Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2010-2011)


      

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ: «ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΑΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε.


ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ : ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ     ΑΠΡΙΛΙΟΣ     2011Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση των ΤΠΕ στη   Διδακτική Πράξη 2010-1011: Κ.Ε.Κ. «Ευβοϊκή Ανάπτυξη» Κωδ. Προγράμματος 1512

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1. ΤΙΤΛΟΣ:


Βαλκανικοί πόλεμοι: «Διπλασιασμός της έκτασης και του πληθυσμού της Ελλάδας»

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ


   ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Στάμου Νίκος

    ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Το περιεχόμενο του διδακτικού σεναρίου αναφέρεται στην ιστορία της ΣΤ΄ τάξης.
 
  Ενότητα : « Η Ελλάδα στον 20ο  αιώνα .»

   Μάθημα 37 : « Οι Βαλκανικοί πόλεμοι .»

 Είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης και οι στόχοι που παρουσιάζονται περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

3. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 
  Κατά τη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο, λογισμικό γενικής χρήσης ( Word,Excel, PowerPoint) και ειδικής χρήσης (hot potatoes, Google Earth). Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. το συγκεκριμένο κεφάλαιο της Ιστορίας θα παρουσιαστεί με μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή του σχολικού βιβλίου και μέσα από τη διερεύνηση του πλούσιου ψηφιακού υλικού με όλα τα παραπάνω μέσα, το μάθημα θα γίνει πιο ελκυστικό και τα παιδιά θα αναπτύξουν ιστορική σκέψη, με τη γνώση του παρελθόντος και την κατανόηση του παρόντος .Εξάλλου οι Τ.Π.Ε. μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ιστορικής συνείδησης αφού:
·        υποστηρίζουν την κατασκευή γνώσης μέσω της αναπαραγωγής των ιδεών των μαθητών
·        υποστηρίζουν την αναζήτηση, εξερεύνηση και διερεύνηση για πρόσβαση σε δυναμική πληροφορία και σύγκριση καταστάσεων και εκδοχών
·        υποστηρίζουν τη μάθηση μέσω ενεργειών παρέχοντας ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον εργασίας
·        υποστηρίζουν τη γνωστική σύγκρουση μέσω σύγκρισης αιτιών- αποτελεσμάτων
·        υποστηρίζουν τη μάθηση με συνδιαλλαγή μέσω της συνεργασίας , της συζήτησης, της επιχειρηματολογίας μεταξύ των μελών της μαθητικής κοινότητας.
  Ακόμη η σύνδεση που γίνεται και με άλλα  μαθήματα (Γεωγραφία , Κ.Π. Αγωγή, Θρησκευτικά, Μαθηματικά, Εικαστικά ) θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης τους, έτσι ώστε να καταλήξουν στα σχετικά συμπεράσματα.ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
   
   Οι Τ.Π.Ε μέσα από τις δραστηριότητες που θα εκτελεστούν δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να δουν σε πραγματική εικόνα γεγονότα που συγκλόνισαν τη χώρα 100 χρόνια πριν, έτσι ώστε να αντιληφτούν, ότι και οι μικρές χώρες αν αποφασίσουν να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, μπορούν ως ένα σημείο να απεγκλωβιστούν από τις μεγάλες δυνάμεις και να διαμορφώσουν στην περιοχή τους ένα καινούργιο status quo, παρόλο που και τότε όπως και σήμερα είχαμε παρεμβάσεις στα εσωτερικά των χωρών(Δ.Ο.Ε.-Δ.Ν.Τ. ).    Έτσι θα εμπεδώσουν τη μάθηση μέσα από ένα ρεαλιστικό περιβάλλον, ενθαρρύνοντας την έκφραση των απόψεων και των αντιλήψεων τους.  Με τον τρόπο αυτό γίνεται μετάβαση από το δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της διάλεξης, στο μαθητοκεντρικό μοντέλο της διερευνητικής μάθησης.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  
   Το κυριότερο γνωστικό πρόβλημα είναι, πώς θα μεταφέρουμε το χρόνο 100 χρόνια πίσω, για να καταλάβουν οι μαθητές το εκρηκτικό κλίμα που επικρατούσε εκείνη την εποχή, που οι λαοί των Βαλκανίων ποθούσαν την εθνική τους ολοκλήρωση. Γι αυτό λοιπόν στη διδακτική πράξη θα χρησιμοποιηθούν οι Τ.Π.Ε., για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα προηγούμενα γνωστικά εργαλεία είναι ορισμένες βασικές τεχνικές δεξιότητες από το δάσκαλο και τους μαθητές. Αυτές οι προϋποθέσεις υπάρχουν, καθώς το σχολειό μας έχει ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα σπουδών και οι μαθητές διδάσκονται δυο (2) φορές την εβδομάδα το μάθημα της πληροφορικής, τόσο στο εργαστήριο, όσο και στην τάξη μέσω του κινητού εργαστηριού «Laptops 80». Ο δάσκαλος συντονίζει και κατευθύνει τους μαθητές όπου υπάρχει πρόβλημα, βοηθώντας και υποστηρίζοντας τα παιδιά τόσο σε  τεχνικής φύσης θέματα, όσο και σε προβλήματα διεκπεραίωσης των ασκήσεων- εργασιών που αναθέτονται στα φύλλα εργασίας.
4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

   Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε έξι (6) διδακτικές ώρες .

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
   
  Οι μαθητές θα εργαστούν στον οικείο χώρο της τάξης τους, αφού η αίθουσα είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο και θα χρησιμοποιήσουν το κινητό εργαστήριο πληροφορικής καθώς και τον προτζέκτορα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

  Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη σε πολύ καλό επίπεδο για:
·        την πτώχευση του 1893 και την επιβολή του Δ.Ο.Ε (Δ.Ν.Τ.)
·        την ταπεινωτική συνθήκη του 1897
·        την επικράτηση των Νεότουρκων με τη προσπάθεια για επιβολή του Ισλάμ
·        τον αγώνα για τη διατήρηση και τη στήριξη του ελληνικού στοιχείου της  Μακεδονίας
·        το κίνημα στο Γουδί και την έλευση του Ελ. Βενιζέλου στην Ελλάδα
·        την κινητικότητα στα Βαλκάνια
    Όλα αυτά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γενικότερης έντασης, η οποία εκτονώνεται με τους Βαλκανικούς πολέμους
    Επιπρόσθετα , οι γνώσεις των μαθητών στις Τ.Π.Ε για τους λόγους που ανέφερα σε προηγούμενη ενότητα είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  
  Για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούμε τον βίντεο-προβολέα σε συνδυασμό με τον Η/Υ της τάξης και το μαγνητικό πίνακα. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το κινητό εργαστήριο πληροφορικής (Laptop 80), λογισμικό γενικής και ειδικής χρήσης (Word , Excel, PowerPoint, hot potatoes ) ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (Wikipedia,livepedia) διαδικτυακές διευθύνσεις, φύλλα εργασίας, ασύρματο εκτυπωτή, χάρτη γεωφυσικό και πολιτικό .
   Ο δάσκαλος έχει φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία όλων των παραπάνω μέσων, έχει εγκαταστήσει το σχετικό λογισμικό και τα φύλλα εργασίας- αξιολόγησης στα Laptops.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
  
  Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δυο (2) ατόμων με ένα Laptop η κάθε ομάδα. Αναλαμβάνει ρόλο το κάθε παιδί, όπως χειριστής Η/Υ, εκφωνητής κ.τ.λ. Οι ρόλοι αυτοί εναλλάσσονται. Αυτή η ομαδοσυνεργατικη μέθοδος στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτιστικες θεωρίες του L.Vygotsky και παρέχει πολλά διδακτικά πλεονεκτήματα.
   Η έναρξη του σεναρίου γίνεται με την αποκαλυπτική πορεία (J.Burner) της νέας γνώσης, μέσω των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. Όλες οι προεπιλεγμένες έγκυρες ψηφιακές πηγές θα συνδυαστούν διερευνητικά και εποικοδομητικά, για να συνθέσουν τις νέες γνώσεις μαζί με τις προϋπάρχουσες, ενώ με τα φύλλα αξιολόγησης και εργασίας θα συστηματοποιηθούν τα νέα δεδομένα.
   Αυτή λοιπόν η συνεργατική-βιωματική μάθηση(Piaget) που υλοποιείται μέσα από τις δραστηριότητες και τους ρόλους που αναλαμβάνουν τα παιδιά δίνει προσωπικό νόημα στην αναζήτηση της γνώσης και ο μαθητής δεν γίνεται παθητικός υποδοχέας πληροφοριών.
   Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο συντονιστή των ομάδων. Καθοδηγεί όπου χρειάζεται,  λειτουργεί ενισχυτικά  οδηγώντας διακριτικά τη διαδικασία. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη ενότητα της παρουσίασης του σεναρίου έχει φροντίσει από πριν, για την ομαλή λειτουργία όλου του υλικού και των μηχανημάτων.

5. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ


ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ :

·        Να γνωρίσουν τα κυριότερα πολεμικά και διπλωματικά γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων.
·        Να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν στη συμμαχία των Βαλκανικών Κρατών εναντίον της Τουρκίας, καθώς και τους λόγους που έφεραν σε ρήξη τη Βουλγαρία με την Ελλάδα και τη Σερβία.
·        Να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων.
·        Να καταλάβουν πώς η συνεργασία – διαφωνία μεταξύ πολιτειακής (μοναρχίας) και πολιτικής ηγεσίας(πρωθυπουργός) μπορεί να καθορίσει θετικά ή αρνητικά την πορεία ενός λαού.
·        Να πληροφορηθούν, πώς η μικρή Ελλάδα ξαφνικά έγινε διπλάσια σε έκταση και πληθυσμό και τα πιθανά προβλήματα από αυτό το γεγονός.ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ :

·        Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας μέσα από διάλογο και αναζήτηση.
·        Να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας υλικού σε σχέση με το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ :

·        Να καλλιεργήσουν θετική στάση σε θέματα διεθνούς συνεργασίας.
·        Να προβληματιστούν από τις συνέπειες των Βαλκανικών Πολέμων.
·        Να προβληματιστούν πολιτικά από τη σύγκρουση Κωνσταντίνου – Βενιζέλου. (Χρήσιμο για τη συνέχεια σε όλη την υπόλοιπη ιστορία της ΣΤ΄ τάξης )

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε

·        Να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον του Η/Υ και να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων λογισμικών.
·        Να καταλάβουν πώς μπορεί να συνδυαστεί η παιδαγωγική διάσταση της διδασκαλίας με την τεχνολογία, επιλέγοντας την κατάλληλη πληροφορία.


6. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


              Παρουσίαση ροής – εφαρμογής δραστηριοτήτων

                                          Α΄ ΦΑΣΗ
10 Διδακτικό δίωρο: «Α΄ Βαλκανικός πόλεμος»
Σύνδεση με τις προηγούμενες γνώσεις – παρουσίαση υλικού. Α  φύλλο εργασίας
  
    Στην πρώτη διδακτική  ώρα γίνεται σύνδεση με τις προηγούμενες γνώσεις με κατάλληλη συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές και το δάσκαλο. Αφού επισημάνουμε τον πόθο των αλύτρωτων περιοχών για ελευθερία και αναφερθούμε στην προσπάθεια του Βενιζέλου για την ανασυγκρότηση του κράτους και του στρατού, καθώς και στην ανάληψη της αρχιστρατηγίας από το Διάδοχο Κωνσταντίνο, γίνεται μέσω προτζέκτορα η προβολή του πρώτου ιστορικού βίντεο διάρκειας 10΄ .
    Κρίνεται σκόπιμο η ροή του βίντεο να είναι ομαλή χωρίς διακοπές. Έχει επισημανθεί στους μαθητές η δυνατότητα να κρατούν σημειώσεις σε ότι δεν κατανοούν ή τους εντυπωσιάζει. Η ίδια τακτική θα ακολουθηθεί και στις άλλες προβολές.
    Ακολουθεί συζήτηση και διευκρίνιση για όποια δυσκολία παρουσιάστηκε.
    Στη συνέχεια καλούνται να επισκεφτούν την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια  livepedia  και να μελετήσουν τις επιπλέον πληροφορίες που παρουσιάζονται.
   Επισημαίνεται η πρώτη σύγκρουση μεταξύ Βενιζέλου – Κωνσταντίνου και ο λόγος για τον οποίον ο Βενιζέλος προστάζει τον Κωνσταντίνο να κινηθεί γρήγορα προς τη Θεσσαλονίκη.
    Αφού συζητηθούν όλες οι απορίες και παρατηρήσεις των παιδιών τα καλούμε να ανοίξουν το Α΄ φύλλο εργασίας στο laptop τους. Αναφέρουμε ότι όλα τα φύλλα εργασίας και αξιολόγησης υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα και τοποθετημένα στην επιφάνεια εργασίας του laptop τους.
    Ο ρόλος του δασκάλου κατά τη διάρκεια της δουλειάς των μαθητών με το φύλλο εργασίας είναι υποστηρικτικός . Τους δίνει οδηγίες και λύνει τις οποίες απορίες υπάρχουν επισημαίνοντας και το χρόνο που τους απομένει για την ολοκλήρωση της εργασίας τους.
    Κάθε ομάδα που ολοκληρώνει το φύλλο εργασίας δίνει εντολή εκτύπωσης στον ασύρματο εκτυπωτή.
    Παρουσιάζονται οι εργασίες, ανταλλάσσονται πληροφορίες, κρίνοντας και σχολιάζοντας  τα γεγονότα και τα πρόσωπα.

                                   
Β΄ΦΑΣΗ
2Ο Διδακτικό δίωρο: «Β΄ Βαλκανικός  πόλεμος». Β φύλλο εργασίας .

    Οι μαθητές- κρίνοντας και από τα φύλλα εργασίας- θα διαπιστώσουμε ότι έχουν πλέον αποκτήσει καλή γνώση των γεγονότων του Α΄ Βαλκανικού πολέμου. Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά την αγωνιώδη προτροπή του Βενιζέλου για τη γρήγορη πορεία του στρατού προς τη Θεσσαλονίκη και τα αποτελέσματα αυτής της πράξης. Γνωρίζουν τα παιδιά το διαρκή πόθο των Βουλγάρων για έξοδο στο Αιγαίο μέσω της Θεσσαλονίκης, ο όποιος δεν πραγματοποιήθηκε λόγω  της προέλασης του ελληνικού στρατού.    
Προβάλλεται  το δεύτερο ιστορικό  βίντεο διάρκειας 11 λεπτών  που έχει σχέση με το Β΄ Βαλκανικο πόλεμο.
    Μετά την παρουσίαση του βίντεο καλούνται τα παιδιά να ανοίξουν στα laptop  τους  την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia και την ιστοσελίδα
   Παράλληλα, με την ιστοσελίδα http://maps.google.com/ και με το λογισμικό Google Earth  οι μαθητές εντοπίζουν τις περιοχές όπου έγιναν οι κυριότερες μάχες καθώς και τα εδάφη που προσάρτησε η Ελλάδα.
     Με όλο αυτό το υλικό οι μαθητές έχουν πλέον αποκτήσει καλή γνώση των γεγονότων και κατανοούν τι οδήγησε τους πρώην συμμάχους να στραφούν ο ένας εναντίον του αλλού.
    Μετά από συζήτηση και επίλυση τυχόν αποριών καλούνται να ανοίξουν το  Β  φύλλο εργασίας.

                                              Γ  ΦΑΣΗ 
5η Διδακτική ώρα
 Ανακεφαλαίωση και ανασκόπηση όσων πραγματοποιήθηκαν.

    Έχει γίνει η παρουσίαση και των δυο Βαλκανικών πολέμων. Σ’ αυτή την ώρα μέσα σ’ ένα πιο αποφορτισμένο κλίμα παρουσιάζεται επιπλέον υλικό  για να καταλήξουμε στο τελικό συμπέρασμα.
    Καλούμε τα παιδιά να ανοίξουν το ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ.ppt με τίτλο «Βαλκανικοί πόλεμοι» το όποιο εμφανίζει τα εξής περιεχόμενα:
·        Πρωταγωνιστές
·        Χάρτες
·        Εικόνες
·        Πληθυσμός- έκταση
·        Θεσσαλονίκη
·        Συμπέρασμα
    Σε κάθε διαφάνεια υπάρχει ένας μικρός σχολιασμός και τα παιδιά μπορούν να προσθέσουν αν θέλουν κάτι δικό τους, να κρίνουν πρόσωπα και καταστάσεις.
    Στην τελευταία ενότητα «Συμπέρασμα» μπορούν να προσθέσουν τη δική τους άποψη, σε αυτή που ήδη υπάρχει.

Δ  ΦΑΣΗ
     6η Διδακτική ώρα
Αξιολόγηση

    Στα δυο προηγούμενα διδακτικά δίωρα έχει ήδη λειτουργήσει η αξιολόγηση με τα φύλλα εργασίας. Μετά την ανασκόπηση της νέας γνώσης που γίνεται κατά την 5η διδακτική ώρα, ακολουθεί το τελικό φύλλο αξιολόγησης με ερωτήσεις και χρήση λογισμικού hot potatoes (σταυρόλεξο, αντιστοίχιση).
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Word: Με το λογισμικό αυτό απαντώνται τα φύλλα εργασίας. Είναι μια νέα μέθοδος γραφής για τα παιδία σε επίπεδο ποιότητας απ’ ότι το παραδοσιακό σύστημα (μολύβι, στυλό). Μπορούν να ενσωματώσουν εικόνες σκίτσα κ.τ.λ. Νιώθουν ότι κάνουν κάτι διαφορετικό και αυτό τα γεμίζει ικανοποίηση.

Excel: Θα κατηγοριοποιήσουν τα δεδομένα σχετικά με τον πληθυσμό και την έκταση της Ελλάδας, καθώς και την κοινωνική ενστρωμάτωση της Θεσσαλονίκης, εισάγοντας το κατάλληλο γράφημα, εργασία η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το θέμα του σεναρίου. Αν δούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στην κατασκευή των γραφημάτων, θα το έχουμε ήδη έτοιμο.

PowerPoint: Θα χρησιμοποιηθεί την τελευταία ώρα του σεναρίου με σκοπό τη συστηματοποίηση της νέας γνώσης. Οι εικόνες που θα παρουσιαστούν έχουν ήδη ένα μικρό σχολιασμό από το δάσκαλο, θα δοθεί όμως η δυνατότητα στα παιδιά να προσθέσουν αν επιθυμούν και κάτι δικό τους. Είναι δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο βάζει σε σειρά αρκετές πληροφορίες με σκοπό τη σωστή δόμηση των ιστορικών γεγονότων.

Hot potatoes: Θα χρησιμοποιηθεί στο τελικό φύλλο αξιολόγησης με αντιστοιχίσεις και σταυρόλεξο. Θα γίνει προσπάθεια από τα παιδιά η κάθε ομάδα να φτιάξει μια δικιά της εργασία σε περιβάλλον hot potatoes με τις νέες γνώσεις και δική τους επιλογή ως προς το είδος της άσκησης. Είναι κάτι διασκεδαστικό για τα παιδιά και ένας τρόπος αποφόρτισης της ατμόσφαιρας.

Google-ιστοσελίδες: Μέσα από συγκεκριμένες ιστοσελίδες και αναζητήσεις οι μαθητές ανακαλύπτουν ενεργά τη νέα γνώση και έτσι την αποτυπώνουν καλύτερα.

Google Earth: Με τη βοήθεια αυτού του λογισμικού βρίσκουν οι μαθητές τα σημεία των κυριοτέρων μαχών και γεγονότων καθώς και τα εδάφη που προσάρτησε η Ελλάδα.
 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


  Η αξιολόγηση είναι απαραίτητο στοιχείο κάθε διαδικασίας. Στο σενάριο μας ξεκινάει  από την πρώτη έως την τελευταία ώρα διδασκαλίας, καθώς σε όλα τα βήματα μετά την αποκάλυψη της νέας γνώσης, ακολουθεί φύλλο εργασίας. Σ’ αυτή τη φάση η αξιολόγηση θα είναι διαμορφωτική, καθώς ο δάσκαλος θα επιβλέπει τη λειτουργία των ομάδων, θα τους παρέχει οδηγίες και θα επιλύει τις απορίες τους σε κάθε βήμα. Στην τελευταία ώρα (6η) θα γίνει η τελική αξιολόγηση σε διαθεματική σύνδεση. Αυτονόητο είναι ότι η αξιολόγηση δεν αποβλέπει στο να αξιολογηθούν οι μαθητές, για να πάρουν κάποιο βαθμό, αλλά για να δούμε εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σεναρίου, καθώς να δούμε και την παρουσία του εκπαιδευτικού μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία.
    Στόχος της αξιολόγησης είναι να επισημανθούν οι αδυναμίες του σεναρίου και να επανέλθουμε με καλύτερη προσπάθεια στη δημιουργία μιας καινούριας δραστηριότητας με μορφή σεναρίου, καθώς ο τρόπος αυτός λειτουργίας είναι καινούργιος και για τον εκπαιδευτικό - δημιουργό αυτού του σεναρίου όσο και για τους μαθητές.
    Εξάλλου ένα από τα πιο σημαντικά θέματα σήμερα της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των μαθητών, κάτι το όποιο προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλίας και ενεργού δράσης από τα παιδιά μέσα από αναζήτηση (ιστοσελίδες) και δημιουργίες (φύλλα εργασίας, hot potatoes), δραστηριότητες που πιστεύουμε ότι παρέχει το παρόν σενάριο.
    Ειδικά στην εποχή μας που υπάρχει μια απαξίωση προς την ιστορία, αφού πολλά παιδία την χαρακτηρίζουν ως «βαρετή», η χρήση των Τ.Π.Ε στη διδασκαλία της γίνεται αναγκαία περισσότερο από κάθε φορά.
    

8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
  Το σενάριο θα μπορούσε κατά τη γνώμη μας να επεκταθεί και στα παρακάτω μαθήματα δίνοντας του έτσι μια διαθεματική προσέγγιση.
    α)Εικαστικά: Εδώ μπορεί να σχεδιαστούν οι χάρτες της Ελλάδος πριν τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά την προσάρτηση των νέων περιοχών.
    β)Θρησκευτικά: Στο μάθημα «Ο Άγιος Δημήτριος, προστάτης της Θεσσαλονίκης». Η παράδοση της πόλης και η είσοδος του ελληνικού στρατού έγινε ανήμερα της εορτής του Αγίου. Έτσι προσφέρεται υλικό για αρκετή συζήτηση.
    γ)Κοινωνική και πολιτική αγωγή: Στην ενότητα «Κράτος και πολίτευμα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαφωνία Κωνσταντίνου – Βενιζέλου για να δουν τα παιδιά τον διαχωρισμό πολιτειακής και πολιτικής εξουσίας. Επειδή οι διαφωνίες ανάμεσα στους δυο άνδρες υπήρξαν μοιραίες για το έθνος (Μικρασιατική καταστροφή), αλλά και ότι σε όλη τη διάρκεια της Βασιλείας υπήρξαν προβλήματα από παρεμβάσεις με τελευταίο συμβάν τη δικτατορία του ’67, καλό είναι να γνωρίζουν τα παιδία τον διαχωρισμό των εξουσιών και να καταλάβουν  ποιος  πρέπει να παίρνει  αποφάσεις.
    δ)Μαθηματικά: Στο μάθημα 45 «Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων» μπορούν να συγκριθούν ο πληθυσμός και η έκταση της Ελλάδος πριν και μετά. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κοινωνική ενστρωμάτωση της Θεσσαλονίκης για τη διδασκαλία γραφημάτων.
9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ


α) Ακτύπης Δ. κ.α. « Στα νεότερα χρόνια».
Βιβλίο για το μαθητή ΟΑΕΔΒ 2009 Αθήνα.
β) Ακτύπης Δ. κ.α.  «Στα νεότερα χρόνια».
Βιβλίο για το δάσκαλο ΟΑΕΔΒ 2001 Αθήνα.
γ) Ρεπούση Μ. κ.α. «Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια». Βιβλίο μαθητή ΟΑΕΔΒ 2006 Αθήνα.
δ) Ρεπούση Μ. κ.α. «Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια».
Βιβλίο δασκάλου ΟΑΕΔΒ 2006 Αθήνα.
ε) Εγκυκλοπαίδεια « Επιστήμη και ζωή».
Εκδόσεις Χατζηιακώβου 1990 Θεσσαλονίκη
στ) Τ. Μικρόπουλος – Ι. Μπέλλου «Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή»
Εκδόσεις Κλειδάριθμος 2010 Αθήνα
Χρήσιμες ιστοσελίδες
www.e.history.gr
www.historyforkids.org
www.Wikipedia.gr
www.livepedia.gr
www.ime.gr
www.parliament.gr
www.culture.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου