Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο(ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2010-2011)


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
(Σεμινάριο διάρκειας 6 ωρών)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

 1. Τίτλος:  «Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο»


 1. Ταυτότητα:
  • Δάσκαλος-Δημιουργός:  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δ/ντής του 15ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας
  • Γνωστική περιοχή:
Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο των θρησκευτικών της Ε΄ τάξης, ενότητα Δ΄  «Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο» Κεφάλαια:
 4.4     Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας
 4.5  « Διαβάζοντας κι άλλες εικόνες»
 4.6     Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά
 4.7     Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Σ.: Το θέμα το οποίο επιλέχθηκε είναι συμβατό με το Α.Π.Σ και το Δ.Ε.Π.Σ εφόσον πηγή έμπνευσής του αποτέλεσαν κεφάλαια που περιλαμβάνονται σε ενότητες του βιβλίου Θρησκευτικών της Ε΄ Δημοτικού. και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της Ιστορίας της Αισθητικής Αγωγής και των Νέων Τεχνολογιών.
  • Θέμα
Έννοια και το εύρος της Εκκλησιαστικής τέχνης και ειδικά της αγιογραφίας, αλλά και μύηση των μαθητών κατά το δυνατόν, στον αναγωγικό της ρόλο.


 1. Σκεπτικό της δραστηριότητας
  • 3.1 Καινοτομίες
Στο σενάριο θα γίνει χρήση Η/Υ και συγκεκριμένων λογισμικών ανοιχτού και κλειστού τύπου. όπως Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν στο σενάριο είναι λογισμικά που προωθούν από τη μια μεριά την αφομοίωση/απομνημόνευση γνώσεων-εννοιών σύμφωνα με τις συμπεριφοριστικές θεωρίες και από την άλλη την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης σύμφωνα με τις γνωστικές και κοινωνικοπολιτικές θεωρίες. Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα παρακάτω:
Ø  Office word, λογισμικό γενικής χρήσης, επεξεργαστής κειμένου.
Ø  Power Point, λογισμικό παρουσίασης.
Ø  Κλειστό λογισμικό του Π.Ι. για το μάθημα των θρησκευτικών Ε΄και ΣΤ΄τάξης
Ø  Explorer, Mozilla Firefox, αξιοποίηση διαδικτύου με τη χρήση των διαφυλλιστών.
Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γνωστικό εργαλείο και να ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία, αφού υποστηρίζουν διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης και της κριτικής σκέψης, στην απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων απέναντι σε προβληματικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται σύνθεση με άλλες επιστήμες, ενίσχυση ικανότητας λογικών διεργασιών για την επίλυση προβλημάτων, άσκηση στη σαφή διατύπωση νοητικών συμπερασμάτων και στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
·         3.2 Προστιθέμενη αξία:
Οι Τ.Π.Ε. προωθούν δραστηριότητες επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Ο Η/Υ προωθεί τις υπάρχουσες εμπειρίες  των μαθητών, παρέχει νέες καθώς και αυθεντικές εμπειρίες στους μαθητές σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, υποστηρίζει την ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων, των αντιλήψεων και των ιδεών των μαθητών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον προωθεί την εμπέδωση της μάθησης μέσω της κοινωνικής εμπειρίας και αλληλεπίδρασης και ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών και ταυτόχρονων μορφών αναπαράστασης της πραγματικότητας.
·         3.3 Γνωστικά-διδακτικά προβλήματα
Οι  μαθητές σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουν τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Είναι ικανοί στη χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου με τη χρήση των διαφυλλιστών και στην αναζήτηση πηγών με οπτικοποιημένο υλικό εικόνων, τοιχογραφιών και άλλων ιστοσελίδων παροχής πληροφοριών σχετικών με το σενάριο. Ο δάσκαλος αρκεί να συντονίζει, να κατευθύνει και να παρέχει εξηγήσεις στο χειρισμό των Η/Υ προκειμένου οι μαθητές να ανταποκριθούν στην πορεία διδασκαλίας.


 1. Πλαίσιο εφαρμογής

·         4.1 Σε ποιους απευθύνεται:
Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου
·         4.2 Χρόνος υλοποίησης
Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 6 διδακτικές ώρες
·         4.3 Χώρος υλοποίησης
Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου χρησιμοποιώντας τους εγκατεστημένους Η/Υ, αλλά και στην αίθουσα με τον διαδραστικό πίνακα του σχολείου.
·         4.4 Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών
Στους μαθητές έχει γίνει ήδη εισαγωγή για τον όμορφο κόσμο του Θεού μέσα στον οποίο τοποθετήθηκε ο άνθρωπος και για την τέχνη ως έκφραση του ωραίου μέσα από διάφορες μορφές όπως η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, η μουσική κ.λ.π. Επίσης έχουν επισκεφθεί την ναό της ενορίας και γνωρίζουν τους ρυθμούς κατασκευής και τη διακόσμηση των ναών. Τέλος οι μαθητές γνωρίζουν τις  βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν.
·         4.5 Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, λογισμικό γενικής χρήσης (Word) λογισμικό παρουσίασης (Power Point), ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia), το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό στα Θρησκευτικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διαδικτυακές διευθύνσεις, βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, εκτυπωτής, φύλλα εργασίας, χαρτιά και χρωματιστοί μαρκαδόροι. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν βιβλία και λεξικά από τη βιβλιοθήκη του σχολείου.
·         4.6 Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης:
Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη διαδικασία, εμψυχώνει, ενθαρρύνει για συνεργασία, καθοδηγεί τους μαθητές και τους δίνει κίνητρα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αξιολογήσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους, ώστε να ανπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Η εργασία σε ομάδες ευνοεί την αλληλοβοήθεια, την ανταλλαγή απόψεων και την αυτενεργό διερεύνηση του θέματος. Όλοι οι μαθητές σταδιακά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οικοδομούν τη νέα γνώση και μαθαίνουν «πώς να μαθαίνουν». 1. Στόχοι του σεναρίου

Ως γενικό στόχο του σεναρίου μας ορίζουμε τη γνωριμία των μαθητών με τη Βυζαντινή Τέχνη, την κατανόηση της εσωτερικής συνάφειας μεταξύ της ιδιαιτερότητας της Εκκλησιαστικής Τέχνης, της αρμονίας του κόσμου και της αποδοχής του δικού τους ρόλου μέσα στην αρμονία αυτή.
Ειδικότερα, οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει:
·         5.1 Γνωστικοί στόχοι
Ø  Να κατανοήσουν ότι ο άνθρωπος έχει δημιουργικές ικανότητες και να προβληματιστούν πάνω στις δικές τους.
Ø  Να συνειδητοποιήσουν ότι το δώρο της καλλιτεχνίας δεν είναι μόνο ζήτημα έμφυτου ταλέντου, αλλά αποτελεί και τη συμβολή του καθενός μας στην ομορφιά με την οποία «ζωγράφισε» ο Θεός τον κόσμο.
Ø  Να αντιληφθούν ότι οι εικόνες συνιστούν τρόπο κοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου και ότι ο άνθρωπος μετέχει σ’­­­ αυτό τον τρόπο κοινωνίας προσκυνώντας τες με ευλάβεια
Ø  Να  πληροφορηθούν οι μαθητές ότι καμία εικόνα δεν είναι τοποθετημένη σε τυχαία θέση μέσα στο ναό, αλλά όλες ακολουθούν τους κανόνες των ζωνών και των θεματικών κύκλων.
Ø  Να συνειδητοποιήσουν το συμβολικό χαρακτήρα κάθε παράστασης σε σχέση με τη θέση όπου βρίσκεται.
Ø  Να γνωρίσουν οι μαθητές ότι τα ψηφιδωτά, ως τεχνική, δημιουργήθηκαν στην αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή περίοδο και διαδόθηκαν κατά την περίοδο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Ø  Να αντιληφθούν ότι τα ψηφιδωτά ακολουθούν ιδιαίτερους κανόνες για να επιτευχθεί ένα άρτιο αποτέλεσμα και ότι τα ψηφιδωτά είναι συνδεδεμένα με το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο μιας εποχής και ενός τόπου.

·         5.2 Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
Ø  Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
Ø  Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές πληροφορίες μέσα από μια ποικιλία πηγών, χρησιμοποιώντας κυρίως την τεχνολογία για να ανακοινώνουν και να παρουσιάζουν τις εργασίες τους.
Ø  Οι μαθητές/τριες να ασκηθούν στην παρατήρηση και στη μελέτη ιστορικών πηγών, εικόνων και ψηφιδωτών.
Ø  Να αναγνωρίζουν τη θέση των βασικών εικονογραφικών θεμάτων μέσα στο ναό.
Ø  Να αντιληφθούν τις διαφορές ανάμεσα στη βυζαντινή και στην αναγεννησιακή τεχνοτροπία και γενικά τις διαφορές ανάμεσα στην ανατολική και δυτική τέχνη.
·         5.3 Στόχοι σε επίπεδο στάσεων
Ø  Ένας από τους κύριους στόχους που επιζητούμε να πετύχουμε, είναι η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, η διευθέτηση των συγκρούσεων και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών προκειμένου να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα. Επίσης η καλλιέργεια αισθητικού κριτηρίου και η ανάδειξη κλίσεων και δεξιοτήτων.
Ø  Να τονώσουν οι μαθητές/τριες την αυτοπεποίθησή και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από δραστηριότητες βασισμένες στη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων.
Ø  Να έχουν σαφή γνώση και αντίληψη των πρότερων γνώσεων τους και να χρησιμοποιούν αυτό το γνωστικό υπόβαθρο για να οικοδομούν νέες έννοιες.
Ø  Να ασκηθούν στην παρατήρηση και στη μελέτη ιστορικών πηγών, εικόνων και ψηφιδωτών.
Ø  Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη.
·         5.4 Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.
Ø  Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ
Ø  Οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο κατά τη μαθησιακή διαδικασία στο δημοτικό σχολείο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν γνωστικό εργαλείο όχι μόνο στα Θρησκευτικά, αλλά και στα άλλα μαθήματα και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά νέες μεθόδους διερευνητικής διδασκαλίας. Επίσης είναι δυνατόν με τη χρήση των ΤΠΕ να υποστηρίξουμε δραστηριότητες έκφρασης, επικοινωνίας, καλλιτεχνικής δημιουργίας και αναζήτησης πληροφοριών. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προωθεί τις υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών, παρέχει νέες και ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων, των αντιλήψεων, των ιδεών και των νοητικών μοντέλων των μαθητών, προωθεί την εμπέδωση της μάθησης μέσω της κοινωνικής εμπειρίας και αλληλεπίδρασης και ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών και ταυτόχρονων μορφών αναπαράστασης της πραγματικότητας.

 1. Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων

·         6.1 Παρουσίαση ροής-εφαρμογής των δραστηριοτήτων:
1η Διδακτική ώρα
Η αφόρμηση γίνεται με την παρουσίαση στους μαθητές διαφόρων εικόνων οι οποίες απεικονίζουν καταστροφές εξ αιτίας πολέμων, φυσικές καταστροφές, εικόνες από τοπία και εικόνες από ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές. Η παρουσίαση γίνεται με τη βοήθεια λογισμικού παρουσίασης Power Point και με χρήση βιντεοπροβολέα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης γίνονται σχολιασμοί από το δάσκαλο και από τους μαθητές για την επίδραση των εικόνων στην ανθρώπινη συμπεριφορά με τη δημιουργία θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων. Γίνεται επισήμανση στη δύναμη γενικά της εικόνας και στη χρήση της, διαχρονικά, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα  για πολιτισμικούς, κοινωνικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς σκοπούς. Γίνεται παρουσίαση εικόνων προσωπογραφιών φαγιούμ από την αρχαία Αίγυπτο και εικόνων βυζαντινής αγιογραφίας και ζητείται από τους μαθητές να επισημάνουν κοινά στοιχεία της τεχνικής (εκφραστικότητα ματιών, χρήση τέμπερας, χρυσό φόντο κ.ά.).
Κατόπιν γίνεται αναφορά στην από πολύ παλαιά ύπαρξη των εικόνων στην Εκκλησία μας αλλά και στη  μεγάλη διαμάχη και τις καταστροφές σπουδαίων αγιογραφιών στην περίοδο της εικονομαχίας την εποχή του Αυτοκράτορα Λέοντα του Γ΄ του και στην επικράτηση τελικά των εικόνων από τότε μέχρι και σήμερα, κάνοντας χρήση του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης wikipedia και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1  όπου με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα παρουσιάζουμε πληροφορίες για την εικονομαχία.

2η Διδακτική ώρα

Η 2η Διδακτική ώρα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα υπολογιστών και σαν αφόρμηση αλλά και για τη σύνδεση με το καινούργιο μάθημα, ζητούμε από κάποιους μαθητές να πουν με λίγα λόγια αυτά που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο μάθημα. Στη συνέχεια κάνουμε αναφορά για τις τεχνικές αγιογραφίας που αναπτύχθηκαν από σπουδαίους τεχνίτες σε διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας και αφού χωρίσουμε τους μαθητές σε ομάδες εργασίας, τους δίνουμε το 1ο φύλλο εργασίας όπου τους ζητείται κάνοντας χρήση του διαδικτύου, να βρουν πληροφορίες για τη Μακεδονική τέχνη αγιογραφίας, την αγιογραφία της περιόδου των Παλαιολόγων, την αγιογραφία της περιόδου των Κομνηνών, και την Κρητική αγιογραφία και να τις παρουσιάσουν στην τάξη.

3η Διδακτική ώρα

Η αφόρμηση γίνεται παρουσιάζοντας (χρησιμοποιώντας το λογισμικό Power Point) στους μαθητές διάφορες εικόνες από τη ζωή του Χριστού και ζητούμε να τις παρατηρήσουν και  να εστιάσουν στο το συμβολισμό τους. Εξηγούμε ότι «Διαβάζοντας τις εικόνες» διδασκόμαστε, κατευθυνόμαστε στο δρόμο του Θεού και κοινωνούμε μαζί Του. Επεξεργαζόμενοι τις εικόνες που παρουσιάζονται οι μαθητές οδηγούνται βήμα–βήμα και με τη μέθοδο της ανακάλυψης γνωρίζουν τη θεματολογία και τη θεολογική τους σημασία.
Για την εμπέδωση της ενότητας θα γίνουν οι εργασίες 1,2,3 και 4 που περιέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο (σελ.77)

4η Διδακτική ώρα

Αυτή τη διδακτική ώρα θα διατεθεί για την πραγματοποίηση επίσκεψης στον ναό της ενορίας διότι αποτελεί τον καταλληλότερο χώρο για την παρατήρηση, αναγνώριση και κατανόηση των τοιχογραφιών, των ψηφιδωτών, των εικονογραφικών ζωνών και γενικά για την κατασκευή και διακόσμηση των ναών. Σε ότι αφορά την κατασκευή θα γίνει αναφορά στα εξωτερικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το ρυθμό που ακολουθείται, την τοιχοδομία και την κατασκευή της οροφής με τους συμβολισμούς: δάπεδο-γη, τρούλος-ουρανός. Σε ότι αφορά στη διακόσμησή του, γίνεται αναφορά στις εικόνες, στο τέμπλο, στο ιερό βήμα και σε συμβολισμούς όπως π.χ. της Παναγίας Πλατυτέρας στο ημιθόλιο της κόγχης του ιερού, που ενώνει το δάπεδο με την οροφή του ναού, όπως η Παναγία ένωσε τον ουρανό με τη γη.

5η Διδακτική ώρα

Το μάθημα πραγματοποιείται στην αίθουσα πληροφορικής όπου γίνεται ανακεφαλαίωση των όσων ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ναού και αφού χωριστούν οι μαθητές σε τέσσερεις ομάδες μοιράζεται το 2ο φύλλο εργασίας.

6η Διδακτική ώρα

Το μάθημα πραγματοποιείται στην αίθουσα με το διαδραστικό πίνακα και για αφόρμηση χρησιμοποιείται λογισμικό παρουσίασης Power Point με το οποίο παρουσιάζεται η τεχνική των ψηφιδωτών.
Ακολουθεί παρουσίαση ανατροφοδοτικά όλων των ενοτήτων του σεναρίου από το κλειστό λογισμικό του Π.Ι. για το μάθημα των θρησκευτικών Ε΄και ΣΤ΄τάξης.
Αντί για φύλλο εργασίας γίνεται ανατροφοδότηση-αξιολόγηση του κεφαλαίου μέσα από τις ασκήσεις του λογισμικού του Π.Ι.

6.2 Τα εργαλεία:

Το λογισμικό παρουσίασης Power Point χρησιμοποιείται στην αφόρμηση αλλά και σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος.
Με το λογισμικό γενικής χρήσης (Word) δημιουργούνται τα φύλλα εργασίας και καταγράφονται οι πληροφορίες που αντλούνται από το διαδίκτυο.
Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia) χρησιμοποιείται στην αναζήτηση πληροφοριών.
Το κλειστό λογισμικό του Π.Ι. χρησιμοποιείται για ανατροφοδότηση-αξιολόγηση της διδασκόμενης ύλης.

6.3 Οι πηγές:

Τα μέλη της κάθε ομάδας για να πετύχουν αυτά που τους ζητούνται, επισκέπτονται συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους από όπου μπορούν να αναζητούν τις πληροφορίες που τους χρειάζονται.

 1. Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών γίνεται αναφορικά με:
·               Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των μαθησιακών έργων
·               Τη  συνεργασία και τη διαμαθητική επικοινωνία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ομάδων και της σχολικής τάξης για τη υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
·               Την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό από κείμενα και εικόνες, το οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους.
·               Την ποιότητα της επιχειρηματολογίας και των διαλόγων που αναπτύσσουν προκειμένου να παρουσιάσουν και να υποστηρίξουν τη γνώμη τους.

 1. Επέκταση της δραστηριότητας

Οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά με το λογισμικό Word και Power Point δημιουργώντας παρουσιάσεις σύμφωνα με το συμπεριφοριστικό μοντέλο.
Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί και στο μάθημα της Ιστορίας (η ενότητα περί τέχνης έχει πάντοτε περίοπτη θέση σε κάθε εγχειρίδιο Ιστορίας, ακριβώς διότι, μέσα από τη έκθεση των πολιτιστικών δρώμενων, ο αναγνώστης κατανοεί την ποιότητα της κουλτούρας ενός έθνους ή λαού. Η Ιστορία, άλλωστε, δεν γράφεται μόνο με βάση τα πολιτικά, κοινωνικά ή πολεμικά γεγονότα αλλά με την εν γένει πολιτισμική παρουσία ενός λαού).
Υπό το πρίσμα της Αγωγής του Πολίτη, ο εκπαιδευτικός μπορεί να συζητήσει με τα παιδιά το γεγονός ότι η πολιτεία με τους νόμους επιχειρεί να διαπεδαγωγήσει τον άνθρωπο, έτσι, ώστε να σέβεται το πολιτιστικό ιδεώδες.
Στην ενότητα των Καλών Τεχνών μπορεί να γίνει αναφορά και σύγκριση της Εκκλησιαστικής με την κοσμική τέχνη. Η Εκκλησιαστική Τέχνη δεν είναι απομονωμένη μορφή τέχνης, αλλά εντάσσεται στην πολιτιστική κουλτούρα ενός έθνους.

 1. Βιβλιογραφία

·        Βιβλίο μαθητή, Ε΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα
·        Βιβλίο δασκάλου, Ε΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα
·        Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, Η σχολική τάξη (τόμος Α΄), 2001, Αθήνα
·        Πυργιωτάκης Ε. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, εκδόσεις Ελληνικά γράμματα,2000, Αθήνα

 1. Δικτυογραφία

bullet      Δικτυακός τόπος με πολλές εικόνες από την Μυριόβιβλο, το ηλεκτρονικό      μουσείο της Εκκλησίας της Ελλάδος: http://www.myriobiblos.gr/museum/icons/index.html

bullet
Δικτυακός τόπος με πλούσια συλλογή από έργα του Θεοφάνη του Κρητός, από την Μυριόβιβλο, το ηλεκτρονικό μουσείο της Εκκλησίας της Ελλάδος: http://www.myriobiblos.gr/museum/gallery/HolyWeek/Passions.html

bullet
Δικτυακός τόπος με πλούσια συλλογή από έργα του Μανουήλ του Πανσέληνου, από την Μυριόβιβλο, το ηλεκτρονικό μουσείο της Εκκλησίας της Ελλάδος: http://www.myriobiblos.gr/museum/gallery/panselinos2.html

bullet
Δικτυακός τόπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με Θησαυρούς από Εκκλησιές, Μονές, Αρχαιολογικά και Εκκλησιαστικά Μουσεία: http://www.myriobiblos.gr/museum/icons/index.html

bullet
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, που είναι αφιερωμένη στους Θησαυρούς του Αγίου Όρους και στην οποία υπάρχουν κατατοπιστικά κείμενα και πλούσιο υλικό από:
bullet
bullet
bullet
Εικονογραφημένα Χειρόγραφα: http://www.culture.gr/2/21/218/218ae/g218ae00.html

bullet
 Δείτε μικρό δείγμα από έργα μικροτεχνίας, χάλκινα και αργυρά σκεύη εκκλησιαστικής ή καθημερινής χρήσης, λειτουργικά άμφια, ιερατικά κοσμήματα, δημιουργίες μικρογλυπτικής και εικόνες της Βυζαντινής περιόδου, από το Μουσείο Μπενάκη: http://www.benaki.gr/collections/greece/byzantine/gr/thumbs.htm

bullet

bullet
 Δείτε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού, την ιστοσελίδα με τα Βυζαντινά Μουσεία και τις Συλλογές Βυζαντινών Αντικειμένων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κάντε μία πρώτη ηλεκτρονική γνωριμία και κανονίστε μία επίσκεψη στα πιο κοντινά σας. http://www.culture.gr/2/21/toc/byz_mus_gr.html

bullet
Δείτε στον δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Παράρτημα Θράκης, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, την ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη Βυζαντινή Ζωγραφική με ειδική και εμπεριστατωμένη αναφορά στις ενότητες  Τοιχογραφίες, Εικόνες, Ψηφιδωτά, Χειρόγραφα και Συντήρηση: http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/

bullet
Δείτε στον δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Παράρτημα Θράκης, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, την ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη Βυζαντινή Ζωγραφική με ειδική και εμπεριστατωμένη αναφορά στις ενότητες  Τοιχογραφίες, Εικόνες, Ψηφιδωτά, Χειρόγραφα και Συντήρηση: http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου