Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Τα ζώα του τόπου μου (2Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 2010-2011)         Δασκάλα:    Ρουπάκα Ιωάννα
         Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά τα γνωστικό αντικείμενο Μελέτη περιβάλλοντος της Α τάξης της ενότητας << Τα ζώα του τόπου μου>> .Μάθημα 6ο. Είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
         Θέμα: Τα ζώα του τόπου μου.
          Σκεπτικό της δραστηριότητας.
      Καινοτομίες: Για να διδάξω την ενότητα <<Τα ζώα του τόπου μου>> στους μαθητές μου, θα χρησιμοποιήσω Η/Υ, διάφορα λογισμικά  όπως το word, το kidspiration, το hot potatoes, το power point. Oι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γνωστικό εργαλείο και να βοηθήσουν ενισχυτικά τους μαθητές μου στη μαθησιακή διαδικασία, αφού υποστηρίζουν και ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις. Επίσης συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης καθώς και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από την πλευρά των μαθητών και έτσι οι μαθητές μου θα καταφέρουν να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν πιο εύκολα την ενότητα <<Τα ζώα του τόπου μου>. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα αυτά που θα μάθουν σχετικά με τα ζώα ,να τα συνδέσουν και με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως της Γλώσσας, των Μαθηματικών.
         Προστιθέμενη αξία.
      Με τη χρήση των ΤΠΕ οι μαθητές μου θα αναπτύξουν δραστηριότητες επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών σχετικές με τα ζώα. Με τη χρήση του Η/Υ οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την προυπάρχουσα γνώση και να την εμπλουτίσουν με νέες πληροφορίες και γνώσεις σχετικές με τα ζώα του τόπου τους. Επίσης θα εμπεδώσουν τη μάθηση αβίαστα και με παιχνιώδη τρόπο και   θα ενθαρρυνθούν στο να χρησιμοποιούν νέα περιβάλλοντα πρόσληψης γνώσεων και αξιολόγησης της υπάρχουσας γνώσης.
         Γνωστικά –διδακτικά προβλήματα.
      Επειδή αναφερόμαστε σε μαθητές της πρώτης δημοτικού,  δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό τόσο στη χρήση του Η/Υ όσο και στη χρήση των λογισμικών. Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους  εγώ ως δασκάλα της τάξης οφείλω να αναλάβω το ρόλο του συντονιστή, να κατευθύνω και να εξηγώ στους μαθητές για να καταλάβουν και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πορεία της διδασκαλίας.
         Πλαίσιο εφαρμογής.
      Σε ποιους απευθύνεται:Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης δημοτικού.
         Χρόνος υλοποίησης.
      Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε 3-4 διδακτικές ώρες.
         Χώρος υλοποίησης.
      Το σενάριο θα υλοποιηθεί στην αίθουσα των Η/Υ όπου σε κάθε υπολογιστή θα δουλεύουν ομάδες των 3 ατόμων.
         Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών.
     Για να υλοποιηθεί το σενάριο με θέμα<< Τα ζώα του τόπου μου>> με τη χρήση Η/Υ και των λογισμικών ,οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ . Για όλα τα υπόλοιπα θα υπάρξει καθοδήγηση από εμένα.
         Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία.
     Για να υλοποιηθεί το σενάριο με θέμα <<Τα ζώα του τόπου μου>> χρειάζονται πέντε Η/Υ ,λογισμικά γενικής χρήσης(word),λογισμικό kidspiration, hot potatoes, λογισμικό παρουρίασης (power point),ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια(el. Wikipedia), εκτυπωτής, σαρωτής, φύλλα  εργασίας.
         Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης.
     Για την υλοποίηση του σεναρίου θα εφαρμόσω το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.Εγώ θα είμαι ο συντονιστής, ο εμψυχωτής, ο καθοδηγητής της όλης διαδικασίας και θα προσπαθώ να δίνω κίνητρα στους μαθητές μου προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους , να αξιολογήσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους και να αναπτύξουν κριτική σκέψη.
    ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
     ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
         Να γνωρίσουν τα ζώα του τόπου μας.
         Να τα κατηγοριοποιούν με βάση το χώρο που ζουν.
         Να τα ταξινομούν με κριτήριο τον τρόπο αναπαραγωγής τους.
         Να ταταξινομούν με κριτήριο το φαγητό τους.
         Να γράφουν ορθογραφημένα το όνομά τους.
      ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
         Να  αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, για να καταφέρουν να υλοποιήσουν  όλα όσα το σενάριο  για τα ζώα απαιτεί.
         Να καλλιεργήσουν τον ανακαλυπτικό τρόπο μάθησης, για να μάθουν όσα περισσότερα και καλύτερα γίνεται σχετικά με τα ζώα που ζουν στον τόπο τους.
      ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ
         Να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους.
         Να έχουν αυτοεκτίμηση.
         Να μάθουν να διατυπώνουν συμπεράσματα,
         Να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους.
         Να δέχονται τη διαφορετική άποψη.
      ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ.
         Να αντιμετωπίζουν τον Η/Υ ως εργαλειο άντλησης πληροφοριών και ως μέσο που οδηγεί στην ανακαλυπτική μέθοδο  γνώσης.
         Να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών.
   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Το σενάριο αποτελείται από 4 επιμέρους φάσεις:
         Προβληματισμός.
         Φύλλα εργασίας.
         Αξιολόγηση επίτευξης στόχων.
         Παρουσίαση αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων.
         Επέκταση της δραστηριότητας
    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
    Ρωτώ τα παιδιά αν έχουν δει από κοντά τα ζώα που μας δείχνει το σχολικό μας βιβλίο(λιοντάρι, καμηλοπάρδαλη).Προφανώς όχι, εκτός αν τα έχουν δει ίσως σε ζωολογικό κήπο ή τσίρκο. Ρωτώ τι ζώα συναντούν στο δρόμο ή έχουν δει από κοντά και πού. Στη συνέχεια παρατηρούμε τις εικόνες του σχολικού  βιβλίου και με βάση αυτές κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση του θέματος. Στο κομμάτι αυτό της διδασκαλίας πολύ θα βοηθήσει και η παρουσίαση των διαφανειών (power point ), όπου έχω  ετοιμάσει .ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ.ppt
ΦΥΛΛΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    Δραστηριότητα 1
    Τα παιδιά καλούνται να μπουν στο περιβάλλον του λογισμικού του hot potatoes ακολουθώντας τις οδηγίες μου.Πριν τη δραστηριότητα συζητούμε με τους μαθητές σε ποιες περιοχές συναντούμε ζώα (πάρκο, λιβάδι, δάσος, θάλασσα).Η συζήτηση είναι αναγκαία γιατί δουλεύουμε με μαθητές Α δημοτικού.
Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα κενά στην άσκηση που έχω ετοιμάσει με το λογισμικό
hot potatoes και έχει σχέση με το μέρος όπου ζουν τα ζώα. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΚΕΝΑ 2.htm
   
    Δραστηριότητα 2
    Πριν τη δραστηριότητα συζητούμε με τους μαθητές με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις τους , τι γενούν τα ζώα (αυγά ή μωρά).Η  συζήτηση είναι απαραίτητη για τους ίδιους λόγους με τη δραστηριότητα 1η. Καθοδηγώ τους μαθητές μου να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και να δουν ζώα με βάση τον τρόπο αναπαραγωγής τους.Κατηγορία Ζώα - εικόνες - Microsoft Office Στη συνέχεια δίνω στους μαθητές μου τα ο δεύτερο φύλλο εργασίας που και αυτό  το έχω ετοιμάσει στο περιβάλλον του hot potatoes και είναι μία άσκηση συμπλήρωσης κενών  στο οποίο οι λέξεις που ψάχνουμε έχουν σχέση με την αναπαραγωγή των ζώων. ΤΙ ΓΕΝΝΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ.htm
    Δραστηριότητα 3
    Εδώ με τους μαθητές μου θα επεξεργαστούμε την κίνηση των ζώων.Πριν τη δραστηριότητα συζητούμε με τους μαθητές, με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις τους ,πώς κινούνται (κολυμπούν, έρπουν,  πετούν,  περπατούν) τα ζώα του τόπου μας.Η συζήτηση είναι απαραίτητη για τους ίδιους με τις δυο προηγούμενες δραστηριότητες λόγους.Στη συνέχεια δίνω στους μαθητές μου το τρίτο φύλλο εργασίας που το έχω ετοιμάσει στο περιβάλλον του λογισμικού word όπου οι μαθητές μου καλούνται να  συμπληρώσουν τα κενά στις προτάσεις με βασικό χαρακτηριστικό τον τρόπο που κινούνται.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
Η  αξιολόγηση θα γίνει με τη χρήση του λογισμικού hot potatoes. Αφού ετοιμάσω διάφορες εργασίες με τη χρήση του λογισμικού hot potatoes, όπως εργασίες με κενά ή σταυρόλεξο ή αντιστοιχίσεις θα έχω τη δυνατότητα να καταλάβω αν η διδασκαλία είχε ικανοποιητική εξέλιξη.
Συμπλήρωσε τα κενά.htm                  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
    Σε αυτό το κομμάτι και αφού έχουμε δει στην πορεία διδασκαλίας τι έχουν καταφέρει οι μαθητές μας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τι ακριβώς αποκόμισαν από το μάθημα, πόσο εύκολα ή δύσκολα υλοποίησαν τις εργασίες, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι ΤΠΕ σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας συμβάλλουν ,με τέτοιο τρόπο ώστε το μάθημα να γίνεται πιο ευχάριστα, με παιγνιώδη τρόπο και οι μαθητές να οδηγούνται στη γνώση  ανακαλυπτικά, κάτι που σίγουρα τους δίνει μεγάλη χαρά γιατί νοιώθουν σαν μικροί εξερευνητές.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
     Το σενάριο επεκτάθηκε και στο μάθημα των εικαστικών,της γλώσσας, της μουσικής. Στα παραπάνω μαθήματα οι ΤΠΕ και η χρήση  διάφορων λογισμικών, του youtube και του διαδικτύου συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ο ήχος και η εικόνα βοηθούν τα παιδιά να αφομοιώνουν καλύτερα τη γνώση. Στο μάθημα της μουσικής επανήλθαμε στο θέμα που αφορά τα ζώα, όμως αυτή τη φορά ακούσαμε τραγουδάκια που είχαν στίχους σχετικούς με ζώα. Για να το κάνουμε αυτό  μπήκαμε στο youtube και ακούσαμε το <<όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι>>  και το τραγούδι << λύκε, λύκε είσαι εδώ>>.Επίσης στο μάθημα των εικαστικών κάναμε χρήση του λογισμικού tux paint και οι μαθητές ζωγράφισαν θέματα σχετικά με τα ζώα.
Βιβλιογραφία
         Βιβλίο μαθητή  Μελέτη περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων,2009,Αθήνα.
         Βιβλίο δασκάλου Μελέτης περιβάλλοντος Α΄Δημοτικού,Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων,2009,Αθήνα.
         Ματσαγγούρας  Γ. Ηλίας Η σχολική τάξη (τόμος Α΄),2001,Αθήνα.
         Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας  Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία,Αθήνα.
         Ράπτης Αριστοτέλης Πληροφορική και Διδασκαλία,1997,Αθήνα.
Διαδικτυογραφία
         http://www.youtube.com/watch?v=mLtO_Axsyz4&feature=fvwrel

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου