Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου (ΚΣΕ ΠΡΑΚΣΙΣ 2009-2010)


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΑ

1.        Τίτλος: Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου

2.        Ταυτότητα του σεναρίου.

Δασκάλα: Ντούρμα Μαρία

Γνωστική περιοχή:
Ιστορία: Σχολικό εγχειρίδιο Στ΄ Δημοτικού, 3η ενότητα «Η μεγάλη Επανάσταση», κεφάλαιο 27, σελίδα 149.

Γλώσσας: Προφορικός – γραπτός λόγος, διάλογος – επικοινωνία.

Θέμα: Η έξοδος του Μεσολογγίου

3.        Σκεπτικό της δραστηριότητας.

·               Καινοτομίες: Η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας γίνεται στο εργαστήριο Η/Υ, ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα λογισμικά  (Inspiration, εννοιολογικούς χάρτες, googleEarth, HOT POTATOES), ώστε να οικοδομήσουν τη νέα γνώση εύκολα και γρήγορα, με μορφή παιχνιδιού.

·               Προστιθέμενη αξία: Η χρήση του υπολογιστή με εγκαταστημένα τα συγκεκριμένα λογισμικά, καθώς και το διαδίκτυο, βοηθάει τους μαθητές να κατακτήσουν εύκολα και γρήγορα τη νέα γνώση, γιατί κερδίζει την προσοχή των παιδιών, ξυπνά το ενδιαφέρον τους και  τα κάνει ενεργά μέλη της ομάδας.

·    Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα: Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν ότι μικρός αριθμός μαθητών δεν είχε καλή γνώση χειρισμού του λογισμικού word και σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο διδασκαλίας, δεν κατάφερε να γράψει ή να ολοκληρώσει τα φύλλα εργασιών που τους δόθηκαν.
4.        Πλαίσιο εφαρμογής.

·   Απευθύνεται σε: Μαθητές της Στ΄ τάξης.
·   Χρόνος υλοποίησης: 2 διδακτικές ώρες.
·   Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στο εργαστήριο υπολογιστών.
·   Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του H/Y, καθώς και τη χρήση των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη ενότητα, από προηγούμενη χρήση τους στην τάξη.
·   Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Οι μαθητές θα εργαστούν στο εργαστήριο πληροφορικής σε ομάδες 2 - 3 ατόμων ανά υπολογιστή, με εγκατεστημένα τα συγκεκριμένα λογισμικά. Θα χρησιμοποιήσουν το σχολικό βιβλίο, χάρτη της Ελληνικής Επανάστασης, χάρτη της  Ελλάδας, φύλλα εργασίας, word, διαδίκτυο – μηχανές αναζήτησης, ηχεία, video  projector, Cd Rom.
·   Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Θα χρησιμοποιηθεί ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες (2 - 3 μαθητές ανά Η/Υ). Ο δάσκαλος θα είναι εμψυχωτής, θα ενθαρρύνει για συνεργασία και  θα καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να ανακαλύψουν και να οικοδομήσουν συνεργατικά τη νέα γνώση.

·   Σκοποί  και στόχοι της δραστηριότητας:

Η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι απολύτως συμβατή με τους   στόχους που περιγράφονται στα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών .
          Σκοποί

*       Καλλιέργεια της δεξιότητας αναζήτησης πληροφοριών από το διαδίκτυο και της αξιοποίησής τους, να μάθουν πώς να μαθαίνουν.
*       Καλλιέργεια γραπτού και προφορικού λόγου.
*       Ανάπτυξη  κριτικής και δημιουργικής σκέψης.
*       Ευαισθητοποίηση στην τέχνη και τον πολιτισμό.
*       Καλλιέργεια συνεργασίας και όλων των θετικών στοιχείων της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

Στόχοι
*       Να γνωρίσουν τα γεγονότα που σχετίζονται με την άμυνα και την έξοδο του Μεσολογγίου.
*       Να κατανοήσουν και να συναισθανθούν την τραγικότητα της θέσης στην οποία βρέθηκαν οι Μεσολογγίτες, καθώς επίσης την γενναιότητα και τον ηρωισμό τους.
*       Να επισημάνουν τις συνέπειες που είχε για την παραπέρα εξέλιξη της Επανάστασης η άμυνα και η αντίσταση των Μεσολογγιτών.
*       Να εκτιμήσουν την αυτοθυσία, για τη μεγάλη υπόθεση του έθνους, των πολιορκημένων στο Μεσολόγγι.
5.        Ανάλυση της δραστηριότητας.

Μοιράζονται φύλλα εργασίας στους μαθητές. Κάθε ομάδα αρχίζει την έρευνα, ακολουθώντας τις γραπτές οδηγίες που  τους δίνονται.
Ο Δάσκαλος παρακολουθεί τα παιδιά  και  βοηθάει εάν του ζητηθεί. Διαβάζουν τις ερωτήσεις τους και μπαίνουν  στις διευθύνσεις στο διαδίκτυο που τους δίνονται. Ο αναγνώστης της ομάδας  διαβάζει χαμηλόφωνα τις πληροφορίες που αντλεί από το  διαδίκτυο και το σχολικό βιβλίο,  και μετά από συζήτηση  καταγράφουν στο φύλλο εργασίας τα συμπεράσματά τους.

Α΄ φάση:
Οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο υπολογιστών σε ομάδες δύο - τριών ατόμων ανά υπολογιστή. Παράλληλα παρατηρούν τον προβολέα, ώστε με μορφή επίδειξης να ακολουθούν τα κατάλληλα βήματα.
Ζητείται από τους μαθητές να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα από τις ιστοσελίδες που τους δίνονται και να ανοίξουν τις υπερσυνδέσεις.
Στην πρώτη ιστοσελίδα: http://egpaid.blogspot.com/2010/01/blog-post_29.html αναφέρεται η σειρά των γεγονότων κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου.
Στην ιστοσελίδα http://www.aitoloakarnania.gr/Default.aspx?id=159 και http://mesoliggi.blogspot.com/2008/03/blog-post_2643.html θα βρούνε γενικές πληροφορίες για το Δήμο Μεσολογγίου.
Στην ιστοσελίδα www.daskalosk.gr, θα ανοίξουν το αρχείο ιστορία Στ΄ τάξης και στη συνέχεια την ενότητα «Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου». Εκεί αφού διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα, θα πρέπει να δούνε με προσοχή τα video που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Στην συνέχεια θα απαντήσουν στα φύλλα εργασιών που σας δίνονται.

Β΄ Φάση

Ø   Ζητείται στους μαθητές  να διαβάσουν το ποίημα «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Διονύσιου Σολωμού και να δουν το αντίστοιχο βίντεο.

Ø   Τους ζητείται να ταξιδέψουν στο Μεσολόγγι με το λογισμικό GOOGLE EARTH. Βλέπουν φωτογραφίες της περιοχής και υπολογίζουν τις χιλιομετρικές αποστάσεις από την Χαλκίδα ως το Μεσολόγγι.

Ø   Προβάλλονται βίντεο μέσω διαδικτύου με θέμα « Πολιορκία και Έξοδος του Μεσολογγίου».

Ø   Δίνεται σε κάθε ομάδα ένα Φύλλο Εργασίας. Σε κάθε ομάδα καλούνται οι μαθητές να ακολουθήσουν και να εκτελέσουν τις προτεινόμενες ερευνητικές δραστηριότητες. Αφού διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα από το blog http://egpaid.blogspot.com/2010/01/blog-post_29.html να απαντήσουν προσεκτικά στις παρακάτω ερωτήσεις των φύλλων εργασιών. (Φύλλο εργασιών 1).

Ø   Στη συνέχεια τους ζητείται να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα και τις υπερσυνδέσεις στην παρακάτω ιστοσελίδα   και να απαντήσουν το φύλλο εργασιών που τους δίνεται. (Φύλλο εργασιών 2).
Ø   Δίνεται στους μαθητές να απαντήσουν το Φύλλο εργασιών που τους δίνεται από το λογισμικό Hot Potatoes. (Φύλλο εργασιών 3).
Γ Φάση

 Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα κείμενα και τις υπερσυνδέσεις στην ιστοσελίδα να γράψετε μια περίληψη για τη ζωή και το έργο του Διονύσιου Σολωμού  στο φύλλο εργασιών που τους δίνεται. (Φύλλο εργασιών 4).
Δ Φάση
Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων
Η αξιολόγηση γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
α) Παρατήρηση της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών κατά τη διδασκαλία.
β) Στο τέλος της διδασκαλίας με Κριτήριο Αξιολόγησης, είτε σε κάθε μαθητή ατομικά σε έντυπη μορφή ή ανά ομάδα στον υπολογιστή και εκτύπωση αυτού.
γ) Με το λογισμικό «HOT POTATOES» να απαντήσουν στο σταυρόλεξο.
6.            Επέκταση της δραστηριότητας: Οι μαθητές αν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ή στο μάθημα της αισθητικής αγωγής, μπορούν να ζωγραφίσουν κάτι που τους έκανε εντύπωση με τη χρήση του λογισμικού οπτικοποίησης με το πρόγραμμα ζωγραφικής Revelation Natural art ή κάποιοι μαθητές  μπορούν να φτιάξουν έναν εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης inspiration.

7.     Βιβλιογραφία:

*     Βιβλίο δασκάλου (Στ΄τάξη)
*     Βιβλίο μαθητή  (Στ΄τάξη)
*     Τετράδιο εργασιών (Στ΄ τάξη)
*     Ιστοσελίδες:
ü     www.daskalosk.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου