Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Το ταξίδι της τροφής-Πυραμίδα της διατροφής (2Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 2009-2010)ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

1Τίτλος:  Το ταξίδι της τροφής-Πυραμίδα της διατροφής
   
2.Ταυτότητα     

Δασκάλα :Νίκα Δέσποινα
Γνωστική περιοχή   :  Το σενάριο αυτό αφορά τη λειτουργία του πεπτικού μας συστήματος (Φυσική) και τη διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών με σκοπό την παροχή πληροφοριών και την απόκτηση γνώσεων που αφορούν τους κανόνες σωστής διατροφής. Προεκτάσεις στη Γλώσσα-Αγωγή Υγείας.
Θέμα : Το πεπτικό σύστημα και η πυραμίδα της διατροφής.


3.Σκεπτικό της δραστηριότητας

·       Καινοτομίες : Χρήση Η/Υ . Με τη χρήση  των Η/Υ οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν καλύτερα  τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, μέσα από τη χρήση διάφορων ιστοσελίδων και να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που χτίζουν τη διατροφική πυραμίδα.


·       Προστιθέμενη αξία  :Με τους Η/Υ θα προωθηθούν οι δραστηριότητες επικοινωνίας, αναζήτησης πληροφοριών και εμπέδωσης της μάθησης. Από τις πληροφορίες και τα νέα στοιχεία που θα συλλέξουν οι μαθητές θα μπορούν να κρίνουν και να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη διατροφή που θα ακολουθήσουν, επιλέγοντας εκείνες τις τροφές που είναι απαραίτητες στον οργανισμό τους για να είναι υγιείς και να αποφύγουν τους κινδύνους που επιφυλάσσει η κακή διατροφή.

·       Γνωστικά και διδακτικά προβλήματα : Οι σύγχρονες διατροφικές τάσεις ,ο καταναλωτισμός και η διαφήμιση στις αναπτυγμένες χώρες οδηγούν τους μαθητές σε μια σύγχυση, σχετικά με τι τροφές πρέπει να επιλέξουν στη διατροφή τους. Έτσι λοιπόν οδηγούν το σχολείο να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση και την απόκτηση γνώσεων που αφορούν τους κανόνες της σωστής διατροφής.

4. Πλαίσιο εφαρμογής

·       Σε ποιους απευθύνεται  : Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ τάξης
·       Χρόνος υλοποίησης   :Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 6 διδακτικές ώρες
·       Χώρος υλοποίησης  :  Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα διδασκαλίας
(υπάρχει υπολογιστής και Internet)

Προαπαιτούμενες γνώσεις
·       Εξοικείωση με τη χρήση του Η/Υ
·       Εξοικείωση με το Word
·       Εμπειρία των μαθητών σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία
·       Η/Υ
·       Σχολικό εγχειρίδιο, εφημερίδες, περιοδικά
·       Επιλεγμένες ιστοσελίδες
·       Εργασίες, παιχνίδια στο διαδίκτυο

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης
Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων ανά υπολογιστή .Θα περιηγηθούν στο διαδίκτυο αντλώντας πληροφορίες για το πεπτικό σύστημα και τη διατροφή. Θα συμπληρώσουν φύλλα εργασίας που θα τους μοιραστούν και θα αξιολογηθούν ατομικά και ομαδικά. Ο ρόλος του δασκάλου σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας ,θα είναι ρόλος εμψυχωτή, συντονιστή, και καθοδηγητή.


Στόχοι του σεναρίου

Ως προς το γνωστικό επίπεδο

·       Να γνωρίσουν το πεπτικό σύστημα και τη λειτουργία του
·       Να γνωρίσουν τα βασικά είδη διατροφής
·       Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της τροφής για τη διατήρηση της καλής υγείας
·       Εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες διερεύνησης των διατροφικών τους συνηθειών.

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
·       Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.
·       Να καταστούν ικανοί  να παρατηρούν τα φυσικά φαινόμενα,  να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, αλλά  και να τα "ερμηνεύουν", στο επίπεδο που τους επιτρέπει η αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας τους.
·       Να εξοικειωθούν µε την απλή επιστημονική ορολογία, γεγονός που θα συμβάλει στη γενικότερη γλωσσική τους ανάπτυξη. 
·       Να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση.

Ως προς τη χρήση της τεχνολογίας
·       Να εξοικειωθούν με διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας αλλά και ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων.
·       Να ταυτίσουν τον υπολογιστή με ένα εργαλείο που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι αλλά και διασκέδαση.5.Αξιολόγηση μαθητών

Η αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου περιλαμβάνει την αρχική αξιολόγηση που θα μας δείξει τις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών για το πεπτικό σύστημα,
τη διαμορφωτική αξιολόγηση που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μέσω παρατήρησης της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών, μέσω των εργασιών που θα εκτελέσουν αλλά και του προφορικού λόγου. Στο τέλος της διαδικασίας θα γίνει η τελική αξιολόγηση με το κατάλληλο φύλλο αξιολόγησης.


6.Επέκταση της δραστηριότητας

Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί συνδέοντας το με τη μεσογειακή διατροφή και τα βιολογικά  τρόφιμα.
7. Βιβλιογραφία
·       Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής Ε΄ τάξη
·       Οδηγός Υγιεινής Διατροφής(Ζωή Σπυροπούλου – Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα)
·       Διατροφή και υγεία(ΥΠΕΠΘ)

Δικτυογραφία (ενδιαφέρουσες  ιστοσελίδες)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου