Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

ΩΚΕΑΝΙΑ (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2010-2011)2011

ΚΣΕ ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ[ΩΚΕΑΝΙΑ]
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ                         ΤΑΞΗ :ΣΤ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΤΑΞΗ :ΣΤ
    Τίτλος: ΩΚΕΑΝΙΑ

Δημιουργός: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό διαπραγματεύεται γνωστικές περιοχές του μαθήματος της Γεωγραφίας της ΣΤ τάξης, στις ενότητες του σχολικού βιβλίου:
Α)Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας
Β) Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το  Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας του βιβλίου γεωγραφίας της ΣΤ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος.

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Γεωγραφία, Ιστορία, Τ.Π.Ε


   Σκεπτικό της δραστηριότητας

     Καινοτομίες: Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και συγκεκριμένων λογισμικών όπως: Google earth, word, power point. Το διαδίκτυο και οι πληροφορίες που δίνονται στο power point   μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γνωστικό εργαλείο και να ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία. Η χρήση του  Google earth υποστηρίζει διερευνητικού και αποκαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης και της κριτικής σκέψης, στην απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων απέναντι σε προβληματικές καταστάσεις. Επίσης, γίνεται σύνδεση με άλλες επιστήμες, ενίσχυση ικανότητας λογικών διεργασιών για την επίλυση προβλημάτων, άσκηση στη σαφή διατύπωση νοητικών συμπερασμάτων και στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε..
        Προστιθέμενη αξία: Οι Τ.Π.Ε. προωθούν δραστηριότητες επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Ο Η/Υ προωθεί τις υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών, παρέχει νέες καθώς και αυθεντικές εμπειρίες στους μαθητές σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, υποστηρίζει την ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων, των αντιλήψεων και των ιδεών των μαθητών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, προωθεί την εμπέδωση της μάθησης και ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της πραγματικότητας.
       Γνωστικά - διδακτικά προβλήματα: Οι μαθητές δε γνωρίζουν τη χρήση του Google earth. Ο δάσκαλος θα πρέπει να συντονίζει, να κατευθύνει τις κινήσεις των μαθητών στο χειρισμό των Η/Υ και να τους δίνει εξηγήσεις για να καταλάβουν και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πορεία της διδασκαλίας.

4. Πλαίσιο εφαρμογής
        Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
        Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 7 διδακτικές ώρες.
        Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές που είναι 14 θα εργαστούν στην αίθουσα υπολογιστών και θα χρησιμοποιήσουν 7 φορητούς Η/Υ σε ζευγάρια.
        Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι πρότερες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ σημαντικές ώστε να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την οικοδόμηση των νέων γνώσεων. Οι μαθητές ήδη γνωρίζουν το σχήμα και τις κινήσεις της γης, τους παράλληλους και μεσημβρινούς καθώς και την κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών της γης. Τέλος, γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ όπως τη χρήση του ποντικιού και πληκτρολογίου, γνωρίζουν να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν.

     Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, λογισμικό γενικής χρήσης (Word), λογισμικό παρουσίασης (Power Point) ,λογισμικό οπτικοποίησης και προσομοίωσης (Google earth )
  διαδικτυακές  διευθύνσεις, προτζέκτορας, εκτυπωτής , φύλλα εργασίας, χαρτιά,   μαρκαδόροι, ένας παγκόσμιος χάρτης. Επίσης, θα πρέπει να έχουν το σχολικό βιβλίο της Γεωγραφίας.  

    Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Το σενάριο είναι σχεδιασμένο να υλοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών με επτά υπολογιστές σε αναλογία δύο μαθητές ανά υπολογιστή.
Το σενάριο στηρίζεται θεωρητικά στην εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Βιγκότσκι. Θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος με διερευνητικές και ανακαλυπτικές δραστηριότητες...
Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη διαδικασία, εμψυχώνει, ενθαρρύνει για συνεργασία, καθοδηγεί τους μαθητές και τους δίνει κίνητρα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αξιολογήσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους, ώστε να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Η εργασία σε ομάδες ευνοεί την αλληλοβοήθεια, την ανταλλαγή απόψεων και την αυτενεργό διερεύνηση του θέματος. Όλοι οι μαθητές σταδιακά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οικοδομούν τη νέα γνώση και μαθαίνουν «πώς να μαθαίνουν».

5. Στόχοι του σεναρίου
Γνωστικοί –πολιτισμικοί στόχοι:
Ø  Να βρίσκουν τη θέση της Ωκεανίας στον παγκόσμιο χάρη
Ø  Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της Ωκεανίας.
Ø  Να γνωρίζων τα κράτη και τις μεγάλες ομάδες νησιών της Ωκεανίας και να   ορίζουν τη θέση τους στο χάρτη
Ø  Να καταγράφουν τα πολιτισμικά γνωρίσματα των λαών της Ωκεανίας
Ø  Να γνωρίζουν την προέλευση των κατοίκων της Ωκεανίας.

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
       να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
       Να αναπτύξουν μεθόδους επεξεργασίας πληροφοριών από το διαδίκτυο και από πληροφορίες που εμπεριέχονται στο power point.
Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
      να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
      να εξοικειωθούν με τη διατύπωση συμπερασμάτων και να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα.
     Να προβληματιστούν για τις συνέπειες....................
Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.:
      να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών.
      να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών παρουσίασης (Power Point) και προσομοίωσης (Google earth )6. Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων

Παρουσίαση ροής- εφαρμογής των δραστηριοτήτων:
1η Διδακτική ώρα
Α. ΦΑΣΗ :
Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη «Ωκεανία»
Βλέπουμε φωτογραφίες, εικόνες, περιοδικά που έχουν φέρει τα παιδιά και ο δάσκαλος.
Συζητούμε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυτών και των ζώων που βλέπουμε στις φωτογραφίες.
Τα παιδιά μεταφέρουν εμπειρίες από συγγενείς τους στην ήπειρο αυτή.
Εντοπίζουμε την Ωκεανία στον παγκόσμιο χάρτη της τάξης.
Δίνεται το πρώτο φύλλο εργασίας και τα παιδιά χρωματίζουν την Ωκεανία
Β. ΦΑΣΗ:
Τα παιδιά κάθονται  μπροστά από τους υπολογιστές σε ομάδες των δυο ατόμων. και μοιράζουμε το δεύτερο φύλλο εργασίας.
Σκοπός μια πρώτη επαφή με τη λειτουργία του λογισμικού Google earth2η Διδακτική ώρα
Δίνεται στους μαθητές το τρίτο φύλλο εργασίας, στο οποίο τους ζητείται να ανοίξουν το Google earth και να εργαστούν πάνω σε αυτό σε συγκεκριμένες ενέργειες..


3η Διδακτική ώρα

         Οι μαθητές ανοίγουν το Power Point «Ωκεανία»  και από τα περιεχόμενα ανοίγουν το «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ»
         Αφού διαβάσουν τις διαφάνειες που αναφέρονται στις νησιωτικές ενότητες της Ωκεανίας και δουν τον υπερσύνδεσμο για τις ομορφιές της Αυστραλίας απαντούν στις ερωτήσεις του τέταρτου φύλλου εργασίας που τους δίνεται.


4η Διδακτική ώρα
Οι μαθητές ανοίγουν το Power Point «Ωκεανία»  και από τα περιεχόμενα ανοίγουν το  «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ»  και μετά το «ΧΛΩΡΙΔΑ-ΠΑΝΙΔΑ»
Διαβάζουν τα κείμενα των διαφανειών.
Ανοίγουν όσες υπερσυνδέσεις τους ενδιαφέρουν για περισσότερα στοιχεία.
Βλέπουν με υπερσύνδεση τον μεγάλο κοραλλιογενή ύφαλο.
    Μεταφέρονται με υπερσύνδεση στην ιστοσελίδα  http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en|el&u=http://www.users.on.net/~wayne_r/australia/australian_animals.htm όπου βλέπουν, ανακαλύπτουν, διαβάζουν ,εξερευνούν τα ζώα της Αυστραλίας.
Μεταφέρονται με υπερσύνδεση στην ιστοσελίδα
Τους δίνεται το πέμπτο φύλλο εργασίας και απαντούν στις ερωτήσεις.


5η Διδακτική ώρα
         Οι μαθητές ανοίγουν το Power Point «Ωκεανία»  και από τα περιεχόμενα ανοίγουν το «ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ» και το «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ»
         Διαβάζουν τα κείμενα αυτά.
         Ανοίγουν όσες υπερσυνδέσεις τους ενδιαφέρουν από τα κείμενα για περισσότερα στοιχεία.
          Με υπερσυνδέσεις:
                       Βλέπουν φωτογραφίες από τη ζωή των Αβοριγίνων
.                      Ακούνε τη μουσική τους.
                       Τους βλέπουν να χορεύουν συρτάκι.
Τους δίνεται το έκτο φύλλο εργασίας και απαντούν στις ερωτήσεις.

6η και 7η Διδακτική ώρα (προαιρετικά )

         Ο δάσκαλος ανοίγει Power Point «Ωκεανία»  και από τα περιεχόμενα επιλέγει το «ΤΑΙΝΙΑ-Rabbit.Proof.Fence»
         Λίγα λόγια για την ταινία.
         Βρισκόμαστε στις αρχές του 1930 στην Αυστραλία που ζει υπό τη σκιά της αποικιοκρατικής Βρετανίας. Τρεις κοπέλες, η Gracy, η Daizy και η Moly, Αβοριγίνες ιθαγενείς της Αυστραλίας, αποκόπτονται με τη βία από τις οικογένειές τους. Στέλνονται σε «στρατόπεδο εκπαίδευσης», με σκοπό να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις για να δουλέψουν ως υπηρέτριες στα σπίτια της λευκής αγγλοσαξονικής διοίκησης. Τα κορίτσια θα αποδράσουν και θα ξεκινήσουν ένα επικό ταξίδι δυόμισι χιλιάδων χιλιομέτρων στην αυστραλέζικη ενδοχώρα για να επιστρέψουν στους δικούς τους. Ο δύσκολος αυτός δρόμος της επιστροφής θα διευκολυνθεί από έναν τεράστιο φράχτη προστασίας από τα κουνέλια. Ακολουθώντας τον, τα τρία κορίτσια ελπίζουν ότι θα φτάσουν στους δικούς τους. Όπως είναι φυσικό οι υπεύθυνοι του στρατοπέδου εκπαίδευσης δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια.
         Η ιστορία είναι βασισμένη στο πραγματικό φαινόμενο που μέχρι και σήμερα αναφέρεται ως «Κλεμμένη γενιά» και πρόκειται για μια σκληρή κριτική στην απάνθρωπη ρατσιστική πολιτική που ήταν σε πλήρη ισχύ μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες (τέλη 60's) στην Αυστραλία


Τα εργαλεία: Το λογισμικού Google earth θα χρησιμοποιηθεί για τις δυο πρώτες διδακτικές  ώρες.
Το λογισμικό παρουσίασης Power Point θα χρησιμοποιηθεί στην αφόρμηση αλλά και σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος.
Με το λογισμικό γενικής χρήσης (Word) θα δημιουργηθούν τα φύλλα εργασίας Η Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia) θα χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση πληροφοριών.
Οι πηγές: Τα μέλη της κάθε ομάδας για να πετύχουν αυτά που τους ζητούνται, θα  επισκεφτούν συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους με υπερσυνδέσεις. και θα πάρουν πληροφορίες από το Power Point η Ωκεανία που τους δίνεται.  .

7. Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών γίνεται αναφορικά με:
      την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των μαθησιακών έργων.
      τη συνεργασία και τη διαμαθητική επικοινωνία που-αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ομάδων και της σχολικής τάξης για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
      την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό από κείμενα και εικόνες, το οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους.
      την ποιότητα της επιχειρηματολογίας και των διαλόγων που αναπτύσσουν προκειμένου να παρουσιάσουν και φ να υποστηρίξουν τη γνώμη τους.
•   _
•    

8. Βιβλιογραφία

 Βιβλίο μαθητή, Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού-Μαθαίνω για τη Γη-Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα
   Βιβλίο δασκάλου, Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού-Μαθαίνω για τη Γη         Οργανισμός
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα
   Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, Η σχολική τάξη (τόμος Α'), 2001, Αθήνα
Πυργιωτάκης   Ε.   Ιωάννης,   Εισαγωγή   στην   Παιδαγωγική Επιστήμη, εκδόσεις Ελληνικά γράμματα, 2000, Αθήνα

10. ΔικτιογραφίαΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 1
Ζωγράφισε την Ωκεανία στους παρακάτω χάρτες.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 2
1.     Παιδιά τώρα θα γνωρίσουμε ένα λογισμικό το Google earth . Είναι ένας ιδιόμορφος χάρτης ο οποίος είναι τρισδιάστατος. Πρόκειται για μια εξομοίωση, μια οπτική αναπαράσταση του πραγματικού περιβάλλοντος του πλανήτη μας. Φτιάχνεται από πάρα πολλές δορυφορικές φωτογραφίες που ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.. Οι εικόνες που βλέπουμε δεν είναι σε πραγματικό χρόνο.
2.     Πατήστε το εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνια εργασίας και ανοίξτε το πρόγραμμα.

3.     Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά στο δεξιό και πάνω μέρος της οθόνης σας.
Πλησιάστε και απομακρυνθείτε  από τη γη
Στρίψτε τη γη αριστερά και δεξιά
Αλλάξτε τη γωνία με την όποια βλέπετε τη γη.
Χρησιμοποιείστε τον πάνω κύκλο για να αλλάξετε τον προσανατολισμό.
4.     Κάντε τα ίδια πατώντας το αριστερό πλήκτρο πάνω στην υδρόγειο. Μετακινείστε το ποντίκι έχοντας συνέχεια πατημένο το αριστερό πλήκτρο

5.     Στην αναζήτηση πάνω αριστερά γράψτε το όνομα «Ωκεανία» και δέστε τα αποτελέσματα. Τι παρατηρείται:6.     Περιηγηθείτε ελεύθερα


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 3

1.     Όπως μάθαμε στην προηγούμενη ενότητα ,εκκινήστε το Google earth και γράψτε στη αναζήτηση τη λέξη «Ωκεανία»  Τι παρατηρείτε να συμβαίνει στην εικόνα της γης:


2.    Άνοιξε το καθοδικό μενού «προβολή» και ενεργοποίησε τη λέξη «πλέγμα. Τι προστέθηκε στην απεικόνιση της γης
______________________________________
______________________________________
______________________________________3.     Κοιτάξτε το χάρτη του βιβλίου σας στη σελίδα 150. Βρείτε τις έξι νησιώτικες ενότητες και στο Google earth. Γράψτε
Σε ποιον ωκεανό εκτίνεται η Ωκεανία.:_____________________________
Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί:___________________________________
Η Νέα Ζηλανδία σε ποια ζώνη βρίσκεται_____________________________
Η Αυστραλία σε ποιες ζώνες βρίσκεται____________________________
Η Νέα Καληδονία σε ποια ζώνη βρίσκεται.__________________________

4.     Κάνε την άσκηση 2 σελ. 70 του τετραδίου εργασιών
5.     _Βρείτε την πρωτεύουσα της Αυστραλίας Καμπέρα. Και τις παρακάτω πόλεις
Μελβούρνη, Σύδνεϋ. Αδελαΐδα, Ντάργουιν και Περθ

Από τη γραμμή εργαλείων

Πατήστε το κουμπί σήμανσης μέρους  και βαλε σε κάθε πόλη από μια σήμανση,


6.     Από τη γραμμή εργαλείων
   Πάτησε το χάρακα  και μέτρησε πόσο απέχει η πρωτεύουσα Καμπέρα από τις άλλες πόλεις
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________.
7.     Μέτρησε τώρα την απόσταση Αθήνα -Θεσσαλονίκη
Πόσα χμ είναι:_____________
Σύγκρινε την απόσταση αυτή με τις αποστάσεις των πόλεων της Αυστραλίας. Τι παρατηρείς;
______________________________________________________________________________________________________________________
8.     Άνοιξε το καθοδικό μενού «Εργαλεία» και ενεργοποίησε το «Είσοδος στον προσομοιωτή πτήσης» διάλεξε αεροπλάνο και κάνε μια πτήση πάνω από την Ωκεανία.

Καλή βόλτα.ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

1.     Κάνε τις παρακάτω ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών


2.     Αντιστοιχίστε τις πολιτείες της Αυστραλίας με τις πρωτεύουσές τους
Βικτόρια                                                                Σύδνεϋ
Κουήνσλαντ Περθ
Νέα Νότια Ουαλία                                                  Μελβούρνη
Δυτική Αυστραλία                                                  Χόμπαρτ
Τασμανία                                                               Μπρισμπέιν
Νότια Αυστραλία                                                    Αδελαΐδα

3.     Γράψε σε ποια νησιωτική ενότητα ανήκουν τα παρακάτω νησιά.
Γουέικ :___________________
Φίτζι :___________________
Βανουάτου :_______________
Σαμόα :__________________
Νησί του Πάσχα :____________

4.     Από τις φωτογραφίες τις Αυστραλίας που είδες γράψε ποια σου έκανε εντύπωση και γιατί,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5
1.     Κάνε την άσκηση 4 της σελ 69 του τετραδίου εργασιών

2.     Βρες από την ιστοσελίδα που σου δίνεται με υπερσύνδεση από 5 είδη σε κάθε κατηγορία.
Πουλιά της Αυστραλίας____________________________________________________-
______________________________________________________________
Ζώα της Αυστραλίας - Θηλαστικά _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ψάρια__________________________________________________________________
______________________________________________________________________ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6
1.    Ο Απόδημος Ελληνισμός είναι μια από τις δυναμικότερες ομάδες Ελλήνων, που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή σε όλο τον κόσμο. Τι πιστεύεις ότι  μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε στην προσπάθειά τους αυτή.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.   Όπως είδες στις φωτογραφίες από τη ζωή των Αβοριγίνων ένα χαρακτηριστικό της ζωγραφικής τους είναι να ζωγραφίζουν με τελείες όπως το παρακάτω . Μπορείς να κάνεις και εσύ κάτι ανάλογο,

                     


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου