Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2010-2011)


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΚΣΕ: «ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΑΚΟΣ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ:
ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΤΑΞΗ ΣΤ’                                                                                                                        ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου                                                   3

2.Ταυτότητα                                                                                 3

2.1. Δάσκαλος – Δημιουργός                                                     3

2.2.Τάξη στην οποία απευθύνεται                                             3

3. Σκεπτικό της δραστηριότητας                                               3

3.1 Συμβατότητα με τα ΔΕΠΣ και τα ΑΠΣ                                  3

3.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές                                          3

3.3 Καινοτομίες                                                                           3

3.4 Προστιθέμενη αξία                                                                4

4. Πλαίσιο εφαρμογής                                                                4

5. Στόχοι του σεναρίου                                                               4

6. Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων        5

7. Αξιολόγηση                                                                             10

8. Επέκταση της δραστηριότητας                                             10

9. Βιβλιογραφία                                                                           10

10. Δικτυογραφία                                                                                     10
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου:
" Βρίσκω το εμβαδόν τριγώνου"

2.Ταυτότητα
2.1. Δάσκαλος – Δημιουργός:
Αδαμαντία Αντωνίου

2.2.Τάξη στην οποία απευθύνεται:
   Το σενάριο και οι δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού. Αναφέρεται στο μάθημα των Μαθηματικών και ειδικότερα στη διδακτική ενότητα «Βρίσκω το εμβαδόν τριγώνου» (βλέπε: Μαθηματικά ΣΤ’ τάξης, Κεφάλαιο 63, «Βρίσκω το εμβαδόν τριγώνου», σελ.151-152 ).

3. Σκεπτικό της δραστηριότητας

3.1 Συμβατότητα με τα ΔΕΠΣ και τα ΑΠΣ:
  Το σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας του βιβλίου μαθηματικών της ΣΤ΄ τάξης και οι στόχοι άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών. Ταυτόχρονα αξιοποιούνται παιδαγωγικά τεχνολογικά εργαλεία των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική. Η χρήση του Υπολογιστή δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να διερευνήσουν μέσα σε ένα περιβάλλον μαθηματικής μοντελοποίησης και αναπαράστασης τις έννοιες που διαπραγματεύεται το σχέδιο μαθήματος για την καλύτερη κατανόηση και οικοδόμησή τους.

3.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:
  Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών και προωθεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη μέσω των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων χρησιμοποιώντας περιβάλλοντα διερεύνησης και ανακάλυψης.

3.3 Καινοτομίες
   Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και συγκεκριμένης πλατφόρμας Java για να τρέξει η εφαρμογή. Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γνωστικό εργαλείο και να ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία, αφού υποστηρίζουν  διερευνητικού και αποκαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης και της κριτικής σκέψης, στην απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων απέναντι σε προβληματικές καταστάσεις. Επίσης, έχουμε ενίσχυση της ικανότητας λογικών διεργασιών για την επίλυση προβλημάτων, άσκηση στη σαφή διατύπωση νοητικών συμπερασμάτων και στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε..

    


 3.4 Προστιθέμενη αξία
        Οι Τ.Π.Ε. προωθούν δραστηριότητες επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Ο Η/Υ προωθεί τις υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών, παρέχει νέες καθώς και αυθεντικές εμπειρίες στους μαθητές σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, υποστηρίζει την ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων, των αντιλήψεων και των ιδεών των μαθητών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, προωθεί την εμπέδωση της μάθησης και ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της πραγματικότητας.

4. Πλαίσιο εφαρμογής
Ø  Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα πραγματοποιηθεί σε 5 διδακτικές ώρες .

Ø  Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα τους με τη βοήθεια υπολογιστή και προτζέκτορα αλλά και στην αίθουσα των υπολογιστών.


Ø  Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: 0ι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την έννοια των διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων καθώς και την έννοια του εμβαδού. Επίσης οι μαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες του Η/Υ και του λογισμικού.

Ø  Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Κατά τη διάρκεια του σεναρίου θα χρειαστούν Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό γενικής χρήσης (word), λογισμικό παρουσίασης (power point),υπολογιστικά φύλλα EXCEL,  φύλλα αξιολόγησης και εξειδικευμένο γνωστικό εκπαιδευτικό λογισμικό (MicroWorldsPro).

Ø  Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Οι δραστηριότητες του σεναρίου θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και στο εργαστήριο Πληροφορικής. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ανομοιογενείς ομάδες των τριών ατόμων ανά υπολογιστή αφού τοποθετηθούν περιμετρικά στο χώρο του εργαστηρίου. Μ’ αυτό τον τρόπο θα συνδυαστούν η αλληλεπίδραση με την τεχνολογία των υπολογιστών και οι ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαπραγμάτευση της γνώσης και της μάθησης. Ο εκπαιδευτικός θα συντονίζει τη διαδικασία, θα εμψυχώνει και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μέσα στις ομάδες.


5. Στόχοι του σεναρίου:
Ως γενικό στόχο του σεναρίου μας ορίζουμε την απόκτηση από την πλευρά των μαθητών βασικών γνώσεων σχετικά με το εμβαδόν τριγώνου.

Γνωστικοί στόχοι: 

§  Να κατανοήσουν τη διαδικασία εύρεσης του εμβαδού του τριγώνου.
§  Να υπολογίζουν το εμβαδό τριγώνου με τη βοήθεια του τύπου.
§  Να λύνουν προβλήματα εμβαδών τριγώνων.
§  Να αναγνωρίζουν τα είδη των τριγώνων.
§  Να γνωρίσουν τη διαδικασία χάραξης των υψών του τριγώνου.
§  Να μετατρέπουν γραπτές πληροφορίες σε γραφήματα.

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Η προώθηση της συνεργατικής μάθησης και επικοινωνίας.
 • Η ενθάρρυνση στο διάλογο και την επικοινωνία.

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:

 • Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους μέσα από τη συνεργασία τους.
 • Να εξοικειωθούν στη διατύπωση συμπερασμάτων και κριτικής σκέψης.Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.:

§  Να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. για να εμπεδώσουν την κατανόηση συγκεκριμένων προβλημάτων.
§  Να αναπτύξουν τον τρόπο σκέψης τους, το βαθμό φαντασίας τους, τη δημιουργικότητα τους καθώς και τον πολύπλευρο συλλογισμό για την επίλυση των προβλημάτων.
§  Να διερευνήσουν και να αναλύσουν την ευρύτερη χρήση των Τ.Π.Ε. στον εργασιακό χώρο και να συνεκτιμήσουν τις συνέπειες τους.
§  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών.


6. Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων
1η Διδακτική ώρα

  Η αφόρμηση γίνεται με την παρουσίαση στους μαθητές  μίας εικόνας του μεγάλου μαθηματικού της αρχαιότητας Αρχιμήδη, η οποία βρίσκεται στον τοίχο της τάξης. Γίνεται συζήτηση για να ανακαλυφθεί τι γνωρίζουν οι μαθητές για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Έχοντας εγκατεστημένο στον υπολογιστή το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας NATIONAL GEOGRAGRAFIC,  οι μαθητές πατώντας στην αναζήτηση το όνομα «Αρχιμήδης» θα μπορέσουν να διαβάσουν βασικές πληροφορίες


για τη ζωή και το έργο του μεγάλου μαθηματικού. Η ανάγνωση γίνεται μέσω τον μαθητών από την προβολή στον πίνακα και οι υπόλοιποι παρακολουθούν. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης γίνονται σχολιασμοί από το δάσκαλο και από τα παιδιά για τα σημεία τα οποία κέντρισαν το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια αποφασίζεται οι μαθητές να επισκεφτούν μέσω του διαδικτύου σελίδες, οι οποίες αναφέρονται στον μαθηματικό της αρχαιότητας, Αρχιμήδης - Βικιπαίδεια , ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. Έπειτα οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν κατά ομάδες στον επεξεργαστή κειμένου (word) τα σημαντικότερα κατά την άποψη τους και να αποθηκεύσουν τις εργασίες τους σε φάκελο.


2η Διδακτική ώρα

  Κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το λογισμικό παρουσίασης Power Point. Μέσα από την παρουσίαση θα επιτευχθούν οι στόχοι  στο να κατανοήσουν την εύρεση και τον υπολογισμό του εμβαδού και της περιμέτρου ενός τριγώνου trigona paousiasi2.ppt . Έπειτα ζητάμε από τις ομάδες των μαθητών να ανοίξουν το λογισμικό πρόγραμμα και να φτιάξουν μία δική τους διαφάνεια, με τη βοήθεια και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο τους, για πληροφορίες σχετικές με το τρίγωνο αλλά και το φυλλάδιο που θα μοιραστεί με τα στάδια καθοδήγησης του Power Point.
3η Διδακτική  ώρα

Οι μαθητές εδώ έχουν γίνει ήδη γνώστες του μαθηματικού τύπου εύρεσης εμβαδού τριγώνου. Επομένως καλούνται να γνωρίσουν τον επόμενο χώρο εργασίας “Excel”. Ακολουθούνται τα επόμενα στάδια :

Α) Οι μαθητές ανοίγουν τους υπολογιστές κατά ομάδα και επιλέγουν:
§  «Έναρξη»
§  «Όλα τα προγράμματα»
§  «EXCEL»

 Β) Τώρα ξεκινούν να γράφουν στα πρώτα κελιά του προγράμματος:
 • Στο πρώτο κελί γράφουν βάση
 • Στο δεύτερο κελί γράφουν ύψος
 • Στο τρίτο κελί εμβαδό
 • Εισάγουν τα δεδομένα (διαστάσεις) των τριγώνων που θέλουν
 • Τοποθετούν τον κέρσορα στο κελί c2

                       

 • Εισάγουν συνάρτηση με τη μορφή = Α2*Β2/2 και προχωρούν με τη ίδια διαδικασία σε όλα τα κελιά.


                       
 • Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία οι μαθητές θα οδηγηθούν στην του εμβαδού των παραπάνω τριγώνων.


                              • Τέλος οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μαρκάρουν όλα τα στοιχεία του πίνακα και να εισάγουν γράφημα, το οποίο μπορούν να μορφοποιήσουν.


4η Διδακτική ώρα

  Οι μαθητές θα γνωρίσουν το λογισμικό MicroWorlds Pro, με το οποίο θα σχεδιάσουν γεωμετρικά σχήματα όπως τρίγωνα με τη χρήση των κατάλληλων εντολών. Το πρόγραμμα υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών όπου οι μαθητές με  ένα διπλό «κλικ» θα ανοίξουν το λογισμικό.
    Στη συνέχεια επιλέγουν το εικονίδιο με τη χελώνα   και την τοποθετούν στη λευκή επιφάνεια ώστε να γίνει η απεικόνιση του σχήματος. Στο κάτω μέρος θα δώσουν τις κατάλληλες εντολές σύμφωνα με τις οποίες θα κινείται η χελώνα. Οι μαθητές γνωρίζουν τις βασικές εντολές που θα χρησιμοποιήσουν (ΜΠ, ΠΙ, ΔΕ, ΑΡ, ΣΤΚ, ΣΒΓ) και θα διαμορφώσουν κατάλληλα, αναλόγως το σχήμα που θα σχεδιάσουν.
   Η εργασία που τους δίνεται είναι να σχεδιάσουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο και να χαράξουν το ύψος της βάσης του.
ü  Γράφουν τις εντολές
  ΣΤΚ, ΔΕ 120, ΜΠ 100, ΔΕ 120, ΜΠ 100, ΔΕ 120, ΜΠ 100 και έτσι έχουν καταφέρει να σχεδιάσουν το τρίγωνο:

ü  Το επόμενο βήμα είναι να χαράξουν και το ύψος του τριγώνου:
          

ü  Επίσης οι μαθητές μπορούν να ζωγραφίσουν στο τέλος το τρίγωνο με τη δομή της επανάληψης αποφεύγοντας το γράψιμο πολλών εντολών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εφόσον μπορούν να εκτελεστούν πιο εύκολα. Ακολουθούν τις οδηγίες για το σχεδιασμό του ισόπλευρου τριγώνου : επανάλαβε 3 [ μπ 100, δε 120 ].7. Αξιολόγηση

  Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:
Α) τη διαμορφωτική αξιολόγηση που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μέσω της παρατήρησης και του ενδιαφέροντος των μαθητών, μέσω των ερωτήσεων τους και γενικότερα μέσω παρατήρησης της εργασίας τους στην ομάδα, Β) την αξιοποίηση των διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό από κείμενα και εικόνες, το οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους. Γ) την τελική αξιολόγηση στο τέλος της διδασκαλίας με το κατάλληλο φύλλο αξιολόγησης. Ενδεικτικά θα δοθούν στους μαθητές τα παρακάτω φύλλα αξιολόγησης:

8. Επέκταση της δραστηριότητας

   Το παρόν σενάριο μπορεί να βελτιωθεί και να επεκταθεί όταν εφαρμοστεί στην τάξη, όταν δοκιμαστεί από τους ίδιους τους μαθητές, όταν ο δάσκαλος μέσα από την εφαρμογή του εντοπίσει τις ενδεχόμενες αδυναμίες και ατέλειες του και το προσαρμόσει στις ανάγκες της τάξης και των μαθητών του. Επίσης, παράλληλα με το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν, να ζωγραφίσουν αλλά ακόμα να φτιάξουν κολάζ από τα σχήματα που θα έχουν κόψει και να το κρεμάσουν στην τάξη τους.


9. Βιβλιογραφία

Ø  Βιβλίο μαθητή, Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2009 ,Αθήνα.
Ø  Βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2009 ,Αθήνα.
Ø  Ευγενία Κολέζα, Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών  Μαθηματικών Εννοιών,  εκδόσεις Leader books Α.Ε., 2000, Αθήνα.
Ø  Τ. Μικρόπουλος – Τ. Λαδιάς, η LOGO στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2000.


10. Δικτυογραφία1ο Φύλλο αξιολόγησηςΕπεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1. Τι ονομάζουμε ύψος ενός τριγώνου;
………………………………………………………………………………………………………………
2. Πόσα ύψη υπάρχουν σε ένα τρίγωνο;
        α. 4     β. 2     γ. 3

3. Πώς υπολογίζεται το εμβαδόν ενός τριγώνου;
………………………………………………………………………………………………………………
4. Μπορείς να γράψεις τον τύπο;
………………………………………………………………………………………………………………


5 . Μπορείς να υπολογίσεις το εμβαδόν των τριγώνων που υπάρχουν στο εσωτερικό ενός ορθογωνίου;
                    12 εκ.                                            8 εκ.

10 εκ.                                            

                                                       20εκ.


Ä Τι διαπιστώνεις; ………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Να υπολογίσεις το εμβαδόν του εγχρώμου σχήματος.7εκ.

7. Μπορείς να χαράξεις τα ύψη στα παρακάτω τρίγωνα;
    CΧρησιμοποίησε τα κατάλληλα όργανα.
 
2ο Φύλλο Αξιολόγησης

1.   Σε όλα τα τρίγωνα μπορώ να φέρω τρία ύψη. 

      ΣΩΣΤΟ  J   ΛΑΘΟΣL

2.   Υπάρχει περίπτωση το ένα ύψος να βρίσκεται έξω από το τρίγωνο. 

            ΣΩΣΤΟJ  ΛΑΘΟΣL

3.   Ισόπλευρο ονομάζουμε το τρίγωνο που έχει δύο πλευρές και δύο γωνίες ίσες.         

      ΣΩΣΤΟ  J  ΛΑΘΟΣ L

4.   Ο τύπος εμβαδού κάθε τριγώνου είναι  Ε τριγώνου= (β * υ ) / 2.

      ΣΩΣΤΟ J    ΛΑΘΟΣ L

 1. Για να βρούμε το ύψος του τριγώνου, πρέπει να τραβήξουμε κάθετη γραμμή από μία από τις κορυφές του προς την απέναντι πλευρά.
  
      ΣΩΣΤΟJ  ΛΑΘΟΣL

 1. Για να χαράξουμε τα ύψη των τριγώνων χρειαζόμαστε διαβήτη.

ΣΩΣΤΟJ  ΛΑΘΟΣ L

 1. Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 360 μοίρες.

ΣΩΣΤΟJ  ΛΑΘΟΣL

 1. Ισοσκελές ονομάζεται το τρίγωνο που έχει όλες τις πλευρές του άνισες.

ΣΩΣΤΟJ  ΛΑΘΟΣ L

 1. Όλα τα ύψη ενός τριγώνου περνούν από ένα κοινό σημείο.

ΣΩΣΤΟJ  ΛΑΘΟΣL

 1. Το εμβαδό ενός τριγώνου με βάση 10 εκατοστά και με ύψος 7 εκατοστά είναι 35 τετραγωνικά εκατοστά.

ΣΩΣΤΟJ  ΛΑΘΟΣ L

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου