Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Αλησμόνητες πατρίδες (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2)

ΚΣΕ <<ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>
   


Επιμορφωτής: Μητάκος Δημήτριος

Δημιουργός: Τρίκας Μιχαήλ

     

Βασιλικό 16-3-2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τίτλος: σελίδα 4
Ταυτότητα: σελίδα 4
Αξιολόγηση: σελίδα 22
Βιβλιογραφία: σελίδα 23
Δικτυογραφία: σελίδα 24
Τίτλος:<<Αλησμόνητες πατρίδες>>

·         Δάσκαλος-Δημιουργός: Τρίκας Μιχάλης.
·         Γνωστική περιοχή:Το σενάριο αφορά στο μάθημα της Ιστορίας της Στ΄τάξης. Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο της Ιστορίας της Στ΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται  άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος.
·         Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Στ τάξης.Eνότητα 3.Μάθημα 41(Μικρασιατικός πόλεμος).
·         Καινοτομίες: Αφορμή για τη δημιουργία του συγκεκριμένου σεναρίου είναι ότι ο Μικρασιατικός πόλεμος αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, αφού καταλήγει σε ένα καθοριστικό γεγονός για την πορεία του ελληνικού κράτους, τη Μικρασιατική καταστροφή, που θεωρείται μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους η μεγαλύτερη τραγωδία του Ελληνισμού. Οι επιπτώσεις του (χιλιάδες έλληνες νεκροί, αλλαγή συνόρων, ξεριζωμός ελλήνων κ.α) θα σημαδέψουν το ελληνικό έθνος για πολλές δεκαετίες  Η χρήση Η/Υ και συγκεκριμένων λογισμικών (centenia, πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας) βοηθούν τους μαθητές στο να κατανοήσουν καλύτερα τα ιστορικά γεγονότα και τις επιπτώσεις τους. Η χρησιμοποίηση λογισμικών όπως το Excel και το power point δημιουργούν ένα ενδιαφέρον και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας για τους μαθητές. Η μάθηση επιτυγχάνεται με ανακαλυπτικό τρόπο και μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια και έξυπνες δραστηριότητες, αυξάνεται το κίνητρο και η συμμετοχή των παιδιών. Οι ΤΠΕ δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών. Σε ένα μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον πρέπει να αναπτύσσονται στρατηγικές διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και της σύγχρονης πραγματικότητας μέσα από ενεργητικές και συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης. Η διδασκαλία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αναλάβει ενεργητικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να  αλληλεπιδρά και να αυτενεργεί έτσι ώστε να οικοδομεί και να ισχυροποιεί τη γνώση, αλλά και να κατασκευάζει τα δικά του γνωστικά σχήματα (Φράγγου ,2008).Επίσης για το συγκεκριμένο σενάριο δημιουργήθηκε ιστολόγιο μέσα από το οποίο γίνεται η αφόρμηση των μαθητών, παρακολουθώντας την ανάλογη παρουσίαση που έχει αναρτηθεί. Οι  τεχνολογίες  Web 2.0  αποτελούν  τμήμα  των   εργαλείων κοινωνικού λογισμικού/κοινωνικής δικτύωσης (socialsoftware/socialnetworks).Ένα ιστολόγιο (Weblogblog), είναι ένας ιστοχώρος  όπου γίνονται καταχωρήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (όπως σε  ένα περιοδικό ή ένα ημερολόγιο) και παρουσιάζονται σε αντίστροφη  χρονολογική σειρά.Το ιστολόγιο χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο επικοινωνίας με τους μαθητές μου προκαλώντας  την  ενεργή  συμμετοχή  τους.
 Προστιθέμενη αξία : Προστιθέμενη αξία από τη χρήση των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο είναι ότι παρέχει στο μαθητή ένα πολυμεσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναζητεί στοιχεία ,εικόνες, συνθέτει κείμενα, συνδέοντας νοητικά τις λεκτικές και τις εικονικές αναπαραστάσεις με αποτέλεσμα γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου και μάθηση. Το σενάριο αυτό υποστηρίζει τις γνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη μάθηση. Ενισχύεται η αυτενέργεια του μαθητή, ενώ παράλληλα δίδεται έμφαση στη διερευνητική μάθηση που τον ωθεί να οικοδομήσει γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτόν.
·         Μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και ενεργητικής συμμετοχής, χρησιμοποιώντας τον Η/Υ ως γνωστικό και νοητικό εργαλείο, οι μαθητές ενεργοποιούν ανώτερες νοητικές λειτουργίες που οδηγούν αβίαστα στην κατανόηση του νέου αντικειμένου και την καλύτερη εμπέδωσή του. Επισκέπτονται ιστοσελίδες με ιστορικό περιεχόμενο και διερευνούν τα αίτια, τις συνθήκες και τις επιπτώσεις της Μικρασιατικής Καταστροφής.
·         Το λογισμικό Power point χρησιμοποιείται για την δημιουργία διαφανειών  αφόρμησης και είναι το μέσο που κάνει πιο προσιτές, ευχάριστες και ενδιαφέρουσες τις προτεινόμενες δραστηριότητες  αφού εμπλέκει βίντεο, εικόνα, ήχο, κίνηση. Στη συνέχεια η παρουσίαση σε Power point έχει μετατραπεί σε video και έχει αναρτηθεί στο ιστολόγιο που έχω δημιουργήσει.
·         Οι μαθητές Εξασκούνται στη διαδικτυακή αναζήτηση, χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης Google και βρίσκουν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τη Μικρασιατική καταστροφή.
·         Με το λογισμικό centennia οι μαθητές Παρατηρούν και σχολιάζουν τις εδαφικές διαφορές της ελλαδικής επικράτειας και τους λόγους των διαφορών αυτών . Ο Ιστορικός Άτλαντας «Centennia» μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες προοπτικές στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, να θέσει τις βάσεις ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην αφομοίωση της ιστορικής γνώσης και να κεντρίσει τους μαθητές να διερευνήσουν μόνοι τους  εκμεταλλευόμενοι την δυναμική δόμησή του και τον αλληλεπιδραστικό του χαρακτήρα.
·         Τα παιδιά αφομοιώνουν και κατανοούν την έννοια του χρόνου και των αλλαγών που συντελούνται μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι. Σημαντική είναι η σύνδεση γεγονότων, προσώπων και χρονολογιών σε σχέση και σε συνδυασμό με τους χάρτες .
·        Οι μαθητές γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το λογισμικό ιστορίας (πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας).Οι μαθητές καλούνται να γράψουν κείμενα, να συνθέσουν χάρτες και εικόνες,να κάνουν δραστηριότητες αντιστοίχισης και σωστού λάθους. Μέσα από το λογισμικό ο μαθητής προσεγγίζει τη γνώση με τρόπο άμεσο, παραστατικό και ευχάριστο. Το λογισμικό μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για έρευνα. Ο μαθητής, μέσα από διαφορετικούς τύπους ασκήσεων, ασκείται και εμπεδώνει με τρόπο ευχάριστο θέματα που αφορούν τη Μικρασιατική καταστροφή. Επιπλέον το λογισμικό προσφέρεται για την αξιολόγηση της προόδου του μαθητή. Πρόκειται για ευέλικτο λογισμικό,  σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου. Η τάξη αποκτά μεγάλη ζωντάνια, αφού όλοι οι μαθητές θέλουν και μπορούν να συμμετέχουν και να  «παίξουν»,  καθώς η μάθηση διεξάγεται με πραγματικά ευχάριστο τρόπο .
·        Με το λογισμικό Inspiration οι μαθητές σκέπτονται και μαθαίνουν οπτικά. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δημιουργούν μια εικόνα των εννοιών και των ιδεών τους, που σχετίζονται με τη Μικρασιατική καταστροφή, σε μορφή διαγραμμάτων. Ο συνδυασμός οπτικής και γραμμικής σκέψης βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, αυξάνει τη διατήρηση της μνήμης, αναπτύσσει τις οργανωτικές δεξιότητες και τη δημιουργικότητα.
·         Γνωστικά-διδακτικά προβλήματα:Οι μαθητές σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και τις τεχνικές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Έγινε μία επεξήγηση των  βασικών λειτουργιών του centennia καθώς και μία σύντομη περιγραφή του λογισμικού  ιστορίας (πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας).
Η διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας έχει απασχολήσει έντονα την Παιδαγωγική επιστήμη λόγω των πολλών δυσκολιών που έχει. Το ότι αναφέρεται σε γεγονότα του παρελθόντος, καθιστά τη μελέτη της αντικειμενικά δύσκολη. Η δυσκολία στη διδασκαλία της Ιστορίας πηγάζει από το πρωταρχικό πρόβλημα που υπάρχει στην οριοθέτηση του τι σημαίνει τελικά διδασκαλία στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ποιοι είναι οι στόχοι της.
Ακολουθώντας τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες αντιλαμβάνονται το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας ως μετάδοση δομικών εννοιών της ιστορικής επιστήμης και ως απόκτηση δεξιοτήτων ενός ιστορικού ερευνητή (Peter Lee, 1992), το Ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, δίνει έμφαση μέσα από τους στόχους του στην ικανότητα του μαθητή να αντλεί ιστορική πληροφορία από πολλαπλά είδη πηγών, να την ερμηνεύει και να συνειδητοποιεί το σύνολο των αλλαγών σε συγχρονικό και διαχρονικό επίπεδο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.,2002). Η δεύτερη διδακτική προσέγγιση ορίζει τη διδασκαλία της ιστορίας ως καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τις οποίες κατέχει ένας ιστορικός, όπως είναι η ιστορική κατανόηση, η διασκευή, η ανάλυση και η σύνθεση (Peter Lee, 1992).
 Έμφαση μάλιστα δίνεται στην ανάγκη να εγκαταλειφθεί η αποσπασματική γεγονοτολογία στο μάθημα της Ιστορίας και να ενταχθούν τα γεγονότα στις ευρύτερες χρονικές συγκυρίες και στις δομές της μακράς διάρκειας, ώστε να κατανοηθούν πιο ουσιαστικά (Κόκκινος, 2003). Βεβαίως, ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων αποτελεί η πολυφωνική προσέγγιση του περιεχομένου του διδακτικού αντικειμένου, η δυνατότητα να δούμε το εξεταζόμενο ζήτημα από διάφορες οπτικές και να προσεγγίσουμε την ιστορική αλήθεια μέσα από το συσχετισμό και την αξιοποίηση πολλών δεδομένων.
Στο σενάριο αυτό και μέσα από τη χρήση λογισμικών (centennia, πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας) καθώς και επιλεγμένων ιστοσελίδων και πολυτροπικών κειμένων , οι μαθητές ασχολούνται πλέον όχι μόνο με το «τι» της ιστορίας αλλά και με το «πως», καλλιεργώντας την ιστορική φαντασία, προσπαθώντας  να μπουν στη θέση των προσώπων που μελετούν και να καταλάβουν τον τρόπο ζωής τους, τις συνθήκες και τους λόγους που τους οδήγησαν στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Centennia, έχουμε τη δυνατότητα να αναπαραστήσουμε τις ιστορικές έννοιες του χρόνου και του χώρου και επομένως να αποφύγουμε την έλλειψη αλληλουχίας και την αποσπασματικότητα που προκαλεί η γραμμική παράθεση ιστορικών πληροφοριών στο σχολικό εγχειρίδιο και η κατάτμηση σε κεφάλαια (Κόκκινος, 2003). Ακόμη, η αναπαράσταση της έννοιας του χρόνου και του χώρου, σε συνδυασμό με την παράθεση πηγών, βοηθούν το μαθητή να ερμηνεύσει καλύτερα το ιστορικό υλικό που έχει στη διάθεσή του και να δομήσει  την ιστορική του σκέψη. Είναι πλέον κατανοητό, πως οι χάρτες αποτελούν ένα διδακτικό εργαλείο το οποίο υπηρετεί την έννοια της εποπτικότητας και έχει ως στόχο την ανάπτυξη της αντιληπτικής ικανότητας του μαθητή, ενώ συμβάλλει στη λύση του προβλήματος γλώσσα-ιστορική ορολογία και κατανόηση της ιστορίας (Τριαντάρη-Μαρά Σ., 2003).

Πλαίσιο Εφαρμογής
·         Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Στ τάξης του Δημοτικού.
·         Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.
·         Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα υπολογιστών. Θα χρησιμοποιηθεί και ο προτζέκτορας.
·         Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών: Οι στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης του Η/Υ είναι χρήσιμες. Επίσης σημαντική είναι η εξοικείωση με την περιήγηση στο διαδίκτυο, τη χρήση μηχανών αναζήτησης, και η γνώση  χρήσης του επεξεργαστή κειμένου. Τα παιδιά έχουν διδαχθεί την ύλη της Ιστορίας που έχει προηγηθεί.
·         Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Κατά την           πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό γενικής χρήσης(word), λογισμικό  Excel, λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint), Inspiration, ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia), εξειδικευμένο γνωστικά εκπαιδευτικό λογισμικό (centennia, πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας),διαδικτυακές διευθύνσεις, προτζέκτορας, εκτυπωτής, φύλλα εργασίας, βιβλίο Ιστορίας Στ (Στα νεότερα χρόνια), βιβλίο εργασιών Ιστορίας Στ (Στα νεότερα χρόνια).Όσοι δυσκολεύονται θα βοηθηθούν από την εκπαιδευτικό καθώς και την ομάδα αφού στις  δραστηριότητες θα εργαστούν ομαδικά.
·         Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Οι 18 μαθητές της τάξης θα χωριστούν σε 6 ομάδες των τριών ατόμων η κάθε μια. Στο χώρο υλοποίησης του σεναρίου(εργαστήριο υπολογιστών, τάξη)θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος  και η καθοδηγούμενη διερεύνηση και ανακάλυψη. Ο δάσκαλος φροντίζει με τις κατάλληλες ερωτήσεις και παρατηρήσεις να καθοδηγήσει την ομαδική εργασία χωρίς να επηρεάζει την αυθόρμητη έκφραση των ιδεών και την κριτική σκέψη των παιδιών.Καθ’ όλη τη διαδικασία είναι καθοδηγητής, διευκολυντής και αρωγός. Συμβουλεύει και παρεμβαίνει για να λύσει απορίες, να προωθήσει τη συζήτηση και να βοηθήσει στην ομαλή πορεία της όλης προσπάθειας. Οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους στην τάξη και συνεργάζονται μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να εγκαταστήσει στους υπολογιστές τα λογισμικά και τα φύλλα εργασίας κάθε ομάδας, ώστε οι μαθητές να τα συμπληρώνουν χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Οι ομάδες θα χωριστούν με βάση το κοινωνιόγραμμα της τάξης και με ανομοιογένεια ως προς τις μαθησιακές ικανότητές τους. Θα αναλάβουν ρόλους χειριστή, εκφωνητή-γραμματέα και εκπροσώπου ενώ ο εκπαιδευτικός θα έχει συμβουλευτικό και βοηθητικό ρόλο, ώστε να αξιοποιηθούν με το σωστότερο τρόπο τα δεδομένα και οι εμπειρίες που θα προκύψουν

Στόχοι του σεναρίου
·         Ως γενικό σκοπό του σεναρίου ορίζουμε σύμφωνα με τα ΔΕΠΠΣ, την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης με την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων  μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων.Την ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης με την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις,  με αποτέλεσμα την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και κατά συνέπεια τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον.


Γνωστικοί στόχοι:

Ø  Να γνωρίσουν την παλιά και σύγχρονη Σμύρνη και να βρουν στοιχεία που τη συνδέουν με την Ελλάδα. (Φύλλο εργασίας 3-                        Δραστηριότητα 4α,4β,4γ,4δ.Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 1).
Ø  Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα του Μικρασιατικού πολέμου, καθώς και τις συνέπειές του. (Φύλλο εργασίας 4-Δραστηριότητα 5α ,5β ,5γ ,5δ ,5ε .Φύλλο εργασίας 5- Δραστηριότητα 6α ,6β ,6γ ,7α. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 3,4,6,7,8,9,10,11,13).
Ø  Να επεξεργαστούν την αλλαγή των συνόρων του Ελληνικού κράτους με το πέρασμα των χρόνων.(Φύλλο εργασίας 1-Δραστηριότητα 1α, 2α ,2β. Φύλλο εργασίας 6-Δραστηριότητα 8α. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 2,7,9,10,11).
Ø  Να προσεγγίσουν τους λόγους που οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή.(Φύλλο εργασίας 8-Δραστηριότητα 10α  ,10β ,10γ. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 5,7).

Ø  Να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες σχετικές με το μάθημα όπως: Μεγάλη Ιδέα, συνθήκη, σύμμαχοι, εθνική συμφορά. (Φύλλο εργασίας 1-Δραστηριότητα 1β,1γ,2α.Φύλλο εργασίας 5-  Δραστηριότητα 6γ.  Φύλλο εργασίας 6-Δραστηριότητα 8α. Φύλλο εργασίας 8- Δραστηριότητα 10α,10β,10δ.Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 2,6,9,10,11).
Ø  Να αναγνωρίσουν τη συμβολή των προσφύγων της Μικράς Ασίας στην ανάπτυξη του ελληνικού κράτους (οικονομική, πολιτιστική).(Φύλλο εργασίας 7-Δραστηριότητα 9α,9β,9γ ,9δ ,9ε . Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 12,14).
Ø  Να συνειδητοποιήσουν την έκταση του προσφυγικού προβλήματος καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά την ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία. (Φύλλο εργασίας 6-Δραστηριότητα 8β ,8γ ,8δ, 8ε ,8στ. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 7,9,10,13).
Ø  Να γνωρίσουν έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες πολιτικούς, τον Ελευθέριο Βενιζέλο.(Φύλλο εργασίας 2-Δραστηριότητα 3α, 3β, 3γ ,3δ ,3ε. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 15).

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
ü Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.(Όλες οι δραστηριότητες μια και οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και συμμετέχουν όλοι).
ü Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα και τη φαντασία .( Φύλλο εργασίας 1-Δραστηριότητα 1β. Φύλλο εργασίας 2-Δραστηριότητα   ,3β ,3γ ,3δ . Φύλλο εργασίας 3- Δραστηριότητα 4γ ,4δ. Φύλλο εργασίας 4-Δραστηριότητα  ,5γ ,5ε. Φύλλο εργασίας 5- Δραστηριότητα .6α  ,6β ,6γ ,7α. Φύλλο εργασίας 6-Δραστηριότητα 8α,  ,8δ. Φύλλο εργασίας 7-Δραστηριότητα9γ.Φύλλο εργασίας 8- Δραστηριότητα 10α ,10β,10δ. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 1,5,13,15.
ü Να μπορούν να παρατηρούν και  να μελετούν ιστορικές πηγές και να συμπεραίνουν. (Φύλλο εργασίας 1-Δραστηριότητα 2α . Φύλλο εργασίας 5- Δραστηριότητα 7α. Φύλλο εργασίας 4-Δραστηριότητα 5α . Φύλλο εργασίας 5- Δραστηριότητα 7α . Φύλλο αξιολόγησης- Δραστηριότητα 4,8.
ü Να ασκηθούν στη διερευνητική μάθηση και τη βιωματικότητα με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας                έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση.                        (Φύλλο εργασίας 1- Δραστηριότητα 1α,1β,1γ,2α,2β (Φύλλο εργασίας 2- Δραστηριότητα 3α  ,3β ,3ε. Φύλλο εργασίας 3-Δραστηριότητα   4α, 4β,4γ,4δ. Φύλλο εργασίας 4-Δραστηριότητα 5α  ,5β ,5γ .Φύλλο εργασίας 5- Δραστηριότητα .6α  ,6β ,6γ ,7α . Φύλλο εργασίας 6-Δραστηριότητα 8α, 8γ ,8δ, 8στ. Φύλλο εργασίας 7-Δραστηριότητα 9α  ,9β  ,9δ ,9ε . Φύλλο εργασίας 8- Δραστηριότητα 10α ,10γ. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 4,8,9,12,14.
         Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
Ø  Να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. (Όλες οι δραστηριότητες μια και οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και συμμετέχουν όλοι).
Ø  Να ευαισθητοποιηθούν στο ζήτημα της μετανάστευσης και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους μετανάστες. (Φύλλο εργασίας 7-Δραστηριότητα 9α, 9β, 9γ. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 13.

Ø  Να διαμορφώσουν αξίες μέσα από την κατανόηση ανθρώπινων συμπεριφορών του παρελθόντος. (Φύλλο εργασίας 2-Δραστηριότητα 3α,3γ,3δ,3ε. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 15.

         Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ:
ü Να αντιληφθούν τις δυνατότητες και την αξία των νέων τεχνολογιών. (Φύλλο εργασίας 1-Δραστηριότητα 1α, 1β ,1γ ,2α, 2β .Φύλλο εργασίας 2- Δραστηριότητα 3α, 3β ,3ε . Φύλλο εργασίας 3 - Δραστηριότητα 4α,4β,4γ,4δ. Φύλλο εργασίας 4-Δραστηριότητα 5α  ,5β ,5γ , Φύλλο εργασίας 5- Δραστηριότητα 6α, 6β, 6γ, 7α. Φύλλο εργασίας 6-Δραστηριότητα 8α,8γ,8δ, 8στ.Φύλλο εργασίας 7- Δραστηριότητα 9α ,9β ,9δ ,9ε . Φύλλο εργασίας 8 - Δραστηριότητα 10α,10γ. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 1,4,8,9,12,14.

ü Να μπορούν να αναζητούν ιστορικές πληροφορίες στο διαδίκτυο, να τις αξιολογούν, να επιλέγουν αυτές που χρειάζονται και να τις αποθηκεύουν. (Φύλλο εργασίας 1-Δραστηριότητα 1α, 1β ,1γ ,2α, 2β.Φύλλο εργασίας 2-Δραστηριότητα 3α, 3β,3ε. Φύλλο εργασίας 3- Δραστηριότητα 4α,4β,4γ,4δ. Φύλλο εργασίας 4-Δραστηριόητα 5α ,5β ,5γ. Φύλλο εργασίας 5- Δραστηριότητα 7α. Φύλλο εργασίας 6-Δραστηριότητα 8γ,8δ,8στ. Φύλλο εργασίας 7-Δραστηριότητα 9α,9β,9δ,9ε. Φύλλο εργασίας 8-Δραστηριότητα 10α ,10γ. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 14.

ü Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών και μάθησης. (Φύλλο εργασίας 1-Δραστηριότητα 1α, 1β, 1γ, 2α, 2β .Φύλλο εργασίας 2 -Δραστηριότητα 3α, 3β, 3ε. Φύλλο εργασίας 3- Δραστηριότητα 4α,4β,4γ,4δ. Φύλλο εργασίας 4-Δραστηριότητα 5α  ,5β ,5γ . Φύλλο εργασίας 5- Δραστηριότητα 6α  ,6β ,6γ ,7α. Φύλλο εργασίας 6-Δραστηριότητα 8α  ,8γ ,8δ, 8στ. Φύλλο εργασίας 7-Δραστηριότητα 9α,9β ,9δ ,9ε . Φύλλο εργασίας 8-Δραστηριότητα 10α ,10γ. Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 1,4,8,9,12,14.
ü Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών. Φύλλο εργασίας 1- Δραστηριότητα 2α,2β. Φύλλο εργασίας 4-Δραστηριότητα 5α . Φύλλο εργασίας 6-Δραστηριότητα 8α.  Φύλλο αξιολόγησης-Δραστηριότητα 4,8,9.
ü Δόμηση κύριων ιστορικών εννοιών με τη βοήθεια                     των ΤΠΕ.(Φύλλο εργασίας 1-Δραστηριότητα - 1β,1γ. Φύλλο          εργασίας 8-Δραστηριότητα 10α ,10β ,10δ.  Φύλλο αξιολόγησης -Δραστηριότητα 2.
Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων
Παρουσίαση ροής εφαρμογής των δραστηριοτήτων:
1η Διδακτική ώρα (Η Ελλάδα των 2 ηπείρων και των 5 θαλασσών.)
Η αφόρμηση γίνεται με την παρουσίαση του χάρτη  «Διαμόρφωση των Ελληνικών συνόρων»(σελ.3) χρησιμοποιώντας το ανάλογο video στο blogspot που έχω δημιουργήσει .Στη συνέχεια από το ίδιο blogspot δείχνουμε το χάρτη της συνθήκης των Σεβρών (σελ.4) και προβάλλουμε το ανάλογο video.Στη συνέχεια μοιράζεται το 1ο φύλλο εργασίας και ξεκινούν οι μαθητές να κάνουν την πρώτη και δεύτερη δραστηριότητα. Ο βασικός σκοπός είναι να επεξεργαστούν οι μαθητές την αλλαγή των συνόρων του Ελληνικού κράτους με το πέρασμα των χρόνων. Επίσης να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες σχετικές με το μάθημα όπως: Μεγάλη Ιδέα και συνθήκη. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Παρατηρούν ,μελετούν ιστορικές πηγές και  συμπεραίνουν. Επίσης  ασκούνται στη διερευνητική μάθηση και τη βιωματικότητα με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Οι μαθητές τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες και την αξία των νέων τεχνολογιών.

2η Διδακτική ώρα (Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Έλληνας Εθνάρχης.)
Η αφόρμηση γίνεται δείχνοντας φωτογραφίες από τη ζωή του Ελευθέριου Βενιζέλου χρησιμοποιώντας το ανάλογο video στο blogspot που έχω δημιουργήσει(σελ10). Στη συνέχεια πατώντας στον κατάλληλο υπερσύνδεσμο οι μαθητές παρακολουθούν ένα video σχετικά με τη ζωή του. Στη συνέχεια μοιράζεται το 2ο φύλλο εργασίας και η κάθε ομάδα ξεχωριστά εκτελεί την τρίτη δραστηριότητα. Μέσα από τη δραστηριότητα 3 οι μαθητές γνωρίζουν έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες πολιτικούς, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας . Επίσης  ασκούνται στη διερευνητική μάθηση και τη βιωματικότητα με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Οι μαθητές τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες και την αξία των νέων τεχνολογιών. Κινητοποιούν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα και τη φαντασία .Τέλος Διαμορφώνουν αξίες μέσα από την κατανόηση ανθρώπινων συμπεριφορών του παρελθόντος.
3η Διδακτική ώρα (Σμύρνη μια πόλη εξόχως ελληνική.)
 Η αφόρμηση γίνεται δείχνοντας φωτογραφίες από την πόλη της Σμύρνης  χρησιμοποιώντας το ανάλογο video στο blogspot που έχω δημιουργήσει (σελ12) .Στη συνέχεια πατώντας στον κατάλληλο υπερσύνδεσμο οι μαθητές παρακολουθούν ένα video σχετικά με τη Σμύρνη. Στη συνέχεια μοιράζεται το 3ο φύλλο εργασίας και ξεκινούν οι μαθητές να κάνουν την τέταρτη δραστηριότητα. Ο βασικός σκοπός είναι η γνωριμία των παιδιών με την παλιά και σύγχρονη Σμύρνη και η εύρεση στοιχείων που τη συνδέουν με την Ελλάδα.Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας . Επίσης  ασκούνται στη διερευνητική μάθηση και τη βιωματικότητα με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Οι μαθητές τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες και την αξία των νέων τεχνολογιών. Κινητοποιούν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα και τη φαντασία.
4η Διδακτική ώρα(Ο Ελληνικός στρατός προελαύνει.)
Η αφόρμηση γίνεται δείχνοντας φωτογραφίες από την προέλαση του ελληνικού στρατού χρησιμοποιώντας το ανάλογο video στο blogspot που έχω δημιουργήσει (σελ16,17,18,19) .Στη συνέχεια πατώντας στον κατάλληλο υπερσύνδεσμο (σελ16) οι μαθητές παρακολουθούν ένα σχετικό video.Στη συνέχεια μοιράζεται το 4ο φύλλο εργασίας και η κάθε ομάδα ξεχωριστά εκτελεί την πέμπτη δραστηριότητα. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους λόγους για τους οποίους ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Μικρά Ασία. Τα παιδιά μαθαίνουν τα κυριότερα γεγονότα του Μικρασιατικού πολέμου, καθώς και τις συνέπειές του. Επεξεργάζονται χάρτες και εντοπίζουν της δυσκολίες της προέλασης. Βρίσκουν και σχολιάζουν τα λάθη των Ελλήνων. Οι μαθητές ασκούνται στη διερευνητική μάθηση με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως εργαλείο μάθησης. Αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο,  τις αξιολογούν και επιλέγουν αυτές που χρειάζονται .Οι μαθητές της ομάδας επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται. Κινητοποιούν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα και τη φαντασία. Παρατηρούν,  μελετούν και  συμπεραίνουν. Καλλιεργούν την αναλυτική και συνθετική ικανότητα. Τέλος χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό λογισμικό (πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας)
5ηΔιδακτική Ώρα(Η καταστροφή της Σμύρνης.)
Η αφόρμηση γίνεται δείχνοντας φωτογραφίες από την καταστροφή της Σμύρνης χρησιμοποιώντας το ανάλογο video στο blogspot που έχω δημιουργήσει(σελ20). Στη συνέχεια πατώντας στον κατάλληλο υπερσύνδεσμο (σελ20) οι μαθητές παρακολουθούν ένα σχετικό video σχετικά με την πόλη της Σμύρνης πριν και μετά την καταστροφή. Στη συνέχεια μοιράζεται το 5ο φύλλο εργασίας και η κάθε ομάδα ξεχωριστά εκτελεί την έκτη και έβδομη δραστηριότητα. Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι να γνωρίσουν οι μαθητές με λεπτομέρειες τι έγινε την ημέρα της καταστροφής της Σμύρνης. Προσεγγίζουν την καταστροφή μέσα από λογοτεχνικά κείμενα. Κρίνουν τη στάση των συμμάχων. Οι μαθητές ασκούνται στη διερευνητική μάθηση με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως εργαλείο μάθησης .Αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο,  τις αξιολογούν και επιλέγουν αυτές που χρειάζονται .Οι μαθητές της ομάδας επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται. Κινητοποιούν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα και τη φαντασία. Παρατηρούν,  μελετούν και  συμπεραίνουν. Καλλιεργούν την αναλυτική και συνθετική ικανότητα.

6η Διδακτική Ώρα (Η Συνθήκη της Λωζάνης.)
Η αφόρμηση γίνεται δείχνοντας τι ακριβώς ήταν η συνθήκη της Λωζάνης και τι προέβλεπε χρησιμοποιώντας το ανάλογο video στο blogspot που έχω δημιουργήσει (σελ22,23,24) . Στη συνέχεια μοιράζεται το 6ο φύλλο εργασίας και η κάθε ομάδα ξεχωριστά εκτελεί την όγδοη δραστηριότητα. Οι μαθητές ενημερώνονται για την συνθήκη της Λωζάνης. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό centennia εντοπίζουν και σχολιάζουν τις διαφορές των συνόρων της Ελλάδας μετά την υπογραφή της συνθήκης. Επίσης μέσα από την όγδοη δραστηριότητα  προσεγγίζουν το προσφυγικό πρόβλημα. Επεξεργάζονται τις σχέσεις ντόπιων και προσφύγων.Ενημερώνονται για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας εκείνη την περίοδο. Οι μαθητές ασκούνται στη διερευνητική μάθηση με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως                         εργαλείο μάθησης. Αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο,  τις αξιολογούν και επιλέγουν αυτές που χρειάζονται.Οι μαθητές της ομάδας επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται. Κινητοποιούν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα και τη φαντασία. Παρατηρούν,  μελετούν και  συμπεραίνουν. Καλλιεργούν την αναλυτική και συνθετική ικανότητα.

7η Διδακτική Ώρα (Οι πρόσφυγες βοηθούν την Ελλάδα.)
Η αφόρμηση γίνεται παρουσιάζοντας τους τομείς στους οποίους οι πρόσφυγες βοήθησαν την Ελλάδα χρησιμοποιώντας το ανάλογο video                   στο blogspot που έχω δημιουργήσει (σελ25,26,27,28,29) . Στη συνέχεια μοιράζεται το 7ο φύλλο εργασίας και η κάθε ομάδα ξεχωριστά εκτελεί την ένατη δραστηριότητα. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές συνειδητοποιούν την προσφορά των προσφύγων σε όλους τους τομείς (εξωτερική πολιτική ,εθνολογική σύσταση, οικονομία, πολιτισμό).Διαχωρίζουν τις έννοιες <<πρόσφυγας>>, <<μετανάστης>> και βρίσκουν τρόπους με τους οποίους οι μετανάστες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.  Γνωρίζουν πρόσφυγες συγγραφείς και μαθαίνουν για το ρεμπέτικο τραγούδι. Αναζητούν και βρίσκουν μικρασιάτικες συνταγές μαγειρικής. Ασκούνται στη διερευνητική μάθηση με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως εργαλείο μάθησης. Αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο,τις αξιολογούν και επιλέγουν αυτές που χρειάζονται. Κινητοποιούν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα και τη φαντασία.
8η Διδακτική Ώρα (Τα αίτια της καταστροφής.)
Η αφόρμηση γίνεται παρουσιάζοντας τα αίτια της Μικρασιατικής καταστροφής χρησιμοποιώντας το ανάλογο video στο blogspot που έχω δημιουργήσει (σελ30,31) . Στη συνέχεια μοιράζεται το 8ο φύλλο εργασίας και η κάθε ομάδα ξεχωριστά εκτελεί τη δέκατη δραστηριότητα. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές κρίνουν και σχολιάζουν τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων. Θυμούνται παρόμοια περιστατικά από την Ιστορία της Ελλάδας. Επεξεργάζονται την έννοια της <<εθνικής συμφοράς>>.Μαθαίνουν για τον εθνικό ηγέτη των Τούρκων, Κεμάλ Ατατούρκ. Ασκούνται στη διερευνητική μάθηση με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στους  υπολογιστές  ως εργαλείο μάθησης. Αναζητούν  πληροφορίες     στο      διαδίκτυο,    τις   αξιολογούν  και  επιλέγουν αυτές που χρειάζονται. Κινητοποιούν τη δημιουργική τους σκέψη και την κριτική τους ικανότητα .
Τα εργαλεία
·         Μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και ενεργητικής συμμετοχής, χρησιμοποιώντας τον Η/Υ ως γνωστικό και νοητικό εργαλείο, οι μαθητές ενεργοποιούν ανώτερες νοητικές λειτουργίες που οδηγούν αβίαστα στην κατανόηση του νέου αντικειμένου και την καλύτερη εμπέδωσή του.
·         Το λογισμικό Power point χρησιμοποιείται για την δημιουργία διαφανειών  αφόρμησης και είναι το μέσο που κάνει πιο προσιτές, ευχάριστες και ενδιαφέρουσες τις προτεινόμενες δραστηριότητες  αφού εμπλέκει βίντεο, εικόνα, ήχο, κίνηση. Στη συνέχεια η παρουσίαση σε Power point έχει μετατραπεί σε video και έχει αναρτηθεί στο ιστολόγιο που έχω δημιουργήσει.
·         Στη φάση της επέκτασης οι μαθητές χρησιμοποιώντας το Excel εξασκούνται στην εισαγωγή δεδομένων και στη δημιουργία γραφικών παραστάσεων.
·         Οι μαθητές Εξασκούνται στη διαδικτυακή αναζήτηση, χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης Google και βρίσκουν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τη Μικρασιατική καταστροφή.
·         Εξασκούνται στην διαδικτυακή αναζήτηση, χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης Google και γνωρίζουν ολοκληρωμένα έναν από τους σημαντικότερους έλληνες πολιτικούς, τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
·         Με το λογισμικό centennia οι μαθητές Παρατηρούν και σχολιάζουν τις εδαφικές διαφορές της ελλαδικής επικράτειας και τους λόγους των διαφορών αυτών . Ο Ιστορικός Άτλαντας «Centennia» μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες προοπτικές στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, να θέσει τις βάσεις ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην αφομοίωση της ιστορικής γνώσης και να κεντρίσει τους μαθητές να διερευνήσουν μόνοι τους  εκμεταλλευόμενοι την δυναμική δόμησή του και τον αλληλεπιδραστικό του χαρακτήρα.
·         Οι μαθητές γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το λογισμικό ιστορίας (πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας) .Οι μαθητές καλούνται να γράψουν κείμενα, να συνθέσουν χάρτες και εικόνες ,να κάνουν δραστηριότητες αντιστοίχισης και σωστού λάθους. Μέσα από το λογισμικό ο μαθητής προσεγγίζει τη γνώση με τρόπο άμεσο, παραστατικό και ευχάριστο. Το λογισμικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για έρευνα. Ο μαθητής, μέσα από διαφορετικούς τύπους ασκήσεων, ασκείται και εμπεδώνει με τρόπο ευχάριστο θέματα που αφορούν τη Μικρασιατική καταστροφή. Επιπλέον το λογισμικό προσφέρεται για την αξιολόγηση της προόδου του μαθητή. Πρόκειται για ευέλικτο λογισμικό,  σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου. Η τάξη αποκτά μεγάλη ζωντάνια, αφού όλοι οι μαθητές θέλουν και μπορούν να συμμετέχουν και να  «παίξουν», καθώς η μάθηση διεξάγεται με πραγματικά ευχάριστο τρόπο.
·         Εργάζονται με το λογισμικό γενικής χρήσης Word.Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας του Word, που είναι περασμένα στον υπολογιστή κάθε ομάδας. Εξασκούνται και γνωρίζουν τις δυνατότητές του (Δημιουργία παραγράφων, ορθογράφος, αποθήκευση, εισαγωγή εικόνας κτλ).Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί το Word, για να δημιουργήσει τα φύλλα εργασίας.
·         Το λογισμικό Natural Art χρησιμοποιείται στη φάση της επέκτασης Αποτελεί μία γενικής χρήσης εφαρμογή γραφικών που στοχεύει κυρίως σε μικρής ηλικίας χρήστες. Είναι ένα απλό, αλλά δυνατό και περιεκτικό εργαλείο για την τέχνη και το σχέδιο. Είναι κατάλληλο για μαθητές κάθε ηλικίας. Θεωρείται ισχυρός συντάκτης αρχείων εικόνας και ζωτικότητας. Σου επιτρέπει να δημιουργήσεις ή να τροποποιήσεις τις εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κομμάτια της τέχνης, ως διακοσμητικά στοιχεία, ως εικόνες για ιστοσελίδα ή να αξιοποιηθούν με πολλούς άλλους τρόπους. Οι μαθητές καλούνται να                     φανταστούν και να δημιουργήσουν ένα αρχοντικό ελληνικό σπίτι της Σμύρνης. Εργάζονται σε ένα δημιουργικό και εύχρηστο περιβάλλον όπου αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και τη φαντασία τους. Συνθέτουν και αλληλεπιδρούν. Συνεργάζονται μεταξύ τους, επικοινωνούν  και  συμμετέχουν όλοι στο τελικό αποτέλεσμα.
·        Με το λογισμικό Inspiration οι μαθητές σκέπτονται και μαθαίνουν οπτικά. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δημιουργούν μια εικόνα των εννοιών και των ιδεών τους, που σχετίζονται με τη Μικρασιατική καταστροφή, σε μορφή διαγραμμάτων. Ο συνδυασμός οπτικής και γραμμικής σκέψης βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, αυξάνει τη διατήρηση της μνήμης, αναπτύσσει τις οργανωτικές δεξιότητες και τη δημιουργικότητα.
·         Το βιβλίο του μαθητή χρησιμοποιείται για συμπλήρωση της γνώσης.
·         Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia.org) θα χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση πληροφοριών.
Οι πηγές
Τα μέλη της κάθε ομάδας, για να πετύχουν αυτά που τους ζητούνται, μπορούν να επισκεφτούν συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους (π.χ. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%99%CE%B4%CE%AD%CE%B1
http://www.youtube.com/watch?v=jOJOsA8x4lo).Θα μπορέσουν έτσι να αναζητήσουν πληροφορίες  στα πλαίσια των δραστηριοτήτων.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου και η επίτευξη των στόχων κρίνεται από:
·         το κατάλληλο κλίμα μέσα στη σχολική τάξη με το χωρισμό σε ομάδες και την ανάληψη πρωτοβουλιών από όλους τους μαθητές.
·         την  εφαρμογή των αρχών ενός καλού διαλόγου.
·         την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και το βαθμό συνεργασίας.
·         τη συμμετοχή και πρόοδο των μαθητών που αρχικά είναι διστακτικοί.
·         την αξιοποίηση των λογισμικών που δίνονται στους μαθητές.
·         την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό από κείμενα και εικόνες, το οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους.
·         την ανταπόκριση των μαθητών στις προτεινόμενες δραστηριότητες.
·         την επιτυχία συμπλήρωσης του φύλλου αξιολόγησης.
·         τη δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες.
Τα παιδιά εργάζονται ομαδοσυνεργατικά  με το λογισμικό  Inspiration, δημιουργώντας τον εννοιολογικό χάρτη του μαθήματος. Στα Μαθηματικά μπορούν να βρουν πληροφορίες (χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο) για τον αριθμό των πρασφύγων που κατέφυγαν σε χωριά ή πόλεις και να δημιουργήσουν γραφήματα χρησιμοποιώντας το Εxcel. Στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή  μπορούν να βρουν πληροφορίες για την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας από 1918-1930. Στην Αισθητική Αγωγή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Revelation Natural Art μπορούν να ζωγραφίσουν και να διακοσμήσουν παραδοσιακές κατοικίες της Σμύρνης. Στα πλαίσια του μαθήματος της  Γλώσσας κάνουμε στο α τεύχος και στην ενότητα 6 (σελ 86) την <<Αιολική γη >> και τις δραστηριότητες που τη συνοδεύουν.Στη Γεωγραφία μπορούν να αναζητήσουν να συμπληρώσουν και να εκτυπώσουν, από το διαδίκτυο το χάρτη της Μικράς Ασίας. Στο μάθημα των ξένων γλωσσών οι μαθητές ,με τη βοήθεια του αντίστοιχου καθηγητή ,μπορούν να βρουν συνώνυμα των λέξεων <<πρόσφυγας>>, <<μετανάστης>> σε άλλες γλώσσες. Στα θρησκευτικά κάνουμε από το βιβλίο της Στ τάξης το μάθημα 33 και ενημερωνόμαστε για τη θρησκεία των Μουσουλμάνων.
ü  LLewlyllyn-Smith, Το όραμα της Ιωνίας. Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, μ.τ.φρ., ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003.
ü  Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων << Με λογισμό και με όνειρο>> Ε και Στ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων,2011,Αθήνα.
ü  Βιβλίο μαθητή Γλώσσας Στ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων,2011,Αθήνα.
ü  Βιβλίο μαθητή Iστορίας <<Στα νεότερα χρόνια>> Στ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων,2011,Αθήνα.
ü  Βιβλίο εργασιών Iστορίας <<Στα νεότερα χρόνια>> Στ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων,2011,Αθήνα.
ü  Γκίκα Ε., «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σεναρίων) για το μάθημα της ιστορίας με τη χρήση εργαλείων των νέων τεχνολογιών: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις», στο Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα, σσ.350-368, Καστανιώτης, Αθήνα 2002.
ü  Ματσαγγούρας Γ. Η., «Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση»,στο Επιστήμες της Αγωγής, Γρηγόρης, Αθήνα 1987.
ü  Ματσαγγούρας Η. Στρατηγικές Διδασκαλίας: Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη. Guteberg, Αθήνα 1997.
ü  Οικονόμου-Γκούρας Χ., Ιστορική συμβολή, 1922-1923,. Από της Μικρασιατικής Καταστροφής εις την Συνθήκην της Λωζάννης, (ανάτυπο από το περιοδ. «Ναυτική Ελλάς»), Αθήνα 1959.
ü  Πανταζής Κ., Συμβολή εις την Ιστορίαν της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919-1922), Αθήνα 1969.
ü  Ράπτης, Αρ., & Ράπτη, ΑΘ. (1997). Πληροφορική και Εκπαίδευση: Συνολική προσέγγιση. Αθήνα: εκδ: Τελέθριον.

Δικτυογραφία
http://www.youtube.com/watch?v=IHXjyKf7ed4 (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=1WmlVMuW4yg&feature=related (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=QO2bL5L_RkA&feature=related (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm(Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=jOJOsA8x4lo(Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=dPLU-M9GeLU(Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.creteinfo.gr/crete/people/venizelos/index.html(Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=Nsmaxh9DDHs(Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.veniselos.gr/ (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=2EDCJGOOXE0 (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=Ib7QVnicRt0 (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.fhw.gr/chronos/13/gr/general/imerologio/index.html (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=veDTLFZutAc (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=zTMSn2eGrZQ&feature=related (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=IHXjyKf7ed4&feature=related (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=ah7sQVzPDA8&feature=related (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=s53nnHtKA0w&feature=related (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=xtQ9m0t4qgU (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).

http://www.youtube.com/watch?v=mZLIwg2u4AQ&feature=related (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.fhw.gr/chronos/13/gr/general/imerologio/index.html (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.fhw.gr/chronos/13/gr/general/maps/index4.html (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=GkE9P9vvZPc&feature=related (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://elvetsios.blogspot.com/2011/10/blog-post_26.html (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://users.sch.gr/deshourmou/THRAKH/symvoli.htm  (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://embedit.in/TaWm3B3Y7j (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
http://online.eduportal.gr/a/istoria/istoria_st/12.htm (Τελευταία επίσκεψη 7-03-2012).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου