Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΔΙΡΦΥ

      Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

v Δάσκαλος – Δημιουργός : Κούκης Δημήτρης
v   Γνωστική περιοχή: Το παρακάτω σενάριο έχει σχέση άμεση με την 1η ενότητα της Γλώσσας Ε΄ τάξης << Ο φίλος μας το δάσος >>,
έχει δε, μεγάλη συνάφεια με το Αναλυτικό Πρόγραμμα .

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
v Μέσα και πολυμέσα: ο η/υ είναι ένα πανίσχυρο  μέσο και τρομακτικά αποτελεσματικό στην εξέλιξη των γνώσεων και ακόμα περισσότερο στην αποτελεσματικότητα των μαθησιακών δραστηριοτήτων του μαθητή πάντα μέσα από ένα κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό λογισμικό .Η χρήση του ενισχύει την διαδικασία μάθησης σε πολλούς τομείς ,κάθε φορά και σε διαφορετικό και τον βάζει σε μια διαδικασία να υλοποιεί εποικοδομητικά δράσεις και δραστηριότητες έχοντας τις περισσότερες φορές θετικά αποτελέσματα. Μέσω αυτού και με παράλληλη χρησιμοποίηση ιστοσελίδων , ιστότοπων,  ψηφιακής βιβλιοθήκης, της επεξεργασίας κειμένου, εικόνας, ήχου εργαλείων web, της διαδραστικότητας  και οργανωμένων δομικά εκπαιδευτικών υλικών.

 

 Στο σενάριό μας ειδικότερα καινοτομούμε :

§  Με τη βοήθεια του Power Point παρουσιάζονται εύκολα γρήγορα και εντυπωσιακά όλα τα κείμενα, που δημιουργήθηκαν για την συγκεκριμένη ενότητα, φωτογραφίες, φύλλα εργασίας, διαδικτυακές πληροφορίες με διαφορετικές διαφάνειες κάθε φορά και έτσι με μεγαλύτερη πλαστικότητα αξιοποιείται μαθησιακή διαδικασία.
                                                        
§  Τα ηχητικά μέσα που διαθέτουμε στο σχολείο μας δίνουν ένα ακόμα πιο έντονη έλξη για το γνωστικό αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε.
                         

§  Το Microsoft Office Word με τον επεξεργαστή κειμένου σε όλα τα επίπεδα και τις μορφοποιήσεις δημιουργούν μια ευχάριστη νότα στο εγχείρημα της μαθησιακής διαδικασίας αφού χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του βλέπουν στη πράξη ,άμεσα ,τα αποτελέσματα της δουλειάς τους ικανοποιημένοι κάθε φορά και πιο πολύ .

§  Ο προτζέκτορας είναι ένα πολύ βασικό   εργαλείο- μέσον που δίνει ιδιαίτερα  εμφαντικά έναν άλλον τόνο στο σενάριο και τις επιμέρους δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές.
                                    
§  Το ίντερνετ ,οι μηχανές αναζήτησης σε συνεργασία με τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και λεξικά έχουν αποτελεσματικότητα και γρήγορη επεξεργασία λέξεων και φράσεων με αμεσότητα στη εξελικτική αναζήτηση της πληροφορίας.
                  

·        Bασικό  εργαλείο που θα βοηθήσει στην κατανόηση και εμπέδωση της αποτύπωσης ιδεών ,σκέψεων και συναισθημάτων είναι το λογισμικό των ιδεοκατασκευών, λογισμικό που είναι σχετικά εύχρηστο στην ηλικία των 11 ετών , πολύ δημιουργικό και αποτελεσματικό,  πολύ περισσότερο στην περιγραφή προσώπων και περιοχών.


*    Σε όλη τη διαδικασία του σεναρίου είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να δουλέψουν σε ομάδες: 2 μαθητών
                                                                 4 μαθητών
                                                                 6 μαθητών, αφού εντελώς τυχαία οι μαθητές συνολικά στην Ε΄ τάξη είναι 24,ορίζοντας πάντα ο δάσκαλος να είναι περίπου ίδιου επιπέδου οι ομάδες, καθότι η κοινωνικογνωστική διαδικασία θα βαλλόταν αρκετά ως πολύ, αν υπήρχε ανομοιομέρεια γνώσεων και εμπειριών μεταξύ τους καθώς η ευγενής άμιλλα θα ήταν ανύπαρκτη άρα και τα αποτελέσματα μετά από την αξιολόγηση λιγοστά και ίσως χωρίς  ουσία, τουλάχιστον όσο θα επιθυμούσε.
*    Επιλέγεται απαραίτητα τουλάχιστον ένας μαθητής από κάθε ομάδα που θα έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις με Διαδίκτυο και να μπορεί να χειρίζεται τον η/υ και κάποια προγράμματα και εργαλεία ώστε να μπορεί σαν <γραμματειακός > εκπρόσωπος της να δείξει στον προτζέκτορα τις εργασίες της όπου και όταν χρειαστεί, αφού θα γίνουν πιθανώς παρουσιάσεις και τυχόν διορθώσεις.
*    Το σενάριο θα πραγματοποιηθεί σε 12 ώρες διδακτικές εκ των οποίων οι 9 θα γίνουν εντός του σχολείου ενώ οι 3 θα ολοκληρωθούν εκτός τάξης και σχολείου αφού θα πρέπει να βγούμε στο βουνό μας στη Δίρφυ και να έχουμε μια άμεση επαφή με τη φύση, το δάσος μας, με κάποια ζώα, έντομα, πουλιά και γενικά με την πανίδα και χλωρίδα του βουνού μας.
*    Χρησιμοποιώντας το word, το excel,το Ιnspiration μαζί με το ηλεκτρονικό λεξικό και την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια θα δώσει την ανάλογη αυτοπεποίθηση και ενδιαφέρον στα παιδιά να δημιουργήσουν, να αυτοσχεδιάσουν, να απεγκλωβιστούν από τετριμμένες  μονότονες εργασίες που τις βλέπουν συνέχεια χωρίς ανυπομονησία και δίψα, χάνοντας έτσι την χαρά της δημιουργικής μάθησης.


v          ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  
Ø Ένα από τα βασικότερα θέματα που προκύπτει αρχικά είναι το γεγονός ότι τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας των 11 ετών δεν είναι τόσο εξοικειωμένα με την τεχνολογία και με το ίντερνετ, πολύ δε περισσότερο δεν ξέρουν πράγματα γύρω από διάφορα λογισμικά, πώς τα χρησιμοποιούμε και τι δουλειά κάνουν τα εργαλεία που διαθέτουμε μέσα από αυτά καθοδήγηση και η στήριξη λοιπόν του μαθητή από τον δάσκαλο ώστε να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή θα του δείξει τα σωστά βήματα και τα κατάλληλα  ψηφιακά εργαλεία καθώς και το πώς θα τα αξιοποιήσει είναι κάτι πολύ καθοριστικό στην όλη συνέχεια και περάτωση του σεναρίου με επιτυχία και τα περισσότερα δυνατά θετικά αποτελέσματα απόκτησης γνώσης και γνωστικής διεργασίας.
Ø Με  την αφήγηση του κειμένου της ενότητας <Ο φίλος μας το δάσος > και μόνο, είναι πολύ δύσκολο  αρχικά, χωρίς την παρέμβαση του δασκάλου , τα παιδιά να καταλάβουν πώς θα κινηθούμε στο συγκεκριμένο μάθημα.
Ø Τα φύλλα εργασίας ίσως κάποιες φορές να έχουν βαθμό δυσκολίας για συγκεκριμένους μαθητές μέτριου επιπέδου, κάτι που ο δάσκαλος πρέπει να έχει προβλέψει και να έχει  ετοιμαστεί για να τους βοηθήσει  με τέτοιο τρόπο που να μην τους κάνει να νιώσουν υποδεέστεροι από τους συμμαθητές τους , τουλάχιστον σε ότι αφορά τον χειρισμό του η/υ στα στοιχειώδη μέρη του.

Ø Υπαρκτά και δεδομένα είναι τα προβλήματα που προκύπτουν στην κλίση και εμβάθυνση των παρελθοντικών χρόνων, στην αρχή τουλάχιστον και τον διαχωρισμό τους η τη διαφορά τους. Γι¨ αυτό το λόγο μάλιστα θα γίνει εμπέδωση με αρκετές ασκήσεις που θα δοθούν στα φύλλα αξιολόγησης.

Ø Επίσης διδακτικό πρόβλημα δημιουργεί και η υιοθέτηση των χρονικών επιρρημάτων, αφού είναι αναγκαία για την αφήγηση και τη γραπτή απόδοση  προσωπικών ιστοριών και εμπειριών των μαθητών.   


         ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ü Ο δάσκαλος απευθύνεται για το συγκεκριμένο σενάριο στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κονιστρών, του δυναμικού των 24 μαθητών.
ü Οι μαθητές θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά, σε ομάδες των 6 ατόμων έχοντας τουλάχιστον έναν φορητό υπολογιστή η κάθε μια και θα χρησιμοποιήσουμε τον προτζέκτορα μαζί με το πανί προβολής με 2 ενισχυμένα ηχεία για καλύτερη παραγωγή ήχου στα τμήματα της διδασκαλίας όπου θα κρίνεται απαραίτητο να δοθεί έμφαση και περισσότερη ζωντάνια στα δρώμενα.
ü Απαραίτητα είναι όλα τα εργαλεία και διάφορα υλικά που διαθέτει το σχολείο για την πληρέστερη και σφαιρικότερη εμπέδωση-πραγματοποίηση του διδακτικού σεναρίου :
·        η/υ
·        εκτυπωτής
·        πανί  προβολής(180Χ240)
·        προτζέκτορας
·        διάφορα λογισμικά(word, Excel ,power point, Wikipedia ,ιδεοκατασκευές ,inspiration κ.ά.)
·        γραφικά υλικά(μαρκαδόροι ,συρραπτικά)
·        διαδικτυακή σύνδεση
ü O χώρος υλοποίησης του σεναρίου θα είναι η αίθουσα εποπτικών μέσων και υπολογιστών του σχολείου, το ίδιο το δάσος σε διάφορες τοποθεσίες όπου θα μεταβούμε με τα πόδια η με τα ποδήλατα καθώς και σε ένα παλιό εργοστάσιο κατασκευής παλετών με ξυλεία από το Ανδρονιάνικο δάσος της Δίρφυς.
ü Οι ομάδες όσο αφορά την σύνθεσή τους είναι άκρως αναγκαίο να μην έχουν ομοιομέρεια στο επίπεδο των μαθητών ώστε να είναι περίπου ίδιου γνωστικού επιπέδου και έτσι να διασφαλίζεται η αλληλοβοήθεια, η συνεργασία, η βοήθεια και η αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα, με παράλληλη ευκαιρία καινούριων διαπροσωπικών σχέσεων και φιλιών ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες, αφού  είναι δεδομένο ότι οι ομάδες κατά τη δημιουργία τους θα είναι μεικτές(αγόρια και κορίτσια).
ü Ο καλύτερος μαθητής αναλαμβάνει να είναι ο χειριστής του η/υ και θα συντονίζει την συζήτηση μέσα στην ομάδα, όχι απαραίτητα πάντα και με την βοήθεια των άλλων θα προσπαθεί να ερμηνεύει και να επεξηγεί σε κάποιον πιο
ü αδύνατο πιθανές δυσκολίες που συναντούν, παρακινώντας και εμψυχώνοντάς τους .Αν υπάρχουν  περισσότεροι από ένας καλοί μαθητές στην ομάδα, κανονίζουν μόνοι τους εκ περιτροπής και εναλλάξ τον χειρισμό και συγχρονισμό των ενεργειών τους . 
ü Η ισοτιμία μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας είναι απαρέγκλιτο κομμάτι της εσωτερικής της σύνθεσης για να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή της και η γενικότερη αποτελεσματικότητά της και έτσι <αλληλοεξαρτώμενο> το ένα μέλος από το άλλο να προχωρούν όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά στην επίτευξη των διδακτικών στόχων.
o   Προστιθέμενη αξία σεναρίου: Μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία να δούμε με τα παιδιά και να ανακαλύψουν μόνα τους τη τεράστια διαφορά μεταξύ του δικού μας δάσους με άλλα ανά τον κόσμο όπως τα δάση στις βόρειες χώρες η, ακόμα περισσότερο στις τροπικές περιοχές όπου είναι εντελώς διαφορετικές οι κλιματικές συνθήκες, κάτι που θα το υιοθετήσουν σφαιρικά μέσα από κάποια  βίντεο μέσα από το διαδίκτυο και όχι μόνο.
o   Εκτός αυτού εμπεδώνεται στην πράξη η διαφορά στα δάση ανά τον κόσμο και στο επίπεδο των ζώων που σουν μέσα σε αυτά και στο επίπεδο των φυτών-δέντρων και έτσι δίνεται η ευκαιρία για μια ιδιαίτερη έμφαση και διαφορετικότητα της χλωρίδας και της πανίδας τους, κάτι που εντυπώνεται στις γνώσεις τους και  κάνει όλη την τάξη ,ανεξαρτήτως ομάδας, να δένει  συνειρμικά τον τίτλο του σεναρίου και να επανέρχεται σε αυτόν ξανά και ξανά.
o   Μπαίνει στη ρότα σκέψης ο κάθε μαθητής να ανακαλύψει μέσα από το σχολείο και όχι μόνος του , αλλά μέσα στο κοινωνικοσυνεργατικό πλαίσιο της ομάδας τι κρύβεται βαθύτερα στο δάσος που βλέπει κάθε μέρα ξυπνώντας από το δωμάτιό του καλημερίζοντάς τον .
o   Συνδέει άμεσα την εικόνα αυτή την τόσο καθημερινή, αλλά συνάμα τόσο βαθιά και σημαντική με τη ζωή του,  τη ζωή των δικών του ανθρώπων και προσώπων που αγαπάει και συναναστρέφεται και σηματοδοτείται με τον τρόπο αυτό η πορεία του άρρηκτα δεμένη με τον τόπο του, με το χωριό του , με την γειτονιά του.
o   Ευαισθητοποιείται μέρα με την μέρα όλο και περισσότερο στην προστασία αυτής της ομορφιάς που βλέπει καθημερινά από διάφορα σημεία του τόπου του, ευρύτερα και γίνεται επικεντρωμένα, ενεργός προστάτης-φρουρός αυτού του κάλλους με την απλή διαφορετικότητα του ότι είναι δικό του και μοναδικό.
o   Με όποιο τρόπο ξέρει η ανακαλύψει γίνεται από μόνος του μια αγκαλιά προστασίας χλωρίδας και πανίδας αφού συνειδητοποιεί πολύ γρήγορα ότι αν ότι  αφορά το δάσος της Δίρφυς είναι συνισταμένη της ζωής του.
o   Οδηγώ τους μαθητές μου στο να ενσωματώσουν στη μαθησιακή διαδικασία τα εκπαιδευτικά λογισμικά που είναι κατάλληλα για την ηλικία τους , καθοδηγώντας τους σε αυτά, με χαρακτηριστικά εξάσκησης και πρακτικής ηλεκτρονικού βιβλίου και πολυμέσων , ενώ παράλληλα κουβαλούν και στοιχεία αλληλεπίδρασης μέσω προσομοιώσεων, μοντελοποιήσεων και εννοιολογικών χαρτογραφήσεων και έτσι δημιουργούν ιδανικά περιβάλλοντα διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης, αφού θεωρούνται πλέον αναπόσπαστα τμήματα από τις θεωρίες και τις πρακτικές αξιολόγησής τους.
o   Παράλληλα με την προσέγγιση και υιοθέτηση τους από τους μαθητές τους περιορίζεται αυτόματα μέσα τους η κακή συνήθεια ,που γίνεται όλο και περισσότερο βραχνάς σήμερα , της ενασχόλησής τους με άχρηστα και , αρκετές φορές, επιβλαβή ηλεκτρονικά παιχνίδια που δεν έχουν τίποτα εποικοδομητικό και εκπαιδευτικό στο περιεχόμενό τους και ,εκτός των άλλων σωματικών δυσλειτουργιών που προκαλούν, οδηγούν τους μικρούς μαθητές σε ονειρικές φαντασιωτικές περιπλανήσεις με απρόβλεπτα αποτελέσματα, τις  περισσότερες φορές.
o   Παίρνει πρωτοβουλίες ο κάθε μαθητής να αναπτύξει δεξιότητες όπως της μαγειρικής και να αρχίσει να νιώθει ικανός να φροντίσει, να ταΐσει , τον εαυτό του και να νιώσει υπεύθυνος για τον εαυτό του με επόμενο βήμα ,την φροντίδα και κάποιου οικείου προσώπου ή και όλης της οικογένειάς του ,αν χρειαστεί, παρά το μικρό της ηλικίας του.


ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

v Πρωταρχικός σκοπός είναι να δημιουργήσω αυθόρμητη και ενεργητική κουβέντα ανάμεσα στους μαθητές με επόπτη εμένα και να καθοδηγώ μόνο και αν χρειάζεται απλά και διακριτικά έτσι ώστε να μην ξεφύγει πολύ και για πολλά η συζήτηση και να μπορέσουν να αναπτύξουν δεξιότητες γνωστικές και να εκφράσουν δημιουργικά όλες τις σκέψεις και απόψεις με αυτοπεποίθηση και  κριτική μέσα από την μαθησιακή διαδικασία.
Να κατανοήσει με τον γραπτό και προφορικό λόγο την διαφορά των παρελθοντικών, μελλοντικών χρόνων με το παρόν και να χειρίζεται με επιδεξιότητα τα ρήματα και τους ρηματικούς τύπους
 Δεύτερος αλλά, επίσης ,βασικός σκοπός του σεναρίου μας είναι , μέσα και από την διδακτική ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας και όχι μόνο, να εκπαιδεύσει τους μαθητές διδακτικά στον προφορικό και γραπτό λόγο μέσα από ένα αντικείμενο διδασκαλίας πολύ απτό και φιλικό παίρνοντας πρωτοβουλίες να το διευρύνουν και να το επεκτείνουν σε χώρους με μεγάλη ποικιλία και διαφορετικότητα. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές στοχεύουν γνωστικά στα εξής:   
 
                    ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

*    ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
Ø Μαθαίνουν να καταλαβαίνουν και να διαπραγματεύονται τους όρους του σεναρίου και να τους παίζουν γλωσσικά.
Ø Χρησιμοποιούν την αφήγηση και λύνεται η γλώσσα τους εφόσον το θέμα είναι τόσο κοντά τους και το βιώνουν η το βλέπουν σχεδόν καθημερινά.
Ø Ενισχύουν την γραπτή διαδικασία του λόγου και μέσα από την εμπειρία τους και τα εργαλεία τους την κάνουν πιο πλούσια και πολύπλευρη ώστε διαβάζοντας αργότερα αυτό που έγραψαν να αυτοενισχύονται και να ικανοποιούνται.(Φ.Ε 1 &7)
Ø Επιτυγχάνουν την καλυτέρευση της ορθογραφίας και της βελτίωσης του λεξιλογίου τους.(Φ.Ε 1 ,Φ.Ε. 2 &Φ.Ε 7)
Ø Επιλέγουν και κατατάσσουν σωστά τις πληροφορίες που συλλέγουν, τις σταχυολογούν και τις καταθέτουν με κριτήριο πάντα την σημαντικότητά τους.(Φ.Ε 8)
Ø Κατανοούν , χρησιμοποιούν και εξοικειώνονται με τις χρονικές προτάσεις με τη βοήθεια  συνδέσμων , επιρρημάτων και φράσεων  τις αποκωδικοποιούν επαρκώς για το γνωστικό τους επίπεδο.(Φ.Ε.3,Φ.Ε.4 &Φ.Ε.6)
Ø Παίζουν με την εναλλαγή των χρόνων του Ενεστώτα, Παρατατικού και Αορίστου βλέποντας την μεγάλη διαφορά τους και το πόσο μπορεί να δώσουν ένταση και έμφαση στον λόγο τους.( Φ.Ε.5 & Φ.Ε.6)
Ø Καλλιεργούν  και ανατάσσουν την κριτική τους σκέψη και την τάση δημιουργίας ατομικά και ομαδικά και κοινωνικογνωστικά προσαρμόζονται και δραστηριοποιούνται ανάλογα.( Φ.Ε.9 & Φ.Ε.10)
Ø  
*    ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:(δεξιοτήτων και στάσεων)

§  Βελτιώνονται στην χρησιμοποίηση της χρήσης του διαδικτύου, του η/υ και ακόμα περισσότερο των εργαλείων που έχει στη διάθεσή του ο κάθε μαθητής η κάθε ομάδα για την επίτευξη των διδακτικών στόχων. .( Φ.Ε.11)
§  Καταλαβαίνουν σχετικά αρκετά το ενδιαφέρον των εργασιών και τη σπουδαιότητα των λογισμικών που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το σενάριό μας πολύπλευρο και  δυναμικό. .( Φ.Ε.6 & Φ.Ε.11)
§  Συνεργάζονται , επικοινωνούν , ανταλλάσουν  ιδέες και απόψεις, συνομιλούν και αλληλοβοηθούνται, σχολιάζουν κριτικά και υπεύθυνα τα δεδομένα που συλλέγουν.
§  Δημοκρατικά και ελεύθερα χωρίς εριστικότητα και ειρωνεία εκφράζονται μεταξύ τους σεβόμενοι πάντα τις απόψεις και των αδύναμων μαθητών, συνέχεια  κάτω από την επίβλεψη μου.
§  Αξιολογούν ,κρίνουν και επιλέγουν η απορρίπτουν κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει και αυτοαξιολογούνται σε κάθε τους βήμα. (Φ.Ε10)
§  Γίνονται πιο υπεύθυνοι και αναλυτικοί στον λόγο τους, επικροτούν κάθε πρωτότυπη ιδέα ή πρωτοβουλία, από όπου  και να προέρχεται αυτή, επιβραβεύουν τις πρωτότυπες σκέψεις-ιδέες και έτσι ικανοποιούνται ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους ώστε να αντλούν δύναμη για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες(Φ.Ε.2)
§  Αναλύουν τα δεδομένα που λαμβάνουν και αναπτύσσουν την ικανότητα κεντρικών σημείων, κάνοντας περιλήψεις γραπτά η προφορικά εμμένοντας έτσι στο <δια ταύτα> της ενότητας που διαπραγματεύονται. .( Φ.Ε.2)

v στα κείμενα μεταφέροντάς τα ανάλογα με αυτό που ζητάει η άσκηση προσέχοντας πάντα τη διαφορά του Αόριστου με τον Παρατατικό και του Μέλλοντα στιγμιαίου από τον Εξακολουθητικό και τον Συντελεσμένο. .( Φ.Ε.3)


ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σχέδιο (Ι N S P I R A T I O N )1η διδακτική ώρα
Ø Η αφόρμηση γίνεται με έναν τρόπο για τους μαθητές ασυνήθιστο, αφού έχω φροντίσει να έχω φτιάξει λουκουμάδες και αφού πάρει ο καθένας στο πλαστικό πιάτο μερικούς τους προσθέτω μέλι από τα έλατα της Δίρφυς μας, του βουνού μας. Γεμάτοι έκπληξη και χαμόγελο για το ξαφνικό κέρασμα, αναρωτιούνται μεταξύ τους και αφού τους απολαύσουν τους αναφέρω ότι το συγκεκριμένο μέλι έχει μαζευτεί από τις μέλισσες στο βουνό μας και πιο συγκεκριμένα, από τα έλατα της Δίρφυς (αισθητηριoκινητικός στόχος).Για τα επόμενα δέκα λεπτά τους εξηγώ πώς η μέλισσα και πότε συλλέγει το μέλι από τα έλατα.
Προβάλλεται  ένα power point με εικόνες  διάφορες του δάσους μας με κάποιες πληροφορίες και γενικός  σχολιασμός κάθε σελίδας και αμέσως μετά από ένα δεκάλεπτο κουβέντας με ανταπαντήσεις και απορίες τους δίνεται ατομικά το 1ο Φύλλο Εργασίας  .Πάντα οι εικόνες δημιουργούν ένα εξαιρετικό ερέθισμα εντυπώσεων, σχολίων και εναλλαγής συναισθημάτων.
 

2η διδακτική ώρα:
Ø Αφηγούμαι  την ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας <Ο φίλος μου το δάσος> αργά και με χρώμα φωνής .Η αφήγηση γίνεται δύο φορές και τη δεύτερη φορά ερωτώ για τυχόν άγνωστες λέξεις. Αν βρεθούν κάποιες τις αναζητεί ο κάθε μαθητής στο λεξιλόγιο του Διαδικτύου .Τους δίνεται αμέσως μετά το 2ο Φύλλο Εργασίας στο οποίο  δουλεύουν ατομικά και με διαθέσιμο χρόνο 15 λεπτών .¨Όσα παιδιά διαθέτουν λάπτοπ το κάνουν σε έγγραφο word όπως θα τους καθοδηγήσω ενώ τα υπόλοιπα σε εκτυπωμένο Φύλλο Εργασίας 2.
Ø Μεταδιδακτικό σχόλιο: Με τη κατάκτηση της κατανόησης της ενότητας ο μαθητής σε όλη τη διαδικασία εξασκείται και βελτιώνεται νοηματικά και γνωστικά  ενώ  είναι και πολύ σημαντική η διαλογική διαδικασία στην οποία μπαίνουν οι μαθητές, διαφοροποιημένα, ανάλογα  με τον χαρακτήρα τους κάνοντας  ερωτήσεις ο ένας στον άλλον (πότε, πού, γιατί, πόσο καιρό, τι πλάσματα ζούσαν εκεί, υπήρχε κάποιος πρωταγωνιστής ,κ .λ. π ).Αυτονόητο είναι ότι είμαι επόπτης, καθοδηγητής  και προσπαθώ να κατευθύνω τον διάλογο πριν την γραπτή εργασία στα νοήματα και τις έννοιες της ενότητας προσθετικά με τις φωτογραφίες του power point.   
 3η διδακτική ώρα:
Ø Την 3η διδακτική ώρα θα προχωρήσουμε στην εμπέδωση των χρόνων επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά την διαφορά τους και εντοπίζουμε την αναγκαιότητά τους προκειμένου να μιλήσουμε η να περιγράψουμε γεγονότα και καταστάσεις μέσα στο χρόνο. Ξεκινάμε πρώτα προφορικά και λέω ρήματα τυχαία και κοιτάζοντας διάφορους μαθητές τους καλώ να μου απαντούν στους  συγκεκριμένους χρόνους που ζητώ, πάντα όμως στο ίδιο πρόσωπο. Μπαίνουμε στο εκπαιδευτικό λογισμικό της Γλώσσας Ε΄& ΣΤ΄ και στην ενότητα της Κωπαΐδας συμπληρώνει η 1η ομάδα  τα ρήματα στους σωστούς χρόνους ,αφού έχουν πρώτα χωριστεί σε  6 ομάδες των 4 μαθητών  με ένα .
Ø Σε 5΄περίπου θα ολοκληρωθεί η άσκηση και ένας μαθητής της ομάδας διαβάζει αργά ώστε να διαπιστώσουν όλοι ότι το νόημα που απορρέει είναι σωστό.
Ø Όλες οι ομάδες τώρα στο 3ο Φύλλο Εργασίας ξεκινούν και το συμπληρώνουν ως εξής.1η ομάδα… στον  Ενεστώτα.
                                             2η ομάδα… στον Παρατατικό
                                      3η ομάδα..στον Αόριστο
                                      4η ομάδα..στον Παρακείμενο
                                      5η ομάδα..στον Στιγμιαίο Μέλλοντα
               6η ομάδα..στον Εξακολουθ. Μέλλοντα

4η  &  5η  διδακτική ώρα:
v Αρχίζοντας η 4η διδακτική ώρα προβάλλω ένα βίντεο 4΄ ,στον προτζέκτορα , που αναφέρεται στα τροπικά δάση, κυρίως στα φυτά που ζουν εκεί με ορισμένα  αξιοπερίεργα πλάσματα που προσπαθούν να επιβιώσουν. Μετά την προβολή , αφήνω τους μαθητές ελεύθερους ερωτήσεων περιμένοντας να αντιδράσουν. Δεν άργησαν να μιλάνε μεταξύ τους για αυτά που είδαν και να τα σχολιάζουν, άλλοτε με θαυμασμό , άλλοτε με απέχθεια, άλλοτε με έκπληξη.
v Αμέσως μετά  συνεχίζεται η προβολή ενός άλλου βίντεο 5΄με κάποιο σπάνιο περιστατικό με ένα ζώο της ζούγκλας. Ολοκληρώνοντας τις προβολές ,ακούω σχόλια για ότι είδαν ,μέχρι που ρωτώ την σχέση που είχαν με τη Δίρφυ μας. Τότε αρχίζουν και κατανοούν οι μαθητές τη διαφορετικότητα του Δάσους μας με τα τροπικά δάση. Η κουβέντα ανοίγει πολύ πάνω στο θέμα και τα συναισθήματα είναι τόσα πολλά και ποικιλόχρωμα που γεμίζει όλη η 4η  διδακτική ώρα. Στο τέλος δε κάνω μια αναφορά στα χρονικά επιρρήματα(τώρα, πριν, .ύστερα  κ. λ. π. ),στις χρονικές φράσεις(από καιρό, πριν λίγο, κατά το μεσημέρι κ. λ. π. ) και στις χρονικές προτάσεις(αφού πήγα, με το που θα φτάσω κ. λ. π. ) με μερικά παραδείγματα προφορικά από τους μαθητές με προτάσεις συναφείς με χλωρίδα και πανίδα σε γενικότερο πλαίσιο.
v Τους δίνεται το Φύλλο Εργασίας 4  και δουλεύουν ατομικά ενώ σε ανύποπτο χρόνο ξαναπροβάλλω τα βιντεάκια καθώς εργάζονται.
Μεταδιδακτικό  σχόλιο: Βασικός στόχος της γραπτής εργασίας θεωρώ ότι είναι το γεφύρωμα και η αλληλεξάρτηση του χρόνου μέσα από αυτά που είδαν με λέξεις-φράσεις κλειδιά που σε κάνουν να μεταφέρεσαι χρονικά, κάτι αρκετά δύσκολο σε αυτή την ηλικία των μαθητών. Η παρουσίαση επίσης των φύλλων από τους μαθητές τους οδηγεί με συγκροτημένα βήματα στο να αξιολογούν και να κρίνουν τα γραφόμενα των άλλων συμμαθητών τους σε σχέση με τα δικά τους ,να επικροτούν και να επιβραβεύουν τα πιο ασυνήθιστα και πρωτότυπα κρίνοντας πάντα με γνώμονα το λεξιλόγιο, τις καλολογικές λέξεις, τις σπάνιες φράσεις και ρήματα. Αποτρέπω οποιαδήποτε προσπάθεια κακής κριτικής με χαρακτηρισμούς ή κάτι παρεμφερές και καθοδηγώ τον ,τυχόντα , αρνητικό αξιολογητή-μαθητή να εκφραστεί κόσμια  και με ευγένεια ώστε να ανατροφοδοτείται και να αυτοεξελίσσεται  ο καθένας εποικοδομητικά.

  6η διδακτική ώρα:
 Στην 6η διδακτική ώρα ανοίγω το εκπαιδευτικό λογισμικό της Γλώσσας και δείχνω στους μαθητές πάνω στο πανί την ενότητα <Ο κύριος Λάζαρος>. Δουλεύοντας κατά ομάδες των 4 πάλι προσπαθούν να βάλουν στη σωστή σειρά τις προτάσεις ώστε να βγαίνει σωστό νόημα. Μετά από 8΄,λόγω του ότι δεν είναι και εύκολο, το παρουσιάζει η 2η Ομάδα και τους δίνω το 5ο Φύλλο Εργασίας. Κατόπιν  ανοίγουμε την κύρια ενότητα της Γλώσσας μας <η φίλης μας η θάλασσα> και αφηγούμαι  με απλά λόγια την ενότητα βάζοντας λίγο μυστήριο και εντύπωση για κάτι το εξαιρετικό και σπάνιο από κάθε πλευρά. Αμέσως μετά τους το διαβάζει αργά ένας μαθητής , με θεατρικό στόμφο από την δ΄ ομάδα. Τους δίνω  το 7ο Φύλλο Εργασίας .
Μεταδιδακτικό σχόλιο:  Θεωρώ πολύ σημαντικό να επιλέγονται κατά την μαθησιακή διαδικασία κάποιοι μαθητές από τις ομάδες με τη σειρά, ή και όχι αναγκαστικά, ώστε να μην ξεχνούν οι μαθητές ότι εκτός από ατομικά δουλεύουν και ομαδοσυνεργατικά και έτσι  σε κάποιες εργασίες να έχουν στο μυαλό τους το <ένας για όλους και όλοι για έναν>, κάτι που ενισχύει την αλληλεπίδραση και την σύσφιξη των σχέσεών τους για την περαιτέρω εξελικτική  πορεία τους.

Μεταδιδακτικό σχόλιο: Στόχος της 6ης διδακτικής ώρας είναι όχι μόνο να βάλουν σωστά  τις προτάσεις ώστε να δένουν νοηματικά, αλλά και με τις λέξεις κλειδιά που υπάρχουν να μπουν στον χωροχρόνο και να προβληματιστούν στην χρήση και των χρόνων – εγκλίσεων - πρόσωπων  των ρημάτων, κάτι που αν δεν κατακτήσουν  θα δημιουργείται δυσνοησία  και η διαδικασία μάθησης θα οπισθοχωρεί με παράλληλο πάγωμα και αναστολή γραμματικής προόδου και της εννοιολογικής βελτίωσης.
Μεταδιδακτικό σχόλιο :Η σημασία του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού είναι καθοριστική και μπορεί να αποδειχτεί επωφελής στη σχέση του μαθητή με τον η/υ.Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της μάθησής του μπορούν να θεωρηθούν γνωστικά εργαλεία, καθώς σχετίζονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης ,αναζήτησης πληροφοριών, μοντελοποίησης, αλληλοβοήθειας και μετάγνωσης.

7η διδακτική ώρα:
Ξεκινάω την ώρα αυτή με ένα power point από φωτογραφίες πιο πολύ και μικρούς τίτλους στο κομμάτι των νερών της Δίρφυς και πιο ειδικά στον Μανικιάτη ποταμό που διασχίζει την περιοχή μας. Στη συνέχεια μέσα από τον Explorer μπαίνουμε στην Ανδρονιάνοι Κολέθρα και δια βάζει ένας μαθητής από την Γ΄ ομάδα το κείμενο που έχει γράψει ένας περιηγητής που πέρασε από εκεί. Τους δίνω το 6ο Φύλλο Εργασίας  που είναι φτιαγμένο με το λογισμικό Hot Potatoes .
Μεταδιδακτικό σχόλιο: επιμένω πολύ στις εικόνες μέσω διαφόρων εργαλείων αφού οι εικόνες είναι σημαντικό βοήθημα για την μάθηση γιατί οι πληροφορίες που εγγράφονται στον εγκέφαλο με τη μορφή εικόνων ανακαλούνται αργότερα πιο εύκολα από τις πληροφορίες που έχουν εγγραφεί με τη μορφή λέξεων, εννοιών, δηλαδή με τη μορφή αφηρημένων εγγραφών και οι οπτικές παραστάσεις προσελκύουν περισσότερο την προσοχή από ότι οι λεκτικές και αφομοιώνονται ευκολότερα.


8η & 9η διδακτική ώρα:
Ξεκινάμε με τις τσάντες μας στον ώμο μια περιπατητική διαδρομή των 3 χιλιομέτρων προς την Δίρφυ από το Κάδι ανεβαίνοντας τους πρόποδες μέσα από ένα μονοπάτι το οποίο και οριοθετούμε με  ανεξίτηλο μαρκαδόρο βάζοντας τόξα κατεύθυνσης σε ευδιάκριτα σημεία.Xωρίζονται οι μαθητές σε 4 ομάδες και παίρνει η κάθε μια ομάδα συντεταγμένες, ανά 200 μέτρα περίπου, από ένα σημείο η καθεμιά με τη βοήθεια κινητού που έχουμε   εγκαταστήσει μέσω του Google Earth :    Α΄ομάδα:38μ34΄50.23΄΄Ν       24μ03΄02.40΄΄Ε   και  759 ft B΄ομάδα: 38μ34΄51.23΄΄Ν       24μ03΄01.77΄΄Ε   και  762 ft
Γ΄ομάδα: 38μ34΄51.11΄΄Ν       24μ02΄59.81΄΄Ε   και  783 ft
Δ΄ομάδα: 38μ34΄50.99΄΄Ν       24μ02΄58.36΄΄Ε   και  799 ft

Ορίζουμε το μονοπάτι για 850 μέτρα τοποθετώντας στην αρχή και το τέλος τα όριά του και τέλος του δίνουμε το όνομα <Κονίστρειο μονοπάτι>. Κάνουμε επιτόπου σχεδιάγραμμα του μονοπατιού με τη βοήθεια της πυξίδας και κάθε μαθητής παίρνει αζιμούθιο της κάθε στροφής η κλίσης με τη  βοήθειά μου ,που πολύ σύντομα ,μετά από τις πρώτες στροφές,  είναι απλά εποπτική .Στην διαδρομή σταματάμε σε φυτά που δεν έχουν ξαναδεί τα παιδιά , ή τουλάχιστον δεν έχουν προσέξει και τα περιεργαζόμαστε όπως τα κέδρα , τα πουρνάρια, διάφορα αγριολούλουδα μέχρι που μετά από ένα περίπου μισάωρο φτάνουμε στην Αφτερία, οροπέδιο μικρό στην Ανατολική πλευρά της Δίρφυς. Έντονη παρουσία έχουν και κάποια έντομα και ζωύφια μερικά από τα οποία, κάποιοι μαθητές δεν είχαν ξαναδεί ποτέ και λίγοι από αυτούς τα φοβούνται. Σταματούμε  και καθόμαστε όλοι κυκλικά και αρχίζουμε να συζητούμε ότι είχαμε δει από το πρωί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έχω ήδη κόψει κάποια δείγματα της τοπικής χλωρίδας μας και τα βγάζω δείχνοντάς τα ένα ένα στους μαθητές και ζητώντας τους να πουν αν τα ξαναέχουν συναντήσει και πως τα λένε. Τους δείχνω επίσης και μερικά έντομα όπως μια ακρίδα, μια μέλισσα, ένα σκαθάρι, έναν μέρμηγκα και ένα μυρμήγκι, όπου βλέπουν και τις διαφορές τους τις οποίες και σχολιάζουμε με άλλοτε με στόμφο και άλλοτε με χαμόγελα .Τους μοιράζω το 8ο Φύλλο Εργασίας και αρχίζουν να το δουλεύουν κάτω από την ομορφιά και την διαφορετικότητα της φύσης του δάσους της Δίρφυς μας.
Στη συνέχεια παίζουμε το παιχνίδι: <ΒΡΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΡΦΥΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ>.Η κάθε ομάδα παίρνει τυχαία κατεύθυνση στο δάσος και ψάχνουν να βρουν τα περισσότερα φυτά- δέντρα-λουλούδια της τοπικής χλωρίδας μας και περιμετρικά του τόπου συγκέντρωσής μας και η νικήτρια ομάδα θα πάρει ένα στεφάνι η κολιέ από την κάθε μια από τις άλλες ώστε να αναγνωριστεί και έμπρακτα η υπεροχή της  .
Μεταδιδακτικό σχόλιο: Οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να είναι αποδεκτοί από όλες τις ομάδες και οι μη τήρησή τους να τιμωρείται άμεσα με στέρηση 5΄ ακινητοποίησης δραστηριότητας στην ομάδα-παραβάτη .Αδιαμφισβήτητα , βασικός όρος είναι όποιος ή όποια ομάδα φύγει εκτός οπτικού πεδίου μου θα τιμωρείται όλη η ομάδα του.(αυτό είναι απαραίτητο για να εξαλείψουμε σε μηδενικά όρια το βαθμό επικινδυνότητας που παρουσιάζεται σε εξωτερικό χώρο, πόσο μάλλον ,στο δάσος. Εκεί επίσης εντείνεται η συνεργασία και αλληλοβοήθεια των μαθητών μέσα στις ομάδες τους  προκειμένου να κατακτήσουν το έπαθλο και να επιβεβαιωθούν  από τους συμμαθητές τους πάντα μέσα από την ευγενή άμιλλα και χωρίς παροξυσμούς και εντάσεις παντού και πάντα στο πλαίσιο της ψυχοκινητικής και κοινωνικογνωστικής προσέγγισης .
Παίρνουμε τον δρόμο του γυρισμού από γειτονικό πέρασμα και περνούμε μέσα από την Πλατεία του χωριού του Καδίου όπου εκεί μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που ξέρουν τη Δίρφυ εδώ και πολλά χρόνια μαθαίνοντας τον λόγο του περίπατου στο βουνό δράττουν την ευκαιρία ,βλέποντας και τα ευρήματα της χλωρίδας μας στα χέρια και αρχίζουν να λένε διάφορες ιστορίες για κάθε ένα από αυτά που διαδραματίστηκαν πριν αρκετά χρόνια

 
Κ
Κατεβαίνουμε προς το σχολείο μας γεμάτοι    εικόνες ιστορίες και εντυπώσεις εξαιρετικές.Φτάνουμε στο σχολείο και μετά από ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα μπαίνουμε στην τάξη και με τη βοήθεια των ιδεοκατασκευών κάνουν μια περιγραφή των σημερινών εικόνων που είδαν κατά τη διάρκεια του περίπατου χωρισμένοι σε ομάδες των 4 μαθητών ώστε να υπάρχει εναλλαγή απόψεων , σκέψεων και ιδεών και να έχει η κάθε ομαδική εργασία πολύ χρώμα και να είναι πολύεπίπεδη σε όλες τις φάσεις της.10η διδακτική ώρα:
Με τη βοήθεια του Google Earth μπαίνουμε και βρίσκουν οι μαθητές ανά ομάδες την τοποθεσία μας και την ευρύτερη περιοχή της Δίρφυς και με το ποντίκι βλέπουν την περιοχή μας σε σχέση με τον υπόλοιπο
Βρίσκουν και διαβάζουν δυνατά και με τη σειρά τους ένας από κάθε ομάδα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τα φυτά (χλωρίδα) και τα ζώα (πανίδα) της Δίρφυς και προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε ένα από αυτά που μαζέψαμε η και περισσότερα. Βέβαια ,για πρακτικούς λόγους, είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχουμε κάτι χειροπιαστό σε σχέση με την πανίδα της άγριας φύσης του βουνού μας.
Από το τσάι που μάζεψαν οι ομάδες συμπληρώνοντας με κάποιο ακόμα από διάφορα σπίτια που είχαν ,αναλαμβάνουν εκπρόσωποι των ομάδων να πάνε στην τραπεζαρία του σχολείου και να βράσουν σε ένα κατσαρόλι μέτριο που υπάρχει τσάι της Δίρφυς .Σερβίρεται σε πλαστικά ποτήρια και με την προσθήκη μελιού από το τοπικό μελισσοκομείο μου απολαμβάνουμε το αφέψημά μας, κάτι που ακόμα και για πολλούς μαθητές είναι πρωτόγνωρο αφού ποτέ άλλοτε δεν είχαν ακούσει, μάθει, δει  οτιδήποτε από το συγκεκριμένο προϊόν .Παίρνουν το  9ο Φύλλο Εργασίας και το συμπληρώνουν.

11η &12η διδακτική ώρα:
Ξεκινάμε με δύο φορτηγάκια κλειστά στα οποία έχουμε φορτώσει τα ποδήλατα μας για την περιοχή της Βρωμονέρας πάνω από το Ανδρονιάνικο βουνό με τη συνδρομή δύο γονέων –οδηγών. Μετά από 15΄περίπου χωματόδρομου και με τα σημειωματάριά μας στους σάκους μας φτάνουμε στο <Ρέμα της Γριάς> όπου και σταματούν τα κλειστά φορτηγάκια. Κατεβάζουμε τα ποδήλατα με τον εξοπλισμό μας και μετά από έναν έλεγχο γρήγορο κατευθυνόμαστε προς την Βρωμονέρα, με περίσσια προσοχή καθότι ο δρόμος πετρώδης και κατηφορικός. Δεν αργεί να φανεί το  ομώνυμο οροπέδιο  μετά από 3 χιλιόμετρα
και σταματούμε  με τα ποδήλατα για να μπούμε στη διαδικασία μιας άμεσα οπτικής δραστηριότητας η οποία είναι και καινοτομική. Στο σημείο που επιδεικνύω μπαίνουν οι μαθητές στις κλούβες-φορτηγάκια, τα οποία με τη σειρά τους στέκονται σε απόσταση αναπνοής από το μελισσοκομείο μου. Ασφαλείς οι μαθητές παρακολουθούν όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας μου ως μελισσοκόμος ώστε να δουν ζωντανά με τα μάτια τους ένα από τα πιο ευλογημένα πλάσματα της Δίρφυς μας και όχι μόνο, σε όλο του το μεγαλείο εργασίας και ζωής. Την  μέλισσα. Τους φέρνω κοντά στα πρόσωπά τους μια κηρύθρα με μέλισσες και τους δείχνω τις εργάτριες, τους κηφήνες και την βασίλισσα και καταλαβαίνουν αυτόματα τις αισθητές σωματικές, κατ’αρχή, διαφορές τους. Βλέπουν και παρατηρούν πίσω από τις σήτες  των παραθύρων των οχημάτων τα κελιά των εργατριών και τα συγκρίνουν άμεσα και χωρίς πολλές απορίες, αφού έχουν σχέση με τον σωματότυπό τους, με τα κηφηνοκέλια και τα βασιλοκέλια. Παρατηρούν τις τροφές και ξεχωρίζουν εύκολα την γύρη από το μέλι που αποθηκεύουν , βασικά λόγω χρώματος και εκστασιάζονται με τη τάξη και την καθαριότητα , που επικρατεί .Στα σημειωματάριά τους συμπληρώνουν το 10ο Φύλλο Εργασίας που τους έχει δοθεί .Μετά από 15΄επεξεργασίας του 10ου Φύλλου Εργασίας απαντώνται τα ερωτήματα και αφού γίνει και ο σχετικός σχολιασμός σε σχέση με την ζωντανή παρουσίαση της κοινωνίας της μέλισσας οδηγώ τα παιδιά κάτω από έναν έλατο για να τους δείξω το μελίτωμα που συλλέγουν και από πού εκχύνεται .Ακολουθεί κόψιμο κηρύθρας που την δοκιμάζουν όλοι και πληροφορούνται άμεσα την ιατρική ίαση που παρέχει στον άνθρωπο. Επιστροφή, κουραστική αλλά ………εμπειρία ζωής.


13η διδακτική ώρα:
Ξεκινάμε να δούμε ένα power point με το προϊόν  των μανιταριών που καλλιεργούνται στη Δίρφυ. Έχουν  φέρει από την προηγούμενη μέρα κάθε ομάδα και ένα υλικό και  μεταφερόμαστε στην τραπεζαρία όπου και ετοιμάζεται από  εκπροσώπους των ομάδων πάλι το έδεσμα της μανιταρόπιτας που δεν μας παίρνει παραπάνω από 20΄.Το βάζουμε να ψηθεί και μέχρι εκείνη την πολυπόθητη στιγμή συμπληρώνουν το 11ο Φύλλο Εργασίας τους.
Μεταδιδακτικό σχόλιο: Πολύ όμορφο και γλυκό και όχι λιγότερό σημαντικό είναι το γεγονός , να μπαίνουν οι μαθητές στην διαδικασία διαφόρων δραστηριοτήτων οποιουδήποτε επιπέδου δυσκολίας, ακόμα και αν, κάποια από τις δραστηριότητες αυτές φαίνεται σε κάποιους δύσκολη και πολύπλοκη. Άσχετα με τις τυχούσες δεξιότητες που μπορεί να έχουν ήδη μερικοί, οι υπόλοιποι έχουν μεγάλες πιθανότητες στο να αποκτήσουν και αυτοί αν δουν όλη τη διαδικασία προετοιμασίας ενός φαγητού, όχι τυχαίου, αλλά ενός φαγητού που προέρχεται από τη Δίρφυ μας, το βουνό μας. Η ίδια αυτή αίσθηση θα γίνει πραγματικότητα και με το μέλι , που θα ξέρει ότι το έχει βοσκήσει η μέλισσα εδώ.  Από τον  δικό μας τόπο.

 • 500 γραμ. μανιτάρια
 • 2-3 κρεμμύδια φρέσκα ή και 1 μικρό ξερό
 • Τυριά που λιώνουν (π.χ. γκούντα, ένταμ)
 • κρέμα γάλακτος
 • ζαμπόν (προαιρετικά)
 • βούτυρο
 • λίγο λευκό κρασί
 • αλάτι –πιπέρι
 • 1 φύλλo (καλύτερα σπιτικό)
Εκτέλεση:
 • Βάζουμε λίγο βούτυρο και τσιγαρίζουμε τα μανιτάρια και τα κρεμμύδια και τα σβήνουμε με το κρασί.
 • Τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ και τα ανακατεύουμε με τα υπόλοιπα υλικά.
 • Στρώνουμε σε ένα βουτυρωμένο ταψάκι το φύλλο και ρίχνουμε το μείγμα και βάζουμε από επάνω τυρί τριμμένο.
 • Λαδώνουμε και ψήνουμε.
Η απόλαυση του εδέσματος μετά από την χαλαρή, μα πολύ δημιουργική εργασία των μαθητών ήταν η γαστριμαργική επιβράβευσή τους. Όλοι το χάρηκαν < ψυχή τε και σώματι >…….

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ü Γνωρίζαμε και κατανοούμε το γεγονός ότι η αξιολόγηση ξεκινά , αναμφισβήτητα από την πρώτη στιγμή που κάνουμε γνωστή στους μαθητές την ενότητα και το γενικότερο σενάριο .Κάθε δραστηριότητα, ερώτηση, απορία, ομαδική ή ατομική αξιολογείται και ζυγίζεται σαν προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των ποθητών στόχων με τερματισμό, την γνωστική και μαθησιακή διαδικασία και ανατροφοδότηση. Κατά την διάρκεια του σεναρίου για να διαπιστώσω αν έχουν πετύχει όλοι οι γνωστικοί στόχοι , μέσα από την βελτίωση του γραπτού  και προφορικού λόγου, μαζί με τους στάσεων και δεξιοτήτων, αξιολογώ με τον εξής τρόπο:
Ü α) με την διαρκή προσπάθεια αναζήτησης διαφόρων πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο
Ü β)με την βοήθεια των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών που οικοδομούν αρκετά έως και πολύ το γνωστικό τους επίπεδο και τους εξάρει τις δεξιότητες – στάσεις  σε πολυεπίπεδα σημεία με ανατροφοδότηση συνεχή και κέρια.
Ü γ) με τις ανάλογες ασκήσεις και εργασίες που δίνω και που ωθούν τους μαθητές στο να παράγουν λόγο , ιδέες , σκέψεις και συναισθήματα.
Ü δ)με την άντληση και την αξιοποίηση  πληροφοριών από την εξερεύνηση ιστότοπων  και τις έννοιες που συγκεντρώνουν μεμονωμένα ώστε με διάφορους βηματισμούς να καταλήγουν σε ειδικευμένες ή και γενικευμένες γνώσεις.
Ü ε)με την συζήτηση που ανοίγει για κάθε γνωστικό αντικείμενο και με παράλληλες ερωτήσεις σε επίπεδο ομαδικό ή  ατομικό.
Ü στ) με την ευχέρεια της ορθογραφικής γραφής λόγου και της αναγνωστικής δυναμικής και έκφρασής του.
Ü ζ)με την εμπέδωση και βελτίωση της εναλλαγής των χρόνων στον γραπτό και προφορικό λόγο και γραμματικός παραλληλισμός  στη συνέχειά του.
Ü η) με τα συνεχόμενα και ανατροφοδοτούμενα Φύλλα Εργασίας που αποδεικνύουν σαφώς την πρόοδό τους  και την ανάπτυξή τους στα επίπεδα στάσεων , γνώσεων και δεξιοτήτων.
Ü θ)με τις συνεχόμενες αναφορές στις έννοιες χλωρίδα και πανίδα ξεχωρίζουν οριστικά και για όλη τους τη ζωή τη διαφορά τους αλλά συνάμα και την αναγκαιότητα και αλληλεξάρτησης  του ενός με το άλλο και αντίστροφα,

                 ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το σενάριο διδασκαλίας είναι βασισμένο στην 1η ενότητα του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας της Ε΄ τάξης . Οι μαθητές  μπορούν σίγουρα μετά από τις δραστηριότητες που έκαναν να γράψουν μια περιληπτική ιστορία  για το βουνό κάτω από το οποίο ζουν .
Μπορούν να επισκεφτούν το εργοστάσιο ξυλείας στους Ανδρονιάνους που εκμεταλλεύεται τα έλατα της Δίρφυς και να δουν όλη την διαδικασία από κοντά,
Στο αισθητικό επίπεδο θα μπορούσαν να ζωγραφίσουν, αφού χωριστούν σε 4 ομάδες των 6 μαθητών , σε κάθε κομμάτι τοίχου διαστάσεων         3μ Χ  2 μ, ένα θέμα από τη Δίρφυ χρησιμοποιώντας χρώματα  έντονα  της φύσης για να ομορφύνουν το σχολείο, μιας και υπάρχει  μεγάλη τσιμεντένια περίφραξη ,αισθητικά κρύα και σκληρή   .
Είναι πολύ εποικοδομητικό να μπορούσαν να επισκεφτούν και μια φάρμα άγριων ζώων που υπάρχει στην περιοχή .
 Δημιουργία δεντρόκηπου στον αύλειο χώρο του σχολείου με δέντρα και φυτά που υπάρχουν  στην Δίρφυ με ανάλογα ταμπελάκια ονομασίας του καθενός,


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Ü Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε(Συνδέοντας τις βασικές αρχές συγγραφής σεναρίων με τις εφαρμογές τους στη διδακτική πράξη) του Dr. Μητάκου Δημητρίου .
(φορμαλιστική ισορροπία και ευρηματικότητα σε επίπεδο συγγραφής σεναρίων)Μαρασλειακό βήμα (Δεκέμβριος 1996  Ειρήνη Βιδάκη και Αγγελική Μαργέλη)
Ε.Κ.Δ.Δ.Α (2007) Ινστιτούτο Επιμόρφωσης. Τομέας Ν.Τ.(Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Επιστημονικό Βήμα  τ.12  Ιανουάριος 2010  (Αχιλλέας Γιαννέλος Δρ.Παιδαγωγικών Πανεπιστημίου ΑθηνώνΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ
1)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου