Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Γνωρίζω τη Χαλκίδα μέσα από τις κατασκευές

1.Τίτλος: «Γνωρίζω τη Χαλκίδα μέσα από τις κατασκευές»
³Δασκάλα - Δημιουργός : Θεοδοσίου Γαρυφαλλιά

³Γνωστική περιοχή:  Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο, της Γλώσσας της Ε’ τάξης, ενότητα 13: «Κατασκευές»

³Θέμα: «Γνωρίζω τη Χαλκίδα μέσα από τις κατασκευές»

Το θέμα αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης της Γλώσσας Ε΄ Δημοτικού απαντάται στην ενότητα 13 του σχολικού εγχειριδίου και συμβαδίζει με  τους στόχους του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και  Α.Π.Σ.


ü ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
³Καινοτομίες
Λογισμικά: MS Word, MS PowerPoint, Google Chrome, MS Excel, Hot Potatoes, Google Earth.

Το συγκεκριμένο σενάριο προσεγγίζει το θέμα των κατασκευών σε ένα περιβάλλον μάθησης εμπλουτισμένο με νέες τεχνολογίες. Η χρήση του βιντεοπροβολέα στην αίθουσα διδασκαλίας καθώς και η εργασία στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου αποβλέπουν στη μέγιστη αξιοποίησή τους.  Οι μαθητές με τη βοήθεια του Η/Υ και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται θα μάθουν περισσότερα πράγματα για τον τόπο τους, τη Χαλκίδα. Θα συναντήσουν  τις ομορφιές της πόλης, σημαντικά ιστορικά κτήρια και κατασκευές. Θα γνωρίσουν λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα που μιλούν για την πόλη, αλλά και ανθρώπους της τέχνης, της ποίησης και της λογοτεχνίας που ανέδειξε αυτή η πόλη.
Στο σενάριο αυτό οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως μέσο εργασίας και  εργαλείο οπτικοποίησης της ύλης. Η οπτικοποίηση και η εικονική αναπαράσταση της πληροφορίας και της γνώσης θεωρείται επίσης, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, ότι είναι τακτική που διευκολύνει τη μάθηση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες. (Ράπτης, Ράπτη, 2001)
       Συγκεκριμένα, ο επεξεργαστής κειμένου MS Word είναι ένα δυναμικό εργαλείο με αξιόλογα αποτελέσματα στη σχολική μάθηση, η ευχέρεια παραγωγής κειμένων, η επιλογή αυτόματης διόρθωσης, η δυνατότητα εμπλουτισμού του κειμένου με εικόνες, σύμβολα και υπερσυνδέσεις  αποτελεί μια νέα μέθοδο γραφής, διαφορετική από τον παραδοσιακό τρόπο γραφής και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές  να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα εισάγοντας εικόνες και να εξασκηθούν στη χρήση υπερκειμένων.
       Το λογισμικό παρουσίασης Powerpoint  συνιστά  ένα ισχυρό εργαλείο στην διαδικασία της μάθησης καθώς παρέχει τη δυνατότητα για προβολή σύντομων κειμένων που τα κάνει πιο ευχάριστα καθώς δεν εμπεριέχονται πολλά λόγια και δεν κουράζει τον αναγνώστη. Αυτό που το κάνει τόσο σημαντικό εργαλείο είναι η χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (εικόνα, ήχος και κίνηση ).
       Ο φυλλομετρητής Google Chrome  δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει μια άλλη μέθοδο παρουσίασης του διδακτικού υλικού, ενισχυτικής φύσεως. Αυτό μπορεί να γίνει με την πλοήγηση στο διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών σε πηγές σε λιγότερο χρόνο από την αναζήτηση σε βιβλία (φύλλο εργασίας 2). Οι μαθητές με την καθοδήγηση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού αναζητούν  πηγές στο διαδίκτυο εξασκούνται στη διαδικτυακή αναζήτηση, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και δημιουργούν νέες ιδέες.
       Το λογιστικό φύλλο MS Εxcel είναι ένα εργαλείο οργάνωσης και επεξεργασίας πληροφοριών. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επεξεργαστούν τα δεδομένα τους να βρουν μέσο όρο, να υπολογίσουν σύνολα και να τα παραθέσουν σε πίνακες (φύλλο εργασίας 10
).
       Το Hοt Potatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει τις δικές του ασκήσεις διαφόρων μορφών. Θεωρείται ένα ισχυρό εργαλείο αξιολόγησης της διδασκαλίας, εφόσον μάλιστα οι ασκήσεις διαθέτουν ανατροφοδότηση. Συγκεκριμένα, στο σενάριο δίνεται στους μαθητές άσκηση συμπλήρωσης κενών (φύλλο εργασίας 4).
       Το Google Earth αποτελεί ένα πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης της γης το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μεταβεί σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, να εστιάσει στα σημεία που τον ενδιαφέρουν, να προσθέσει σήμανση, εικόνα ή σχόλιο. Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης εισάγοντας τη διεύθυνση ενός σημείου και γενικότερα έχει δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων και τρισδιάστατης απεικόνισης τοπίου και κτηρίων.

³Προστιθέμενη αξία:
       Η χρήση όλων των παραπάνω καινοτομιών κρίνεται απαραίτητη από τους μαθητές στη διεξαγωγή του συγκεκριμένου σεναρίου διδασκαλίας, γιατί μέσα απ’ αυτές: Παρέχει  στους μαθητές ένα πολυμεσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναζητούν στοιχεία, εικόνες, συνθέτουν κείμενα. Προσεγγίζουν τα λογοτεχνικά κείμενα και την ποίηση μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων (εικόνα, μουσική). Τους δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας  πλήθους πληροφοριών με τη χρήση του Διαδικτύου.
       Μέσω του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου οι μαθητές θα εξοικειωθούν με αυτό τον τρόπο γραφής, θα μάθουν να αλληλεπιδρούν, να ομορφαίνουν αισθητικά τα κείμενά τους – ιδιαίτερα αυτοί που παρουσιάζουν δυσκολία στη δεξιότητα της γραφής.
            Με βάση τα παραπάνω  οι μαθητές γνωρίζουν ένα καινούριο περιβάλλον μάθησης, ενεργητικής συμμετοχής χρησιμοποιώντας τον Η/Υ ως γνωστικό και νοητικό εργαλείο. Έτσι δεν αποτελούν παθητικούς δέκτες στη μαθησιακή διαδικασία αλλά εργάζονται σε ομάδες, επεξεργάζονται, αναλύουν, κρίνουν και συνθέτουν μόνοι τους, ανταλλάσσουν τις πληροφορίες και αλληλοσυμπληρώνουν τις ελλείψεις τους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο η συνεργατική μάθηση αλλά και η αλληλοδιδακτική των ομάδων και, κατόπιν, του συνόλου (Βακαλούδη Α. 2003). Παράλληλα, με το παρόν σενάριο επιτυγχάνεται η ανάπτυξη στάσεων σεβασμού, συλλογικότητας και  κατανόησης ότι η  μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία. Έτσι, οι μαθητές δίνουν επικεντρώνονται όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα αλλά και στη διαδικασία που οδηγεί σ’ αυτό.
Είναι φανερό πως οι δυνατότητες που προσδίδει ένα μαθησιακό περιβάλλον με νέες τεχνολογίες οδηγεί περισσότερους μαθητές στο να εμπλακούν με την προς μάθηση ύλη από ότι το παραδοσιακό.


³Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα
ü Οι ασκήσεις ανοιχτού τύπου θα δυσκολέψουν τους αδύναμους μαθητές και ιδιαίτερα η παραγωγή γραπτού λόγου(π.χ. ΦΕ 1, ΦΕ 5).
ü Οι μαθητές δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την πληκτρολόγηση κειμένου και ίσως ο χρόνος για κάθε δραστηριότητα να είναι παραπάνω από τον προβλεπόμενο. (π.χ. ΦΕ 6).
ü  Ο διαφορετικός βαθμός εξοικείωσης με τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία ίσως οδηγήσει σε δυσκολία συντονισμού των ομάδων (π.χ. ΦΕ 15, ΦΕ 6).
ü  Η διαφοροποίηση στην προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και οι ιδιαίτερες δεξιότητες που έχει ο κάθε μαθητής είναι  σημαντικοί παράγοντές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη λειτουργία των ομάδων αλλά και την επίτευξη των στόχων.


³ Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μαθητές της Ε’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Με μικρές αλλαγές στα φύλλα εργασίας (που αφορούν τα γραμματικά φαινόμενα κυρίως) μπορεί να εφαρμοστεί επίσης σε μαθητές των τάξεων Δ΄ και ΣΤ΄.

³ Χρόνος υλοποίησης: Υπολογίζεται ότι το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 12 διδακτικές ώρες.

³Χώρος υλοποίησης: Τις περισσότερες ώρες οι μαθητές θα εργαστούν στο εργαστήριο της πληροφορικής και θα χρησιμοποιήσουν 13 φορητούς υπολογιστές. Στην τάξη θα χρησιμοποιηθεί ο βιντεοπροβολέας.

³ Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών:
ü  Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Γνώση των εγκλίσεων και της λειτουργίας τους, υποκείμενα – ρήματα – αντικείμενα ρημάτων, διάκριση των ρημάτων σε μεταβατικά και αμετάβατα, ενεργητική και παθητική φωνή των ρημάτων, οικογένειες λέξεων, αριθμητικά επίθετα.
ü  Ως προς τη χρήση υπολογιστών: Οι μαθητές γνωρίζουν τη βασική χρήση  των Word, Power Point,Excel, πλοήγηση στο διαδίκτυο  αφού υπάρχει, και διδάσκεται,  το γνωστικό αντικείμενο των νέων τεχνολογιών – για 3η συνεχή χρονιά- για όλους  τους μαθητές. Επίσης, ξέρουν να χρησιμοποιούν τη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

³ Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
ü  Σχολικό εγχειρίδιο
ü  Βιντεοπροβολέας
ü  13 Η/Υ
ü  Λογισμικά γενικής χρήσης: Word, Power Point, Excel, Google Earth
ü  Λογισμικά διδακτικών αντικειμένων: Hot Potatoes
ü  Διαδικτυακές διευθύνσεις
ü  Οδικός χάρτης
ü  Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
ü  Φύλλα εργασίας

³ Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης:
Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου οι μαθητές θα εργαστούν: ατομικά, σε ζευγάρια και κυρίως σε 4 ομάδες των τριών ατόμων και μια των τεσσάρων. Επιλέγεται  μικρός αριθμός ατόμων για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία γιατί οι μαθητές σε μικρές ομάδες μπορούν να μοιραστούν τη γνώση, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν. Στην σύνθεση των ομάδων η δασκάλα φροντίζει να κατανείμει σωστά τους «δυνατούς» και τους «αδύναμους» μαθητές έτσι ώστε να επιτευχθεί τόσο η αυτοπεποίθηση όλων των μαθητών όσο και η αυτοεκτίμησή τους. Η εργασία σε μικρές ομάδες δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πιο ικανούς, όσο και στους λιγότερο ικανούς μαθητές να συνεργαστούν και να προχωρήσουν σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό. (Ματσαγγούρας, 1987).
            Οι ατομικές εργασίες συμβάλλουν στην εξοικείωση όλων των μαθητών με τον Η/Υ και βοηθούν στην εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας, καθώς και στην  αξιολόγηση του κάθε μαθητή.
            Λόγω της εργαστηριακής φύσης του μαθήματος με την υποβοήθηση του υπολογιστή, έχει φανεί ότι μέσα στη σχολική ομάδα ευνοείται το δημοκρατικό και εποικοδομητικό κλίμα και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, αφού αυτοί έχοντας κερδίσει μια σχετική αυτονομία, εργάζονται ανά ομάδες όπου η συνεργασία , η αλληλοδιδακτική και γενικά η πλούσια κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ τους νομιμοποιείται, το λάθος απενοχοποιείται και ενθαρρύνονται να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί αυθεντικής γνώσης αξιοποιώντας τις ποικίλες λειτουργίες του υπολογιστή και των δικτύων. Έτσι οι δομές της επικοινωνίας στη σχολική ομάδα αποκτούν μεγαλύτερο εύρος και ποιότητα από ότι συμβαίνει συνήθως στην παραδοσιακή τάξη, όπου οι ενεργοί πρωταγωνιστές είναι,  εκ των πραγμάτων, λίγοι (Ράπτης Ράπτη 2001).
            Ο ρόλος της δασκάλας είναι καθοδηγητικός  δίνοντας σαφείς οδηγίες σε σημεία που δυσκολεύονται οι μαθητές και ενθαρρυντικός σε σημεία που δυσκολεύονται

³ Γνωστικοί στόχοι
ü Να εξοικειωθούν με κάποια είδη κειμένου:
Ενημερωτικά: 1η διδ. ώρα Power Point 1 «Το σπίτι με τ’ αγάλματα»,ΦΕ 1,Power Point 2 «Το νεοκλασικό στοιχείο στην ευβοϊκή αρχιτεκτονική» Power Point 3 «Ποθητός Καμάρας»,6η διδ. ώρα « Η Γέφυρα του Ευρίπου με αριθμούς», ΦΕ 9
Λογοτεχνικά: 2η διδ. ώρα «Το Δημαρχείο», ΦΕ 3, 5η διδ. ώρα «Ευρίπου… οι ακατάληπτες παλίρροιες», ΦΕ 8.
Ποίηση:8η διδ. ώρα «Χορός συρτός», ΦΕ 12, 9η διδ. ώρα «Σπασμένο καράβι», ΦΕ 13
ü Να γνωρίσουν ιστορικά κτήρια της Χαλκίδας: 1η διδ. ώρα Power Point 1 «Το σπίτι με τ’ αγάλματα», Power Point 2 «Το νεοκλασικό στοιχείο στην ευβοϊκή αρχιτεκτονική» Power Point 3 «Ποθητός Καμάρας», 2η διδ. ώρα «Το Δημαρχείο»,
-       και κατασκευές που την σηματοδοτούν: 6η διδ. ώρα « Η Γέφυρα του Ευρίπου με αριθμούς», ΦΕ 9, 5η διδ. ώρα «Ευρίπου… οι ακατάληπτες παλίρροιες», ΦΕ 8
ü Να συνειδητοποιήσουν την αξία ενός νεοκλασικού κτηρίου:   1η διδ. ώρα Power Point 1 «Το σπίτι με τ’ αγάλματα», ΦΕ 1 άσκηση 1, Power Point 2 «Το νεοκλασικό στοιχείο στην ευβοϊκή αρχιτεκτονική» Power Point 3 «Ποθητός Καμάρας»,


ü Να γνωρίσουν και άλλα νεοκλασικά μνημεία ανά την Ελλάδα: ΦΕ 7 άσκηση 2
ü Να συνειδητοποιήσουν την αξία της διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς: ΦΕ6_1, ΦΕ6_2
ü Να περιγράφουν μια κατασκευή.  ΦΕ 7 άσκηση 3
üΝα μετατρέπουν από ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο: ΦΕ 11
ü Να βρίσκουν υποκείμενα, ρήματα, αντικείμενα: ΦΕ 1 άσκηση 4, ΦΕ 3 άσκηση 3
ü  Να διακρίνουν τα ρήματα σε μεταβατικά και αμετάβατα: ΦΕ 1 άσκηση 3
ü Να δίνουν οδηγίες κατασκευής χρησιμοποιώντας σωστά τις εγκλίσεις: ΦΕ 14
ü Να γνωρίσουν την ορθογραφία  και τη σύνθεση του ρήματος βάλλω με λόγιες προθέσεις: ΦΕ 3 άσκηση 5, ΦΕ 4( Hot Potatoes),
ü Να διακρίνουν τις αναφορικές προτάσεις: ΦΕ 3 άσκηση 4
ü Να διακρίνουν το είδος της ομοιοκαταληξίας: ΦΕ 12 άσκηση 3
ü Να αναπτύξουν δυνατότητες κατανόησης κειμένου: ΦΕ1 άσκηση 1, ΦΕ3 ασκήσεις 1&2, ΦΕ8  ασκήσεις 1&2.


³ Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
ü Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης και επικοινωνίας: ΦΕ2, ΦΕ6_1, ΦΕ6_2, ΦΕ 10,ΦΕ13,ΦΕ14, ΦΕ 15
ü Να ασκηθούν στη διερευνητική μάθηση αναζητώντας πηγές στο διαδίκτυο: ΦΕ2, ΦΕ7, ΦΕ8 άσκηση 4.


³ Στόχοι σε επίπεδο στάσεων
ü Να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες: ΦΕ2, ΦΕ6_1, ΦΕ6_2, ΦΕ 10,ΦΕ13,ΦΕ14, ΦΕ 15
ü Να σέβονται και να προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου: ΦΕ6_1, ΦΕ6_2
ü Να προσαρμόζουν το ύφος και το μεγέθος ενός κειμένου ανάλογα με τον αποδέκτη, το θέμα, την αιτία και το σκοπό. ΦΕ6_1, ΦΕ6_2


³  Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε
ü Να αξιοποιήσουν τον επεξεργαστή κειμένου για την παραγωγή γραπτού     λόγου και συγκεκριμένα την πληκτρολόγηση, τη μορφοποίηση κειμένου:ΦΕ1, ΦΕ2, ΦΕ7, ΦΕ8, ΦΕ9 και ΦΕ12  ασκήσεις 1,2&3,  ΦΕ6_1, ΦΕ6_2

ü Να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών:
Google Earth: ΦΕ15, MS Excel: ΦΕ10, Hot Potatoes: ΦΕ 4
ü Να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο    : ΦΕ7, ΦΕ8 άσκηση 4, ΦΕ9 άσκηση 5, ΦΕ6_1, ΦΕ6_2
ü Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στους Η/Υ ως περιβάλλον       
εργασίας και μάθησης: ΦΕ1, ΦΕ2, ΦΕ7, ΦΕ8 καιΦΕ9³1η Διδακτική ώρα «Το σπίτι με τ’ αγάλματα»
     O Μανόλης καθώς έψαχνε στο σπίτι του παππού του το μεγάλο καφέ μπαούλο, βρήκε ένα παράξενο βιβλίο. Το εξώφυλλό του ήταν ξεθωριασμένο και τίποτα δε φανέρωνε το περιεχόμενό του. Στην πρώτη κιόλας σελίδα οι φωτογραφίες από τα Χανιά τον ενθουσίασαν. Κάτω από κάθε φωτογραφία έγραφε τα πάντα: πού τραβήχτηκε, ποια είναι η ιστορία που τη συνοδεύει και τόσα άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Τώρα ήταν σίγουρος πως πρόκειται για το λεύκωμα του παππού από τα ταξίδια του, πόσες ιστορίες είχε ακούσει γι’ αυτά τα ταξίδια. Τα μάτια του δεν χόρταιναν να καταβροχθίζουν τις σελίδες μέχρι που έφτασε στη σελίδα 23…Χαλκίδα, φωτογραφίες χωρίς καν μια λεζάντα! Κτήρια, γέφυρες, αγάλματα… τι ήταν όλα αυτά; «Ξέχασε να τα γράψει ο παππούς μου;» αναρωτήθηκε. Θα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη να συμπληρώσει ο ίδιος τις σελίδες που αφορούσαν τη Χαλκίδα, ήταν άλλωστε οι μόνες φωτογραφίες χωρίς στοιχεία. Χωρίς δισταγμό τηλεφώνησε στο Γιώργο, τον ξάδερφό του από τη Νέα Λάμψακο. Ήταν σίγουρος πως μαζί θα βρίσκανε τι είναι όλες αυτές οι φωτογραφίες. Μαζί με τους συμμαθητές του Γιώργου θα γνωρίσουν τη Χαλκίδα μέσα από τις κατασκευές!
Πρώτη φωτογραφία: «Σπίτι με τ’ αγάλματα».

Η 1η διδακτική ώρα πραγματοποιείται  στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου όπου γίνεται προβολή του PowerPoint1 που περιγράφει το «Σπίτι με τ’ αγάλματα» και δίνεται το 1ο Φύλλο Εργασίας όπου οι μαθητές ανά δύο  καλούνται να συμπληρώσουν στον επεξεργαστή κειμένου MS WORD. Περιέχονται: άσκηση κατανόησης κειμένου, εντοπισμός ρημάτων σε ενεργητική και παθητική φωνή, οικογένειες λέξεων, μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα, εντοπισμός  Υποκειμένου.
Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου αναφέρεται ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Σκαλκώτας. Με αφορμή αυτό δίνεται το 2ο Φύλλο Εργασίας κάνοντας κλικ στην υπερσύνδεση : με τα βιογραφικά στοιχεία του μουσικοσυνθέτη που γεννήθηκε στο σπίτι με τ’ αγάλματα. Χρησιμοποιώντας το MS Word δημιουργούν την ιστορική γραμμή της βιογραφίας και των έργων του μουσικοσυνθέτη.
³2η Διδακτική ώρα «Το Δημαρχείο»
Δεύτερη φωτογραφία: «Το Δημαρχείο»
Η 2η Διδακτική ώρα πραγματοποιείται στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου όπου τους δίνεται το κείμενο «Το Δημαρχείο» που είναι απόσπασμα από το λογοτεχνικό έργο «Λιμενάρχης  Ευρίπου». Κατόπιν συμπληρώνουν ατομικά στο MS Word το 3ο Φύλλο Εργασίας που περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, συντακτική αναγνώριση, αναφορικές προτάσεις και συμπλήρωση κατάληξης στα ρήματα σε -λλω. Τέλος οι μαθητές εργάζονται σε ζευγάρια. Ανοίγουν  το 4ο Φύλλο Εργασίας (εργασία συμπλήρωσης κενών στο λογισμικό Hot Potatoes), όπου πρέπει να πληκτρολογήσουν  το κατάλληλο ρήμα επιλέγοντας ανάμεσα σε τρία.


³3η Διδακτική ώρα «Το Αρχαιολογικό Μουσείο»
Τρίτη Φωτογραφία: «Αρχαιολογικό Μουσείο»
Αφού πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, οι μαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής συμπληρώνουν το 5ο Φύλλο Εργασίας και στη συνέχεια οι μαθητές περιγράφουν την εμπειρία τους από την επίσκεψή τους στο τετράδιό τους. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και ανά δύο οι ομάδες αναλαμβάνουν να κάνουν  διαφορετικές δραστηριότητες. Στις 2 πρώτες ομάδες δίνεται το 6ο Φύλλο Εργασίας_1  όπου κάνοντας κλικ στην στο άρθρο: «Εθελοντές καθαρίζουν τα γκράφιτι από τα μνημεία την Κυριακή» και βλέποντας μια φωτογραφία με ένα μνημείο στη Χαλκίδα που έχει υποστεί φθορά, καλούνται να γράψουν ένα δικό τους άρθρο προς τον δήμαρχο ζητώντας να καθαριστεί αυτό το μνημείο και άλλα μνημεία που έχουν υποστεί φθορές, που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου τους. Στις 2 άλλες ομάδες δίνεται το
 6ο Φύλλο Εργασίας_2 όπου οι μαθητές καλούνται να γράψουν τι θα μπορούσε να έλεγε το μνημείο αν μπορούσε να μιλήσει. Θα δημοσιευτεί και αυτό στην εφημερίδα του σχολείου τους.

³4η Διδακτική ώρα «Το νεοκλασικό στοιχείο στην ευβοϊκή αρχιτεκτονική»
Τέταρτη φωτογραφία «Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας»
Στην 4η Διδακτική ώρα, ως αφόρμηση προβάλλεται το Power Point 2 για το νεοκλασικό στοιχείο στην ευβοϊκή αρχιτεκτονική. Οι μαθητές βλέπουν νεοκλασικά κτήρια της Χαλκίδας και γενικότερα της Εύβοιας και ακολουθεί συζήτηση για τα χαρακτηριστικά και την ιδιαίτερη τους αξία. Κατόπιν, συμπληρώνουν το 7ο Φύλλο Εργασίας  όπου εξασκούνται στη χρήση online λεξικού ερμηνεύοντας τη σημασία λέξεων του κειμένου της αφόρμησης.
Στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αναζητούν νεοκλασικά ανά την Ελλάδα και περιγράφουν στον επεξεργαστή κειμένου  MS WORD όποιο τους κάνει εντύπωση. Αποθηκεύουν τις εργασίες  τους στο φάκελο «Εργασίες» που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.³5η Διδακτική ώρα «Ο πορθμός του Ευρίπου»

Τέταρτη φωτογραφία: «Συρταρωτή Γέφυρα Ευρίπου»
Η 5η Διδακτική ώρα πραγματοποιείται στην τάξη. Η αφόρμηση γίνεται με προβολή του βίντεο: «Το άνοιγμα της γέφυρας της Χαλκίδας» . Ακολουθεί το κείμενο «Ευρίπου … ακατάληπτες παλίρροιες» που αποτελεί λογοτεχνικό απόσπασμα. Αφού εκτυπωθεί και μοιραστεί μαζί με το 8ο Φύλλο Εργασίας   οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης κειμένου και συμπληρώνουν τον πίνακα με τα αριθμητικά επίθετα. Στη συνέχεια εργαζόμενοι ανά δύο, μελετούν το φυλλάδιο από την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων, που εξηγεί επιστημονικά το φαινόμενο του πορθμού του Ευρίπου, συζητούν και δίνουν με το δικό τους τρόπο ( γραπτά) την εξήγηση του παλιρροϊκού φαινομένου.³6η Διδακτική ώρα «Υψηλή Γέφυρα»

Έκτη Φωτογραφία «Υψηλή Γέφυρα»

Η 6η Διδακτική ώρα ξεκινά με την προβολή του βίντεο «Πως κατασκευάζεται μια καλωδιωτή γέφυρα». Συνδέεται διαθεματικά με τα μαθηματικά και πραγματοποιείται στην αίθουσα πληροφορικής. Γίνεται επεξεργασία του κειμένου «Η γέφυρα του Ευρίπου με αριθμούς» και εργαζόμενοι ανά δύο, ανοίγουν το  9ο Φύλλο Εργασίας και  συμπληρώνουν τα αριθμητικά στοιχεία που βρίσκονται στο κείμενο,  γίνεται εξάσκηση στις υποδιαιρέσεις του μέτρου και μετατροπή νομισματικής ισοτιμίας .Έπειτα, ακολουθεί ιστοεξερεύνηση για το παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο κατέχει η γέφυρα στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. ΨΑΧΝΩΝ. Έπειτα, αναζητούν πληροφορίες για καλωδιωτές γέφυρες ανά τον κόσμο και συμπληρώνουν το 10ο Φύλλο  Εργασίας  που πρέπει να  συμπληρώσουν τα στοιχεία για κάθε γέφυρα, , να βρουν μέσο όρο και συνολική αξία έργου.³7η Διδακτική ώρα «Ο Ποθητός Καμάρας»

Έβδομη φωτογραφία: «Ο Ποθητός Καμάρας»
 Η 7η διδακτική ώρα πραγματοποιείται στην τάξη. Γίνεται προβολή του Power Point 3 που δείχνει τον Ποθητό Καμάρα, τον πολιτικό μηχανικό που συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση κτηρίων και έργων της Χαλκίδας. Οι μαθητές γνωρίζουν μέσα από μια σύντομη παρουσίαση βιογραφικά στοιχεία του και βλέπουν φωτογραφίες με σημαντικές κατασκευές. Μετά την προβολή οι μαθητές συμπληρώνουν το  11ο Φύλλο  Εργασίας, που εκτυπώνεται και μοιράζεται από τη δασκάλα. Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει αναγνώριση της ενεργητικής και παθητικής σύνταξης, μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και αντίστροφα καθώς και συντακτική αναγνώριση προτάσεων.

³8η Διδακτική ώρα «Χορός Συρτός»

Όγδοη φωτογραφία: «Προτομή Γιάννη Σκαρίμπα»
Η 8η διδακτική ώρα πραγματοποιείται στην τάξη. Γίνεται ανάγνωση του ποιήματος «Χορός Συρτός» από έναν μαθητή και ακολουθεί ακρόαση του μελοποιημένου ποιήματος «Χορός Συρτός». Το ποίημα προβάλλεται στον βιντεοπροβολέα. Στη συνέχεια εκτυπώνεται και μοιράζεται από τη δασκάλα για να συμπληρωθεί ατομικά το 12ο Φύλλο  Εργασίας που περιλαμβάνει ερωτήσεις ερμηνείας του ποιήματος, ομοιοκαταληξία και δημιουργία εικόνας με τη ζωγραφική των windows.³9η Διδακτική ώρα «Σπασμένο καράβι

Όγδοη φωτογραφία: «Προτομή Γιάννη Σκαρίμπα»
Η 8η διδακτική ώρα πραγματοποιείται στην τάξη. Γίνεται ανάγνωση του ποιήματος «Σπασμένο καράβι» από έναν μαθητή και ακολουθεί ακρόαση του μελοποιημένου ποιήματος «Σπασμένο καράβι». Γίνεται συζήτηση για τον ερμηνευτή της πρώτης εκτέλεσης του τραγουδιού, για την επιμέλεια της μουσικής, ψάχνουν και ακούν στο Youtube άλλη εκτέλεση του τραγουδιού «Σπασμένο καράβι»   Ακολουθεί το 13ο Φύλλο  Εργασίας που έχει διαφορετικά παζλ για κάθε ομάδα. Το φύλλο εργασίας έχει τέσσερα παζλ, ένα για κάθε ομάδα.  Η κάθε ομάδα φτιάχνει το παζλ και μετριέται ο χρόνος συμπλήρωσή της. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα ενώσει πρώτη τα κομμάτια του παζλ.

³10η Διδακτική ώρα «Κατασκευάζω»

Η 10η διδακτική ώρα πραγματοποιείται στην τάξη.. Η πρώτη και η δεύτερη ομάδα θα συμπληρώσουν το 14ο Φύλλο Εργασίας_1  και  η τρίτη και η τέταρτη θα συμπληρώσουν το 14ο Φύλλο Εργασίας_2. Τα φύλλα εργασίας εκτυπώνονται και μοιράζονται στις ομάδες. Οι μαθητές καλούνται να δώσουν οδηγίες της κατασκευής ( κάστρου ή χάρτινου τρένου) στο β’ πρόσωπο της συνοπτικής προστακτικής. Αφού γράψουν τις οδηγίες, να τις ξαναγράψουν στις άλλες δύο εγκλίσεις. Μετά, η κάθε ομάδα καλείται να κατασκευάσει τη δική της κατασκευή.

³11η-12η  Διδακτική ώρα «Χαρτογραφώντας»
Η 11η διδακτική ώρα πραγματοποιείται εκτός σχολείου. Οι μαθητές αφού γνώρισαν μέσα από το σενάριο κάποια σημαντικά κτήρια και γέφυρες της Χαλκίδας, θα δουν και από κοντά αυτά τα σημεία της πόλης. Οι μαθητές ανά ομάδες με οδικό χάρτη και φωτογραφική μηχανή περιηγούνται στα ακόλουθα σημεία της πόλης: Σπίτι με τ’ αγάλματα, Δημαρχείο, Προτομή Σκαρίμπα, Αρχαιολογικό Μουσείο, Πορθμός Ευρίπου, Υψηλή γέφυρα. Εκεί  ξεναγούνται από τη δασκάλα τους, φωτογραφίζουν τα σημεία που τους ενδιαφέρουν και σημειώνουν τη διεύθυνση του καθενός από τα παραπάνω σημεία. Επιστρέφοντας στο σχολείο, εργάζονται σε ομάδες και  στο εργαστήριο της πληροφορικής εμπλουτίζοντας το Google Earth. Οι μαθητές εργάζονται ανά ομάδες, οι δύο πρώτες αναλαμβάνουν το Σπίτι με τ’ αγάλματα, το Δημαρχείο, και την Προτομή Σκαρίμπα – 15ο Φύλλο Εργασίας_1, οι δύο άλλες το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Πορθμό Ευρίπου και την Υψηλή γέφυρα – 15ο Φύλλο Εργασίας_2. Αφού συμβουλευτούν  τις σημειώσεις τους στο χάρτη από την επίσκεψη τους στην περιοχή, θα κάνουν προσθήκη σήμανσης και φωτογραφίας στο χάρτη του Google Earth.

³7. Αξιολόγηση
α. Διαμορφωτική
Η αξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια του σεναρίου με την ορθότητα των απαντήσεων των φύλλων εργασίας, από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων σε χρόνο που δεν απέχει πολύ από τον αρχικά προβλεπόμενο, τις ερωτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Η δασκάλα υποβάλλει ερωτήσεις, κυρίως ανοιχτού τύπου για να ελέγξει κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Επίσης, η επίτευξη των στόχων διαπιστώνεται με την επικοινωνία και την συνεργασία των ομάδων. Να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, ανάλογα με τις δεξιότητες τους και να ενθουσιάζονται όταν η ομάδα καταφέρνει να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα με επιτυχία. Η θετική ή όχι στάση που έχουν απέναντι στη χρήση των υπολογιστών και σε νέα λογισμικά που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει ( πχ το Google earth).


β. Τελική
Η τελική αξιολόγηση γίνεται μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του σεναρίου με ένα επαναληπτικό φύλλο αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει ασκήσεις και ερωτήσεις των κύριων μερών του σεναρίου. Επιπροσθέτως θα ακολουθήσει συζήτηση για τα σημεία της πόλης που ασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου για να ελεγχθεί κατά πόσο κατέκτησαν τους αρχικούς στόχους. Η επιλογή της συζήτησης προτείνεται γιατί δίνει την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να παρουσιάσουν τη συμβολή τους σε όλη τη διαδικασία.


³8. Επέκταση της δραστηριότητας
Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί στο θέμα των κατασκευών, που είναι μια ευρεία έννοια και σε άλλα ιστορικά κτήρια της Χαλκίδας όπως το κόκκινο σπίτι και  το σπίτι του Βάϊλου.

Θα μπορούσε να γίνει σύγκριση των ιστορικών κτηρίων με τα σύγχρονα κτήρια (πολυκατοικίες).

Να μάθουν περισσότερα για την ιστορική  εξέλιξη της γέφυρας, που εδώ και δυόμισι αιώνες, κάνει την  παρουσία της στο στενό του Ευρίπου βρίσκοντας οι μαθητές φωτογραφίες και ιστορικά στοιχεία της γέφυρας και να φτιάξουν μια παρουσίαση στο PowerPoint.

     Θα μπορούσα να αυξήσω το χρόνο υλοποίησης του σεναρίου με διδακτική     
     επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο.

     Οι μαθητές θα μπορούσαν να φτιάξουν σε μακέτα με πηλό κάποιες από τις    
     κατασκευές.


·        7ο γυμνάσιο Χαλκίδας, (2005) :μύθος, ιστορία, κοινωνική και οικονομική ζωή

 • Αρχείο  Ευβοϊκών Μελετών, φωτογραφικό υλικό: συλλογή «Αισώπου»: ψηφιακή μορφή
 • Βακαλούδη Δ.Α.,(2003): Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πατάκη

 • Βιβλίο μαθητή γλώσσας Ε’ Δημοτικού, γ’τα εύχος, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα.

 • Βιβλίο δασκάλου γλώσσας Ε’ Δημοτικού, γ’ τεύχος, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα.

 • Τετράδιο Εργασιών γλώσσας Ε’ Δημοτικού, γ’ τεύχος. Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα.


 • Μαντάς., Α., (2005): Ευρίπου… οι ακατάληπτες παλίρροιες,  Χαλκίδα: Κέδρος

 • Ματσαγγούρας, Η., (1987): Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες. Αθήνα: Γρηγόρη

 • Πρέζας Π., (2003):Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αθήνα: Κλειδάριθμος

 • Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., (2001): Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας: Ολική Προσέγγιση Τόμος Α΄. Αθήνα: Αριστοτέλη Ράπτη


 • Σκαρίμπας., Γ., (1950)  Εαυτούληδες, εκδότης, Αθήνα Α, Μαυρίδης

 • ΤΕΕ(Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) Περιφερειακό τμήμα Ευβοίας., (2008): Λεύκωμα «Τα 45 χρόνια της συρταρωτής γέφυρας Ευρίπου» Χαλκίδα: ΤΕΕ

 • Τριανταφυλλόπουλος., Ν.,(1993): Λιμενάρχης Ευρίπου, Αθήνα: Κέδρος


Τελευταία επίσκεψη στους παρακάτω συνδέσμους 12/ 07/13)
 • Για το νεοκλασικό στοιχείο στην ευβοϊκή αρχιτεκτονική

 • Για τη χρήση online λεξικού

 • Για το κείμενο «Η Γέφυρα με αριθμούς»  και εικόνες για την υψηλή γέφυρα
 • Για τη βιογραφία του Σκαλκώτα

 • Πληροφορίες για το φαινόμενο της παλίρροιας, για κτήρια


 • Γ ια το παζλ


 • Για το άρθρο: Θεσσαλονίκη: Εθελοντές καθαρίζουν τα γκράφιτι από τα μνημεία την Κυριακή • Για την αναζήτηση νεοκλασικών στοΥπουργείο πολιτισμού


 • Για την παιδική κατασκευή: το κάστρο


 • Για την παιδική  κατασκευή: το τρενάκιΓια φωτογραφίες και εικόνες:
 • Clip art αεροπλανάκι

 • Clip art ήρωας

 • Βιβλίο

 • Νεοκλασικά: Βαρατάση

 • Πορθμός Ευρίπου


 • Υψηλή γέφυρα

 • Δημαρχείο Χαλκίδας • Σπίτι με τ’ αγάλματα • Αιδηψός, κτήριο υδροθεραπευτηρίων


 • Δημαρχείο Καρύστου

 • Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας


 • Προτομή Σκαρίμπα • Τούρκικη κρήνη

 • Στίχοι : Σπασμένο καράβι

 • Video: Πώς φτιάχνεται μια καλωδιωτή γέφυρα

 • Video: Το άνοιγμα της γέφυρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου