Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Καλπάζοντας… στην Ανεμόεσσα Σκύρο

Περιεχόμενα

1)    Τίτλος Σεναρίου …………………………………………………………… σελ.3
2)    Ταυτότητα ………………………………………………………………… σελ.3
3)    Σκεπτικό Δραστηριότητας ……………………………………………… σελ.3
4)    Πλαίσιο εφαρμογής …………………………………………………… σελ.10
5)    Στόχοι σεναρίου ………………………………………………………… σελ.12
7)    Αξιολόγηση ……………………………………………………………… σελ.20
8)    Επέκταση δραστηριότητας …………………………………………… σελ.22
9)    Βιβλιογραφία …………………………………………………………… σελ.23
10)  Δικτυογραφία……………………………………………………………σελ.25


«Καλπάζοντας… στην Ανεμόεσσα Σκύρο »

Δασκάλα-Δημιουργός: Αργύρη Μαρία, δασκάλα 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας

Γνωστική περιοχή
Το σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ’ τάξης, ενότητα 7η , με τίτλο «Ο Πολιτισμός μας» και είναι εμπνευσμένο από τη Σκύρο.


Θέμα
Το θέμα είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ, διότι ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αναφέρεται σε ενότητα που διδάσκεται στην Γ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.

Καινοτομίες:
*      Η βασική καινοτομία του σεναρίου είναι η σύνδεση της Σκύρου με την ενότητα «Ο Πολιτισμός μας» της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης και τους στόχους της σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα.
*      Γίνεται σύνδεση της Μελέτης Περιβάλλοντος με τη Γλώσσα, την Ιστορία, τα Εικαστικά και τη Μουσική.
*      Πλήθος φύλλων εργασίας προωθούν την ομαδοσυνεργατική μάθηση.
*      Χρησιμοποιούνται “ήρωες” στο σενάριο δημιουργώντας συνθήκες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

*      Στο σενάριο αυτό επιχειρείται να αξιοποιηθούν οι Τ.Π.Ε., αφού από τη φύση τους υποστηρίζουν τη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. Υποστηρίζεται ότι με την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία ο μαθητής δεν είναι παθητικός δέκτης όπως συνέβαινε με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, αλλά ο ίδιος είναι δρων, που με τις πράξεις του διαμορφώνει τη γνωστική του πραγματικότητα.
*      Για την υλοποίηση του σεναρίου χρησιμοποιούνται κυρίως διαδικτυακά εργαλεία web 2.0. Μέσω αυτών των εργαλείων το στατικό ψηφιακό περιεχόμενο γίνεται πιο δυναμικό, αφού οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.
*      Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω λογισμικά:
Στατικά λογισμικά:
Ø  επεξεργασία κειμένου (word)
Ø  διαδίκτυο (internet)
Δυναμικά λογισμικά
Ø  Εννοιολογικοί χάρτες (inspiration)
Ø  Hot potatoes
Ø  Παρουσιάσεις Prezi
Ø  Sumopaint
Ø  Zoo burst
Ø  Jigsaw creator puzzles
Ø  Λογισμικό της Google Earth
Ø  Google docs (Έγγραφα και Φόρμα της Google)
Ø  Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γλώσσας και Ιστορίας Γ΄, Δ΄ τάξης
Ø  Ιστοσελίδα wiki
Ø  Ιστολόγιο (blog)
Ø  ΙστοσελίδαΠαιδαγωγικά οφέλη από τη χρήση στατικών λογισμικών
*      Επεξεργαστής κειμένου: Ο επεξεργαστής κειμένου (word), ως εργαλείο διαχείρισης και επεξεργαστής πληροφοριών υποβοηθά στην ομαδοσυνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές, οι οποίοι δημιουργούν δικά τους κείμενα μέσα από ένα ελκυστικό περιβάλλον, που καλλιεργεί τη γλωσσική τους έκφραση και δημιουργικότητα.
*       Διαδίκτυο: Μέσω του διαδικτύου οι μαθητές αντλούν νέες πληροφορίες και έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με την ιστοσελίδα, το ιστολόγιο και την ιστοσελίδα wiki της τάξης.

Παιδαγωγικά οφέλη από τη χρήση δυναμικών λογισμικών
*      Εννοιολογικοί χάρτες (inspiration): Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών πηγάζει από τη θεωρία της επεξεργασίας πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία η γνώση οργανώνεται σ’ ένα προτασιακό δίκτυο, που σε κάθε άτομο είναι μοναδικό, αφού και η εμπειρία του είναι μοναδική. (βιβλίο δασκάλου Μελέτης Περιβάλλοντος, Γ΄ τάξη). Το λογισμικό αυτό ενθαρρύνει την εικονική μάθηση. Βοηθά τους μαθητές  να οργανώνουν πληροφορίες , ν’ αναπτύσσουν τις ιδέες τους, να εκφράζουν και να μοιράζονται τις ιδέες τους. Συνεπώς προωθεί τη συνεργατική εργασία. Αποτελεί, επίσης, για την εκπαιδευτικό μέσο οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματος στην τάξη, εργαλείο για την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των μαθητών και αξιολόγησης της μάθησης. Στο συγκεκριμένο σενάριο γίνεται χρήση του λογισμικού για να παρουσιαστεί η δομή του. Επιπρόσθετα οι μαθητές θα προβούν στη συμπλήρωση χαρτών που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς αγώνες, τα παραδοσιακά επαγγέλματα και τις παραδοσιακές γεύσεις.
*      Hot Potatoes: Το πρόγραμμα Hot Potatoes είναι ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου, όπου παρέχεται η δυνατότητα στην εκπαιδευτικό να δημιουργήσει διαδραστικές ασκήσεις πολλών και διαφόρων τύπων. Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν σταυρόλεξα για τη μυθολογία της Σκύρου και τον προϊστορικό της οικισμό, ασκήσεις συμπλήρωσης κενών για τη θρησκεία και την ξυλογλυπτική και πολλαπλής επιλογής για τις παραδοσιακές ιπποδρομίες και τη σκυριανή κατοικία.
*      Παρουσιάσεις Prezi: Το Prezi είναι ένα πρόγραμμα για παρουσιάσεις, που  γίνονται πιο διαδραστικές, επιτρέποντας την πλοήγηση και την εστίαση στο περιεχόμενο. Συνθέτει με πρωτότυπο και εύκολο τρόπο πολυμέσα και κίνηση και αναμένεται να δώσει καλύτερα αποτελέσματα, μιας και καταφέρνει να διατηρεί την ενότητα του περιεχομένου, κατευθύνοντας εύστοχα την προσοχή των μαθητών. Σ’ αυτό το σενάριο παρουσιάζονται τα εκθέματα των μουσείων και η σκυριανή κατοικία.
*      Sumopaint: Το Sumopaint είναι ένα online διαδικτυακό λογισμικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οι μαθητές και να επεξεργαστούν εικόνες. Στο συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιείται για να εκφραστούν οι διδασκόμενοι καλλιτεχνικά. Συγκεκριμένα να δημιουργήσουν το ιδανικό περιβάλλον για να ζήσει το σκυριανό αλογάκι, να ζωγραφίσουν αντικείμενα των Μουσείων που τους έκαναν εντύπωση και να δημιουργήσουν σχέδια που θα χρησιμοποιήσει ο ξυλογλύπτης για την κατασκευή των επόμενων ξυλόγλυπτων αντικειμένων του.
*      Zoo burst: Το Zoo burst είναι ένα λογισμικό web 2.0 και έχει σχέση με τη δημιουργία τρισδιάστατου ηλεκτρονικού βιβλίου. Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο δημιουργίας ιστοριών, που επιτρέπει στον καθένα να φτιάξει το δικό του τρισδιάστατο διαδραστικό βιβλίο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγγραφείς κάθε ηλικίας δίνοντας τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα μοναδικό περιβάλλον να ζωντανέψει τις ιστορίες τους. Σ’ αυτό το σενάριο η εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει δύο ψηφιακά βιβλία με τίτλο “Ο Αχιλλέας στη Σκύρο” και “Το αλογάκι της Σκύρου”, τα οποία είναι αναρτημένα στο ιστολόγιο της τάξης.
*      Jigsaw creator puzzles: Το Jigsaw creator puzzles είναι μια εφαρμογή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη ν’ ανεβάσει εικόνες και να δημιουργηθούν εύκολα σε κομμάτια παζλ. Έτσι, η εκπαιδευτικός δημιουργεί παζλ, στα οποία εικονίζονται φωτογραφίες σχετικές με τη Σκύρο και οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν τα κομμάτια.
*      Google Earth: Το Google Earth είναι ένα λογισμικό απεικόνισης της Γης, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα συνθέτει εικόνες και πληροφορίες από δορυφορικές φωτογραφίες και αεροφωτογραφίες. Σ’ αυτό το σενάριο χρησιμοποιείται το παρόν λογισμικό για να δείξει την ακριβή τοποθεσία του προϊστορικού οικισμού της Σκύρου (Παλαμάρι), όπως επίσης και φωτογραφίες του.
*      Google docs: Τα Google docs είναι ένα διαδραστικό λογισμικό, που παρέχει η Google. Επιτρέπει να δημιουργήσουν οι μαθητές σε πραγματικό χρόνο εργασίες. Προωθείται η ομαδική συνεργασία και δημιουργικότητα παροτρύνοντας τους μαθητές να καταγράφουν την πρόοδο των εργασιών τους σ’ ένα κοινό έγγραφο. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στην εκπαιδευτικό να δουλεύει και να επεξεργάζεται ταυτόχρονα μια εργασία με τους μαθητές της, ώστε να τους παρέχεται βοήθεια ή διευκρινίσεις όπου απαιτείται με σχόλια. Στο συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιήθηκαν τα Έγγραφα και η Φόρμα της Google.
Ø  Έγγραφα της Google: Οι μαθητές γνωρίζουν ένα νέο τρόπο γραφής, που μπορούν να επεξεργάζονται εύκολα ένα κείμενο, αλλά και να συνεργάζονται σ’ ένα κοινό έγγραφο. Στο συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιούνται φύλλα εργασίας, που καλούνται οι μαθητές να γράψουν πώς θα κυλούσε η ζωή τους, αν ζούσαν την εποχή του Χαλκού και την ιστορία ενός εκθέματος του Αρχαιολογικού μουσείου της Σκύρου.
Ø  Φόρμα της Google: Με τη Φόρμα της Google η  εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει online κουίζ ή ερωτηματολόγια, τα οποία μπορεί να διαμοιράσει στους μαθητές. Σ’ αυτό το σενάριο δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο για το σκυριανό αλογάκι. 
*      Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γλώσσας και Ιστορίας Γ΄ και Δ΄ τάξης: Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα παραδοσιακά επαγγέλματα (λογισμικό Γλώσσας) και τους Ολυμπιακούς αγώνες (λογισμικό Ιστορίας) και καλούνται να ενασχοληθούν με αντίστοιχες δραστηριότητες.
*        Ιστοσελίδα wiki: Το wiki είναι μία ιστοσελίδα, που οι χρήστες της (στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές) εργάζονται ομαδικά με σκοπό τη συνεισφορά ιδεών. Η μάθηση αντιμετωπίζεται ως μια δυναμική διαδικασία, στην οποία οι μαθητές οικοδομούν νέες ιδέες ή αντιλήψεις σχετικές με την παρούσα ή παλαιότερη γνώση και σε ανταπόκριση με τις εκπαιδευτικές συνθήκες. Οι εκπαιδευόμενοι δεν απορροφούν παθητικά τις πληροφορίες, αλλά τις συνθέτουν μόνοι τους. Σ’ αυτό το σενάριο θα χρησιμοποιηθεί το wiki για να γίνει συνολική παρουσίαση καθώς και φύλλα εργασίας.
*      Ιστολόγιο (blog): Το ιστολόγιο είναι ένας οργανωμένος διαδικτυακός χώρος, που δημοσιεύονται πληροφορίες και συνεχώς ανανεώνεται. Ο χρήστης μπορεί να φιλοξενεί κείμενα, γραφικά και πολυμέσα παρουσιασμένα με τη μορφή ημερολογίου και τοποθετούνται με χρονολογική σειρά. Το ιστολόγιο είναι ένα δυναμικό εργαλείο, που ενθαρρύνει τους διδασκομένους να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον στη μαθησιακή διαδικασία. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ώστε να παρακινηθούν τα παιδιά να επικοινωνούν μεταξύ τους, να αλληλεπιδρούν και να σχολιάζουν τις παρατηρήσεις που καταχωρούν οι μαθητές σ’ ένα περιβάλλον συνεργασίας. Στο συγκεκριμένο σενάριο, το ιστολόγιο που έχει τίτλο « Γ΄ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας » και υπότιτλο « Καλπάζοντας… στην Ανεμόεσσα Σκύρο » δίνει την ευκαιρία στους μαθητές και όχι μόνο (γονείς, σχολική κοινότητα) να εμπλακούν και να αντλήσουν πληροφορίες. Το περιεχόμενό του έχει χαρακτήρα ψυχαγωγικό, αφού εμπεριέχει διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο.
*      Ιστοσελίδα: Η ιστοσελίδα είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (www), που περιλαμβάνει πληροφορίες με τη μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο, εικόνας και ήχου. Αποτελεί εναλλακτική θέση αξιοποίησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η δασκάλα υλοποιεί την ιστοσελίδα και είναι σε στενή επαφή με τους μαθητές της. Εκείνοι έχουν τη δυνατότητα να αντλούν εκπαιδευτικό υλικό επισκέπτοντας  την ιστοσελίδα όποια στιγμή κι αν το θελήσουν ακόμη κι από το σπίτι τους  συνδεόμενοι με το διαδίκτυο. Για το συγκεκριμένο σενάριο η ιστοσελίδα, που έχει δημιουργηθεί, φέρει τον τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2014, ΠΕ70» και εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη διδασκαλία του θέματος.      

Προστιθέμενη αξία 
Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διδασκαλία είναι άκρως σημαντική:
Ø Δημιουργεί ένα περιβάλλον μάθησης που είναι ευχάριστο για τους μαθητές και συγχρόνως τους εμπλέκει σε μια συνεργατική διερεύνηση και αναζήτηση της γνώσης.
Ø Με την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο, πάντα σε προτεινόμενες διευθύνσεις από την εκπαιδευτικό, εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση, αφού ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση. Συγκεκριμένα η δασκάλα έχει επιλέξει δικτυακούς τόπους που έχει ήδη επισκεφθεί και είναι κατάλληλοι, ώστε οι μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες γρήγορα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού και χρόνου.
Ø Τα λογισμικά όπως επεξεργασίας κειμένου, Έγγραφα της Google,  είναι ευέλικτα εργαλεία, όπου ευνοούν την πολυτροπικότητα, αφού εμπεριέχουν ήχο, εικόνα, κίνηση. Συνεπώς είναι ένα θελκτικό περιβάλλον για το μαθητή να καταγράψει τις απόψεις του και τα συναισθήματα του.
Ø Η ιστοσελίδα, το ιστολόγιο και το wiki της τάξης συνδέονται μεταξύ τους για να γίνει η διδασκαλία πιο δυναμική και αποτελούν εργαλεία που αλληλοσυμπληρώνονται.
Ø Ενισχύει τη μάθηση, αφού συνδέει τη μαθησιακή διαδικασία με την καθημερινή συνήθεια των μαθητών να χρησιμοποιούν τους Η/Υ.
Ø Βελτιώνεται το μαθησιακό περιβάλλον, που γίνεται πιο φιλικό και προωθεί την ενεργό συμμετοχή, ώστε και οι πιο αδύναμοι μαθητές ενθαρρύνονται στην επικοινωνία. Οι διδασκόμενοι δε μένουν αμέτοχοι και απλοί παρατηρητές, όπως συνέβαινε στην παραδοσιακή διδασκαλία με τη χρήση μόνο του σχολικού βιβλίου.
Ø Αυξάνει το κίνητρο τους για συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης.
Ø Δημιουργεί στην τάξη περιστάσεις συνεργατικής μάθησης σε ομάδες με διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων.
Ø  Τα δυναμικά λογισμικά ( hot potatoes, Inspiration, λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γλώσσας και Ιστορίας Γ’, Δ’ τάξης ) παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση στο μαθητή.

Γνωστικά –διδακτικά προβλήματα

Κάποιοι μαθητές μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολία στο χειρισμό των στατικών και δυναμικών λογισμικών, επειδή δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Επιπροσθέτως ενδέχεται να συναντήσουν δυσκολία στη χρήση των εργαλείων web 2.0, αφού πρώτη φορά έρχονται σε επαφή και τους ήταν άγνωστα μέχρι τώρα. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα οι διδασκόμενοι να μη συνεργαστούν με την ομάδα τους σε κάποιες από τις δραστηριότητες με τον επιθυμητό τρόπο.
  Για τους παραπάνω λόγους η εκπαιδευτικός οφείλει να εξηγεί και να συντονίζει τους μαθητές για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να διεξαχθεί ομαλά η διδασκαλία. Οφείλει να παρεμβαίνει διακριτικά και να διευκολύνει τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης, ώστε να μην σπαταλείται άσκοπα πολύτιμος χρόνος.


Σε ποιους απευθύνεται:
Το συγκεκριμένο σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Χρόνος υλοποίησης:
Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 12 διδακτικές ώρες
Χώρος υλοποίησης:
ü  Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου.
ü  Η σχολική αίθουσα με τον βιντεοπροβολέα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
Οι πρότερες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ σημαντικές, ώστε ν’ αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την οικοδόμηση των νέων γνώσεων. Οι διδασκόμενοι έχουν ήδη γνωρίσει την έννοια του πολιτισμού και των εθίμων   στις προηγούμενες τάξεις στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Ως προς τη χρήση υπολογιστών:
Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν:
Ø   βασικές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ.
Ø  βασικές δεξιότητες στη χρήση λογισμικού γενικής χρήσης επεξεργασίας κειμένου.
Ø  βασικές δεξιότητες στη χρήση λογισμικών ειδικής χρήσης (Hot potatoes, Inspiration)
Ø   τη χρήση του διαδικτύου
Απαιτούμενα βοηθητικά εργαλεία:
Για τη μαθησιακή διαδικασία κρίνονται απαραίτητα:
ü  Σχολικά εγχειρίδια Μελέτης Περιβάλλοντος Γ’ τάξης
ü  Υπολογιστές
ü  Εκτυπωτής
ü  Λογισμικά γενικής χρήσης word
ü  Λογισμικά διαδικτυακής χρήσης
ü  Διαδραστικά παιχνίδια
ü  Φύλλα εργασίας
ü  Διαδίκτυο με ικανοποιητική ταχύτητα
ü  Πηλός, πινέλα και χρώματα

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης
Κατά τη διάρκεια του σεναρίου οι μαθητές θα εργαστούν ατομικά ή ομαδικά. Θα συγκροτηθούν τρεις (3) ομάδες των τεσσάρων (4) μαθητών και μία (1) ομάδα των τριών (3) μαθητών.
Η σύνθεση κάθε ομάδας θα είναι ανομοιογενής όσον αφορά στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ούτως ώστε να αυξηθεί το αίσθημα της αλληλοβοήθειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.
Στη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας θα χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που επιφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στη σχολική μάθηση όσο στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού (Ματσαγγούρας, 1987).
Σαφώς πρέπει να επισημανθεί ο ρόλος της εκπαιδευτικού, όπου είναι πολύ σημαντικός, αφού θα είναι η καθοδηγητής και η συντονίστρια, θα ενθαρρύνει τους μαθητές και θα τους δίνει ευκαιρίες για να αξιολογήσουν την προσπάθεια τους στη διαδικασία της μάθησης. Οι εργασίες σε ομάδες θα ευνοήσουν την αλληλοβοήθεια, την ανταλλαγή απόψεων και την αυτενεργό διερεύνηση του θέματος. Όλοι οι μαθητές θ’ αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, θα οικοδομούν τη νέα γνώση και θα μαθαίνουν «πώς να μαθαίνουν».
Στοχοθεσία
Σκοπός
Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρίσουν καλύτερα τη Σκύρο, να μάθουν για τον αρχαιολογικό της χώρο, την ιστορία του και τη σπουδαιότητά του (προϊστορικός οικισμός),να γνωρίσουν ιστορικά στοιχεία του τόπου τους, να εκτιμήσουν τις εκφάνσεις αυτές του λαϊκού πολιτισμού και να κατανοήσουν τη σημασία τους ως συστατικό στοιχείο της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου. Ακόμη ν’ αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις, ώστε να οικοδομήσουν στάση ζωής θετική προς την παράδοση. Επίσης, να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα που αφορούν την προστασία των ζώων, κυρίως όταν αυτά ανήκουν στα προστατευόμενα είδη (σκυριανό άλογο).

Γνωστικοί στόχοι
Οι μαθητές θα πρέπει:
ü  Να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο τους, τη Σκύρο (όλες οι δραστηριότητες)
ü  Να γνωρίσουν την έννοια του πολιτισμού (καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου)
ü  Να κατανοήσουν τη σύνδεση της ελληνικής μυθολογίας με τη Σκύρο, 1η διδακτική ώρα, 1ο Φ. Ε., σταυρόλεξο Μυθολογίας στο πρόγραμμα Hot Potatoes
ü  Να έρθουν σε επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο (προϊστορικός οικισμός) και να συνειδητοποιήσουν την αξία του, 2η διδακτική ώρα
ü  Να έρθουν σε επαφή με το Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο της Σκύρου, 3η διδακτική ώρα, Φ.Ε. στα Έγγραφα της Google (η ιστορία ενός εκθέματος του Αρχαιολογικού μουσείου), ζωγραφική στο πρόγραμμα Sumopaint
ü  Να επιστρατεύσουν τη φαντασία και δημιουργικότητά τους και να συνθέσουν κείμενα, Φ.Ε. στα Έγγραφα της Google (Στον προϊστορικό οικισμό, η ιστορία του εκθέματος του Αρχαιολογικού μουσείου)
ü  Να γνωρίσουν το σκυριανό άλογο, το οποίο ανήκει στα προστατευόμενα είδη, 4η, 5η διδακτική ώρα, 2ο Φ.Ε., ζωγραφική στο Sumo Paint 
ü  Να ανατρέξουν στο παρελθόν των Ολυμπιακών αγώνων και των παραδοσιακών ιπποδρομιών, 6η διδακτική ώρα, δραστηριότητες λογισμικού Ιστορίας Γ΄, Δ΄ τάξης, 7ο, ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης (Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα), άσκηση πολλαπλής επιλογής (Παραδοσιακές ιπποδρομίες) στο πρόγραμμα Hot Potatoes
ü  Να προβληματιστούν, να συγκρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα για τα παραδοσιακά επαγγέλματα, 7η διδακτική ώρα, δραστηριότητες λογισμικού Γλώσσας Γ΄, Δ΄ τάξης, ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης (Παραδοσιακά επαγγέλματα)
ü  Να γνωρίσουν τα μέρη της σκυριανής οικίας, 8η διδακτική ώρα, άσκηση πολλαπλής επιλογής (σκυριανή κατοικία) στο Hot Potatoes, 3ο Φ. Ε
ü  Να παρατηρήσουν και να γνωρίσουν αντικείμενα μιας άλλης εποχής όπως επίσης και άλλα χρήσιμα αντικείμενα για τον άνθρωπο (ξυλόγλυπτα, κεραμικά), δραστηριότητες 9ης και 10ης διδακτικής ώρας
ü  Να έρθουν σε επαφή με τις εκκλησίες και τα πανηγύρια του νησιού,  τονώνοντας το θρησκευτικό συναίσθημα, 11η διδακτική  ώρα, άσκηση πολλαπλής επιλογής (Θρησκευτική Σκύρος) στο πρόγραμμα Hot Potatoes, 4ο Φ.Ε.
ü  Να καταγράψουν έθιμα που συνδέονται με παραδοσιακές συνταγές, 12η διδακτική ώρα, ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης   (Παράδοση και γεύσεις), Φ. Ε. στα Έγγραφα της Google (οι μαθητές γράφουν παραδοσιακές συνταγές)
ü  Να καλλιεργήσουν τη λογοτεχνική ευαισθησία και τη φιλαναγνωσία μέσα από κείμενα και ποιήματα, όλα τα κείμενα, διαδραστικά βιβλία στο πρόγραμμα zoo burst

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
Οι μαθητές μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να:
ü  Να μάθουν να σέβονται τους συμμαθητές τους(όλες οι δραστηριότητες)
ü  Να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους ως μέλος μιας ομάδας (όλες οι δραστηριότητες)
ü  Να αντιλαμβάνονται την αξία της παράδοσης κάθε λαού (όλες οι δραστηριότητες)
ü  Να αναπτύξουν δεξιότητες βιωματικής μάθησης ούτως ώστε ν’ αποκτήσει γι’ αυτούς προσωπικό νόημα η μάθηση (όλες οι δραστηριότητες)
ü  Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας δουλεύοντας σε ομάδες (όλες οι δραστηριότητες)

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων
Οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:
ü  Να αποκτήσουν ζωντανή εθνική ταυτότητα, το αίσθημα του «ανήκειν», που να εκδηλώνεται με την αγάπη για τη διαφύλαξη του πολιτισμικού περιβάλλοντος (όλες οι δραστηριότητες)
ü  Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση τους και την αυτοεκτίμηση τους μέσα από τη συνεργασία (όλες οι δραστηριότητες)
ü  Να αμφισβητήσουν την ατομική μάθηση και τον ανταγωνισμό (όλες οι δραστηριότητες)
ü  Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη και φαντασία (όλες οι δραστηριότητες)
ü  Να σέβονται τους συμμαθητές τους και να αντιληφθούν πως η διαφορετικότητα στην ομάδα δημιουργεί ζωντανές και ενδιαφέρουσες σχέσεις μέσα σ’ αυτή (όλες οι δραστηριότητες)

Στόχοι ως προς τις Τ.Π.Ε.
ü  Οι μαθητές δύναται να εξοικειωθούν με τη χρήση Η/Υ.
ü  Να βιώσουν τι σημαίνει άμεση και εύκολη εύρεση πληροφοριών.
ü  Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους Η/Υ.
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των προαναφερθέντων λογισμικών γενικής και ειδικής χρήσης και να αντιληφθούν τη σπουδαιότητά τους σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
ü  Να απολαύσουν τη ζωγραφική και τη δημιουργία.
Παρουσίαση ροής- εφαρμογής δραστηριοτήτων
1η διδακτική ώρα: “Ας ξεκινήσουμε με λίγη μυθολογία”
Στο wiki παρουσιάζονται στους μαθητές οι ήρωες που θα τους ακολουθήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Η Αμέρσα, μαθήτρια της Γ’ τάξης, που μένει στην Ερέτρια, αποφασίζει με την οικογένειά της να επισκεφθεί για πρώτη φορά τη Σκύρο, το νησί της προγιαγιάς της, Καλής. Εκεί την περιμένει μια έκπληξη. Την καλωσορίζουν τα άλογα του μυθικού ήρωα, Αχιλλέα, ο Ξάνθος και ο Βαλίος. Είναι τα άλογα που πήρε μαζί του φεύγοντας από τη Σκύρο για την Τροία. Κατοικούν τόσους αιώνες στο νησί και τώρα τους δίνεται η ευκαιρία να “λάβουν δράση”. Θα ξεναγήσουν τη μικρή Αμέρσα στο νησί δείχνοντας τις ομορφιές του.
Τα Άλογα δείχνουν στους μαθητές, μπαίνοντας στο wiki, σ’ έναν εννοιολογικό χάρτη τη δομή του σεναρίου. Στη συνέχεια ακούγεται ο μπάρμπα Μανώλης, ένας Σκυριανός τσοπάνος, να διηγείται τον μύθο του Αχιλλέα στο νησί, φυσικά στα σκυριανά. Οι μαθητές μπαίνοντας στο ιστολόγιο “διαβάζουν” το διαδραστικό βιβλίο που έχει δημιουργηθεί από την εκπαιδευτικό και αναφέρεται στον παραπάνω μύθο. Έπειτα οδηγούνται στην ιστοσελίδα και διαβάζουν τους μύθους που συνδέονται με τη Σκύρο. Πραγματοποιείται σχετική συζήτηση. Οι μαθητές στο wiki συμπληρώνουν σε ομάδες το 1ο Φύλλο Εργασίας, το οποίο είναι κατασκευασμένο στον επεξεργαστή κειμένου. Εκεί καλούνται να γίνουν σεναριογράφοι, να γράψουν τους διαλόγους των ηρώων, επιλέγοντας έναν από τους μύθους που διάβασαν και ν’ ανεβάσουν τη δική τους παράσταση στην τάξη.  Στη συνέχεια μπαίνοντας στο ιστολόγιο συμπληρώνουν το σταυρόλεξο Μυθολογίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί στο πρόγραμμα Hot Potatoes.
    
2η διδακτική ώρα: “Στον προϊστορικό οικισμό”
Τα Άλογα αποφασίζουν να πάνε την Αμέρσα στον προϊστορικό οικισμό του Παλαμαριού, που δημιουργήθηκε την εποχή του Χαλκού. Οι μαθητές με το πρόγραμμα της Google Earth βλέπουν την ακριβή τοποθεσία του οικισμού, όπως επίσης και σχετικές φωτογραφίες. Κατόπιν επισκέπτονται την ιστοσελίδα και διαβάζουν για το Παλαμάρι και παρακολουθούν ένα βίντεο που αναφέρεται στη συντήρηση ενός πιθαριού από την ανασκαφή του προϊστορικού οικισμού. Στη συνέχεια οδηγούμενοι στο wiki οι μαθητές εργάζονται στο Φύλλο Εργασίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί στα Έγγραφα της Google. Εκεί καλούνται να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους γράφοντας πώς θα κυλούσε η ζωή τους στο Παλαμάρι, αν ζούσαν την εποχή του Χαλκού.  Εν συνεχεία οι μαθητές μπαίνοντας στο ιστολόγιο συμπληρώνουν το σταυρόλεξο του προϊστορικού οικισμού, το οποίο είναι κατασκευασμένο στο πρόγραμμα Hot Potatoes. Τέλος καλούνται να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ, που εικονίζουν το Παλαμάρι και ένα εύρημά του (δέπας αμφικύπελλο). 

3η  διδακτική ώρα: “Τα Μουσεία της Σκύρου”
Σ’ αυτή τη διδακτική ώρα οι ήρωες μας επισκέπτονται τα Μουσεία του νησιού. Οι μαθητές οδηγούνται στην ιστοσελίδα, όπου έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Λαογραφικό Μουσείο του Μάνου Φαλτάιτς. Κατόπιν μπαίνοντας στο ιστολόγιο παρουσιάζονται σε prezi  τα εκθέματα του Αρχαιολογικού και του Λαογραφικού μουσείου . Στη συνέχεια οι μαθητές στη συγκεκριμένη σελίδα του wiki καλούνται να γράψουν το       Φύλλο Εργασίας, στα Έγγραφα της Google, την ιστορία ενός εκθέματος που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο (δέπας αμφικύπελλο). Έπειτα καλούνται να ενώσουν τα κομμάτια των παζλ, που εικονίζουν ευρήματα του αρχαιολογικού μουσείου, το αλογάκι, την αττική πυξίδα και τους χάλκινους σκύφους. Τελειώνοντας τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα , οι μαθητές εκφράζονται καλλιτεχνικά με το πρόγραμμα Sumopaint, ζωγραφίζοντας αντικείμενα των Μουσείων, που τους έκαναν εντύπωση.  


4η και 5η  διδακτική ώρα: “Το σκυριανό αλογάκι”
Τα Άλογα πηγαίνουν την Αμέρσα στα σκυριανά αλογάκια. Η χαρά της είναι απερίγραπτη, αφού πρώτη φορά βλέπει από κοντά τα χαριτωμένα ζώα! Οι μαθητές μπαίνοντας στο ιστολόγιο “διαβάζουν” το διαδραστικό βιβλίο που έχει δημιουργήσει η εκπαιδευτικός για το σκυριανό άλογο. Ακολουθεί σχετικό βίντεο. Στη συνέχεια οδηγούμενοι στην ιστοσελίδα βρίσκουν περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία και τη ζωή του Αλόγου. Έπειτα στη σελίδα του wiki καλούνται να συμπληρώσουν το 2ο Φύλλο Εργασίας, που αναφέρεται στην περιγραφή του συγκεκριμένου ζώου και έχει δημιουργηθεί στον επεξεργαστή κειμένου. Κατόπιν επισκέπτονται το ιστολόγιο για να δουν ένα βίντεο της πρώτης γιορτής που έγινε στη Σκύρο για το Άλογο και ένα σχετικό τραγούδι. Οδηγούμενοι πάλι στο wiki οι μαθητές συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο για το αλογάκι, το οποίο έχει δημιουργηθεί στο πρόγραμμα της Google Forms, όπου επιλέγουν αν συμφωνούν ή όχι στην παραμονή του μικρού ζώου στον τόπο καταγωγής του. Εν συνεχεία καλούνται με το πρόγραμμα Sumo Paint να “δημιουργήσουν” το ιδανικό περιβάλλον που θα ήθελαν να ζει το σκυριανό αλογάκι, καθώς επίσης να παίξουν ένα παιχνίδι ζωγραφικής. Ζωγραφίζουν με τα χρώματα της αρεσκείας τους ένα παιδάκι που κρατά ένα αλογάκι. 


6η διδακτική ώρα: “Ολυμπιακοί αγώνες και παραδοσιακές ιπποδρομίες”
Σ’ αυτή τη διδακτική ώρα τα Άλογα πληροφορούν την Αμέρσα για τις παραδοσιακές ιπποδρομίες που γίνονταν στη Σκύρο κι έτσι τους δίνεται η ευκαιρία να της μιλήσουν και για τους Ολυμπιακούς αγώνες, αφού στα αγωνίσματα περιλαμβάνονταν και οι αρματοδρομίες (άλογα που έσερναν άρματα). Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα και πληροφορούνται για τους Ολυμπιακούς αγώνες και τις ιπποδρομίες της Σκύρου. Κατόπιν μπαίνουν στο λογισμικό Ιστορίας της Γ’ και Δ’ τάξης, το οποίο βρίσκεται στο ιστολόγιο και επιλέγοντας τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα κάνουν τις δραστηριότητες. Στη συνέχεια επισκέπτονται το wiki, όπου συμπληρώνουν τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη, που πρέπει να γράψουν σε συννεφάκια τις πληροφορίες, τις οποίες έλαβαν και αφορούν τους ολυμπιακούς αγώνες . Έπειτα μπαίνοντας στο ιστολόγιο συμπληρώνουν τη δραστηριότητα,(Παραδοσιακές ιπποδρομίες), που είναι πολλαπλής επιλογής και έχει δημιουργηθεί με το πρόγραμμα Hot Potatoes. Κλείνοντας τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα, οι μαθητές παίζουν παιχνίδια, που σχετίζονται με αθλήματα των Ολυμπιακών αγώνων.

7η διδακτική ώρα: “Μάθε τέχνη…”
Κατά την 7η διδακτική ώρα οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα και μαθαίνουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα της Σκύρου, όπως του κεραμίστα, του δαμαστή αλόγων, του ξυλογλύπτη κ. ά, τα οποία κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Γίνεται σχετική συζήτηση και οι μαθητές προσπαθούν να βρουν τους λόγους, που πλέον δεν υφίστανται αυτές οι εργασίες. Στη συνέχεια μπαίνοντας στο ιστολόγιο παρακολουθούν σε βίντεο το παραδοσιακό αλώνισμα της φάβας με τα σκυριανά άλογα. Κατόπιν οι μαθητές συμπληρώνουν το σταυρόλεξο των παλαιότερων επαγγελμάτων της Σκύρου. Ακολουθεί η ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες του λογισμικού Γλώσσας της Γ’ τάξης, που σχετίζεται με τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Συγκεκριμένα μέσα από την ενασχόλησή τους με τις εργασίες μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο πώς ήταν ένα επάγγελμα, π.χ. του γεωργού, στον παρελθόντα χρόνο, πώς είναι στον παρόντα και τέλος να φανταστούν πώς θα είναι στο μέλλον.  Έπειτα μπαίνοντας στη συγκεκριμένη σελίδα του wiki συμπληρώνουν έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη. Εκεί καλούνται οι μαθητές να γράψουν το παραδοσιακό επάγγελμα, που ταιριάζει σε κάθε φράση.


 8η διδακτική ώρα: “Καλώς ορίσατε στο σκυριανό σπίτι”
Σ’ αυτή τη διδακτική ώρα τα Άλογα καλωσορίζουν την Αμέρσα στο σκυριανό σπίτι. Οι μαθητές οδηγούμενοι στην ιστοσελίδα, μαθαίνουν για τις τρεις μεγάλες συνοικίες του σκυριανού οικισμού, που δημιουργήθηκαν ανάλογα με το επάγγελμα των κατοίκων και την καταγωγή τους, όπως επίσης και για την παραδοσιακή κατοικία. Έπειτα μπαίνοντας στο ιστολόγιο παρουσιάζονται  μ’ ένα prezi φωτογραφίες τις σκυριανής οικίας, καθώς επίσης αναφέρεται και η λειτουργικότητα των χώρων της. Στη συνέχεια συμπληρώνουν την δραστηριότητα, που σχετίζεται με το θέμα της διδακτικής ώρας, η οποία είναι πολλαπλής επιλογής και έχει δημιουργηθεί στο πρόγραμμα Hot Potatoes. Κατόπιν οδηγούμενοι στο wiki οι μαθητές καλούνται να εργαστούν στο           3ο Φύλλο Εργασίας, που είναι κατασκευασμένο στον επεξεργαστή κειμένου, στο οποίο πρέπει να γράψουν στα πλαίσια των φωτογραφιών τα μέρη του σκυριανού σπιτιού και  τη χρησιμότητα των μερών της.

9η διδακτική ώρα: “Η ξυλογλυπτική τέχνη”
Οι ήρωες μας επισκέπτονται ένα εργαστήρι ξυλογλυπτικής. Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα, όπου έχουν αναρτηθεί σημαντικές πληροφορίες για την ξυλογλυπτική, που αποτελεί το σπουδαιότερο κλάδο χειροτεχνίας στη Σκύρο. Κατόπιν μπαίνουν στο ιστολόγιο και παρακολουθούν σε βίντεο τη συνέντευξη ενός ξυλογλύπτη, όπως επίσης και ξυλοκατασκευές, δημιουργίες του. Μαθαίνουν για τα υλικά που χρησιμοποιεί, τον χρόνο παρασκευής των επίπλων, τα σχέδια που σκαλίζει πάνω στο ξύλο και για την εξαφάνιση του επαγγέλματος, αφού είναι ο τελευταίος ξυλογλύπτης στη Σκύρο! Εν συνεχεία οι μαθητές συμπληρώνουν τη δραστηριότητα (Σκυριανή ξυλογλυπτική), άσκηση συμπλήρωσης κενών, που έχει δημιουργηθεί στο πρόγραμμα Hot Potatoes. Τέλος οι διδασκόμενοι επισκεπτόμενοι το wiki καλούνται να δημιουργήσουν σχέδια στο πρόγραμμα Sumopaint, που θα χρησιμοποιήσει ο ξυλογλύπτης στην κατασκευή των επόμενων ξυλόγλυπτων αντικειμένων του!  

10η διδακτική ώρα: “Συνέντευξη με έναν κεραμίστα”
Οι μαθητές επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα διαβάζουν τη συνέντευξη ενός Σκυριανού κεραμίστα-γλύπτη και μαθαίνουν για την κεραμική στη Σκύρο. Συγκεκριμένα μαθαίνουν από πού αντλεί ο καλλιτέχνης τα διακοσμητικά του θέματα, ποια είναι η τεχνική που χρησιμοποιεί και αν υπάρχει διαφορά με τον κεραμίστα του παρελθόντος, τι αντικείμενα φτιάχνει, τι υλικά χρησιμοποιεί για να φτιάξει τα χρώματα και τέλος αν η νέα γενιά ενδιαφέρεται για την κεραμική τέχνη. Ακολουθεί σχετική συζήτηση. Εν συνεχεία μπαίνοντας στο ιστολόγιο παρακολουθούν σε βίντεο μερικές από τις δημιουργίες του καλλιτέχνη , όπως επίσης βλέπουν πώς μια άμορφη μάζα πηλού παίρνει σχήμα με τα χέρια του και γίνεται μια … γλάστρα! Η συνέχεια είναι πιο συναρπαστική, αφού οι μαθητές μπαίνοντας στο wiki καλούνται να γίνουν κι εκείνοι μικροί κεραμίστες. Έχοντας πηλό για υλικό, χρώματα και πινέλα δημιουργούν το δικό τους κεραμικό!  

11η διδακτική ώρα: “Θρησκευτική Σκύρος”
Οι ήρωές μας επισκέπτονται τη μονή του Αγίου Γεωργίου, που θεωρείται ο προστάτης του νησιού. Τα Άλογα πληροφορούν την Αμέρσα ότι πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, γιατί γίνονται “εργασίες” λόγω της μερικής καταστροφής του μοναστηριού εξαιτίας του μεγάλου σεισμού που έγινε το 2001.  Οι μαθητές επισκέπτονται το ιστοσελίδα, όπου είναι αναρτημένες σημαντικές πληροφορίες για τις εκκλησίες της Σκύρου και τα πανηγύρια που γίνονται.
Η βαθιά θρησκευτικότητα της Σκύρου συνδυάζεται με τους τοπικούς θρύλους και ιστορίες, που ρυθμίζουν τη ζωή των κατοίκων του νησιού, γι’ αυτό οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν μια ιστορία, που την διηγείται μια κάτοικος της Σκύρου. Πραγματοποιείται σχετική συζήτηση. Στη συνέχεια μπαίνοντας στο ιστολόγιο παρακολουθούν ένα βίντεο από το πανηγύρι, που γίνεται την ημέρα της γιορτής του προστάτη Αγίου του νησιού. Ακολουθεί  δραστηριότητα (Θρησκευτική Σκύρος), άσκηση συμπλήρωσης κενών, που σχετίζεται με τις εκκλησίες και τα πανηγύρια του νησιού και είναι στο πρόγραμμα Hot Potatoes. Κατόπιν οι μαθητές μπαίνοντας στο wiki, εργάζονται στο 4ο Φύλλο Εργασίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί στον επεξεργαστή κειμένου. Εκεί καλούνται να γράψουν για το πανηγύρι του τόπου τους. Η διδακτική ώρα ολοκληρώνεται με τη δημιουργία παζλ, που εικονίζουν εκκλησίες της Σκύρου, την Αγία Τριάδα, την Αρχοντοπαναγιά και τη μονή του Αγίου Δημητρίου
 
12η διδακτική ώρα: “Παράδοση και γεύσεις”
Οι ήρωές μας βρίσκονται στο λιμάνι της Σκύρου και απολαμβάνουν τη θέα. Ψηλά στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου γίνεται γάμος και δίνουν στους καλεσμένους τηγανίτες με μπόλικο σκυριανό μέλι. Η Αμέρσα εντυπωσιάζεται, γιατί πρώτη φορά βλέπει να δίνουν τηγανίτες στους γάμους.
Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα και διαβάζουν για τα σκυριανά εδέσματα, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένες μέρες. Στη συνέχεια μπαίνοντας στο ιστολόγιο βλέπουν σε βίντεο την παρασκευή των τηγανιτών, που σερβίρονται στο κάλεσμα των γάμων. Εν συνεχεία επισκεπτόμενοι το wiki εργάζονται σε δραστηριότητα, που είναι ένας ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης. Πρέπει να συμπληρώσουν μέσα σε συννεφάκια τα εδέσματα που έχουν στο τραπέζι τους οι Σκυριανοί. Έπεται η συμπλήρωση ερωτηματολογίου, που έχει δημιουργηθεί στο Google Forms. Οι μαθητές επιλέγουν ποιο σκυριανό έδεσμα θα ήθελαν να γευτούν. Ακολουθεί η συμπλήρωση του Φύλλου Εργασίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί στα Έγγραφα της Google. Εκεί καλούνται να γράψουν παραδοσιακές συνταγές, που συνδέονται με τα έθιμα του τόπου τους.
Ακολουθεί το «Επαναληπτικό Σταυρόλεξο», που έχει κατασκευαστεί στο πρόγραμμα Hot potatoes και το Φύλλο Αυτοαξιολόγησης, το οποίο έχει δημιουργηθεί στον επεξεργαστή κειμένου. Τα παραπάνω Φύλλα Εργασίας επιτρέπουν στους μαθητές την αυτοαξιολόγηση και την ανατροφοδότηση.

 
Η εκπαιδευτικός αξιολογεί τον βαθμό κατάκτησης των στόχων του σεναρίου.  Η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό μέρος της μαθησιακής πράξης και είναι μια συνεχής ερευνητική διαδικασία. Βασικός στόχος της είναι η ανατροφοδότηση του μαθητή, η παιδαγωγική και γνωσιακή του ενίσχυση και ο εντοπισμός των δυσκολιών, με σκοπό τη βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης και τελικά την πρόοδο του μαθητή. (βιβλίο δασκάλου Μελέτης Περιβάλλοντος Γ΄ τάξης)
Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου γίνεται αξιολόγηση στο τέλος κάθε μαθητικής δραστηριότητας αλλά και κατά τη διάρκειά της, για να διαπιστωθεί αν έχουν κατακτηθεί οι επιδιωκόμενοι γνωστικοί στόχοι αλλά και οι στόχοι δεξιοτήτων και στάσεων.


Στο συγκεκριμένο σενάριο η αξιολόγηση περιλαμβάνει:
*      Διαμορφωτική αξιολόγηση
Η διαμορφωτική αξιολόγηση γίνεται στη διάρκεια της εξέλιξης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας με τις δραστηριότητες που ακολουθούν στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας. Μέσω της συζήτησης, μιας σειράς ερωτημάτων που πραγματεύονται οι μαθητές και η εκπαιδευτικός με την ολοκλήρωση της διδακτικής  ώρας, οι διδασκόμενοι αξιολογούν όχι μόνο τη δική τους δουλειά αλλά και τη δουλειά της ομάδας τους , ώστε ο καθένας μόνος του αλλά και όλοι μαζί να προσπαθούν για καλύτερα αποτελέσματα. (βιβλίο δασκάλου Μελέτης Περιβάλλοντος Γ΄ τάξης)
*      Τελική αξιολόγηση
Η τελική αξιολόγηση έπεται της διαμορφωτικής, πραγματοποιείται στο τέλος του σεναρίου και αξιολογείται η συνολική εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το επαναληπτικό σταυρόλεξο, που έχει δημιουργηθεί με το πρόγραμμα Hot potatoes και τους επιτρέπει την  ανατροφοδότηση. Ακολουθεί το τελικό Φύλλο Αυτοαξιολόγησης, στο οποίο οι μαθητές αξιολογούν την προσπάθειά τους.


 Μεταγνωστική αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση
Η εκπαιδευτικός, εκτός από την αξιολόγηση των μαθητών της, είναι πολύ σημαντικό να αξιολογήσει και το δικό της εκπαιδευτικό έργο. Τελειώνοντας την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου θα πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
*     Η διδασκαλία επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό;
*     Ήταν κατάλληλα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν;
*     Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν κατάλληλοι;
*     Επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό;
*     Το σενάριο ολοκληρώθηκε στον προβλεπόμενο χρόνο;
*     Οι μαθητές συνεργάστηκαν ικανοποιητικά;
*     Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού ήταν αρμονικές;
Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί διαθεματικά στο μάθημα της Ιστορίας. Συγκεκριμένα οι πρώτες τρεις διδακτικές του ώρες θα μπορούσαν να ενταχθούν στις ενότητες της Ιστορίας, που σχετίζονται με τη μυθολογία και με τους προϊστορικούς οικισμούς.
Επιπρόσθετα προτείνεται επίσκεψη σε αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο της περιοχής, ώστε να πραγματοποιηθούν οι ανάλογες συνδέσεις με την 3η  διδακτική ώρα. Η αξιοποίηση αυτής της επίσκεψης κεντρίζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των μαθητών.
Οι μαθητές μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν στην τάξη την «παραδοσιακή γωνιά» με τη συγκέντρωση παραδοσιακών αντικειμένων (8η ,   9η  και 10η διδακτική ώρα). Τα παιδιά με τη βοήθεια των γονιών τους μπορούν να φέρουν στο σχολείο παραδοσιακά σκεύη του νοικοκυριού, εργόχειρα και υφαντά, ακόμα και παραδοσιακά γλυκίσματα του χωριού. Με την έκθεση αυτών των αντικειμένων μπορούν να προστεθούν σχετικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και κατασκευές των μαθητών.  
Όσον αφορά στη διδακτική ώρα “ Η θρησκευτική Σκύρος” οι μαθητές μπορούν να περισυλλέξουν βότσαλα μικρού μεγέθους από την παραλία της Σκύρου και να φτιάξουν το δικό τους ψηφιδωτό εμπνευσμένοι από τα ξωκλήσια, που βρίσκονται διάσπαρτα στο νησί.
Επιπρόσθετα οι διδασκόμενοι μπορούν να διαβάσουν βιβλία, που σχετίζονται με το θέμα του σεναρίου, στα πλαίσια της Φιλαναγνωσίας. Προτείνονται βιβλία όπως: «Το Αλογάκι» της Aliki Steen, «Τα Ελληνάκια» της Ευγενίας Φακίνου, «Ο αιχμάλωτος του πύργου» της Κίρα Σίνου.
Το συγκεκριμένο σενάριο δύναται να το επεξεργαστεί κάποιος, αφού αλλάξει τα στοιχεία, που αναφέρονται στο τοπικό περιεχόμενο της Σκύρου, προσαρμόζοντάς το κατάλληλα σε άλλο τοπικό περιεχόμενο.     
Οι παραπάνω δραστηριότητες συμβάλλουν στη διεύρυνση των διδακτικών στόχων του σεναρίου και επιστρατεύουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών.


                                                 Βιβλιογραφία
1.    Σκύρος”, Υπουργείο Πολιτισμού Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 1997
2.    Φαλτάιτς Μ., “Σκυριανή ξυλοτεχνία”, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1973
3.    Ζαχαράκη Όλγα, “Σκύρος, Διατροφή και Παράδοση”, Ευβοϊκές Εκδόσεις Κίνητρο Ε. Καλέμη, Α΄ Έκδοση, Αθήνα, 2009
4.    Σύλλογος Σκυριανών, Ημερολόγιο 1997
5.    “Σκύρος, Ιστορία- Λαογραφία- Λαϊκή Τέχνη- Περιήγηση”, τουριστικός οδηγός, έκδοση συλλόγου Σκυριανών
6.    Στουρνάρα Ν., Σκύρος
7.    Καλέμη Αλ., “Σκύρος, Η Ξεχωριστή Καλλονή του Αιγαίου”, Ευβοϊκές εκδόσεις κίνητρο, Αθήνα, 2007
8.    Φαλτάιτς Αν., Τα σκυριανά τσεμπεράκια”, έκδοση του περιοδικού «συλλογές» σε συνεργασία με το Μουσείο Φαλτάιτς, Αθήνα, 1998
9.    Δεσύλλα Ν., “Σποράδες, Στα Κύματα του Αιγαίου”, εκδόσεις σύνολο, Αθήνα, 1998
10. Πέρδικα Ν., “Σκύρος, Μνημεία του λόγου του λαού”, τόμος Β΄, Αετός Α.Ε., Αθήνα, 1943
11. Ξανθούλη Ναπ., “Σκύρος, Γεωγραφία- Μυθολογία- Ιστορία- Αρχαιότητες- Περίπλους- Λαϊκή Τέχνη, Εκδοτική Παραγωγή «Επτάλοφος ΑΒΕΕ», Αθήνα, 1992
12. Παπαεμμανουήλ Γ., “Σκυριανά Δεκαπεντασύλλαβα”, τόμος δεύτερος, Αθήνα, 1961
13. “Σκύρος- Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική”, εκδοτικός οίκος «ΜΕΛΙΣΣΑ», Αθήνα, 2010
14. Κορρέ- Ζωγράφου Κ., “Άνθρωποι και Παραδοσιακά Επαγγέλματα στο Αιγαίο 3”, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα, 2010
15. Παπακωνσταντίνου Κ., “Σκύρος Αρμονίες”, δεύτερη έκδοση, εκδόσεις ΟΙΤΥΛΟ, Αθήνα, 2003
16. “Σκυριανό αλογάκι Δράσεις για την Διάσωση του Σκυριανού Αλόγου στην Περιοχή του όρους Κόχυλα”, Ευβοϊκές Εκδόσεις Κίνητρο
17. Steen Aliki, “Το Αλογάκι Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους”, εκδόσεις Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2009
18. Ματσαγγούρα Η., “Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση”, εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα, 2000
19. “Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού”, Βιβλίο Δασκάλου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2006
20. “Ιστορία Γ΄ Δημοτικού”, Βιβλίο Δασκάλου, ΙΤΥΕ         


   
                                                                     Δικτυογραφία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου