Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

ΧΑΛΚΙΔΑ, Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ταυτότητα  : σελ. 3
Σκεπτικό Σεναρίου και καινοτομίες και Προστιθέμενη αξία:  σελ. 3
Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητή : σελ. 5
Διδακτικά προβλήματα: σελ. 5
Κοινωνική Ενορχήστρωση: σελ. 6
Γνωστικοί στόχοι :  σελ. 6
Πορεία διδασκαλίας : σελ. 8
Συμπληρωματική άσκηση : σελ. 13
Αξιολόγηση : σελ.13
Δικτυογραφία : σελ. 13
Βιβλιογραφία : σελ.14
Στο τέλος της εργασίας επισυνάπτονται τα κείμενα και τα φύλλα εργασίας που περιέχονται στο cd.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 ΔΑΣΚΑΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Παπαγεωργίου Ευαγγελία, δασκάλα 14ο Δημοτικό σχολείο Χαλκίδας.
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:Το σενάριο αφορά το γνωστικό αντικείμενο ΓΛΩΣΣΑΣ στ’ τάξης στην α’ ενότητα «ΤΑΞΙΔΙΑ-ΤΟΠΟΙ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ»
ΘΕΜΑ:Η Χαλκίδα, σημείο αναφοράς από το απώτερο παρελθόν σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η επιστήμη, η τεχνολογία, η ιστορία. Αξίζει να την γνωρίσουμε .
ΧΡΟΝΟΣ: 10 διδακτικές ώρες
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ :
Το σενάριο αφορά στις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και της Αισθητικής Αγωγής της ΣΤ’ τάξης, με θέμα συμβατό με το Α.Π.Σ και Δ.Ε.Π.Π.Σ.
             Το  θέμα του σεναρίου είναι η Χαλκίδα ως διαχρονικό σημείο αναφοράς σε τομείς όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η ιστορία οι τέχνες. 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ: Το επιχείρημα μας σε αυτή την εργασία είναι να διδαχτούν τα παιδιά για την Χαλκίδα χρησιμοποιώντας τα TΠΕ και ταυτοχρονα να είμαστε σύμφωνα με τα ΑΠ και ΔΕΠΠΣ. Eτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε το POWER POINT με φωτογραφίες, παιχνίδια, μουσικά βίντεο, κείμενα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή ώστε τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, που σε ένα συμβατικό μάθημα στην τάξη δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Επιπρόσθετα          η επιδίωξή μας είναι μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον ώστε μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης θα γίνει η προσέγγιση της γνώσης.
       ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: Η χρήση των ΤΠΕ διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και  να προσεγγίσει  έτσι ευκολότερα τον παιδαγωγικό στόχο, o oποίος είναι η γνωριμία των μαθητών με τον τόπο τους, γιατί έχει στην διάθεση του σπουδαία εργαλεία :
   Το λογισμικό του power point αποτελεί μέσο αφόρμησης και κάνει πιο προσιτές τις παρεχόμενες δραστηριότητες γιατί περιλαμβάνει Πολυμεσικά εργαλεία (π.χ. video που προβάλλεται στη γνωριμία των παιδιών με τον Ι. Βελισσαρίου), εργαλεία Web 2.0 (π.χ. χρησιμοποιούμε το YouTube για να προβληθούν video clips με τραγούδια σχετικά με την πόλη, το Wikipedia χρησιμεύει για άντληση πληροφοριών σχετικές με το φαινόμενο του Ευρίπου κ.α,   σύνδεση στο διαδίκτυογια να ακούσουν μελοποιημένα έργα του Χαλκιδέου ποιητή Σκαρίμπα)  που βοηθούν τους μαθητές να αναζητήσουν τη γνώση από ποικιλία πηγών και σύγκρισής των αποτελεσμάτων λαμβάνοντας έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία .
   Το λογισμικό επεξεργαστή κειμένου γενικής χρήσης,  και το λογισμικό Ιδεοκατασκευές, βοηθούν τους μαθητές στη σύνταξη και παραγωγή γραπτού λόγου και κάνουν τη μάθηση πολύ ενδιαφέρουσα.(Τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν νοηματικές και γραμματικές ασκησεις ανοικτού και κλειστού τύπου που θα απαντηθούν σε περιβάλλον world, καθώς και ασκήσεις δημιουργίας περιγραφικών κειμένων που θα εκτελεστούν με το πρόγραμμα «Ιδεοκατασκευές». Το πρόγραμμα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι τα παιδιά βοηθιούνται ώστε να δομήσουν βήμα βήμα τις ιδέες τους, με αποτέλεσμα το τελικό κείμενο που έχει δημιουργηθεί να βρίσκεται σε σαφώς πιο βελτιωμένο στη δομή συγκριτικά με αν θα γινόταν σε ένα world).
   Τα συστήματα έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας tux paint, σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή κειμένου μας δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων (λόγος και εικόνα). Ένα παράδειγμα εφαρμογής είναι όταν τα παιδιά ακούνε το μελοποιημένο ποίημα «Σπασμένο Καράβι», καλούνται να ζωγραφίσουν κάτι εμπνευσμένα απο αυτό το ποιήμα με τη  βοήθεια αυτού του προγράμματος).
   Το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού ινστιτούτου χρησιμοποιείται  στοχευμένα με τις ασκήσεις που περιλαμβάνουν έργα τέχνης π.χ. όπως η άσκηση «το χαμόγελο» που τα παιδιά καλούνται να πληκτρολογήσουν ενα κείμενο εμπνευσμένο απο το έργο τέχνης που τους δίνεται. Mε αυτή την άσκηση γίνεται μια εισαγωγή και στον χώρο της τέχνης.
   Mε το hot potatoes σχηματίζονται ασκήσεις δομής της γλώσσας και αλληλεξάρτησης των λέξεων. Με το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζονται δυο ασκήσεις: η πρώτη είναι  με σταυρόλεξο το οποίο δίνεται συμπληρωμένο και ζητείται απο τα παιδιά να δώσουν τους ορισμούς, κάνοντας μια εξάσκηση στο να περιγράφουν συγκεκριμένα πράγματα χωρίς γενικότητες και με λίγα λόγια. Η δεύτερη άσκηση ζητάει απο τους μαθητές διαισθητικά να αντιστοιχήσουν τα έργα του Δ. Μυταρά και του Γ. Μόραλη με τα πορτρέτα τους , κάνοντας μια εισαγωγή στις τεχνοτροπίες και στο προσωπικό ύφος των δυο διακεκριμένων καλλιτεχνών.
   Με το zigsaw puzzle σχηματίζονται παιχνίδια παζλ τα οποία ακονίζουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του εκπαιδευομένου. Συγκεκριμένα ενα τέτοιο πάζλ είναι στην εισαγωγή του λογισμικού, που δίνει στα παιδιά την δυνατότητα να φτιάξουν την φωτογραφία του Κόκκινου Σπιτιού, που αποτελεί τοπόσημο της Χαλκίδας και έτσι με χαλαρή διάθεση να ξεκινήσουν το ταξίδι στο λογισμικό αυτό.
   Με τη χρήση του Google Earth τα παιδιά συνειδητοποιούν την   γεωγραφική  θέση και το μέγεθος της  Χαλκίδας καθώς και του      κάστρου του Καράμπαμπα. 

                    ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
       - Ως προς τις Τεχνολογίες: Για να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να διατρέξει το λογισμικό μέσα στο χρονικό διάστημα των δέκα διδακτικών ωρών, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται σχεδόν άψογα τα λογισμικά γενικής χρήσης του office. Επίσης κρίνεται σκόπιμο να έχει δαπανηθεί αρκετή ώρα στις οδηγίες προς τα παιδιά πάνω στις Ιδεοκατασκευές και tux paint. Γι αυτό κρίνεται σκόπιμο η πρώτη επαφή των παιδιών με τα λογισμικά αυτά να έχει γίνει σε προηγούμενες χρονιές ώστε να μην δαπανηθεί πολύτιμος χρόνος στα διαδικαστικά.
 - Ως προς το περιεχόμενο του μαθήματος: οι μαθητές για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό και να επωφεληθούν από τις παροχές του κρίνεται απαραίτητο να βρίσκονται σε καλό επίπεδο στην κατανόηση κειμένου και στη γραπτή έκφραση. Επιπλέον θεωρείται δεδομένη η ικανότητα των μαθητών  να κάνουν νοητά ταξίδια στο χρόνο και να προσδιορίζουν χρονικά τα γεγονότα. Φυσικά επιχειρείται με το λογισμικό μια στοιχειώδη επιμόρφωση πάνω στην αισθητική αγωγή, που καλό θα ήταν να έχει γίνει από νωρίτερα προπαρασκευαστικό μάθημα .
- ως προς τις υποχρεώσεις συνεργασίας: Το λογισμικό απευθύνεται σε παιδιά ε’-στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Από  αυτή την ηλικία  θεωρείται προαπαιτούμενο η γνώση των αρετών της ομαδοσυνεργατικότητας και της ευγενούς άμιλλας. Το ιδανικό θα είναι τα παιδιά να έχουν δουλέψει σε ομάδες να γνωρίζουν το πώς λειτουργεί η ομάδα και σε ποιους ρόλους αποδίδουν καλύτερα και να ενώνονται ως μια δύναμη προκειμένου να ξεπεράσουν τους συμπαίκτες τους. Οι ασκήσεις και τα φύλλα εργασίας δεν δίνουν ακριβείς οδηγίες για το αν θα συμπληρωθούν ομαδικά ή ατομικά, γιατί αφήνουν την ελευθερία επιλογής στα παιδιά και τον εκπαιδευτικό. Σε ένα γενικό πλάνο μπορούν να δουλευτούν ομαδικά και τα οφέλη να είναι πολλαπλά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα διδακτικά προβλήματα προκειμένου το λογισμικό να διδαχτεί και να δώσει όσο γίνεται περισσότερα οφέλη έχουν σχέση πρωτίστως με την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων. Θα πρέπει να υπάρχει η άνεση χειρισμού προτζέκτορα, σύνδεσης των υπολογιστών σε δίκτυο, και απρόσκοπτη πρόσβαση στο internet.
Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει χειρισμό Pc και όλων των προγραμμάτων του λογισμικού τόσο καλά ώστε να επιλύει χωρίς σπατάλη χρόνου όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με αυτά κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
 Σε ότι αφορά τους μαθητές , είναι γνωστή η δυσκολία που έχουν στην παραγωγή γραπτών κειμένων τόσο περιγραφικών τόσο και αφηγηματικών. Αυτό σημαίνει οτι για να δημιουργηθούν αξιόλογα κείμενα απο τα παιδιά δε θα πρέπει να είμαστε φειδωλοί στο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.  Επίσης, πρεπει να αναφερθεί και το ότι θεωρείται δεδομένη η μεγάλη εξοικειωση των παιδιών με τον υπολογιστή ώστε να μπορούν να απαντούν στις ασκήσεις και να παράγουν κείμενα μέσω αυτού. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε τις πιθανές γνώσεις του κάθενός υποτιθέμενου μαθητή και αυτό σίγουρα είναι ένας παράγοντας που θα δημιουργήσει ανωμαλία στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω pc.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ                                                   
Οι 21 μαθητές της τάξης θα χωριστούν σε 7 ομάδες των τριών ατόμων η κάθε μια. Στο χώρο υλοποίησης του σεναρίου (εργαστήριο υπολογιστών, τάξη) θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος  και η καθοδηγούμενη διερεύνηση. Ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να εγκαταστήσει στους υπολογιστές τα φύλλα εργασίας κάθε ομάδας, όμως επειδή κάποιες ενότητες περιλαμβάνουν και κείμενα μεγάλης έκτασης που για να διδακτούν δεν επαρκεί το Power point μοιράζονται σε κάθε παιδί φωτοτυπίες για να μελετήσουν το κείμενο και να το κρατήσουν. Ο δάσκαλος φροντίζει με τις κατάλληλες ερωτήσεις και παρατηρήσεις να καθοδηγήσει την ομαδική εργασία χωρίς να επηρεάζει την αυθόρμητη έκφραση των ιδεών και την κριτική σκέψη των παιδιών. Καθ’ όλη τη διαδικασία είναι καθοδηγητής, διευκολυντής και αρωγός. Οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους στην τάξη και συνεργάζονται μεταξύ τους.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Ως γενικό σκοπό του σεναρίου ορίζουμε την εξάσκηση των μαθητών στην παραγωγή περιγραφικών κειμένων εξοικειώνοντάς τους παράλληλα και με τη διαδικασία άντλησης και αξιοποίησης υλικού από το διαδίκτυο με στόχο την γνώση μας για την Χαλκίδα.

Ειδικότερα, οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει:

Γνωστικοί στόχοι:

ü Να χρησιμοποιούν σωστά τα ρήματα και με συνέπεια τους χρόνους των ρημάτων προκειμένου να γράψουν ένα κείμενο αφηγηματικό ή περιγραφικό.(Φύλλο εργασίας για Πολεμικό ταξίδι άσκ. Γ , Η.   Φύλλο εργασίας για επιστήμονα άσκ. Γ. Φύλλο εργασίας για απελευθέρωση Εύβοιας από τους Τούρκους  άσκ. Ε,ΣΤ. Φύλλο εργσίας για κατάκτηση της Εύβοιας Α4, Λογισμικού παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΄γλώσσα ε’ –στ’ ενότητα: Λούνα Παρκ, άσκηση: κύριος Πατάτας)
ü Να αναγνωρίζουν σε κείμενα και να χρησιμοποιούν  στον γραπτό λόγο επίθετα. (Λογισμικού παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΄γλώσσα ε’-στ’, ενότητα «Περιβάλλον και τοπίο», άσκηση “Ταξιδεύω”, “Κωπαΐδα”, Φύλλο εργασίας 1,ασκ.Βii, Φύλλο εργ. για Πολεμικό Ταξίδι άσκ. Β, Φύλλο εργασίας για απελευθέρωση της Εύβοιας άσκηση Δ)
ü Να μπορούν να διακρίνουν τα σημαντικά μέρη μιας ιστορίας ώστε να κάνουν περίληψη και να εξηγούν με δικά τους λόγια ένα κείμενο (Φύλλο εργ. για γέφυρες άσκηση Δ, Φύλλο εργ. για απελευθέρωση Εύβοιας άσκ. Α, Φύλλο εργ. για κατάκτηση Εύβοιας Α3, Γ)
ü Να κατανοούν το κείμενο που διαβάζουν και να απαντούν σε ερωτήσεις. (Φύλλο εργασίας για γέφυρες άσκηση Δ, φύλλο εργασίας  για κατάκτηση Εύβοιας Α1,2,3 Φύλλο εργ. για απελευθέρωση Εύβοιας Α,Β, Φύλλο εργασίας για Πολεμικό Ταξίδι, άσκηση Δ)
ü Να περιγράφουν συναισθήματα με γραπτό λόγο (Φύλλο εργασίας για Πολεμικό Ταξίδι, άσκηση Ε, Φύλλο εργασίας 1, άσκηση Βii, Φύλλο εργ. για απελευθέρωση Εύβοιας άσκ. Γ)
ü Να εξασκηθούν στην ακουστική αντίληψη. (Φύλλο εργασίας για αφίσα με εκδηλώσεις ασκήσεις 2,3, βίντεο σχετικό με Μιαούλη και Βελισσαρίου)
     Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
ü Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται.(Όλες οι δραστηριότητες διότι οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και συμμετέχουν όλοι).
ü Να εξασκηθούν στην παρατηρητικότητα (Φύλλο εργασίας για γέφυρες, ασκήσεις Γ,Δ,Ε. Φύλλο εργασίας για κατάκτηση Εύβοιας άσκηση Β, Φύλλο εργασίας για απελευθέρωση Εύβοιας ασκήσεις  Α,Β.)
ü Να κινητοποιήσουν τη φαντασία τους (φύλλο εργασίας για αφίσα με εκδηλώσεις ασκήσεις 3 Α,Β)    
ü Να αντιλιφθούν στη ζωγραφική το ιδιαίτερο-προσωπικό ύφος των καλλιτεχνών και να το διακρίνουν στοιχειωδώς. (εργασία αντιστοιχησης στη διαφάνεια των Καλλιτεχνών)
ü Να είναι σε θέση να εκφράζονται εικαστικά κάνοντας χρήση του tux paint.
Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
ü Να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. (Όλες οι δραστηριότητες βοηθούν σε αυτό εφόσον οι  μαθητές εργάζονται ομαδικά και συμμετέχουν όλοι).
ü Να γνωρίσουν περισσότερο  τη Χαλκίδα και να την αγαπήσουν (Όλες οι ενότητες έχουν σχέση με τη Χαλκίδα)
Στόχοι σε σχέση με τα ΤΠΕ
ü Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών. (Λογισμικό παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΄γλώσσα ε’ – στ’)
ü Να εκτιμήσουν την αξία των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία με παιχνίδια όπως το παζλ στο εισαγωγικό μάθημα του POWER POINT και τις αντιστοιχίσεις όπως στη διαφάνεια των καλλιτεχνών.
ü Να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο και  να επιλέγουν αυτές που χρειάζονται(Φύλλο εργασίας για γέφυρες άσκ. Γ,Δ, Φύλλο εργ. για κατάκτηση Εύβοιας άσκ Β, Φύλλο εργ για απελευθέρωση Εύβοιας άσκ. Γ, Φύλλο εργ. για επιστήμονα, άσκ.Β)

Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων
Παρουσίαση ροής εφαρμογής των δραστηριοτήτων:
1η Διδακτική ώρα
H 1η διδακτική ώρα είναι εισαγωγική, γίνεται αφόρμηση από τον τίτλο της α’ ενότητας του βιβλίου της γλώσσας ο οποίος είναι «Ταξίδια, τόποι μεταφορικά μέσα». Συζητούμε με τα παιδιά πως τους φαίνεται η Χαλκίδα σαν ταξιδιωτικός προορισμός και εισάγουμε το λογισμικό power point  και ακούμε το τραγούδι του Zερβουδάκη  για τη Χαλκίδα, βλέπουμε διάφορα τοπόσημα στο βιντεο κλίπ .Στη δεύτερη σελίδα του λογισμικού έχουμε την γνωριμία των μαθητών με τα παιδιά, τον Αλέξανδρο και τη Λουκία οι οποίοι μετακόμισαν πρόσφατα από ένα άλλο νησί. Τα παιδιά χαλαρώνουν ευχάριστα παίζοντας το παζλ της δεύτερης σελίδας. Είναι το εμβληματικό «Kόκκινο Σπίτι» . Βλέπουμε τις φωτογραφίες της τρίτης σελίδας και κάνουμε τους συσχετισμούς. Τα παιδιά εδώ ρωτούνται ποιες είναι οι ομοιότητες των εικόνων. Εκείνα θα πρέπει να απαντήσουν ότι και οι δυο εικόνες δείχνουν ένα θαλάσσιο στενό. Στη συνέχεια θα δουν και στο χάρτη της τάξης τη γεωγραφική θέση των στενών. Κλείνοντας τη διδακτική ώρα γίνεται η διαπίστωση ότι η Λευκάδα και η Εύβοια έχουν το κοινό χαρακτηριστικό να είναι νησιά πολύ κοντά στον Κυρίως κορμό της Ελλάδας και γι αυτό μπορούμε με μια γέφυρα να περάσουμε απέναντι.
2η Διδακτική ώρα
Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα μπαίνουμε πλέον στο κυρίως θέμα του λογισμικού. Είναι η σελίδα 4 που έχει τα περιεχόμενα. Εδώ κάθε κουμπί-φωτογραφία αποτελεί μια διδακτική ενότητα. Δεν απαιτείται γραμμική εφαρμογή των ενοτήτων. Η τάξη μπορεί να ξεκινήσει από όποια φωτογραφία-ενότητα επιθυμεί. Εμείς επιλέγουμε τη φωτογραφία με τίτλο  «περάστε απέναντι» γιατί είναι συνέχεια της διαφάνειας 3 που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Εδώ τα παιδιά έχουν να συσχετίσουν τις γέφυρες και τους γεωγραφικούς τόπους Χαλκίδα –Λευκάδα . Διευκρινίζεται από το δάσκαλο ότι στο προηγούμενο μάθημα είδαμε το θαλάσσιο στενό από ψηλά ενώ τώρα βλέπουμε πώς είναι το θαλάσσιο στενό στην πραγματικότητα.
Οι φωτογραφίες αποτελούν αφορμή για συζητήσεις όπως «πόσο διαφορετικές γέφυρες υπάρχουν και τι μπορεί να ενώσουμε με την γέφυρα.»  Στο τέλος προβάλλεται ένα βιντεο με τίτλο «Η παλιά Χαλκίδα» μέσω power point που θα εμπλουτίσει τις γνώσεις τους για την τεχνολογία της Γέφυρας Ευρίπου ανάλογα με τις εποχές και  στη συνέχεια τους δίνεται φωτοτυπία με πληροφορίες για την γέφυρα του Ευρίπου και ανοίγουν το φύλλο εργασίας για γέφυρες .   Ο δάσκαλος είναι συνεχώς βοηθός κατά τη συμπλήρωση του Φύλλου εργασίας γιατί οι έννοιες είναι πολλές . Η άσκηση Γ συμπληρώνεται με τη βοήθεια των παραπάνω συμπληρωματικών πληροφοριών. Η άσκηση Γ συμπληρώνεται εφόσον τα παιδιά έχουν πατήσει κλικ στο Φαινόμενο του Ευρίπου.  Από εδώ η κάθε ομάδα των τριών μαθητών μόνη της και ανεξάρτητα συλλέγει τις πληροφορίες της και παρατηρεί το φαινόμενο. Η άσκηση Ε αποτελεί μια διεύρυνση των γνώσεων που πήραν μέχρι τώρα οι μαθητές και θα πρέπει να την συμπληρώσουν με τη βοήθεια του δασκάλου τους. Στην άσκηση ΣΤ οι ομάδες συμπληρώνουν κατά το δυνατόν χωρίς βοήθεια και ανεξάρτητα. Στο τέλος της ώρας τα φυλλάδια εργασίας εκτυπώνονται και διορθώνονται από το δάσκαλο για νώστε να δεί αν οι ομάδες δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά για να πετύχουν το στόχο που είναι η συμπλήρωση σωστών απαντήσεων του φυλλαδίου.
3η Διδακτική ώρα
Από τη σελίδα των περιεχομένων ανοίγουμε την εικόνα «Ένας μεγάλος επιστήμονας». Έχοντας ως αφόρμηση την φωτογραφία του Παπανικολάου μπροστά στο μικροσκόπιο και τα λόγια του μέσα σε εισαγωγικά, αρχίζει η συζήτηση για το ποια είναι τα ιδανικά του ανθρώπου και του επιστήμονα. Η συζήτηση αυτή μπορεί να έχει προεκτάσεις και στις αξίες που πρέπει να διέπουν τους πολίτες, γνωριμία με τις έννοιες «ανθρωπιά», «ουμανισμός», κατανόηση προς τον συνάνθρωπό μας, ποιές είναι οι λεγόμενες «ανθρωπιστικές επιστήμες». Μετά ανοίγουν το κείμενο «Ένας Κυμαίος εφευρέτης», και αφού διαβάσουν λίγα στοιχεία για την καθημερινότητα του, στη συνεχεία τα παιδιά ανοίγουν το φύλλο εργασίας που ξεκινάει με τον επιστήμονα και τη γέφυρα που πήρε το όνομα του. Οι ασκήσεις για να συμπληρωθούν οι μαθητές θα ανατρέξουν στις σχετικές ιστοσελίδες και από εκεί θα καταλάβουν ποιο είναι το επιστημονικό έργο του Παπανικολάου και θα συντάξουν την ταυτότητά του. Αφού συμπληρωθεί η άσκηση αυτή, οι ομάδες θα προχωρήσουν στη επόμενη άσκηση που είναι γραμματικής. Επειδή υπάρχει περίπτωση τα παιδιά να μπερδευτούν με την επιλογή των προτάσεων καλό θα είναι να την ανακοινώνουν στο δάσκαλο και αν αυτός την βρίσκει εύκολη για περαιτέρω γραμματική επεξεργασία, τότε να προχωρήσουν . Ο έλεγχος των φύλλων εργασίας από το δάσκαλο γίνεται ταυτόχρονα γιατί οι ομάδες ανακοινώνουν στην τάξη τις απαντήσεις τους
4η Διδακτική ώρα
Επιλέγεται από τη σελίδα των περιεχομένων του powerpoint η φωτογραφία με τίτλο «από αρχαιοτάτων χρόνων». Η αφόρμηση γίνεται με την προβολή των φωτογραφιών της πρώτης σελίδας με τις οποίες τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η περιοχή ήταν από πάντοτε κατοικημένη και μάλιστα πυκνά. Στην επόμενη σελίδα του Powerpoint θέμα είναι η εμπορική ακμή της αρχαίας Χαλκίδας και η πλούτος που συνεπάγεται. Οι φωτογραφίες μας δίνουν αφορμή για συζήτηση όπως» «η Χαλκίδα ευνοήθηκε από τη γεωγραφική της θέση ώστε να έχει τόσο μακραίωνη ύπαρξη;» Η Τρίτη σελίδα εξηγεί τους λόγους του Ληλάντιου πολέμου, γίνεται λόγος για τα δεινά που φέρνουν οι διαμάχες ακόμα και ανάμεσα  στις πόλεις που έχουν δύναμη και πλούτο , κουβεντιάζουμε για το ενδεχόμενο αν δεν γινόταν ο Ληλάντιος Πόλεμος πόσο καλύτερα θα είχε εξελιχθεί και η Χαλκίδα και η Ερέτρια και έτσι κλείνει ο κύκλος της ένδοξης αρχαίας ιστορίας της περιοχής. Οι εργασίες τη ενότητας προέρχονται από το λογισμικό γλώσσες της ε’-στ’ τάξης του Παιδαγωγικού ινστιτούτου,  (ενότητα: περιβάλλον και τοπίο, άσκηση: «Ακακία και Γλυσίνια», ενότητα Λούνα Πάρκ , άσκηση: κύριος Πατάτας). Εδώ οι ομάδες δουλεύουν ανεξάρτητα και προσπαθούν αμέσως να διορθώσουν τις απαντήσεις τους γιατί αμέσως τους παρουσιάζεται αν έχουν κάνει λάθος (ασκήσεις κλειστού τύπου) και ο δάσκαλος επιβλέπει.
5η Διδακτική ώρα
Από την σελίδα των περιεχομένων του Powerpoint κάνουμε κλικ στη φωτογραφία « Ο Μωάμεθ ο πορθητής και η Χαλκίδα». Τα παιδιά έχουν μπροστά τους σε φωτοτυπία το κείμενο του Φ. Κόντογλου που εξιστορεί όσα συνέβησαν την εποχή που κατακτήθηκε η Εύβοια από τους Τούρκους. Είναι ένα κείμενο με πολλούς ιδιωματισμούς και αρκετά μακροσκελές. Γι’ αυτό το λόγο το powerpoint παίζει επικουρικό ρόλο, προβάλλοντας φωτογραφίες από πού κατατοπίζουν τα παιδία και τα κάνει να συνειδητοποιούν ότι είναι πραγματικότητα όσα διαβάζουν. Ο δάσκαλος αφηγείται το κείμενο και κατά διαστήματα στα πολύ δύσκολα σημεία διακόπτει για να επεξηγήσει τους λεκτικούς ιδιωματισμούς. Στη συνέχεια ανοίγει το φύλλο εργασίας για την πολιορκία. Οι ομάδες θα συμπληρώσουν τα τρια σκέλη της άσκησης Α και αφού οι απαντήσεις ανακοινωθούν στην τάξη τότε με τη βοήθεια του Google Earth θα τοποθετήσουν τα γεγονότα που αφηγείται το κείμενο στο χώρο δηλαδή θα βρουν στο χάρτη το Κάστρο του Καράμπαμπα σε αυτό το σημείο ο δάσκαλος θα ρωτήσει «θεωρείτε ότι το σημείο που είναι χτισμένο το κάστρο θεωρείτε ότι έχει στρατηγική σημασία;» τα παιδιά θα διερευνήσουν τη περιοχή μέσω google earth και θα διαπιστώσουν ότι αν και τότε το κάστρο δεν υπήρχε ωστόσο το μέρος όπου χτίστηκε μετέπειτα είναι κυρίας σημασίας. Η περίληψη είναι σκόπιμο να γίνει από κάθε ομάδα ξεχωριστά μέσα στη τάξη, άλλα αν δεν προλάβουν τότε γίνεται ατομικά στο σπίτι.
6η Διδακτική ώρα
Τα παιδιά ξεκινάνε την περιπλάνηση τους από το εικονίδιο «απελευθέρωση της Εύβοιας» που βρίσκεται στον πίνακα περιεχομένων. Εδώ οι φωτογραφίες και των δυο σελίδων της ενότητας που βρίσκονται στο powerpoint έχουν να κάνουν με τους αγωνιστές της Ευβοϊκής  απελευθερωτικής δράσης καθώς και η φωτογραφία του κάστρου που τοποθετήθηκε εδώ προκειμένου να δείξει στα παιδιά ότι είναι δημιούργημα της εποχής της τουρκοκρατίας. Εφόρμηση για συζήτηση και προβληματισμό παίρνουμε και με τις συμπληρωματικές πηγές με τον υπερσύνδεσμο κάτω από τη φωτογραφία με την προτομή του Κριεζώτη και από το βίντεο  που  δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες. Επειδή το βίντεο αυτό είναι πολύ μεγάλο ίσως και να μην φτάσει η διδακτική ώρα. Το κείμενο πάνω στο οποίο έχουν γραφτεί οι ασκήσεις του φύλλου  εργασίας παρουσιάζεται απευθείας στο powerpoint αν και κρίνεται σκόπιμο να έχει δοθεί το ίδιο και σε έντυπη μορφή ώστε να συμμετέχουν όλοι συμπληρώνοντας το δικό τους χαρτί. Στο φύλλο εργασίας οι ασκήσεις Α,Β,Γ είναι νοηματικές ασκήσεις και θα συμπληρωθούν από τις ομάδες οι οποίες θα ανακοινώσουν στην τάξη η κάθε μια τις απαντήσεις τους. Οι επόμενες είναι ασκήσεις γραμματικής  που μπορούν να γίνουν και στο σπίτι από κάθε μαθητή ξεχωριστά και να ελεγχθούν σε έντυπη μορφή από το δάσκαλο την επόμενη ημέρα.
7η Διδακτική ώρα
Από τον πίνακα των περιεχομένων πατάμε το κουμπί με τίτλο «Ήρωας των ηρώων» και το μάθημα ξεκινάει με ένα τραγούδι σε ύφος δημοτικού τραγουδιού ύμνος στον Βελισσάριου. Η δεύτερη σελίδα αυτής της ενότητας παρουσιάζει σε ζωγραφιά την παράδοση των Ιωαννίνων στον Έλληνα βασιλιά. Είναι μια εικόνα που βοηθάει να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια της «παράδοσης» καθώς θα περιγράψουν τα ίδια τα παιδιά προφορικά τι βλέπουν. Η επόμενη σελίδα με την φωτογραφία της Χαλκίδας που δεσπόζει το τάγμα με το όνομα του ήρωα, εισάγει το παιδί κατευθείαν στο γιατί υπάρχει ενότητα γι’ αυτόν τον ήρωα  στο Powerpoint. Ένα βίντεο επίσης δείχνει στα παιδιά με ζωντανό τρόπο το έργο του ήρωα Βελισσαρίου. Εδώ η ενότητα δεν έχει φύλλο εργασίας προκειμένου το παιδί να απολαύσει το ντοκιμαντέρ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικό με το βίντεο που προβλήθηκε και θα δοθεί έμφαση στη στρατιωτική ικανότητα  που επέδειξε χάρη στη οποία υποχρεώθηκαν οι Τούρκοι να διαπραγματευτούν την παράδοση των Ιωαννίνων  ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν όσο το δυνατό καλύτερα τις κάτω από ποιες συνθήκες διεξαγόντουσαν οι πολεμικές επιχειρήσεις  εκείνη της εποχή.
8η Διδακτική ώρα
Η διδακτική ώρα ξεκινάει μπαίνοντας στο εικονίδιο «Πολεμικό Ταξίδι».  Το PowerPoint  εδώ χρησιμεύει ως εφόρμηση για το έντυπο κείμενο που βρίσκεται ήδη στα χέρια των παιδιών. Η χρονική περίοδος στην οποία βρισκόμαστε είναι 1941-1944. Μιλάμε σε τρεις διαφάνειες για τον Ηλία Δρακόπουλο, τον Μ. Φριζή, και τη Λέλα Καραγιάννη, ήρωες με ευβοϊκή καταγωγή. Με τη συζήτηση προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι ο αγώνας για την ελευθερία έχει το τίμημα του και σε κάθε τόπο, σε κάθε εποχή οι άνθρωποι έκαναν θυσίες. Ύστερα από συζήτηση διαβάζουμε και το κείμενο που έχει λογοτεχνικό περιγραφικό ύφος και αναφέρεται στην ίδια περίοδο. Στη συνέχεια ανοίγουμε  το φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει κυρίως ασκήσεις γραμματικής. Η δασκάλα ξεκινάει από την άσκηση Δ  και Ε που είναι  νοηματικές ασκήσεις. Επίσης ζητάται από τα παιδιά να εντοπίσουν από ποιο σημείο του κειμένου εντοπίζεται αντιστροφή των συναισθημάτων . Αυτό δίνει αφορμή για μια ακόμα συζήτηση  σχετικά με το πόσο εύκολα ο πόλεμος επιβάλλει το φόβο στους ανθρώπους . Αφού συμπληρωθούν οι ασκήσεις Δ,Ε  θα γίνει η άσκηση με το πρόγραμμα tux paint ώστε οι μαθητές να είναι στην ίδια διάθεση στο τέλος θα συμπληρωθούν οι γραμματικές ασκήσεις  Α,Β,Γ καθώς και το σταυρόλεξο.
9η Διδακτική ώρα
Η αφόρμηση γίνεται με το εικονίδιο της σελίδας των περιεχομένων «Η Χαλκίδα για τον επισκέπτη». Το κείμενο είναι από  ένα διαφημιστικό φυλλάδιο της Εύβοιας και προτείνει στον επισκέπτη τόπους μέσα στην πόλη που θα επισκεφθεί. Με τους υπερσυνδέσμους πάνω στις λέξεις κλειδιά όπως «μουσείο», θα κατατοπίζονται αμέσως οι μαθητές της τάξης για ποιο μέρος ακριβώς γίνεται λόγος. Πάνω στο κείμενο υπάρχει μια υπερσύνδεση που παραπέμπει στα χρυσά στεφάνια που έχουν βρεθεί από ανασκαφές στον ελληνικό χώρο. Οι μαθητές θα εκπλαγούν όταν μάθουν ότι και στην περιοχή μας υπήρξαν δυο τόσο πολύτιμα ευρήματα το ένα στο νεκροταφείο του Αγ. Στεφάνου και το άλλο στο νεκροταφείο της Αγ. Ελεούσας, περιοχές που θα εντοπίσουμε και στο χάρτη . Θα δοθεί η  ευκαιρία να γίνει συζήτηση σχετικά με τις πληροφορίες που δίνει η ιστοσελίδα όπως ότι ανήκε σε λαμπρό αθλητή με καταγωγή από τη Χαλκίδα Στη συνέχεια πηγαίνουν στο φύλλο εργασίας και από το βιντεο που βλέπουν εντοπίζουν περιοχές που αναφέρονται και στο φυλλάδιο στο εφύλλο εργασίας υπάρχει και μια φωτογραφία από το Google Earth της γειτονιάς τους. Θα εντοπίσουν που βρίσκεται το σχολείο μας και θα γράψουν τα συναισθήματα τους και τις εντυπώσεις τους καθώς βλέπουν από ψηλά το χάρτη.
10η Διδακτική ώρα
Το τελευταίο μάθημα, σε ότι αφορά το λογισμικό, έχει σχέση με γνωστούς Χαλκιδαίος καλλιτέχνες. Πατώντας το εικονίδιο στο power point “έργα και ημέρες» συναντάμε τα παιδιά Αλέξανδρο και Λουκία που εκφράζουν την επιθυμία να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν. Έτσι η επόμενη διαφάνεια παρουσιάζει μια αφίσα που διαφημίζει τις εκδηλώσεις προς τιμήν καταξιωμένων Χαλκιδέων καλλιτεχνών. Με τους υπερσυνδέσμους θα αντιστοιχήσουν το όνομα του καλλιτέχνη με το πρόσωπο του και κάποιες πληροφορίες που δίνονται γι’ αυτόν. Στην επόμενη διαφάνεια, πάλι με υπερσυνδέσμους , τα παιδιά θα ακούσουν και θα δουν έργα. Σε αυτό το σημείο επιχειρείται με το μικρό εικονίδιο τα παιδιά να μπορέσουν με μια ασκησούλα-παιχνίδι να διακρίνουν στοιχειωδώς το προσωπικό ύφος των  καλλιτεχνών  Μόραλη και Μυταρά. Το φυλλάδιο εργασίας περιέχει ασκήσεις παιχνίδια εύκολες και ευχάριστες για τους μαθητές. Θα τις συμπληρώσουν με τη σειρά που βρίσκονται. Πρώτα οι ομάδες θα συμπληρώσουν το κρυπτόλεξο και όταν τελειώσει αυτό θα ακούσουν όλοι μαζί το μελοποιημένο ποίημα «Ουλαλούμ». Η κάθε ομάδα αν έχει δικό της υπολογιστή μπορεί να το ξανακούσει αν κάτι δεν πρόλαβε. Η επόμενη άσκηση είναι με ομόηχες λέξεις. Εδώ μπορούν τα πιδιά να συμπληρώσουν όσες λέξεις μπορούν να βρούν χωρίς περιορισμό.στο τέλος έχουμε την άσκηση tux paint όπου ζητάται από τις ομάδες να να ζωγραφγίσουν ένα σπασμένο καράβι όπως το φαντάζονται. Τα έργα των ομάδων θα προβληθούν στην τάξη και θα ψηφιστεί το καλύτερο.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Εφόσον έχουν διδαχθεί όλες οι θεματικές ενότητες και τα παιδιά έχουν διασκεδάσει με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας μπορεί να γίνει μια ακόμα άσκηση που την βλέπουμε πατώντας το κουμπί κάτω από τα εικονίδια της αρχικής σελίδας. Οι ομάδες να φτιάξουν ένα διαφημιστικό φυλλάδιο που να διαφημίζει την πόλη τους παίρνοντας πληροφορίες από τα φύλα εργασίας που συμπλήρωσαν
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σίγουρα το σενάριο μας περιέχει λάθη, όμως ο εκπαιδευτικός στη διάρκεια της διδασκαλίας του μπορεί να διακρίνει αν η ροή κυλάει κατά τον επιθυμητό τρόπο. Κριτήρια θα είναι:
o  H συμμετοχή των παιδιών στις αφορμές συζήτησης και σε ποιο βαθμό αυτές   ανατροφοδοτούνται , όπως η συζήτηση που θα προκληθεί από την πληροφορία που παίρνουμε ότι από τον Ληλάντιο πόλεμο δεν υπήρξε νικητής.
o  Αν τηρούνται οι κανόνες για ένα καλό διάλογο.
o  Η  ποιότητα της επιχειρηματολογίας που αναπτύσσεται από τους μαθητές ώστε να υποστηρίξουν τη γνώμη τους.
o  Η τήρηση των αρχικών χρονικών ορίων για τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας.
o  Τη συνεργασία και την επικοινωνία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις ομάδες της σχολικής τάξης για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
o  Αν οι μαθητές θεωρούν τις ασκήσεις του επιπέδου τους ή δυσκολέυονται τόσο ώστε να χάνουν το ενδιαφέρον τους τελικά.
o  Τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις στα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας.
o  Αν έχουν αξιοποιήσει το διαδίκτυο όσο τους προτείνεται για να συλλέξουν πληροφορίες, όπως για παράδειγμα στις γέφυρες ή στο φαινόμενο της άμπωτης (Φύλλο εργασίας για τις γέφυρες)..
o  Αν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες. Αυτές δίνονται π.χ με τις ασκήσεις στο πρόγραμμα tux paint , το παζλ.
o  Αν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που τους δίνονται από τις ασκήσεις και τις συζητήσεις να εκφράσουν λεκτικά τα προσωπικά τους συναισθήματα. Όπως να εκφράσουντι διάθεση τους δημιουργεί η ανάγνωση του αποσπάσματος από το κείμενο «Πολεμικό ταξίδι»..
Δικτυογραφία
http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=22
ttp://el.wikipedia.org/wiki/
Βιβλιογραφία
Καραπασχαλίδου, Αμ. (2012).Χαλκίδα η προσωπογραφία της πόλη. Χαλκίδα
Καλέμη, Αλ.(2002) Εύβοια και Σκύρος Ιστορική Περιήγηση. Χαλκίδα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας.
Καλέμη, Αλ.(2001) Ο Κηρέας της Εύβοιας. Χαλκίδα: Κίνητρο
Συκάς, Β.(2011) Μαγευτική Εύβοια. Χαλκίδα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας.
Μαντάς, Ν. (2005) Εύριπος, οι ακατάληπτες παλίρροιες.  Χαλκίδα: Διάμετρος
Ζάχου Κων.(2009), Μεγάλοι Έλληνες, Γεώργιος Παπανικολάου. Αθήνα: εκδόσεις Εθνικής τράπεζας,.)

Καλέμη Αλ. (2003).Μια φορά κι έναν καιρό εκεί στην Εύβοια. Xαλκίδα: Ευβοϊκές εκδόσεις κίνητρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου