Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ1.    Τίτλος: Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
2.    Ταυτότητα
·         Εκπαιδευτικός: Ιλιάνα Ντάτσιου
·         Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, της Δ’ τάξης, ενότητα 3, κεφ. 50,51. Είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
·         Θέμα: Μετρώ το χρόνο
3.    Σκεπτικό της δραστηριότητας
·         Καινοτομίες: Με την χρήση του διαδικτύου (τηλεοπτικά προγράμματα) στην αρχή της 1ης  διδακτικής ώρας, προκαλείται το ενδιαφέρον των μαθητών οι οποίοι ωθούνται να εμπλακούν προσωπικά και να προβληματιστούν σε σχέση με θέματα που τους ενδιαφέρουν (παιδική ζώνη). Κατόπιν, με τη χρήση του λογισμικού Geogebra, εξοικειώνονται με τη μορφή του αναλογικού και του ψηφιακού ρολογιού και καταγράφοντας διαφορετικά δεδομένα μαθαίνουν να υπολογίζουν τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο). Στη συνέχεια η χρήση του λογισμικού Tux Paint βοηθά τα παιδιά να πειραματιστούν και να καταγράψουν διασκεδάζοντας «τα ρολόγια τους». Η κατασκευή του γενεαλογικού δέντρου του κάθε μαθητή, με φύλλο εργασίας το οποίο είναι διαμορφωμένο στο Word, προσδίδει την αισθητική που έλκει το ενδιαφέρον για την εργασία από τους μαθητές. Τέλος, η αναζήτηση πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο για τους «Περσικούς Πολέμους» και η κατασκευή ιστοριογραμμής με τις σημαντικές ημερομηνίες, συντελεί στην εμπέδωση της μάθησης και της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των μαθητών.
4.    Πλαίσιο εφαρμογής
·         Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
·         Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε 6 διδακτικές ώρες.
·         Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα υπολογιστών σε ομάδες των 2 ατόμων.
·         Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τη χρήση του αναλογικού ρολογιού, τις εκφράσεις π.μ. , μ.μ., τους όρους «μήνας», «έτος», «αιώνας», «χιλιετία» και τις βασικές γνώσεις για τις μεταξύ τους σχέσεις.  Σε επίπεδο Τ.Π.Ε., οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τη λειτουργία του «ποντικιού».
·         Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Κατά την υλοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν: 8 υπολογιστές, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word), λογισμικό λογιστικού φύλλου (Excel), διαδικτυακές διευθύνσεις, projector, εκτυπωτής, φύλλα εργασίας, χαρτιά, χαρτόνια, ψαλίδια και μαρκαδόροι.
·         Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Στο χώρο υλοποίησης του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος σε ομάδες 2 ατόμων. Η εκπαιδευτικός συντονίζει τη διαδικασία, ενθαρρύνει τη συνεργασία και καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αξιολογήσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους ώστε ν’ αναπτύξουν κριτική σκέψη. Η εργασία σε ομάδες ευνοεί την αλληλοβοήθεια, την ανταλλαγή απόψεων και την αυτενεργό διερεύνηση του θέματος. Όλοι οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και οικοδομούν τη νέα γνώση ώστε να μάθουν «πώς να μαθαίνουν»
5.    Στόχοι του σεναρίου
Ως γενικό σκοπό του σεναρίου ορίζουμε  τη χρήση του αναλογικού και του ηλεκτρονικού ρολογιού για τη μέτρηση του χρόνου (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο) καθώς επίσης τη μέτρηση του χρόνου (μήνας, έτος, αιώνας, χιλιετία) και τη χρήση ιστοριογραμμής.
Ειδικότερα, οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει:
·         Γνωστικοί στόχοι:
Ø  Να διαβάζουν την ώρα στο αναλογικό και στο ψηφιακό ρολόι και να τη μετατρέπουν από τη μια μορφή στην άλλη
Ø  Να γνωρίζουν τη σχέση ανάμεσα στην ώρα, το λεπτό και το δευτερόλεπτο
Ø  Να υπολογίζουν τη διάρκεια χρονικών διαστημάτων με το μυαλό και με τη χρήση συμμιγών (ώρες/λεπτά)
Ø  Να υπολογίζουν χρονικά διαστήματα ανάμεσα σε δύο χρονολογίες
Ø  Να χρησιμοποιούν τις σχέσεις μεταξύ μήνα, έτους, αιώνα, χιλιετίας για να κάνουν μετατροπές
Ø  Να προσθέτουν και να αφαιρούν συμμιγείς (έτη, μήνες)
Ø  Να τοποθετούν χρονολογίες στην ιστοριογραμμή (π.Χ., μ.Χ.) και να υπολογίζουν χρονικά διαστήματα
·         Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
Ø  Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
·         Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.:
Ø  Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως βοηθητικό εργαλείο και δημιουργικό καθώς και ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών
Ø  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών
6.    Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων
·         1η – 2η Διδακτική ώρα
Η αφόρμηση γίνεται με την προβολή στους μαθητές της ιστοσελίδας  τηλεοπτικά προγράμματα. Οι μαθητές καλούνται να βρουν πότε ξεκινά και πότε τελειώνει το αγαπημένο τους πρόγραμμα. Στη συνέχεια, υπολογίζουν νοερά τη διάρκεια επιλεγμένων από την εκπαιδευτικό προγραμμάτων των οποίων την ώρα μετατρέπουν από τη μορφή του ψηφιακού ρολογιού στη μορφή του αναλογικού ρολογιού στο φύλλο εργασίας Αναλογική-Ψηφιακή Ώρα.xls. Όλα τα δεδομένα  καταγράφονται είτε στον πίνακα είτε σε λογιστικό φύλλο Επεξεργασία τηλεοπτικού προγράμματος.xls. Κατόπιν χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra με χρήση της ιστοσελίδας αναλογικό-ψηφιακό ρολόι, οι μαθητές μετατρέπουν εκ νέου την ώρα από τη μορφή του ψηφιακού ρολογιού στη μορφή του αναλογικού ρολογιού και αντίστροφα, στα ήδη καταγεγραμμένα δεδομένα και διαπιστώνουν την ορθότητα των υπολογισμών τους. Η άσκηση επαναλαμβάνεται έως ότου εμπεδωθεί η σχέση ανάμεσα στην ώρα, το λεπτό και το δευτερόλεπτο. Με το τέλος της 2ης διδακτικής ώρα ζητείται από τους μαθητές να καταγράψουν για την επόμενη, τις ημερομηνίες γέννησης των μελών της οικογένειάς τους καθώς και να προσκομίσουν από μία φωτογραφία τους, προκειμένου να δημιουργήσουν το γενεαλογικό τους δέντρο.
·          3η -4η Διδακτική ώρα
Δίνεται στους μαθητές το φύλλο εργασίας Γενεαλογικό Δέντρο προκειμένου να κολλήσουν τις φωτογραφίες των μελών της οικογένειάς τους και να καταγράψουν τις ημερομηνίες γέννησης τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2 ατόμων και υπολογίζουν ο ένας την ηλικία του άλλου αφαιρώντας και προσθέτοντας συμμιγείς. Κατόπιν ο κάθε μαθητής εργάζεται ατομικά υπολογίζοντας την ηλικία του κάθε μέλους της οικογένειάς του την οποία και καταγράφει στο γενεαλογικό του δέντρο.
·         5η Διδακτική ώρα (διαθεματική δραστηριότητα)
Με τη χρήση του διαδικτύου και της ιστοσελίδας Περσικοί Πόλεμοι, οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τις σημαντικές ημερομηνίες σε μια ιστοριογραμμή από χαρτόνι η οποία θα αναρτηθεί στον πίνακα εργασιών της τάξης και στη συνέχεια υπολογίζουν στα τετράδιά τους το χρονικό διάστημα που πέρασε από κάθε καταγεγραμμένη ημερομηνία έως σήμερα.
·         6η Διδακτική ώρα
Δίνεται το Φύλλο Αξιολόγησης και στη συνέχεια μέσω του λογισμικού Tux Paint Ωρα για διασκέδαση!, οι μαθητές δημιουργούν διασκεδάζοντας το δικό τους ρολόι, βάζοντας τους δείκτες του στην ώρα της αγαπημένης τους δραστηριότητας και στη συνέχεια το εκτυπώνουν.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
·         Το διαδίκτυο θα χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος.
·         Το λογισμικό γενική χρήσης Excel θα χρησιμοποιηθεί στην καταγραφή των ωρών
·         Το λογισμικό γενική χρήσης Word θα χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία των φύλλων εργασίας
·         Τα ειδικά λογισμικά Geogebra και Tux Paint θα χρησιμοποιηθούν στις επιμέρους δραστηριότητες

7.    Αξιολόγηση
·         Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου μέσα από την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών, τη συνεργασία και την επικοινωνία στο πλαίσιο των ομάδων, την ποιότητα της επιχειρηματολογίας και των διαλόγων που αναπτύσσουν προκειμένου να υποστηρίξουν τη γνώμη τους καθώς επίσης και μέσα από το φύλλο αξιολόγησης που δίνεται στους μαθητές την 6η διδακτική ώρα  με τη λήξη του σεναρίου.
8.    Βιβλιογραφία
·         Βιβλίο Μαθητή, Δ’ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2010, Αθήνα
·         Βιβλίο Δασκάλου, Δ’ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2010, Αθήνα
·         Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, Η σχολική τάξη (τόμος Α’), 2001, Αθήνα
9.     Δικτιογραφία
·         http://cebil.gr/channels.php
·         http://www.e-selides.gr  Λαμπριάδου Μαρία-Φύλλο αξιολόγησης
·         http://users.sch.gr
·         http://gregzerblogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου