Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Ταξιδεύω στη Χαλκίδα την πόλη μου με ένα βιβλίο

1.      Τίτλος : «Ταξιδεύω στη Χαλκίδα την πόλη μου με ένα βιβλίο»                  


Στάμου Αρετή, Δασκάλα ΠΕ70,  11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, Ε΄ Τάξη

Το σενάριο αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας της Ε΄  τάξης, Ενότητα 9 με τίτλο «Βιβλία – Βιβλιοθήκες»

Το θέμα είναι τα βιβλία και οι βιβλιοθήκες και είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.,  αφού αποτελεί θεματική ενότητα  του μαθήματος της Γλώσσας της Ε΄ τάξης Δημοτικού και οι στόχοι που παρατίθενται στη συνέχεια είναι σύμφωνοι με το Πρόγραμμα Σπουδών  του συγκεκριμένου μαθήματος.


Το συγκεκριμένο σενάριο αφορά την ενότητα 9 της Γλώσσας της Ε΄ τάξης με τίτλο «Βιβλία – Βιβλιοθήκες». Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στα λογοτεχνικά βιβλία, τις βιογραφίες συγγραφέων και τις βιβλιοθήκες. Η δασκάλα θα χρησιμοποιήσει κείμενα, εικόνες, τραγούδια και βίντεο που αφορούν τη Χαλκίδα.
Στο παρόν σενάριο αποτελεί καινοτομία η σύνδεση της διδακτικής ενότητας με την  πόλη της Χαλκίδας, που είναι και η πόλη των μαθητών. Τα κείμενα που επιλέγονται για το σενάριο και θα βοηθήσουν στη διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων είναι λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα που μιλούν για τη Χαλκίδα και είναι δημιουργημένα από πρόσωπα της λογοτεχνίας και της ποίησης  που κατάγονται από αυτή την πόλη ή  εμπνεύστηκαν από αυτήν.
Επιπρόσθετα καινοτομία αποτελεί η διαθεματική προσέγγιση το θέματος. Έτσι, το μάθημα της Γλώσσας  συνδέεται με τη Λογοτεχνία, την Ιστορία, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τη Μουσική και τα Εικαστικά (Ματσαγγούρας, 2003).
Ακόμα μία καινοτομία στο συγκεκριμένο σενάριο είναι πως η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί σε ένα περιβάλλον μάθησης όπου οι Τ.Π.Ε. θα χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα με τη χρήση βιντεοπροβολέα και στο εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου.  Η χρήση του Η/Υ και των διάφορων λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν θα διευκολύνουν και θα ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία, θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, αφού υποστηρίζουν δραστηριότητες ανακαλυπτικού και διερευνητικού χαρακτήρα. Οι Τ.Π.Ε. θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο, ως μέσο διδασκαλίας κι εργασίας των μαθητών, αλλά και ως μέσο υλοποίησης  συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων.  Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης και της κριτικής σκέψης, καθώς στην απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων απέναντι σε προβληματικές καταστάσεις (Σολομωνίδου, 2003. Ράπτης, Ράπτη, 2001).
Συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθεί το λογισμικό του επεξεργαστή κειμένου (Word), που αποτελεί ένα πολύ δυναμικό εργαλείο για τη διδασκαλία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Αποτελεί σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο γραφής μία νέα μέθοδο  που δίνει τη δυνατότητα της παραγωγής, της βελτίωσης και της διόρθωσης κειμένων, τον εμπλουτισμό τους με εικόνες, πίνακες, σύμβολα, εσωτερικές και εξωτερικές υπερσυνδέσεις, καθιστώντας τα έτσι πολυτροπικά (ΕΑΙΤΥ, 2010.  Ράπτης, Ράπτη, 2001).
Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό παρουσίασης (Power Point), ως μέσο στήριξης της διδασκαλίας, αλλά και ως μέσο παρουσίασης των εργασιών των μαθητών χρησιμοποιώντας εικόνες, ήχους, χρώμα, βίντεο και κίνηση (ΕΑΙΤΥ, 2010).
Ακόμη, θα αξιοποιηθεί το λογισμικό Google Earth, που παρέχει δορυφορικές εικόνες μεγάλης ευκρίνειας από σε πολλά σημεία της Γης. Δίνεται η δυνατότητα μετάβασης σε κάποιο σημείο του πλανήτη και την ανεύρεση διάφορων στοιχείων γι αυτό. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στον χάρτη της Χαλκίδας  και να εντοπίσουν τοποθεσίες της πόλης, που θα αναφερθούν στο σενάριο (ΕΑΙΤΥ, 2008).
Επιπρόσθετα, η πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο θα τους δώσει τη δυνατότητα μέσω των μηχανών αναζήτησης να αναζητήσουν εικόνες και πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, οι μαθητές με την καθοδήγηση, τη στήριξη και την εποπτεία της δασκάλας θα ασκηθούν στη διαδικτυακή αναζήτηση, θα αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τη δημιουργικότητά τους (ΕΑΙΤΥ, 2010). Ακόμη, θα χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό λεξικό και γραμματική.
Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα «Jigs@w Puzzle Promo Creator», που θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να φτιάξουν παζλ με εικόνες της πόλης τους. Ακόμα ένα πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το «Tagxedo». Οι μαθητές μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος  θα δημιουργήσουν «σύννεφα λέξεων» στο σχήμα που επιθυμούν για να δημιουργήσουν μία εικόνα σχετική με κείμενο που διδάχτηκαν.
Ακόμα πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί  είναι αυτό της Ζωγραφικής των Windows, όπου οι μαθητές θα μπορέσουν να ζωγραφίσουν χρησιμοποιώντας τον Η/Υ. Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Inspiration,  ώστε να δημιουργηθεί ένας εννοιολογικός χάρτης παρουσίασης του διδακτικού σεναρίου, παρουσιάζοντας συνοπτικά κάθε μια διδακτική ώρα και τα βασικά θέματα που σε αυτή αναλύονται.

Η προστιθέμενη αξία του παρόντος σεναρίου είναι πολύ μεγάλη. Η σύνδεση των στόχων του Α.Π.Σ. για τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα με λογοτεχνικά κείμενα  που αφορούν την πόλη της Χαλκίδας θα αναδείξει βασικά σημεία και στοιχεία της πόλης, αλλά και θα αναπτύξει θετικά συναισθήματα των μαθητών για την πόλη τους. Συγκεκριμένα μέσω του παρόντος διδακτικού σεναρίου οι μαθητές θα γνωρίσουν πρόσωπα της λογοτεχνίας που κατάγονται ή εμπνεύστηκαν από τη Χαλκίδα για τα κείμενα και τα ποιήματα τους. Ακόμα θα γνωρίσουν σημαντικά ιστορικά  στοιχεία της πόλης τους, σημαντικές πληροφορίες, σημεία και κτίρια. Συγκεκριμένα μέσω της διδασκαλίας κειμένων που αναφέρονται στην  πόλη της Χαλκίδας οι μαθητές θα γνωρίσουν  το παλιρροϊκό φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου, τον ρόλο και τη θέση της Χαλκίδας  στα Βυζαντινά χρόνια, την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, τον ρόλο της Χαλκίδας την εποχή της Φραγκοκρατίας,  τον ρόλο της Χαλκίδας το 1800, το δημαρχείο της Χαλκίδας (Μέγαρο Κότσικα), το Κόκκινο Σπίτι και τον Φάρο της Κακής Κεφαλής.
Η χρήση των καινοτομιών που αναφέρθηκαν κρίνεται απαραίτητη στη διεξαγωγή του συγκεκριμένου σεναρίου για τους μαθητές. Με τη χρήση του Η/Υ και των συγκεκριμένων λογισμικών οι μαθητές γνωρίζουν ένα νέο περιβάλλον μάθησης και συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Αποκτούν νέες εμπειρίες μάθησης, καθώς έρχονται σε επαφή  με ρεαλιστικά περιβάλλοντα προσέγγισης της νέας γνώσης και αναπαράστασης της πραγματικότητας. Η διδακτική αξιοποίηση του Η/Υ, των εκπαιδευτικών λογισμικών και η εργασία σε ομάδες  είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές καθώς κεντρίζει το ενδιαφέρον τους κι έτσι οι μαθητές συμμετέχουν στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, αναλύουν, συζητούν, ανταλλάσουν πληροφορίες, αλληλοσυμπληρώνονται και δεν αποτελούν παθητικούς δέκτες της μαθησιακής διαδικασίας (Σολομωνίδου, 2003. Ράπτης, Ράπτη, 2001).

Οι μαθητές σε μεγάλο βαθμό δε γνωρίζουν πολλά λογισμικά προγράμματα και δεν είναι εξοικειωμένοι με τον Η/Υ. Συγκεκριμένα, μόνο ένας μικρός αριθμός μαθητών γνωρίζει το πρόγραμμα Word και Power Point, ενώ το λογισμικό Google Earth και τα προγράμματα «Jigs@w Puzzle Promo Creator» και «Tagxedo» είναι άγνωστα στο σύνολο της τάξης. Επίσης, ορισμένα από τα γραμματικά φαινόμενα που θα παρουσιαστούν τους είναι άγνωστα. Αυτά τα γραμματικά φαινόμενα είναι το ασύνδετο και το πολυσύνδετο σχήμα, η ονοματική και η ρηματική φράση, η παρατακτική και η υποτακτική σύνδεση των προτάσεων και η σωστή χρήση του κόμματος στη σύνδεση των προτάσεων. Αυτοί οι δύο παράγοντες δυσκολεύουν περισσότερο τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Συνεπώς, η δασκάλα είναι απαραίτητο να συντονίζει, να κατευθύνει τις κινήσεις των μαθητών στον χειρισμό των Η/Υ και να τους δίνει εξηγήσεις για να καταλάβουν και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλη την πορεία  της διδασκαλίας.   Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της  Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Εάν πραγματοποιηθούν κάποιες αλλαγές  μπορεί να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί στην Δ΄ και στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού.

Το διδακτικό σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 12 διδακτικές ώρες.

Το διδακτικό σενάριο θα υλοποιηθεί  στην αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση διαδραστικού πίνακα  και στο εργαστήρι πληροφορικής.

Όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο τα περισσότερα γραμματικά  φαινόμενα είναι γνωστά  στους μαθητές, σαφώς όμως γίνεται μια επιπλέον επεξεργασία τους και εμβάθυνση στη χρήση τους. Συγκεκριμένα οι χρόνοι των ρημάτων, το επίθετο ο πολύς – η πολλή – το πολύ, το επίρρημα πολύ, το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο της πρότασης, οι ανεξάρτητες και οι εξαρτημένες προτάσεις είναι φαινόμενα που έχουν διδαχθεί οι μαθητές σε προηγούμενη διδακτική ενότητα ή στην Δ΄ Δημοτικού. Έτσι λοιπόν η ονοματική και η ρηματική φράση, η διάκριση του επιθέτου  ο πολύς – η πολλή – το πολύ από το επίρρημα πολύ, το ασύνδετο σχήμα, το πολυσύνδετο σχήμα, η παρατακτική σύνδεση, η υποτακτική σύνδεση  και η σωστή χρήση του κόμματος κατά τη σύνδεση των προτάσεων είναι φαινόμενα που θα οικοδομηθούν πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών.
Όσον αφορά τη χρήση των Τ.Π.Ε.  οι μαθητές γνωρίζουν σε ελάχιστο βαθμό τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου (Word)  και λίγο περισσότερο την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Αναμένεται ότι θα υπάρχει δυσκολία και μικρή χρονική καθυστέρηση  στη λύση των δραστηριοτήτων από τους μαθητές.  Γι’ αυτό η παρουσία, η ενθάρρυνση, η βοήθεια και η στήριξη της δασκάλας καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική.

Για την πραγματοποίηση του παρόντος διδακτικού σεναρίου θα χρειαστούν:
·         Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
·         Διαδραστικός πίνακας – βιντεοπροβολέας
·         Λογισμικά γενικής χρήσης εγκατεστημένα στους υπολογιστές (Word, Power Point)
·         Το Λογισμικό Γλώσσας Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πρόσβαση μέσω διαδικτύου)
·         Το πρόγραμμα Google Earth
·         Το πρόγραμμα  Jigs@w Puzzle Promo Creator
·         Το λογισμικό Inspiration

Η Ε΄ 2 τάξη του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας αποτελείται από 14 μαθητές.  Για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας.  Θεωρείται πως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα όχι μόνο στη σχολική μάθηση, αλλά στην κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2001). Έτσι οι μαθητές  θα εργαστούν χωρισμένοι σε δύο ομάδες των τεσσάρων ατόμων και σε δύο ομάδες των τριών ατόμων. Ο χωρισμός των ομάδων έχει γίνει με τέτοιον τρόπο  ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας άριστος μαθητής, ένας μέτριος  και ένας-δύο πιο χαμηλής επίδοσης. Έτσι στη φάση της λύσης των ασκήσεων ενεργοποιούνται οι ομάδες που αποκτούν πολλές φορές φροντιστηριακό χαρακτήρα, όπου ο δυνατός μαθητής βοηθά τον αδύνατο. Μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ενεργοποιείται η αυθόρμητη εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, τονώνοντας την αυτοαντίληψή τους, την αυτοεκτίμησή τους και τη συνεργατικότητά τους, οδηγώντας σε θετικότερα αποτελέσματα (Ματσαγγούρας, 2001). 
Επίσης, ο ρόλος της δασκάλας είναι ουσιώδης και πολύ σημαντικός, καθότι αυτή είναι που εμψυχώνει, συντονίζει και καθοδηγεί την όλη διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2001.  Χριστιάς, 1992).Γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι: «Οι μαθητές να γνωρίσουν βασικές πληροφορίες για την πόλη τους τη  Χαλκίδα και να αναπτύξουν συναισθήματα αγάπης γι’ αυτή, ερχόμενοι σε επαφή με διάφορα λογοτεχνικά κείμενα».

5.2  Γνωστικοί Στόχοι
Οι μαθητές:
·         Να γνωρίσουν λογοτεχνικά κείμενα που αναφέρονται στη Χαλκίδα. (Φ.Ε.1, Φ.Ε.2, Φ.Ε.3, Φ.Ε.4, Φ.Ε.5, Φ.Ε.6, Φ.Ε.7, Φ.Ε.9, Φ.Ε.10, 1ο κείμενο, 2ο κείμενο, 3ο κείμενο)
·         Να γνωρίσουν Ευβοείς συγγραφείς και εικονογράφους μέσα  από τα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και  από τη συνέντευξη. (Φ.Ε.1, Φ.Ε.2, Φ.Ε.4, Φ.Ε.10)
·         Να γνωρίσουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία της πόλης τους. (Φ.Ε.4, Φ.Ε.5, Φ.Ε.6, Φ.Ε.10)
·         Να γνωρίσουν σημαντικές πληροφορίες για την πόλη τους. (Φ.Ε.2, Φ.Ε.3, Φ.Ε.5, Φ.Ε.7, Φ.Ε.9, Φ.Ε.10)
·         Να γνωρίσουν σημαντικά κτίρια και κατασκευές της πόλης τους (η παλιά γέφυρα, η Αγία Παρασκευή, το Δημαρχείο, το Κόκκινο Σπίτι,  η οικία του βάιλου, ο Φάρος της Κακοκεφαλής). (Φ.Ε.4, Φ.Ε.5, Φ.Ε.6, Φ.Ε.8, Φ.Ε.10, Φ.Ε.11)
·         Να επεξεργάζονται βιογραφικά κείμενα. (Φ.Ε.1)
·         Να ασκηθούν σε λεξιλογικές ασκήσεις. (Φ.Ε.11)
·         Να γνωρίσουν και να εντοπίζουν το ασύνδετο σχήμα, να το μετατρέπουν σε πολυσύνδετο και το αντίστροφο. (Φ.Ε.3)
·         Να ξεχωρίζουν το επίρρημα πολύ από το επίθετο ο πολύς – η πολλή – το πολύ και να το εφαρμόζουν σε ασκήσεις. (Φ.Ε.4)
·         Να χρησιμοποιούν σωστά τους χρόνους των ρημάτων. (Φ.Ε.5)
·         Να ξεχωρίζουν το Υποκείμενο, το Ρήμα, το Αντικείμενο και το Κατηγορούμενο μιας πρότασης. (Φ.Ε.6)
·         Να συνειδητοποιήσουν τη διαφορά ονοματικής και ρηματικής φράσης. (Φ.Ε.7)
·         Να αναγνωρίζουν τις ανεξάρτητες προτάσεις, τις εξαρτημένες προτάσεις  και τα είδη των εξαρτημένων προτάσεων. (Φ.Ε.8)
·         Να γνωρίσουν και να ασκηθούν στην παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων. (Φ.Ε.8)
·         Να γνωρίσουν και να ασκηθούν στη σωστή χρήση του κόμματος. (Φ.Ε.8)

Οι μαθητές:
·         Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και να σεβαστούν διαφορετικές απόψεις.
·         Να γνωρίσουν και να αγαπήσουν διάφορα είδη λογοτεχνικών έργων, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να αποζητούν τη συντροφιά ενός καλού λογοτεχνικού βιβλίου.
·         Να ασκηθούν στη διερευνητική μάθηση εντοπίζοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο και να τις αξιοποιούν στην παραγωγή γραπτού λόγου.
·         Να ανακοινώνουν και να παρουσιάζουν τις εργασίες τους στους συμμαθητές τους.

Οι μαθητές:
·         Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση  και την αυτοεκτίμησή τους μέσω των ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων.
·         Να αναπτύξουν κριτική στάση.
·         Να αποκτήσουν το συναίσθημα του “ανήκειν” και συγκεκριμένα ότι είναι μέλη της πόλης τους της Χαλκίδας.

Οι μαθητές:
·         Να γνωρίσουν το e-mail και να μπορούν να γράψουν ένα. (Φ.Ε.10)
·         Να αξιοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου (Word) για την παραγωγή γραπτού λόγου και τη λύση δραστηριοτήτων.(Φ.Ε.1, Φ.Ε.2, Φ.Ε.3, Φ.Ε.4, Φ.Ε.5, Φ.Ε.6, Φ.Ε.7, Φ.Ε.8, Φ.Ε.9, Φ.Ε.10, Φ.Ε.11)
·         Να αξιοποιούν το λογισμικό παρουσιάσεων (Power Point) για την παρουσίαση των εργασιών τους. (Φ.Ε.9)
·         Να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών και των προγραμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (Λογισμικό Γλώσσας Ε΄-ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρόγραμμα Google Earth, πρόγραμμα Tagxedo, πρόγραμμα Ζωγραφικής των Windows).  (Φ.Ε.1,  Φ.Ε.5, Φ.Ε.6, Φ.Ε.7, Φ.Ε.11)
·         Να εξοικειωθούν με την εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
·         Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε.


6.      Ανάλυση της δραστηριότητας - Η ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων

Η αφόρμηση στην πρώτη διδακτική ώρα πραγματοποιείται με την προβολή ενός βίντεο κατασκευασμένου από μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας με τίτλο «Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου - Χαλκίδα». Πρόκειται για ένα βίντεο μέσω του οποίου πραγματοποιείται μια ιστορική και πολιτιστική διαδρομή στην πόλη των μαθητών τη Χαλκίδα. Αναπτύσσεται συζήτηση μέσω της οποίας θα γίνει αντιληπτό πως η συγκεκριμένη ενότητα θα διδαχθεί έχοντας ως βασικό άξονα την πόλη τους τη Χαλκίδα.
Η δασκάλα παρουσιάζει στους μαθητές τους δύο ήρωες που θα τους συνοδεύουν στο μαγικό ταξίδι των βιβλίων της Χαλκίδας, τον Γιώργο και την Αφροδίτη, δύο μαθητές του σχολείου τους. Οι μαθητές ανοίγουν το 1ο Φύλλο Εργασίας και  χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται να το συμπληρώσουν τις ερωτήσεις κατανόησης του ποιήματος που περιέχονται στον επεξεργαστή κειμένου (Word). Στη συνέχεια ανοίγουν το πρόγραμμα Ζωγραφικής των Windows και ζωγραφίζουν μια εικόνα σχετική με το ποίημα. Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές πατάνε τον υπερσύνδεσμο   που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, όπου διαβάζουν το βιογραφικό σημείωμα του Γιάννη Σκαρίμπα. Στο τέλος της διδακτικής ώρας για την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση της πρώτης διδακτικής ώρας εντοπίζουν στο Κρυπτόλεξο πέντε σημαντικά έργα του Γιάννη Σκαρίμπα.


Η δεύτερη  διδακτική ώρα σχετίζεται με το παλιρροϊκό φαινόμενο του Ευρίπου. Oι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ανοίγουν το 2ο Φύλλο Εργασίας και  διαβάζουν τα δύο κείμενα. Στη συνέχεια καλούνται να συμπληρώσουν τις ερωτήσεις επεξεργασίας των κειμένων στον επεξεργαστή κειμένου (Word). Στο ίδιο Φύλλο εργασίας πατώντας τους υπερσυνδέσμους παρακολουθούν ένα βίντεο, διαβάζουν επιπλέον  πληροφορίες για το παλιρροϊκό φαινόμενο, μαθαίνουν πως συνδέεται με τον Αριστοτέλη και με τη Μυθολογία. Στο τέλος της διδακτικής ώρας κάθε ομάδα, ως αξιολόγηση, καλείται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που διάβασε και να γράψει στο Word ένα κείμενο που να περιγράφει με λίγα λόγια  το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το κείμενό της στις υπόλοιπες


Στην τρίτη διδακτική ώρα κεντρικός άξονας είναι το φαινόμενο του πορθμού του Ευρίπου και το ασύνδετο και πολυσύνδετο σχήμα ως γραμματικό φαινόμενο. Το κείμενο που επιλέχθηκε ως αφόρμηση είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Γαλάτειας Σαράντη «Τα νερά του Ευρίπου». Το κείμενο παρουσιάζεται από τη δασκάλα στους μαθητές ελαφρά διασκευασμένο, ώστε να αποτελέσει αφόρμηση για το γραμματικό φαινόμενο.
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ανοίγουν στους υπολογιστές τους το 1ο κείμενο. Η δασκάλα ενημερώνει τους μαθητές πως ο Γιώργος και η Αφροδίτη εντόπισαν αυτό το κείμενο που αναφέρεται στο παλιρροϊκό φαινόμενο, για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το ασύνδετο και το πολυσύνδετο σχήμα. Αφού γίνουν οι απαραίτητες λεξιλογικές επεξηγήσεις ανοίγουν το 3ο Φύλλο Εργασίας, όπου και απαντούν στον επεξεργαστή κειμένου (Word) στις ερωτήσεις κατανόησης. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των επιλεγμένων φράσεων του κειμένου παρουσιάζεται το γραμματικό φαινόμενο που θα απασχολήσει αυτή τη διδακτική ώρα, το ασύνδετο και το πολυσύνδετο σχήμα. Στις δύο ασκήσεις που ακολουθούν οι μαθητές ασκούνται σε αυτό το φαινόμενο. Στο τέλος της διδακτικής ώρας λύνουν μία άσκηση αξιολόγησης, όπου μετατρέπουν το ασύνδετο σχήμα  σε πολυσύνδετο και το αντίστροφο.


Στην τέταρτη διδακτική ώρα παρουσιάζεται η θέση και ο ρόλος της Χαλκίδας κατά τα Βυζαντινά χρόνια, ώστε να συνδυαστεί με το μάθημα της Ιστορίας, καθότι οι μαθητές στην Ε΄ τάξη Δημοτικού διδάσκονται Βυζαντινή Ιστορία. Το κείμενο που επιλέχθηκε ως αφόρμηση είναι του Πέτρου Χριστούλια με τίτλο «Βυζάντιο και Χαλκίδα» από το βιβλίο «Σκίτσα και σελίδες από την ιστορία της Χαλκίδας». Το κείμενο παρουσιάζεται από τη δασκάλα στους μαθητές με μια μικρή διασκευή, ούτως ώστε να αποτελέσει αφόρμηση για το γραμματικό φαινόμενο της παρούσας διδακτικής ώρας.
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ανοίγουν το 4ο Φύλλο Εργασίας. Η δασκάλα ενημερώνει τους μαθητές πως ο Γιώργος και η Αφροδίτη εντόπισαν και ιστορικά βιβλία που αναφέρονται στη Χαλκίδα την εποχή του Βυζαντίου. Το συγκεκριμένο κείμενο θα τους βοηθήσει να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το επίρρημα πολύ και το επίθετο ο πολύς – η πολλή – το πολύ. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διαβάζουν το κείμενο από το Φύλλο Εργασίας που έχουν μπροστά τους στον υπολογιστή. Αφού γίνει η νοηματική ανάλυση του κειμένου και δοθεί η ερμηνεία των άγνωστων λέξεων, οι μαθητές συμπληρώνουν στον επεξεργαστή κειμένου (Word) τις ερωτήσεις κατανόησης. Έπειτα παρατηρούν τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου για να διακρίνουν  το επίθετο ο πολύς – η πολλή – το πολύ από το επίρρημα πολύ και σημειώνουν με το εργαλείο της επισήμανσης κειμένου  τις λέξεις που δηλώνουν επίθετο. Στη συνέχεια πατούν την εικόνα  που ακολουθεί και οδηγούνται  στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου και συγκεκριμένα στην εφαρμογή Βασικά Γραμματική της Ελληνικής  για να δουν πώς κλίνεται το επίθετο ο πολύς – η πολλή – το πολύ. Παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες διάκρισης του επιρρήματος πολύ από το επίθετο ο πολύς – η πολλή – το πολύ και μετά οι μαθητές εξασκούνται συμπληρώνοντας δύο ασκήσεις. Η μία στο φύλλο εργασίας και η άλλη σε ιστοσελίδα. Για να αξιολογηθούν οι μαθητές στην κατανόηση και κατάκτηση της νέας γνώσης οδηγούνται μέσω υπερσύνδεσης σε μια διαδικτυακή άσκηση.


Η πέμπτη διδακτική ώρα είναι αφιερωμένη στην παλιά γέφυρα του Ευρίπου. Το κείμενο που θα αποτελέσει την αφόρμηση για τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Θωμά Θανασέκου «Ευβοϊκά χρόνια».
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ανοίγουν το 5ο Φύλλο Εργασίας. Η δασκάλα ενημερώνει τους μαθητές ότι ο Γιώργος και η Αφροδίτη  στο κείμενο που θα ακολουθήσει θα μας παρουσιάσουν την παλιά γέφυρα του Ευρίπου και θα μας βοηθήσουν να θυμηθούμε τους χρόνους ρημάτων.
Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο από το Φύλλο Εργασίας που έχουν μπροστά τους στον υπολογιστή. Το κείμενο διερευνάται νοηματικά κι έπειτα οι μαθητές συμπληρώνουν τις ερωτήσεις κατανόησης στον επεξεργαστή κειμένου. Έπειτα πατώντας την εικόνα που βρίσκεται μπροστά τους οδηγούνται μέσω υπερσυνδέσμου σε μια ιστοσελίδα, όπου βλέπουν φωτογραφίες από διάφορες εποχές της γέφυρας και διαβάζουν αντίστοιχα κείμενα. Στη συνέχεια της διδακτικής ώρας μεταφέρουν το κείμενο που διδάχτηκαν στον Ενεστώτα, σκεπτόμενοι  ότι ζουν στην εποχή που περιγράφει ο συγγραφέας.  Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να υπογραμμίσουν τα ρήματα του κειμένου και να τα μεταφέρουν στον πίνακα που ακολουθεί στους υπόλοιπους χρόνους, αφού πρώτα διαβάσουν για τους χρόνους των ρημάτων από τη διαδικτυακή γραμματική  του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου. Στο τέλος τη διδακτικής ώρας για να αξιολογηθούν σε αυτά που διδάχτηκαν λύνουν δύο ασκήσεις για τους χρόνους των ρημάτων πατώντας τις εικόνες που συνοδεύουν την άσκηση.


Σε αυτή τη διδακτική ώρα παρουσιάζεται μέσω ενός κειμένου του Πέτρου Χριστούλια ο ρόλος της Χαλκίδας την εποχή της Φραγκοκρατίας. Το παρόν κείμενο θα αποτελέσει αφόρμηση για τη διδασκαλία του Υποκειμένου, του Αντικειμένου και του Κατηγορουμένου των προτάσεων.
Αρχικά η δασκάλα ενημερώνει τους μαθητές  για το κείμενο που θα διαβάσουν και για το Γραμματικό Φαινόμενο που θα διδαχθούν. Οι μαθητές ανοίγουν το 2ο Κείμενο και το διαβάζουν. Αφού το κείμενο αναλυθεί νοηματικά, οι μαθητές στον επεξεργαστή κειμένου (Word)  απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης στο 6ο Φύλλο Εργασίας. Στη συνέχεια της διδακτικής ώρας οδηγούνται μέσω υπερσυνδέσμου στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων, όπου και διαβάζουν κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες για την οικία βάιλου. Έπειτα  οι μαθητές παρατηρούν κάποιες εικόνες, που αναφέρονται στο κείμενο, ώστε να ολοκληρωθεί η νοηματική διερεύνηση και η ανάλυσή του.
Στο υπόλοιπο της διδακτικής ώρας οι μαθητές καλούνται να δουν τις υπογραμμισμένες φράσεις του κειμένου και σε αυτές να εντοπίσουν το Υποκείμενο, το Αντικείμενο και το Κατηγορούμενο, αφού πρώτα διαβάσουν τη θεωρία στα πλαίσια. Έπειτα εξασκούνται στη νέα γνώση με δύο ασκήσεις. Στην πρώτη άσκηση, που λύνουν στο φύλλο  εργασίας, αναγνωρίζουν αν η υπογραμμισμένη λέξη στις προτάσεις που τους δίνονται είναι Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο ή Κατηγορούμενο. Στη δεύτερη άσκηση οδηγούνται σε ιστοσελίδα πατώντας την εικόνα. Εδώ πρέπει να τοποθετήσουν κάθε πρόταση που τους έχει δοθεί στην  κατάλληλη κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να εντοπίσουν  αν είναι της μορφής «Υποκείμενο + Ρήμα + Κατηγορούμενο» ή «Υποκείμενο + Ρήμα + Αντικείμενο» ή «Υποκείμενο + Ρήμα».
Για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι μαθητές κατέκτησαν τη νέα γνώση, η δασκάλα λέει στους μαθητές να ανοίξουν τον Internet Explorer  στους υπολογιστές τους και να μεταβούν στην ιστοσελίδα που περιέχει τα Λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σε αυτή την ιστοσελίδα κατεβαίνοντας προς τα κάτω θα δουν  το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γλώσσας Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού. Το επιλέγουν  και στο εικονίδιο που εμφανίζεται πληκτρολογούν το όνομά τους και κάνουν κλικ στο κουμπί «οκ». Στη συνέχεια από το μενού που εμφανίζεται πατάνε τη Θεματική Ενότητα «Στο Λούνα Παρκ» και στην εικόνα που εμφανίζεται επιλέγουν το Κάστρο. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές πρέπει να βρουν τα υποκείμενα, τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα.


Στην έβδομη διδακτική ώρα με αφορμή ένα κείμενο του Κυριάκου Σιμόπουλου θα διδαχθούν  οι Ονοματικές και οι Ρηματικές Φράσεις. Η δασκάλα ενημερώνει τους μαθητές για τον ρόλο του Γιώργου και της Αφροδίτης αυτή τη διδακτική ώρα. Οι μαθητές  ανοίγουν χωρισμένοι σε ομάδες το 7ο Φύλλο Εργασίας στους υπολογιστές τους. Αφού διαβάσουν το κείμενο και διερευνηθεί νοηματικά με τη βοήθεια της δασκάλας, απαντούν στον επεξεργαστή κειμένου την ερώτηση που βασίζεται στο κείμενο. Έπειτα διαβάζονται οι υπογραμμισμένες φράσεις του κειμένου, ώστε να αποτελέσουν  την αφόρμηση για τη διδασκαλία των Ρηματικών Φράσεων. Οι προηγούμενες προτάσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια ως Ονοματικές, για να καταλάβουν οι μαθητές τη διαφορά Ρηματικής και Ονοματικής Φράσης. Αφού παρουσιαστούν και αναλυθούν με παραδείγματα τα βήματα μετατροπής της Ρηματικής Φράσης σε Ονοματική και το αντίστροφο, οι μαθητές λύνουν δύο ασκήσεις, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο κατέκτησαν τη νέα γνώση.
Η διδακτική ώρα ολοκληρώνεται με μία άσκηση από το Λογισμικό της Γλώσσας της Ε΄ - ΣΤ΄ τάξης. Η δασκάλα λέει στους μαθητές να ανοίξουν τον Internet Explorer  στους υπολογιστές τους και να μεταβούν στην ιστοσελίδα που περιέχει τα Λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σε αυτή την ιστοσελίδα κατεβαίνοντας προς τα κάτω θα δουν  το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γλώσσας Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού. Το επιλέγουν  και στο εικονίδιο που εμφανίζεται πληκτρολογούν το όνομά τους και κάνουν κλικ στο κουμπί «οκ». Στη συνέχεια από το μενού που εμφανίζεται πατάνε τη Θεματική Ενότητα «Λέξεις και Φαντασία». Στην εικόνα που εμφανίζεται επιλέγουν τις δύο φωτογραφίες με τίτλο «Τα νησιά του Αιγαίου». Κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει μια  αφίσα για  την Εύβοια.


Η όγδοη και η ένατη διδακτική ώρα είναι αφιερωμένες στο δημαρχείο (Μέγαρο Κότσικα) της Χαλκίδας. Το κείμενο  που θα αποτελέσει την αφόρμηση για το συγκεκριμένο διδακτικό δίωρο είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Νίκου Τριανταφυλλόπουλου «Λιμενάρχης Ευρίπου». Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ανοίγουν στους υπολογιστές τους το 3ο  Κείμενο. Η δασκάλα ενημερώνει τους μαθητές πως ο Γιώργος και η Αφροδίτη μέσω του συγκεκριμένου κειμένου θα τους βοηθήσουν να γνωρίσουν αυτό το κτίριο της πόλης τους καλύτερα, αλλά και να τους υπενθυμίσουν τις ανεξάρτητες και τις εξαρτημένες προτάσεις, τα είδη των εξαρτημένων προτάσεων, την παρατακτική και την υποτακτική σύνδεση προτάσεων και τη σωστή χρήση του κόμματος.
Αφού το κείμενο διερευνηθεί νοηματικά, οι μαθητές ανοίγουν το 8ο Φύλλο Εργασίας  και απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου που ακολουθούν. Έπειτα, στην τρίτη άσκηση, αφού πατήσουν την εικόνα οδηγούνται μέσω υπερσυνδέσμου στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων  όπου και  διαβάζουν περισσότερες πληροφορίες για το δημαρχείο  της πόλης τους.
Στη συνέχεια του μαθήματος ακολουθεί η παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων που θα διδαχθούν αυτό το διδακτικό δίωρο, καθώς και ασκήσεις εμπέδωσης. Συγκεκριμένα θα γνωρίσουν τις ανεξάρτητες και τις εξαρτημένες προτάσεις, τα είδη των εξαρτημένων προτάσεων, την παρατακτική και την υποτακτική σύνδεση των προτάσεων και θα ασκηθούν στη σωστή χρήση του κόμματος κατά τη σύνδεση των προτάσεων. Οι μαθητές αφού εξασκηθούν στο φύλλο εργασίας στα συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα, στο τέλος συμπληρώνουν μία άσκηση αξιολόγησης που ακολουθεί στο φύλλο εργασίας.


Η δέκατη διδακτική ώρα είναι αφιερωμένη στο Κόκκινο Σπίτι. Μέσω ενός μικρού αποσπάσματος  από το βιβλίο του Νίκου Τριανταφυλλόπουλου «Λιμενάρχης Ευρίπου» οι μαθητές θα προβληματιστούν για το συγκεκριμένο θέμα. Οι μαθητές ανοίγουν το 9ο Φύλλο Εργασίας και διαβάζουν το κείμενο. Μέσω της νοηματικής επεξεργασίας του κειμένου γίνεται κατανοητό  πως αυτή τη διδακτική ώρα θα γνωρίσουν καλύτερα ένα σημαντικό κτίριο της πόλης τους το Κόκκινο Σπίτι. Στη   δραστηριότητα που ακολουθεί κάθε ομάδα πρέπει να βρει φωτογραφίες και πληροφορίες  για το Κόκκινο Σπίτι τις οποίες θα αξιοποιήσει  και θα ετοιμάσει μια παρουσίαση στο πρόγραμμα Power Point. Στο τέλος της διδακτικής ώρας κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της και αξιολογείται από τις υπόλοιπες ομάδες. Η παρουσίαση αυτή θα αποτελέσει έναν οδηγό ξενάγησης κατά την επίσκεψή τους στο Κόκκινο Σπίτι.Η ενδέκατη διδακτική ώρα αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της πόλης μας, τον Φάρο της κακής Κεφαλής. Οι μαθητές εισάγονται και προβληματίζονται για το συγκεκριμένο θέμα  μέσω ενός μικρού κειμένου του Κώστα Μπαϊρακτάρη.
Η δασκάλα αρχικά ενημερώνει τους μαθητές για το θέμα που θα τους απασχολήσει τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα. Οι μαθητές ανοίγουν το 10ο Φύλλο Εργασίας  και αφού διαβάσουν το κείμενο, ακολουθεί η νοηματική του επεξεργασία. Στη συνέχεια οι μαθητές πατάνε τις εικόνες που ακολουθούν και οδηγούνται μέσω υπερσυνδέσμων σε ιστοσελίδες απ’ όπου διαβάζουν περισσότερες πληροφορίες για τον Φάρο της Κακοκεφαλής και  παρακολουθούν ένα σχετικό βίντεο. Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα e-mail, ώστε να το αποστείλουν στον δημιουργό του κειμένου που διάβασαν, να τον προσκαλέσουν για συνέντευξη στον χώρο του σχολείου τους κι έτσι να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή του. Ως εναλλακτική της παραπάνω δραστηριότητας, οι μαθητές μπορούν να προτείνουν στον συγγραφέα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος Skype. Οι μαθητές ανοίγουν τον Internet Explorer, πληκτρολογούν τη διεύθυνση www.sch.gr και από την ιστοσελίδα που εμφανίζεται επιλέγουν το «Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο». Εκεί συμπληρώνουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που τους υποδεικνύει η δασκάλα. Στη συνέχεια δημιουργούν στο πλαίσιο που ακολουθεί ένα πλάνο ερωτήσεων τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν στη συνέντευξη που θα πραγματοποιήσουν. Η διδακτική ώρα κλείνει με μία άσκηση αξιολόγησης στην οποία οι μαθητές καλούνται να στείλουν ένα e-mail στον εικονογράφο και δημιουργό κόμικς Πέτρο Χριστούλια, που κατάγεται από τη Χαλκίδα, ώστε να τον προσκαλέσουν στον χώρο του σχολείου τους για συνέντευξη.


Η δωδέκατη διδακτική ώρα  της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας έχει σκοπό να παρουσιάσει στους μαθητές λέξεις που έχουν σχέση με τα βιβλία  και τις βιβλιοθήκες, να μάθουν να τις χρησιμοποιούν, καθώς και μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους.
Οι μαθητές ανοίγουν το 11ο Φύλλο Εργασίας και η δασκάλα τους ενημερώνει πως οι δύο ήρωες που τους συνόδευσαν στην ενότητα αυτή δυσκολεύονται στην κατανόηση ορισμένων λέξεων.  Οι μαθητές πατώντας το εικονίδιο που βρίσκεται στο Φύλλο Εργασίας οδηγούνται μέσω υπερσυνδέσμου στο λεξικό της κοινής ελληνικής. Εκεί βάζουν τις λέξεις στο κατάλληλο πλαίσιο ώστε να βρουν τη σημασία τους και την καταγράφουν στον πίνακα που ακολουθεί. Έπειτα, με τις λέξεις αυτές γράφουν ένα κείμενο. Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές κατασκευάζουν τρία παζλ. Το πρώτο απεικονίζει το Κόκκινο Σπίτι, το δεύτερο την παλιά γέφυρα και το τρίτο το Δημαρχείο.  Έπειτα ανοίγουν το πρόγραμμα Google Earth. Με τα βελάκια προσπαθούν να πλησιάσουν την Ελλάδα, την Εύβοια και τη Χαλκίδα. Εκεί προσπαθούν να βρουν τον Πορθμό του Ευρίπου, την παλιά γέφυρα, το Κόκκινο Σπίτι, το Δημαρχείο, τον Φάρο της Κακοκεφαλής. Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούντο πρόγραμμα Tagxedo. Αφού μέσω υπερσυνδέσμου οδηγηθούν στο πρόγραμμα, γράφουν στο κατάλληλο πλαίσιο λέξεις που έχουν σχέση με τη Χαλκίδα. Δημιουργούν έτσι σύννεφα λέξεων τα οποία μπορούν να μορφοποιήσουν δίνοντάς τους όποιο  σχήμα θέλουν και στο χρώμα που επιθυμούν. Η διδακτική ώρα κλείνει με μια δραστηριότητα από το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γλώσσας Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού. Η δασκάλα λέει στους μαθητές να ανοίξουν τον Internet Explorer στους υπολογιστές τους και να μεταβούν στην ιστοσελίδα που περιέχει τα Λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σε αυτή την ιστοσελίδα κατεβαίνοντας προς τα κάτω θα δουν  το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γλώσσας Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού. Το επιλέγουν  και στο εικονίδιο που εμφανίζεται πληκτρολογούν το όνομά τους και κάνουν κλικ στο κουμπί «οκ». Στη συνέχεια από το μενού που εμφανίζεται πατάνε τη Θεματική Ενότητα «Στο Λούνα Παρκ» και στην εικόνα που εμφανίζεται επιλέγουν το Τρενάκι της Περιπέτειας. Οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσει που τους κάνουν τα φαντασματάκια, ώστε να  καταφέρουν να βγουν από τη σπηλιά.


Η αξιολόγηση του μαθητή είναι μία πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, καθώς δίνει τη δυνατότητα στη δασκάλα να πληροφορηθεί για την ποιότητα της διδασκαλίας της και για την αποτελεσματικότητα  όσον αφορά την πρόοδο των μαθητών.  Ακόμα και ο ίδιος ο μαθητής πληροφορείται για την επίδοσή του, τις δυνατότητές του, την πρόοδό του, αλλά ταυτόχρονα του παρέχονται κίνητρα για τη μάθηση και την επίδοση (Χριστιάς, 1992).
Στο παρόν σενάριο η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκειά του κι εφαρμόζονται και οι τρεις τύποι αξιολόγησης: α) Η αρχική αξιολόγηση, β) η διαμορφωτική αξιολόγηση και γ) η τελική αξιολόγηση (Μανωλάκος, 2010).
Η αρχική αξιολόγηση πραγματοποιείται  ούτως ώστε να προσδιοριστούν με σαφήνεια ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι, το επίπεδο γνώσεων των μαθητών, τα πιθανά προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν, η ροή των δραστηριοτήτων, η διδακτική μεθοδολογία  και οι  Τ.Π.Ε. που θα χρησιμοποιηθούν (Μανωλάκος, 2010).
Η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου. Σε αυτόν τον τύπο αξιολόγησης  σκοπός είναι να ελεγχθεί η πορεία του μαθητή στην κατάκτηση των στόχων που έχουν τεθεί. Από τον έλεγχο αυτόν θα προκύψουν αυτά τα νέα στοιχεία και οι πληροφορίες, ώστε να αναδιαμορφωθεί, να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί το σενάριο, κι έτσι να επιτευχθεί η κατάκτηση των στόχων που είχαν τεθεί (Μανωλάκος, 2010. Μητάκος, 2012).
Στο παρόν σενάριο η διαμορφωτική αξιολόγηση γίνεται τόσο από τις ερωτήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος από τη δασκάλα, αλλά και από τις δραστηριότητες που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας. Σε κάθε διδακτική ώρα η δασκάλα ελέγχει αν κατακτούνται οι επιδιωκόμενοι στόχοι, όχι μόνο όσον αφορά το γνωστικό περιεχόμενο, αλλά και σε επίπεδο στάσεων, δεξιοτήτων και Τ.Π.Ε. (χρήση λογισμικών και προγραμμάτων). Στις διάφορες δραστηριότητες οι ομάδες αξιολογούνται μεταξύ τους αφού παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Η αξιολόγηση των ομάδων γίνεται αναφορικά με τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, την ποιότητα και την πληρότητα της εργασίας τους  και από την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται.
Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται στο τέλος του διδακτικού σεναρίου, όπου μέσα από την εποικοδομητική συζήτηση  θα εκτιμηθεί εάν και κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι, τι κατέκτησαν οι μαθητές και τι τους δυσκόλεψε (Μανωλάκος, 2010. Μητάκος, 2012).


Το παρόν σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί με αρκετούς τρόπους. Ειδικότερα θα μπορούσαν να αναλυθούν πολλά περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα που να αναφέρονται στην πόλη της Χαλκίδας, σε σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για την πόλη αυτή, σε πολλά άλλα σημαντικά σημεία και κτίρια. Ακόμη, όσον αφορά τα κτίρια και τα σημεία της πόλης που αναφέρθηκαν στο σενάριο θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν διδακτικές επισκέψεις, ώστε οι μαθητές να τα γνωρίσουν από κοντά και να  συλλέξουν δικό τους φωτογραφικό υλικό. Το υλικό αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσουν οι μαθητές μια δική τους ταινία για τη Χαλκίδα με το πρόγραμμα  Movie Maker.
Επιπλέον, στα πλαίσια του παρόντος διδακτικού σεναρίου  θεωρείται πολύ σημαντική και ουσιώδης η επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Χαλκίδας, ώστε να μάθουν οι μαθητές βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία της.  Σε αυτό το σημείο όμως θεωρείται ακόμα πιο σημαντικό οι μαθητές να επισκεφτούν την ευβοϊκή πτέρυγα της Βιβλιοθήκης Χαλκίδας  και να μελετήσουν κείμενα, εφημερίδες και περιοδικά που αναφέρονται στην πόλη τους.

·         ΕΑΙΤΥ (2008), Επιμορφωτικό υλικό  για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 2, Πάτρα.
·         ΕΑΙΤΥ (2010), Επιμορφωτικό υλικό  για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 1, Γενικό Μέρος,  Πάτρα.
·         Θανασέκος, Θ. (1977),  Ευβοϊκά χρονικά, Αθήνα: Σπανός-Βιβλιοφιλία.
·         Ιορδανίδου, Α., Αναστασοπούλου, Α., Γαλανόπουλος, Ι.,  Δρυς, Ι., Κόττα, Α., Χαλικιάς, Π. (2013), Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού, Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, β΄ τεύχος, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.
·         Ιορδανίδου, Α., Αναστασοπούλου, Α., Γαλανόπουλος, Ι.,  Δρυς, Ι., Κόττα, Α., Χαλικιάς, Π. (2013), Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού, Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, Τετράδιο εργασιών, α΄ τεύχος, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.
·         Ιορδανίδου, Α., Αναστασοπούλου, Α., Γαλανόπουλος, Ι.,  Δρυς, Ι., Κόττα, Α., Χαλικιάς, Π. (2006), Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού, Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.
·         Καραπασχαλίδου, Α. (2012),  Χαλκίδα, Η προσωπογραφία της πόλης μεσ’ από την οδική ονοματοθεσία της, Χαλκίδα: TEC Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων Α.Ε.
·         Ματσαγγούρας, Η. (2003), Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Αθήνα: Γρηγόρη.
·         Μητάκος, Δ. (2012), Κριτήρια και χαρακτηριστικά διδακτικού σχεδιασμού σε επίπεδο συγγραφής σεναρίων, Στο Καραβά, Μ., Κουκουβίνος, Θ., Κωστοπούλου, Δ., Μαστροθανάση, Ζ., Μητάκος, Δ., Μπισμπικόπουλος, Θ.,  Ξαφάκος, Ε., Πανάγου, Γ., Σακελλαρίου, Η., Τολακίδου, Π., τρίκας, Μ., Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε., Συνδέοντας τις βασικές αρχές συγγραφής  σεναρίων με τις εφαρμογές  τους στη διδακτική πράξη, Αθήνα: Ν. & Σ. Μπατσιούλας.
·         Μπαϊρακτάρης, Κ. Θαλασσο(α)πορ(ε)ίες, (2009),  Περιβαλλοντική ομάδα 25ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.
·         Παπαποστόλου, Τ. (1994),  Το κλειδί του Αιγαίου, Αθήνα:  Άγκυρα.
·         Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. (2001), Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, Ολική προσέγγιση, Τόμος Α΄,  Αθήνα: Ράπτης.
·         Σαράντη, Γ. (1998),  Τα νερά του Ευρίπου, Αθήνα:  Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
·         Σιμόπουλος, Κ. (1999), Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Αθήνα : Στάχυ.
·         Σκαρίμπας,  Γ. (1998),  Τρεις άδειες καρέκλες, επίμ Κωστίου, Κ. Αθήνα: Νεφέλη.
·         Σκαρίμπας, Α. (2010), Άπαντες Στίχοι - 1936-1970, Επίμ. Κωστίου, Κ., Αθήνα: Νεφέλη.
·         Σολομωνίδου, Χ. (2003), Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης, Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
·         Τριανταφυλλόπουλος, Ν. (1993), Λιμενάρχης Ευρίπου, Αθήνα: Κέδρος.
·         Χριστιάς, Ι. (1992), Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας, Αθήνα: Γρηγόρη.
·         Χριστούλιας,  Π. (1996),  Σκίτσα και σελίδες από την Ιστορία της Χαλκίδας, Χαλκίδα: Διάμετρος.


·         Μανωλάκος, Π. (2010), Η αξιολόγηση του μαθητή, Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύχος 1 (Ανακτημένο από: http://www.elliepek.gr/documents/firstissue/Manolakos_Efarmpaid.pdf)
Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014
·         http://www.dimos-xalkideon.gr/ (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         http://ts.sch.gr/software (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         http://www.kubbu.com/ (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         https://www.youtube.com/watch?v=NLQ5uk0iVm8 (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         http://www.tagxedo.com/app.html (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         http://local.e-history.gr/pages/viewpage.action?pageId=17826527 (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         http://www.ilsp.gr/files/Basic_Greek_Grammar.pdf (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         http://users.sch.gr/chrysantor/hotpot/verbs.htm (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         http://11dim-evosm.thess.sch.gr/online/glossa/orthpoly/poly1.htm (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/c12/5.htm (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         http://www.11dimchalk.blogspot.gr/p/httpvod.html (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)
·         http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=369 (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)

·         https://www.youtube.com/watch?v=L0Wqvuazx0s (Τελευταία επίσκεψη: 15/06/2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου