητές πάνω στις απαντήσεις τους και στους στίχους των τραγουδιών. Με το πέρας της συζήτησης τους δίνεται το Φύλλο Εργασίας 14 στο οποίο παρέχονται οδηγίες για να ζωγραφίσουν ατομικά στη «Ζωγραφική των windows» μια εικόνα σύμφωνα με αυτά που διάβασαν και άκουσαν.
  
  9η Διδακτική ώρα - «Χορεύοντας σε μικρασιάτικους ρυθμούς»
            Η ένατη διδακτική ώρα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Το θέμα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη ώρα είναι οι μικρασιάτικοι χοροί. Ως αφόρμηση δίνεται στους μαθητές το κείμενο «Μικρασιάτικοι χοροί που διαδόθηκαν στην Ελλάδα». Το κείμενο περιλαμβάνει πληροφορίες για τέσσερις (4) μικρασιάτικους χορούς: τον Απτάλικο, τον Καρσιλαμά, τον Ζεϊμπέκικο και τον Χασάπικο. Οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου επεξεργάζονται τις πληροφορίες των κειμένων, ενώ βρίσκεται πάντα στη διάθεσή τους το ηλεκτρονικό λεξικό για να ανατρέξουν σε περίπτωση που υπάρχουν άγνωστες λέξεις. Στη συνέχεια τα παιδιά δουλεύουν ως εξής: Η πρώτη ομάδα εργάζεται στο Φύλλο Εργασίας 15.1 για τον Καρσιλαμά, η δεύτερη ομάδα στο Φύλλο Εργασίας 15.2 για τον Ζεϊμπέκικο, η τρίτη ομάδα στο Φύλλο Εργασίας 15.3 για τον Απτάλικο και η τέταρτη ομάδα  στο Φύλλο Εργασίας 15.4 για τον Χασάπικο. Οι ομάδες αναζητούν επιπλέον πληροφορίες για τους συγκεκριμένους χορούς, αλλά αυτή τη φορά δεν δίνονται από τον δάσκαλο προτεινόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις με σκοπό να μπορέσουν να ασκηθούν οι μαθητές στην άντληση πληροφοριών και να οξυνθεί η κριτική τους σκέψη όσον αφορά την ορθότητα αυτών. Ακολουθεί το Φύλλο Εργασίας 16 το οποίο περιέχει σταυρόλεξο από το λογισμικό Hot Potatoes για να γίνει η αξιολόγηση των μαθητών πάνω στους χορούς. Στο τέλος της ώρας σε συνεργασία με τον γυμναστή του σχολείου οι μαθητές μαθαίνουν βήματα και φιγούρες από τους προαναφερθέντες χορούς στο προαύλιο του σχολείου.

  10η Διδακτική ώρα - «Ο Άγιος Τρύφωνας και ένας απρόσμενος φίλος»
            Η δέκατη διδακτική ώρα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Προβάλλεται μέσω του βιντεοπροβολέα το κείμενο «Ο Άγιος Τρύφωνας» στο οποίο παρουσιάζεται η διαδικασία ανέγερσης του ναού του Πολιούχου της Νέας Λαμψάκου και η σωτηρία των εικόνων από τον Ζαχαράκη Καραογλάνη. Ακολουθεί το ατομικό Φύλλο Εργασίας17 μέσω του οποίου οι μαθητές εξασκούνται στο συντακτικό (είδη και σύνδεση των προτάσεων).  Έπονται τα Φύλλο Εργασίας 18.1, Φύλλο Εργασίας 18.2, Φύλλο Εργασίας 18.3 και Φύλλο Εργασίας 18.4 στα οποία η κάθε ομάδα προετοιμάζει έναν θεματικό άξονα της συνέντευξης που θα πάρουν από τον ιερέα του ναού παπά Κώστα. Στα εν λόγω φύλλα εργασίας θα καταγραφούν στη συνέχεια και οι απαντήσεις του ιερέα.

*         11η Διδακτική ώρα - «Επίσκεψη στον Άγιο Γεώργιο Αρμά»
            Η ενδέκατη διδακτική ώρα πραγματοποιείται εκτός σχολείου. Οι μαθητές μετακινούνται με λεωφορείο στα Φύλλα Ευβοίας. Εκεί επισκεπτόμαστε το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Αρμά. Τα παιδιά ξεναγούνται στους χώρους του και βγάζουν φωτογραφίες αποτυπώνοντας την ομορφιά τόσο της μονής όσο και του κατάφυτου τοπίου. Τους δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για να χαλαρώσουν και να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο. Η εκπαιδευτική επίσκεψη εμπεριέχει το παιχνίδι «Το κουτσό των λέξεων». Για την έναρξη του παιχνιδιού χρειάζεται η προγενέστερη κατασκευή του φιδιού πάνω στο οποίο παίζεται το κουτσό (για τις οδηγίες κατασκευής πατήστε πάνω στο κουτσό των λέξεων). Όλα τα παιδιά συμμετέχουν διαδοχικά κάνοντας κουτσό πάνω στο φιδάκι. Για κάθε τους βήμα θα πρέπει να λένε ένα παράγωγο ή ένα σύνθετο της αρχικής λέξης που ορίζει ο δάσκαλος στο κάθε παιδί. Όσοι μαθητές καταφέρνουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς το φιδάκι περνάνε στον επόμενο γύρο με το επίπεδο δυσκολίας των λέξεων προοδευτικά να αυξάνεται. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου ανακηρυχθεί ο τελικός νικητής.
*          12η Διδακτική ώρα - «Άγιος Γεώργιος Αρμάς»
            Η δωδέκατη διδακτική ώρα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Εκεί τους δίνεται το Φύλλο Εργασίας 19 στο οποίο καλούνται ατομικά να κάνουν μια περιληπτική περιγραφή για την επίσκεψή τους στη Μονή συμπληρώνοντας στα κενά κάποια βασικά στοιχεία που είδαν και ένοιωσαν εκεί. Κατόπιν ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον βιντεοπροβολέα του εργαστηρίου κείμενο με πληροφορίες για την Μονή. Στη συνέχεια οι μαθητές με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας 19 αλλά και του πληροφοριακού κειμένου που τους έχει δοθεί εξασκούνται στην παραγωγή περιγραφικού κειμένου στο Φύλλο Εργασίας 20.  Η διδακτική ώρα κλείνει με το ατομικό Φύλλο Εργασίας 21  στο οποίο οι μαθητές ασχολούνται με ασκήσεις που αφορούν οικογένειες λέξεων και επίθετα (σύνθετα και απλά). Η τελευταία διδακτική ώρα θεωρείται ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς οι μαθητές περιγράφουν αναλυτικά την πραγματοποιηθείσα επίσκεψη στη μονή, ενώ παράλληλα ανταλλάσουν με διαλογική συζήτηση σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα.      

            Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί αν οι στόχοι που τέθηκαν στο υπάρχον σενάριο κατακτήθηκαν και σε ποιο βαθμό. Η αξιολόγηση αποτελεί μία συστηματική και συνεχή διαδικασία που αποσκοπεί τόσο στην αποτίμηση της διδακτικής πράξης όσο και στην αποσαφήνιση της προόδου κάθε μαθητή χωριστά αλλά και σε συνάρτηση με την ομάδα του.
*      Διαμορφωτική
            Κατά τη διάρκεια του σεναρίου η αξιολόγηση γίνεται κυρίως με τα φύλλα εργασίας (Word) ελέγχοντας την ορθότητα των απαντήσεων που έχουν δοθεί από τους μαθητές. Ο δάσκαλος λαμβάνει επίσης υπόψη του την τήρηση των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί για τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Η διαλογική συζήτηση που ακολουθεί μετά την ανάγνωση των κειμένων και των παρουσιάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική ενώ συμπληρώνεται και με ερωτήσεις κατανόησης πάνω σε κάποια κείμενα. Δίνεται μεγάλη σημασία στη συμμετοχή των παιδιών στις συζητήσεις και η ανατροφοδότηση που παίρνουν μέσω αυτών.
            Επίσης αξιολογείται η αξιοποίηση του διαδικτύου για αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών και η δημιουργική έκφραση των παιδιών με εικαστικές δραστηριότητες (ζωγραφική, παζλ). Σημαντικός τομέας επίσης είναι η συνεργασία, η άμιλλα και ο υγιής ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις ομάδες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
            Επειδή απευθυνόμαστε σε μαθητές θεωρώ ότι ο δάσκαλος πρέπει να εμφυσήσει ότι το λάθος αποτελεί χρησιμότατο σκέλος της μαθησιακής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές απαλλάσσονται από το άγχος, συμμετέχουν περισσότερο στις δραστηριότητες και δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Το λογισμικό Hot Potatoes που χρησιμοποιείται στο σενάριο κρίνεται ιδανικό για την παραπάνω θεώρηση, καθώς οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν μόνοι τους τα λάθη τους και να επαναλάβουν τις δραστηριότητες. Επίσης κρίνεται η στάση που επέδειξαν τα παιδιά σε σχέση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των νέων λογισμικών που χρησιμοποίησαν.
Πιο αναλυτικά:
            Στην 1η διδακτική ώρα αξιολογείται η κατανόηση της αφόρμησης που παρουσιάστηκε μέσω διαλογικής συζήτησης, ο προσανατολισμός πάνω στο χάρτη και ο εμπλουτισμός αυτού (προσθήκη σήμανσης, ονομασίας, φωτογραφίας και μέτρηση απόστασης).
            Στη 2η διδακτική ώρα αξιολογείται η αναγνώριση παλιών επαγγελμάτων και η χρησιμότητα για την εποχή τους, η ορθή μετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο και το αντίστροφο αλλά και η επιτυχής ομαδική αναπαράσταση–παρουσίαση των επαγγελμάτων μέσω παντομίμας.
            Στην 3η διδακτική ώρα αξιολογείται  το κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο, η κλίση, η χρήση του σωστού τύπου και η σωστή ορθογραφία των επιθέτων σε -ων, -ούσα, -ον και -ύς, -εία, -υ (με φύλλα εργασίας και παιχνίδι).
            Στην 4η διδακτική ώρα αξιολογείται η ικανότητα μετατροπής του ευθύ λόγου σε πλάγιο μέσα από κείμενο, η παρατηρητικότητα, η προσοχή, η αντίληψη και η ταχύτητα καθώς τα παιδιά συνθέτουν παζλ.
            Στην 5η διδακτική ώρα αξιολογείται η ικανότητα εύρεσης άγνωστων λέξεων μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού λεξικού, η ικανότητα στον εντοπισμό των σημαντικότερων σημείων ενός κειμένου, η δημιουργία άρτιας περίληψης και η χρήση όλων των εγκλίσεων των ρημάτων ώστε να δίνονται οδηγίες (φύλλα εργασίας).
            Στην 6η διδακτική ώρα αξιολογείται ο διαχωρισμός των προτάσεων σε κύριες και δευτερεύουσες, ο χαρακτηρισμός των δευτερευουσών προτάσεων και η χρονική διάκριση των εθίμων μέσω παιχνιδιού.
            Στην 7η διδακτική ώρα αξιολογείται η ικανότητα συλλογής διαδικτυακών πληροφοριών, η επιτυχής συγγραφή ενός σύντομου πληροφοριακού κειμένου, το περιεχόμενο και ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριακών κειμένων μέσα στην τάξη και σε γραμματικό επίπεδο η ικανότατα εύρεσης και χαρακτηρισμού των αντωνυμιών.
            Στην 8η διδακτική ώρα αξιολογείται η κατανόηση του νοήματος από στίχους τραγουδιών (φύλλα εργασίας και διαλογικά) όπως επίσης το γούστο, η ευαισθησία και η καλαισθησία στη δημιουργία εικόνας, σύμφωνα με όσα είδαν και άκουσαν.
            Στην 9η διδακτική ώρα αξιολογείται η επιτυχής κατανόηση κειμένου με ανοικτού τύπου ερωτήσεις, η κριτική τους σκέψη όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου χωρίς να τους παρέχονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις και η εύρεση λέξεων–εννοιών μέσω της συμπλήρωσης σταυρολέξου.
            Στη 10η διδακτική ώρα αξιολογείται από συντακτικής άποψης η εύρεση των ειδών των προτάσεων και ο τρόπος που συνδέονται, η προετοιμασία και η διεκπεραίωση συνέντευξης ελέγχοντας παράλληλα την ευστοχία, την ευθύτητα και το ύφος των ερωτήσεων που ετοίμασαν οι μαθητές.
            Στην 11η διδακτική ώρα αξιολογείται η ομαδικότητα, η συνεργασία και η έμπνευση των παιδιών στη συλλογή φωτογραφιών από τη μονή του Αγίου Γεωργίου Αρμά, η ικανότητα παραγωγής και σύνθεσης λέξεων μέσω ενός παιχνιδιού.
            Στη 12η διδακτική ώρα αξιολογείται η ανάκληση των σημαντικών στοιχείων από μία επίσκεψη, η δημιουργία ενός πλήρους περιγραφικού κειμένου, η ανάλυση λέξεων στα συνθετικά τους και η παρατηρητικότητα των παιδιών βρίσκοντας λέξεις μέσα σε ένα κρυπτόλεξο (φύλλα εργασίας).
*      Τελική
            Η τελική αξιολόγηση των μαθητών γίνεται στο τέλος του σεναρίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Hot Potatoes. Δίνεται στους μαθητές ένα επαναληπτικό σταυρόλεξο που οι ορισμοί του προέρχονται από όλες τις διδακτικές ώρες του σεναρίου. Όσον αφορά τη γραμματική και το συντακτικό δίνεται βάση στα κυριότερα φαινόμενα με το Επαναληπτικό Φύλλο Εργασίας σε μορφή Word. Το φύλλο εργασίας περιέχει ασκήσεις των επιθέτων με κατάληξη -ων, -ούσα, -ον και -ύς, -εία, -υ σε άσκηση συμπλήρωσης κενού στο σωστό τύπο, μετατροπή ευθύ λόγου σε πλάγιο και το αντίστροφο και δύο επαναληπτικές ασκήσεις με θέμα τη σύνδεση των προτάσεων. Τέλος θα ακολουθήσει συζήτηση για όλες τις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται το υπάρχον σενάριο σε σχέση με τη Νέα Λάμψακο. Μέσω της συζήτησης οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, να τονίσουν τα σημεία που τους άρεσαν αλλά και να προτείνουν αλλαγές για τη βελτίωση του σεναρίου.

Το υπάρχον σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί:
*     Στο μάθημα της Ιστορίας, συσχετίζοντας τη Νέα Λάμψακο με τη Λάμψακο της Μικράς Ασίας. Οι μαθητές μπορούν να ερευνήσουν για τους φιλοσόφους, τα νομίσματα και τον πλούσιο πολιτισμό της.
*     Στο μάθημα της Μουσικής, με το να γράψουν και να μελοποιήσουν ένα δικό τους τραγούδι για τη Νέα Λάμψακο.
*     Στο μάθημα των Θρησκευτικών, με το να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τον Άγιο Τρύφωνα και τα είδη των εκκλησιών όσον αφορά την αρχιτεκτονική τους.
*     Στο μάθημα της Γυμναστικής, με το να μάθουν να χορεύουν μικρασιάτικους χορούς καθώς και άλλους παραδοσιακούς χορούς.


*      Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., (2001): Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας: Ολική Προσέγγιση Τόμος Α΄. Αθήνα: Αριστοτέλη Ράπτη
*      Μπαμπινιώτης, Γ. ( 1985). Εισαγωγή στην Σημασιολογία. Αθήνα  (αυτοέκδοση)
*      Βιβλίο μαθητή γλώσσας Στ’ Δημοτικού, γ΄ τεύχος, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα.
*      Τετράδιο Εργασιών γλώσσας Στ’ Δημοτικού, γ΄ τεύχος. Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα.
*      Βιβλίο δασκάλου γλώσσας Στ’ Δημοτικού, γ΄ τεύχος, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2007, Αθήνα.

Τελευταία επίσκεψη στους παρακάτω συνδέσμους 19/05/2014.
Για πληροφορίες κειμένων, τραγούδια και βίντεο:
*      Επαγγέλματα
*      Παλιά επαγγέλματα (βίντεο)
*      Για το Ελλενίτ
*      Για τη συνέντευξη
*      Για τη μικρασιάτικη κουζίνα
*      Για τη χρήση online λεξικού
*      Για το «Αρνί γκιούλμπασι» και το «Ρύζι με φιστίκια»
*      Για το «Κρέας με φασολάκια»
*      Για τα «Γιουβαρλάκια ανατολίτικα»
*      Για το ξεκίνημα των ουζερί
*      Για τα μικρασιάτικα έθιμα
*      Για το τραγούδι: Πέργαμε
*      Για το τραγούδι: Εγώ είμαι προσφυγάκι 
*      Για το τραγούδι: Χίλια μύρια κύματα: https://www.youtube.com/watch?v=Tq0_h0784Xo
*      Για το τραγούδι: Στο ᾽πα και στο ξαναλέω: https://www.youtube.com/watch?v=U9crT6RJ8gM
*      Για τη μουσική κληρονομιά
*      Για τους μικρασιάτικους χορούς
*      Για τον Άγιο Τρύφωνα και για τον Ζαχαράκη Καραογλάνη
*      Για το «Κουτσό των λέξεων»
*      Για το κείμενο του Αγίου Γεωργίου του Αρμά

Για εικόνες:
*      Νεφέλη
*      Οδυσσέας
*      Οικογενειακή φωτογραφία
Σίδερο με κάρβουνο
*      Κατσαρόλα
*      Ημερολόγιο
*      Μπάλα
*      Παράθυρο
*      Αυλή
*      Τηλεόραση
*      Καναπές
*      Κλειδί
*      Σεντούκι
*      Τσαγκάρης, Γεωργός
*      Καστανάς
*      Λούστρος, Γαλατάς
*      Ψαράς, Μανάβης, Φωτογράφος http://www.stougiannidis.gr/kypseli/kypseli_1950_1965_pr.htm
*      Μπαρμπέρης
*      Αρκουδιάρης

*      Βαρελάς
*      Καλαθάς
*      Καστανάς
*      Κανατάς
*      Μικροπωλητής
*      Νερουλάς
*      Φωτογράφος
*      Λάθος απάντηση
*      Σωστή απάντηση
*      Παγοπώλης
*      Σαλεπιτζής
*      Λατερνατζής
*      Γαλατάς, Λούστρος
*      Μπαρμπέρης
*      Παγωτατζής

*      Κουλουρτζής
*      Εργοστάσιο, Στέγη
*      Πίνακας
*      Ρύζι με φιστίκια
*      Αρνί Γκιούλμπασι
*      Κρέας με φασολάκια
*      Γιουβαρλάκια ανατολίτικα
*      Μονή και εσωτερικό
*      Κουτσό φιδάκι
*      Μολύβι
*      Βιβλιοθήκη οργάνων
*      Κανονάκι
*      Ούτι
*      Σαντούρι
*      Ταμπουράς
*      Λύρα
*      Ζουρνάς
*      Λαούτο
*      Τουμπερλέκι
*      Διγενής Ακρίτας
*      Μουσικοί
*      Μουσικοί στο χωράφι
*      Απτάλικος
*      Καρσιλαμάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου