Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Φύγαμε για το Μουσείο!

1.      Ταυτότητα σεναρίου:
Σχεδιασμός:  Μπλατσιώτη Αφένδρα, δασκάλα (ΠΕ 70) , 24ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, Β΄τάξη
                 Γνωστική περιοχή: Το  σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της   Γλώσσας   της Β΄ τάξης, ενότητα 13 , Μάθημα «Μες στο μουσείο». Είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ) και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ)


Θέμα: Γνωριμία με τα μουσεία του τόπου μας


·         Καινοτομίες: Το σενάριο αυτό αφορά την ενότητα 13 του μαθήματος Γλώσσα Β΄Δημοτικού με τίτλο: Μες στο μουσείο. Καινοτομία αποτελεί η σύνδεση της συγκεκριμένης ενότητας με τα μουσεία της Χαλκίδας. Έχουν επιλεχθεί κείμενα  και ποιήματα που βοηθούν στη διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων, ασκήσεις με φωτογραφίες και υλικό που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τα μουσεία της πόλης τους, της Χαλκίδας. Καινοτομία αποτελεί και το γεγονός ότι η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί σε ένα περιβάλλον όπου θα αξιοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. Συγκεκριμένα στη σχολική τάξη θα χρησιμοποιηθεί βιντεοπροβολέας και Η/Υ. Η χρήση των υπολογιστών και των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν θα διευκολύνουν και θα ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία, θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, αφού υποστηρίζουν δραστηριότητες ανακαλυπτικού και διερευνητικού χαρακτήρα και θα οδηγήσουν στη σύνθεση της γνώσης. Επιπλέον οι δραστηριότητες που προτείνονται συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής έκφρασης.
Θα χρησιμοποιηθούν τα εξής λογισμικά: λογισμικό παρουσίασης (Power point), επεξεργαστής κειμένου (word), google map, Τux Paint, Jigs@w Puzzle Promo Creator , το εκπαιδευτικό  λογισμικό Γλώσσας Α΄-Β΄ Δημοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Το Power Point είναι ένα λογισμικό παρουσίασης ανοικτού τύπου. Αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας καθώς χρησιμοποιεί πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης (εικόνα, ήχος, κίνηση, βίντεο) καθώς και μικρά κείμενα που δεν κουράζουν αλλά είναι ένας πολύ φιλικός τρόπος έκφρασης και μετάδοσης ιδεών (οπτικοποίηση).
Το λογισμικό του κειμενογράφου (word) συνιστά μια νέα μέθοδο γραφής, ποιοτικά διαφορετική από την παραδοσιακή, πιο εύκολη στη διόρθωση και ευνοεί την πολυτροπικότητα καθώς έχει τη δυνατότητα εισαγωγής εικόνων. Ξεφεύγουμε από τα πλαίσια της φωτοτυπίας και τα κείμενα γίνονται πιο ελκυστικά.
Οι Χάρτες Google (Αγγλικά: Google Maps) είναι υπηρεσία χαρτογράφησης στο Διαδίκτυο. Προσφέρει χάρτες δρόμων και σχεδιαστή διαδρομών για μεταφορές με τα πόδια, αυτοκίνητο, ποδήλατο ή μέσα μαζικής μεταφοράς. Περιλαμβάνει επίσης εντοπισμό των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πόλεις σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Με το συγκεκριμένο εργαλείο οι μαθητές θα εντοπίσουν τη θέση της Εύβοιας στο χάρτη καθώς και την τοποθεσία των μουσείων στο νομό μας.
To Tux Paint είναι ένα ελεύθερο και ανοικτό πρόγραμμα ζωγραφικής, δημιουργήθηκε ειδικά για παιδιά και επιλέχθηκε στο συγκεκριμένο σενάριο γιατί απευθύνεται σε μαθητές Β΄ τάξης.
To Jigs@w Puzzle Promo Creator είναι ένα πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για να φτιάξουν παζλ με φωτογραφίες από το Λαογραφικό Μουσείο της πόλης τους.
Θα χρησιμοποιήσουν το φυλλομετρητή Google Chrome  ή Firefox για να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Θα εξασκηθούν στη γρήγορη αναζήτηση σε διάφορες ιστοσελίδες με την καθοδήγηση και την εποπτεία της δασκάλας και θα αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Ακόμη θα χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό λεξικό .

·         Προστιθέμενη αξία: Η προστιθέμενη αξία που περιέχει αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο είναι ότι η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας του μαθήματος της Γλώσσας θα γίνει μέσα από ένα νέο τρόπο προσέγγισης. Οι Τ.Π.Ε δημιουργούν νέα και ρεαλιστικά περιβάλλοντα μάθησης και οι μαθητές συγκριτικά με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας συμμετέχουν τώρα ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αυτό βοηθά και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που εφαρμόζεται με το παρόν σενάριο το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Το συγκεκριμένο σενάριο θα βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο τους ,τη Χαλκίδα και τα μουσεία της Εύβοιας Επίσης η χρήση του διαδικτύου θα κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση των μαθητών στην πληροφορία. Η χρήση ιδιαίτερα των λογισμικών Γλώσσας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Tux Paint και Jigs@w Puzzle Promo Creator δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης όπου η μάθηση κατακτάται με τρόπο παιγνιώδη και ελκυστικό.. Προωθείται έτσι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν, να οικοδομούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους . Τέλος με τη βιωματική μάθηση (επίσκεψη στα μουσεία) επιτυγχάνεται η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το γλωσσικό μάθημα.

  • Γνωστικά- διδακτικά προβλήματα: Αν και οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του Η/Υ η μεγάλη πλειοψηφία τους δε γνωρίζει τη χρήση του κειμενογράφου Word,του λογισμικού παρουσίασης ,του διαδικτύου και των λοιπών εφαρμογών. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κατευθύνει τους μαθητές ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πορεία της διδασκαλίας. Θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να είναι σε θέση να δίνει λύσεις γρήγορα χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος .Επίσης επειδή δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστεί ένας υπολογιστής για κάθε μαθητή υπάρχει ο κίνδυνος να μονοπωλούν κάποιοι μαθητές τη χρήση του και να δημιουργούνται εντάσεις. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρεμβαίνει συμβουλευτικά και διακριτικά στην επίλυση τέτοιων ζητημάτων ώστε να διευκολύνεται η συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης.Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε δώδεκα (12)  διδακτικές ώρες.

Χώρος υλοποίησης: Η αίθουσα πληροφορικής του σχολείου

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Όσον αφορά τη χρήση των Τ.Π.Ε. οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού, βασικές γνώσεις του κειμενογράφου και του διαδικτύου. Η εκμάθηση των κύριων λειτουργιών των λογισμικών θα γίνει σταδιακά και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Σε ότι αφορά το γνωστικό αντικείμενο πρέπει οι μαθητές γνωρίζουν να κλίνουν ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό ,να αναζητούν λήμματα στο λεξικό τους καθώς επίσης να γνωρίζουν και το οριστικό άρθρο.

Για την υλοποίηση και εφαρμογή του σεναρίου χρειάζονται:
*      Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
*      σύνδεση στο διαδίκτυο
*      λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word)
*      λογισμικό παρουσίασης (Power Point)
*      το πρόγραμμα Google Map
*      το Λογισμικό Γλώσσας Α΄ και Β΄ Δημοτικού του Π.Ι.
*      το λογισμικό Τux Paint
*      το λογισμικό Jigs@w Puzzle Promo Creator
*      το πρόγραμμα Windows Media Player και για να δούμε το βίντεο και να ακούσουμε μουσική
*      βιντεοπροβολέας
*      διαδικτυακές διευθύνσεις
*      ηλεκτρονικό λεξικό
*      πίνακας
*      φύλλα εργασίας, χαρτιά
*      ψηφιακή φωτογραφική μηχανήΗ Β΄ τάξη του 24ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας αποτελείται από 15 μαθητές. Στο χώρο υλοποίησης του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας το οποίο επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα στη σχολική μάθηση καθώς και στην κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών.H κατανομή θα είναι δίκαιη ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του καθενός. Οι μαθητές εργάζονται άλλοτε στην ολομέλειά τους, άλλοτε σε τρεις (3) ομάδες των τεσσάρων και μία (1) των τριών μαθητών. Στόχος είναι να έχουμε μεικτές και ισοδύναμες ομάδες. Σε κάθε ομάδα θα υπάρχει ένας άριστος, ένας μέτριος και ένας ή δύο χαμηλής επίδοσης μαθητής, οπωσδήποτε όμως κάποιος με ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. Ο ρόλος της δασκάλας θα είναι καθοδηγητικός και εμψυχωτικός προτρέποντας τους μαθητές να αυτενεργούν και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.


Σκοπός:  Ως γενικό σκοπό του σεναρίου ορίζουμε τη γνωριμία των μαθητών με τα μουσεία του τόπου μας

Στόχοι της δραστηριότητας:

Γνωστικοί :
·         Να αντλούν πληροφορίες από λεζάντα και να δημιουργούν λεζάντα ( ppt Λεζάντες, Φ.Ε 3 )
·         Να περιγράφουν αντικείμενα  (Κείμενο 2,  Φ.Ε 4 )
·         Να περιγράφουν χώρους ( Κείμενο 1, Φ.Ε 1, Φ.Ε 8) 
·         Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό με λέξεις που αφορούν χρώματα, σχήματα, τοπικά επιρρήματα και ηχοποίητες λέξεις (Κείμενο 5 ,Φ.Ε 7,Κείμενο 3, Φ.Ε 5  )
·         Να κλίνουν θηλυκά ουσιαστικά σε –η ( Κείμενο 6, Φ.Ε 9)
·         Να μάθουν το αόριστο άρθρο και να το διακρίνουν από το οριστικό (Κείμενο 4, ppt Αόριστο άρθρο, Φ.Ε 6)
·         Να μάθουν να φτιάχνουν διαφημιστικό δίπτυχο (Φ.Ε 2)
·         Να κατανοήσουν την έννοια «μουσείο», το θεσμό και τη χρησιμότητα, τα αντικείμενα-εκθέματα και τα είδη τους (Φ.Ε. : Είδη Μουσείων , βίντεο: Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας, Αρχαίος οικισμός Μάνικα και Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας, Κείμενο 1)
·          Να διαμορφώσουν κώδικα συμπεριφοράς στο μουσείο ( ppt Πώς συμπεριφερόμαστε στο Μουσείο)
·         Να στήσουν μια Λαογραφική Έκθεση και να φτιάχνουν προσκλήσεις (7η διδακτική ώρα)


·         Να μπορούν να παρατηρούν, να συγκρίνουν, να συσχετίζουν τις πληροφορίες και να καταλήγουν σε συμπεράσματα (Κείμενο 1 , Φ.Ε 1,
·         Να παράγουν γραπτό λόγο( Φ.Ε 1,
·         Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας (σε όλο το σενάριο)
·         Να αναπτύξουν το διάλογο και την επιχειρηματολογία ( σε όλο το σενάριο )
·         Να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους ( σε όλο το σενάριο )

·         Να αισθάνονται την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ( σε όλο το σενάριο )
·         Να επικοινωνούν και να  συνεργάζονται  ( σε όλο το σενάριο )
·         Να σέβονται το συνομιλητή τους ( σε όλο το σενάριο )
·         Να αισθανθούν τη χαρά της δημιουργίας ( σε όλο το σενάριο )
·         Να επιλύσουν προβλήματα που δημιουργούνται μέσα στις ομάδες ( σε όλο το σενάριο )
·         Να αντιληφθούν ότι η πόλη τους έχει πλούσιο ιστορικό παρελθόν ( σε όλο το σενάριο )

·         Να αναπτύξουν θετική στάση για τις Νέες Τεχνολογίες ( σε όλο το σενάριο )
·         Να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικών (3η,7η,12η διδακτική ώρα)
·         Να μάθουν να χειρίζονται εύκολα τον επεξεργαστή κειμένου (Φ.Ε.1-9)
·         Να κάνουν απλή προβολή μιας παρουσίασης ( ppt : Λεζάντες, Αόριστο άρθρο, Πώς συμπεριφερόμαστε στο Μουσείο)
·         Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο ( Φ.Ε 2, «Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας- Αρχαίος οικισμός Μάνικας)
·         Να εκφραστούν με τα παιχνίδια και τη ζωγραφική που τους παρέχουν τα διάφορα λογισμικά του Η/Υ  (3η ,12η διδακτική  ώρα)
Η ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων:

1η   Διδακτική ώρα: Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας
Βρισκόμαστε στο εργαστήριο πληροφορικής. Η  παρουσίαση στους μαθητές σε όλο το σενάριο διδασκαλίας θα γίνει με τη βοήθεια του λογισμικού του power Point. . Η δασκάλα παρουσιάζει στους μαθητές τους ήρωες που θα τους συνοδεύουν στο «ταξίδι» αυτό: τον Ορέστη, το Βρασίδα και τη χελώνα. Αρχικά προβάλλεται στους μαθητές ως αφόρμηση βίντεο από το Λαογραφικό Mουσείο Χαλκίδας. Προκαλείται ευχάριστο κλίμα, που κινητοποιεί το ενδιαφέρον Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση για το αν έχουν επισκεφτεί αυτό το μουσείο ή οποιοδήποτε άλλο. Έπειτα γίνεται μεγαλόφωνη ανάγνωση του κειμένου του σχολικού βιβλίου για το πατητήρι (σελίδα 48 Β΄ τεύχος) από εμένα, οι μαθητές το παρακολουθούν από τον προβολέα  το Κείμενο 1 (Υπνοδωμάτιο σε μεσοαστικό σπίτι της Χαλκίδας)  και με τη βοήθεια του εσωτερικού υπερσυνδέσμου  το λεξικό μου βρίσκουν τις άγνωστες λέξεις και ακολουθεί συζήτηση. Μοιράζεται το Φύλλο Εργασίας 1 που αποσκοπεί στην αξιολόγηση κατανόησης του κειμένου. Η κάθε ομάδα, αφού συμπληρώσει το φύλλο εργασίας, διαβάζει την απάντηση μίας ερώτησης και συζητάμε τις απαντήσεις.
2η  Διδακτική ώρα: Μουσεία της Εύβοιας
Στη 2η διδακτική ώρα στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα μουσεία όλης της Εύβοιας. Στον προβολέα η δασκάλα παρουσιάζει το βίντεο από το youtube  ΜΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ . Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει οι μαθητές παίρνουν το ερέθισμα για να ψάξουν στο διαδίκτυο για τα μουσεία που υπάρχουν στην Εύβοια. Ανοίγουν το Φύλλο εργασίας 2 και φτιάχνουν έναν δίπτυχο διαφημιστικό κατάλογο σε word με το είδος του Μουσείου και την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Τυπώνουν τη σελίδα και τη μοιράζουν στους μαθητές των άλλων τάξεων. Στη συνέχεια με το Google map πηγαίνουν στην αντίστοιχη πόλη και εντοπίζουν τη θέση του μουσείου στο χάρτη.

3η Διδακτική ώρα : Λεζάντες
Βρισκόμαστε στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές ανοίγουν  το Power Point  με τίτλο Λεζάντες . Αφού καταλάβουν πώς γράφουμε λεζάντες στις υπόλοιπες διαφάνειες θα γράψουν εκείνοι τις λεζάντες κάτω από τα εκθέματα. Ανοίγουν το Φύλλο Εργασίας 3. Εργάζονται στους υπολογιστές σε ομάδες των 4 μαθητών. Στη συνέχεια με το πρόγραμμα Jigs@w Puzzle Promo Creator φτιάχνουν δύο παζλ με φωτογραφίες από το Λαογραφικό Μουσείο της Χαλκίδας.

4η Διδακτική ώρα : Μια παραδοσιακή σβούρα
Ανοίγουν στον υπολογιστή το Κείμενο 2 (Παραδοσιακή σβούρα). Διαβάζουν σιωπηρά το κείμενο. Ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης από τη δασκάλα. Με τη βοήθεια της δασκάλας οι μαθητές μαρκάρουν με κόκκινο χρώμα τις φράσεις του κειμένου που μας περιγράφουν το σχήμα της σβούρας, με πράσινο τις φράσεις που περιγράφουν τα σχέδια που έχει ζωγραφισμένα πάνω της και με μπλε τις φράσεις που περιγράφουν τον ήχο της. Στη συνέχεια  παίζουν το παιχνίδι «Μάντεψε τι είναι». Κάποιος συμμαθητής βγαίνει από την τάξη και οι υπόλοιποι διαλέγουν ένα αντικείμενο. Το παιδί ξαναμπαίνει στην τάξη και προσπαθεί να μαντέψει ποιο είναι το αντικείμενο που διάλεξαν οι συμμαθητές του. Μπορεί να κάνει μέχρι 10 ερωτήσεις. Έπειτα ανοίγουν το Φύλλο Εργασίας 4 και με τη βοήθεια της δασκάλας γράφουν σε word την περιγραφή του αντικειμένου.
5η Διδακτική ώρα: Ήχοι ζώων
Στόχος είναι να αναγνωρίζουν οι μαθητές λέξεις που δηλώνουν ήχους. Ανοίγουν το Κείμενο 3 (Ο σκύλος που δεν ήξερε να γαβγίζει). Η δασκάλα διαβάζει μεγαλόφωνα το ποίημα και ακολουθεί συζήτηση . Χρησιμοποιούν  το λεξικό μου για να βρουν τυχόν άγνωστες λέξεις. Ζητείτε από τους μαθητές να υπογραμμίσουν στο κείμενο τις λέξεις που δηλώνουν φωνές ζώων. Ακολουθεί video από το you tube με ήχους ζώων Ήχοι ζώων.  Η διδακτική αυτή ώρα κλείνει με μια άσκηση αξιολόγησης όπου οι μαθητές ανοίγοντας το Φύλλο Εργασίας 5   κάνουν ασκήσεις που σχετίζονται με ήχους.
6η Διδακτική ώρα : Πώς συμπεριφερόμαστε στο μουσείο
Στόχος είναι η προετοιμασία των μαθητών για την επίσκεψή τους στα μουσεία. Συζητάμε για τη συμπεριφορά των μαθητών στα μουσεία και προβάλλεται σε  power point η Παρουσίαση «Πώς συμπεριφερόμαστε στο Μουσείο». Κλείνοντας τις δραστηριότητες μας με ένα παιχνίδι γνωστό στα παιδιά: την κρεμάλα. Οι λέξεις είναι από τα Είδη των μουσείων. Για να βοηθήσει η δασκάλα γράφει σε καρτέλες τις λέξεις. Μετά τη διδακτική αυτή ώρα πραγματοποιείται η επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας.
7η Διδακτική ώρα  : Λαογραφική Έκθεση
Μετά την ξενάγησή τους οι μαθητές επιστρέφουν στην τάξη. Ζητούν από τους μεγαλύτερους να τους δανείσουν αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν παλιά. Θα κάνουν μια λαογραφική έκθεση στην τάξη τους με σκοπό να τη δουν και οι μαθητές των άλλων τάξεων. Αρχικά συλλέγουν τα αντικείμενα και γράφουν τις  λεζάντες. Στη συνέχεια για να γνωστοποιήσουν το γεγονός θα ετοιμάσουν  μια πρόσκληση. Δουλεύουν σε ομάδες στο  Λογισμικό Γλώσσας Γ΄- Δ' Δημοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Ενότητα το εργαστήρι μου, υποενότητα Πρόσκληση) . Αφού κάθε ομάδα ετοιμάσει τη δική της πρόσκληση διαλέγουν μόνο μία την οποία και θα τυπώσουν.


8η Διδακτική ώρα : Όταν ο Μάγος Μηλόγος…
Τη διδακτική αυτή ώρα οι μαθητές θα γνωρίσουν το αόριστο άρθρο. Ήδη γνωρίζουν το οριστικό. Οι μαθητές παρακολουθούν στον προβολέα το κείμενο 4 με τίτλο: Όταν ο Μάγος Μηλόγος…που είναι μια παρουσίαση του ομότιτλου βιβλίου. Η ανάγνωση γίνεται μεγαλόφωνα από τους μαθητές. Ακολουθεί συζήτηση για το περιεχόμενο του παραμυθιού. Εστιάζεται η προσοχή των μαθητών στην αρχή του παραμυθιού προκειμένου να απαντήσουν στην ερώτηση πότε συμβαίνουν όλα αυτά που διάβασαν. Ακολουθεί η παρουσίαση του γραμματικού φαινομένου Αόριστο άρθρο σε power point. Στη συνέχεια ανοίγουν το Φύλλο Εργασίας 6 για να αξιολογηθούν στην κατανόηση και την κατάκτηση της νέας γνώσης.

9η Διδακτική ώρα: Χρώματα, σχήματα και τοπικά επιρρήματα

Βρισκόμαστε στο εργαστήριο πληροφορικής. Στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές λέξεις που δηλώνουν χρώματα, σχήματα και τόπο. Ανοίγουν το Κείμενο 5 και το διαβάζουν σιωπηρά. Στη συνέχεια τους μοιράζεται το Φύλλο Εργασίας 7  με ασκήσεις για χρώματα, σχήματα και τοπικά επιρρήματα τα οποία συμπληρώνουν σε ομάδες.
10η Διδακτική ώρα: Περιγράφω την αίθουσά μου
Οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν τη σχολική τους αίθουσα. Ανοίγουν το Φύλλο Εργασίας 8 και εργάζονται σε ομάδες. Αξιοποιούν το λεξιλόγιο που τους έχει δοθεί και συντάσσουν ένα κείμενο στο τετράδιό τους. Στη συνέχεια διαβάζονται οι εργασίες τους και συζητιούνται τυχόν λάθη και παραλείψεις.
11η Διδακτική ώρα : Βγήκε ο καλός με την καλή

Προβάλλεται στον προτζέκτορα το Κείμενο 6 ( Βγήκε ο καλός με την καλή). Ακολουθεί εν χορώ ανάγνωση του ποιήματος. Συζητάμε και εντοπίζουμε τις λέξεις που σχηματίζουν ομοιοκαταληξία. Υπογραμμίζουν στο ποίημα θηλυκά ουσιαστικά σε –η.  Με τις κατάλληλες ερωτήσεις  συμπληρώνεται το πινακάκι με τα θηλυκά σε –η στο Φύλλο Εργασίας  9  που τους μοιράζεται και εργάζονται και στις υπόλοιπες ασκήσεις.

12η Διδακτική ώρα : Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας-Αρχαίος οικισμός Μάνικας
Προβάλλεται η παρουσίαση για το ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  και ακολουθεί συζήτηση για το αν το έχουν επισκεφτεί κι αν γνωρίζουν από ποιες περιοχές είναι τα εκθέματα του μουσείου. Παρακινούνται να ψάξουν στο Google αν η περιοχή της Έξω Παναγίτσας που μένουν υπήρξε αρχαίος οικισμός. Ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που βρήκαν και ακολουθεί παρουσίαση σε βίντεο του  ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΙΚΑ. Δημιουργείται η επιθυμία στους μαθητές να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο της Μάνικα καθώς και τα μουσεία της πόλης της Χαλκίδας.
Πραγματοποιούνται οι επισκέψεις και την επόμενη ημέρα στην τάξη  οι μαθητές  με το λογισμικό Τux Paint ζωγραφίζουν με θέμα τις εντυπώσεις τους από τη χθεσινή επίσκεψη.

                         Η αξιολόγηση γίνεται σε όλη τη διάρκεια των 12 διδακτικών ωρών του Σεναρίου. Το σενάριο αξιολογείται σε τρεις φάσεις : αρχική, διαμορφωτική και τελική.

                        Η αρχική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τον επιμορφωτή των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη με σκοπό να προσδιοριστούν με σαφήνεια ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι, η επάρκεια περιγραφής της διδακτικής ροής, ο πλούτος των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, οι ΤΠΕ που θα χρησιμοποιηθούν, η ουσιαστικότητα των ασκήσεων, η αισθητική, η γλώσσα του περιεχομένου και η δημιουργικότητα.
                         Η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου με σκοπό την αναδιαμόρφωσή του και την προσαρμογή του στα επιμέρους νέα στοιχεία. Η διαμορφωτική αξιολόγηση γίνεται με την ορθότητα των απαντήσεων των φύλλων εργασίας, από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων σε χρόνο που δεν απέχει πολύ από τον προβλεπόμενο και από τις ερωτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Επίσης αξιολογείται η αξιοποίηση του διαδικτύου για αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών και η δημιουργική έκφραση των παιδιών με εικαστικές δραστηριότητες (ζωγραφική, παζλ). Επίσης αξιολογείται το κατά πόσο οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται και αξιοποιούν τις διαδικτυακές διευθύνσεις και λογισμικά  προκειμένου να  συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό. Αξιολογείται το  αν είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον κειμενογράφο word με σχετική άνεση. Τέλος αξιολογείται η ποιότητα επιχειρηματολογίας και διαλόγων που αναπτύσσουν, προκειμένου να παρουσιάσουν και να υποστηρίξουν τη γνώμη τους.    
                         Η τελική αξιολόγηση  γίνεται μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του σεναρίου όπου μετά από εποικοδομητική συζήτηση θα ελεγχθεί κατά πόσο οι μαθητές κατέκτησαν τους αρχικούς στόχους, θα τονίσουν τα σημεία του σεναρίου που τους άρεσαν, θα αναφερθούν σε αυτά που τους δυσκόλεψαν και θα προτείνουν αλλαγές για τη βελτίωση του σεναρίου.

·         Επίσκεψη στο Λαογραφικό και Αρχαιολογικό Μουσείο της Χαλκίδας
·         Δημιουργία λαογραφικής Έκθεσης στο σχολείο
·         Το σενάριο αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και να συνδεθεί διαθεματικά με το μάθημα των εικαστικών, παρατηρώντας δίνοντας τίτλους και περιγράφοντας έργα μεγάλων ζωγράφων

  • Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού ( β΄ τεύχος), Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα
  • Βιβλίο δασκάλου Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας,Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα
  •  Τετράδιο Εργασιών γλώσσας Β΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα
  • Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων , Αθήνα
  • Μητάκος Δ. (2012), Κριτήρια και χαρακτηριστικά διδακτικού σχεδιασμού σε επίπεδο συγγραφής σεναρίων, Στο Καραβά Μ., Κουκουβίνος Θ., Κωστοπούλου Δ., Μαστροθανάση Ζ., Μητάκος Δ., Μπισμπικόπουλος Θ.,  Ξαφάκος Ε., Πανάγου Γ., Σακελλαρίου Η., Τολακίδου Π., Τρίκας  Μ., Διδακτικός σχεδιασμός και ΤΠΕ. Συνδέοντας τις βασικές αρχές συγγραφής σεναρίων με τις εφαρμογές τους στη διδακτική πράξη, Αθήνα, Εκδόσεις Ν. & Σ. Μπατσιούλας, 2012 (5-21)
  • Καραβά Μ., Κουκουβίνος Θ., Κωστοπούλου Δ., Μαστροθανάση Ζ., Μητάκος Δ., Μπισμπικόπουλος Θ.,  Ξαφάκος Ε., Πανάγου Γ., Σακελλαρίου Η., Τολακίδου, Π., Τρίκας  Μ., Διδακτικός σχεδιασμός και ΤΠΕ. Συνδέοντας τις βασικές αρχές συγγραφής σεναρίων με τις εφαρμογές τους στη διδακτική πράξη, Αθήνα, Εκδόσεις Ν. & Σ. Μπατσιούλας, 2012
  • Παραμύθια για να σπάτε κέφι, Τζιάνι Ροντάρι, Κέδρος ,2011
  • Όταν ο Μάγος Μηλόγος, Ελευθερία Αβραμίδου , Εκδόσεις ΕλΑ , 2012
  • Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., (2001): Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας: Ολική Προσέγγιση Τόμος Α΄. Αθήνα: Ράπτης    10.Δικτυογραφία:
·         http://e-didaskalia.blogspot.gr  (τελευταία επίσκεψη 2/5/2014)
·         http://youtu.be/2cA2J4xXsQY (Βίντεο  του τραγουδιού: Μες στο Μουσείο)( τελευταία επίσκεψη 30/5/2014)
·         http://youtu.be/lEdRF3XJ8Bk (Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας) (τελευταία επίσκεψη 30/5/2014)
·         http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=21844 (τελευταία επίσκεψη 2/5/2014)
·         http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%9C*&dq (Ηλεκτρονικό λεξικό) ( τελευταία επίσκεψη 22/5/2014)
·         http://www.youtube.com/watch?v=9eP3Nz6ibTs (ΗΧΟΙ ΖΩΩΝ) (τελευταία επίσκεψη 2/5/2014)
·         https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/ (ιστολόγιο του Σχολικού Συμβούλου Δρ.Μητάκου Δημήτρη) (τελευταία επίσκεψη 30/5/2014)

·         http://el.wikipedia.org (τελευταία επίσκεψη 30/5/2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου