Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Τα πρόσωπα γύρω μας (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2)

   Δημιουργός: ΜΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
3η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΩΔ: (1512-4)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε
ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Υπεύθυνος Eπιμόρφωσης: Dr. ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό Σενάριο

«Τα πρόσωπα γύρω μας»

ΜΑΘΗΜΑ:Γλώσσα
ΤΑΞΗ: Β΄ΔημοτικούΧΑΛΚΙΔΑ 2012

Περιεχόμενα

 

Τίτλος Σεναρίου

Τα πρόσωπα γύρω μας!

Ταυτότητα

·        Δασκάλα-Δημιουργός: Μακατσιάνου Στυλιανή
·        Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο Γλώσσας της Β΄ τάξης, ενότητα 12η,- Μάθημα «Ποπό! Κόσμος που περνά!» Είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ) και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ)
·        Θέμα: Περιγραφή προσώπων-Αναγνώριση προσώπων

Σκεπτικό δραστηριότητας

·                   Καινοτομίες: Η καινοτομία που προκύπτει από το σχεδιασμό της διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων αυτού του εκπαιδευτικού σεναρίου, είναι η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (λογισμικών και βοηθητικών εργαλείων) στην υποστηρικτική δράση του εκπαιδευτικού για καλύτερη και αποτελεσματικότερη μάθηση. Το σενάριο περιλαμβάνει τη χρήση Η/Υ, προτζέκτορα, εκτυπωτή, οθόνης προβολής , το λογισμικό παρουσίασης, επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικό φύλλο καθώς και το εκπαιδευτικό  λογισμικό «Ο Ξεφτέρης στο χωριό του Aϊ-Βασίλη».
 Οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται  για την οργάνωση της διδασκαλίας και προβολή όλων των δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, για την προβολή αρχείων βίντεο και ήχου ως μέσο πρόκλησης ενδιαφέροντος. Για την παρουσίαση των κειμένων του σχολικού εγχειριδίου, προκειμένου οι μαθητές να τα επεξεργαστούν. Την παρουσίαση εικόνων για παρατήρηση και συζήτηση από τους μαθητές. Την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των μαθητών σε αποθηκευμένο αρχείο, καθώς και την άμεση μετάβαση σε δικτυακούς τόπους για άντληση πληροφοριών, όπως είναι η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια και το ηλεκτρονικό λεξικό. Γίνεται επίσης, επίδειξη πινάκων με γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα.  Παρουσίαση οδηγιών και πλάνου για παραγωγή γραπτού περιγραφικού λόγου. Χρησιμοποιούνται ακόμη για την προετοιμασία των φύλλων εργασίας και δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ή αποθήκευσης ανάλογα με τη δραστηριότητα.
 Προστιθέμενη αξία: Οι Τ.Π.Ε. δημιουργούν νέα, ευχάριστα, ρεαλιστικά περιβάλλοντα μάθησης. Στο σενάριο αυτό εισάγεται η χρήση και αξιοποίηση του λογισμικού παρουσίασης στη μαθησιακή διαδικασία, αφού όλες οι δραστηριότητες προβάλλονται στους μαθητές και υπάρχει δυνατότητα σ’ αυτούς με υπερσυνδέσεις να οδηγούνται στα κείμενα, σε πηγές πληροφόρησης, σε ορθογραφικό και ερμηνευτικό λεξικό, σε πίνακα υπολογιστικού φύλλου καθώς και στα φύλλα εργασίας. Συγκεκριμένα, τα βίντεο χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν πολυαισθητηριακά τους μαθητές, να προκαλέσουν ενθουσιασμό και ενδιαφέρον και αναδεικνύοντας τις εμπειρίες και τα βιώματα τους, να τους εμπλέξουν δυναμικά στη διδακτική πράξη. Οι εικόνες που προβάλλονται αξιοποιούνται για την άσκηση της παρατηρητικότητας των βασικών χαρακτηριστικών των προσώπων και για συζήτηση, ανάλυση, σύγκριση, μέσα από την οποία αναμένεται να προκύψει γλωσσική παραγωγή. Το Αλφαβητικό Ευρετήριο (αποθηκευμένο αρχείο που αποτελείται από 24 φύλλα εργασίας) χρησιμοποιείται από τους μαθητές για ορθογραφική εξάσκηση, κατάκτηση και διεύρυνση του λεξιλογίου σχετικού με τα μέρη του προσώπου και του σώματος. Με τη δράση αυτή, ταυτόχρονα οι μαθητές εξασκούνται στον επεξεργαστή κειμένου. Επίσης, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τη σημασία λέξεων σε ερμηνευτικό λεξικό. Για άντληση επιπλέον πληροφοριών που ζητούνται για τους Τρεις Ιεράρχες, οδηγούνται με υπερσύνδεση στην εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια.
Έτσι, ευνοούνται διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές διαδικασίες με τις οποίες ο μαθητής αυτενεργεί και είναι συμμέτοχος στην οικοδόμηση της γνώσης. Αναζητά, διερευνά και ανακαλύπτει την πληροφορία.
Η συμπλήρωση του πίνακα με τα θηλυκά ουσιαστικά χρησιμοποιείται από τους μαθητές για εκμάθηση της κλίσης και ταυτόχρονα με τη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές αποκτούν εξοικείωση με ένα νέο λογισμικό, όπως είναι το υπολογιστικό φύλλο. Επίσης, παρουσιάζονται μια σειρά ερωτημάτων, με τα οποία οι μαθητές μαθαίνουν να επεξεργάζονται τα κείμενα. Υπάρχουν ακόμη λίστες λέξεων, οδηγίες και τεχνική περιγραφής προσώπου που καθοδηγούν τους μαθητές στη παραγωγή γραπτού λόγου. Η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών αναμένεται να δημιουργήσει ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης, να κινητοποιήσει και να εμπλέξει στη μαθησιακή διαδικασία ακόμη και τους αδύναμους μαθητές, με αποτέλεσμα την επίτευξη όλων των γνωστικών και των επιμέρους στόχων. 
·                   Γνωστικά-διδακτικά προβλήματα: Οι μαθητές ως προς το γνωστικό αντικείμενο, δεν έχουν ασκηθεί στη λεπτομερή παρατήρηση ενός προσώπου και δυσκολεύονται να αναπτύξουν προφορικό ή γραπτό περιγραφικό λόγο. Δεν γνωρίζουν καλά όλα τα μέρη του ανθρώπινου σώματος και του προσώπου και επιχειρείται διεύρυνση και κατάκτηση του λεξιλογίου. Δεν γνωρίζουν την αναζήτηση σε ερμηνευτικό λεξικό, γνωρίζουν όμως την αλφαβητική κατάταξη. Δεν ξέρουν το χωρισμό και τη διάκριση των προτάσεων σε απλά μέρη, όπως επίσης και τη δημιουργία αντίθετων λέξεων με αχώριστα μόρια α-, αν, ξε-. Μπορούν να διακρίνουν και να ταξινομούν τα ουσιαστικά σε αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα, αλλά δεν γνωρίζουν την κλίση των θηλυκών σε –α, τους αριθμούς και τις πτώσεις.  Οι μαθητές διδάσκονται για δεύτερη σχολική χρονιά το μάθημα της Πληροφορικής ως ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο. Έτσι έχουν κάποιας μορφής εξοικείωση με το χειρισμό των Η/Υ. Γνωρίζουν τη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου και μπορούν να γράφουν στον επεξεργαστή κειμένου λέξεις και μικρές προτάσεις, καθώς επίσης και να ζωγραφίζουν στο πρόγραμμα ζωγραφικής. Δε γνωρίζουν τη χρήση άλλων εκπαιδευτικών λογισμικών και εργαλείων.  Για το λόγο αυτό, η συμβολή του εκπαιδευτικού στο συντονισμό των ενεργειών και των κινήσεων των μαθητών, έχει μεγάλη σημασία για την επιτυχή πορεία της διδασκαλίας και της εφαρμογής του εκπαιδευτικού σεναρίου. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κατευθύνει και να δίνει συχνά σαφείς οδηγίες και εξηγήσεις, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία.

Πλαίσιο εφαρμογής

·                   Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
·                   Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο ολοκληρώνεται σε 12 διδακτικές ώρες.
·                   Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές (στο σύνολο τους 16) εργάζονται στην τάξη τους, αλλά και στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου. Κάθονται σε τέσσερα τραπεζοθρανία σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων (δύο υποομάδες) στην τάξη τους σε ημικύκλιο με θέα τον πίνακα και την οθόνη προβολής και στο σχολικό εργαστήριο σε ζευγάρια στους Η/Υ που είναι τοποθετημένοι περιμετρικά της αίθουσας.
Χρησιμοποιούνται 1 Laptop, projector, οθόνη προβολής, 8 Η/Υ, εκτυπωτής.
·                   Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ σημαντικές για να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την οικοδόμηση της νέας γνώσης. Οι μαθητές έχουν ήδη κατακτήσει το μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής και έχουν πολύ καλή αναγνωστική ικανότητα. Γνωρίζουν τη σημασία και τη λειτουργία του επιθέτου, καθώς και το χωρισμό των λέξεων σε συλλαβές. Δεν έχουν διδαχθεί ακόμη τη χρήση και αναζήτηση σε ερμηνευτικό λεξικό, γνωρίζουν όμως την αλφαβητική κατάταξη των λέξεων.
Τέλος, γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν.
·                   Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Για την υλοποίηση και εφαρμογή του σεναρίου χρειάζονται Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word), λογισμικό παρουσίασης (Power Point), υπολογιστικό φύλλο (Excel), ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia) εκπαιδευτικό λογισμικό (Ο Ξεφτέρης στο χωριό του Αι-Βασίλη), εκτυπωτής, προτζέκτορας, διαδικτυακές διευθύνσεις, ηλεκτρονικό λεξικό, πίνακας, φύλλα εργασίας, χαρτιά.
·                   Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Στο χώρο υλοποίησης του σεναρίου χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και διδακτικές στρατηγικές μάθησης, όπως είναι ο καταιγισμός των ιδεών, η συζήτηση, η  ερμηνεία της εικόνας, που οδηγούν το παιδί στο στάδιο της διαδικαστικής γνώσης «μαθαίνει πώς να μαθαίνει». Έτσι, γίνεται ικανό να ελέγχει και να αξιολογεί τη διαδικασία της μάθησής του. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά, άλλοτε στην ολομέλειά τους, άλλοτε σε ομάδες των δύο ατόμων και άλλοτε σε τετράδες. Στις περισσότερες δραστηριότητες επιλέγεται κατά προτίμηση οι ομάδες να είναι ολιγομελείς. Η συνεργασία δηλαδή σε ζευγάρια με το διπλανό ή τον απέναντι συμμαθητή τους, για να μπορούν οι μαθητές να αναπτύξουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. Η εκπαιδευτικός συντονίζει τη μαθησιακή διαδικασία, ενθαρρύνει τις προσπάθειες και τη δράση των μαθητών, τους εμψυχώνει, τους παρέχει βοήθεια και ανατροφοδότηση όταν χρειάζεται ή όταν ζητηθεί και γενικά ο ρόλος της είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός.  

Στόχοι σεναρίου

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι η κατανόηση και παραγωγή προφορικού ή γραπτού περιγραφικού λόγου. Ειδικότερα, οι μαθητές με την ολοκλήρωση της ενότητας θα πρέπει:
Γνωστικοί στόχοι:
·         Να μάθουν να περιγράφουν και να αναγνωρίζουν ένα πρόσωπο προφορικά και γραπτά.(1η και 2η διδακτική ώρα)
·         Να ασκηθούν στη λεπτομερή παρατήρηση βασικών χαρακτηριστικών του προσώπου.(1η  και 2η διδακτική ώρα)
·         Να παράγουν προφορικό περιγραφικό λόγο.(1η και 2η διδακτική ώρα)
·         Να γνωρίσουν τα μέρη του ανθρώπινου σώματος και του προσώπου.(3η διδακτική ώρα)
·         Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με νέο γλωσσικό υλικό για τα μέρη του προσώπου και του σώματος.(3η και 4η διδακτική ώρα)
·         Να εξασκηθούν ορθογραφικά κάνοντας χρήση του λεξικού.(3η και 4η διδακτική ώρα)
·         Να κατανοούν και να επεξεργάζονται κείμενα.(7η και 9η διδακτική ώρα)
·         Να απαντούν σε ερωτήματα.(7η και 9η διδακτική ώρα)
·         Να μάθουν τα μέρη απλών προτάσεων και να συντάσσουν προτάσεις με ολοκληρωμένο νόημα.(2η και 8η διδακτική ώρα)
·         Να σχηματίζουν αντίθετες λέξεις με τα αχώριστα μόρια ξε-, α-, αν-.(8η διδακτική ώρα)
·         Να ασκηθούν στο συλλαβισμό.(8η διδακτική ώρα)
·         Να εξοικειωθούν στην κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε –α.(10η διδακτική ώρα)
·         Να παράγουν γραπτό περιγραφικό λόγο με νοηματική συνοχή.(5η και 6η διδακτική ώρα)
·         Να σκέφτονται και να εκφράζονται δημιουργικά.(11η και 12η διδακτική ώρα)

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
·         Να οπτικοποιούν και να ερμηνεύουν την εικόνα.(σε όλες τις διδακτικές ώρες)
·         Να αναλύουν τα δεδομένα.(σε όλες τις διδακτικές ώρες)
·         Να αναπτύξουν την ορθογραφική ικανότητα.(3η και 4η διδακτική ώρα)
·         Να αναπτύξουν την αναγνωστική ικανότητα.(4η,7η και 9η διδακτική ώρα.
·          Να αναπτύξουν τη δεξιότητα συγκέντρωσης σε προσεκτική ακρόαση.(7η διδακτική ώρα)
·         Να αναπτύξουν την ικανότητα της αναδιατύπωσης.(7η διδακτική ώρα)
·         Να συγκρίνουν, να συσχετίζουν τις πληροφορίες και να καταλήγουν σε συμπεράσματα.(2η διδακτική ώρα)
·         Να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους.(σε όλες τις διδακτικές ώρες)
·         Να αναζητούν και να αντλούν πληροφοριακό υλικό.(4η και 9η διδακτική ώρα)
·         Να ερευνούν και να αναλύουν την πληροφορία.(4η και 9η διδακτική ώρα)
·         Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.(σε όλες τις διδακτικές ώρες)
·         Γενικότερα, να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη.(σε όλες τις διδακτικές ώρες και κυρίως στην 11η και 12η )
Στόχοι σε επίπεδο στάσεων: (μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων)
·         Να αναπτύξουν αυθεντικές μορφές επικοινωνίας χρησιμοποιώντας το διάλογο, το σχολιασμό και τη συζήτηση.
·         Να επικοινωνούν και να  συνεργάζονται.
·         Να εκφράζουν ελεύθερα τις προσωπικές τους απόψεις.
·         Να σέβονται το συνομιλητή τους.
·         Να  αποδεχθούν να αξιολογούν, αλλά και να αξιολογούνται.
·         Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από την ομαδικότητα.
·         Να αισθανθούν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από τη συμμετοχική δράση  και την παρουσίαση των εργασιών τους.
Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε
·         Να αναπτύξουν θετική στάση για τις Νέες Τεχνολογίες.
·         Να εξοικειωθούν με τον υπολογιστή ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών. (4η και 9η διδακτική ώρα)
·        Να εξοικειωθούν με τον κειμενογράφο και το υπολογιστικό φύλλο. (3η και 10η διδακτική ώρα)

Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων

Παρουσίαση ροής-εφαρμογής των δραστηριοτήτων:
1η Διδακτική ώρα
Με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσίασης (Power Point) προβάλλεται στους μαθητές ως αφόρμηση, βίντεο-τραγούδι, με τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, από τη χορωδία Τυπάλδου και χριστουγεννιάτικες εικόνες, έτσι ώστε οι μαθητές να αισθανθούν το εορταστικό κλίμα των ημερών (συναισθηματικός στόχος) και στη συνέχεια, καλούνται να παρατηρήσουν, να περιγράψουν τη χριστουγεννιάτικη εικόνα του βιβλίου τους και να καταθέσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τα βιώματα τους (έναυσμα  ενδιαφέροντος).
Προκαλείται ευχάριστο κλίμα, που κινητοποιεί το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια μελισσούλα ένα εικονίδιο (clipart) που θα συντροφεύει τους μαθητές σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής ενότητας. Με τη βοήθειά της, παρουσιάζεται ο προοργανωτής της ενότητας που προϊδεάζει τους μαθητές για το περιεχόμενο της ενότητας και τον εμβαπτισμό στη νέα γνώση.
Κατόπιν προβάλλονται στους μαθητές μία-μία εικόνες γνωστών και δημοφιλών  προσώπων από το χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης (ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστής), αλλά και απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Ακολουθούν πρόσωπα αγαπημένων παιδικών ηρώων-κόμικς από τον κόσμο του παραμυθιού και της φαντασίας.   
Οι μαθητές καλούνται να ασκηθούν στην παρατήρηση των  εικόνων με τα  πρόσωπα (άνθρωποι-ήρωες κόμικς) που παρουσιάζονται και να απαντήσουν σε ερωτήσεις (όπως π.χ. Πώς είναι τα μαλλιά τους; Πώς είναι τα μάτια τους; Τι φοράνε; Τι ηλικία έχουν ή ποιο είναι το φύλλο τους;), με στόχο τον εντοπισμό των κύριων χαρακτηριστικών των προσώπων και την ανάπτυξη της ικανότητά τους να κατανοούν και να χρησιμοποιούν περιγραφικές φράσεις (γνωστικός στόχος).
Μεταδιδακτικό Σχόλιο: [ Η δεξιότητα της παρατήρησης μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της διδασκαλίας και να μετατρέψει τους μαθητές από παθητικούς δέκτες σε ενεργητικούς παρατηρητές. Επιδιώκεται δηλαδή η καλλιέργεια του προφορικού περιγραφικού λόγου (γνωστικός στόχος). Ο προφορικός λόγος άλλωστε έχει προτεραιότητα στην επικοινωνία και σπουδαιότητα μεγάλη στην προετοιμασία του γραπτού λόγου. Σ’ αυτήν ακριβώς τη λειτουργία  αποσκοπεί η τεχνική της συζήτησης. ]
 Οι μαθητές ενθαρρύνονται από την εκπ/κό καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, στη γλωσσική παραγωγή και χρήση επιθέτων. Περιγράφουν τις εικόνες μία-μία ξεχωριστά και στη συνέχεια, τίθενται μια σειρά από ερωτήματα, (π.χ Τι διαφορετικό υπάρχει στα πρόσωπα των διαφανειών; Ποιο πρόσωπο σου άρεσε περισσότερο και γιατί; Τι σου έκανε εντύπωση στα πρόσωπα που είδες;), με στόχο οι μαθητές να προβληματιστούν, να συγκρίνουν, να συσχετίσουν, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές και να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τα πρόσωπα που βλέπουν να προβάλλονται, προκειμένου να κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στα πραγματικά πρόσωπα (άνθρωποι) και τα φανταστικά πρόσωπα (κόμικς – ήρωες).
2η διδακτική ώρα
Γίνεται χωρισμός των μαθητών σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν έναν από τους συμμαθητές τους και να τον περιγράψουν. Δίνονται προφορικές οδηγίες και επεξηγήσεις από το δάσκαλο. Μέσα από διάλογο-συζήτηση πιθανόν και διαφωνίες μεταξύ των μελών, πραγματοποιείται η  επιλογή ενός από τα μέλη της κάθε ομάδας. Τον παρατηρούν προσεκτικά, εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου του (μάτια, μύτη, μαλλιά, μάγουλα, κ.λπ.) καθώς και του σώματός του, την έκφρασή του, τις κινήσεις, το ντύσιμο του και συζητούν για τα ενδιαφέροντά του. Ο μαθητής-γραμματέας της ομάδας κρατάει σημειώσεις καταγράφοντας τις παρατηρήσεις  και τις απόψεις των υπόλοιπων μελών, που έχουν το ρόλο παρατηρητών. Κατόπιν, ο αρχηγός κάθε ομάδας αναλαμβάνει την παρουσίαση και την περιγραφή του προσώπου στις υπόλοιπες ομάδες. Οι υπόλοιπες ομάδες αναλαμβάνουν την αναγνώριση του προσώπου – συμμαθητή. Οι ομάδες αξιολογούνται από τους συμμαθητές τους και τη δασκάλα τους, με βάση την πιο εύστοχη και λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών του συμμαθητή τους. Τέλος, μοιράζεται εκτυπωμένο ως ατομική εργασία το Φύλλο Εργασίας 1 με το οποίο ζητείται από τους μαθητές να δομήσουν και να καταγράψουν προτάσεις με χριστουγεννιάτικες ευχές, βάζοντας σωστά μια σειρά μπερδεμένων λέξεων με στόχο να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προτάσεις. Αξιολογούνται για τη σωστή γλωσσική διατύπωση. Στο τέλος της διδακτικής ώρας τραγουδούν όλοι μαζί τα Κάλαντα.
3η διδακτική ώρα
Οι μαθητές βρίσκονται στο Σχολικό Εργαστήριο και εργάζονται εταιρικά  στους οκτώ ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Αρχικά με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσίασης (Power Point) προβάλλεται βίντεο-τραγούδι «Κεφάλι, ώμοι, γόνατα και δάχτυλα» σχετικό με τα μέρη του σώματος και του προσώπου που χρησιμοποιείται ως αφόρμηση για να προκαλέσει ενθουσιασμό και προσδοκία (συναισθηματικός στόχος). Οι μαθητές ταυτόχρονα με την προβολή του βίντεο, τραγουδούν όρθιοι στις θέσεις τους και δείχνουν τα σημεία του σώματος τους (αισθησιοκινητικός στόχος).
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η  εικόνα ενός κοριτσιού που δείχνει τα μέρη του ανθρώπινου σώματος και το σχετικό λεξιλόγιο. Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να μάθουν τα μέρη του προσώπου και του σώματος και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους με επιπλέον γλωσσικό υλικό (γνωστικός στόχος).
 Αφού καταγραφεί με τη μορφή του καταιγισμού ιδεών στον πίνακα το λεξιλόγιο, στη συνέχεια προβάλλεται με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσίασης ταξινομημένο σε δύο λίστες. Οι μαθητές οπτικοποιώντας τα δεδομένα του πίνακα καλούνται να γράψουν ορθογραφικά σωστά, τις λέξεις στο Λεξικό της Τάξης. Με τη βοήθεια υπερσυνδέσμων ανοίγουν το αντίστοιχο γράμμα του Αλφαβητικού Ευρετηρίου (αλφαβητική κατάταξη) με στόχο τη σωστή ορθογραφική εξάσκηση (γνωστικός στόχος). Παράλληλα μοιράζεται σε κάθε ζευγάρι  με τη μορφή σημειώματος φωτοαντίγραφο με το λεξιλόγιο για να το έχουν οι μαθητές μπροστά τους. Τα ζευγάρια γράφουν τις λέξεις στον υπολογιστή εναλλάξ, από μία λίστα ο καθένας. Ο ένας είναι συντονιστής, ο άλλος βοηθός και το αντίστροφο. Αν σε κάποιο ζευγάρι υπάρχει αδύναμος μαθητής, τότε το ρόλο του συντονιστή-γραμματέα αναλαμβάνει ο πιο επιδέξιος στο χειρισμό μαθητής και ο άλλος συμβάλλει υπαγορεύοντάς του τις λέξεις, ή  με τις ιδέες του ή απλά παρακολουθεί.
Σε όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, επειδή οι μαθητές είναι μικρής ηλικίας η εκπαιδευτικός εμψυχώνει τους μαθητές για τις προσπάθειές τους, τους επιβραβεύει για τις επιτυχίες τους, παρέχει  ανατροφοδότηση όταν χρειάζεται και γενικά ο ρόλος του είναι υποστηρικτικός στη δράση και τις κινήσεις  των μαθητών, προκειμένου να καλλιεργηθεί θετική στάση απέναντι στο χειρισμό του υπολογιστή και να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.
4η διδακτική ώρα
Οι μαθητές συνεχίζουν να βρίσκονται στο Σχολικό Εργαστήριο και εργάζονται ομαδικά σε ζευγάρια στους Η/Υ.
Γίνεται σύνδεση μέσω του Διαδικτύου με την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και προβολή από το σχολικό εγχειρίδιο του κειμένου «Η τελευταία επίσκεψη του Αϊ–Βασίλη». Οι μαθητές ανατρέχουν στο κείμενο και μετά από σιωπηρή ανάγνωση εντοπίζουν λέξεις ή εκφράσεις με τα βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου του Αϊ-Βασίλη (γνωστικός στόχος).
  Αναζητούν με τη βοήθεια υπερσυνδέσμου στο ηλεκτρονικό λεξικό (www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/dictonlinetri.htm) την ερμηνεία των λέξεων προσκέφαλο και καλοκάγαθος. Την αντλούν  και την καταγράφουν στο τετράδιό τους.
Μοιράζεται  εκτυπωμένο το Φύλλο εργασίας 2 και οι μαθητές μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επιλέγουν μια από τις εικόνες που τους αρέσει, γράφουν μια σύντομη περιγραφή προσώπου (βασικά χαρακτηριστικά, τι φοράει, τι έκφραση έχει;). Έπειτα ανακοινώνουν στην τάξη τις εργασίες τους.
5η και 6η διδακτική ώρα
Μετά την καλλιέργεια του προφορικού περιγραφικού λόγου, την εκμάθηση και εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την περιγραφή από εικόνες που προηγήθηκε, κατά τις προηγούμενες διδακτικές ώρες, επιδιώκεται τώρα η παραγωγή γραπτού περιγραφικού λόγου (γνωστικός στόχος).
Με το λογισμικό παρουσίασης (Power Point) παρουσιάζεται από την εκπαιδευτικό συγκεκριμένη τεχνική περιγραφής προσώπου καθοδηγούμενη με βοηθητικές ερωτήσεις. Επιδιώκεται οι μαθητές να εστιάσουν στα βασικά χαρακτηριστικά των προσώπων, να κάνουν χρήση του σχετικού λεξιλογίου (γνωστικός στόχος) και να ασκηθούν στη χρήση επιθέτων (γνωστικός στόχος).
 Κατόπιν δίνεται εκτυπωμένο ως ατομική εργασία, το φύλλο εργασίας 3 που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου (Word) και ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν ένα πολύ οικείο και αγαπημένο πρόσωπο, όπως είναι το πρόσωπο της μητέρας τους.
 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού εδώ είναι καθοδηγητικός και βοηθητικός. Ενθαρρύνει τους μικρούς μαθητές και παρεμβαίνει μόνο όταν του ζητηθεί βοήθεια. Προτείνονται μάλιστα, ως επιπλέον βοηθητικό γλωσσικό υλικό, σε πίνακα που περιέχει το φύλλο εργασίας 3,  μια σειρά από επίθετα κατάλληλα για την περιγραφή προσώπου που μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν.
Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους, οι μαθητές παρουσιάζουν στην τάξη τις εργασίες τους, γίνονται σχολιασμοί, παρατηρήσεις και διορθώσεις.
Μεταδιδακτικό Σχόλιο: [ Αισθάνονται τη χαρά στο χειρισμό της γλώσσας (συναισθηματικός στόχος) και αποκτούν αυτοπεποίθηση στην περιγραφή προσώπου (ψυχοκινητικός στόχος). Αξιολογούνται από τους συμμαθητές και τη δασκάλα τους με βάση την απόδοση των κυριότερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, την εύστοχη χρήση των επιθέτων και τη σωστή γλωσσική διατύπωση. ]
7η διδακτική ώρα
Μέσω του Internet explorer γίνεται σύνδεση με την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Διαβάζεται μεγαλόφωνα από τη δασκάλα το παραμύθι «Το αστέρι των Χριστουγέννων» και στη συνέχεια, γίνεται σιωπηρή ανάγνωση από τους μαθητές.
Αρχικά εντοπίζονται από τους μαθητές τα πρόσωπα-ήρωες. Ακολουθεί η επεξεργασία του παραμυθιού με ερωτήσεις κατανόησης όπως:
 π.χ. Πώς ονόμασαν οι άνθρωποι το αστεράκι; Ποιους είδε το αστεράκι να περπατούν στην έρημο; Τι είδε το αστεράκι μέσα στη σπηλιά; Τι συνέβη στο τέλος της ιστορίας; Ποιοι νομίζεις πως ήταν η γυναίκα, ο άντρας και το μωρό;
 Κατόπιν ζητείται από κάποιους μαθητές η αναδιήγηση της ιστορίας (γνωστικός στόχος).
Μεταδιδακτικό Σχόλιο: [ Επιδιώκεται η ικανότητα συγκέντρωσης για προσεκτική ακρόαση, με σκοπό την άσκηση βραχυπρόθεσμης μνήμης και την αναδιατύπωση γεγονότων με χρονική αλληλουχία. Αξιολογούνται για την ικανότητά τους να κατανοούν και να ερμηνεύουν περιγραφικά κείμενα, καθώς και να απαντούν σε ερωτήσεις. ]
8η διδακτική ώρα     
Προβάλλεται  με το λογισμικό παρουσίασης πίνακας με τα μέρη απλών προτάσεων (Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο) και παραδείγματα από φράσεις του μαθήματος, για την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών που μας δίνει μια πρόταση και για εξάσκηση (γνωστικός στόχος). Η οπτική αναπαράσταση του πίνακα και η προφορική εξάσκηση δημιουργεί στη σκέψη του μαθητή συσχετισμούς και επιτυγχάνεται καλύτερη συγκράτηση.
Στη συνέχεια, οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας 4 που τους δίνεται, έτσι ώστε α) να εξοικειωθούν με το χωρισμό των προτάσεων σε απλά μέρη, β) να βρουν και να σχηματίσουν αντίθετες λέξεις με τα αχώριστα μόρια ξε-, α-, αν- και γ) να ασκηθούν στο σωστό χωρισμό σε συλλαβές. Αξιολογούνται για την εκμάθηση των μερών απλών προτάσεων, για το σωστό χωρισμό των λέξεων σε συλλαβές και για την ικανότητά τους στο σχηματισμό αντίθετων λέξεων με αχώριστα μόρια.
9η διδακτική ώρα
Οι μαθητές βρίσκονται στο χώρο του Σχολικού Εργαστηρίου.
Προβάλλεται στην τάξη το κείμενο του σχολικού εγχειριδίου «Ο δικός μας Αϊ – Βασίλης» σε σύνδεση με την ηλεκτρονική διεύθυνση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και διαβάζεται από τους μαθητές σιωπηρά. Ακολουθεί η νοηματική επεξεργασία του κειμένου με ερωτήσεις κατανόησης.
Οι μαθητές αρχικά, εντοπίζουν στο κείμενο εκφράσεις που χαρακτηρίζουν το πρόσωπο του Μεγάλου Βασιλείου και στη συνέχεια, απαντούν στην πρώτη ερώτηση που είναι: Πώς περιγράφεται στο κείμενο ο δικός μας Αϊ-Βασίλης;
 Για να απαντήσουν στις υπόλοιπες ερωτήσεις κατανόησης (Πότε γιορτάζει; Ποιοι είναι οι Τρεις Ιεράρχες; Πότε γιορτάζουν και οι τρεις μαζί;)  χρειάζεται να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες για τους Τρεις Ιεράρχες στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια  Βικιπαίδεια. Αναζητούν και αντλούν τις πληροφορίες, τις διαβάζουν και κρατούν σημειώσεις στο τετράδιό τους. Έπειτα ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους στην τάξη και απαντούν στις ερωτήσεις.  
10η διδακτική ώρα
Παρουσιάζεται  στους μαθητές πίνακας με παραδείγματα κλίσης των θηλυκών ουσιαστικών σε –α, στον ενικό και πληθυντικό αριθμό. Οι μαθητές καλούνται από τον εκπαιδευτικό να παρατηρήσουν προσεκτικά τον πίνακα. Κατόπιν ομαδικά στην τάξη γίνεται η εξάσκηση στην κλίση των θηλυκών ουσιαστικών σε –α, μέσα από  προφορικά παραδείγματα.
Έπειτα ζητείται από τους μαθητές σε ζευγάρια να συμπληρώσουν πίνακα σε ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας 5, δίνοντας μεγάλη προσοχή στον τονισμό και να κλίνουν και κάποιο δικό τους.
Μεταδιδακτικό Σχόλιο: [ Στόχος της δραστηριότητας είναι μέσα από την οπτική αναπαράσταση του παραδείγματος οι μαθητές αρχικά να κατανοήσουν την κλίση, τον τονισμό και ειδικά στη γενική του πληθυντικού (γνωστικός στόχος). Οι οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις και η ομαδοποίηση μπορεί να επιφέρει στη σκέψη του μαθητή καλύτερη συγκράτηση και ερμηνεία. ]
 Στη συνέχεια, μοιράζεται ως ατομικό το φύλλο εργασίας 6 με το οποίο οι μαθητές καλούνται α) να γράψουν τρία θηλυκά ουσιαστικά, β) να μεταφέρουν προτάσεις με θηλυκά ουσιαστικά στον άλλο αριθμό και γ) να συμπληρώσουν σε πίνακα και να  κλίνουν μέσα από προτάσεις ένα παράδειγμα.
11η και 12η διδακτική ώρα
Η τελευταία δραστηριότητα αυτής της διδακτικής ενότητας, πραγματοποιείται στην τάξη και επιχειρεί να δομήσουν οι μαθητές ένα κείμενο με νοηματικό περιεχόμενο και να οδηγήσουν τη σκέψη τους ένα βήμα παραπέρα. Πρόκειται δηλαδή για δραστηριότητα δημιουργικής γραφής.
 Οι μαθητές καλούνται να γράψουν μια δική τους φανταστική ιστορία. Είναι ομαδική εργασία βασισμένη σε συγκεκριμένες εικόνες και λέξεις «κλειδιά» που στοχεύουν να δώσουν το ερέθισμα να ξεκλειδώσουν τη φαντασία των μαθητών. Κάθε εικόνα γεννά μια σκέψη. Κάθε λέξη δίνει μια ιδέα. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων με σκόπιμη επιλογή της εκπ/κού (ένας άριστος μαθητής, δύο πολύ καλοί και ένας αδύνατος) και μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία καλούνται να γράψουν εκ περιτροπής, ο καθένας από τα μέλη της ομάδας δυο-τρεις προτάσεις σ’ ένα άδειο φύλλο χαρτί και στη συνέχεια να συνδέσουν και να καταγράψουν με την ομάδα τους στο κοινό φύλλο εργασίας 7  που του δίνεται, τις ιδέες τους με τρόπο πρωτότυπο, έτσι ώστε να υπάρχει στην ιστορία τους μια νοηματική συνοχή στην εξέλιξη των συμβάντων. Δίνονται για το λόγο αυτό προφορικές οδηγίες και υποδείξεις από την εκπ/κό. Μπορούν επίσης να προσθέσουν και νέα πρόσωπα στην ιστορία τους. Στο τέλος της συγγραφής καλούνται να διαλέξουν ένα δικό τους τίτλο. Κερδίζει η ομάδα που θα δώσει στην ιστορία της  το πιο πρωτότυπο τέλος. Μετά τις διορθωτικές παρεμβάσεις από τα μέλη της ομάδας και την τελική καταγραφή των ιστοριών στο κοινό φύλλο εργασίας 7, οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια και γίνεται κριτική και σχολιασμοί από όλους. Με την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο αυτοαξιολόγησης.     
Τα εργαλεία: Το λογισμικό παρουσίασης Power Point  χρησιμοποιείται στην αφόρμηση, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου(Word) δημιουργούνται τα φύλλα εργασίας και το Αλφαβητικό Ευρετήριο. Με το υπολογιστικό φύλλο Excel δημιουργείται το Λεξικό της τάξης, από το οποίο μεταβαίνουν οι μαθητές στο Αλφαβητικό Ευρετήριο για να γράψουν το λεξιλόγιο, καθώς και το φύλλο εργασίας 5, πίνακας με τα θηλυκά ουσιαστικά σε –α. Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia), χρησιμοποιείται στην αναζήτηση πληροφοριών για τους Τρεις Ιεράρχες. Για τη δημιουργία του φύλλου εργασίας 7 χρησιμοποιούνται εικόνες από το λογισμικό siem e-learning TECHNOLOGIES «Ο Ξεφτέρης στο χωριό του Αϊ – Βασίλη».
Οι πηγές: Τα μέλη κάθε ομάδας για να επιτύχουν αυτά που τους ζητούνται, μπορούν να επισκεφτούν συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους (π.χ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διδακτικά Πακέτα Δημοτικού,  Βικιπαίδεια Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια, Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων στην Ελληνική Γλώσσα). Έτσι θα μπορέσουν να αναζητήσουν κείμενα, να αντλήσουν λεξιλογικό υλικό και  πληροφορίες για τα πρόσωπα που τους ζητούνται.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου.
Πραγματοποιείται σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί αρχικά σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, όσο και στην επίτευξη των επιμέρους στόχων που προκύπτουν  μέσα από την ομαδικότητα και τη διαμαθητική επικοινωνία. Γίνεται όχι μόνο από την εκπαιδευτικό, αλλά και από τους ίδιους τους μαθητές σε ατομικό (αυτοαξιολόγηση) και σε ομαδικό επίπεδο προς τα μέλη της ομάδας τους και προς τις άλλες ομάδες.
Λαμβάνει χώρα σε όλη τη διάρκεια εργασίας των μαθητών με τον προσδιορισμό αρχικά του βαθμού των γνώσεων και των εμπειριών ή των δυσκολιών που υπάρχουν και επιτυγχάνεται με την έναρξη της διδασκαλίας και την αφόρμηση μέσα από ερωτήσεις και συζήτηση με τους μαθητές (αρχική ή διαγνωστική).
Στη συνέχεια, ενώ οι μαθητές δουλεύουν ατομικά ή ομαδικά, η εκπαιδευτικός τους παρατηρεί και διαπιστώνει το βαθμό ανταπόκρισης στις υποδείξεις και οδηγίες, τον τρόπο που συνεργάζονται, τον τρόπο που απαντούν στις ερωτήσεις και κατανοούν τα κείμενα, τον τρόπο που παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Παρατηρεί πώς αναζητούν και αντλούν την πληροφορία και ό,τι τους ζητείται. Με τη μέθοδο των ερωτήσεων εκμαιεύει τον τρόπο που σκέφτονται. Παρακολουθεί τις κινήσεις, τις δράσεις με σκοπό να αρθούν τα εμπόδια και οι δυσκολίες αν υπάρχουν και τροποποιεί, όταν είναι απαραίτητο το σχεδιασμό ή παρέχει ανατροφοδότηση όπου απαιτείται.
Με την τελική αξιολόγηση διαπιστώνεται ο βαθμός επίτευξης των αρχικών στόχων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Η εκπαιδευτικός αξιολογεί με βάση τις επιδόσεις στα φύλλα εργασίας (ομαδικά-ατομικά) και την εκτέλεση των ασκήσεων. Αξιολογεί τη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και το βαθμό ανταπόκρισης. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως ήδη αναφέρθηκε αναλυτικά και κατά την πορεία-ροή δραστηριοτήτων οι μαθητές αξιολογούνται αναφορικά με:
Ø  Την παρατηρητικότητα και την εύστοχη και λεπτομερή περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των προσώπων.(1η και 2η διδακτική ώρα)
Ø  Τη σωστή γλωσσική διατύπωση.(5η και 6η  διδακτική ώρα)
Ø  Τον τρόπο που παρουσιάζουν και περιγράφουν το συμμαθητή τους στις άλλες ομάδες.(2η διδακτική ώρα)
Ø  Τη γλωσσική παραγωγή για τα μέρη του προσώπου και του σώματος.(3η και 4η διδακτική ώρα)
Ø  Την αναγνωστική και ορθογραφική ικανότητα και τη χρήση του λεξικού.(3η και 4η διδακτική ώρα)
Ø  Την ικανότητά τους να κατανοούν κείμενα και να απαντούν σε ερωτήσεις.(4η ,7η  και 9η διδακτική ώρα)
Ø  Την ορθότητα στο σχηματισμό των αντίθετων λέξεων και στο συλλαβισμό.(8η διδακτική ώρα)
Ø  Την αποτελεσματική και επιτυχή αναζήτηση και άντληση πληροφοριών από πηγές που τους συστήνονται.(4η και 9η διδακτική ώρα)
Ø  Την εκμάθηση και τη σωστή κλίση των θηλυκών ουσιαστικών.(10η διδακτική ώρα)
Ø  Τη συγγραφή φανταστικής ιστορίας, την ικανότητά τους να σκέφτονται και να εκφράζονται δημιουργικά, αλλά και την πρωτοτυπία.(11η και 12η διδακτική ώρα)
Τέλος, οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας συμπληρώνουν φύλλο αυτοαξιολόγησης.

Επέκταση της δραστηριότητας

Το σενάριο αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και να συνδεθεί διαθεματικά με το μάθημα των εικαστικών, στην ενότητα Β΄, και συγκεκριμένα στην υποενότητα Β3 «Πρόσωπα που μιλούν» για να ανακαλύψουν οι μαθητές το ρόλο των βασικών χαρακτηριστικών των προσώπων, στην απόδοση της έκφρασης και του συναισθήματος και να εξασκηθούν βιωματικά:     α) παρατηρώντας πρόσωπα παιδιών κι από άλλες χώρες του κόσμου
β) ζωγραφίζοντας πρόσωπα των συμμαθητών τους και κάνοντας κολλάζ
γ) παρατηρώντας και περιγράφοντας έργα μεγάλων ζωγράφων
δ) δίνοντας τίτλο σε πορτρέτα και προσωπογραφίες.
Θα μπορούσε επίσης  να γίνει δραματοποίηση, μίμηση εκφράσεων (χαρά, θυμό, φόβο, λύπη) και γκριμάτσες (παντομίμα), επειδή το περιεχόμενο του θέματος ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών, στο επίπεδο ωριμότητας και στις δεξιότητές τους.
Επιπλέον, λόγω του χριστουγεννιάτικου περιεχομένου των κειμένων, οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν έθιμα και κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και να τα παρουσιάσουν στην τάξη.
Να  γράψουν και να παρουσιάσουν συνταγές για παραδοσιακά γλυκά και φαγητά όπως(π.χ Χριστόψωμο, βασιλόπιτα, μελομακάρονα,  γαλοπούλα, κ.ά).
Να ζωγραφίσουν  ευχετήριες κάρτες στο πρόγραμμα ζωγραφικής ή στο εκπαιδευτικό λογισμικό Tux Paint.
Να διαβάσουν κι άλλες αφηγηματικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
Να προετοιμάσουν μια θεατρική παράσταση και να υποδυθούν ρόλους.                          

Βιβλιογραφία

Ø  Κουλαϊδής, Β. (2007). Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής-Δημιουργικής Σκέψης. Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ.
Ø  Ματσαγγούρας, Η. (2006). Η Κριτική Σκέψη στη Διδασκαλία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Ø  Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. (2009). Γλώσσα Β΄ Δημοτικού. Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Αθήνα.
Ø  Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. (2009). Γλώσσα Β΄ Δημοτικού. Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας. Βιβλίο Μαθητή. Αθήνα.
Ø  Παπαχρίστου, Β., Κουρεμένος, Γ., & Μάνδαλος, Λ. (2002). Η Επανάσταση στη Διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος. Αθήνα: Εκδόσεις "Η Προοπτική".
Ø  Ράπτης, Α., & Ράπτη-Γαλανουδάκη, Α. (2004). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας (Τόμ. Α΄). Αθήνα: Ράπτης.

Δικτυογραφία

Ø  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Διδακτικά Πακέτα Δημοτικού: www.pi-schools.gr/books/dimotiko/  
Ø  (Βικιπαίδεια. Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια.)Βικιπαίδεια. Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια: http://el.wikipedia.org/
Ø  Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα: www.komvos.edu.gr
Ø  Free Online File Conversion: www.zamzar.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου