Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2010-2011)
Επιμόρφωση      Εκπαιδευτικών      στη     χρήση   των                         
                   
                         ΤΠΕ  στη   Διδακτική  Πράξη 
                                   


                 ΣΕΝΑΡΙΟ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΣΤΗ  ΓΛΩΣΣΑ                                                            
      Επιμορφωτής: Δημήτρης  Μητάκος , Σχ. Σύμβουλος
      Επιμορφούμενη :Τσορμπατζούδη  Ιωάννα , δασκάλα,
       2ο Δημοτικό  Σχολείο  Ερέτριας.

  Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΣΕΝΑΡΙΟ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 
1.     Τίτλος  


    2.  Ταυτότητα


   3.Σκεπτικό  της  δραστηριότητας


   4.  Πλαίσιο  εφαρμογής 
                                   

   5.Στόχοι  σεναρίου

    6. Πορεία  διδασκαλίας  και  Υλοποίηση  δραστηριοτήτων
   

   7. Αξιολόγηση


   8.Επέκταση  της  δραστηριότητας


   9.Βιβλιογραφία  

  10.  Δικτυογραφία
 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΣΕΝΑΡΙΟ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. Τίτλος: ΜΙΚΡΟΙ  ΠΟΙΗΤΕΣ
2. Ταυτότητα

   Δασκάλα –Δημιουργός :Τσορμπατζούδη  Ιωάννα
     Γνωστική  περιοχή: Το  σενάριο   αφορά   στο  γνωστικό  αντικείμενο     της  Γλώσσας   της  Τετάρτης  τάξης, ενότητα: «Ιστορίες  παιδιών»,  μάθημα:«Το  κορίτσι».  Είναι απολύτως  συμ­βατό  με  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  σπουδών
    3. Σκεπτικό  της  δραστηριότητας
    Καινοτομίες: Χρήση Η/Υ  και  συγκεκριμένων  λογισμικών  Word, Excel, Power Point,Internet Explorer. Η  προσέγγιση  του  μαθήματος με χρήση  Η/Υ αποτελεί  καινοτομία  μιας  και  φέρνει  τους μαθητές  μπροστά σ’ ένα διαφορετικό περιβάλλον εργασίας. Οι συγκεκριμένες  δραστηριότητες  που  προτείνονται  ενθαρρύνουν  την  ενεργό    συμμετοχή  των  μαθητών  κατά  την  επεξεργασία  του  ποιήματος και  συμβάλλουν  στη  δημιουργικότητα  και  στην  καλλιέργεια  της  φαντασίας  τους. Με τη  χρήση του  Word  οι  μαθητές  δίνουν  χρώμα  στα συναισθήματά  τους.Με το Excel ανακατεύουν  στίχους  και  φτιάχνουν  ένα  καινούριο  ποίημα.  Με τη  χρήση  YOU TUBE ακούνε μελοποιημένο   το  ποίημα και με το Internet Explorer  μαθαίνουν  για το  έργο  του  Ελύτη        
Προστιθέμενη  αξία:  Η χρήση  των  προαναφερθέντων  λογισμικών  δίνει την  ευκαιρία  στους   μαθητές  να  βιώσουν με  τρόπο ευχάριστο τα χαρακτηριστικά  του   υπερρεαλισμού, και  της  ποίησης   του Ελύτη.      Έτσι το  ανέμελο  παιχνίδι του  κοριτσιού στη φύση θα γίνει και  παιχνίδι   των ίδιων  των μαθητών.


Γνωστικά-διδακτικά προβλήματα: Οι μαθητές  γνωρίζουν  τη  χρήση  των λογισμικών . Η  δασκάλα  όπου  χρειάζεται  δίνει  περισσότερες  εξηγήσεις και  βοηθά  τους  μαθητές  να  ανταποκριθούν  στην  πορεία  της  διδασκαλίας.         

    4. Πλαίσιο εφαρμογής

 Σε  ποιους  απευθύνεται:Το  σενάριο  απευθύνεται  σε  μαθητές της   Δ’τάξης  του  Δημοτικού σχολείου       
 Χρόνος  υλοποίησης: Το  σενάριο  θα  ολοκληρωθεί σε 4  διδακτικές  ώρες.
Χώρος  υλοποίησης :Οι μαθητές  θα  εργαστούν  στην  αίθουσα    υπολογιστών και  στην  αίθουσα  διδασκαλίας. 
 Προαπαιτούμενες  γνώσεις των  μαθητών : Οι  μαθητές γνωρίζουν  τις  βασικές  δεξιότητες  χρήσης  του  Η/Υ  και  είναι  σε  θέση  να  ανταποκριθούν  στις  δραστηριότητες  που  θα  τους δοθούν.
Απαιτούμενα   βοηθητικά  υλικά  και  εργαλεία: Κατά  την  πραγματοποίηση  του  σεναρίου  θα  χρειαστούν  Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές, λογισμικό  γενικής  χρήσης (Word),  λογισμικό παρουσίασης, ηλεκτρονική  εγκυκλοπαίδεια,  Excel, You Tube,  προτζέκτορας, εκτυπωτής, ψαλίδι, κόλλα,   φύλλα εργασίας ,χαρτιά, μαρκαδόροι, χρώματα.
Κοινωνική  ενορχήστρωση  της  τάξης: Οι  μαθητές  θα  εργαστούν  ατομικά  στο  1ο  και 2ο  φύλλο  εργασίας.Για  την  δραστηριότητα  που  προτείνεται  στο  φύλλο  εργασίας 3  θα χρησιμοποιηθεί    η  ομαδοσυνεργατική  μέθοδος.
 Η  εκπαιδευτικός συντονίζει  τη  διαδικασία,  εμψυχώνει,  ενθαρρύνει τους  μαθητές.


5. Στόχοι  του  σεναρίου

Η  πραγματοποίηση  του  σεναρίου  στοχεύει  στα  εξής:

1. Να βιώσουν  οι μαθητές  τα  χαρακτηριστικά  του  υπερρεαλισμού.

2. Να  αναπτύξουν  τη  φαντασία  τους.

3. Να  απολαύσουν  αισθητικά  το  ποίημα.

4. Να  νιώσουν  τη  χαρά  της  δημιουργίας .

 6. Πορεία  διδασκαλίας  και  υλοποίηση  δραστηριοτήτων
   
1 η και 2η διδακτική  ώρα    Η  αφόρμηση  γίνεται  με  την  παρουσίαση    (Power Point , και     χρήση  προτζέκτορα)     στους   μαθητές   ενός          γλωσσοδέτη .          Οι  μαθητές  διαβάζουν  το  γλωσσοδέτη και  τους  ζητείται  να  θυμηθούν  και  άλλα  παρόμοια        ποιήματα. Ύστερα  γίνεται  συζήτηση  για  τα  χαρακτηριστικά τους.  Ακολουθεί  ανάγνωση  του  ποιήματος  από  τη  δασκάλα. Έπειτα οι μαθητές ανοίγουν τον  υπολογιστή τους  και   εργάζονται  στο 1ο φύλλο  εργασίας.       Μετά την  ολοκλήρωσή  του  γίνεται  ολιγόλεπτη  συζήτηση  για    συναισθήματα που  τους  προκάλεσε  το   ποίημα Κατόπιν  οι  μαθητές  διαβάζουν  σιωπηρά  το  ποίημα «Κορίτσι».  Ακολουθεί  διάλογος  με  σκοπό  τη  νοηματική  και  αισθητική  διερεύνηση  του  ποιήματος. Γίνεται  σχολιασμός  των  στίχων  και  φράσεων του. Με  τη  συζήτηση  εντοπίζονται τα  υπερρεαλιστικά  στοιχεία  του  ποιήματος( η ανατροπή  των  φυσικών  νόμων,  το  ανακάτεμα  του  πραγματικού  με  το  φανταστικό, οι τυχαίες  συναντήσεις  λέξεων…).
Στη  συνέχεια  οι  μαθητές  ανά  δύο  διαβάζουν  μεγαλόφωνα το  ποίημα  αρκετές  φορές  έτσι  ώστε  να  νιώσουν  το  ρυθμό  του  και  τη  μουσικότητά  του.
Κατόπιν οι μαθητές  στο        youtube  ακούνε το ποίημα  μελοποιημένο.


3η και  4η  διδακτική  ώρα

   Οι  μαθητές    στη διεύθυνση el.wikipedia   διαβάζουν  για  τη  ζωή  και  το  έργο  του ποιητή.
 Επίσης οι μαθητές  στη  διεύθυνση  stixoi.info βρίσκουν και διαβάζουν   και  άλλα  ποιήματα  του  Ελύτη.
     Έπειτα  εργάζονται  στο  2ο φύλλο  εργασίας. Εκτυπώνουν  την  εργασία  τους  και  την  παρουσιάζουν  στην τάξη.
  Ακολουθεί  ομαδική  εργασία -3ο φύλλο  εργασίας- και  παρουσίαση  των εργασιών  στις  άλλες  ομάδες. 
  Στη  συνέχεια  επανερχόμαστε  στο ποίημα «Το κορίτσι»  με  την  παρουσίαση 2.
Ταυτόχρονα  με  την προβολή  της  παρουσίασης 2 οι  μαθητές  ζωγραφίζουν ό,τι  τους άρεσε  από  το  ποίημα.

Τα   εργαλεία :  Το  λογισμικό  παρουσίασης  θα  χρησιμοποιηθεί  στην  αφόρμηση και στη  διάρκεια του μαθήματος. Με  το  λογισμικό  γενικής  χρήσης θα  δημιουργηθούν τα  φύλλα  εργασίας.  Το διαδίκτυο  θα  χρησιμοποιηθεί  στην  αναζήτηση  πληροφοριών.                                                             

7. Αξιολόγηση
       Η  αξιολόγηση  γίνεται σ’ όλη τη διάρκεια  του σεναρίου  αναφορικά με    
  τη  συμμετοχή  των  μαθητών και την  ανταπόκριση τους  στις        προτεινόμενες        δραστηριότητες.

8.Επέκταση της  δραστηριότητας   
Οι  μαθητές στην  ώρα  των  Εικαστικών  μπορούν να  φτιάξουν  κολάζ  με εικόνες  από  ποιήματα  του  Ελύτη. Στην  ώρα  της  Μουσικής  να  ακούσουν  και  να  μάθουν ποιήματα  που έχουν μελοποιηθεί  από το ποιητικό   έργο « Ο Ήλιος ο ηλιάτορας».
                              
    
  
  
9. Βιβλιογραφία

§  Βιβλίο  μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, 2010 , Αθήνα
§  Γεώργιος  Σπανός ,Η διδασκαλία του  ποιήματος ,1996, Αθήνα
§  Άντα  Κατσίκη –Γκίβαλου, Το  θαυμαστό  ταξίδι ,εκδόσεις Πατάκη

 
10.Δικτυογραφία

   


    

     

     
     


    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


   .

 

.         

                                                            
   
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου