Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Ενέργεια (ΚΣΕ ΠΡΑΚΣΙΣ 2009-2010)


1.   Τίτλος : Ενέργεια

2.   Ταυτότητα του σεναρίου:
·        Συγγραφέας: Μπαλτάς Αντώνης
·        Γνωστική περιοχή: Μ. περιβάλλοντος στη Β΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
·        Θέμα: «Ενέργεια», ενότητα 12.

3.   Σκεπτικό της δραστηριότητας
·        Το σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αφού οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με την ενέργεια, την εξοικονόμησή της και τις ανανεώσιμες πηγές της.
·        Καινοτομίες: Το σενάριο για τη διδασκαλία της παραπάνω ενότητας στηρίζεται στην καθοδηγούμενη χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής  και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα: http://an-baltas.webnode.com , κάνοντας κλικ στη «Μελέτη περιβάλλοντος»  και στη συνέχεια στο σύνδεσμο:«ενέργεια»,  αντλούν πληροφορίες και εκτελούν διάφορες δραστηριότητες.

·        Προστιθέμενη αξία: Οι μαθητές με βάση το σενάριο αυτό βρίσκουν πληροφορίες, παρατηρούν εικόνες, βλέπουν video σχετικά με το θέμα. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εμπεριέχει συμβάλλουν στην ανακαλυπτική μάθηση, στην οργάνωση των πληροφοριών, στη σαφή διατύπωση  συμπερασμάτων, στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. μέσα από τη χρήση του διαδικτύου, και του hot potatoes.
Έτσι:
·        Παίρνουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια και τις πηγές της.
·        Συνειδητοποιούν τη χρησιμότητά της στην καθημερινή μας ζωή.
·        Μαθαίνουν πώς να εξοικονομούν ενέργεια για να προστατεύσουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν.·        Γνωστικά – Διδακτικά προβλήματα
Οι μαθητές στο σενάριο αυτό έχουν:
·        Να αναζητήσουν, να κατανοήσουν και να  οργανώσουν πληροφορίες σχετικές με ένα θέμα από το διαδίκτυο.
·        Να συσχετίσουν τις πληροφορίες.
·        Να οικοδομήσουν και  να επεξεργαστούν γνωστικές έννοιες που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

4.   Πλαίσιο εφαρμογής
·        Απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης.
·        Χρόνος υλοποίησης : 3 διδακτικές ώρες.
·        Χώρος υλοποίησης: Στο εργαστήριο πληροφορικής. 
·        Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του κειμενογράφου,  του διαδικτύου και του προγράμματος ζωγραφικής Revelation Natural art.
·        Απαιτούμενα  βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Για να υλοποιήσουν οι μαθητές τις δραστηριότητες που προβλέπονται από το σενάριο, πρέπει  οι υπολογιστές με τους οποίους θα εργαστούν, να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, και να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα προγράμματα  word και hot potatoes.
·        Κοινωνική ενορχήστρωση: Κατά τη διεξαγωγή των επιμέρους βημάτων του σεναρίου οι μαθητές καθώς εργάζονται ανά δύο σε κάθε υπολογιστή, καθοδηγούμενοι από το δάσκαλο, έχουν τις ευκαιρίες να ανταλλάσσουν και να συνθέτουν τις απόψεις τους, πετυχαίνοντας έτσι  καλύτερη κατανόηση και οργάνωση των πληροφοριών με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην οικοδόμηση της νέας γνώσης.
5.   Στόχοι της δραστηριότητας
Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
v Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
v Να αναπτύξουν διερευνητικές ικανότητες
v Να ενδιαφερθούν για τρόπους αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στόχοι ως προς τη χρήση των ΤΠΕ:
v Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου σχετικά με την άντληση πληροφοριών,
v Να κατανοήσουν και να οικοδομήσουν τη νέα  γνώση σχετικά με την ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την εξοικονόμηση ενέργειας.
v Να εργαστούν συμπληρώνοντας τις εργασίες που φτιάχτηκαν με το hot potatoes μαθαίνοντας έτσι πολλά στοιχεία για την ενότητα της ενέργειας.6.   Ανάλυση της δραστηριότητας.

v 1η ώρα
Παρατηρούν, στη συγκεκριμένη σελίδα της ενέργειας στο δικτυακό τόπο: http://an-baltas.webnode.com τις εικόνες και συζητώντας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η τροφή είναι αυτή που χαρίζει στον οργανισμό μας την απαιτούμενη ενέργεια. Στη συνέχεια παίρνουν πληροφορίες για την ηλιακή ενέργεια, ανταλλάσσουν απόψεις και συνειδητοποιούν ότι η ενέργεια του ήλιου είναι χρήσιμη και ανεξάντλητη.

v 2η ώρα
Παρατηρούν και αντλούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ενέργειας του ανέμου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, παρακολουθούν τα σχετικά video της σελίδας και στη συνέχεια συμπληρώνουν την εργασία για την αιολική ενέργεια και κατασκευάζουν έναν ανεμόμυλο.


v 3η ώρα
Ακούνε το τραγουδάκι «Τρέχει, τρέχει, τρέχει  το νερό» σαν έναυσμα για την επεξεργασία της ενότητας σχετικά με τη δύναμη του νερού και στη συνέχεια  με τα video που υπάρχουν πληροφορούνται για την ενέργεια που έχει το νερό. Έπειτα συμπληρώνουν την εργασία της Υδροηλεκτρικής ενέργειας. Παίζουν παιχνίδια που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμησή της.


v Ο δάσκαλος συμβουλεύει, καθοδηγεί και εξηγεί για τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι μαθητές σε κάθε φάση του σεναρίου και μέσα από τον υποστηρικτικό του αυτό ρόλο συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και ενεργή συμμετοχή όλων.

v Τα εργαλεία που εμπλέκονται στην υλοποίηση του σεναρίου και που καλούνται οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν, συμβάλλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων με  τη βοήθεια των οποίων οι μαθητές αντλούν, οργανώνουν, δημιουργούν, συσχετίζουν και μετασχηματίζουν τις πληροφορίες για να οικοδομήσουν τη νέα γνώση.

7.Επέκταση της δραστηριότητας.  Οι μαθητές όπως είναι χωρισμένοι στις συγκεκριμένες ομάδες μπορούν να συνθέσουν σε ζωγραφικούς πίνακες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ζωγραφικής πως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ενέργεια στην καθημερινή τους ζωή. Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση πάνω στις ζωγραφιές και καταλήγουν σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την προστασία του πλανήτη χρησιμοποιώντας σωστά την ενέργεια που έχουμε στη διάθεσή μας.


8. Βιβλιογραφία
·        Βιβλίο δασκάλου για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού
·        Video από το youtubeΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου