Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ( ΚΣΕ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Ταυτότητα……….…………………………………………………...2

Σκεπτικό της δραστηριότητας…………………………………......2

Πλαίσιο εφαρμογής…………………………………………………4

Στόχοι του σεναρίου………………………………………………..6


Αξιολόγηση………………………………………………………...15

Επέκταση της δραστηριότητας………………………….....……16

Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία………………………………………16


 
ΤΙΤΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΞΗ: ΣΤ’
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ερευνώ και Ανακαλύπτω, ΤΠΕ, εμπλoκή της    γνωστικής περιοχής της γλώσσας, ξένης γλώσσας Α΄ (μετάφραση λέξεων αναφορικά με τον ηλεκτρομαγνητισμό) και αρχικά στάδια χρήσης του WORD.
ΘΕΜΑ:  Ηλεκτομαγνιτισμός με τη χρήση ΤΠΕ, το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού της ΣΤ’ τάξης, της διδακτικής ενότητας :Ηλεκτρομαγνητισμός.Ο μαγνήτης, ο μαγνήτης προσανατολίζεται από τον  ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό, από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό- γεννήτριες, του μαθήματος της φυσικής.

Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ εφόσον αποτελεί  ενότητα του Ερευνώ και Ανακαλύπτω της ΣΤ’ τάξης και οι στόχοι που τίθενται είναι συμβατοί του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος Ερευνώ και Ανακαλύπτω.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Kαινοτομίες:
Οι λόγοι επιλογής της διδασκαλίας με εφαρμογή των ΤΠΕ είναι ότι παρέχουν νεές δυνατότητες στους μαθητές. Έτσι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης μέσω του προσομοιωτή PHET αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. Επίσης δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης και να εξασκηθούν στη χρήση τους σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ηλεκτρομαγνητισμού. Η προσομοίωση που χρησιμοποιείται στο παρόν σενάριο παρέχει ένα πεδίο εργασίας, στο οποίο οι μαθητές μπορούν να πειραματίζονται ελεύθερα με ηλεκτρικά κυκλώματα γεννήτριες, μαγνήτες και μαγνητικές βελόνες. Μέσα από αυτόν τον πειραματισμό, επιχειρείται η σύνδεση των ηλεκτρικών και των μαγνητικών φαινομένων, ώστε να εξηγήσουν το νόημα της έννοιας του ηλεκτρομαγνητισμού.
Συνακόλουθα οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα σχετικά με τον ηλεκτρομαγνητισμο(επιλογή και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, παρατήρηση, σύγκριση, ερμηνεία κ.α.).Επίσης ποωθείται η σύνδεση με άλλες επιστήμες(ξένη γλώσσα Α΄, Β΄ νεοελληνική γλώσσα) και η ενίσχυση της ικανότητας λογικών διεργασιών για την επίλυση προβλημάτων .

Προστιθέμενη αξία:
Ειδικά οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή και του λογισμικού PHET  που χρησιμοποιούνται  ως μέσα διδασκαλίας, αφού προωθούνται οι υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών και παρέχονται νεές.Επίσης υποστηρίζεται η ενσωμάτωση της  μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα καθώς με το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο παρέχεται η ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με πλήθος πληροφοριών σχετικά με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Επιπρόσθετα ενισχύονται οι χρήσεις πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της πραγματικότητας και τέλος δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν και να αντιληφθούν τις δυνατότητες του Word. Η προσομοίωση που χρησιμοποιείται στο σενάριο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διενεργήσουν τα πειράματα επικεντρώνοντας στα αποτελέσματα και όχι στα διαδικαστικά. Η πραγματική διενέργεια των πειραμάτων σε εργαστηριακό περιβάλλον ενέχει τον κίνδυνο να διασπαστεί η προσοχή των μαθητών από την όλη διαδικασία κατασκευής κυκλωμάτων. Άλλωστε, οι ικανότητές τους για αφαιρετική σκέψη είναι εξαιρετικά περιορισμένες σ' αυτήν την ηλικία. Η προσομοίωση, αντίθετα προσφέρει ένα αφαιρετικό και ελεγχόμενο περιβάλλον, στο οποίο η έκβαση των αποτελεσμάτων είναι σαφής, χωρίς περισπασμούς και χωρίς περιθώρια σύγχυσης ή αμφιβολίας.

      Γνωστικά- διδακτικά προβλήματα:
Ο ηλεκτρομαγνητισμός αποτελεί ένα δύσκολο θέμα στη διδασκαλία της Φυσικής.Πρόκειται για μια έννοια,η οποία δεν είναι εύκολο να προσεγγιστεί διαισθητικά από τους μαθητές και συνοδεύεται από πλήθος παρανοήσεων και λανθασμένων αντιλήψεων.Το παρόν σενάριο απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στην έκτη τάξη του Δημοτικού και έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια. Τα παιδιά θα προσεγγίσουν ποιοτικά την ουσία του ηλεκτρομαγνητισμού με τη βοήθεια του προσομοιωτή PHET. Oι μαθητές θα ανακαλύψουν μόνοι τους την αλληλένδετη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά φαινόμενα. Επίσης μέσα από video θα γνωρίσουν το μαγνήτη. Οι μαθητές δε χρειάζεται να γνωρίζουν τη χρήση  του εκπαιδευτικού λογισμικού PHET αλλά θα μάθουν να το χρησιμοποιούν καθώς επίσης και  τις κατάλληλες πηγές, με έξυπνο τρόπο ώστε η αλληλεπίδραση τους με αυτό να είναι αποτελεσματική.Οι πληροφορίες από μόνες τους δεν είναι γνώση και η μετατροπή τους σε επικοδομητική γνώση προυποθέτει την αξιοποίηση κατάλληλων μέσων και τεχνικών. Διευκολυντής και διαμεσολαβητής όλων αυτών των διαδικασιών στο σχολικό πλαίσιο είναι ο δάσκαλος.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Σε ποιους απευθύνεται- χρόνος υλοποίησης- χώρος υλοποίησης:
Το συγκεκριμένο σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί στην αίθουσα της πληροφορικής και θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες Η/Υ.Επίσης επισημαίνεται η χρήση του διαδραστικού πίνακα διδασκαλίας που βρίσκεται στην αίθουσα της Α’ δημοτικού καθώς και ο προβολέας.


Προαπαιτούμενες γνώσεις των  μαθητών:
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές χρειάζεται να έχουν κάποιες προαπαιτούμενες γνώσεις.Ετσι πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της ενότητας Ηλεκτρισμός της Ε Δημοτικού.Συνακολούθως καλό θα ήταν οι μαθητές να γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κάτι τέτοιο δίνεται έναυσμα στον εκπαιδευτικό για διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων στο λογισμικό γενικής χρήσης(word).

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
Ακόμη απαραίτητα καθίστανται βοηθητικά υλικά και εργαλεία.Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν Ηλεκτονικοί Υπολογιστές, λογισμικό γενικής χρήσης(word), λογισμικό παρουσίασης(Power Point)  ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια(el.wikipedia), εκπαιδευτικό λογισμικό εξειδικευμένο στον ηλεκτομαγνητισμό,κατάλληλες διαδικτυακές διευθύνσεις, εκτυπωτής και σαρωτής, φύλλα εργασίας, χαρτιά,μαρκαδόροι και μολύβια καθώς και βιβλία και λεξικά από τη βιβλιοθήκη του σχολείου.
Όσον αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση στο χώρο υλοποίησης του σενερίου (τάξη, εργαστήριο) θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος επίλυσης προβλήματος, όπου με τη συζήτηση και την παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο αλλά και πειραματισμού σε λογισμικό προσομοίωσης δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να προβληματίζεται, να αξιολογεί, να συμπεραίνει και να διατυπώνει τις απόψεις του μέσα από διαδικασίες διαλόγου.Έτσι ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη διαδικασία, εμψυχώνει, ενθαρρύνει και δίνει κίνητρα στους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αξιολογήσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους προκειμένου να επιτευχθεί η κριτική σκέψη.

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης:
Η διδακτική μέθοδος που ακολουθείται είναι η καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Μ' αυτή τη μέθοδο οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων και επίλυσης προβλημάτων, ενεργοποιώντας ανώτερες λειτουργίες της σκέψης. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι δασκαλοκεντρική καθώς η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της αυτενέργειας των μαθητών, ενώ ο εκπαιδευτικός παίζει περισσότερο ρόλο καθοδηγητικό και συντονιστικό. Για την επιτυχία της μεθόδου είναι απαραίτητο να οργανωθεί η τάξη σε ομάδες και να χρησιμοποιηθούν φύλλα εργασίας, πλήν της 1ης -2ης διδακτικής ώρας κατά τις οποίες οι μαθητές θα δουλέψουν ατομικά στους Η/Υ ώστε να γίνει και η διδασκαλία του  Word.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 Ως γενικός σκοπός ορίζεται η απόκτηση βασικών γνώσεων για τα φαινόμενα που είναι σχετικά με τους μαγνήτες και τον ηλεκτρομαγνητισμό.

Γνωστικοί στόχοι:  
ü  Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι οι μαγνητικές δυνάμεις ασκούνται με επαφή αλλά και από απόσταση. (1η-2η δ.ω. video) Ποιά υλικά έλκονται από ένα μαγνήτη. (1η-2η δ.ω. video)
ü  Να μάθουν  για τους πόλους του μαγνήτη και τις ιδιότητές τους.(1η-2η δ.ω. video)
ü  Πώς ονομάζονται οι πόλοι. (1η-2η δ.ω. video)
ü  Ότι ο προσανατολισμός του μαγνήτη οφείλεται στο μαγνητικό πεδίο της γης.(3η δ.ω. video)
ü  Να αντιλαμβάνονται τη σχέση ηλεκτρισμού και μαγνητισμού ως μια διαδικασία μετασχηματισμού της ενέργειας.(4η – 6η δ.ω.)
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές  ότι όταν ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύμα αποκτά μαγνητικές ιδιότητες.(4η δ.ω. προσομοιωτής phet)
ü  Να συγκρίνουν τις μαγνητικές ιδιότητες του πηνίου και του ηλεκτρομαγνήτη.(4η δ.ω. videophet)
ü  Να αναφέρουν εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητών.(4η δ.ω. εικόνες)

ü  Να μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν αλλά και να περιγράψουν με απλά λόγια την αρχή λειτουργίας μιας γεννήτριας. (5η-6η δ.ω. video - προσομοιωτής phet)
ü  Να μάθουν βασικούς τύπους εργοστασίων της ΔΕΗ. (5η-6η δ.ω. video)
ü  Να εξηγήσουν με απλά λόγια τη λειτουργία των εργοστασίων.(5η-6η δ.ω. video)

 Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
ü  Να αναπτύξουν  οι μαθητές δεξιότητες στο λογισμικό word.(φύλλα εργασίας)
ü  Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η οποία προωθείται μέσα από το σενάριο αυτό. Αφού σύμφωνα και με τον Βruner (1986), ο οποίος ακολουθώντας τον Vygotsky, αναγνώρισε ότι η μάθηση στα περισσότερα περιβάλλοντα είναι μια επικοινωνιακή δραστηριότητα, θεωρώντας ότι η εκπαίδευση ως έννοια στείρας μεταβίβασης γνώσεων από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή δεν ισχύει.
ü  Να δοθεί σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία, ευκαιρία εμπλοκής  σε εκπαιδευτικους και μαθητές  στη διαπραγμάτευση αμοιβαίας κατανόησης.
ü  Να προωθηθεί η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ως κύρια διδακτική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας , στοιχεία απαραίτητα για την προαγωγή και οικοδόμηση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
ü  Η τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των μαθητων, εφόσον η αυτοπεποίθηση ενός μαθητή για το γνωστικό αντικείμενο σχετίζεται με την πίστη που έχει για τις ικανότητες του να κατανοεί καινούργιες έννοιες, να συμμετέχει ενεργά στο συγκεκριμένο μάθημα και να έχει κατ επέκταση καλές επιδόσεις στις γραπτές δοκιμασίες. Γιατί είναι σαφές ότι οι μαθητές με αυτοπεποίθηση τείνουν να μαθαίνουν περισσότερα, να αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους και να ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το γνωστικό αντικείμενο από ότι οι μαθητές που στερούνται αυτοπεποίθησης.
ü  Η ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας πάνω στις διάφορες πληροφορίες που συλλέγουν ώστε να έχουν την ικανότητα να προβληματιστούν για τις επιιπτώσεις που  προκαλεί η λειτουργία των εργοστασίων της ΔΕΗ με λυγνίτη στο περιβάλλον και να ευαισθητοποιηθούν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στόχοι ως προς τη χρήση των ΤΠΕ:  
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι συνιστά μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση η οποία αξιοποιεί τις δυνατότητες των ΤΠΕ ως εκπαιδευτικών εργαλείων.
ü  Να συμπεράνουν ότι η απόκτηση γνώσεων στο συγκεκριμένο  γνωστικό αντικείμενο είναι περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με την παραδοσιακή εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται στον πειραματισμό με απλά υλικά όπως μπαταρίες, μαγνήτες, καλώδια, πυξίδες κ.α.(έχοντας προτείταιρη εμπειρία).
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικών.

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

     
      Παρουσίαση ροής-εφαρμογής των δραστηριοτήτων:
      1η-2η Διδακτική ώρα
Η αφόρμηση θα γίνει με την  παρουσίαση στους μαθητές του 3ου φύλου παρουσίασης του POWER POINT ως ερέθισμα.

Κατόπιν θα τους δόθει το φύλλο εργασίας της ενότητας (μπορεί να δοθεί είτε  εκτυπωμένο και να εργαστούν ατομικά,  είτε στους Η/Υ που θα έχουν μπροστά τους και να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά και παράλληλα να γίνει και διδασκαλία σε βασικές δυνατότητες του WORD. Χρειάζεται προσαρμογή αναλόγως τι θα επιλέξουμε.) και μέσα από συζήτηση θα καταγάρψουν τις προύπάρχουσες μαθησιακές αλλα και εμπειρικές τους γνώσεις. Έπειτα θα προβληθέι το εκπαιδευτικό video,(απαραίτητη συμπλήρωση) θα γίνει επεξήγηση τυχόν ‘’σκοτεινών σημείων’’ και διαλεύκανση απορειών και θα τους ζητηθεί να συμπληρώσουν εκ νέου το φύλλο εργασιάς. Έτσι θα έχουν τη δυνατότα να αντιληφθούν την απόκτηση της νέας γνώσης, την πρόδο τους και τυχόν αδύναμίες τους. 


3η Διδακτική ωρα

  Την 3η διδακτικη ώρα και μετα την απόκτηση τω βασικών γνώσεων για τους μαγνήτες θα  γίνει προβολή του video (θα χρειαστει μεφραση από τον εκπαιδευτικο από την αγγλικη) επίλυση αποριών και πειραματισμός των παιδιων με τον προσομοιωτή PHET σχετικά με τους πολους μαγνήτη (και έντασης αυτού) και γης και προσανατολισμού της μαγνητηκής βελόνας.


Τέλος θα γίνει η συμπλήρωση, με την αρωγή του δασκάλου, του φύλλου εργασίας.
4η Διδακτική ώρα

Αναφορα στον Oersted και την τυχαία ανακάληψη του. Πειραματισμός των μαθητών με τον προσομοιωτή PHET(θα γίνει καλύτερα αντιληπτό με το εναλλασόμενο ρεύμα) πάνω στην ανακάλυψη του.


Συνεχίζοντας γίνεται επεξήγηση της έννοιας του πηνίου και πειραματισμός με τον προσομοιωτή PHET καθώς και παρακολούθηση video δημιουργίας ηλεκτρομαγνήτη(χρειάζεται μετάφραση).
Ακόμη  στον παραπάνω προσομοιωτή μπορουν να πειραματιστούν οι μαθητές και νακαταγράψουν τις παρατηρήσεις τους σχετικα με το κινούμενο πηνίο και την ένταση ρεύματος και την αλληλεπίδραση με την πυξίδα. Τέλος θα γίνει προβολή εικόνων με τις εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητών και εκμαίευση εφαρμογών που πιθανώς γνωρίζουν τα παιδιά. Το φύλλο εργασίας μπορεί να γίνει κατά την κρίση του εκπαιδευτικού είτε κατά τη διάρκεια είτε στο τέλος της διδασκαλίας. 

5η -6η Διδακτική ώρα
Θα δείξουμε στους μαθητές ένα video με το πείραμα του Faraday (επαγωγή) για την απόκτηση γενικης άποψης και γνώσης ενώ κατά τη διάρκεια προβολής του θα γίνεται συζήτηση και παρατηρήσεις από τους μαθητες(προφορικές). Επειδή απευθύνεται σε μεγαλύτερες τάξεις δεν θα γίνει αξιολόγηση και η καταγραφή παρατηρήσεων θα γίνει με τη βοήθεια του προσομοιωτή PHET με τον οποίο τα παιδιά θα πειραματιστούν στον νόμο του Faraday.
       
Συνακόλουθα θα γίνει αναφορά στην έννοια της γεννήτριας και παρακολούθηση εκπαιδευτικών video(θα χρειαστεί μετάφραση από τον εκπαιδευτικό) και έπειτα τα παιδία θα μπορέσουν να πειραματιστούν με μια γεννήτρια στον προσομοιώτη PHET και να παρατηρήσουν από τι εξαρτάται η ένταση του ρεύματος (ισχύς μαγνήτη, ροή μορφής ενέργειας, επειφάνειας πηνίου).Θα παρακολουθήσουν  video με γεννήτριες πολλών τύπων (μετάφραση από εκπαιδευτικό ορισμένων video) με παρότρυνση για ευαισθησία σε οικολογικά θέματα (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Θα δουν πως λειτουργούν και στο φύλλο εργασίας θα τους ζητηθεί να περιγράψουν τη λειτουργία της  ανεμογεννήτριας (video χωρίς ήχο).Το φύλλο εργασίας μπορεί να γίνει κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, είτε κατά τη διάρκεια είτε στο τέλος της διδασκαλίας ( εάν γίνει στο τέλος θα τους ζητηθεί να δημιουργήσουν και να απαντησουν δυο ερωτήσεις).

7η Διδακτική ώρα
Θα γίνει μια επανάληψη των κυριότερων σημείων της ενότητας και θα δοθεί βαρύτητα σε σήμεια που πιθανόν δυσκολεύουν τους μαθητές ώστε να γίνει προετοιμασία για την αξιολόγηση της ενότητας.

8η Διδακτική ώρα

Τα εργαλεία:
Το λογισμικό παρουσίασης Power Point θα χρησιμοποιηθεί στην αφόρμηση αλλά και σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Με το λογισμικό γενικής χρήσης (word) θα δημιουργηθούν τα φύλλα εργασίας και θα καταγραφούν οι πληροφορίες που θα αντλήσουν από το διαδίκτυο. Η Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el. Wikipedia) θα χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση πληροφοριών. Επίσης και η μηχανή αναζήτησης Google όπου θα μπορέσουν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα γεγονότα και τα πρόσωπα του μαθήματος. Ακόμα θα γίνει χρήση και του προσομοιωτή PHET.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών γίνεται αναφορικά με:
·         την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των μαθησιακών έργων.
·         τη συνεργασία και τη διαμαθητική επικοινωνία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ομάδων της σχολικής τάξης για την υλοποίση των δραστηριοτήτων.
·         την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό από κείμενα και εικόνες, το οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους.
·         την  ποιότητα της επιχειρηματολογίας και των διαλόγων που αναπτύσσουν προκειμένου να παρουσιάσουν και να υποστηρίξουν τη γνώμη τους.
Επίσης θα γίνει αξιολόγηση στο τέλος των διδακτικών παρεμβάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός κατάκτησης της γνώσης από τους μαθητές. Διαδικασία η οποία βοηθά και στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί και στο μάθημα της ξένης γλώσσας Α’ (αγγλικά) στο γνωστικό τομέα του λεξιλογίου. Επίσης θα μπορούσε να γίνει χρήση και των υπόλοιπων δυνατοτήτων του PHET πάνω στον ηλεκτρομαγνητισμό.Στον φάκελο εικόνες υπάρχουν περισσότερες εικόνες και πληροφορίες για χρήση κατά την κρίση του εκπαιδευτικού. Τέλος στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και το ανθολόγιο θα μπορούσαμε να επεκταθούμε στην ενότητα των  βιογραφιών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

§  Βιβλίο μαθητή Φυσικά ΣΤ Δημοτικού Ερευνώ και Ανακαλύπτω Ο.Ε.Δ.Β., 2009, Αθήνα.
§  Βιβλίο δασκάλου Φυσικά ΣΤ Δημοτικού Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΣΤ Δημοτικού Ο.Ε.Δ.Β., 2009, Αθήνα.
§  Ματσαγγούρας Η. , Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Αθήνα 2002.
•     Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες
ROSALIND DRIVER-EDITH GUESNE  & ANDREE TIBERGHIEN
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑ.
EKΔΟΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑ 1993, Aθήνα.

•     Το πανηγύρι της φυσικής GEARL WALKER
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟ 2η έκδοση Μάιος 2001, Αθήνα.

•     ΟΙΚΟ-ΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.
Μια παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών.
ROSALIND DRIVER, ANN SQUIRES, PETER RUSHWORTH, VALERIE WOOD-ROBINSON
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΥΠΩΘΗΤΩ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2000.

•     Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου. Γνωστικοί, Επιστημολογική και Διδακτική Προσέγγιση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ
Σειρά:ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ/5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG-ΑΘΗΝΑ 2002.

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου