Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2010-2011)


ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  


ΤΙΤΛΟΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ: «Το Περιβόλι της Παναγιάς»ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Δάσκαλος – Δημιουργός  : Αυξωνίδης Αριστείδης

  Γνωστική Περιοχή: Θρησκευτικά  ΣΤ’ Τάξης (Αναζητώντας την  αλήθεια  στην ζωή μας). Το συγκεκριμένο μάθημα, είναι συμβατό με το Α.Π.Σ  (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) καθώς αποτελεί ενότητα του βιβλίου θρησκευτικών της ΣΤ΄τάξης  και οι στόχοι περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

                            Θέμα: «Το Άγιο΄Ορος»ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ3. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Καινοτομίες: Η παρούσα εργασία είναι μια πρόταση διδασκαλίας της ενότητας «Το Άγιο Όρος» μέσα από διερευνητική – αναληπτική μάθηση με την βοήθεια της τεχνολογίας. Το παρόν σενάριο διδασκαλίας βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, με την καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων, την έκφραση των προσωπικών τους εμπειριών και την αίσθηση αυτοπεποίθησης. Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου, οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε (5) ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Κριτήριο για το χωρισμό αποτελεί το γεγονός ότι σε κάθε ομάδα οπωσδήποτε, ένας μαθητής, θα πρέπει να γνωρίζει και να χειρίζεται καλά, τον επεξεργαστή κειμένου και το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο. Σε κάθε ομάδα είναι απαραίτητο να υπάρχουν τόσο μαθητές με υψηλή όσο και μαθητές με χαμηλή επίδοση. Έτσι επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση των μαθητών, υπάρχει αλληλεπίδραση και ενθαρρύνεται η αλληλοϋποστήριξη. Ο δάσκαλος αναφέρει το θέμα της έρευνας και εξηγεί την πορεία της διδασκαλίας. Κάνει σαφές, ότι θα υπάρξει ατομική και ομαδική ( εργασίες ομάδων) αξιολόγηση. Με την ολοκλήρωση  των εργασιών των ομάδων, γίνεται παρουσίαση της έρευνας στο σύνολό της.
·         Προστιθεμένη Αξία: Το διαδίκτυο είναι μία τεράστια πηγή γνώσης σε όλες τις επιστημονικές περιοχές, που μάλιστα προσφέρεται πολλές φορές με φιλικό και παραστατικό τρόπο. Επίσης μέσω του διαδικτύου δίνεται η δυνατότητα ακριβούς και γρήγορης αναζήτησης της πληροφορίας μέσω των γνωστών μηχανών αναζήτησης.
·         Γνωστικά – Διδακτικά προβλήματα: Ο μαθητής δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παθητικός δέκτης της γνώσης αλλά ενεργώντας με δημιουργικότητα και ενθουσιασμό να κατευθύνεται μόνος του προς τη γνώση και με τη βοήθεια και καθοδήγηση του διδάσκοντα να την κατακτά. Μ’ αυτόν τον τρόπο μαθαίνει τεχνικές ανεύρεσης πληροφοριών, συνθέτει, βγάζει τα δικά του συμπεράσματα ενώ ο διδάσκοντας έχει το ρόλο του διαμεσολαβητήΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
·         Σε ποιους απευθύνεται: το σενάριο απευθύνεται  στους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
·         Χρόνος υλοποίησης: το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
·         Χώρος υλοποίησης: οι μαθητές θα εργαστούν στον χώρο της τάξης τους και  θα χρησιμοποιήσουν το κινητό εργαστήριο πληροφορικής (10 Laptops) και τον προτζεκτόρα.
·         Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών : οι μαθητές ήδη γνωρίζουν από προηγούμενα μαθήματα για τον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας( κεφ. Δ- ενοτ. 16-20, κεφ. Ε-ενοτ. 22-27-28-29). Επίσης οι μαθητές γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσεις του Η/Υ και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν.
·         Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν φορητοί υπολογιστές, λογισμικό θρησκευτικών Ε’-ΣΤ’ Τάξης, προτζέκτορας, λογισμικά,Word, power point, Google Earth, Movie Maker μηχανές αναζήτησης, φύλλα εργασίας και εκτυπωτής.
·         Κοινωνική ενορχήστρωση: χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων. Θα χρησιμοιήσουμε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και το παιχνίδι ρόλων. Σε κάθε ομάδα  ένας μαθητής θα είναι χειριστής του Η/Υ και ο άλλος εκφωνητής εναλλάξ.


ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ    5.  ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΊΟΥ

Γενικός σκοπός του σεναρίου, είναι η γνωριμία με την πανορθόδοξη πολιτεία ασκητικών αδελφοτήτων του Αγίου Όρους, ένα κέντρο πνευματικής και πολιτιστικής ακτινοβολίας.


ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
                                                                                                                                       
 • Να γνωρίσουν τη μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους και τον τρόπο λειτουργίας  της.
 • Να κατανοήσουν κάποιες από τις ιδιαίτερες πτυχές της οργάνωσης και της διοίκησης του Αγίου Όρους.
 • Να γνωρίσουν τους πολιτιστικούς θησαυρούς του Αγίου Όρους.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και αλληλοβοήθειας
 • Να ασκηθούν στη λύση προβλημάτων μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων για ορθή διεξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Να δραστηριοποιηθούν μέσα από την έρευνα, την ανάλυση , τη σύνθεση και την παρουσίαση εργασιών


ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ

 • Να ανακαλύψουν ότι ο χριστιανισμός και η Ορθοδοξία, ( για τους Ορθόδοξους μαθητές ), έχει μεγαλειώδες παρελθόν, παρόν και μέλλον.
 • Να κατανοήσουν, ότι η μοναστική ζωή, δεν είναι αναχωρητισμός και απάρνηση της ζωής.
 • Ορθόδοξοι και αλλόδοξοι μαθητές να γνωρίσουν το < περιβόλι της Παναγιάς> και γιατί  αποτελεί εκκλησιαστικό, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας.
 • Απομυθοποίηση του λόγου για τον οποίο το Άγιο Όρος, αποτελεί < άβατο > για το γυναικείο φύλο.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΤΩΝ Τ.Π.Ε

 • Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη χρήση των νέων εκπαιδευτικών λογισμικών.
 • Να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση του διαδικτύου στη διδακτική πράξη.
 • Να επισκεφτούν και να γνωρίσουν από κοντά, περιοχές, μνημεία, μοναστήρια με τη χρήση των Τ.Π.Ε ( goggle earth ).


ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


6. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Παρουσίαση ροής – εφαρμογής δραστηριοτήτων
1η – 2η – 3η Διδακτική ώρα

Οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες  των τεσσάρων ατόμων και η κάθε μια αναλαμβάνει μία ενότητα με συγκεκριμένο θέμα. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα φύλλο εργασίας με επιμέρους ερωτήματα που θα τους βοηθήσουν για τη σύνθεση και παρουσίασή της.1η Ομάδα
Πηγαίνοντας στις ιστοσελίδες που σας δίνονται απαντήστε στις ερωτήσεις του 1ου  φύλλου εργασίας. Παρουσιάστε τις μονές του Αγίου Όρους και αναφέρετε τους βασικούς σταθμούς της ιστορίας τους.

 http://www.inathos.gr/athos/el/ (ιστοσελίδα του
Υπουργείου πολιτισμού με χάρτη της περιοχής και τα μοναστήρια)
http://www.fhw.gr/projects/theodoros/gr/22/index.html (ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος
Ελληνισμού (ΙΜΕ) project: «Θεόδωρος, στα βήματα ενός μοναχού του 10ου αιώνα στο
Βυζάντιο». Μέσα από αφήγηση, οπτικό υλικό και επεξηγηματικά κείμενα βρίσκει κανείς
πληροφορίες για τον πολιτισμό, την τέχνη και τους ανθρώπους του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο)
http://www.ert.gr/aerialphoto/ekklisies-agiooros.asp (ιστοσελίδα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης με πλήθος αεροφωτογραφιών με μονές του Αγίου Όρους)

2η Ομάδα
Πηγαίνοντας στις ιστοσελίδες που σας δίνονται απαντήστε στις ερωτήσεις του 2ου φύλλου εργασίας.  Παρουσιάστε τον τρόπο διοίκησης του Αγίου Όρους και τη σχέση του με το Ελληνικό κράτος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
ελληνικού κοινοβουλίου όπου παρουσιάζεται το άρθρο του ελληνικού συντάγματος που
αφορά το καθεστώς του Αγίου Όρους)
http://www.kedak.gr/agionoros/simera/simera.html ( ιστοσελίδα του Κέντρου Διαφύλαξης
Αγιορείτικης Κληρονομιάς που παρουσιάζει τον τρόπο διοίκησης της μοναστικής
κοινότητας)
http://www.kedak.gr/glossari/glossari.html (ιστοσελίδα του Κέντρου Διαφύλαξης
Αγιορείτικης Κληρονομιάς με γλωσσάρι όρων σχετικών με το Άγιο Όρος «γεροντία», «ιερά
επιστασία»)
http://www.kedak.gr/glossari/glossari.html (Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς,
γλωσσάριο, θέμα ενδιαφέροντος: «κοινοβιακή μονή»)


3η Ομάδα
Πηγαίνοντας στις ιστοσελίδες που σας δίνονται απαντήστε στις ερωτήσεις του 3ου    φύλλου εργασίας. Παρουσιάστε με συντομία και περιεκτικά μια καθημερινή μέρα σ’ ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους.

 (ιστοσελίδα με πληροφορίες για τα http://www.kalampaka.com/gr/meteora/history.asp
μοναστήρια των Μετεώρων και τις δραστηριότητες των εκεί μοναχών)
http://www.fhw.gr/projects/theodoros/gr/22/index.html (ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος
Ελληνισμού (ΙΜΕ) project: «Θεόδωρος, στα βήματα ενός μοναχού του 10ου αιώνα στο
Βυζάντιο». Μέσα από αφήγηση, οπτικό υλικό και επεξηγηματικά κείμενα βρίσκει κανείς
πληροφορίες για τον πολιτισμό, την τέχνη και τους ανθρώπους του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο)

4η Ομάδα
Πηγαίνοντας στις ιστοσελίδες που σας δίνονται απαντήστε στις ερωτήσεις του 4ου φύλλου εργασίας. Παρουσιάστε τους θησαυρούς που υπάρχουν στο Άγιο Όρος.

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/tags/keimilio-gr/pages/3.html (ιστοσελίδα του Υπουργείου πολιτισμού με
πλήρη κατάλογο εκθεμάτων για την έκθεση: Θησαυροί του Αγίου Όρους)

http://www.hri.org/culture97/agoros/index.html (Θησαυροί Αγίου Όρους)

  5η Ομάδα
Πηγαίνοντας στις ιστοσελίδες που σας δίνονται απαντήστε στις ερωτήσεις του 5ου φύλλου εργασίας. Παρουσιάστε το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους.

εκκλησίας της Ελλάδος με on line βιβλιοθήκη, αποσπάσματα από το βιβλίο «Το μέγα
Γεροντικόν»)
(ιστοσελίδα για το Άγιο Όρος με παράθεση κειμένων αγιορειτών πατέρων)
http://www.culture.gr/2/21/218/g21821.html (ιστοσελίδα του υπουργείου πολιτισμού με
συνοπτικές πληροφορίες για τη φύση και το περιβάλλον στο Άγιο Όρος)
http://www.culture.gr/2/21/218/g21813.html (ιστοσελίδα του υπουργείου πολιτισμού που
παρουσιάζει συνοπτικά τις εξελίξεις των τελευταίων τριάντα χρόνων με στοιχεία για τον
αριθμό των μοναχών, το μορφωτικό τους επίπεδο, την ανοικοδόμηση που παρατηρείται
τελευταία κ.λ.π.)

4η Διδακτική ώρα
Όλες οι ομάδες όλη τη διάρκεια της αναζήτησης στο διαδίκτυο, θα τυπώσουν αντιπροσωπευτικές εικόνες και κείμενα σε σχέση με το θέμα που είχαν ασχοληθεί και θα κατασκευάσουν ένα κολάζ  ( εφημερίδα τοίχου ) με θέμα το < Άγιο Όρος >.
Θα κλείσουν την ενότητα απομυθοποιώντας το < άβατων > του Αγίου Όρους για το γυναικείο φύλο, απαντώντας στην ερώτηση που αποτελεί και τον τίτλο του σεναρίου.
Γιατί αποκαλείται το Άγιο Όρος < περιβόλι της Παναγιάς > ; 6ο Φύλλο εργασίας


ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Word : Με το λογισμικό γενικής χρήσης θα δημιουργηθούν τα φύλλα εργασίας.
Google – ιστοσελίδες : Θα επισκεφτούν συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους για την αναζήτηση πληροφοριών, εικόνων , απαντήσεων στα ερωτήματα των εργασιών.
 Google  earth : Δυνατότητα άμεσης επαφής με τις μονές του Αγίου Όρους και το περιβάλλον.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση γίνεται όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Ο  δάσκαλος παρακολουθεί, βοηθά  και συντονίζει πάντα διακριτικά τη λειτουργία των ομάδων.
Αξιολογείται :
·         Η ανάπτυξη των πρωτοβουλιών των ομάδων
·         Η συνεργασία και η επικοινωνία  που αναπτύχθηκε μέσα στην ομάδα και ανάμεσα σε όλες τις ομάδες.
·         Η αξιοποίηση του διαδυκτίου , των νέων εκπαιδευτικών λογισμικών και η χρήση τους από τους μαθητές.
·         Ο τρόπος παρουσίασης των συμπερασμάτων.
·         Τέλος, αξιολογείται το γεγονός αν είναι απαραίτητη η διδασκαλία των θρησκευτικών στο σχολείο, με παιδαγωγική και ανθρωπιστική προσέγγιση.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί και σε άλλα μαθήματα δίνοντας στο σενάριο μια διαθεματική προσέγγιση.
1.    Ιστορία : Αναφορά σε ιστορικές περιόδους ακμής , παρακμής, τουρκοκρατίας και σύγχρονης ιστορίας του Αγίου Όρους.
2.    Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή : Ειδικό καθεστώς διοίκησης του Αγίου Όρους.
3.    Εικαστικά : Κατασκευή κολλάζ και εφημερίδας τοίχου.
4.    Πληροφορική : Οι εργασίες των ομάδων μπορούν να πάρουν τη μορφή project και να παρουσιαστούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ


9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Βιβλίο μαθητή - Αναζητώντας τη αλήθεια στην ζωή μας, Ο.Ε.Δ.Β., ΑΘΗΝΑ 2008
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Βιβλίο δασκάλου - Αναζητώντας τη αλήθεια στην ζωή μας, Ο.Ε.Δ.Β., ΑΘΗΝΑ 2007
Κογκούλης Ι., 1991, Διδακτική των Θρησκευτικών, εκδ. αφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη.

Πασιαρδή Γ., 2001, Το σχολικό κλίμα, Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση των βασικών παραμέτρων του, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Αγγελόπουλος Νικόλαος, Διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου (internet) στη διδασκαλία μαθήματος των Θρησκευτικών σενάριο διδασκαλίας του για την ενότητα “Το Άγιον Όρος

Πορτελάνος Σταμάτης, Η διαπολιτισμική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών στο       Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών) και στο Α.Π.Σ. (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) στην Α/θμια Εκπαίδευση

Υπουργείο πολιτισμού (http://www.culture.gr)       
                                
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, project: Θεόδωρος                                                     (http://www.fhw.gr/projects/theodoros/gr)
Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (http://www.kedak.gr)
 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Εκκλησίας της Ελλάδος Ιστοσελίδα για το Άγιο   Όρος (http://www.mountathos.gr)
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση: (http://www.ert.gr)


         

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου