Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Κάνοντας τον περίπλου της Εύβοιας.

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : Βουτσελάς Σωτήριος

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ : Το σενάριο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας, Έ τάξης , και συγκεκριμένα τα κεφάλαια 8,9,10,11 και 12. Είναι απόλυτα συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) καθώς και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών.

ΘΕΜΑ : Η γνωριμία με την ακτογραμμή της Εύβοιας, τις πόλεις, τις παραλίες, τόπους που την αποτελούν. Η προβολή των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής , θετικών και αρνητικών.


ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ: Η χρήση Η\Υ στην διδασκαλία των σχολικών μαθημάτων δίνει πλέον την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν περισσότερες και υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες, γνωστικές και κοινωνικές. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μετατρέπεται από στατικό και δύσκαμπτο σε ένα ανοιχτό, ελκυστικό και διευκολυντικό χώρο μάθησης προσαρμοσμένο στην πραγματική ζωή. Οι μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα και γρηγορότερα, ενισχύουν την απόδοσή τους και αυτό-εξελίσσονται, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.
Οδηγούμαστε έτσι σε ένα νέο τρόπο μάθησης όπου το «κέντρο βάρους» μετατοπίζεται από τον δάσκαλο ή τη γνώση και μεταφέρεται στο μαθητή. Αυτός πλέον δεν αποτελεί έναν παθητικό δέκτη της πληροφορίας, αλλά ο ίδιος, συνεργαζόμενος με την ομάδα του, συμβάλλει αποφασιστικά στη σύνθεση της γνώσης, τη συγγραφή της, την παρουσίαση αλλά και την τελική αξιολόγησή της.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο ειδικότερα:
→ χρησιμοποιεί βίντεο-προβολέα (ή διαδραστικό πίνακα) για την εφαρμογή του λογισμικού Prezi και ο συνδυασμός εικόνα ήχου κάνει πιο δυναμική τη μάθηση, αφού οι μαθητές αντιδρούν καλύτερα στα οπτικό-ακουστικά ερεθίσματα που τους δίνονται.
→ αξιοποιεί τις δυνατότητες του Word, δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές να φτιάχνουν εργασίες σωστά δομημένες και αισθητικά προσεγμένες.
→ δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν την ιδέα του εννοιολογικού χάρτη μέσα από το λογισμικό “ inspiration
→ ευνοεί ομαδο-συγκεντρωτική δράση μέσα από συγκεκριμένες εργασίες και δραστηριότητες
→ βοηθά τα παιδιά να προσανατολιστούν γεωγραφικά αλλά και να τοποθετήσουν στο μυαλό τους την γεωγραφική θέση σημαντικών περιοχών του τόπου τους.
→ βελτιώνει το μαθησιακό περιβάλλον και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση, ώστε ακόμα και οι συνεσταλμένοι μαθητές να ενθαρρυνθούν στην επικοινωνία.
→ ενισχύει το «άνοιγμα» του σχολείου στην κοινωνία.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση για ποικίλες δραστηριότητες και βοηθούν στην απλούστευση της απόκτησης γνώσης από τους μαθητές. Το συγκεκριμένο σενάριο ενθαρρύνει την ομαδο-συγκεντρωτική μέθοδο διδασκαλίας χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ως συνδετικό κρίκο της ομάδας. Έτσι μαθητές που αισθάνονται συνεσταλμένοι ή παραγκωνισμένοι στη σχολική ή καθημερινή πραγματικότητα, έχουν την δυνατότητα να εκφέρουν ελεύθερα τις απόψεις, να συζητήσουν, να διαφωνήσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εργασιών.
Επίσης χρησιμοποιώντας διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης πληροφοριών έχουν πρόσβαση σε έναν αστείρευτο πλούτο γνώσεων, ιδεών, πληροφοριών, εικόνων, τις οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα συνέχιζαν να αγνοούν. Φυσικά είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα από ένα παιγνιώδη και συνεργατικό τρόπο που κάνει την μόρφωση ακόμα πιο εποικοδομητική. Οι μαθητές ξεφεύγουν από την στατική και άκαμπτη γνώση ενός σχολικού εγχειριδίου και έχουν την δυνατότητα να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν και να δράσουν όπως αυτοί νομίζουν πως είναι σωστό.
Εξάλλου με το λογισμικό του επεξεργαστή κειμένου ωθούνται με έναν επιπρόσθετο τρόπο στην παραπάνω διαδικασία. Οι ίδιοι έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν μία εργασία τους αλλάζοντας γραμματοσειρά, δομή κειμένου, εμφάνιση κειμένου, ακόμα και προσθέτοντας εικόνες σε αυτό.
Με το Prezi οι παρουσιάσεις ανοικτού τύπου γίνονται ακόμα πιο ελκυστικές. Τα λογισμικά παρουσιάσεων πάντα αποτελούσαν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας. Τώρα όμως μπορούν να αποτελέσουν το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να την καταστήσουν πιο αποτελεσματική. Το  συγκεκριμένο λογισμικό αξιοποιεί στο έπακρο τι πολλαπλές δυνατότητες που μας παρέχουν τέτοια εργαλεία. Συνδυάζοντας με εντυπωσιακό τρόπο εικόνα, ήχο, κίνηση και βίντεο, υποστηρίζοντας  με τον καλύτερο τρόπο το κείμενο που συνήθως υπάρχει συνοδευτικά. Έτσι οι πληροφορίες παρουσιάζονται
Ελκυστικότερα και με πιο δημιουργικό τρόπο στους μαθητές, γεγονός το οποίο τις κάνει πιο εύκολα αφομοιώσιμες απ’ αυτούς.
Με το inspiration γίνεται  πιο εντυπωσιακή η δημιουργεί ενός εννοιολογικού χάρτη. Με το λογισμικό αυτό είναι δυνατή η προσθήκη φωτογραφιών ή εικόνων. Καθώς και η γρήγορη διαμόρφωση ευπαρουσίαστων και σωστά δομημένων χαρτών.
Το Hot Potatoes μας επιτρέπει να σχηματίσουμε φύλλα εργασίας με ποικίλες μορφές. Λειτουργεί ως ένα εργαλείο που μας προσφέρει άμεση ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και αξιολόγησης των προσφερόμενων γνώσεων.
Με το Google documents οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να παραθέσουν τις ιδέες τους και να τις ανταλλάξουν με τους συμμαθητές τους. Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα της συνεργατικής συγγραφής και τροποποίησης εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά είναι δημοσιευμένα σε ένα χώρο στο διαδίκτυο όπου ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση κατά οποιαδήποτε χρονικά στιγμή. Επίσης μπορούν να τροποποιηθούν αποθηκεύοντας ή ανακαλύπτοντας τις αλλαγές. Οι χρήστες μπορούν να τα διαμορφώσουν ταυτόχρονα, να πραγματοποιήσουν αλλαγές, χωρίς να απαιτείται το πέρασμα του χρονικού διαστήματος για την αποστολή και λήψη των εγγράφων.
Ενδιαφέρον λογισμικό είναι και το zoobrust. Με αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε 3D βιβλία. Χρησιμοποιώντας έτοιμες εικόνες και φιγούρες, «ανεβάζοντας» φωτογραφίες από κάποιο αρχείο της αρεσκείας μας, γράφοντας μικρά κειμενάκια, μπορούμε να συνθέσουμε ιστορίες ή παρουσιάσεις που θα παρουσιάζονται τρισδιάστατα σα να «ξεπετάγονται» μπροστά μας από ένα βιβλίο που ξεφυλλίζουμε αυτήν τη στιγμή.
 Στο συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιήθηκε και το jigsawplanet. Με αυτό το εργαλείο μπορούμε πολύ εύκολα να μετατρέψουμε εικόνες ή φωτογραφίες που επιθυμούμε σε παιχνίδια πάζλ. Μπορούμε μάλιστα να ρυθμίσουμε το πώς θέλουμε να είναι το πάζλ μας, από πόσα κομμάτια να αποτελείται ή αν θέλουμε κάποια βοήθεια στην συναρμολόγησή του. Με αυτόν τον τρόπο οι εικόνες αποκτούν ένα άλλο νόημα, αποκτούν ζωή αλλά και παιδαγωγικό νόημα.
Στο συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιούνται εργαλεία «web 2.0.». Πρώτ ’ απ ΄ όλα χρησιμοποιείται το wiki. Μέσα από την πλατφόρμα του wiki spaces, δημιουργήθηκε ένας διαδικτυακός τόπος όπου παρουσιάζεται με δομημένο τρόπο η πορεία των δραστηριοτήτων του σεναρίου. Επίσης περιέχονται υπερσυνδέσεις που κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα και στο ιστολόγιο του σεναρίου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες δραστηριότητες. Εδώ θα βρούμε και τα φύλλα εργασίας που λειτουργούν εμπεδωτικά ή αξιολογητικά ως προς τις προσφερόμενες γνώσεις. Το wiki δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να τροποποιήσουν τις εργασίες τους, να τις βελτιώσουν, αλλά και να επισημάνουν παρατηρήσεις, λάθη, παραλήψεις στις εργασίες των συμμαθητών τους. Με το πολυμεσικό αυτό εργαλείο η εκπαιδευτική διαδικασία βγαίνει από τα στενά όρια της σχολικής τάξης επιτρέποντας στον δάσκαλο να επικοινωνεί με τους μαθητές του, αν τους συμβουλεύει και να τους καθοδηγεί χωρίς να απαιτείται  η φυσική του παρουσία.

Το συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιεί και την ιστοσελίδα, η οποία έχει σχεδιαστεί από τον  εκπαιδευτικό ως ένα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Εδώ ο μαθητής μπορεί να βρει εκπαιδευτικό υλικό, φωτογραφίες και παρουσιάσεις που θα του φανούν χρήσιμα για την διεκπεραίωση του σεναρίου. Η ιστοσελίδα επιτρέπει στο μαθητή να έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό όχι μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά όταν κι από όπου αυτός θέλει ή χρειάζεται. Εξάλλου μαθαίνει να διαχειρίζεται ένα εργαλείο σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και με ένα ελεγχόμενο περιεχόμενο, γεγονός το οποίο θα τον βοηθήσει στη μετέπειτα ενασχόλησή του στις περιηγήσεις του σε ιστοσελίδες. Όμως η ιστοσελίδα ωφελεί και τον εκπαιδευτικό, αφού η οργανωμένη και σωστή παρουσίαση του εκπαιδευτικού του έργου μπορεί να εκτιμηθεί αναλόγως από γονείς και μαθητές αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ένα συνεργατικό περιβάλλον μεταξύ όλων αυτών των φορέων.
 Ένα άλλο εργαλείο web.2.00 που χρησιμοποιείται στο σενάριο είναι το ιστολόγιο (blog). Ο ρόλος του είναι συνοδευτικός των άλλων 2 (ιστοσελίδας και wiki) αφού υπάρχουν σύνδεσμοι που ενώνουν τα τρία αυτά εργαλεία. Στο ιστολόγιο περιέχονται ασκήσεις, παιχνίδια, δραστηριότητες του σεναρίου, αλλά και ως αυτοτελείς δραστηριότητες. Ο μαθητής το χρησιμοποιεί για να διασκεδάσει και να ψυχαγωγηθεί (χωρίς φυσικά να λείπει και ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του υλικού αυτού). Επίσης το ιστολόγιο είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας του εκπαιδευτικού με τους μαθητές. Από εδώ ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει οδηγίες, προτροπές, ευχές, οτιδήποτε νομίζει πως πρέπει να περάσει στην αντίληψη των μαθητών του. Κι αυτοί όμως με την σειρά τους έχουν την ευκαιρία να στείλουν τις εργασίες τους, τις απόψεις τους, τα μηνύματά τους προς τον δάσκαλο και τους συμμαθητές τους.
 Επίσης εδώ στο ιστολόγιο έχουν την ευκαιρία να βρουν επιπρόσθετο υλικό, εκπαιδευτικό ή μη, στο οποίο μπορούν να ανατρέχουν όποτε νομίζουν ότι χρειάζεται ή έχουν τον ελεύθερο χρόνο.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 → Οι μαθητές πρέπει να έχουν μάθει να λειτουργούν και να δουλεύουν ως ομάδα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να συζητούν και να κάνουν δημιουργικό διάλογο μεταξύ του, ώστε να συναποφασίζουν και να καταλήγουν σε κοινά αποδεκτά συμπεράσματα.
→ Επίσης ίσως συναντήσουν δυσκολίες στην σωστή αξιολόγηση των στοιχείων που τους δίνονται ε πληθώρα από το διαδίκτυο. Όταν αναζητούν πληροφορίες για ένα θέμα πρέπει να είναι σε θέση να κρίνουν ποια στοιχεία πρέπει να συμπεριλάβουν στην εργασία τους και ποια όχι. Αυτή η διάκριση συνήθως είναι δύσκολη, αφού οι μαθητές δεν έχουν μάθει να «στέκονται» κριτικά απέναντι σε ένα θέμα. Εδώ όμως θα πρέπει να επιλέξουν τα στοιχεία που εξυπηρετούν τους σκοπούς τους και να απορρίψουν αυτά που απλά δεν έχουν τίποτα σημαντικό να προσφέρουν.
→ Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Οι μαθητές συνήθως περιορίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνομιλίας με τους φίλους τους. Εδώ οι απαιτήσεις είναι περισσότερες και πιο στοχευμένες. Θα πρέπει να περιηγηθούν σε ιστοσελίδες που απαιτούν περισσότερη προσοχή και περισσότερη υπευθυνότητα, ώστε να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους.
→ Δυσκολίες ίσως συναντήσουν και στη χρήση κάποιων εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί. Κάποια, τα οποία τους είναι άγνωστα, ίσως απαιτήσουν περισσότερο χρόνο, υπομονή και προσπάθεια για να τα χρησιμοποιήσουν σωστά.
→ Φυσικά, απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα, στέκεται ο εκπαιδευτικός όχι όμως ως απλός μεταλαμπαδευτής γνώσεων και δεξιοτήτων. Σκοπός του δεν είναι να επιλύνει ο ίδιος λειτουργικά προβλήματα, αλλά να δίνει αυτός τα στοιχεία ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να βρουν τη λύση στο πρόβλημα, πράγμα το οποίο θα τους είναι χρήσιμο και σε μελλοντικό επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός προσμένει στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών του, όχι στην παθητική παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός, συμβουλευτικός και είναι πρόθυμος πάντα να επεξηγήσει και να συμβάλλει στην ομαλή πορεία των δραστηριοτήτων.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

→ Σε ποιούς απευθύνεται: Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Ε΄ τάξης .Αφορά τα κεφάλαια 8-12  της γεωγραφίας.

→ Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα πραγματοποιηθεί σε 12 διδακτικές ώρες.

→ Χώρος υλοποίησης: Για τις δραστηριότητες του σεναρίου οι μαθητές μπορούν να εργαστούν είτε στο εργαστήριο πληροφορικής είτε στην αίθουσα διδασκαλίας με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 4 laptops (αφού οι 16 μαθητές είναι χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων ατόμων η καθεμία) και ένα ακόμα laptop για την σύνδεση με τον projector. Επίσης θα χρειαστεί οι μαθητές να κάνουν μία επίσκεψη στον χώρο της πόλης της Νέας Αρτάκης.

→ Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές πρέπει να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο επίπεδο ενός παιδιού της Ε΄ τάξης, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις προσλαμβάνουσες νέες γνώσεις. Πρέπει να μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν πολύ καλά. Είναι σημαντικό να μπορούν να εργάζονται σε ομάδες. Επίσης πρέπει να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, να επεξεργάζονται κείμενα με επεξεργαστές κειμένων και να αξιοποιούν διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης.
     Τέλος πρέπει να γνωρίζουν πως γίνεται η εκτύπωση καθώς και η λήψη φωτογραφιών από συγκεκριμένες συσκευές.

   → Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης – Διδακτικά ευρήματα
     Το συγκεκριμένο σενάριο προϋποθέτει την δημιουργία τεσσάρων ομάδων που η καθεμία θα χειρίζεται τον δικό της ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ομαδο-συγκεντρωτική μέθοδος διδασκαλίας επεκτείνεται σχεδόν σε όλες τις φάσεις των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργία των ομάδων είναι στοχευόμενη και γίνεται από τον δάσκαλο. Προσέχουμε σε κάθε ομάδα να υπάρχει τουλάχιστον ένας δεινός χρήστης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος θα μπορεί να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην εκπόνηση εργασιών. Αυτός θα μπορεί να συντονίζει και να οργανώνει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, εφαρμόζοντας έτσι βασικές αρχές της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Με αυτόν τον τρόπο κάθε ομάδα θα δουλεύει ομαλά και θα είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες. Όλοι οι μαθητές θα νιώθουν ίσοι και ικανοί, χωρίς να αναδεικνύονται οι ατομικές τους ανασφάλειες ή αδυναμίες.
    Φυσικά κάποια φύλλα εργασίας συμπληρώνονται ατομικά, ώστε να αξιολογηθούν και οι αποκτηθείσες γνώσεις τους.
     Ο ρόλος του δασκάλου είναι καθαρά συντονιστικός. Καθοδηγεί τις ομάδες και υποδεικνύει όπου και όταν του ζητηθεί. Πρέπει να έχει συνεχώς εστιασμένη την προσοχή του, ώστε να μπορεί να επέμβει όταν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υποκαθιστά τους μαθητές στην εργασία τους, παρά μόνο δίνει οδηγίες ώστε να μάθουν οι ίδιοι να τις εκτελούν.
ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
 Ο βασικός στόχος του σεναρίου είναι η γνωριμία των μαθητών με την ακτογραμμή της Εύβοιας, τα μέρη της, τις πόλεις, τα χωριά, τους ανθρώπους που την κατοικούν, τα ήθη και έθιμά τους. Παράλληλα σημαντικό είναι να κατανοήσουν κάποιους γεωγραφικούς όρους (όπως κόλπος, χερσόνησος, πορθμός) μέσα από παραδείγματα που βρίσκονται γύρω τους.
Ειδικότερα οι στόχοι μπορούν να χωριστούν σε:
ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ
Οι μαθητές επιδιώκεται να μάθουν:
→ να μπορούν να διακρίνουν βασικούς γεωγραφικούς όρους (Φύλλο Εργασίας 2)
→ να βρίσκουν στοιχεία του οριζόντιου γεωγραφικού διαμελισμού πάνω σε ένα χάρτη (Φύλλο Εργασίας 5)
→ περιοχές που ίσως αγνοούσαν από τον τόπο στον οποίο ζουν (η περιήγηση στις παραλίες στην 6η  διδακτική ώρα)
→ να διαμορφώνουν μια αφίσα (δραστηριότητα στην 8η  διδακτική ώρα)
→ να επιλέγουν στοιχεία αντιπροσωπευτικά για έναν τόπο λειτουργώντας επιλεκτικά (δημιουργία παρουσίασης prezi για την Κύμη στην 5η  διδακτική ώρα , τα Λιχαδονήσια και τη Αιδηψό στην 10η διδακτική ώρα)
→ τα βασικά σημεία λειτουργίας ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (συζήτηση και δραστηριότητες κατά την 3η διδακτική ώρα)
→ να αναπτύσσουν την άποψή τους μέσα από την παραγωγή γραπτού λόγου                ( ανάπτυξη απόψεων στο Google document στην 3η διδακτική ώρα)
→ τα μεγαλύτερα λιμάνια, κόλπους, ακρωτήρια της Εύβοιας (όλες τις διδακτικές ώρες)

  ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Οι μαθητές επιδιώκεται να μάθουν
→ να αναλύουν δεδομένα (συζήτηση για τη δημιουργία πόλεων σε παραθαλάσσιες περιοχές στη 2η διδακτική ώρα)
→ να επιχειρηματολογούν (επιχειρηματολογία για τη λειτουργία του εργοστασίου στην 3η διδακτική ώρα)
→ να αναπτύσσουν διάφορες απόψεις μέσα από την παραγωγή γραπτού λόγου (Google document στην 2η διδακτική ώρα)
→ να διακρίνουν τα θετικά και ταυτόχρονα αρνητικά στοιχεία που μπορεί να έχει ένα θέμα (παρουσίαση γραπτώς της αγαπημένης παραλίας στην 6η διδακτική ώρα)
→ να αναζητούν πληροφορίες και να τις αξιοποιούν (σε όλες τις διδακτικές ώρες κατά την αναζήτηση πληροφοριών για κάθε περιοχή)
→ να προσανατολίζονται με βάση ένα χάρτη (Φύλλο Εργασίας 5)

   ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ:
Οι μαθητές επιδιώκεται να μάθουν
→ να επικοινωνούν (σε όλες τις διδακτικές ώρες)
→ να δουλεύουν ομαδο-συγκεντρωτικά (εργασία σε ομάδες σε όλες τις διδακτικές ώρες)
→ να εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους (συζήτηση για τη Μικρασιατική Καταστροφή κατά την 11η διδακτική ώρα)
→ να αναπτυχθούν ως προς την αισθητική τους αντίληψη (δημιουργία αφίσας στην 8η διδακτική ώρα)
→ να τονωθεί η τοπική τους συνείδηση μέσα από τη γνωριμία ενός τόσο «πλούσιου» τόπου (σε όλες τις διδακτικές ώρες)


ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.
  Ο ι μαθητές επιδιώκεται να μάθουν
→ να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την άντληση πληροφοριών από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (σε όλες τις διδακτικές ώρες κατά τη δημιουργία των Α4 για την κάθε περιοχή)
→ να εξοικειωθούν στην χρήση εργαλείων Web 2.0. (σε όλες τις διδακτικές ώρες)
→ να αξιοποιούν τους επεξεργαστές κειμένων (word) για την διεκπεραίωση εργασιών τους. (σε όλες τις διδακτικές ώρες κατά την καταγραφή πληροφοριών κάθε περιοχής)
→ να χειρίζονται λογισμικά παρουσίασης όπως το prezi (δημιουργία παρουσίασης prezi για την Κύμη στην 5η  διδακτική ώρα , τα Λιχαδονήσια και τη Αιδηψό στην 10η διδακτική ώρα)
→ να δημιουργούν ελκυστικές ιστορίες με λογισμικά όπως το zooburst (δημιουργία ιστορίας στην 2η διδακτική ώρα)


                                                                                    
 


1η Διδακτική ώρα
 Η αφόρμηση μπορεί να γίνει με μια συζήτηση των μαθητών για το μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Φυσικά αρκετοί θα δηλώσουν ως προορισμούς τους περιοχές της Εύβοιας. Ο δάσκαλος ζητάει από τους μαθητές να δείχνουν σε έναν χάρτη της Εύβοιας τις περιοχές αυτές. Στη συνέχεια σε λευκό χαρτί του μέτρου με τη συμμετοχή των παιδιών σχηματίζει το περίγραμμα του νησιού. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε τους μαθητές να το ζωγραφίσουν δημιουργώντας έτσι έναν χειροποίητο γεωφυσικό χάρτη της Εύβοιας. Ο χάρτης αυτός αναρτάται σε έναν τοίχο της τάξης ή όπου υπάρχει ελεύθερος χώρος στο σχολείο. Επίσης ζωγραφίζουν ένα καράβι το οποίο με κολλητική ταινία θα μετακινούν κάθε φορά αναλόγως την περιοχή που θα εξετάζεται.
    Το ταξίδι μας, ο γύρος της Εύβοιας ξεκινάει!
Ξεκινάμε από το wiki, το οποίο θα μας καθοδηγήσει στην διδακτική μας πορεία. Η αφετηρία μας είναι η μεγαλύτερη πόλης της και πρωτεύουσα  του νομού, η Χαλκίδα, και το καράβι μας τοποθετείται στην θέση αυτή. Ποια είναι όμως τα σπουδαιότερα κτίρια ,οικοδομήματα, τοποθεσίες που μπορεί να θαυμάσει κανείς οδηγώντας ένα πλοίο κατά μήκος της;
Εδώ τοποθετείται η παρουσίαση Prezi με φωτογραφικό υλικό των παραπάνω στοιχείων, η οποία και λειτουργεί ως εφόρμηση για την πρώτη διδακτική ώρα και η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του σεναρίου.  Η παρουσίαση απαιτεί διαδραστικό πίνακα ή απλά έναν προτζέκτορα και καλό θα ήταν να γίνει μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.  Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση στην τάξη για το αν γνωρίζουν οι μαθητές κάποιο από αυτά και εκθέτουν τις γνώσεις τους.
Για να γίνει η aφόρμηση πιο ισχυρή παρουσιάζεται στους μαθητές η ακτογραμμή της Χαλκίδας όπως ακριβώς είναι με διαδοχικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο του www.tripinview.com., την οποία μπορούν να βρουν στο ιστολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο το «ταξίδι» γίνεται πιο παραστατικό και πιο κατανοητό στους μαθητές. Το ρόλο να μετακινεί τις φωτογραφίες τον αναθέτουν σε έναν διαφορετικό μαθητή κάθε φορά.
  Οι μαθητές (16) χωρίζονται σε 7 ομάδες (οι δύο ομάδες αποτελούνται από 3 άτομα) και αναλαμβάνουν να βρουν από το διαδίκτυο φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για ένα από τα μέρη της παρουσίασης prezi που προβλήθηκε νωρίτερα. Αυτή η εργασία γίνεται στον χώρο του σχολείου όπου υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Στη συνέχεια η κάθε ομάδα χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (Word) γράφει ένα μικρό κείμενο με γενικές πληροφορίες και επιλέγει 2-3 ενδεικτικές φωτογραφίες, εκτυπώνει αυτό το υλικό και το συζητά με τους υπόλοιπους μαθητές.  Συνθέτοντας το υλικό για την πόλη της Χαλκίδας, γράφουν όλοι οι μαθητές μαζί ένα κείμενο πληροφοριακό και το εκτυπώνουν. Αυτό κολλιέται στον αυτοσχέδιο χάρτη της τάξης, έτσι έναν μεγάλο πίνακα ανακοινώσεων. Μπορεί κάποιος να το βρει στην ιστοσελίδα του σεναρίου.
Στη συνέχεια , στο ιστολόγιο θα βρουν πάζλ σχετικά με τη Χαλκίδα, επιλέγοντας την εικόνα που τους αρέσει.
Η πρώτη διδακτική ώρα τελειώνει πάλι με επίσκεψη στο ιστολόγιο, όπου οι μαθητές θα φτιάξουν ένα σταυρόλεξο με πληροφορίες  σχετικές με την Χαλκίδα.
2η Διδακτική ώρα
   Στη δεύτερη διδακτική ώρα μετακινούμε το καράβι νότια της Χαλκίδας. Πηγαίνουμε στο wiki, για να δούμε με τι θα ασχοληθούμε σε αυτήν τη διδακτική ώρα. Οι περιοχές που θα συναντήσουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας εδώ είναι η Νέα Λάμψακος, η Ερέτρια και η Αμάρυνθος.
Ένας μαθητής μας ξεναγεί στην ακτογραμμή τους μέσα από το www.tripinview.com,  ώστε αποκτούμε μια πρώτη εντύπωση των περιοχών αυτών.
Εργαζόμενοι σε 3 ομάδες  (5-5-6) οι μαθητές βρίσκουν πληροφορίες για τις περιοχές αυτές και 1-2 φωτογραφίες και τις αναρτούν στον αυτοσχέδιο χάρτη της τάξης γράφοντας και το αντίστοιχο όνομα της πόλης (ιστοσελίδα). Στη συνέχεια συζητούν τις πληροφορίες που βρήκαν.
Παρατηρούμε πως οι δύο από τις τρεις πόλεις (Ερέτρια και Αμάρυνθος) έχουν μεγάλη ιστορία, ενώ η Νέα Λάμψακος είναι μεταγενέστερη. Και οι τρεις όμως πόλεις είναι παραθαλάσσιες.
Στο σημείο αυτό επισκεπτόμαστε το www.ebooks.edu.gr και βρίσκουμε το Βιβλίο Μαθητή της Ε΄ τάξης. Συζητάμε το κεφάλαιο 12 της Γεωγραφίας της Ε΄ για τη ζωή στις παραθαλάσσιες πόλεις, το οποίο προβάλουμε στο διαδραστικό πίνακα της τάξης. Η συζήτηση περιστρέφεται σχετικά με τα πλεονεκτήματα που έχουν οι παραθαλάσσιες περιοχές και τους λόγους που τις επιλέγουν οι άνθρωποι για τη δημιουργία πόλεων.
Στη συνέχεια κάθε μαθητής αναπτύσσει γραπτά τις απόψεις του αυτές.
Για την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα συμπληρώσουν ένα Google document με θέμα τα πλεονεκτήματα των παραθαλάσσιων πόλεων. Θα πρέπει να τους επισημάνουμε πως δε θα πρέπει να επαναλάβουν πλεονεκτήματα που έχουν ήδη αναφερθεί.
Επίσης οι μαθητές μπορούν να βρουν στο ιστολόγιο και να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 1, με ασκήσεις που αφορούν πληροφορίες για τις πόλεις αυτές.
Οι μαθητές τέλος καλούνται να γράψουν μία σύντομη ιστορία για την επιλογή της δημιουργίας μιας πόλης σε παραθαλάσσιο μέρος χρησιμοποιώντας το λογισμικό του zooburst (ιστοσελίδα).
3η Διδακτική ώρα
       Πηγαίνοντας στο wiki βλέπουμε ότι φτάσαμε στο Αλιβέρι. Το καραβάκι μας μετακινείται ελάχιστα ανατολικότερα. Ένας μαθητής μας επισκέπτεται το ιστολόγιο και δείχνει φωτογραφίες των ακτών του Αλιβερίου μέσω του www.tripinview.com.
Ένα οικοδόμημα είναι αυτό που ξεχωρίζει στην περιοχή αυτή. Είναι το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
   Πριν ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα αναλυτικότερα ,οι μαθητές συνθέτουν από μηχανές αναζήτησης ένα κείμενο (ιστολόγιο) με πληροφορίες για το Αλιβέρι καθώς και 1-2 εικόνες (μία από αυτές πρέπει να είναι το εργοστάσιο), το κολλούν στον αυτοσχέδιο χάρτη και γράφουν το όνομα της πόλης.
  Σ΄ αυτήν τη διδακτική ώρα θα ασχοληθούμε με το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας.
Με τη βοήθεια του www.ebooks.edu.gr προβάλλουμε στο διαδραστικό πίνακα το μάθημα των Φυσικών της Ε’ τάξης από το βιβλίο εργασιών ΦΕ8 και συζητούμε με τους μαθητές τις δραστηριότητες που υπάρχουν.
Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες των 8 ατόμων. Η μία είναι οι πολέμιοι του εργοστασίου και θέλουν να κλείσει, ενώ η άλλοι είναι οι υπέρμαχοι και θέλουν να συνεχίσει να λειτουργεί.
Και οι δύο ομάδες στοιχειοθετούν τα επιχειρήματά τους μέσα από φόρμες Googledocument.
Στο τέλος παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους στην τάξη.


4η Διδακτική ώρα
Σ’ αυτήν την διδακτική ώρα, όπως μας καθοδηγεί και το wiki, θα ασχοληθούμε με το μάθημα της Γεωγραφίας. Το έναυσμα για την ενασχόληση μας αυτήν μας το δίνει η ιστορία του ταξιδιού μας προς νοτιότερα. Μετακινούμε το πλοίο του αυτοσχέδιου χάρτη μας λίγο νοτιότερα. Καλούμε ένα μαθητή και μας δείχνει μέσα από την ιστοσελίδα www.viewintrip.com τις περιοχές που μας ενδιαφέρουν. Καθόλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού συζητάμε με τους μαθητές το είδος της ακτογραμμής που συναντάμε. Παντού υπάρχουν βράχοι, σπηλιές χωρίς παραλίες. Επίσης συναντάμε πολλά νησιά και βραχονησίδες.
Με το λογισμικό του υπουργείου, www.ebooks.edu.gr προβάλλουμε την ενότητα 8 από το Βιβλίο Μαθητή της Γεωγραφίας για τον οριζόντιο γεωγραφικό διαμελισμό. Ακολουθούμε τις δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου. Ταυτόχρονα μέσα από συζήτηση προσπαθούμε να συνδέσουμε τους γεωγραφικούς όρους με συγκεκριμένα στοιχεία στο χάρτη της Εύβοιας. Σημειώνουμε πάνω στο χάρτη τα ονόματα, Ν. Ευβοϊκός κόλπος, Μεγαλονήσι, Φιδονήσι, Μπούφαλος, Δημάκος, Τηγάνι, Κουνέλι, Γλάρος, Χερσονήσι καθώς και τα υπόλοιπα που βρίσκουμε από το διαδίκτυο.
Προτείνουμε στους μαθητές  να λύσουν το Φύλλο Εργασίας 2 (ιστολόγιο) που περιέχει άσκηση αντιστοίχισης με τους παραπάνω όρους.
 Επίσης παρατηρούμε την μοναδική κατοικημένη περιοχή που ονομάζεται Νέα Στύρα. Οι μαθητές βρίσκουν στο διαδίκτυο πληροφορίες και φωτογραφίες της περιοχής και τις κολλούν στον αυτοσχέδιο χάρτη (ιστοσελίδα σεναρίου).
Με το λογισμικό seasaws και με την καθοδήγηση του δασκάλου κατασκευάζουν μια κινούμενη εικόνα της συγκεκριμένης ακτογραμμής (ιστολόγιο). Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως η απεικόνιση πρέπει να αντιπροσωπεύει το βραχώδες και άγριο τοπίο της περιοχής που εξετάστηκε.
5η Διδακτική ώρα
  Μπαίνοντας στο wiki πληροφορούμαστε ότι μόλις φτάσαμε στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Βρισκόμαστε στην πόλη της Καρύστου, όπου και μετακινούμε το πλοίο μας. Κι εδώ ένας μαθητής μας περιηγεί στις ακτές από το ιστολόγιο και την ιστοσελίδα www.vieintrip.com.  
 Ρωτάμε τα παιδιά αν γνωρίζουν κάτι για την Κάρυστο. Θέλουμε να εκμαιεύσουμε από τους μαθητές την περίφημη πέτρα της Καρύστου, μιας και αυτό θα είναι το θέμα μας γι΄ αυτήν την διδακτική ώρα. Αν δεν μας το αναφέρει κανείς το θέτουμε εμείς.
 Αναθέτουμε σε μια ομάδα τεσσάρων παιδιών να βρει πληροφορίες για την Κάρυστο, καθώς και εικόνες, για να τα μορφοποιήσουν σε μια κόλλα Α4 για τον αυτοσχέδιο χάρτη μας (ιστοσελίδα).
 Μέσα από το διαδικτυακό «σερφάρισμα»  παρατηρούμε τα «δρακόσπιτα» της περιοχής. Συζητούμε με τους μαθητές για αυτά και αναθέτουμε σε μια άλλη ομάδα τεσσάρων  ατόμων να βρει πληροφορίες και φωτογραφίες για τα «δρακόσπιτα» γενικά (ιστοσελίδα) και σε μια άλλη ομάδα τεσσάρων ατόμων πληροφορίες για το σημαντικότερο «δρακόσπιτο» που είναι χτισμένο πάνω από την Κάρυστο στην περιοχή της Όχης (ιστοσελίδα). Στην 4η ομάδα της τάξης αναθέτουμε να βρει πληροφορίες για την πέτρα Καρύστου, την επεξεργασία της και την χρήση της στα σύγχρονα χρόνια (ιστοσελίδα). Όλες οι πληροφορίες μορφοποιούνται σε Α4 και αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση.
 Συζητούμε με τους μαθητές αν μπορούν να βρουν και συνδετικό κρίκο των σπιτιών της Καρύστου, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, που φυσικά είναι η πέτρα. Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφερθούμε στο επάγγελμα του λατόμου, τις δυσκολίες του και την εξέλιξη του.
 Στο σημείο αυτό τους δείχνουμε την παρουσίαση Prezi (2) που αναφέρεται στη διαδρομή της πέτρας από το λατομείο ως το σπίτι μας και που υπάρχει στην ιστοσελίδα.
 Στο τέλος της διδακτικής ώρας ασχολούνται με το ιστολόγιο όπου θα βρουν δύο πάζλ, ένα με «δρακόσπιτο» κι ένα με ένα σύγχρονο κτήριο επενδυμένο με πέτρα Καρύστου.

 6η Διδακτική ώρα
 Στην αρχή του ταξιδιού αυτής της διδακτικής ώρας, όπως μας ενημερώνει και το wiki,  συναντάμε το ακρωτήρι Καφηρεύς. Και σ ΄ αυτήν την ώρα έχουμε μετακινήσει το καραβάκι μας και έχουμε αναθέσει σε ένα μαθητή και μας παρουσιάσει από το ιστολόγιο και το www.viewintrip.com τις ακτές από το ακρωτήριο Καφηρεύς έως και πριν την πόλη της Κύμης. Εδώ βλέπουμε πως η περιοχή αυτή της Εύβοιας δεν έχει πόλεις ή μεγάλα χωριά. Απεναντίας υπάρχει και ένα πλήθος παραλιών, Χερόμυλος, Λιμνιώνας, Κάλαμος, Μάγειρας, Αρμυρίκι, Ζάραχες, Άγιος Δημήτριος, Βαρελαίος, Γιαννίτσι , Καλλιανός, Κλιμάκι, Μουρτερή, όλες αυτές είναι παραλίες που απλώνονται στη Νότια Εύβοια από τη μεριά του Αιγαίου πελάγους.
 Αναθέτουμε τις παραλίες και το ακρωτήρι Καφηρέως στις 4 ομάδες των μαθητών μας. Σκοπός αυτής της εργασίας τους είναι να βρουν πληροφορίες αλλά και φωτογραφίες από το διαδίκτυο για τα μέρη που έχουν αναλάβει (ιστοσελίδα). Κατόπιν παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στους υπόλοιπους μαθητές.
 Ακολουθεί συζήτηση μαζί τους για το είδος των παραλιών που ανήκουν αυτές. Οι πιο πολλές είναι ήσυχες, χωρίς κόσμο, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι δημοφιλείς με πολυκοσμία και θόρυβο.
 Παραπέμπουμε σε ένα Google document  για να ψηφίσουν το είδος της παραλίας που οι ίδιοι προτιμούν για τις διακοπές τους.
 Ακολουθεί παραγωγή γραπτού λόγου. Οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν  την παραλία και της προτίμησής τους, αφού όμως πρώτα αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της παραλίας που προτιμούν.


7η Διδακτική ώρα
 To wiki μας κατευθύνει στον επόμενο σταθμό στο ταξίδι μας γύρω από την Εύβοια, ο οποίος είναι η περιοχή της Κύμης. Η ώρα ξεκινάει με την γνωστή πλέον τοποθέτηση του καραβιού στο χάρτη της τάξης και την ξενάγηση στην περιοχή από το www.vieintrip.com  (ιστολόγιο), την οποία πραγματοποιεί ένας μαθητής.
 Οι μαθητές μας αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν πληροφορίες και φωτογραφίες για την περιοχή της Κύμης και φτιάχνουν ένα Α4 για τον χάρτη (ιστοσελίδα). Παράλληλα αποθηκεύουν τις πληροφορίες και ειδικά αυτές που αφορούν την ιστορία της περιοχής και των κατοίκων, για μελλοντική χρήση.
Σε αυτή την διδακτική ώρα φέρνουμε σε επαφή τους μαθητές με το εργαλείο παρουσίασης Prezi. Ως δάσκαλοι έχουμε «λογαριασμό» (αν όχι φτιάχνουμε έναν γρήγορα και εύκολα). Οι μαθητές της Έ τάξης είναι σε κατάλληλη ηλικία για να περιεργάζονται τέτοιου είδους εργαλεία. Εξάλλου η βοήθεια του δασκάλου κρίνεται επιτακτική. Οι μαθητές περιεργάζονται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και βλέπουν την πληθώρα παρουσιάσεων που μπορούν να κάνουν μέσα από το Prezi. Ερχόμενοι σε επαφή με αυτό, θα αποκτήσουν εξοικείωση μαζί του, ώστε θα τους είναι πιο εύκολο να το χρησιμοποιούν στα επόμενα χρόνια.
 Χωρισμένοι σε 4 ομάδες δουλεύουν ένα κοινό υλικό. Αποφασίζουμε από κοινού ποιοι είναι οι κυριότεροι «σταθμοί» που θα παρουσιάσουμε από την ιστορία της Κύμης. Επιλέγουμε όλοι μαζί τις φωτογραφίες και τα συνοδευτικά κείμενα που θα τις πλαισιώσουν. Οι σταθμοί που θα εξεταστούν είναι όνομα- Κύμη Αιολίδας – Κύμη Καμπανίας  - Παρθενόπη – αλφάβητο – σιβυλλικό μαντείο.
 Στη συνέχεια η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει τη δική της παρουσίαση Prezi  (ιστοσελίδα) και την παρουσιάζει στην τάξη.

8η Διδακτική ώρα
 To wiki μας συμβουλεύει να συνεχίζουμε το ταξίδι μας βορειοδυτικά της Εύβοιας. Στην πλευρά αυτή του νησιού, που βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος, πάλι δεν συναντάμε πόλεις. Όπως μας δείχνει ένας μαθητής μέσα από το www.viewintrip.com (ιστολόγιο), υπάρχουν μικροί οικισμοί και χωριά και πολλές παραλίες. Ξεκινώντας από το Τσίλαρο συναντάμε διαδοχικά τις παραλίες Θαψά, Μετόχι, Χιλιαδού, Βύθουρη, Πετάλη, Λιμνιώνα, Σαρακηνό, Βλαχιά, Πήλι, Κυμάσι, Κρύα Βρύση, Αγία Άννα, Αχλάδι, Κοτσικιά. Οι τέσσερις ομάδες των μαθητών χωρίζουν τις παραπάνω παραλίες και βρίσκουν πληροφορίες και φωτογραφίες. Γίνεται παρουσίαση μέσα στην τάξη αυτού του υλικού και συναποφασίζεται ποιες είναι αυτές  που θα διαμορφωθούν σε Α4 και θα αναρτηθούν στον αυτοσχέδιο χάρτη της τάξης (ιστοσελίδα).
 Επίσης σε αυτήν τη διδακτική ώρα οι μαθητές θα ασχοληθούν με τη δημιουργία μιας αφίσας που θα διαφημίζεται μια συγκεκριμένη παραλία.
 Χωρισμένοι πάλι σε 4 ομάδες μπορούν να επιλέξουν μια από τις παραπάνω τοποθεσίες. Κάποιες ομάδες μπορούν ,αν το επιθυμούν, να επιλέξουν να ασχοληθούν με την ίδια παραλία.
 Χρησιμοποιώντας το υλικό που έχει συλλεχθεί νωρίτερα, αλλά και με καινούριο, οι μαθητές πρέπει να παρουσιάσουν τη συγκεκριμένη τοποθεσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάνοντάς την ελκυστική για τον επισκέπτη. Η κάθε ομάδα χρησιμοποιεί ένα μεγάλο χαρτόνι κάνσον, χρώματα, φωτογραφίες, κείμενα και δημιουργεί τη δική της τουριστική αφίσα.
 Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση της κάθε αφίσας από την ομάδα. Επίσης πρέπει να μας εξηγήσει σε τι είδους τουρίστες απευθύνεται (οικογένειες, ηλικιωμένους, νέους κτλ) , πού βρήκαν τις πληροφορίες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν.
 Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το θέμα που έχουν αναλάβει από τους συμμαθητές τους.
 Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση και των τεσσάρων ομάδων, συμπληρώνουν σε ένα Google document, ποια αφίσα τους έπεισε να επισκεφθούν το μέρος που αναδείκνυε, αλλά και γιατί.

9η Διδακτική ώρα
 Στο σημείο αυτό το wiki μας πληροφορεί ότι φτάνουμε στο βόρειο σημείο της Εύβοιας. Βρισκόμαστε στο ακρωτήριο Αρτεμίσιο, το οποίο σημειώνουμε πάνω στον αυτοσχέδιο χάρτη, όπου και μετακινούμε το καραβάκι μας. Για ακόμα μια φορά ένας μαθητής μας, μας ξεναγεί μέσα από το ιστολόγιο και www.viewintrip.com  στις ακτές της περιοχής. Στο ταξίδι μας αυτό θα συναντήσουμε μικρά χωριά-οικισμούς με μικρές παραλίες όπως τα Ελληνικά, ο Άγιος Νικόλαος, το Κουτσουμπρί, αλλά και κωμοπόλεις ή μεγάλα χωριά όπως το Πευκί, το Ασμήνιο, οι Ωραιοί, ο Νέος Πύργος και ο Ασπρόκαμπος. Η διαδρομή εδώ σταματά λίγο πριν εισέρθουμε στον βόρειο ευβοϊκό κόλπο και αρχίσουμε να μετακινούμαστε νότια. Οι 4 ομάδες των μαθητών εργάζονται στου υπολογιστές για να βρουν φωτογραφίες και πληροφορίες για τις προαναφερθείσες περιοχές. Το υλικό αυτό ανταλλάσσεται με συζήτηση μεταξύ των μαθητών.
 Για τις μεγαλύτερες από αυτές κάθε ομάδα δημιουργεί ένα Α4 για την ανάρτηση στον χάρτη της τάξης (ιστοσελίδα).
 Πιο αναλυτικά θα ασχοληθούμε σε αυτή την διδακτική ώρα με το Αρτεμίσιο. Όπως θα έχουν αντιληφθεί, εδώ πραγματοποιήθηκε η ναυμαχία του Αρτεμισίου.
 Προβάλλουμε στο διαδραστικό ή προτζέκτορα με τη βοήθεια του www.ebooks.edu.gr  το κεφάλαιο 17 της Ιστορίας της Δ΄ τάξης. Κάνουμε μια ανάγνωση και μια μικρή συζήτηση για να επαναφέρουμε στην μνήμη των παιδιών το ιστορικό γεγονός της ναυμαχίας που συνέβει παράλληλα με τη μάχη των Θερμοπυλών.
 Για να επικεντρωθούμε στην περιοχή του Αρτεμισίου προβάλλουμε και το σχετικό βίντεο (ιστοσελίδα) από το www.sch.gr που θα μας κάνει κατανοητές τις κινήσεις του ελληνικού και περσικού στόλου εκείνη την χρονική στιγμή.
Στo ιστολόγιο οι μαθητές στη συνέχεια θα βρουν το Φύλλο Εργασίας 3, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις σχετικές με τη μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία του Αρτεμισίου.10η Διδακτική ώρα
 Κατηφορίζοντας πλέον νότια της ακτογραμμής της Εύβοιας, σύμφωνα και με την πορεία διδασκαλίας στο wiki, στην αρχή του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου, ξεκινάμε δείχνοντας μια φωτογραφία της περιοχής των Λιχαδονήσιων (ιστοσελίδα). Φυσικά οι μαθητές εντυπωσιάζονται από το θέαμα. Το καραβάκι στο χάρτη μας μετακινείται αναλόγως, ενώ ένας μαθητής μας ξεναγεί στις ακτές που θα εξετάσουμε μέσα από το ιστολόγιο και το www.viewintrip.com . Το ταξίδι μας σε αυτήν την ώρα θα φτάσει έως και στην πόλη της Αιδηψού.
 Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες των 7 ατόμων. Η κάθε ομάδα έχει προς χρήση δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 Η  πρώτη θα δημιουργήσει μια παρουσίαση Prezi σχετικά με τα Λιχαδονήσια (ιστοσελίδα). Η παρουσίαση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία, στοιχεία για το όνομα, πληροφορίες για τα δύο μεγάλα νησιά του συμπλέγματος, φωτογραφίες, καθώς και οδηγίες για το πώς θα μπορέσουμε να πάμε σε αυτήν την περιοχή.
 Η δεύτερη ομάδα φτιάχνει μια παρουσίαση Prezi για την πόλη της Αιδηψού (ιστοσελίδα). Αυτήν θα πρέπει να περιλάβουν στοιχεία για τις ιαματικές πηγές, ιστορικά στοιχεία για την δημιουργία των λουτρών ( ρωμαϊκά χρόνια), μεταγενέστερη χρήση των λουτρών έως και τις ημέρες μας. Τα στοιχεία αυτά θα πλαισιώνονται από φωτογραφικό υλικό, καθώς και με πληροφορίες για την πρόσβαση ενός επισκέπτη στην περιοχή.
 Στο τέλος της διδακτικής ώρας, οι μαθητές παρουσιάζουν με τη σειρά τους τις εργασίες τους, σχολιάζουν, ρωτούν, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τις ομορφιές των δύο αυτών περιοχών.
 Δεν ξεχνάμε να αναθέσουμε σε κάθε ομάδα να ετοιμάσει σε μια κόλλα Α4 μια σύντομη περιγραφή και φωτογραφίες του τόπου για να τις αναρτήσουν στον αυτοσχέδιο χάρτη (ιστοσελίδα).11η Διδακτική ώρα
Όπως βλέπουμε και στο wiki, το ταξίδι μας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο και κατευθυνόμαστε νότια. Το καράβι μας συναντά τις περιοχές των Ροβιών, της Λίμνης, των Πολιτικών και της Νέας Αρτάκης, πριν φτάσει ξανά στην Χαλκίδα. Ένας μαθητής μας ξεναγεί στις παραθαλάσσιες αυτές τοποθεσίες μέσα από την ιστοσελίδα www.viewintrip.com (ιστολόγιο).
 Χωρισμένοι οι μαθητές μας σε τέσσερις ομάδες βρίσκουν πληροφορίες και φωτογραφίες για τις τέσσερις αυτές περιοχές. Τις μορφοποιούν σε Α4 και τις αναρτούν στον αυτοσχέδιο χάρτη της τάξης μας (ιστοσελίδα).
Σ΄αυτή την διδακτική ώρα θα ασχοληθούμε με την περιοχή της Νέας Αρτάκης και την ιστορία της.
 Συζητούμε με τους μαθητές μας για το αν ξέρουν τίποτα για την ιστορία της πόλης και την εξήγηση του επιθέτου Νέα μπροστά από το ουσιαστικό Αρτάκη.
 Στη συνέχεια προβάλλουμε στο διαδραστικό ή στον προτζέκτορα και μέσω του www.ebooks.edu.gr  από το Βιβλίο Μαθητή της Ιστορίας της Στ’ τάξης το μάθημα 5 της Ενότητας Ε με τίτλο «Η Μικρασιατική εκστρατεία και η καταστροφή». Διαβάζουμε τα κείμενα, τα παραθέματα και συζητούμε τις φωτογραφίες.
 Ακολουθεί διάλογος όπου οι μαθητές προτρέπονται να πουν τη γνώμη τους για τα συμβάντα, ή αν έχουν ακούσει κάποια προσωπική ιστορία συναφή με την μικρασιατική καταστροφή (ίσως να υπήρξε κάποιος πρόγονος πρόσφυγας από την Μικρά Ασία).
     Στη συνέχεια οι μαθητές δουλεύουν ομαδοσυγκεντρωτικά στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Σε αυτό το στάδιο αξιοποιείται το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι μαθητές μπαίνουν σε αυτό ( www.pi.schools.gr ) και πηγαίνουν στo « Πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεώτερης ιστορίας μας». Επιλέγουν την « Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα».
     Από την ενότητα « Η Μικρασιατική καταστροφή» οι μαθητές κάνουν από το Φ.Ε.2 το μέρος 1 (που είναι ένα ενδιαφέρον πάζλ και τις περιοχές της Μικράς Ασίας ) και το μέρος 2  (που είναι μια αντιστοίχηση περιοχών). Από το Φ.Ε.4 κάνουν το μέρος 2 (που είναι ένα πάζλ από την καταστροφή της Σμύρνης).
     Αλλάζουμε ενότητα και πάμε στο « Προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα». Εδώ οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με τις εργασίες του Φ.Ε.1 και το μέρος 2 (με ερωτήσεις σωστού ή λάθους ) με το Φ.Ε.2 και το μέρος 2 (ασκήσεις αντιστοίχησης όπου υπάρχει και η Αρτάκη) με το Φ.Ε.3 και το μέρος 2 (με ασκήσεις θετικών και αρνητικών) και το Φ.Ε4 με το μέρος 1 (όπου είναι ένα πάζλ).   12η διδακτική ώρα
    Μπαίνοντας στο wiki, βλέπουμε ότι το ταξίδι του περίπλου της Εύβοιας έχει τελειώσει. Οι μαθητές έχουν μια σφαιρική άποψη για τις περιοχές που συναντά κανείς κάνοντας το γύρο του νησιού.
  Για να αξιολογήσουμε τις γνώσεις που αποκόμισαν σε αυτή την διαδρομή τους δίνουμε να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 4 (ιστολόγιο), που έχει γενικές πληροφορίες από το σύνολο των διδακτικών ωρών του σεναρίου.
  Στη συνέχεια τους δίνουμε έναν κενό από ονόματα χάρτη της Εύβοιας (Φύλλο Εργασίας 5- Ιστολόγιο) και τους ζητάμε να τοποθετήσουν τις πόλεις και τα στοιχεία του οριζόντιου γεωγραφικού διαμελισμού που θυμούνται.
  Χρησιμοποιώντας το Google document , φτιάχνουμε ένα μικρό δημοψήφισμα σχετικά με την ωραιότερη τοποθεσία της Εύβοιας.
Το διδακτικό σενάριο κλείνει με τη δημιουργία ενός αναμνηστικού ημερολογίου μέσω του διαδικτυακού εργαλείου του www.calendarlabs.com. Οι μαθητές επιλέγουν 12 φωτογραφίες από τα μέρη που «επισκέφθηκαν». Χωρισμένοι σε ομάδες (κάποιες ομάδες αναλαμβάνουν 2 περιοχές) διαμορφώνουν ένα ημερολόγιο όπου ο κάθε μήνας απεικονίζει μία φωτογραφία της περιοχής που τους έκανε εντύπωση. Εκτυπώνουμε σε χαρτόνι Α4 και φωτοτυπούμε αντίγραφα για όλους τους μαθητές. Προσέχουμε να βάλουμε με τη σωστή σειρά τις τοποθεσίες και τα βιβλιοδετούμε, δημιουργώντας έτσι ατομικά αναμνηστικά ημερολόγια. Η δραστηριότητα αυτή βρίσκεται στο ιστολόγιο.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 Η αξιολόγηση γίνεται καθ ΄ όλη την διάρκεια του διδακτικού σεναρίου. Σε όλες τις στιγμές γίνονται ερωτήσεις σε ατομικό ή και σε ομαδικό επίπεδο, ώστε να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να διασφαλίσει πως οι μαθητές του κατέχουν πραγματικά αυτό που επεξεργάζονται και δεν έχουν κενά στις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Δεν κάνει παρατηρήσεις ή αυστηρές διορθώσεις στον μαθητή, αλλά προσπαθεί να τον κάνει μόνος του να συνειδητοποιήσει το σφάλμα του, να βρει τη λύση-σωστό και να το διορθώσει. Η αξιολόγηση και ο αυτοέλεγχος προσφέρουν πολύ περισσότερα οφέλη. Επίσης η αξιολόγηση γίνεται και μέσα από την λειτουργία της ομάδας. Οι ίδιοι οι μαθητές μεταξύ τους μπορούν να ελέγχουν τις εργασίες τους, επιλέγοντας στο τέλος αυτήν που έχει το καλύτερο αποτέλεσμα.
 Αρχικά γίνεται διαγνωστική αξιολόγηση. Ο εκπαιδευτικός στην αρχή κάποιας δραστηριότητας κάνει διερευνητικές ερωτήσεις προσπαθώντας να εντοπίσει «κενά» ή αδυναμίες των μαθητών του. Με την συζήτηση αυτή γίνεται ο έλεγχος έγκαιρα και αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων πολλά προβλήματα.
 Στη συνέχεια έπεται η διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία γίνεται στην ουσία καθ ‘ όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου. Αυτή πραγματοποιείται μέσα από τα Φύλλα Εργασίας, τη συγγραφή κειμένων, τη χρήση διαφόρων εφαρμογών, τα πάζλ.
 Συγκεκριμένα οι μαθητές θα αξιολογηθούν αναφορικά με τα ακόλουθα επιμέρους θέματα:
→ την αναζήτηση και αξιοποίηση μιας πληροφορίας
→ την αποτελεσματική επεξεργασία κειμένων
→ την συμμετοχή σε ομάδες εργασίας
→ την χρήση λογισμικών, όπως το Prezi, για την παρουσίαση πληροφοριών
→ την ανάπτυξη πρωτοβουλιών
→ την απόκτηση κάποιων βασικών γνώσεων
→ την πλοήγηση σε ιστοσελίδες
→ την ικανότητά τους να επιχειρηματολογούν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους.


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 Η επέκταση του συγκεκριμένου σεναρίου μπορεί να γίνει προς πολλές κατευθύνσεις. Πρώτ ‘ απ ‘ όλα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα από αυτά τα μέρη με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές μας. Η συγκεκριμένη επίσκεψη θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας (εκπαιδευτική εκδρομή στο τέλος του σχολικού έτους), επισκεπτόμενοι έτσι έναν μακρινό προορισμό. Σε αυτήν την περίπτωση τα ίδια τα παιδιά θα είναι οι ξεναγοί και οι διοργανωτές του προγράμματος.
 Επίσης θα μπορούσε να γίνει μια παρουσίαση όλων αυτών των περιοχών γύρω από την Εύβοια στο σύνολο του σχολείου (αν είναι μικρό) ή σε κάποιες συγκεκριμένες τάξεις. Στην παρουσίαση αυτή θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους και θα χειριστούν τα εργαλεία που γνώρισαν κατά τη διεκπεραίωση του σεναρίου.
Ακόμα θα μπορούσαν ορμώμενοι από μία περιοχή που τους έκανε εντύπωση, να ασχοληθούν μελλοντικά με τη εξερεύνηση αναλυτικότερα μόνο με μία περιοχή.
 Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις ερωτήσεις στα Google documents που έχουν τη μορφή ψηφοφορίας ως εργαλείο στα μαθηματικά τους. Δηλαδή θα μπορούσαν να ρωτήσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό συμμαθητών τους, να βγάλουν συμπεράσματα, στατιστικά στοιχεία, πίνακες και διαγράμματα.
Σε κάποια στιγμή της ευέλικτης ζώνης θα μπορούσαν να φτιάξουν οι ίδιοι κάποια τοπική επιταγή από τα μέρη τα οποία γνώρισαν διαδικτυακά.
Επίσης παραγωγικό θα ήταν να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων με μαθητές των περιοχών που εξετάστηκαν είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε μέσω skype (τηλεδιάσκεψη).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·        Βιβλίο Δασκάλου, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2011, Αθήνα
·        Βιβλίο Μαθητή, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 2012, Αθήνα
·        Ματσαγγούρας, Η. (1987): Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες. Αθήνα: Γρηγόρη.
·        Ματσαγγούρας, Η. (2001): Η σχολική τάξη (τόμος Α), Αθήνα: Γρηγόρη


ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ
·        www.in-karystos.gr
·        www.eviaportal.gr
·        www.evia-guide.gr
·        www.viewintrip.com
·        www.kimi.gr
·        www.kimis-aliveriou.gr
·        www.sch.gr
·        www.ebooks.edu.gr
·        www.aidipsos.gr
·        www.northeviaguide.gr
·        www.lichadonisia.com
·        www.teipir.gr
·        www.wikipedia.org
·        www.pi-schools.gr
·        www.lampsakos.com
·        www.touristorama.com
·        www.lifo.gr

·        www.naevias.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου