Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2010-2011)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    
Τίτλος
3
2.    
Ταυτότητα
3
3.    
Σκεπτικό της δραστηριότητας
3
4.    
Πλαίσιο εφαρμογής
4
5.    
Στόχοι σεναρίου
5
6.    
Πορεία διδασκαλίας
6
7.    
Τα εργαλεία
10
8.    
Αξιολόγηση του σεναρίου
10
9.    
Επέκταση της δραστηριότητας
11
10.                
Βιβλιογραφία
11
11.                
Δικτυογραφία
12ΣΕΝΑΡΙΟ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1.   ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • Δημιουργός: Καμπέρη Κων/να
 • Ειδικότητα: Π 70

 • Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αφορά στο μάθημα της Iστορίας της Δ΄ τάξης. Το μάθημα είναι - συμβατό με το Α.Π.Σ εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο της Ιστορίας της Δ΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της ιστορίας.
 • Ενότητα: ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
 • Κεφάλαιο 23ο : Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ» ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • Κεφάλαιο 24ο : «Η ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

 1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καινοτομίες
Για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων ενοτήτων χρησιμοποιούνται Η/Υ, διαδραστικός πίνακας και συγκεκριμένα λογισμικά γενικής και ειδικής χρήσης. Η χρησιμοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθά τη μετάβαση από το δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της διδασκαλίας στο μαθητοκεντρικό μοντέλο και υποστηρίζει τη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση.
Α)Τα λογισμικά γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται είναι:
 • Word
 • Διαδίκτυο
 • Power point
 • Excel
Β)Τα λογισμικά ειδικής χρήσης είναι:
 • Google Earth
 • Hot-potatoes
 • Λογισμικό του Π. Ι.
Οι δραστηριότητες που προτείνονται έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές να προσανατολιστούν στο χώρο (χάρτες) και στο χρόνο (ιστορική γραμμή), διευκολύνουν την αυτενέργεια με την ανάληψη πρωτοβουλιών στην πορεία του μαθήματος διερευνώντας τα στοιχεία που καθορίζουν την κλασική τέχνη (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική) με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. , ενισχύουν την κριτική σκέψη δίνοντάς τους τη δυνατότητα να οδηγηθούν στις αιτίες που εμποδίζουν την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Επίσης συμβάλλουν στην καλλιέργεια της ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης, συλλογικής και ατομικής, με καλλιτεχνικά δημιουργήματα.
Η σύνδεση των δραστηριοτήτων με άλλες επιστήμες όπως είναι η Γεωγραφία και η Γλώσσα βοηθά στην εμπέδωση της μάθησης.

Προστιθέμενη αξία

Οι Τ.Π.Ε. προωθούν δραστηριότητες επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Ο Η/Υ παρέχει νέες εμπειρίες σχετικά με την οικοδόμηση της γνώσης, ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων και των ιδεών των μαθητών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Συγκεκριμένα:

Δημιουργήθηκε από Καμπέρη Κωνσταντίνα
 • Το λογισμικό Word (επεξεργαστής κειμένου) βοηθά τους μαθητές να συνθέτουν συνεργατικά δικά τους κείμενα και να συνδυάζουν το μάθημα της Ιστορίας με το γλωσσικό μάθημα.
 • Το Διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών για τις διάφορες μορφές τέχνης της κλασικής εποχής, να αξιολογούν και να οργανώνουν τις πληροφορίες αυτές.
 • Το λογισμικό Power point είναι το μέσο που κάνει πιο προσιτές, ευχάριστες και ενδιαφέρουσες τις προτεινόμενες δραστηριότητες για τους μαθητές αφού εμπλέκει βίντεο, εικόνα, ήχο, κίνηση.
 • Το λογισμικό Google Earth βοηθά στην κατανόηση της έννοιας του χάρτη, του προσανατολισμού στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, της απόστασης του τόπου των μαθητών από την Ακρόπολη και φέρνει τους μαθητές σ’ επαφή με την εικονική πραγματικότητα.
 • Το Hot-potatoes είναι ένα εύχρηστο λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας σταυρόλεξων, ασκήσεων αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών επιτρέποντας την αυτοαξιολόγηση του μαθητή.
 • Το λογισμικό του Π. Ι. περιέχει δραστηριότητες γνωστικού περιεχομένου και δίνει τη δυνατότητα καλλιτεχνικής δημιουργίας.

     Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα
Οι μαθητές γνωρίζουν από προηγούμενα μαθήματα τη χρήση του Η/Υ, να γράφουν στον επεξεργαστή κειμένου (Word ) καθώς και να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Δε γνωρίζουν καλά τη χρήση του λογισμικού Google Earth, Power point και Hot-potatoes.
Ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει για τη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου Η/Υ και την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού στους υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν. Συντονίζει και κατευθύνει τις κινήσεις των μαθητών στη χρήση του διαδραστικού πίνακα και βοηθά στην κατανόηση των λογισμικών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι μαθητές στις απαιτήσεις της διδασκαλίας.  Επίσης έχει ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας και αξιολόγησης.

 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 • Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Δ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου.

 • Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες και εκτός από τις προγραμματισμένες διδακτικές ώρες στην Ιστορία θα αξιοποιηθούν τρεις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και μία ώρα των Εικαστικών.

 • Χώρος υλοποίησης: Η σχολική αίθουσα με το διαδραστικό πίνακα και το εργαστήριο πληροφορικής.

 • Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών
Οι  πρότερες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ σημαντικές και αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την οικοδόμηση των νέων γνώσεων. Ήδη γνωρίζουν την τέχνη των Γεωμετρικών και των Αρχαϊκών χρόνων, την ανάγκη ανοικοδόμησης της Αθήνας μετά τους περσικούς πολέμους, τον ηγέτη και το πολίτευμα της Αθήνας τον 5ο αι. π.Χ., σημαντικά στοιχεία ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελέστηκαν τα αριστουργήματα της κλασικής τέχνης.

Δημιουργήθηκε από Καμπέρη Κωνσταντίνα
Τέλος οι περισσότεροι μαθητές έχουν αναπτύξει τις βασικές δεξιότητες χρήσης
των Η/Υ όπως του επεξεργαστή κειμένου του διαδικτύου αλλά και του διαδραστικού πίνακα. Όσοι δυσκολεύονται βοηθούνται από τον εκπαιδευτικό καθώς και την ομάδα τους αφού στις περισσότερες δραστηριότητες εργάζονται ομαδικά.

 • Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστεί:
·         ο διαδραστικός πίνακας,
·         οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές του εργαστηρίου,
·         εκτυπωτής,
·         λογισμικό γενικής χρήσης (Word, Excel, διαδίκτυο),
·         λογισμικό παρουσίασης (Power Point),  καθώς και
·         λογισμικό ειδικής χρήσης (λογισμικό του Π. Ι., google earth, Hot-potatoes), το σχολικό εγχειρίδιο (Β.Μ. και Τ.Ε.),
·         φύλλα εργασίας και φύλλα αξιολόγησης (τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, αντιστοίχισης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών κ. ά),
·         χάρτης της αρχαίας Ελλάδας,
·         πηλός και χρώματα.

 • Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης
Στο χώρο υλοποίησης του σεναρίου (σχολική αίθουσα και εργαστήριο  πληροφορικής), θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος (βλ. Ματσαγγούρας Ηλίας, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, 1995) κι οι γνωστικές θεωρίες (βλ. Κολιάδης Α. Εμμανουήλ, Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη, Γνωστικές Θεωρίες 2007).
Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο συντονιστικό, καθοδηγητικό, ενθαρρύνει τους μαθητές για συμμετοχή και συνεργασία, παρεμβαίνει ως βοηθός της ομάδας όταν του ζητηθεί, λειτουργεί ενισχυτικά και δίνει κίνητρα όπως η επιβράβευση για να εκφράσουν τις απόψεις τους αλλά και να αξιολογήσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη. Η εργασία σε ομάδες βοηθά την ανταλλαγή απόψεων και ευνοεί την αλληλοβοήθεια. Όλοι οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες μέσα στην ομάδα κι ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, οικοδομώντας έτσι τη νέα γνώση.

 1. ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Ως γενικό σκοπό του σεναρίου ορίζουμε να εκτιμήσουν οι μαθητές την αξία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και να φροντίσουν για τη διαφύλαξη και προβολή της.

                          I.    ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ
v  Να γνωρίσουν την κλασική εποχή και δείγματα της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής, της αγγειοπλαστικής και της ζωγραφικής τέχνης.
v  Να κατανοήσουν την έννοια «κλασικό».
v  Να γνωρίσουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και τα μνημεία του.
v  Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους τα κλασικά έργα έγιναν πρότυπο στην καλλιτεχνική δημιουργία και προκαλούν παγκόσμιο θαυμασμό.

Δημιουργήθηκε από Καμπέρη Κωνσταντίνα

v  Να συγκρίνουν τα έργα αυτής της εποχής με έργα προγενέστερων εποχών.
v  Να γνωρίσουν τους σημαντικότερους εκπροσώπους των γραμμάτων του 5ου αι.
v  Να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα του αρχαίου δράματος.
v  Να εξασκηθούν στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

                        II.    ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
v  Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες.
v  Να αναπτύξουν την ικανότητα οργάνωσης της εργασίας τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
v  Να αναπτύξουν δεξιότητες να ερευνούν, να επεξεργάζονται, να συνθέτουν  και να αξιολογούν δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα.

                       III.    ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ
v  Να αγαπήσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά.
v  Να αισθάνονται υπερήφανοι για τον τόπο τους.
v  Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα αξιολογώντας προσωπικότητες της κλασικής εποχής.
v  Να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους με την ενεργή τους συμμετοχή στην ομάδα.
v  Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας με την κατασκευή δικών τους καλλιτεχνημάτων.
v  Να προβληματιστούν για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

                       IV.    ΣΤΟΧΟΙ ως προς τη χρήση Τ.Π.Ε.
v  Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον  Η/Υ ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών  (Διαδίκτυο).
v  Να  εξοικειωθούν με τους κανόνες χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού Google Earth.
v  Να  εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού του Π. Ι.
v  Να δημιουργούν συνεργατικά μια ιστορία στον επεξεργαστή κειμένου.


 1. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι δραστηριότητες του σεναρίου παρουσιάζονται και με το λογισμικό παρουσίασης Power Point.

1η   διδακτική ώρα

Αφόρμηση
Στη σχολική αίθουσα:

·         Η αφόρμηση  γίνεται με την προβολή  στο διαδραστικό πίνακα του βίντεο με τίτλο: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ
·         Οι μαθητές παρατηρούν σε αναπαράσταση την πόλη της Αθήνας με τα σημαντικότερα μνημεία http://www.sikyon.com/athens/Monuments/athens_recnsgr.html.
·         Στη συνέχεια στον ιστορικό χάρτη της τάξης οι μαθητές εντοπίζουν το

Δημιουργήθηκε από Καμπέρη Κωνσταντίνα
σημείο όπου βρίσκεται η Ακρόπολη της Αθήνας.
·         Γίνεται συζήτηση για τα μνημεία και οι μαθητές αναφέρουν την εμπειρία τους από την επίσκεψή τους σ’ αυτά.
·         Κατόπιν οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες διαβάζουν από το κείμενο του βιβλίου «Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ» ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» τις τρεις πρώτες παραγράφους (βιβλίο1) και βρίσκοντας τις πληροφορίες που χρειάζονται συμπληρώνουν το 1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που τους έχει δοθεί ( FE _1_).


            2η και 3η διδακτική ώρα

Αρχιτεκτονική τέχνη - Λογισμικό Google Earth
ü  Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και πηγαίνουν στο εργαστήριο πληροφορικής στο οποίο οι υπολογιστές είναι έτοιμοι από πριν για να τους χρησιμοποιήσουν.
ü  Δίνεται στους μαθητές το 2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( FE _2_ ) και οδηγίες ώστε να ανοίξουν το λογισμικό EXCEL και να φτιάξουν την ιστορική γραμμή.
ü  Έπειτα με το λογισμικό Google Earth (http://www.googleearth) εργάζονται ακολουθώντας τις οδηγίες:
Α) μετρούν την απόσταση του τόπου τους από την Ακρόπολη και
Β) μελετούν το χώρο της Ακρόπολης και τα μνημεία της.
ü  Στη συνέχεια σε όλες τις ομάδες δίνονται οδηγίες ώστε να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://el.wikipedia.org/wiki «Τα μνημεία της Ακρόπολης» και τις ιστοσελίδες http://ancientathens3d.com/acropclassic.htm http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=912, του Υπουργείου Πολιτισμού και μελετούν τα μνημεία της Ακρόπολης.
ü  Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ανασύρουν από τη μνήμη τους τις προγενέστερες γνώσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική ναών (δωρικού, ιωνικού ρυθμού).
ü  Ύστερα κάθε ομάδα πρέπει να συντάξει στον κειμενογράφο (word) ένα σύντομο κείμενο που να παρουσιάζει ένα μνημείο και να εισάγει μια εικόνα.
1η ΟΜΑΔΑ –   Παρθενώνας
2η ΟΜΑΔΑ -    Ερεχθείο
3η ΟΜΑΔΑ –   Ναός Απτέρου Νίκης
4η ΟΜΑΔΑ -    Προπύλαια
ü  Έπειτα γίνεται η παρουσίαση από τις ομάδες.
ü  Γίνεται συζήτηση με την  καθοδήγηση και το συντονισμό από τον εκπαιδευτικό που με κατάλληλες ερωτήσεις οδηγεί τους μαθητές σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.
ü  Τέλος εκτυπώνονται οι εργασίες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Οι μαθητές συμπληρώνουν ένα ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4η διδακτική ώρα

Τα γλυπτά του Παρθενώνα-Μουσείο Ακρόπολης
Οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες των τριών και μία των τεσσάρων

Δημιουργήθηκε από Καμπέρη Κωνσταντίνα
ατόμων και πηγαίνουν στο εργαστήριο πληροφορικής για να μελετήσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Ø  Παρακολουθούν το βίντεο ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ http://www.youtube.com/watch?v=E2gWTDwQMhg.
Ø  Δίνεται το 3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (FE_3_) κι οι μαθητές επεξεργάζονται τις πληροφορίες των ιστοσελίδων:
α) http://users.sch.gr/pchaloul/classic-art/classic-glypt.htm, όπου προβάλλονται εικόνες από τη ζωφόρο του Παρθενώνα και στοιχεία για το γλύπτη που επιμελήθηκε τα έργα αυτά.
β) http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Athena_Parthenos.aspx), όπου υπάρχουν πληροφορίες για το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς.
γ) http://odysseus.culture.gr./a/1/12/ga125.html «Το ιστορικό της αφαίρεσης»  και
δ) http://odysseus.culture.gr./a/1/12/ga126.html «Τα γλυπτά που λείπουν» που περιέχουν πληροφορίες για το λόρδο Έλγιν και τα γλυπτά που εκλάπησαν από
αυτόν και εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου και τονίζεται το γεγονός ότι έχει γίνει προσπάθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού για την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα.

Ø  Στη συνέχεια παρακολουθούν την παρουσίαση (Power Point) «Η ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ» του Υπουργείου Πολιτισμού. Παρουσιάζονται τα γλυπτά του Παρθενώνα ολοκληρωμένα όπως ήταν πριν κάποια τμήματά τους αφαιρεθούν βίαια. Με διαφορετικό χρωματισμό φαίνονται τα τμήματα που λείπουν.
Ø  Αφού συμπληρώσουν το 3ο φύλλο εργασίας παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους στις άλλες ομάδες.

  5η διδακτική ώρα

Κλασική Γλυπτική Αγγειογραφία - Ζωγραφική
Στη σχολική αίθουσα με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα.

Ø  Ο εκπαιδευτικός ανοίγει την  ιστοσελίδα http://users.sch.gr/pchaloul/classic-art/classic-art.htm . Έπειτα καλεί τους μαθητές να μελετήσουν τα αγάλματα της κλασικής εποχής και να τα συγκρίνουν με τα αγάλματα της αρχαϊκής εποχής. Στη συνέχεια με κατάλληλες ερωτήσεις τους οδηγεί να κατανοήσουν τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές τους.
Ø  Κατόπιν ανοίγει την ιστοσελίδα http://users.sch.gr/pchaloul/classic-art/classic-paint.htm και προβάλλονται στοιχεία και εικόνες:
α)  για τα αγγεία της κλασικής εποχής και
β) για τη ζωγραφική και τους εκπροσώπους της.
Ø   Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες και η κάθε ομάδα κρατά σημειώσεις για μία μορφή τέχνης.
1η ΟΜΑΔΑ: Γλυπτική
2η ΟΜΑΔΑ: Αγγειογραφία
3η ΟΜΑΔΑ: Ζωγραφική
Τέλος παρουσιάζουν στις άλλες ομάδες την τέχνη που μελέτησαν.

Ø  Οι μαθητές συμπληρώνουν το 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (FE_4_).

Δημιουργήθηκε από Καμπέρη Κωνσταντίνα
             6η και 7η ώρα

·         Ένας μαθητής διαβάζει το κείμενο του βιβλίου «Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας» από την προβολή του στο διαδραστικό πίνακα και κατόπιν άλλοι δύο μαθητές τα παραθέματα 1 και 3.
·         Ζητείται από τους μαθητές να υπογραμμίσουν στο βιβλίο τους τις προσωπικότητες της εποχής και την ιδιότητα του καθενός.
·         Έπειτα δίνεται στις ομάδες το 5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (FE_5_) και το συμπληρώνουν αφού επεξεργαστούν τα στοιχεία που δίνει το βιβλίο του μαθητή και η ιστοσελίδα http://www.asda.gr/lyk11per/Computer_Lab/Theater/theater.htm, με τίτλο «ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ».
Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναφέρονται:
α) η ετυμολογία της λέξης «ΘΕΑΤΡΟ» και έτσι συνδυάζεται το μάθημα της Ιστορίας με το μάθημα της Γλώσσας,
β)τα μέρη του αρχαίου θεάτρου,
γ)τα είδη του αρχαίου θεάτρου και
δ)οι εκπρόσωποι του αρχαίου θεάτρου
·         Ακολουθεί παρουσίαση από κάθε ομάδα των απαντήσεων στο 5ο φύλλο εργασίας και συζήτηση.

·         Στη συνέχεια οι μαθητές ασχολούνται με το Λογισμικό της Ιστορίας 1 του Π.Ι. και την ενότητα «Προσωπικότητες της αρχαίας Ελλάδας» καθώς και με τις δραστηριότητες 3, 4 και 11.
Η δραστηριότητα 11 του λογισμικού «ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ» είναι δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου και συνδυάζεται διαθεματικά με το μάθημα της Γλώσσας.
Οι μαθητές σε ομάδες καλούνται να συντάξουν ένα ΑΡΘΡΟ για τον Περικλή με τη βοήθεια των δοσμένων λέξεων στο 6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( FE _6_ )

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο εργαστήριο πληροφορικής:
§  Ως επαναληπτική  άσκηση των δύο κεφαλαίων οι μαθητές καλούνται να συμπληρώνουν το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HOT POTATOES.

8η ώρα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

1η Δραστηριότητα
Η δραστηριότητα αυτή διεξάγεται την ώρα των εικαστικών.
Οι μαθητές κάνοντας μια επίσκεψη στην Πινακοθήκη του λογισμικού της

Δημιουργήθηκε από Καμπέρη Κωνσταντίνα

Ιστορίας παρατηρούν τους ανδριάντες, ή την προτομή μιας προσωπικότητας. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας κατασκευάζουν:
α) με λευκό πηλό ένα άγαλμα κλασικής εποχής
β) με κεραμιδί πηλό, αγγεία και
γ) ζωγραφίζουν αγάλματα και αγγεία.

2η Δραστηριότητα
Εναλλακτικά οι μαθητές μπορεί να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας http://www.parthenonfrieze.gr/#/play/introduction όπου υπάρχει μια μουσειοσκευή (κίτρινο κουτί). Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει με παιγνιώδη τρόπο θέματα σχετικά με τη ζωφόρο του Παρθενώνα.

Ø  Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες
Κάθε ομάδα ανοίγει διαφορετικού χρώματος κουτί και ασχολείται με το θέμα που αυτό περιέχει. Μ’ αυτόν τον παιγνιώδη τρόπο οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να μάθουν ποια θέματα απεικονίζει η ζωφόρος του Παρθενώνα, ότι οι αρχαίοι Έλληνες έβαζαν χρώματα στα μνημεία τους, ότι τα μνημεία χρειάζονται συντήρηση αλλά κυρίως να διασκεδάσουν και να χαρούν.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ø  Το λογισμικό google earth χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 2ης ώρας για τον εντοπισμό της Ακρόπολης και των μνημείων της.
Ø  Με το λογισμικό γενικής χρήσης (word) γίνεται η καταγραφή πληροφοριών που αντλούν οι μαθητές από το διαδίκτυο και η δημιουργία κειμένων.
Ø  Το power point χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του σεναρίου αλλά και κατά τη διάρκεια της 3ης διδακτικής ώρας για την παρουσίαση των γλυπτών του Παρθενώνα.
Ø  Το λογισμικό hot potatoes χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί ένα Φύλλο Εργασίας για την τελική αξιολόγηση.
Ø  Με το λογισμικό του Π.Ι. ασχολούνται οι μαθητές κατά την 6η και 7η ώρα του σεναρίου όπου επεξεργάζονται πληροφορίες για τις προσωπικότητες του 5ου π.Χ. αιώνα.
Ø  Η Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia) και ιστοσελίδες όπως:
Ø  Το σχολικό εγχειρίδιο είναι εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών.

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου και η επίτευξη των στόχων κρίνεται από:
ü  το κατάλληλο κλίμα μέσα στη σχολική τάξη με το χωρισμό σε ομάδες και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές.

ü  την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και το βαθμό συνεργασίας.


Δημιουργήθηκε από Καμπέρη Κωνσταντίνα

ü  τη συμμετοχή και πρόοδο των μαθητών που αρχικά είναι διστακτικοί.

ü  την αξιοποίηση των λογισμικών και των διαδικτυακών διευθύνσεων που δίνονται στους μαθητές ώστε να συλλέξουν πληροφορίες, να τις επεξεργαστούν και να συνθέσουν κείμενα στο word εισάγοντας εικόνες.

ü  την ικανότητα του μαθητή να εκπροσωπήσει την ομάδα του για να παρουσιάσει μια εργασία.

ü  την ικανότητα του μαθητή να αξιοποιήσει δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση της γνώσης (π.χ. κριτική σκέψη).

ü  την επιτυχία συμπλήρωσης των φύλλων εργασίας.

ü  τη δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες.


 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά με το λογισμικό google earth εντοπίζοντας τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, βρίσκοντας τα σημαντικότερα μνημεία της και χαράσσοντας τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν για να επισκεφτούν το χώρο αυτό.  Επίσης με το λογισμικό του Π.Ι. γράφοντας ένα άρθρο για την προσωπικότητα του Περικλή και δραστηριότητες που αξιοποιούν τη δημιουργικότητα του μαθητή.
Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί:
1. στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στην ενότητα 1, α) κεφάλαιο 3 «Το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου ζούμε», για να προσδιοριστεί γεωγραφικά ο νομός Αττικής και η πρωτεύουσα Αθήνα και β) κεφάλαιο 9 «Πώς κατασκευάζεται ένα έργο», για να επισημανθεί πώς κατασκευάζονταν στην αρχαία Ελλάδα μεγάλα έργα όπως ο Παρθενώνας.
2. στο μάθημα της Γλώσσας στην ενότητα 6, κεφάλαιο «Ο εξάχρονος ήρωας της Ορλεάνης» με την παραγωγή γραπτού λόγου και συγκεκριμένα ενός άρθρου.
3. στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής με την κατασκευή κολάζ με φωτογραφίες έργων αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, αγγειογραφίας, ζωγραφικής.
           
 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο μαθητή, Ιστορία Δ΄δημοτικού, Στα αρχαία χρόνια,  Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών βιβλίων, 2010, Αθήνα
 • Τετράδιο Εργασιών, Ιστορία Δ΄δημοτικού, Στα αρχαία χρόνια, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών       βιβλίων, 2010, Αθήνα
 • Βιβλίο δασκάλου, Ιστορία Δ΄ δημοτικού, Στα αρχαία χρόνια,  Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών       βιβλίων, 2010, Αθήνα
 • Κολιάδης Α. Εμμανουήλ, Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη, Γνωστικές Θεωρίες Γ΄ εκδόσεις Ιδιωτική Έκδοση, 2007, Αθήνα
 • Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εκδόσεις Γρηγόρη, 1995, Αθήνα


Δημιουργήθηκε από Καμπέρη Κωνσταντίνα


 1. ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ
Δημιουργήθηκε από Καμπέρη Κωνσταντίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου