Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Τρώει Γλυκά ... ο Ιπποπόταμος ; (ΚΣΕ ΠΡΑΚΣΙΣ 2009-2010)« Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών
για την Αξιοποίηση & Εφαρμογή των Τ.Π.Ε.
στη Διδακτική Πράξη »
Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου
Αντικείμενο της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου είναι η εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης και η καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
(Βιβλιοθήκη Εκπ/κών Δραστηριοτήτων -  http://ifigeneia.cti.gr/repository/)

1. Τίτλος Σεναρίου :
« Τρώει Γλυκά ... ο Ιπποπόταμος ; »
(Για μαθητές /-τριες με ζητήματα Μαθησιακών Δυσκολιών στη Γλώσσα)2. Ταυτότητα Σεναρίου :
v Συγγραφέας :  Ψυχογιός Ευάγγελος, Εκπ/κός Ειδ. Αγωγής & Εκπαίδευσης
v Μάθημα Γνωστική Περιοχή : Νεοελληνική Γλώσσα

v Θέμα : « Εκμάθηση συμπλεγμάτων με τρία σύμφωνα με τη βοήθεια συγκεκριμένου λογισμικού στους μαθητές/-τριες με μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της γλώσσας ».

3. Σκεπτικό Δραστηριότητας :

v Βασική Ιδέα – Καινοτομία :
Κάθε είδος γνώσης απαιτεί κάποιο συγκεκριμένο είδος αντίληψης, συγκεκριμένο είδος κατανόησης και απομνημόνευσης, εφαρμογή συγκεκριμένων τρόπων σκέψης και εκτέλεσης. Αυτό οδηγεί σε συγκεκριμένες δεξιότητες που αυτοματοποιούνται (λ. χ. , άνετη ανάγνωση, γρήγορη μέτρηση). Κάθε μαθησιακή δυσκολία οφείλεται σε κάποια μειωμένη ικανότητα του παιδιού, που το δυσκολεύει να κατακτήσει κάποιο είδος μάθησης
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.) είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται σε μία ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται ως δυσκολίες στην μάθηση και χρήση ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού ή των μαθηματικών ικανοτήτων (π.χ. Δυσλεξία, Δυσγραφία, κ.ά.). Πρόκειται για συγκεκριμένα προβλήματα που εμφανίζουν κάποια παιδιά στο σχολείο χωρίς να υστερούν νοητικά, ενώ συνήθως έχουν νοημοσύνη μέσου όρου ή και πάνω από τον μέσο όρο.
Στην πραγματικότητα, οι Μ.Δ. επηρεάζουν όλες τις πλευρές της καθημερινής ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτές. Η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με Μ.Δ., οδηγεί σε προβλήματα στην δημιουργία και διατήρηση των σχέσεων και κοινωνικών συναναστροφών.
Παράλληλα, πλήττεται η αυτό-εικόνα και η αυτοπεποίθηση του παιδιού, βλέποντας ότι δεν μπορεί να χειριστεί καθημερινές καταστάσεις, εντός ή/και εκτός σχολείου.
Για να διαμορφώσει ένας/μία μαθητής/-τρια με Μ.Δ. την εντύπωση ότι είναι ικανός/ή και δυνατός/ή πρέπει οι εκπαιδευτικοί (και οι γονείς) να του συμπεριφέρονται με κατανόηση και υπομονή, να σέβονται την ιδιαιτερότητά του, να μην προσδοκούν μαθησιακές επιδόσεις πάνω από τις ικανότητές του, να του αναθέτουν δραστηριότητες στις οποίες η επιτυχία θα είναι πιο σίγουρη κτλ. βοηθώντας τον/την έτσι, να αποδεχτεί τον εαυτό του με τις όποιες αδυναμίες του, γεγονός που κάνει το παιδί να νιώθει άνετα και ευχάριστα ανάμεσα στους συμμαθητές του και να χαίρεται τις διάφορες στιγμές της σχολικής ζωής.
Οι μαθητές με Μ.Δ. – ιδιαίτερα των πρώτων τάξεων του Δημοτικού – ακόμα και όταν έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό της ανάγνωσης και της γραφής (μερικώς ή/και ολικώς) δυσκολεύονται πολύ, όταν απαιτείται να αναγνώσουν τις συλλαβές και τις λέξεις αυτόματα σαν ολότητες.
Τα περισσότερα παιδιά προσπαθούν να διαβάσουν, λέγοντας ένα-ένα τα γράμματα (π.χ. π+α) και προσπαθώντας κατόπιν να τα συνθέσουν με το νου τους για να διαβάσουν τη συλλαβή ή τη λέξη. Η διαδικασία όμως αυτή, έχει αποδειχθεί ότι δεν βοηθάει τα παιδιά στην απόκτηση ευχέρειας στην ανάγνωση. Όταν προσπαθούν να διαβάσουν με τον τρόπο αυτόν τις λέξεις (π.χ. π+α+τ+α+τ+α), συνήθως ξεχνάνε ακόμα και το τι έχουν ήδη πει, και δυσκολεύονται πολύ να πουν στο τέλος ολόκληρη τη λέξη.

Εκτός αυτού, ο παραπάνω τρόπος θυμίζει «αναγνώριση» γραμμάτων στη σειρά και όχι ανάγνωση λέξεων. Επίσης φαίνεται ότι δημιουργεί επιπτώσεις σύγχυσης στο παιδί και δεν συμβάλλει στην πραγματική κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης.
Η μέθοδος που έχει αποδειχτεί σαν η πλέον διευκολυντική για τα παιδιά που δυσκολεύονται, είναι η Συλλαβική Μέθοδος και σύμφωνα με τις αρχές της, διδάσκονται όλες οι γλωσσικές ιδιαιτερότητες ξεχωριστά και σε όλους τους πιθανούς συλλαβικούς τύπους (οι συλλαβές είναι φωνητικές και όχι σύμφωνα με τους κανόνες γραμματικής).
Το γλωσσικό υλικό δίνεται στο παιδί για ανάγνωση με σειρά αυστηρά διαβαθμισμένης δυσκολίας και οι λέξεις παρουσιάζονται για ανάγνωση και γραφή κατηγοριοποιημένες και ταξινομημένες με ειδική και συγκεκριμένη σειρά ανάλογα με τη δομή τους.
Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που μοιράστηκαν σ’ όλα τα σχολεία πέρσι το φθινόπωρο, μπορούν να υποβοηθήσουν την μεθόδευση της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφηκαν πιο πάνω.


v Προστιθέμενη Αξία :
Οι στόχοι της εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, προκειμένου να έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα της μάθησης, πρέπει να υπερβαίνουν την επιδίωξη απόκτησης δεξιοτήτων και να εμπλέκονται σε ένα ανώτερο γνωστικό επίπεδο...
Η εκμάθηση και η χρήση του υπολογιστή μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, καθώς και τον τεχνολογικό αλφαβητισμό, με την επιδίωξη μαθησιακών στόχων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
Ο εναλλακτικός αυτός τρόπος προσέγγισης του μαθησιακού στόχου, επιτυγχάνεται με πιο ευχάριστο τρόπο και απαιτεί την πιο ενεργό συμμετοχή των μαθητών.
Με αυτό τον τρόπο προσέγγισης της διδακτικής πράξης διευρύνεται η ικανότητα των μαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης, κάτι το οποίο προσδίδει ελευθερία και αυτονομία στη μαθησιακή διαδικασία.
Ο υπολογιστής μπορεί να λειτουργήσει ως μια επιπρόσθετη εναλλακτική πηγή γνώσης και πληροφόρησης και συνεπώς να μειώσει τη λειτουργική εξάρτηση των μαθητών από τους δασκάλους τους.
Τέτοιου τύπου δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την εμπέδωση γνωστικών στόχων, όσο και για την ενίσχυση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
Κατά τη διδασκαλία με τη βοήθεια του Η/Υ, έχουμε την ευκαιρία ως εκπ/κοί να προσεγγίσουμε τη διαδικασία σκέψης των μαθητών μας και να τους διευκολύνουμε στην αναζήτηση γνώσης και εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα ενδεχόμενα λάθη των μαθητών μας είναι αξιοποιήσιμα καθώς μπορούν να διευρύνουν τη μεθοδολογία της διδ/λίας μας.

v Γνωστικά Διδακτικά Προβλήματα, Θεωρητικό Πλαίσιο :
*   ΜΑΘΗΜΑ : Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Δημοτικού
*   ΤΙΤΛΟΣ : «Ο Ξεφτέρης και Ο Θησαυρός του Κοκκινομύτη» (έκδοση 2.1).
*   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Κλειστού τύπου πρόγραμμα με κατευθυνόμενη πλοήγηση και σειριακή δομή ανά ενότητα, με δυνατότητες επιλογής ενοτήτων και τμημάτων τους, μερικώς διαδραστικό, θεματικό, για τοπική χρήση σε Η/Υ, ατομικά ή σε ομάδες.
*   ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ : Εταιρεία SIEM
*   ΗΛΙΚΙΑ : 6-7 ετών
*   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Λογισμικό για υποστήριξη της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής και των συναφών γλωσσικών φαινομένων (π.χ. στίξη, συλλαβισμός, σύνταξη πυρηνικών προτάσεων).
Το λογισμικό προσφέρει μία κεντρική ενότητα με γλωσσικές ασκήσεις («Παραμύθι»), η οποία αναπτύσσεται βάσει της πλοκής μιας ιστορίας, μια ενότητα με γλωσσικά παιχνίδια, το πρόγραμμα Επιλογής Περιεχομένου και το πρόγραμμα αξιολόγησης του μαθητή n-Τάξη
Το λογισμικό συνοδεύεται από Οδηγό εγκατάστασης-Εγχειρίδιο χρήσης, Βιβλίο Δασκάλου και Τετράδιο μαθητή, που περιέχει όλες τις οθόνες των ασκήσεων του λογισμικού και φύλλα εργασιών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Το λογισμικό απαιτεί λειτουργικό σύστημα MS Windows 98/2000/XP, [με εγκατεστημένα προγράμματα βιβλιοθήκη-DirectX (απαραίτητο για τη λειτουργία του λογισμικού), το Microsoft Data Access (απαραίτητο για την λειτουργία των εργαλείων Επιλογής Περιεχομένου και n-Τάξη)] τον Acrobat Reader (απαραίτητος για να μπορούμε να δούμε το Τετρ. Μαθητή, τον Οδηγό εγκατάστασης - Εγχειρίδιο χρήσης και το Βιβλίο Δασκάλου) καθώς και πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (Web browser), π.χ. Internet Exlorer.
*   ΕΝΟΤΗΤΑ :
Λέξεις με συμπλέγματα τριών (3) συμφώνων, επιλεγμένες από την ενότητα «Ο ιπποπόταμος και τα γλυκά» μέσω του «Κεντρική Οθόνη» → Χάρτης .
Οι λέξεις είναι οι εξής : αγκίστρι, άνθρωπος, άσπρος-ασπρίζω, αστραπή, άστρο, βούρτσα, γάντζος, γκρεμός, γκρίζος, γλάστρα, δέντρο, εκδρομή, ηλεκτρικό, κάστρο, κόμπρα, μπαρμπούνι, μπλε, μπλούζα, μπροστά, νεραντζιά, ντροπή, ξύστρα, οδοντόβουρτσα, ομπρέλα, όστρακο, Πέμπτη, σαμπρέλα, σκαντζόχοιρος, σκληρός, σπρώχνω, στρατιωτάκι, στρείδι, τσουγκρίζω, χιονάνθρωπος, χοντρός. [35].
Ø Είναι ζητούμενο – αλλά όχι κατ’ ανάγκη δεσμευτικό – η αντιστοίχηση των επιλεγμένων λέξεων με ενότητα/-ες από το αντίστοιχο διδακτικό υλικό της Α΄ & Β΄ Δημοτικού, που διδάσκεται στις αντίστοιχες τάξεις.
Ø Οι λέξεις με τα συμπλέγματα τριών (3) συμφώνων στη συγκεκριμένη ενότητα είναι πολλές (35), έτσι ώστε σε πραγματικές σχολικές συνθήκες του Τμήματος Ένταξης να μην είναι εφικτή η ένταξη της δραστηριότητας στο 45λεπτο της εξατομικευμένης γλωσσικής διδασκαλίας και λαμβανομένου υπ’ όψη του λειτουργικού δυναμικού των παιδιών, είναι πολύ πιθανό ο απαιτούμενος χρόνος ενασχόλησης με τη συγκεκριμένη ενότητα να υπερτετραπλασιαστεί!

4. Πλαίσιο Εφαρμογής :

v Ομάδα Στόχος :
Το υπό διαπραγμάτευση παρόν σενάριο διδασκαλίας απευθύνεται καταρχήν στους μαθητές των μικρότερων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, αλλά δεν αναιρεί την πιθανότητα υλοποίησης του από μαθητές και των μεγαλύτερων τάξεων, εφόσον διαπιστώνεται γνωστικό έλλειμα.

v Χρόνος Υλοποίησης :
Ο προβλεπόμενος χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση του σεναρίου είναι 5 διδακτικές ώρες, αλλά κατά βάση, το διάστημα αυτό μπορεί να επιμηκυνθεί ανάλογα προς τις απαιτούμενες δεξιότητες (νοητικές, κινητικές κ.ά.) των ίδιων των μαθητών.

v Χώρος Υλοποίησης :
Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα του Τμήματος Ένταξης του σχολείου.
Σε συνεννόηση με τον εκπ/κό της αντίστοιχης τάξης, η εμπέδωση της διδ/λίας μπορεί να συνεχιστεί με την επίδοση σχετικών φύλλων εργασιών και στην τάξη τους.

v Προαπαιτούμενες Γνώσεις Μαθητών :
ü Οι μαθητές πρέπει νά ’χουν ήδη κατακτήσει την ανάγνωση, γραφή και ανάκληση της αλφαβήτας σε επίπεδο γραμμάτων, συλλαβών και ορθογραφικά απλών λέξεων.
ü Ως προς το γλωσσικό φαινόμενο της ενότητας, προϋποτίθεται η διδασκαλία του από το αντίστοιχο διδακτικό υλικό των αντίστοιχων τάξεων, αλλά και πάλι δεν είναι δεσμευτικό στην υλοποίηση της παρέμβασης μας.
ü Επίσης, ο βαθμός εκδήλωσης της αδρής τους κινητικότητας, θα πρέπει να τους προσφέρει την απαιτούμενη άνεση & ταχύτητα χρήσης του ηλεκτρονικού μέσου.
ü Προηγούμενη επαφή και εξοικείωση από τους μαθητές με τον Η/Υ, δεν είναι απαραίτητη σε ιδιαίτερο βαθμό, εφ’ όσον τα εργαλεία του λογισμικού και οι ζητούμενες ενέργειες είναι απλές και προφανείς.
ü Εξοικείωση και άνεση στη χρήση της συσκευής κατάδειξης (“ποντίκι”) & του πληκτρολόγιου.

v Βοηθητικά Υλικά & Εργαλεία :
1.     Εκπαιδευτικό λογισμικό [«Ο Ξεφτέρης και Ο Θησαυρός του Κοκκινομύτη»(2.1)].
2.     Φύλλα εργασιών.

v Κοινωνική Ενορχήστρωση Τάξης :
¨    Η καταλληλότερη μέθοδος για τα παιδιά με ζητήματα μαθησιακών δυσκολιών είναι η ατομική εργασία στον υπολογιστή. Ωστόσο, προβλέπεται και η παρουσία τουλάχιστον ενός/μιας επιπλέον μαθητή/-τριας, ώστε να διαμορφώνεται το στοιχειώδες πλαίσιο ομαδικότητας, διαλόγου και αλληλοβοήθειας.
Έτσι, αρχικά θα επιδιωχθεί η ενεργός συμμετοχή του μαθητή/-τριας στη διαδικασία του μαθήματος.
Θα αναζητηθεί η επιλογή συγκεκριμένης ενότητας («Ο ιπποπόταμος και τα γλυκά») από την έναρξη ενασχόλησης με το εν λόγω εκπαιδευτικό λογισμικό και η ανακάλυψη του γνωστικού αντικειμένου, που εκδηλώνεται μέσω του μαθήματος.
Τέλος θα συμπληρωθεί το/τα φύλλο/α εργασίας που θα του/της μοιραστεί/-ούν προς εργασία εμπέδωσης και αξιολόγησης της νεοαποκτηθείσης γνώσης.

¨    Ο ρόλος του δασκάλου καθόλη τη διάρκεια τη διδασκαλίας είναι ρόλος εμψυχωτή, καθοδηγητή και συντονιστή των ενεργειών.
Θα κινητοποιήσει το/τη μαθητή/-τρια για να υποβάλλει ερωτήσεις, θα προσπαθήσει να εξομαλύνει δυσκολίες και προβλήματα, που πιθανόν να παρουσιαστούν και γενικώς θα στηρίξει και θα διευκολύνει την όλη διαδικασία του μαθήματος.
Ο εκπ/κός επιβλέπει το/τη μαθητή/-τρια και επεμβαίνει όπου κρίνει απαραίτητο.
Ο εκπ/κός χρειάζεται να έχει διατρέξει το πρόγραμμα, τουλάχιστον στην αρχή του και για τις πρώτες ενότητες, ώστε να αντιληφθεί τη δομή του, τα εργαλεία του και τα περιεχόμενά του. Χρειάζεται επίσης να έχει κατανοήσει τη λειτουργία των άλλων δύο παρεχομένων προγραμμάτων του λογισμικού, το πρόγραμμα Επιλογής Περιεχομένων και το πρόγραμμα Αξιολόγησης των μαθητών n- τάξη») και να έχει δημιουργήσει και αποθηκεύσει σ’ αυτό το αρχείο με τις συγκεκριμένες λέξεις.
(Είναι χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό να έχει εκτελέσει ο ίδιος τη δραστηριότητα με τον τρόπο που θα υποδείξει στους μαθητές στην τάξη).
[Πιο αναλυτικά, για την εν λόγω αξιοποίηση του προγράμματος Επιλογής Περιεχομένου, ο εκπαιδευτικός :
Από την αρχική οθόνη κατά την εκκίνηση του λογισμικού πατάει το πλήκτρο «Δημιουργία» που βρίσκεται κάτω αριστερά. Τότε εμφανίζονται δύο πίνακες, ένας πάνω, με κενές κυψέλες και ένας κάτω με δύο στήλες. Κάθε στήλη περιέχει τον ίδιο κατάλογο των ενοτήτων του προγράμματος «Ο Ξεφτέρης και ο θησαυρός του Κοκκινομύτη»(2.1), με τη διαφορά ότι στην αριστερή στήλη μετά από τον τίτλο κάθε ενότητας παρέχεται σε παρένθεση ο αριθμός των λέξεων της ενότητας. Όταν επιλεγεί μία ενότητα στην αριστερή στήλη (με το σύρσιμο του δρομέα στην αράδα και πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικού) εμφανίζονται στη δεξιά στήλη οι λέξεις που περιέχει η επιλεγείσα ενότητα.
Ο εκπαιδευτικός οδηγεί τον δρομέα στην τελευταία ενότητα της στήλης αριστερά με τίτλο «Ο ιπποπόταμος και τα γλυκά». Δίπλα στον τίτλο υπάρχει η ένδειξη «35», η οποία σημαίνει ότι κατά τη συγκεκριμένη στιγμή δεν έχει επιλεγεί καμία από τις 35 λέξεις της ενότητας. Αυτός ο αριθμός της συγκεκριμένης ένδειξης αλλάζει μετακινώντας το βελάκι προς τα πάνω, μέχρι τον αριθμό των λέξεων που ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι χρειάζεται να έχει η δραστηριότητα, στην περίπτωση που όλοι οι μαθητές ασχοληθούν με τις ίδιες λέξεις.
Μετά από την επιλογή των λέξεων, πατάει το πλήκτρο «Αποθήκευση» κάτω δεξιά στην οθόνη. Τότε εμφανίζεται παράθυρο με λεζάντα «Αποθήκευση ομάδας» και δύο θέσεις για συμπλήρωση στοιχείων με το πληκτρολόγιο : α) «Όνομα», π.χ. «» και β) «Περιγραφή» π.χ. «συμπλέγματα 3 συμφώνων». Τώρα η ενότητα είναι έτοιμη για εκτέλεση. Το πρόγραμμα κλείνει με το πάτημα του πλήκτρου «έξοδος».
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επανέλθει στο πρόγραμμα για να προσθέσει ή να αφαιρέσει λέξεις (πλήκτρο «Επεξεργασία»), να εκτυπώσει το αρχείο (πλήκτρο «Λεπτομέρειες» και μετά «Εκτύπωση») ή να το διαγράψει (πλήκτρο «Διαγραφή»).
Με το άνοιγμα του προγράμματος Επιλογής Περιεχομένου, εμφανίζεται πίνακας με τις αποθηκευμένες πληροφορίες στις κυψελίδες των αντίστοιχων στηλών («Όνομα», «Ημερομηνία», «Αριθμός ερωτήσεων», «Περιγραφή»). Τότε χρειάζεται να επιλεγεί με το ποντίκι η σχετική αράδα του πίνακα, για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο «Έναρξη» κάτω δεξιά. Το πάτημα του πλήκτρου αυτού οδηγεί στην οθόνη για επιλογή των παικτών.
Εργαλείο περιεχομένου : Εκτύπωση ομάδας
21/05/2010

Πρόγραμμα:
Ο Ξεφτέρης και ο θησαυρός του Κοκκινομύτη (2.1)
Ημερομηνία:
21/05/2010
Όνομα:
Αριθμός παικτών :
1
Περιγραφή:
συμπλέγματα 3 συμφώνων
Αριθμός ερωτήσεων :
35
Σειρά εμφάνισης ερωτήσεων :
Τυχαία
Ενότητες
Ερωτήσεις
Βαθμός δυσκολίας
Συμμετοχή
Ο ιπποπόταμος και τα γλυκά Φωνήματα (συμπλέγματα 3 συμφώνων)
Σε ποια λέξη ακούς /σπρ/;  
1. άσπρος
1
2.86%

2. ασπρίζω
1
2.86%

3. σπρώχνω
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /ντρ/;  
1. δέντρο
1
2.86%

2. χοντρός
1
2.86%

3. ντροπή
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /ρμπ/;  
1. μπαρμπούνι
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /ρτσ/;  
1. βούρτσα
1
2.86%

2. οδοντόβουρτσα
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /στρ/;  
1. στρατιωτάκι
1
2.86%

2. στρείδι
1
2.86%

3. γλάστρα
1
2.86%

4. κάστρο
1
2.86%

5. άστρο
1
2.86%

6. αγκίστρι
1
2.86%

7. ξύστρα
1
2.86%

8. όστρακο
1
2.86%

9. αστραπή
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /κτρ/;  
1. ηλεκτρικό
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /κδρ/;  
1. εκδρομή
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /γκρ/;  
1. γκρεμός
1
2.86%

2. τσουγκρίζω
1
2.86%

3. γκρίζος
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /ντζ/;  
1. νεραντζιά
1
2.86%

2. γάντζος
1
2.86%

3. σκαντζόχοιρος
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /μπτ/;  
1. Πέμπτη
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /μπλ/;  
1. μπλε
1
2.86%

2. μπλούζα
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /μπρ/;  
1. ομπρέλα
1
2.86%

2. κόμπρα
1
2.86%

3. σαμπρέλα
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /σκλ/;  
1. σκληρός
1
2.86%
Σε ποια λέξη ακούς /νθρ/;  
1. άνθρωπος
1
2.86%

2. χιονάνθρωπος
1
2.86%


Οι παρεχόμενες δυνατότητες με τα αντίστοιχα πλήκτρα είναι : α) Προσθήκη νέου παίκτη, β) διαγραφή παίκτη, γ) ακύρωση εντολής (πλήκτρο «Άκυρο» και δ) επιβεβαίωση εντολής (πλήκτρο «Εντάξει»).
Γίνεται εκκίνηση της δραστηριότητας. Μόλις ολοκληρωθεί ο επιλεγμένος και αποθηκευμένος στο πρόγραμμα αριθμός λέξεων, εμφανίζεται οθόνη με το όνομα του «παίκτη» και τη επίδοσή του.]
Τέλος ο δ/λος ενημερώνει τους μαθητές για το βαθμό επιτυχίας τους, συγκεντρώνει τα φύλλα εργασίας που έχουν μοιραστεί στο/στη μαθητή/-τρια και αξιολογεί τα αποτελέσματα.

v Στόχοι Δραστηριότητας :

Ø Ως προς το γνωστικό αντικείμενο :
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δραστηριότητας συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών :
ü Να αναγνωρίζουν τα συμπλέγματα τριών (3) συμφώνων ως φθόγγους (ήχους), ως φωνήματα και ως γραφήματα (γραφική παράσταση με γράμματα).
ü Να αναλύουν λέξεις σε συλλαβές.
ü Να συλλαβίζουν σωστά.
ü Να ακροώνται προσεκτικά και να αντιλαμβάνονται τα ζητούμενα.
ü Να αντιλαμβάνονται οπτικά και ακουστικά τις λέξεις.
ü Να γράφουν σωστά τις επιλεγείσες λέξεις της δραστηριότητας.
ü Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτονομία κατά τη σιωπηρή και τη μεγαλόφωνη ανάγνωση.
¯ Επισημαίνεται ότι οι γνωστικοί στόχοι διατυπώνονται ως στόχοι οροφής (plafond), δηλαδή επιτυγχάνονται κατά τον βαθμό που είναι εφικτό κάθε φορά και ιδιαίτερα στην περίπτωση των εκπαιδευτικών λογισμικών, επιδιώκονται με τρόπο διαισθητικό και παιγνιώδη, χωρίς χρήση μεταγλώσσας από τον εκπαιδευτικό. Άλλωστε, βασική προϋπόθεση του μαθησιακού αποτελέσματος στην περίπτωση των λογισμικών είναι η βιωματική και κιναισθητική εμπλοκή του μαθητή (learning by doing).

Ø Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία :
1.     Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων.
2.     Να εφαρμοσθούν βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης.
3.     Να προαχθεί η αυτενέργεια των μαθητών και η κριτική σκέψη και να  οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.
4.     Να ασκηθούν στην οργάνωση και τον προγραμματισμό σχεδίων εργασίας.
5.     Να ασκηθούν στην ετεροαξιολόγηση (από τους συμμαθητές) και  αυτοαξιολόγηση, (υποβοηθούμενοι επίσης και από τα αποτελέσματα του εργαλείου αξιολόγησης του ίδιου του εκπαιδευτικού λογισμικού).
6.     Να εξασφαλίζουν τη συνεργασία με το συμμαθητή τους, όπου και όταν χρειάζεται.

Ø Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών :
1.     Να ενταχθούν δημιουργικά οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις εργασίες των μαθητών.
2.     Να εξοικειωθούν με τις εντολές του συγκεκριμένου προγράμματος.
3.     Να γνωρίσουν ορισμένες από τις δυνατότητες του Η/Υ, εκτός από τις σχετικές με τον κειμενογράφο, που είναι και οι περισσότερο συνηθισμένες.
4.      Να διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, οργανώνουν την πληροφορία μέσα από το εκπαιδευτικό λογισμικό.
5.     Να μάθουν να χειρίζονται την ηλεκτρονική βάση του εκάστοτε εκπαιδευτικού λογισμικού.

5. Ανάλυση Δραστηριότητας :

Ø Ροή Εφαρμογής Δραστηριοτήτων :
Η διδασκαλία θα ξεκινήσει στο Τμήμα Ένταξης  και συγκεκριμένα στη «γωνιά Η/Υ»
Οι μαθητές ενημερώνονται ότι θα δουλέψουν ατομικά και υποδεικνύεται ο σταθμός εργασίας που καταλαμβάνει ο καθένας.
¨    Η αναγγελία της δραστηριότητας γίνεται συνήθως σαν «παιχνίδι» ή σαν «έκπληξη».
Επειδή όμως έχουν ήδη παρουσιαστεί ανάλογες δραστηριότητες ή/και ενότητες του προγράμματος, απλώς θυμίζουμει την ιστορία και το σημείο μέχρι το οποίο την γνωρίζουν, εξάπτοντας την περιέργεια των μαθητών για τη συνέχεια, εφ’ όσον η δραστηριότητα λειτουργεί σαν «κλειδί» για την επόμενη φάση της πλοκής (π.χ. «Να δούμε αν τελικά ο Ξεφτέρης θα κατορθώσει να φθάσει μέχρι τη σπηλιά όπου κρύβεται ο Κοκκινομύτης»).
¨    Τα παιδιά καθοδηγούνται να «ανοίξουν» το παιχνίδι σε κάθε τερματικό και τους εξηγείται τι έχουν να κάνουν, βοηθώντας με παράδειγμα και υποδεικνύοντας την ορθή πράξη, αν χρειαστεί. (Είναι σημαντικό να εισαχθεί κάθε μαθητής/-τρια στο πρόγραμμα με το πλήκτρο «Νέος παίκτης», ώστε να καταγραφούν οι επιδόσεις).
¨    Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα από όλους, ελέγχονται οι επιδόσεις ατομικά και παρέχονται στους μαθητές, με παρέμβαση του εκπαιδευτικού, οι εξηγήσεις επί των λαθών.
Συνηθίζεται να καταγράφονται στο τετράδιο τους οι αστοχίες τους και υποδεικνύεται η εφαρμογή τους ως αυριανή ορθογραφία, αλλά και – εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει – μπορεί να γραφούν επίσης αυτά που έμαθαν, υπό τύπο αντιγραφής για περαιτέρω εξάσκηση τους.
¨    Τέλος θα μοιραστούν φύλλα εργασίας στους μαθητές/-τριες με σκοπό την εμπέδωση της νέας γνώσης. (Συνήθως εργάζονται μ’ αυτά στο πρόγραμμα του Ολοημέρου ή/και στο σπίτι τους). Αυτή η δραστηριότητα-άσκηση μπορεί να αξιοποιηθεί για διαμορφωτική ή διαπιστωτική αξιολόγηση.
Πάντοτε λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε ούτε το υλικό να απαιτεί πολύ χρόνο επιπλέον ενασχόλησης (το πολύ 10 λεπτά), αλλά και ούτε να δυσκολεύει τα παιδιά ως προς τη συμπλήρωση του.
Σε κάθε περίπτωση, είναι σκόπιμο να εξηγηθούν τα λάθη από τους ίδιους τους μαθητές, ανατρέχοντας σε ό,τι δίδαξε και σημείωσε ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης κατά τη διδασκαλία του φαινομένου, ή/και στις συναφείς σελίδες του βιβλίου τους των αντίστοιχων τάξεων.
Ο εκπαιδευτικός θα συλλέξει τα φύλλα εργασιών και αφού τα μελετήσει, θα εξάγει τα συμπεράσματά του για την εφαρμογή του σεναρίου, τα μειονεκτήματα ή τα πλεονεκτήματα.
Ø Αξιολόγηση
Αν υπάρχει χρόνος, μπορεί να αξιοποιηθεί και το πρόγραμμα «n- τάξη», κυρίως για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη συγκεκριμένη δυνατότητα του μέσου.
(Οδηγίες για τη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος παρέχονται στον Οδηγό Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο χρήσης σελ. 30-31 και 45-59, καθώς και στο Βιβλίο Δασκάλου, σελ. 21-24).

6. Επέκταση Δραστηριότητας :
Μέσα από τις δραστηριότητες του παρόντος σεναρίου διδασκαλίας, εδράζεται κατά βάση η διαμόρφωση θετικών κινήτρων και μαθησιακών συμπεριφορών και η άμεση ενίσχυση της αντίληψης των παιδιών για την αυτο-αποτελεσματικότητά[1] τους καθώς και για την αξία της μάθησης.
Δεν στοχεύεται η άμεση αντιμετώπιση κάποιας μαθησιακή δυσκολίας, αλλά προσπαθείται συνειδητά να υποβαθμιστεί η συστηματική δυσκολία ή αποτυχία στην ολοκλήρωση των μαθηματικών εφαρμογών της προπαίδειας τους,, μ’ αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων, κίνητρων και απόψεων για τον εαυτό και τη σχολική μάθηση...
Επίσης σημαντικό όφελος είναι ότι μέσα από ένα διαδραστικό και φιλικό περιβάλλον τα παιδιά, έρχονται αβίαστα σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες, μαθαίνουν τη χρήση του “ποντικιού” και τη διαχείριση των οθονών και των ρυθμίσεων και αντλούν στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια τα συνθέτουν προκειμένου να δημιουργήσουν την εργασία τους.
Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούσαν :
ü Να έρθουν σε επαφή με τους διαφορετικούς χώρους. Να τους περιγράφουν και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές με οικείους σε αυτούς χώρους (π.χ. το δωμάτιό τους, το κοντινό τους δάσος κτλ.).
ü Να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τα ζώα που γνωρίζουν στο λογισμικό καθώς και για άλλα.
ü Να αναζητήσουν φανταστικά ονόματα οικογενειών, και να δημιουργούν μικρές κοινωνίες με τα χαρακτηριστικά των οικογενειών.
ü Να ορίζουν τους κανόνες σε μια κοινωνία με ετερόκλητα μέλη όπου οι ανάγκες του ενός δημιουργούν προβλήματα στον άλλο (π.χ. συμβίωση ατόμων με τα κατοικίδια).
ü Με τα χαρακτηριστικά του κάθε ήρωα στο λογισμικό, να κατασκευάσουν μάσκες που θα τις χρησιμοποιήσουν ως διακοσμητικά ή στην οπτικοποίηση του παραμυθιού.
ü Να παίξουν κουκλοθέατρο «εφευρίσκοντας» γρίφους και προβλήματα που θα πρέπει να λύσει ένας φανταστικός ήρωας.

Βιβλιογραφία :

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
·  Bandura, A. (1986). Social Foundations of thought and action. A social-cognitive theory. New Jersey : Prentice Hall.
·  Γκαραγκούνη-Αραίου, Φωτεινή, Σολομωνίδου Χριστίνα : «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και παιδιά με συμπτώματα διάσπασης προσοχής ή/και υπερκινητικότητα : μελέτη της επίδρασης της χρήσης του υπολογιστή στη συμπεριφορά τους», Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
·  ΕΤΠΕ – Πρόταση για την εισαγωγή των ΤΠΕ στο Δημόσιο σχολείο για μαθητή με ειδικές ανάγκες, Ευρωπαϊκό έτος Ατόμων με Αναπηρία, Μέγαρο Μουσικής 26/1/2003
·  Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας - Τεύχος Α΄ - Αρ. Φύλλου 78 - 14 Μάρτη 2000 - Νόμος υπ. αριθ. 2817 - « Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
·  Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας - Τεύχος Α΄ - Αρ. Φύλλου 199 - 02.10.2008 - Νόμος υπ. αριθ. 3699 – « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
·  Κυπριωτάκης, Αντώνης (2000), «Τα ειδικά παιδιά και η αγωγή τους», Εκδ. Γρηγόρη.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
·  Kress, G. 2000. «Σχεδιασµός του γλωσσικού Προγράµµατος Σπουδών µε βάση το µέλλον». Γλωσσικός Υπολογιστής, τόµος 2, τεύχος 1-2, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
·  Ματσαγγούρας, Η. 2001. Κειµενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου. εκδ. Αθήνα: Γρηγόρης.
·  Μήτσης, Ν. 1996. Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος. Αθήνα: Gutenberg.
·  Μπαμπινιώτης, Γ. 1999. «Από τη Γραμματική των μερών του λόγου στη Γραμματική των επικοινωνιακών λειτουργιών». Ελληνική Γλωσσολογία ’97,  Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα. Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τομέας Γλωσσολογίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ 179-186.
·  Μπερερής, Π., Παπαϊωάννου Π., Παπαρίζος, Χ.
·  Μπούντα, Ε. & Παπαϊωάννου, Π. 2002. «Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα  της Γλώσσας για το δημοτικό σχολείο». Γλώσσα, 54, σ. 7-39.
·  Παπαρίζος, Χ. 1999. «Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό». Στο βιβλίο Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Θέμα «Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και οι γλώσσες της». Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
·  Παπαρίζος, Χ. 2004. «Σύστημα, λειτουργίες και γνωστικά αντικείμενα. Οι μακροέννοιες». Στο βιβλίο: Γλωσσική Πολιτική και Γλωσσική Παιδεία. Αθήνα: Gutenberg.
·  ΥΠ.Ε.Π.Θ. –Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2003. Φ.Ε.Κ. τ. Β΄, 303/13-3-03, Παράρτημα, τόμος Α΄.
·  Φιλιππάκη-Warburton, Ει. (2000). «Γραμματική και σχολική παιδεία». Γλωσσικός Υπολογιστής, Τόμος 2. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 33-46. www.komvos.edu.gr.
·  Χατζησαββίδης, Σ. 2002. «Δομή, επικοινωνία, είδη λόγου και γραμματισμός στα νέα προγράμματα σπουδών γλωσσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο». Γλώσσα, 54, σσ. 54-62.

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
·  «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόμος Α΄ & Β΄, Επιμ. Α. Δημητρακοπούλου, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
·  Αγγελή, Χ. (2002), «Τεχνολογία και μαθησιακό περιβάλλον: Δυνατότητες και περιορισμοί», στο : Οι νέες τεχνολογίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 16ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Δ.Ο.Ε.-Π.Ο.Ε.Δ., Αλεξανδρούπολη.
·  Γαρυφαλλίδου, Δ. – Ιωαννίδης, Γ. – Σκέλλας, Α. – Τσιτσίρης, Π. (1998), Εκπαιδευτικό λογισμικό, πολυμέσα και Internet - σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/GRAFDASKALOU/synedria/1998.
·  Γιακουμάτου, Τ. (2003), Επιμορφωτικές πρακτικές και αξιοποίηση του διαδικτύου. Μία μελέτη περίπτωσης, στο : «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Σύρος.
·  Γιαλαμάς, Β. & Κασιμάτη Κ. (2001), Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο περιοδικό "Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων", τ. 5ο, 2001, Αθήνα : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
·  Διαμαντάκου, Κ., Ντάβου, Μ. Πανούσης, Γ. 2001. Νέες Τεχνολογίες και Παλαιοί Φόβοι στο Σχολικό Σύστημα. Αθήνα: Παπαζήση.
·  ΕΑΙΤΥ (2005), Ο Εκπαιδευτικός και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα :    http://www.cti.gr/epimorfosi/journal/intro.html
·  ΕΑΙΤΥ (2010). Τομέας επιμόρφωσης και κατάρτισης, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τεύχος 1 : ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, Πάτρα, Φλεβάρης 2010.
·  ΕΑΙΤΥ (2008). Τομέας επιμόρφωσης και κατάρτισης, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τεύχος 2 : ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ60/70, Πάτρα, Μάης 2008.
·  Ζωγόπουλος, Ε. (2001), Νέες Τεχνολογίες και Μέσα Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, Κλειδάριθμος, Αθήνα.
·  Κόμης, Β. (1998), Προς ένα πλαίσιο ένταξης της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στην ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Εισήγηση προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα :
·  Κουτσογιάννης, Δ. 2005. «Οι υπολογιστές στην (γλωσσική) εκπαίδευση: από την ουδέτερη στην κοινωνικοπολιτισμική οπτική». Στο βιβλίο: Βέικου, Χ. (συντονισμός) Διδακτικό Βιβλίο και Εκπαιδευτικό Υλικό στο Σχολείο. Πανελλήνιο συνέδριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 17-19 Φεβρουαρίου. ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι., σσ. 176-185.
·  Κυνηγός, Χ., Δημαράκη, Β. (επιμ.) 2002: Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής, Αθήνα.: Καστανιώτης.
·  Μακράκης, Γ. Β. (2000), Υπερμέσα στην εκπαίδευση, Αθήνα : Μεταίχμιο
·  Mικρόπουλος, Α. Τ., 2002. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού υπερμέσων. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
·  Mικρόπουλος, Α. Τ., 2006. Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
·  Ναθαναήλ, Γ. 2001. «To bit or not to bit: Η διαχείριση της πληροφορίας στις συνθήκες της ιντερνετικής παντοδυναμίας». Το Βήμα, 5-8-2001, σ. S26.
·  Παναγιωτακόπουλος, Χ. – Πιερρακέας, Χ. – Πιντέλας, Π. (2003), Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και η Αξιολόγησή του, Αθήνα : Μεταίχμιο.
·  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες (Π.Ο.Ε.Γ.Α.Μ.Δ.) : «Υπολογιστές και μάθηση». Πειραιάς, Φεβρουάριος 2006
·  Παπαδάκης, Σ. – Μαράκη, Ε. (2007) Η αξιοποίηση του λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαίδευση. "Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου", 8, 15-23.
·  Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. (1996): Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγική Προσέγγιση. Αθήνα: Συμεών.
·  Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (1999), Πληροφορική και εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση, Αθήνα : Τελέθριον
·  Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2001). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική προσέγγιση, τόμ. Α', Αθήνα. Αυτοέκδοση.
·  Σολομωνίδου, Χ. (2001), «Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία». Θεσσαλονίκη, Κώδικας
·  Σταχτέας Χ. 2002. Πληροφορική και Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ :
·  Κουτσογιάννης, Δ. 2002. « Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας». Στο βιβλίο: Κυνηγός, Χ., Δημαράκη, Β. (επιμ.), σσ. 393-414.
·   Κουτσογιάννης, Δ. 2005. «Οι υπολογιστές στη (γλωσσική) εκπαίδευση. Από την ουδέτερη στην κοινωνικοπολιτισμική οπτική». Στο βιβλίο: Βέικου Χ. (συν.) Διδακτικό Βιβλίο και Εκπαιδευτικό Υλικό στο Σχολείο.

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (URLs) σχετικών δικτυακών τόπων :

·  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο                                                                 http://www.pi-schools.gr
·  Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου                               http://www.pi-schools.gr/library
·  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο                                                                    http://www.sch.gr
·  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων                              http://www.ypepth.gr
·  Εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ                                                  http://www.e-yliko.sch.gr
·  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας                                                    http://www.greeklanguage.gr
·  Εθνικό κέντρο βιβλίου                                                                          http://www.ekebi.gr
·  Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας                                           http://www.nglt.uoa.gr
·  Ε.Λ.Ι.Α - Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο                     http://www.elia.org.gr
·  Ηλεκτρονικός κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα

1ο Φύλλο Εργασίας (σελ.61, Τετράδιο Μαθητή)

2ο Φύλλο Εργασίας (σελ.62, Τετράδιο Μαθητή)

3ο Φύλλο Εργασίας (σελ.63, Τετράδιο Μαθητή)

4ο Φύλλο Εργασίας (σελ.64, Τετράδιο Μαθητή)

5ο Φύλλο Εργασίας (σελ.65, Τετράδιο Μαθητή)

6ο Φύλλο Εργασίας (σελ.66, Τετράδιο Μαθητή)

7ο Φύλλο Εργασίας (σελ.67, Τετράδιο Μαθητή)

8ο Φύλλο Εργασίας (σελ.68, Τετράδιο Μαθητή)[1] Η αυτό-αποτελεσματικότητά ορίζεται ως η πίστη του ατόμου στις ικανότητές του να οργανώσει και να εκτελέσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να φέρει σε πέρας επιτυχώς ένα γνωστικό έργο (Bandura, 1986).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου