Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Ετοιμάσου!! Ένα μαγικό νησί σε περιμένει...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ


2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ


3. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


5. ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ


6. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

10.ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑΤίτλος: .Ετοιμάσου!! Ένα μαγικό νησί σε περιμένει...

·        Ταυτότητα

Σχεδιασμός: Παπουτσή Νάντια
Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αφορά το Μάθημα των Εικαστικών (Α’-Στ’) και συγκεκριμένα τα κεφάλαια «Ταξίδια με το ζωγράφο της χαράς και του ονείρου» (Α’-Β’ Δημοτικού), «Τέχνη της Γης» (Α’-Β’ Δημοτικού), «Ψηφίδες-Ψηφιδωτά» (Ε’-Στ’ Δημοτικού).  Περιοχές που εμπλέκονται είναι η Γλώσσα, η Ιστορία και η τοπική πολιτισμική κληρονομιά. Επίσης το συγκεκριμένο σενάριο είναι εμπνευσμένο από ολόκληρο το νομό Εύβοιας.
Θέμα: Οι εικαστικές δημιουργίες με θέματα που πηγάζουν από την παρατήρηση της φύσης και του ευρύτερου δομημένου περιβάλλοντος, όπως επίσης θέματα που προκύπτουν από την αφήγηση ιστοριών, κατανόηση συμβολισμών και έκφραση συναισθημάτων. Επιπλέον, στο σενάριο αυτό η εκπαιδευτικός με τους μαθητές της θα προσεγγίσουν τον καλλιτέχνη Αλέξη Ακριθάκη και τα έργα τέχνης του όπως και την τέχνη του ψηφιδωτού.          

·          Σκεπτικό της δραστηριότητας

o   Καινοτομίες
Βασική καινοτομία είναι η αλληλεπίδραση τριών βασικών εργαλείων (wiki, ιστολόγιο, ιστοσελίδα) που σε συνδυασμό με τα λογισμικά στατικού χαρακτήρα κάνουν το σενάριο πρωτοποριακό και παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμβάλλον στη διαμόρφωσή του. Ο συνδυασμός στατικών και δυναμικών εργαλείων μετατρέπει τις εφαρμογές αυτές σε μεθοδολογικά και διδακτικά εργαλεία που μπορούν απευθείας να υποστηρίξουν, να διευκολύνουν και να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τη μαθησιακή διδασκαλία και τα αποτελέσματά της. Έτσι οδηγούμαστε σε ένα νέο παράδειγμα μάθησης όπου οι μαθητές έχουν κεντρικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, όχι ως παθητικοί δέκτες της πληροφορίας, αλλά ως ενεργοί συγγραφείς, συν-δημιουργοί, αξιολογητές και κριτικοί σχολιαστές. Ως συνέπεια του προηγούμενου η μαθησιακή διαδικασία γίνεται όλο και πιο πολύ προσωποποιημένη, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ατομικά ενδιαφέροντα του μαθητή. Συγκεκριμένα, στο σενάριο αυτό γίνεται αξιοποίηση των Τ.Π.Ε παιδαγωγικά, η οποία συμβάλλει στη συνεργατική, βιωματική και ολιστική μαθησιακή διαδικασία ενδυναμώνοντας έτσι την κριτική στάση των παιδιών απέναντι στο φαινόμενο της τέχνης. Επιπλέον, δημιουργεί ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον προς τους μαθητές, προκειμένου να τους οδηγήσει στη διερεύνηση καλλιτεχνικών προβλημάτων, στην κατάκτηση γνώσεων όχι μόνο στο μάθημα των Εικαστικών αλλά και διαθεματικά σε άλλα διδακτικά αντικείμενα και στην καλλιέργεια της φαντασίας τους. Αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά μέσα και διάφορα λογισμικά που κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο θα πειραματιστούν, θα εργαστούν ομαδικά σε περιβάλλοντα διερεύνησης, ανακάλυψης και παρατήρησης με σκοπό την ενεργοποίηση της ανάγκης δημιουργίας έργου τέχνης ως αποτέλεσμα αυτών. Ακόμη, με τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στις τεχνικές, τις μορφές και τη γλώσσα της εικαστικής τέχνης του Αλέξη Ακριθάκη, του Land Art, και του ψηφιδωτού καθώς και να αναγνωρίζουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά διαδικασιών για τη δημιουργία έργων τέχνης. Τέλος, σε αυτό το σενάριο μέσα από εικαστικές δραστηριότητες που εντάσσουν την πολιτιστική ζωή  στο μάθημα, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, με μύθους του τόπου τους, θα γνωρίσουν σημαντικούς καλλιτέχνες και τοπόσημα του νομού Εύβοιας.

o Προστιθέμενη αξία
Το συγκεκριμένο σενάριο δίνει έμφαση στη διαθεματικότητα, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη συλλογικότητα και τη συνεργασία με στόχο να γνωρίσουν και να απολαύσουν οι μαθητές τις εικαστικές τέχνες μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων. Επίσης επιδιώκουμε να αποτελέσει η εικαστική δημιουργία το θεμέλιο για δημιουργική γνώση σε διάφορους τομείς της μάθησης. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σεναρίου μέσα από μια παιγνιώδη διαδικασία είναι ελεύθεροι να συμμετέχουν σε εργασίες ατομικές και ομαδικές από τις οποίες παίρνουν πρωτοβουλίες για την αναζήτηση πληροφοριών, την επεξεργασία τους και την αξιοποίησή τους ενώ παράλληλα εμπλουτίζουν τις ιδέες και τις εργασίες τους με την ψηφιακή τεχνολογία. Ειδικότερα,  εφαρμόζουν ψηφιακές μεθόδους και τεχνικές, όπως λήψεις με ψηφιακή φωτογραφική  μηχανή και βίντεο τις οποίες επεξεργάζονται κατόπιν με απλά προγράμματα που προσφέρονται στους σχολικούς υπολογιστές για τη δημιουργία Video Art. Ακόμη στο σενάριο αυτό γίνεται διδακτική εκμετάλλευση εργαλείων Web 2.0 με την οποία επιτυγχάνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών, η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η κοινωνική αλληλεπίδραση. Με τη χρήση των εργαλείων αυτών η διδασκαλία της Τέχνης καθίσταται ενδιαφέρουσα ακόμα και για εκείνα τα παιδιά που δεν είναι ταλαντούχα κερδίζοντας έτσι το μάθημα μεγαλύτερη αποδοχή στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας. Επίσης, οι μαθητές είναι ελεύθεροι να δοκιμάζουν, να κάνουν λάθη, να ξαναδοκιμάζουν μέχρι να ανακαλύψουν από μόνοι τους αυτό που επιδιώκουν. Τα εργαλεία Web 2.0 που χρησιμοποιούνται στο σενάριο προσφέρουν μαθησιακές ευκαιρίες στους μαθητές προκειμένου να αναπτύξουν δικό τους περιεχόμενο, να αναστοχαστούν πάνω στις δράσεις τους ή σε δράσεις των συμμαθητών τους και να αναπτύξουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου όπως η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

Στο Wiki γίνεται η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του σεναρίου, ενώ περιέχονται υπερσυνδέσεις που οδηγούν στην ιστοσελίδα και στο blog του σεναρίου και σε φύλλα εργασίας που καλούνται να συμπληρώσουν οι μαθητές. Το Wiki λειτουργεί ως εργαλείο ομαδικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων (συγγραφή διηγήματος, αλφαβητάρι της θάλασσας κ.α.) και ως μέσο για τη συγγραφή-δημοσίευση των απόψεών τους. Επιπλέον, η  πλατφόρμα αυτή δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να βελτιώσουν, να αναθεωρήσουν και να επανεξετάσουν τις εργασίες τους, απαλλάσσοντας τους από τον παθητικό ρόλο του «καταναλωτή» που δέχεται την πληροφορία που του παρουσιάζεται. Ως χρήστες του Wiki κάνουν αλλαγές και βελτιώσεις και συγχρόνως μαθαίνουν να αποδέχονται τις απόψεις και τις τροποποιήσεις των συμμαθητών τους. Ακόμη τους δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους και την εκπαιδευτικό τους και έξω από την τάξη. Τέλος, μέσω του Wiki η εκπαιδευτικός είναι σε συνεχή επαφή με τους μαθητές της, τους καθοδηγεί, τους αναθέτει δραστηριότητες και τους εμπλέκει στη μαθησιακή διαδικασία.

Το Blog το οποίο έχει σχεδιαστεί από την εκπαιδευτικό για τις ανάγκες του σεναρίου συνδυάζει κείμενα, εικόνα, βίντεο και συνδέσμους που οδηγούν στην ιστοσελίδα και το wiki του σεναρίου. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το blog για να διαβάσουν ανακοινώσεις και οδηγίες που έχει αναρτήσει η εκπαιδευτικός και έχουν πρόσβαση σε πηγές και διδακτικό υλικό, σχετικό με το θέμα τους σεναρίου, που είναι αποθηκευμένο και κατηγοριοποιημένο. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούν και με ιστολογία άλλων σχολείων που επεξεργάζονται το ίδιο θέμα (γνωριμία με τον τόπο τους) και να γνωρίσουν την Εύβοια μέσα από διάφορα διδακτικά αντικείμενα. Στο σενάριο αυτό με τη χρήση του ιστολογίου επιτυγχάνεται η προώθηση της κριτικής και αναλυτικής σκέψης, δημιουργικής και καινοτόμας καθώς και η προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επίσης το ιστολόγιο παρέχει κίνητρα για μελέτη και βοήθεια στους μαθητές με υποστήριξη της διδασκαλίας, χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών μέσα από την προσωπική έκφραση, ως μέσο ενημέρωσης γονέων, δημόσιας προβολής μιας συλλογικής εργασίας στα πλαίσια του μαθήματος και όχι μόνο, αλλά κατ΄επέκταση και ως μέσο γνωριμίας με άλλα σχολεία και ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των σχολείων μέσα από τη συμμετοχή τους σε κοινές δράσεις. Τέλος το ιστολόγιο αξιοποιείται ως portofolio προσωπικών και ομαδικών δημιουργημάτων των μαθητών καθώς καλούνται οι ίδιοι να δημοσιεύσουν υλικό για να δεχθούν ανατροφοδότηση από την εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους ή για να γίνει μια κριτική συζήτηση γύρω από τις δημιουργίες τους.

Η ιστοσελίδα που έχει σχεδιαστεί από την εκπαιδευτικό χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό εργαλείο και προσφέρει στους μαθητές εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το θέμα του σεναρίου σε ψηφιακή μορφή. Το ψηφιοποιημένο υλικό κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς σε αυτό γίνεται χρήση πολυμέσων όπως εικόνες, βίντεο, ήχος και παρουσιάσεις prezi. Επιπλέον η χρήση της ιστοσελίδας δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να επιμηκύνει το χρόνο επαφής του με το γνωστικό αντικείμενο αφού μπορεί να συνδεθεί με αυτή και να λάβει εκπαιδευτικό υλικό όχι μόνο την ώρα του μαθήματος αλλά και οποιαδήποτε άλλη στιγμή κρίνει αυτός κατάλληλη. Η δυνατότητα που έχει ο μαθητής να συνδέεται με την ιστοσελίδα τον εξοικειώνει με τις Τ.Π.Ε και είναι ευρέως αναγνωρισμένη η σημασία της εξοικείωσης των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες. Ακόμα, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα με την ιστοσελίδα του να εισέλθει σε οποιοδήποτε σπίτι, με σύνδεση στο διαδίκτυο και να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό του έργο και το εκπαιδευτικό του υλικό στους μαθητές του και στους γονείς τους. Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται μια εποικοδομητική σχέση συνεργασίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στους γονείς των μαθητών του, η οποία είναι τόσο σημαντική για την εξέλιξη και την πρόοδο των μαθητών.

Στο sumopaint οι μαθητές δημιουργούν το μαγικό χάρτη της Εύβοιας σύμφωνα με την τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη. Αυτό το εντυπωσιακό πακέτο ζωγραφικής μέσα από ένα χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον ωθεί σε ενεργητική δράση το μαθητή και καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη.

Στη συλλογή διαδραστικών εργαλείων Art Zone οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τις εξής δραστηριότητες:
- Στο Sea-Saws θα εικονογραφήσουν ένα παραμύθι με θέμα τη θάλασσα χρησιμοποιώντας φυσικά και τεχνητά αντικείμενα που βρίσκονται κοντά σε μια ακτή. Στην ουσία θα δημιουργήσουν ψηφιακό έργο τέχνης βασισμένο στην τέχνη του Land Art.
- Στο Collage Machine οι μαθητές θα δημιουργήσουν με την τέχνη του κολάζ ένα μεταφορικό μέσο.
- Στο PaintBox οι μαθητές σχεδιάζουν βαλίτσες σύμφωνα με την τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη.
Όλες οι παραπάνω διαδραστικές εφαρμογές προσφέρουν μια διασκεδαστική και κατατοπιστική εισαγωγή σε διάφορες μορφές τέχνης. Διαθέτουν μια ποικιλία από εργαλεία που ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και τη δημιουργικότητα. Ο μαθητής χρησιμοποιώντας αυτές τις εφαρμογές έχει την ευκαιρία να πειραματιστεί, να δοκιμάσει όσες φορές θέλει μέχρι να φτάσει το έργο του στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμα και μαθητές που δεν είναι ιδιαίτερα ταλαντούχοι στο μάθημα των Εικαστικών μπορούν να πετύχουν ένα ωραίο αποτέλεσμα που θα τονώσει την αυτοπεποίθησή τους και θα κάνει τη συμμετοχή τους στο μάθημα πιο ενεργή.

Το mindomo είναι ένα εργαλείο χαρτογράφησης στο διαδίκτυο. Είναι εξαιρετικά ελκυστικό, διακρατικό και ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση του. Με αυτό τα παιδιά σε ομάδες θα συμπληρώσουν έναν εννοιολογικό χάρτη με θέμα την τέχνη του ψηφιδωτού. Έτσι οι μαθητές θα οργανώσουν τη σκέψη τους γύρω από τη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Το εργαλείο αυτό προσφέρει επίσης τη δυνατότητα chat με σκοπό να μπορέσουν οι μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις και μέσω της συζήτησης και της συνεργασίας να καταφέρουν να συμπληρώσουν το χάρτη.

Στο Google documents οι μαθητές θα συγγράψουν ένα μύθο σχετικό με τα Δρακόσπιτα της Εύβοιας καθώς επίσης, θα παραθέσουν σκέψεις και συναισθήματα αφού πρώτα έχουν παρατηρήσει και μελετήσει πίνακες του Αλέξη Ακριθάκη. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται ως μέσο συνεργατικής συγγραφής και ανταλλαγής απόψεων. Λόγω του ότι τα έγγραφά αυτά είναι δημοσιευμένα σε ένα κοινά προσβάσιμο χώρο στο διαδίκτυο μπορούν να είναι επεξεργάσιμα από πολλούς χρήστες και σε οποιονδήποτε χρόνο. Δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα της συνεργατικής συγγραφής και τροποποίησης εγγράφων. Αυτό καταργεί την ανάγκη να αποστέλλονται από τον έναν χρήστη στους άλλους των αναθεωρημένων εγγράφων οπότε απλοποιείται εξαιρετικά η διαδικασία της από κοινού δημιουργίας κάθε εγγράφου. Τέλος, όλες οι αλλαγές που γίνονται αποθηκεύονται αυτόματα και μπορούν να ανακληθούν

Στο πρόγραμμα design a mosaic τα παιδιά δημιουργούν τα δικά τους ψηφιδωτά μοτίβα. Με αυτό το πρόγραμμα πειραματίζονται όσες φορές επιθυμούν, παίρνουν ιδέες από μοτίβα  που τους προτείνει το πρόγραμμα και οπτικοποιούν τις ιδέες τους.

Με το Voki η εκπαιδευτικός παρέχει με ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο οδηγίες που θα βοηθήσουν τα παιδιά στη διεκπεραίωση διάφορων δραστηριοτήτων του σεναρίου. Επίσης οι μαθητές θα το χρησιμοποιήσουν για να παρουσιάσουν στην τάξη το μύθο που έγραψαν σε ομάδες δημιουργώντας ένα avantar του εαυτού τους.

Στο Google earth τα παιδιά επισκέπτονται παραλίες της Εύβοιας και σχεδιάζουν τη διαδρομή που μπορεί να ακολούθησε ο ήρωας του σεναρίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του ξεκινώντας από τη Βόρεια Εύβοια και καταλήγοντας στη Νότια. Η εφαρμογή αυτή κάνει τη διδασκαλία πιο διασκεδαστική, κατανοητή και ελκυστική στους μαθητές, επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή τους στο μάθημα αφού προσφέρει ζωντάνια, παραστατικότητα και αμεσότητα.

Το flipsnack είναι ένα online λογισμικό που επιτρέπει τη μετατροπή εγγράφων PDF σε ψηφιακό βιβλίο. Στο σενάριο αυτό χρησιμοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλίων με θέμα μύθους και παραμύθια από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, τα οποία αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο.

Το Tagxedo είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει να δημιουργήσουμε σύννεφα λέξεων. Η εκπαιδευτικός δημιούργησε ένα τέτοιο σύννεφο λέξεων όπου οι μαθητές πρέπει να το παρατηρήσουν και να καταγράψουν από αυτό μόνο τις λέξεις που έχουν σχέση με την τέχνη του ψηφιδωτού και να της χρησιμοποιήσουν για να συμπληρώσουν έναν εννοιολογικό χάρτη με το ίδιο θέμα. Το σύννεφο είναι αναρτημένο στο ιστολόγιο.

Το zoobrust επιτρέπει τη δημιουργία 3D βιβλίων, δηλαδή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων ιστοριών και σεναρίων σε ένα χώρο όπου μπορούν να πάρουν ζωή και να γίνει εύκολα και γρήγορα η αναπαραγωγή τους. Τα βιβλία που δημιουργούνται αποτελούνται από χαρακτήρες και αντικείμενα που μπορούν να προσθέσουν οι χρήστες είτε ανεβάζοντας δικά τους στοιχεία είτε χρησιμοποιώντας τα ήδη έτοιμα από μια ενσωματωμένη βάση με περισσότερες από 10.000 δωρεάν εικόνες. Στο σενάριο με τη βοήθεια του εργαλείου αυτού η εκπαιδευτικός δημιούργησε ένα βιβλίο με τίτλο «Η Κυρά της θάλασσας» το οποίο είναι αναρτημένο στο ιστολόγιο.

Το Roxio PhotoShow είναι μια online εφαρμογή που μετατρέπει φωτογραφίες σε μουσικό βίντεο. Χρησιμοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό για να παρουσιάσει έργα τέχνης land art που είχαν γίνει στην παραλία των Ελληνικών.

Στο Prezi έχουν σχεδιαστεί από την εκπαιδευτικό παρουσιάσεις σχετικές με το θέμα του σεναρίου. Η παιδαγωγική αξιοποίηση του Prezi ακολουθεί ουσιαστικά τα σενάρια παιδαγωγικής αξιοποίησης των παρουσιάσεων με τη διαφορά όμως της πρωτότυπης και πολύ εύκολης σύνθεσης πολυμέσων και κίνησης που αναμένεται να δώσει καλύτερα αποτελέσματα, μιας και καταφέρνει να διατηρεί την ενότητα του περιεχομένου, κατευθύνοντας εύστοχα την προσοχή. Το Prezi συνδυάζει με πολύ δημιουργικό τρόπο τις αρετές της παρουσίασης με αυτές της κινηματογραφικής προβολής, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει ένα νέο αέρα στην μονοτονία της δημιουργίας, αλλά και παρακολούθησης παρουσιάσεων.

Το little birdtales είναι ένα ωραίο site που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μικρούς μαθητές για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών. Οι μαθητές ακολουθώντας ένα ένα τα βήματα του site είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσουν πολυμεσικές ιστορίες. Επίσης μπορούν να ανεβάσουν εικόνες από τον υπολογιστή τους ή να τις σχεδιάσουν με τα εργαλεία που παρέχει το site. Το μειονέκτημά του είναι ότι δεν μπορείς να γράψεις την ιστορία σου με έλληνικούς χαρακτήρες. Μπορείς όμως να την ηχογραφήσεις χρησιμοποιώντας τη φωνή σου. Στο σενάριο αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές για να ηχογραφήσουν, να εικονογραφήσουν και στη συνέχεια να παρουσιάσουν τους μύθους που έγραψαν.

To befunky είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σενάριο και αποτελεί αρκετά εύχρηστο και συνάμα ισχυρό εργαλείο ψηφιακής εικαστικής.  Οι δυνατότητές του είναι να επεξεργάζεται εικόνες-φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή μετατρέποντάς τες σε ψηφιακές «ζωγραφιές». Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά διαφορετικά φίλτρα, καθ’ ένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και μια καθιερωμένη τεχνική ζωγραφικής. Με τη χρήση του εργαλείου αυτού οι μαθητές θα γίνουν μικροί ζωγράφοι και θα μετατρέψουν σε ψηφιακές ζωγραφιές τις φωτογραφίες που τράβηξαν κατά την επίσκεψή τους στη παραλία της Ν. Αρτάκη. Με αυτό τον τρόπο θα αξιοποιήσουν εικαστικά τις φωτογραφίες και είναι μια ευκαιρία να έρθουν σε μια βιωματική επαφή με τις διάφορες τεχνικές ζωγραφικής, εφαρμόζοντάς τες έστω και με ψηφιακό τρόπο και να τις διερευνήσουν, πειραματιζόμενοι ελεύθερα μέσα σε ένα ευχάριστο συνεργατικό περιβάλλον. Κατ’ επέκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αφόρμηση για να μάθουν οι μαθητές ορισμένα εγκυκλοπαιδικά στοιχεία για τις τεχνικές αυτές.
Γνωστικά-διδακτικά προβλήματα
Οι μαθητές ίσως συναντήσουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που απαιτούν συνεργατική συγγραφή μύθου και παραμυθιού. Η δυσκολία μπορεί να αφορά είτε τη συνεργασία των παιδιών με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και τη λήψη αποφάσεων, είτε τη συνέχιση των ιστοριών χωρίς να επαναλαμβάνονται. Στην δραστηριότητα η οποία υλοποιείται στο χώρο της παραλίας και απαιτεί τη δημιουργία ενός παραμυθιού με τους ήρωες που έχουν φτιάξει , η εκπαιδευτικός μπορεί να καθοδηγήσει κατάλληλα τους μαθητές δίνοντάς τους λέξεις-κλειδιά ή θέτοντας τους κατάλληλες ερωτήσεις για να μπορέσουν να οργανώσουν τις σκέψεις τους. Στη δραστηριότητα όπου πρέπει να δημιουργήσουν έναν μύθο σχετικό με τα δρασκόσπιτα για να τους βοηθήσει τους οδηγεί στο blog του σχολείου όπου υπάρχουν διάφοροι μύθοι για δράκους καθώς και οδηγίες για να οργανώσουν τις σκέψεις τους. Επιπλέον, οι μαθητές ίσως δυσκολευτούν στην κατανόηση των μεθόδων κατασκευής ψηφιδωτών (άμεση και έμμεση). Με τη χρήση βίντεο και εικόνων καθώς και μέσα από συζήτηση  θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία αυτή. Τέλος, είναι πολύ πιθανό οι ομάδες να δυσκολευτούν κατά τη διαδικασία κατασκευής ψηφιδωτού. Εδώ θα πρέπει να έχει προηγηθεί συζήτηση πάνω στις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν πριν κολλήσουν τις ψηφίδες με ατλακόλ πάνω στο σκληρό χαρτί. Αν κάποιες ομάδες δυσκολεύονται στο να κόψουν σε κατάλληλο μέγεθος της ψηφίδες και στο να συνθέσουν το ψηφιδωτό, η εκπαιδευτικός επεμβαίνει δίνοντας κατάλληλες οδηγίες που θα βοηθήσουν τις ομάδες να πετύχουν το προβλεπόμενο αποτέλεσμα.

·        Πλαίσιο εφαρμογής
o   Σε ποιους απευθύνεται: Το εκπαιδευτικό σενάριο αφορά τα κεφάλαια «Ταξίδια με το ζωγράφο της χαράς και του ονείρου» (Α’-Β’ Δημοτικού), «Τέχνη της Γης» (Α’-Β’ Δημοτικού), «Ψηφίδες-Ψηφιδωτά» (Ε’-Στ’ Δημοτικού)  και μπορεί να βρει εφαρμογή σε όλες τις βαθμίδες του Δημοτικού κάνοντας κατάλληλες τροποποιήσεις αν χρειαστεί. Επίσης μπορεί να γίνει συνδιδασκαλία με μια μικρή και μία μεγάλη τάξη.

o   Χρόνος υλοποίησης: 8 διδακτικές ώρες

o   Χώρος υλοποίησης: Το μάθημα είναι αναγκαίο να γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής και στο εργαστήριο των εικαστικών του σχολείου. Επίσης είναι αναγκαία η επίσκεψη σε μια κοντινή παραλία .

o   Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών:
  Ο δάσκαλος έχει φροντίσει οι μαθητές (αν είναι μικρής ηλικίας) να έχουν έρθει σε επαφή με ήρωες της μυθολογίας διαβάζοντας διάφορα κείμενα από τη Μυθολογία και συζητώντας με τα παιδιά, για τις σκέψεις και τις ιδέες που τους γεννιούνται. Επίσης, οι μαθητές καλό θα είναι να:
-      έχουν εξοικειωθεί με την ομαδοσυνεργατική παραγωγή παραμυθιών
-      έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και να έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες, κοινωνική αποδοχή τους άλλου, σεβασμός, αλληλοεπικοινωνία, ανάπτυξη στάσεων έγνοιας και ενδιαφέροντος κ.α.
-      είναι εξοικειωμένοι με την αναζήτηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές στο διαδίκτυο
-      έχουν γνώσεις χρήσης του επεξεργαστή κειμένου, αποθήκευσης εικόνων και κειμένων σε φάκελο
-      έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον λογισμικών ζωγραφικής, του Google Earth και του inspiration.

o   Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα χρειαστούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτής, λογισμικό κειμενογράφου word, internet explorer, το λογισμικό inspiration, η εφαρμογή Google Earth καθώς και το πρόγραμμα Adobe Schockwave Player 12.0.5.146. Ακόμη θα χρειαστούν πηλός, ξύλινες επιφάνειες όπου θα τοποθετηθούν οι ψηφίδες, κόπτες, πινέλα, τέμπερες, ατλακόλ, γυψοκονίαμα, ξύλινες επιφάνειες, φωτογραφική μηχανή και κάμερα. Το Wiki που θα αναρτηθεί για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου βρίσκεται στην διεύθυνση http://eikastikaast.wikispaces.com/. Η ιστοσελίδα και το blog του σεναρίου βρίσκονται στις αντίστοιχες διευθύνσεις http://nadia-pap.wix.com/eikastika  και http://dimotikooinofyta.blogspot.gr/.

o Κοινωνική ενορχήστρωση-Διδακτικά ευρήματα
Το σενάριο αυτό θα υλοποιηθεί με ομαδοσυνεργατική και αποκαλυπτική μέθοδο, καταιγισμό ιδεών, παιχνίδι ρόλων, προσφέρει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βασιζόμενο στην εμπειρική-βιωματική προσέγγιση και αξιοποιεί την διαφοροποιημένη διδασκαλία. Οι μαθητές κατανέμονται σε ανομοιογενής ομάδες και εργάζονται τόσο στον υπολογιστή, όσο και και στο χώρο της παραλίας και του εικαστικού εργαστηρίου του σχολείου. Σε ορισμένες δραστηριότητες πραγματοποιείται ατομική εργασία και εργασία με το σύνολο της τάξης. Το σενάριο υποστηρίζει την καθοδηγούμενη ανακάλυψη-διερεύνηση, δίνοντας τη δυνατότητα στο μαθητή να εκφράζει την άποψή του, να παίρνει πρωτοβουλίες, να αναζητά υλικό σε διάφορες πηγές του ιστολογίου και της ιστοσελίδας και συνειδητά να οργανώνει το έργο του. Μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που αξιοποιείται στο σενάριο οι μαθητές ενώ σε ορισμένες δραστηριότητες δημιουργούν σε ατομικό επίπεδο συνεργάζονται και το επίτευγμά τους συντελείται κοινωνικά. Σε άλλες δραστηριότητες οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, κατανέμουν εργασίες εντός της ομάδας και δουλεύουν μαθαίνοντας να συνεργάζονται όχι μόνο σε επίπεδο διερεύνησης του θέματος αλλά και για την συν-δημιουργία του ομαδικού εικαστικού έργου παρουσιασμένου ως ολότητα. Επίσης, κατά τη διάρκεια του σεναρίου ο μαθητής αντιμετωπίζεται ως μονάδα, με τις δικές του εμπειρίες, δυνατότητες έκφρασης, προσωπικά βιώματα και νοημοσύνη (διαφοροποιημένη διδασκαλία). Η εικαστική πρόταση κάθε μαθητή είναι πάντοτε προσωπική και αυτή ενθαρρύνεται από την εκπαιδευτικό, βοηθώντας το μαθητή να αποφύγει στερεότυπα και να δοκιμάσει και να αναπτύξει τις δικές του επιλογές. Το «προφίλ του μαθητή» που προτείνει το σενάριο αυτό είναι αυτό του «μικρού καλλιτέχνη» με όλες τις προεκτάσεις που ο καλλιτέχνης είχε πάντοτε (καλλιτέχνης-επιστήμονας, φιλόσοφος, ποιητής, ερευνητής, διανοούμενος).
Η δασκάλα έχει καθοδηγητικό, εμψυχωτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο. Παρέχει κίνητρα στους μαθητές και συντονίζει τη διδασκαλία, ώστε να πετύχει την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και να τους ωθήσει να ανακαλύψουν μόνοι τους τη νέα γνώση. Ακόμα η δασκάλα/ος κατά τη διάρκεια του σεναρίου αυτού προκαλεί την αποτελεσματική συζήτηση και την αλληλεπίδραση στις ομάδες και στην ολομέλεια, παροτρύνει τους μαθητές που συναντούν δυσκολίες, τους παρακινεί και στέκει βοηθός και συμπαραστάτης τους.
Επιπλέον στο σενάριο αυτό εξελίσσεται μία ιστορία στην οποία οι μαθητές πρέπει να παίξουν κάποιους ρόλους. Αρχικά έρχονται σε επαφή με τους ήρωες της ιστορίας αυτής και αφού τους γνωρίσουν ξεκινάνε μαζί τους ένα φανταστικό ταξίδι στο νησί της Εύβοιας. Κατά τη διάρκεια του σεναρίου οι ήρωες προτρέπουν τα παιδιά να εμπλακούν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες μέσα από τις οποίες θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα θέματα που επεξεργάζεται το σενάριο. Ο κεντρικός ήρωας του σεναρίου είναι ο Δον Χελιδόνης και μαζί του τα παιδιά θα γνωρίσουν το νησί της Εύβοιας. Ο Χελιδονοπαππούς που του αρέσει να διηγείται ιστορίες από τα ταξίδια του δίνει με έναν ευχάριστο τρόπο πληροφορίες στα παιδιά για διάφορους καλλιτέχνες καθώς και στοιχεία για διάφορα αξιοθέατα. Τέλος η Σούλα η Μελισσούλα είναι αυτή που καθοδηγεί τα παιδιά δίνοντάς τους οδηγίες και τα βοηθάει να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους.·        Στόχοι του σεναρίου
Βασικός σκοπός Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές προσεγγίζοντας διάφορες μορφές και είδη εικαστικής δημιουργίας καθώς και καλλιτέχνες σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο να γνωρίσουν και να πραγματευτούν την πολιτιστική κληρονομιά, τη γεωγραφική θέση και τα αξιοθέατα του τόπου τους.

Ειδικότερα οι μαθητές επιδιώκεται να:
o   Γνωστικοί στόχοι:
-γνωρίσουν το σύγχρονο καλλιτέχνη Αλέξη Ακριθάκη και το έργο του και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα. (1η-2η διδακτική ώρα, η ιστορία του Αλέξη Ακριθάκη, παρατήρηση έργων του στην ιστοσελίδα, σχεδιασμός βαλίτσας στην εφαρμογή PaintBox, δημιουργία κολλάζ στην εφαρμογή Collage Machine, με αφορμή τον πίνακα του Αλέξη Ακριθάκη που απεικονίζει ένα χάρτη ζωγραφίζουν με τη βοήθεια του Sumopaint ένα αντίστοιχο έργο χρησιμοποιώντας το χάρτη της Εύβοιας)
-καταθέσουν γνώσεις από άλλα μαθήματα και προσωπικές εμπειρίες και να καλλιεργηθεί ο προφορικός και γραπτός τους λόγος (σε κάθε διδακτική ώρα γίνονται συζητήσεις γύρω από την παρατήρηση έργων και των πληροφοριών που διαβάζουν στην ιστοσελίδα ή στο ιστολόγιο, σελίδες του wiki με τίτλο «Ετοιμάστε βαλίτσες!!», «Το αλφαβητάρι της θάλασσας», «Συνέντευξη με το Φάνη Ραχούτη», σχεδιάζουν ψηφιακά ψηφιδωτά με μοτίβα στην εφαρμογή design a mosaic
-κατανοήσουν ότι τα εικαστικά έργα που αφήνονται στο περιβάλλον (land art) έχουν εφήμερο χαρακτήρα (παρατήρηση τέτοιων έργων στην ιστοσελίδα στην καρτέλα «Land Art στη θάλασσα», καταγραφή παρατηρήσεων στο εικαστικό ημερολόγιο και συζήτηση, δημιουργία land art στην παραλία της Ν. Αρτάκη και βιντεοσκόπηση)
-αντιληφθούν ότι από τη φύση μπορούν να πάρουν άπειρα υλικά για τις δημιουργίες τους(παρατήρηση τέτοιων έργων στην ιστοσελίδα στην καρτέλα «Land Art στη θάλασσα», καταγραφή παρατηρήσεων στο εικαστικό ημερολόγιο και συζήτηση, δημιουργία land art στην παραλία της Ν. Αρτάκη και βιντεοσκόπηση των έργων, ζωγραφική στην εφαρμογή sea-saws)
-γνωρίσουν ότι πολλοί καλλιτέχνες δημιουργούν με υλικά παρμένα από τη φύση και να έρθουν σε επαφή με τον γλύπτη Φάνη Ραχούτη που έχει δημιουργήσει τέτοια είδη έργων στον τόπο τους (πληροφορίες από την ιστοσελίδα στην καρτέλα «Land Art στη θάλασσα», επίσκεψη στο εργαστήρι του γλύπτη)
-γνωρίσουν και να απολαύσουν τους μύθους που αναφέρονται στον τόπο τους (πληροφορίες από την ιστοσελίδα στην καρτέλα «η οικία των ψηφιδωτών» και «τα Τροχόσπιτα της Εύβοιας»,παιχνίδι η ανακριτική καρέκλα, δημιουργίες στο εικαστικό ημερολόγιο βασισμένες στους μύθους,  δημιουργία  ψηφιδωτού με θέμα τους μύθους του τόπου τους)
-αναπτύξουν τον γραπτό τους λόγο γράφοντας μύθους και παραμύθια με ήρωες που έχουν δημιουργήσει μέσω μιας εικαστική δραστηριότητας δίνοντας νόημα στην εικαστική τους δημιουργία
-γνωρίσουν και να πειραματιστούν με την τέχνη των ψηφιδωτών παρατηρώντας έργα που βρίσκονται στον τόπο τους (στην ιστοσελίδα στις καρτέλες «ψηφιδωτά», «η οικία των μωσαϊκών», πειραματισμός με αληθινές ψηφίδες κατά τη διάρκεια κατασκευής ψηφιδωτού)
-εξοικειωθούν με την εικαστική γλώσσα τόσο σε σχέση με την τέχνη του ψηφιδωτού άλλα και σε σχέση με άλλες εικαστικές έννοιες και στοιχεία (γραμμή, σχήμα, χρώμα, τόνος, υφή, μέγεθος), (συζητήσεις μετά την παρατήρηση των τεχνικών κατασκευής ψηφιδωτών, συμπλήρωση φύλλων εργασίας 2,3,4 , κατά τη διάρκεια κατασκευής ψηφιδωτού στο εικαστικό εργαστήρι)
-να προσδιορίζουν διάφορες μορφές και είδη εικαστικής δημιουργίας (όπως γλυπτική, φωτογραφία, land art, ζωγραφική, ψηφιδωτά) (όλες οι δραστηριότητες)

o  Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
- δημιουργήσουν με την τέχνη του κολάζ (εφαρμογή Collage Machine)
- ζωγραφίσουν με παραστατικότητα και αφηγηματικότητα (εικονογράφηση μύθων και παραμυθιού)
- εξοικειωθούν με τη λήψη φωτογραφιών μέσα από θεατρικό παιχνίδι (επίσκεψη στην παραλία της Ν. Αρτάκη-5η διδακτική ώρα)
- αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, μελέτης και ερμηνείας έργων τέχνης (παρατήρηση  πινάκων ζωγραφικής, έργων τέχνης Land Art, ψηφιδωτών)
- είναι σε θέση να εξηγούν τις διαδικασίες, επιλογές και το τελικό  αποτέλεσμα της έρευνας και της δημιουργίας ενός έργου τους (συμπεράσματα μετά από παρατήρηση έργων έχοντας ως σημείο αναφοράς το εικαστικό ημερολόγιο, φύλλα εργασίας 2,3,4, συζήτηση για την προετοιμασία δημιουργίας ψηφιδωτού, , συζήτηση κατά τη διάρκεια δημιουργίας ομαδικών ψηφιδωτών)
- αναπτύξουν δεξιότητες καταγραφής στοιχείων στο εικαστικό τους ημερολόγιο που θα τους φανούν χρήσιμα στη δημιουργία των έργων τους (καταγραφή στοιχείων καθώς διαβάζουν μύθους και παραμύθια)
- δημιουργήσουν μέσα από παιχνίδι, εξερεύνηση υλικών και ιδεών με έμφαση τις αισθήσεις, τις εμπειρίες και τη φαντασία τους (δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην παραλία της Ν. Αρτάκη, Το Αλφαβητάρι της θάλασσας, ζωγραφίζουν το δικό τους τέλος στο παραμύθι «Η κυρά της Θάλασσας»)
- δημιουργήσουν ομαδικά ψηφιδωτά έργα μέσα από πειραματισμό και διερεύνηση υλικών και μέσων)
- να συλλέξουν, επιλέξουν και να ταξινομήσουν υλικά (δημιουργία έργων Land Art στην παραλία, κατά τη διάρκεια δημιουργίας ομαδικών ψηφιδωτών)
- αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης εργαλείων κοπής ψηφιδωτών (δημιουργία ομαδικών ψηφιδωτών-κόψιμο ψηφίδων οι οποίες θα τοποθετηθούν στα ψηφιδωτά)

o  Στόχοι σε επίπεδο στάσεων
-ευαισθητοποιηθούν, να ονειρευτούν και να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους (φύλλο εργασίας 1, δημιουργία μύθων και παραμυθιών, συζητήσεις μετά από παρατήρηση έργων, στην καρτέλα του wiki «Είστε έτοιμοι για το ταξίδι;» )
-διερευνήσουν στοιχεία της ταυτότητάς τους συνδέοντάς τα με εμπειρίες και βιώματά τους (όλες οι δραστηριότητες)
-αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους ως μέρος της τοπικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (όλες οι δραστηριότητες)
-λάβουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την πορεία και τον τρόπο εργασίας (όλες οι δραστηριότητες)
-εκτιμήσουν τη φωτογραφία ως εικαστική έκφραση (φωτογράφιση στην παραλία της Ν. Αρτάκη, παρατήρηση έργων Land Art, μετατροπή φωτογραφιών σε ψηφιακές ζωγραφιές με το πρόγραμμα befunky)
-εκτιμήσουν τη χρήση υλικών που βρίσκονται στη φύση για τη δημιουργία εικαστικών έργων (παρατήρη έργων Land Art στην ιστοσελίδα, δημιουργία ομαδικών έργων στην παραλία της Ν. Αρτάκη)
-καλλιεργήσουν την ομαδικότητα και την επίλυση προβλημάτων μέσα από δημιουργικές συνεργασίες (Όλες οι δραστηριότητες)


o  Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.
- αναπτύξουν θετική στάση απέναντί στον Η/Υ ως εργαλείο άντλησης, διαχείρισης και παροχής πληροφοριών ώστε να εμπλακούν σε αυθεντικές
διαδικασίες έρευνας. (όλες οι δραστηριότητες)
-εξοικειωθούν στη χρήση εργαλείων Web 2.0. (όλες οι δραστηριότητες)
-γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία θα τους βοηθήσουν να
ανακαλύψουν, να κατανοήσουν, να εμπεδώσουν τη νέα γνώση. (όλες οι δραστηριότητες)


·        Πορεία διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων

1η – 2η διδακτική ώρα
Στο Wiki παρουσιάζονται στα παιδιά οι ήρωες που θα τους ακολουθήσουν σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Ο Δον Χελιδόνης ενημερώνει τα παιδιά ότι πρόκειται να κάνουν μαζί του ένα περιπετειώδες ταξίδι σ΄ένα μαγικό νησί και τους δείχνει τη βαλίτσα που παίρνει πάντα μαζί του στα ταξίδια του. Ο Χελιδονοπαππούς αναφέρει ότι αυτή τη βαλίτσα του τη χάρισε ο Αλέξης Ακριθάκης και τους διηγείται μια ιστορία για να τους εξηγήσει πώς τον γνώρισε και πώς απέκτησε αυτή τη βαλίτσα. Μέσω της ιστορίας τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βιογραφικά στοιχεία του καλλιτέχνη και ταυτόχρονα γνωρίζουν χαρακτηριστικά  της προσωπικότητάς του και τον τρόπου που ζωγραφίζει. Στη συνέχεια ο Χελιδόνης, που είναι ο κεντρικό ήρωας του σεναρίου, οδηγεί τους μαθητές στην ιστοσελίδα του σεναρίου όπου καλούνται να παρατηρήσουν, να ερευνήσουν και να μελετήσουν έργα του Αλέξη Ακριθάκη. Η Σούλα η Μελισσούλα τους δίνει οδηγίες και τα παιδιά καταγράφουν στο εικαστικό τους ημερολόγιο παρατηρήσεις ως προς τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος, το αντικείμενο που κυριαρχεί στους περισσότερους πίνακες, τι συμβολίζει, τι άλλα σύμβολα παρατηρούν στα έργα του και τι υλικά έχει χρησιμοποιήσει στις κατασκευές του που αναπαριστούν βαλίτσες.
 Η προσέγγιση του καλλιτέχνη γίνεται μέσω εικόνων και βίντεο με τη βοήθεια των οποίων οι μαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν στοιχεία για την τεχνοτροπία που χρησιμοποιεί στα έργα του. Στη συνέχεια ανοίγουν το φύλλο εργασίας 1 και  γράφουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους δημιουργούνται παρατηρώντας του πίνακες του Αλέξη Ακριθάκη. Στην επόμενη σελίδα του Wiki το χελιδόνι αποκαλύπτει στα παιδιά ότι η Εύβοια είναι το μαγικό νησί που θα επισκεφτούν και όλη η τάξη ξεκινάει τις προετοιμασίες για το ταξίδι. Ο Χελιδονοπαππούς δίνει οδηγίες για την κατάλληλη προετοιμασία που πρέπει να κάνουν οι μαθητές. Αρχικά τα παιδιά πρέπει να αποφασίσουν με ποιο μεταφορικό μέσο θα ταξιδέψουν. Χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων, συζητούν και παίρνουν αποφάσεις. Αφού ανακοινωθεί στην τάξη τι έχει επιλέξει η κάθε ομάδα, κάθε μαθητής ατομικά μέσω της εφαρμογής Collage Machine δημιουργεί με την τέχνη του κολάζ το μεταφορικό μέσο της ομάδας του. Το παιδί πρέπει να αποθηκεύσει το έργο του στο φάκελο «τα έργα μου» που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και στη συνέχεια να το ανεβάσει με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού στο ιστολόγιo του σχολείου, στην ανάρτηση με τίτλο «Μεταφορικά μέσα» . Εκεί θα συγκεντρωθούν όλα τα έργα των παιδιών για το συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με τη δεύτερη οδηγία που δίνει ο Χελιδονοπαππούς ο κάθε μαθητής θα σχεδιάσει τη βαλίτσα που θα πάρει μαζί του στο ταξίδι. Η βαλίτσα θα σχεδιαστεί με βάση την τέχνη του Ακριθάκη, στην εφαρμογή PaintBox. Τα έργα πάλι πρέπει να αποθηκευτούν στο φάκελο «τα έργα μου» και στη συνέχεια να ανεβούν στο ιστολόγιο. Ακολουθώντας την τρίτη οδηγία η τάξη πρέπει να φτιάξει μια λίστα με τα πράγματα που θα πάρει μαζί της στο ταξίδι. Τα παιδιά θα καταθέσουν τις απόψεις τους στη σελίδα του Wiki με τίτλο «Ετοιμάστε βαλίτσες!!» και θα δημιουργήσουν τη λίστα της τάξης. Τέλος, πριν ξεκινήσει το ταξίδι στο μαγικό νησί θα πρέπει να δημιουργηθεί και ο μαγικός χάρτης του νησιού. Οι μαθητές με αφορμή τον πίνακα του Αλέξη Ακριθάκη και αφού παρατηρήσουν τον δορυφορικό χάρτη της Εύβοιας καλούνται να ζωγραφίσουν στο Sumopaint το μαγικό χάρτη του νησιού που θα πάρουν μαζί τους στο ταξίδι. Και εδώ τα έργα αναρτούνται στο ιστολόγιο.

3η – 4η διδακτική ώρα
Το ταξίδι ξεκινάει και ο Δον Χελιδόνης οδηγεί τα παιδιά στην ιστοσελίδα του σεναρίου όπου θα τους δείξει κάποιες από τις πιο ωραίες παραλίες που συνάντησε στο νησί και πληροφορίες γι΄αυτές. Στη συνέχεια ανοίγουν το Google Earth εντοπίζουν αυτές τις παραλίες και σχεδιάζουν τη διαδρομή που μπορεί να ακολούθησε ο ήρωας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του ξεκινώντας από την Βόρεια Εύβοια και καταλήγοντας στη Νότια. Έπειτα ο ήρωας επισημαίνει στα παιδιά ότι στο ταξίδι του επισκέφτηκε κάποια σημαντικά αξιοθέατα του νομού και δείχνει στα ίδια αλλά και στον παππού του τη συλλογή από τις καρτ ποστάλ που μάζεψε. Ο παππούς δίνει έμφαση στον Πύργο του Δροσίνη που βρίσκεται στις Γούβες και αφηγείται την ιστορία του Πύργου. Οι μαθητές διαβάζοντας την ιστορία και το ποίημα «Το μοιρολόι της όμορφης» που έχει γράψει ο ποιητής, δημιουργούν στο εικαστικό τους ημερολόγιο εικόνες από το ποίημα. Στην επόμενη δραστηριότητα ο ήρωας του σεναρίου διαβάζει στα παιδιά ένα κομμάτι από το παραμύθι «Η κυρά της θάλασσας» που δανείστηκε από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καρύστου. Οι μαθητές καλούνται ανά δύο να σκεφτούν το δικό τους τέλος για το παραμύθι και να το ζωγραφίσουν με τη βοήθεια της εφαρμογής Sea-Saws (τα έργα αναρτούνται στο ιστολόγιο).Στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστορία που σκέφτηκε και ακολουθεί μια άσκηση για το σπίτι. Τα παιδιά πρέπει να καταγράψουν λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη θάλασσα και στη συνέχεια να δημιουργήσουν σε μια νέα σελίδα του Wiki το αλφαβητάρι της θάλασσας. Για να πάρουν ιδέες μπορούν να επισκεφτούν το blog του σεναρίου,  να διαβάσουν ποιήματα και να ακούσουν τραγούδια που έχουν γράψει ο Γιώργος Δροσίνης και ο Κώστας Καρτελιάς. Επίσης, στο blog περιλαμβάνεται και ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κύμης. Τώρα ο Δον Χελιδόνης παροτρύνει τα παιδιά να τον ακολουθήσουν για να τους δείξει κάτι φοβερό που είδε στην παραλία Ελληνικά της Εύβοιας. Πατώντας πάνω στον υπερσύνδεσμο οι μαθητές οδηγούνται στην ιστοσελίδα του σεναρίου όπου παρατηρούν έργα του γλύπτη Φάνη Ραχούτη τα οποία είναι κατασκευασμένα με την τέχνη του Land Art και σημειώνουν στο εικαστικό τους ημερολόγιο τις παρατηρήσεις τους οι οποίες ανακοινώνονται στην τάξη. Το χελιδόνι κάνει γνωστό το είδος αυτής της τέχνης και αναφέρει ότι πολλοί καλλιτέχνες ανά τον κόσμο έχουν δημιουργήσει τέτοια έργα. Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα του σεναρίου και παρατηρούν τα έργα αφού πρώτα έχουν ακούσει από τη Σούλα τι πρέπει να καταγράψουν στο εικαστικό τους ημερολόγιο (υλικά και μέσα, μέγεθος έργων, για ποιο λόγο τα φωτογραφίζουν).
Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση γύρω από τα έργα αυτά και τα παιδιά καταθέτουν στο σύνολο της τάξης προσωπικές τους εμπειρίες σχετικές με το θέμα μέσω της ερώτησης που θέτει ο ήρωας. Έπειτα, το χελιδόνι οδηγεί τα παιδιά στο blog του σχολείου στην ετικέτα ανακοινώσεις όπου τους περιμένει μια έκπληξη. Εκεί ανακοινώνεται ότι το επόμενο μάθημα θα γίνει στην παραλία της Ν. Αρτάκης. Πριν την επιστροφή τους στο σχολείο θα συναντήσουν στο εργαστήρι του τον καλλιτέχνη που έφτιαξε τα έργα στην παραλία των Ελληνικών. Οι μαθητές θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του σχολείου να διαβάσουν μερικά πράγματα γι αυτόν και να φτιάξουν μια συνέντευξη η οποία θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης γράφονται στη σελίδα του Wiki με τίτλο « Συνέντευξη με τον γλύπτη Φάνη Ραχούτη». Οι μαθητές διατυπώνουν ερωτήσεις και μαζί με την εκπαιδευτικό κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις αν χρειαστεί.

5η διδακτική ώρα
Στην παραλία, τα παιδιά φωτογραφίζουν στοιχεία που τους ενδιαφέρουν με παιγνιώδη τρόπο. Το κάθε παιδί επιλέγει κάτι να φωτογραφίσει και μόλις είναι έτοιμο παριστάνει τον παγωμένο φωτογράφο μέχρι να πάει η εκπαιδευτικός κοντά του για να του δώσει τη φωτογραφική μηχανή. Στη συνέχεια κάθονται σε κύκλο σε ένα σημείο της παραλίας όπου υπάρχουν βότσαλα. Κάθε παιδί παίρνει 2 βότσαλα και δημιουργεί με αυτά ήχους που ταιριάζουν στην ιστορία που αφηγείται η εκπαιδευτικός:
«Βρισκόμαστε σε αυτή την παραλία μια κρύα νύχτα του χειμώνα. Ο ουρανός είναι σκοτεινός. Ο ήλιος έχει κρυφτεί πίσω από τα μαύρα σύννεφα και ελαφριά βροχή άρχισε να πέφτει... Η βροχή αρχίζει να δυναμώνει και να δυναμώνει. Η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη. Ο αέρας κάνει τα κύματα να σηκώνονται ψηλά ίσα με μια πολυκατοικία και μετά να χτυπούν με δύναμη πάνω στα βράχια. Σε μια στιγμή, έτσι όπως έρχονται με φόρα τα κύματα, φέρνουν μαζί τους και βγάζουν στην ακτή...
Τι νομίζετε ότι έβγαλαν τα κύματα στην ακτή;»
Τα παιδιά σε ομάδες αποφασίζουν τι μπορεί να ξέβρασε η θάλασσα. Στη συνέχεια, αξιοποιούν υλικά που βρίσκουν στην παραλία και το φτιάχνουν. Όταν τελειώσουν όλες οι ομάδες μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα γι αυτά που έχουν φτιάξει. Στη συνέχεια δημιουργούν ένα ποίημα με τους ήρωες που έφτιαξαν. Με τη βοήθεια μιας κάμερας δημιουργούν ένα βίντεο με το ποίημα και τα έργα τους (Video Art). Πριν γυρίσουν στο σχολείο επισκέπτονται το εργαστήρι του Φάνη Ραχούτη παρατηρούν έργα που έχει φτιάξει και παίρνουν τη συνέντευξη.

6η – 7η διδακτική ώρα
Η Σούλα η Μελισσούλα προτρέπει τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο befunky και να μετατρέψουν τα έργα τους σε πίνακες ζωγραφικής. Τα έργα αναρτούνται στο ιστολόγιο. Έπειτα ο Δον Χελιδόνης ξαφνιάζεται όταν βλέπει κάποιον να εμφανίζεται από τη θάλασσα. Είναι η Αμφιτρίτη η νεράιδα της θάλασσας που ψάχνει την αδερφή της. Ο Δον Χελιδόνης σκέφτεται πώς είχε δει μια νεράιδα της θάλασσας (Νηρηίδα) στο Αρχαίο θέατρο της Ερέτριας και καλεί τη νεράιδα αλλά και τα παιδιά να τον ακολουθήσουν Έτσι οι μαθητές οδηγούνται στην ιστοσελίδα όπου παρακολουθούν μια παρουσίαση για τα ψηφιδωτά που βρίσκονται στην Οικία των Ψηφιδωτών στην Ερέτρια. Εδώ γίνεται μία συζήτηση για το τι είναι τα ψηφιδωτά και τι θεματολογία έχουν τα ψηφιδωτά της Ερέτριας. Στη συνέχεια ο Χελιδονοπαππούς παρουσιάζει την ιστορία των ψηφιδωτών από την αρχαιότητα έως σήμερα. Πατώντας πάνω στην Σούλα οι μαθητές οδηγούνται στο ιστολόγιο όπου ακούν από την ηρωίδα τι πρέπει να καταγράψουν στο εικαστικό του ημερολόγιο (υλικά που χρησιμοποιούνται, θέματα, πού χρησιμοποιούνται και ότι άλλο θεωρούν σημαντικό) ενώ παρακολουθούν τις εικόνες από την ιστορία των ψηφιδωτών. Ακολουθεί συζήτηση κατά την οποία τα παιδιά μιλούν γι’ αυτά που παρατήρησαν, έχοντας ως σημείο αναφοράς το εικαστικό τους ημερολόγιο. Έπειτα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα make a roman mosaic δημιουργούν το δικό τους ψηφιδωτό με μοτίβα. Στο τέλος σώζουν τα έργα τους στον υπολογιστή και τα ανεβάζουν στο ιστολόγιο όπου εκφράζουν και ανταλλάζουν απόψεις για τα δικά τους έργα και αυτά των συμμαθητών τους.

8η διδακτική ώρα
Οι  Νηρηίδες χάρισαν στον Δον Χελιδόνη ένα βιβλίο με τίτλο «Οι δράκοι της Ν. Εύβοιας» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα και διαβάζεται από τα παιδιά ενώ ταυτόχρονα σημειώνουν στο εικαστικό τους ημερολόγιο πρόσωπα από τους μύθους, σκηνές από τους μύθους και ό,τι τους έκανε εντύπωση. Στη ιστοσελίδα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν και κάποια βίντεο σχετικά με το θέμα, ενώ προτίνεται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Καλαθέρη Μαγδαλινής με θέμα «Η Εύβοια των μύθων» για να διαβάσουν και άλλους μύθους που συνδέονται με την Εύβοια.Στη συνέχεια παίζουν το παιχνίδι της ανακριτικής καρέκλας αφού ακούσουν από τη Σούλα με ποιον τρόπο παίζεται. Τέλος ο κεντρικός ήρωας του σεναρίου προτρέπει  τα παιδιά να γράψουν και να εικονογραφήσουν τους δικούς τους μύθους που θα σχετίζονται με τα δρακόσπιτα. Η εργασία αυτή θα γίνει στο σπίτι. Οι  μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα γράψουν ένα συνεργατικό κείμενο με τη χρήση του google document ο καθένας από το σπίτι του. Για να πάρουν ιδέες μπορούν να μπουν στο ιστολόγιο και να διαβάσουν διάφορους μύθους με δράκους ενώ τους δίνονται και οδηγίες που θα τους βοηθήσουν να οργανώσουν τις σκέψεις τους.

9η διδακτική ώρα
Αυτή την ώρα θα γίνει η παρουσίαση των μύθων που έγραψαν οι ομάδες. Η εκπαιδευτικός έχει σκανάρει και έχει περάσει στον υπολογιστή τις ζωγραφιές από τους μύθους και οι μαθητές με τη βοήθεια του εργαλείου little birdtales θα ηχογραφήσουν τη φωνή τους και θα παρουσιάσουν τους μύθους. Οι ιστορίες θα ανέβουν στο ιστολόγιο όπου θα γίνει σχολιασμός και συζήτηση.

10η διδακτική ώρα
Σε αυτό το μάθημα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις μεθόδους κατασκευής ψηφιδωτών. Η Σούλα η Μελισσούλα τα οδηγεί στην ιστοσελίδα όπου διαβάζουν πληροφορίες και βλέπουν βίντεο σχετικά με το θέμα. Αφού γίνει συζήτηση καλούνται να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας 2,3 και 4 η κάθε ομάδα αντίστοιχα. Ακολουθεί συζήτηση και ανατροφοδότηση πάνω στις απαντήσεις που έδωσαν στα φύλλα εργασίας.

11η διδακτική ώρα
Ήρθε η στιγμή που ο Δον Χελιδόνης και ο παππούς θα αποχαιρετήσουν την τάξη γιατί πρέπει να φύγουν για την Αφρική. Ο παππούς όμως δε χάνει ευκαιρία και παρουσιάσει στα παιδιά την ιστορία του κτιρίου Casa Βatlas στη Βαρκελώνη. Πρόκειται για ένα κτίριο που συμβολίζει τη μάχη του Αγίου Γεωργίου με το Δράκο. Οι μαθητές διαβάζουν τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα και γίνεται συζήτηση η οποία εστιάζεται στο πώς έχει αποδώσει ο καλλιτέχνης το δράκο (στέγη). Έπειτα αφού αποχαιρετήσουμε τους δύο ήρωες η Σούλα Μελισσούλα μας οδηγεί στο ιστολόγιο όπου ανακοινώνεται στα παιδιά ότι στα επόμενα μαθήματα θα εργαστούν στο εργαστήριο των εικαστικών για να φτιάξουν το δικό τους ψηφιδωτό. Οι μαθητές καλούνται να ανατρέξουν στο εικαστικό τους ημερολόγιο και να επιλέξουν ένα μύθο, τον οποίο θα αναπαραστήσουν με τη μέθοδο του ψηφιδωτού, χρησιμοποιώντας ψηφίδες από πηλό ή και άχρηστα κεραμικά που θα ζητήσουν από καταστήματα ειδών υγιεινής που βρίσκονται στην κοινότητά τους. Πριν γίνει όμως αυτό προκαλείται συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν και τι αποφάσεις πρέπει να πάρουν πριν κολλήσουν τις ψηφίδες στην ξύλινη επιφάνεια που θα τους δοθεί.

Στα επόμενα μαθήματα τα παιδιά θα δημιουργήσουν τα ομαδικά τους έργα. Πρώτα θα ζωγραφίσουν σε χαρτί τη σκηνή που θα δημιουργήσουν και μετά θα τη μεταφέρουν στην ξύλινη επιφάνεια πάνω στην οποία θα δημιουργήσουν το ψηφιδωτό τους. Κάποια παιδιά θα επισκεφτούν καταστήματα ειδών υγιεινής που βρίσκονται στην κοινότητά τους και ζητούν να τους παραχωρηθούν άχρηστα κεραμικά για να τα χρησιμοποιήσουν στα έργα τους. Θα πλύνουν τα κεραμικά πλακάκια και θα τα σπάσουν σε  μικρά κομματάκια δημιουργώντας ψηφίδες. Επίσης με πηλό δημιουργούν ψηφίδες τις οποίες και βάφουν. Στη συνέχεια θα ταξινομήσουν τις ψηφίδες που έχουν με βάση το χρώμα και την υφή, με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων επιφανειών στα έργα τους. Πειραματίζονται με τις ψηφίδες πάνω στα έργα τους χωρίς να τις κολλήσουν. Χρησιμοποιούν κόπτες για να κόψουν τις ψηφίδες στο επιθυμητό σχήμα και μέγεθος. ‘Τα παιδιά αφού αποφασίσουν τους συνδυασμούς των ψηφίδων που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε επιφάνεια, θα αρχίσουν να τις κολλούν χρησιμοποιώντας κόλλα και οδοντογλυφίδες. Στο τέλος κάθε μαθήματος θα γίνεται συζήτηση με όλη την τάξη με σκοπό τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους για το δικό τους έργο και των άλλων ομάδων. Πριν το γέμισμα των κενών ανάμεσα στις ψηφίδες με υλικό για γέμισμα αρμών, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν ξανά το βίντεο που τους υπενθυμίζει την τεχνική δημιουργίας ψηφιδωτού.
Στο τέλος, τα παιδιά, έχοντας μπροστά τους τα τελειωμένα έργα και το εικαστικό τους ημερολόγιο, εμπλέκονται σε συζήτηση, που θα υποκινηθεί από την εκπαιδευτικό, και αναστοχασμό σε σχέση με την πορεία της εικαστικής τους εργασίας και θα εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους σχετικά με τα έργα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα συζητήσουν και τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν τα έργα τους.
Η διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων είναι χρονοβόρα οπότε θα χρειαστούν αρκετές διδακτικές ώρες ακόμα ώστε τα παιδιά να τελειώσουν τα έργα τους. Στη μείωση του χρόνου αποπεράτωσης των έργων θα μπορούσε να βοηθήσει η εμπλοκή κάποιων γονιών τους οποίους θα προσκαλέσουν τα παιδιά.

Αξιολόγηση
Μέσα από τις δραστηριότητες κάθε μαθητής εμπλέκεται είτε ατομικά είτε ομαδικά σε διαδικασίες και τεχνικές αξιολόγησης που συμβάλλουν στην αγωγή του ως δέκτη και πομπού μηνυμάτων, αναπτύσσοντας την ικανότητά του να επιλέγει. Μ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αυτοαξιολόγηση, την αυτοβελτίωση, την ετεροαξιολόγηση και στη συλλογική αξιολόγηση. Τα λάθη των μαθητών αξιοποιούνται μέσα από συζητήσεις που ακολουθούν μετά το πέρας των δραστηριοτήτων που προτείνονται και χρησιμεύουν για την ανατροφοδότηση της διδακτικής διαδικασίας.
Συγκεκριμένα η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται αναφορικά με:
• Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των μαθησιακών έργων.
• Τη συνεργασία και τη διαμαθητική επικοινωνία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ομάδων και της σχολικής τάξης για την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων.
• Την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό από κείμενα, βίντεο και
εικόνες, τα οποία παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους.
• Τις απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου.
• Τα κείμενα που έχουν παραχθεί από τους μαθητές.
• Τα Φύλλα Εργασίας.
·      Την αισθητική των έργων τους
Αρχικά γίνεται η διαγνωστική αξιολόγηση. Προτού ξεκινήσουν κάποιο φύλλο εργασίας ή τη δημιουργία ενός έργου, γίνονται προφορικές ερωτήσεις από την εκπαιδευτικό και συζήτηση βάσει αυτών που έχουν καταγράψει στο εικαστικό τους ημερολόγιο, για να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες των μαθητών.
Έπειτα ακολουθεί η διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται κατά την διάρκεια διεξαγωγής του σεναρίου μέσα από τα φύλλα εργασίας, τη συνεργατική συγγραφή κειμένων, τη δημιουργία έργων με τη χρήση κατάλληλων εφαρμογών, αλλά και την δημιουργία έργων στην παραλία και στο εικαστικό εργαστήρι.
Η τελική αξιολόγηση μπορεί να γίνει με τη δημιουργία ενός παιχνιδιού με  κάρτες. Οι κάρτες θα περιλαμβάνουν έργα, πρόσωπα και τόπους που έχουμε επεξεργαστεί στο σενάριο και οι μαθητές θα πρέπει να ταιριάξουν τις σωστές κάρτες. Επίσης μπορούν να  υπάρχουν και ερωτήσεις. Τα παιδιά θα πρέπει να διαλέξουν την κατάλληλη κάρτα για να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση.
Τυχόν σχόλια ή επισημάνσεις από συναδέλφους οι οποίοι θα αξιοποιήσουν το διδακτικό μου σενάριο, θα αποτελέσουν εν δυνάμει την μεταγνωστική αξιολόγησή του. Σε ότι αφορά την αρχική αξιολόγηση-διόρθωση αυτή γίνεται από τον επιμορφωτή μας στα πλαίσια της επιμόρφωσης του Β’ επιπέδου. Αυτή η αξιολόγηση απευθύνεται σε δομικό, λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο και λαμβάνει χώρα σε 2 τουλάχιστον φάσεις.

·     Επέκταση της δραστηριότητας
Στο πλαίσιο του σεναρίου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επισκέψεις στο Αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας και στην Οικία των Ψηφιδωτών, στο εργαστήρι τέχνης της Χαλκίδας, όπως και στο Μουσείο του Δροσίνη στην Αθήνα. Επίσης, θα μπορούσε να διοργανωθεί από τους μαθητές μια σχολική εκδήλωση με καλεσμένους τους υπόλοιπους μαθητές της σχολικής κοινότητας και τους γονείς όπου θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους και θα δραματοποιήσουν τους μύθους που έφτιαξαν αλλά και μύθους από την Εύβοια.
Με αφορμή το εργαλείο befunky που χρησιμοποιείται στο σενάριο θα μπορούσε να γίνει επέκταση ως προς τη γνωριμία των μαθητών με τις διάφορες τεχνικές ζωγραφικής. Για κάθε κατηγορία-τεχνική ζωγραφικής που περιλαμβάνει η εφαρμογή αυτή ενημερώνονται για τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά έργα και αναφέρονται ονόματα μεγάλων ζωγράφων που αξιοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική καθώς και τη χρονική περίοδο κατά την οποία αυτή άρχισε να εφαρμόζεται. Μπορεί να ακολουθήσει έπειτα μια παρουσίαση για την «ψηφιακή εικαστική» με σύντομη αναφορά ορισμένων σχετικών εγκυκλοπαιδικών στοιχείων στους μαθητές. Ωφέλιμο θα ήταν οι ζωγραφιές που δημιούργησαν οι μαθητές με τη βοήθεια του συγκεκριμένου εργαλείου να συγκριθούν  με τις ζωγραφιές των μεγάλων ζωγράφων που εφάρμοσαν με παραδοσιακά μέσα αντίστοιχες τεχνικές και ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση.
Σε συνεργασία με την κοινότητα, τα παιδιά θα μπορούσαν είτε να τοποθετήσουν μόνιμα τα ψηφιδωτά τους σε κάποιο κεντρικό σημείο της κοινότητάς τους, είτε να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές για τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας και όλοι μαζί να παρέμβουν εικαστικά σε κεντρικό σημείο της κοινότητάς τους δημιουργώντας ένα συλλογικό ψηφιδωτό, με όλες τις ωφέλειες που απορρέουν από μια τέτοια δράση, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Ακόμα, μπαίνοντας από τους προτεινόμενους συνδέσμους του ιστολογίου στο wiki, στο ιστολόγιο και την ιστοσελίδα της Κερασιώτη Βασιλικής                       θα μπορέσουν να γνωρίσουν την έννοια των Ψηφιδωτών και κατ επέκταση των μοτίβων μέσα από το μάθημα των μαθηματικών.
Τέλος μετά την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων θα μπορούσε ο κάθε μαθητής να δημιουργήσει με τη βοήθεια της εφαρμογής Tagxedo ένα σύννεφο λέξεων με επίθετα που χαρακτηρίζουν το σενάριο και να το αναρτήσουν στο ιστολόγιο.


·          Βιβλιογραφία
·          Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας (2000) , «Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση» , Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρης.
·         Α. Ράπτης – Α. Ράπτη (2004), «ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ολική Προσέγγιση», ΤΟΜΟΣ Α’-ΤΟΜΟΣ Β’, Αθήνα, Εκδόσεις Αριστοτέλης Ράπτης.


·          Δικτυογραφία
·        Διαδραστικά βιβλία Εικαστικών Δημοτικού

·                ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

·                                 Διδακτικός σχεδιασμός  και Τ.Π.Ε

·                http://www.perizitito.gr


·                http://www.skroutz.gr

·                http://fanisrachoutis.blogspot.gr

·                http://evmorfiaghikarachouti.blogspot.gr·                                 http://www.servitoros.gr

·                                 https://www.academia.edu/1889905/_Web_2.0_
·         www.evia-guide.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου