Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Οικοόνειρα στη Εύβοια

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Καρακάλου Γιαννούλα

Τίτλος: «Οικοόνειρα στη Εύβοια»
Τάξη: Γ΄ Δημοτικού
Γνωστικό Αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος
Γνωστική περιοχή: Το σενάριο προσφέρει πρωτότυπο υλικό για όλες τις ενότητες του βιβλίου Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ’ τάξης και είναι απόλυτα συμβατό με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Επίσης το συγκεκριμένο σενάριο εμπλουτίζεται με πληροφοριακό υλικό από το νομό της Εύβοιας.
Θέμα: Εναλλακτικοί τρόποι διαβίωσης με αγάπη και σεβασμό για το περιβάλλον μέσα από τη ζωή σε οικοκοινότητες, οικογενειακές φάρμες και οικολογικές δράσεις πολιτών στην Εύβοια.


ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

*       Καινοτομίες:
Το παρόν σενάριο επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και να ενεργοποιήσει τη φαντασία, την ερευνητικότητα και τη δημιουργικότητά τους. Αξιοποιώντας μια σειρά από τεχνολογικά εργαλεία που αισθητοποιούν τα διδακτικά αντικείμενα, οι μαθητές επεξεργάζονται το θέμα των οικοκοινοτήτων καθώς και δράσεις των πολιτών για βελτίωση του περιβάλλοντος στο νομό της Εύβοιας.
Μέσα σε μια ατμόσφαιρα χρωμάτων, ήχων και εικόνων τα παιδιά χτίζουν σταδιακά την γνώση, εργάζονται με Φύλλα Εργασίας που προωθούν την ομαδοσυνεργατική μάθηση και αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε., που από τη φύση τους ευνοούν την ερευνητική μάθηση, διαμορφώνουν τη γνωστική τους πραγματικότητα.
Το θέμα επίσης αναπτύσσεται διαθεματικά, καθώς επιτυγχάνεται η σύνδεση της Μελέτης Περιβάλλοντος με την Γλώσσα ,την Ιστορία και τα Εικαστικά.
Τέλος το σενάριο βασίζεται κυρίως σε διαδικτυακά εργαλεία web 2.0, που βοηθούν στην αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους και συμβάλλουν στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης.
Πιο συγκεκριμένα στο παρόν σενάριο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω λογισμικά:
Στατικά λογισμικά: επεξεργασία κειμένου(word),διαδίκτυο (internet)
Δυναμικά λογισμικά : Εννοιολογικοί χάρτες (inspiration), Ηotpotatoes, Jigsaw planet, λογισμικό της Google Earth, Google Docs, το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ’- Δ’ τάξης, παρουσιάσεις Prezi, Tuxpaint , Iστοσελίδα wiki, Iστολόγιο (blog), Iστοσελίδα.
Πιο συγκεκριμένα:
Ο επεξεργαστής κειμένων MsWord είναι ένα πολυμεσικό εργαλείο πολύ χρήσιμο για τη σχολική διαδικασία της μάθησης.
Τα λογιστικά φύλλα MsExcel ένα επίσης χρήσιμο εργαλείο για την αποθήκευση και επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών και τη δημιουργία στατιστικών πινάκων.
Με το Διαδίκτυο οι μαθητές αντλούν πληροφορίες τις οποίες αξιολογούν και χρησιμοποιούν στις εργασίες τους. Επίσης, με τη βοήθεια του διαδικτύου, οι μαθητές εξασκούνται στη χρήση ιστοσελίδας, ιστολογίου και ιστοσελίδας wiki ως μαθησιακά εργαλεία που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η ιστοσελίδα της τάξης είναι η κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών και ως φυλλομετρητής χρησιμοποιείται ο GoogleChrome.
Με το λογισμικό Inspiration οι μαθητές συμπληρώνουν εννοιολογικούς χάρτες ή κάνουν επανάληψη σε μια ενότητα, εντοπίζοντας τα βασικά της σημεία.
Το λογισμικό HotPotatoes είναι ένα λογισμικό το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ασκήσεων διαφόρων μορφών. Οι μαθητές ανατροφοδοτούνται άμεσα και έτσι μπορούν να αξιολογήσουν και οι ίδιοι τις εργασίες τους. Στο παρόν σενάριο γίνεται χρήση ασκήσεων με κενά και σταυρόλεξα.
Το TuxPaint είναι λογισμικό ζωγραφικής για τα παιδιά ηλικίας από 3 ως 12 ετών. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που διαθέτει οι μαθητές κατασκευάζουν αφίσα για την προστασία του σκυριανού αλόγου.( 6η διδακτική ώρα)
Επίσης ζωγραφίζουν και εκτυπώνουν «το καθαρότερο χωριό», όπως το φαντάζονται.(12η διδακτική ώρα)
Το Jιgsaw planet είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα για την κατασκευή παζλ. Στο παρόν σενάριο η εκπαιδευτικός δημιουργεί παζλ με εικόνες από οικοκοινότητες, ζώα και προϊόντα από οικογιορτές.
Οι χάρτες Google είναι υπηρεσία χαρτογράφησης στο χώρο του Διαδικτύου. Με το συγκεκριμένο εργαλείο οι μαθητές εντοπίζουν τη θέση των οικοκοινοτήτων της Εύβοιας.
Tα Googleforms είναι αρχεία στο διαδίκτυο που οι μαθητές μπορούν να τα συμπληρώσουν. Με την εφαρμογή αυτή δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συνεργαστούν και να συνθέσουν ένα ομαδικό κείμενο και στην εκπαιδευτικό να επεξεργαστεί τις εργασίες των μαθητών δίνοντάς τους οδηγίες σε πραγματικό χρόνο. Στο συγκεκριμένο σενάριο τα Googleforms έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαφόρων ασκήσεων ,αλλά και για τη δημιουργία φόρμας ερωτηματολογίου σχετικά με το σκυριανό αλογάκι.
Η Ιστοσελίδα είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιο ιστού (WWW), που περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες και βίντεο. Οι μαθητές αντλούν τις βασικές πληροφορίες γα θέματα του σεναρίου από την ιστοσελίδα της τάξης.
Το Ιστολόγιο (blog) είναι μορφή ιστοχώρου, όπου γίνονται αναρτήσεις με ημερολογιακή σειρά από την πιο πρόσφατη στην παλιότερη. Στο συγκεκριμένο σενάριο καταχωρούνται ανακοινώσεις για καλλιτεχνικά και οικολογικά θέματα καθώς και πληροφορίες και κείμενα που αφορούν στο θέμα που μελετάμε.
Η ιστοσελίδα Wiki είναι ένας χώρος όπου η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη δομή του μαθήματος και τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Οι μαθητές μπορούν να επέμβουν ενεργά στον ιστοχώρο αυτό και να προσθέσουν δικά τους στοιχεία ή να αναπτύξουν ένα θέμα συζήτησης. Από το Wiki της τάξης, οι μαθητές παραπέμπονται στην ιστοσελίδα και στο ιστολόγιο της τάξης και έτσι επιτυγχάνεται η δυναμική σύνδεση των τριών διαδικτυακών εργαλείων (ιστοσελίδας, ιστολογίου, wiki). Όλες αυτές οι δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο διδακτικό εργαλείο είναι πολύ σημαντικές, γιατί προωθούν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και την αυτενέργεια των μαθητών.
Το Prezi είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων. Το πλεονέκτημα αυτού του είδους παρουσιάσεων είναι ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε το περιεχόμενό μας σε μια μεγάλη επιφάνεια εργασίας κα να εστιάζουμε εύκολα στο θέμα που θέλουμε να εξετάσουμε. Αποφεύγουμε έτσι την εναλλαγή μιας σειράς διαφανειών. Στο συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιήθηκε για να παρουσιαστούν οι πιο δύσκολες έννοιες του σεναρίου, όπως είναι η έννοια της Φυσικής Καλλιέργειας, οι Πηγές Ενέργειας και τα Φυσικά Δομικά Υλικά. (7η ώρα, 8η ώρα, 11η ώρα)*       Προστιθέμενη αξία
Η προστιθέμενη αξία του σεναρίου έγκειται στην υλοποίηση των στόχων του με τη χρήση των καινοτόμων εφαρμογών που προαναφέραμε.
Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. εισάγεται μια  νέα προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας:
·         Η κατάκτηση της γνώσης γίνεται με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό, καθώς είναι αποτέλεσμα συνεργατικής διερεύνησης.
·         Η ιστοσελίδα, το ιστιολόγιο και το wiki της τάξης βρίσκονται σε διαρκή σύνδεση μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται. Οι μαθητές ανατρέχοντας από το ένα εργαλείο στο άλλο και αξιοποιούν δημιουργικά τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν.
·         Η χρήση των Φορμών της Google με τις δυνατότητες ήχου ,εικόνας και κίνησης που διαθέτουν προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών και έτσι ο γραπτός λόγος γίνεται μια ευχάριστη διαδικασία.
·         Μέσα στο πλαίσιο της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, όπου οι μαθητές δεν είναι απλοί αποδέκτες της γνώσης, αλλά συνδιαμορφωτές της, ευνοούνται ιδιαίτερα οι αδύνατοι μαθητές που είναι συνήθως στο περιθώριο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Οι μαθητές αυτοί αισθάνονται μέρος της όλης παραγωγικής διαδικασίας και έτσι ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους και τα κίνητρα για μάθηση ισχυροποιούνται.
·         Ο Η/Υ δεν χρησιμοποιείται μόνο ως ένα γνωστικό εργαλείο, αλλά μέσα στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας γίνεται ένα μέσο με το οποίο οι μαθητές αναπτύσσουν συλλογικές μορφές σκέψης και δράσης, ξεπερνώντας έτσι τις προσωπικές αδυναμίες του κάθε μαθητή.
·         Το συγκεκριμένο σενάριο θα εισάγει τους μαθητές στα οικολογικά προβλήματα του πλανήτη μας και θα προβάλλει την αξία της συνεργασίας και της δημιουργικότητας για ένα καλύτερο μέλλον. Η ιστοσελίδα, το ιστολόγιο και το wiki της τάξης θα συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα σταθερό και ελεγχόμενο περιβάλλον μάθησης, μέσα στο οποίο οι μαθητές θα εκφράζουν τις σκέψεις τους και θα παρεμβαίνουν δυναμικά στη διαδικασία της μάθησης .
·         Η ιστοσελίδα, το ιστολόγιο και το wiki της τάξης έχουν φτιαχτεί έτσι ώστε να υπάρχει διάχυτο ένα κλίμα χαράς και αισιοδοξίας με ζωντανά χρώματα και εικόνες. Σε αυτό συμβάλλουν και το λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το πρόγραμμα inspiration, oι παρουσιάσεις Prezi, το λογισμικό Tuxpaint και το λογισμικό Jigsawplanet, δίνοντας στο μάθημα το χαρακτήρα του παιχνιδιού και της δημιουργίας.

*       Γνωστικά - διδακτικά προβλήματα
·         Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι πολύ καλή γνώστης των λογισμικών που χρησιμοποιεί, έτσι ώστε να χειρίζεται με άνεση τα οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται.
·         Χρειάζεται χρόνος στους μαθητές για να εξοικειωθούν με τα λογισμικά του σεναρίου, Tuxpaint, Inspiration, Jigsaw planet.
·         Η συγκρότηση των ομάδων πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ώστε η ανομοιογένεια των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών να μην επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των ομάδων
·         Οι οδηγίες που δίνονται στους μαθητές για το χειρισμό των λογισμικών πρέπει να είναι σαφείς και περιεκτικές, έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητές από τους μαθητές και να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος. Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενθαρρύνει και να βοηθάει τους μαθητές στο χειρισμό του υπολογιστή καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. 
·         Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η διαχείριση του χρόνου της διδασκαλίας, καθώς οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι στην ευρεία χρήση των ΤΠΕ στο καθημερινό μάθημα και στην γρήγορη πληκτρολόγηση κειμένων.
·         Οι μαθητές μελετούν ένα σενάριο με έννοιες σύνθετες και όρους με τους οποίους δεν είναι εξοικειωμένοι . Χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια από την εκπαιδευτικό στο να απλοποιήσει το θέμα για τα παιδιά της Γ δημοτικού και να το κάνει ενδιαφέρον δημιουργώντας εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


*       Σε ποιους απευθύνεται :
Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ τάξης του δημοτικού Σχολείου, θα μπορούσε όμως με κάποιες αλλαγές να υλοποιηθεί και σε μεγαλύτερες τάξεις.
*       Χώρος υλοποίησης:

Οι μαθητές θα εργαστούν στη σχολική τάξη και θα χρησιμοποιήσουν τέσσερις φορητούς υπολογιστές.

*       Χρόνος υλοποίησης:
Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε 12 διδακτικές ώρες.

*        Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών:
Ως προς το γνωστικό περιεχόμενο
·         Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες της κοινότητας και της συνεργατικότητας καθώς και να γνωρίζουν τις κατηγορίες των ζώων και των φυτών, όπως και τις βασικές λειτουργίες και ανάγκες τους. Οι προηγούμενες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ σημαντικές γιατί πάνω στις γνώσεις αυτές θα χτιστούν οι καινούριες έννοιες της οικοκοινότητας και των χαρακτηριστικών της.
Ως προς τη χρήση των υπολογιστών.
·         Για να μπορέσει να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο σενάριο είναι απαραίτητη η εξοικείωση των μαθητών με το βασικό χειρισμό του Η/Υ και τη χρήση των Web2.0 εργαλείων.
Ως προς τη συνεργασία
·         Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, να είναι καλοί ακροατές και να σέβονται τις απόψεις των συμμαθητών τους.
*       Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: (ΤΠΕ και άλλα)
Κατά τη πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν:
·         4 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
·         Ηχεία
·         Εκτυπωτής
·         Λογισμικά γενικής χρήσης (MsWord, MsExcel, λογισμικά της Google)
·         Λογισμικά ειδικής χρήσης (Hot Potatoes, Inspiration, Jigsawplanet, Prezi,TuxPaint)
·         Λογισμικό Μελέτη Περιβάλλοντος Γ και Δ τάξης
·         Φύλλα Εργασίας
·         Ιστοσελίδα, ιστολόγιο και wiki
·         Ασύρματο internet
·         Projector
·         Χαρτιά, μολύβια, μαρκαδόροι και λαδοπαστέλ
·         Υλικά από το θεατρικό εργαστήρι της τάξης (υφάσματα, μάσκες, διάφορα αντικείμενα που κεντρίζουν τη φαντασία των παιδιών, όπως καπέλα, φτερά κ.α.)
*       . Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: (Διδακτική μεθοδολογία)

Η τάξη που θα υλοποιηθεί το σενάριο είναι η Γ´ τάξη του δημοτικού σχολείου Πολιτικών, η οποία αποτελείται από 14 μαθητές,7αγόρια και 7 κορίτσια. Θα δημιουργηθούν δύο ομάδες των τεσσάρων μαθητών και τρεις ομάδες των τριών μαθητών. Η κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της έναν φορητό υπολογιστή στον οποίο θα εργάζονται και θα αποθηκεύουν τις εργασίες τους. Όσον αφορά τα Φύλλα Εργασίας έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή Google forms έτσι ώστε οι απαντήσεις των μαθητών να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο του Excel και να στέλνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εκπαιδευτικού.
Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
·         Η γνωστική–εποικοδομητική, όπου οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες προκειμένου να συνδυαστεί η προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα.
·         Η ομαδοσυνεργατική, όπου οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες των τριών ατόμων και σε δύο ομάδες των δύο ατόμων μέσα στις οποίες καλλιεργείται η αλληλεγγύη και η αποδοχή των μαθητών που είναι λιγότερο αποδεχτοί.

Ο χωρισμός των ομάδων έγινε με κριτήριο τη συμμετοχή ενός τουλάχιστον παιδιού που γνωρίζει καλά την χρήση των υπολογιστών σε κάθε ομάδα. Η εκπαιδευτικός έχει φροντίσει την αποθήκευση των λογισμικών σε όλους του υπολογιστές καθώς και των απαραίτητων αρχείων και έχει ετοιμάσει τα Φύλλα Εργασίας. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος είναι το καλύτερο μέσο για την προώθηση της αυτενέργειας των μαθητών καθώς καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους και να ανακαλύψουν, μέσα από μελέτη ιστοσελίδων και τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων, τη νέα γνώση. Τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσα στην ομάδα και να αξιολογήσουν τις δικές τους εργασίες όπως και αυτές των συμμαθητών τους.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

*       Σκοπός:
Γενικός σκοπός που θέτουμε είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας ,αλλά και στα ιδιαίτερα προβλήματα του νομού Ευβοίας και να εξοικειωθούν με φυσικούς τρόπους ζωής που θα προστατεύουν και θα σέβονται τη Γη και το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον της Εύβοιας.
*       Στόχοι της δραστηριότητας:
·         Γνωστικοί :
-Να γνωρίσουν οι μαθητές τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, καθώς και αυτά της Εύβοιας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μελέτη πληροφοριών στην ιστοσελίδα της τάξης και με παρακολούθηση σχετικού βίντεο στο ιστολόγιο. Οι μαθητές συμπληρώνουν τα ΦΕ1-1-Α, ΦΕ1-1-Β, ΦΕ1-1-Γ, ΦΕ1-1-Δ και το ΦΕ1-2 κι έτσι εμπεδώνουν το συγκεκριμένο θέμα. (1η και 2η ώρα)
-Να γνωρίσουν οι μαθητές το ρόλο των οικοκοινοτήτων στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα όπου παρακολουθούν και σχετικό βίντεο και εκτελούν δραστηριότητες. Συμπληρώνουν έναν ημιδομημένο χάρτη (inspiration 1), όπου συνδέουν τα οικολογικά προβλήματα με τους στόχους μιας οικοκοινότητας και συμπληρώνουν το Σταυρόλεξο 1. (1η και 2η ώρα).
-Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με μια οικοκοινότητα στην Εύβοια, την "Αληθινά-Ελεύθερα". Οι μαθητές παρακολουθούν σχετικό βίντεο στο ιστολόγιο της τάξης, επισκέπτονται την ιστοσελίδα της τάξης για πληροφορίες και συμπληρώνουν τα ΦΕ2-1-Α, ΦΕ2-1-Β, ΦΕ2-1-Γ. (3η ώρα)
-Να γνωρίσουν οι μαθητές την οικοκοινότητα "Κάτι τρέχει στα Βασιλικά". Διαβάζουν ένα παραμύθι που είναι αναρτημένο στο ιστολόγιο της τάξης και με το οποίο γίνεται μια εισαγωγή στην αξία της συνεργασίας. Επίσης διαβάζουν στο ιστολόγιο της τάξης κείμενο διοργανώτριας οικογιορτών στα Βασιλικά και επεξεργάζονται το θέμα, συμμετέχοντας σε διάφορες δραστηριότητες, όπως θεατρικό δρώμενο και συμπληρώνοντας έναν ημιδομημένο χάρτη (inspiration 2) καθώς και το ΦΕ3-1 και το ΦΕ3-2 .(4η ώρα)
-Να έρθουν σε επαφή με δυο οικογενειακές φάρμες της Εύβοιας. Διαβάζουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της τάξης, παρακολουθούν σλάιτς με φωτογραφίες, συμπληρώνουν το ΦΕ4 και το Σταυρόλεξο 2. (5η ώρα)
-Να εξοικειωθούν με τη φροντίδα των οικόσιτων ζώων και να μάθουν να ξεχωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα σε ένα κατάστημα. Οι μαθητές παίρνουν τις βασικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα της τάξης και συμπληρώνουν τα ΦΕ5-1 και ΦΕ5-2. (6η ώρα).
-Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις ανάγκες των ειδών υπό εξαφάνιση. Παρακολουθούν συνέντευξη ιδιοκτήτη φάρμας στο ιστολόγιο, όπως και σχετικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συμπληρώνουν τα ΦΕ5-3-Α, ΦΕ5-3-Β, ΦΕ5-3-Γ, ΦΕ5-3-Δ καθώς και το Σταυρόλεξο 3. (6η ώρα)
-Να μάθουν τα είδη των βιολογικών καλλιεργειών και να γνωρίσουν τα δασικά οικοσυστήματα της Εύβοιας. Ανατρέχουν για πληροφορίες και παρακολουθούν βίντεο στην ιστοσελίδα της τάξης. Συμπληρώνουν έναν ημιδομημένο χάρτη (Inspiration 3, καθώς και το Σταυρόλεξο 4. Συμπληρώνουν το ΦΕ6. (7η ώρα).
-Να γνωρίσουν οι μαθητές τα είδη της φυσικής δόμησης και να συνειδητοποιήσουν ότι πολλοί παλιοί οικισμοί της Εύβοιας ήταν χτισμένοι με αυτόν τον τρόπο. Παρακολουθούν σχετική παρουσίαση prezi, παρατηρούν φωτογραφίες παλιών οικημάτων της Εύβοιας στο wiki της τάξης και συμπληρώνουν το ΦΕ7-1. Στη συνέχεια συμπληρώνουν το ΦΕ7-2 και παρακολουθούν βίντεο σχετικά με το οικολογικό σπίτι και επισφραγίζουν την κατανόησή τους με το ΦΕ7-dr. (8η ώρα).
-Να εξοικειωθούν με την πρακτική της ανακύκλωσης και με τα ανακυκλώσιμα και μη υλικά. Διαβάζουν στην ιστοσελίδα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  και παρακολουθούν βίντεο στο ιστολόγιο της τάξης. Κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο και συμπληρώνουν το ΦΕ8-1 και ΦΕ8-2. Για την τελική επίτευξη του στόχου κατασκευάζουν ανακυκλωμένο χαρτί, στο οποίο σχεδιάζουν την Εύβοια. (9η και 10η ώρα).
-Να γνωρίσουν τις ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μάθουν για την σχέση του Αιόλου με την Εύβοια και να μελετήσουν τους παλιούς νερόμυλους. Αντλούν τις σχετικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα της τάξης, παρακολουθούν ένα βίντεο με κινούμενα σχέδια στο ιστολόγιο, καθώς και βίντεο για τη λειτουργία των παλιών νερόμυλων. Συμπληρώνουν το ΦΕ9 και το Σταυρόλεξο 5. (11η ώρα)
-Να εντοπίσουν τις περιβαλλοντικές οργανώσεις της Εύβοιας και να γνωρίσουν ένα ολόκληρο χωριό της Εύβοιας που λειτουργεί ως οικοκοινότητα. Κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο, διαβάζουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της τάξης και παρακολουθούν μια συνέντευξη στο ιστολόγιο της τάξη. Συμπληρώνουν τα ΦΕ10-1 και ΦΕ10-2. (12η ώρα)
·         Δεξιοτήτων:
-Να καλλιεργήσουν οι μαθητές την σωστή επικοινωνία μεταξύ τους.
-Να εξοικειωθούν με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
-Να βρίσκουν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων της ομάδας, ώστε να λειτουργούν αρμονικά και αποτελεσματικά.
-Να αναγνωρίσουν την αξία του διαδικτύου ως πηγή ανακάλυψης πληροφοριών και δημιουργικής μάθησης.
·         Στάσεων:
-Να χτίσουν οι μαθητές την οικολογική τους συνείδηση και να αντιληφθούν την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος.  Διαβάζουν πληροφορίες για τα οικολογικά προβλήματα του πλανήτη μας στην ιστοσελίδα της τάξης και παρακολουθούν σχετικό βίντεο στο ιστολόγιό μας. Με το ΦΕ1, η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να προτείνει λύσεις σε κάποιο βασικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Με το ΦΕ-2 αξιολογείται η κατανόηση των μαθητών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Εύβοιας. (1η και 2η ώρα)
-Να γνωρίσουν πρακτικές και τρόπους διαβίωσης φιλικούς προς το περιβάλλον και να αναγνωρίσουν αντίστοιχα τους μη φιλικούς. Με το φύλλο εργασίας ΦΕ2-1, οι μαθητές συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες μιας οικοκοινότητας και πρέπει να σκεφτούν και να καταγράψουν πως θα γίνει αυτό με το σωστότερο τρόπο. Με το ΦΕ3-1, οι μαθητές μαθαίνουν πως διοργανώνεται μια οικογιορτή. Με τα φύλλο ΦΕ3-2 και ΦΕ4-1, οι μαθητές συμμετέχουν σε μια οικολογική φάρμα και διαπιστώνουν πως είναι η ζωή της. Τέλος με το ΦΕ5-2 μαθαίνουν για τη βιολογική εκτροφή ζώων και τα βιολογικά προϊόντα.
-Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Με το ΦΕ4 και ΦΕ5-1, οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αφορούν σε μια φάρμα με ζώα. Με το ΦΕ5-3, φτιάχνουν αφίσα για την προστασία του σκυριανού αλόγου, παίρνουν συνέντευξη για ένα χρυσαετό, μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται απέναντι στη φώκια Μονάχους Μονάχους και φτιάχνουν την ταυτότητα ενός ζώου προς εξαφάνιση. Με το ΦΕ8-1 καταγράφουν για τις μεθόδους και τα υλικά της ανακύκλωσης.
-Να συγκρίνουν τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων του παρελθόντος και του παρόντος σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Οι μαθητές γνωρίζουν τρόπους καλλιέργειας φυτών (ΦΕ6) και μαθαίνουν πως χτίζονται σπίτια με παλιές τεχνικές (ΦΕ7-1,2). Τέλος μαθαίνουν τη λειτουργία ενός νερόμυλου. (ΦΕ9)
·         Ως προς τα ΤΠΕ :
-Να εξοικειωθούν με την εργασία με τους Η/Υ και να βιώσουν την χαρά και την αμεσότητα της μάθησης μέσω των Τ.Π.Ε. .Οι μαθητές συμπληρώνουν εννοιολογικούς χάρτες, κάνουν ασκήσεις σε hotpotatos, googleforms, googlemaps.
-Να εξοικειωθούν με τη χρήση των δυναμικών εργαλείων: ιστολόγιο, ιστοσελίδα, wiki, prezi, inspiration.
-Να εξασκηθούν στα εκπαιδευτικά λογισμικά και τεχνολογικά εργαλεία web 2.0. Οι μαθητές φτιάχνουν παζλ με jigsawplanet, παρακολουθούν παρουσιάσεις prezi και ζωγραφίζουν με tuxpaint.
-Να αναγνωρίσουν την αξία του διαδικτύου ως πηγή ανακάλυψης πληροφοριών και δημιουργικής μάθησης. Αναζητούν στο διαδίκτυο  πληροφορίες για σχολεία της Εύβοιας με δράσεις ανακύκλωσης  και οργανώσεις οικολογικές (9,10,12 ώρες)
·         Ως προς την τοπική ιστορία:
-Να γνωρίσουν τις οικοκοινότητες της Εύβοιας. Την 3η και 4η ώρα οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλα εργασίας με τα οποία μελετούν τη ζωή, την οργάνωση και  τη ταυτότητα των οικοκοινοτήτων. Επίσης διαβάζουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της τάξης και παρακολουθούν βίντεο στο ιστολόγιο. (ΦΕ2-2, ΦΕ3-1,ΦΕ3-2, ΦΕ4-1)
-Να γνωρίσουν δύο οικοφάρμες στην Εύβοιας. Οι μαθητές παρατηρούν εικόνες στην ιστοσελίδα της τάξης και παρακολουθούν βίντεο με συνέντευξη του ιδιοκτήτη του αγροκήματος στην Αυλίδα.(5η ώρα-φύλλα εργασίας σχετικά με τα φυτά και τα ζώα) ΦΕ4-1,ΦΕ5-1
-Να έρθουν σε επαφή με φυτά και ζώα της Εύβοιας. Οι μαθητές μελετούν τα σκυριανά αλογάκια και τα απειλούμενα ζώα της Εύβοιας Επίσης μαθαίνουν τα δασικά  οικοσυστήματα της Εύβοιας. (6η και 7η ώρα-φύλλα εργασίας, ιστοσελίδα, ιστολόγιο) ΦΕ5-3 Α,ΦΕ5-3Β,ΦΕ5-Γ, ΦΕ5-3 Δ, ΦΕ6-1
-Να δουν φωτογραφίες με παλιά κτίσματα φυσικής δόμησης στην Εύβοια (8η ώρα-φύλλα εργασίας, ιστοσελίδα) ΦΕ7-1
-Να μάθουν για το αιολικό πάρκο που βρίσκεται στην περιοχή της Καρυστίας (11η ώρα-φύλλα , ιστοσελίδα, ιστολόγιο)
-Να γνωρίσουν τις δράσεις των πολιτών της Εύβοιας για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι μαθητές κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο, εντοπίζουν περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Εύβοια και καταγράφουν σε ποια οργάνωση θα ήθελαν να συμμετέχουν. (12η ώρα-φύλλα εργασίας, ιστοσελίδα, ιστολόγιο) ΦΕ10-1

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Παρουσίαση ροής και εφαρμογής δραστηριοτήτων
Εισαγωγή:
Η Δάφνη και ο Κοσμάς είναι δυο αδέρφια που ζουν και μεγαλώνουν σε μια οικογενειακή φάρμα στο χωριό Πολιτικά της Εύβοιας. Το όνομα της φάρμας είναι «Τα φτερά των αγγέλων» και μαρτυρά την ταξιδιάρικη διάθεση της οικογένειας αλλά και το σχήμα του κτήματός τους που είναι σαν δυο ενωμένα φτερά. Η Δάφνη και ο Κοσμάς είναι μαθητές της Γ’ δημοτικού και αγαπούν πολύ τα ζώα και τα φυτά του κτήματος αλλά και τις περιπέτειες. Πολύ συχνά διαλέγουν βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σπιτιού τους και τα διαβάζουν ή απλά τα ξεφυλλίζουν. Μια μέρα διαλέγουν να διαβάσουν ένα ξεχασμένο, σκονισμένο βιβλίο που ονομάζεται: «Η γη μας κινδυνεύει». Αρχίζουν να το διαβάζουν με μεγάλο ενδιαφέρον και αισθάνονται ανήσυχοι για την τύχη του πλανήτη μας. Στην τελευταία σελίδα ωστόσο του βιβλίου τούς περιμένει μια έκπληξη. Ένα ξωτικό, ο Οικοχαρούλης, ξεπετάγεται από την τελευταία σελίδα και θα γίνει ο οδηγός τους στην αναζήτησή τους για τρόπους ζωής κοντά στη φύση με αγάπη και προστασία για το περιβάλλον.
και 2η διδακτική ώρα: «Ο πλανήτης Γη σε καλεί»
Οι μαθητές ξεκινούν την περιπέτεια του σεναρίου από το wiki της τάξης. Εκεί ο Κοσμάς και η Δάφνη καλούν τους μαθητές να τους ακολουθήσουν στην ιστοσελίδα της τάξης (http://giannakar24.wix.com/giannakarakalou#!----/c1rvb) για να διαβάσουν και αυτοί όσες πληροφορίες βρήκαν στο βιβλίο. Στη συνέχεια επιστρέφουν στο wiki της τάξης όπου γίνεται συζήτηση στα θέματα αυτά και οι μαθητές παραπέμπονται στο ιστολόγιο της τάξης (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html) για να παρακολουθήσουν σχετικό βίντεο. Ακολούθως συμπληρώνουν την άσκηση 1 του ΦΕ1 όπου η κάθε ομάδα ασχολείται με το δικό της περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η Α ομάδα ασχολείται με το πρόβλημα του νερού (ΦΕ1-1-Α), η Β ομάδα με το πρόβλημα του αέρα (ΦΕ1-1-Β), η Γ με το πρόβλημα του εδάφους (ΦΕ1-1-Γ) και η Δ ομάδα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου (ΦΕ1-1-Δ). Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην τάξη και γίνεται συζήτηση από τους μαθητές πάνω στα περιβαλλοντικά θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν.(wiki) Ο Κοσμάς και η Δάφνη όμως θέλουν να μάθουν περισσότερα για τους κινδύνους που απειλούν το νησί τους, την Εύβοια, και έτσι οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα της τάξης   (http://giannakar24.wix.com/ giannakarakalou#!----/c1rvb) για να διαβάσουν πληροφορίες για την Εύβοια. Επιστρέφοντας στο wiki της τάξης γίνεται διάλογος για τα προβλήματα αυτά, π.χ. ποιες περιοχές αφορούν και ποιες πλευρές του περιβάλλοντος επηρεάζουν. Αφού εντοπίσουν τις περιοχές αυτές σε χάρτη της Googlemap, οι μαθητές συμπληρώνουν την άσκηση Σωστού Λάθους του ΦΕ1-2 που έχει φτιαχτεί με φόρμες της Google.
Την επόμενη ώρα αναζητάμε λύσεις στα προβλήματα αυτά και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για να έχουμε αποτελέσματα στην προστασία του περιβάλλοντος δεν αρκεί η ατομική προσπάθεια, η οποία είναι βέβαια πολύ σημαντική, αλλά χρειάζεται να συνεργαστούμε με άλλους ανθρώπους και να συμμετέχουμε σε κοινές δράσεις. Στο wiki της τάξης ο Οικοχαρούλης πληροφορεί τους μαθητές ότι υπάρχουν οικοκοινότητες, όπου οι άνθρωποι ζώντας κοντά στη φύση και βοηθώντας ο ένας τον άλλο, προσπαθούν να ελαττώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα και να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Παραδείγματα τέτοιων τρόπων είναι οι κατοικίες φυσικής δόμησης, η διαχείριση των απορριμμάτων, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βιολογική εκτροφή ζώων και η βιολογική καλλιέργεια των φυτών. Ο Οικοχαρούλης υπόσχεται στους μαθητές να τους βοηθήσει να καταλάβουν αυτές τις έννοιες. Το πρώτο βήμα είναι να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της τάξης (http://giannakar24.wix.com/giannakarakalou#!projects/c10d60) για να διαβάσουν πληροφορίες για τις οικοκοινότητες και στη συνέχεια παρακολουθούν ένα βίντεο από μια οικοινότητα της Ισπανίας. Ακολούθως η κάθε ομάδα συμπληρώνει τον ημιδομημένο χάρτη που συνδέει τα οικολογικά προβλήματα που έχουμε εντοπίσει με τους στόχους μιας οικοκοινότητας (inspiration1). (wiki) Τέλος για να κάνουμε μια γενική επανάληψη συμπληρώνουμε το Σταυρόλεξο 1.

 3η διδακτική ώρα: «Το όνειρο μιας οικοκοινότητας»
 Ξεκινώντας από το wiki της τάξης ο Οικοχαρούλης διαβάζει στα παιδιά το οικολογικό παραμύθι «Η παρέα της βελανιδιάς» για να τους δείξει πώς με τη συνεργασία μπορούμε να προστατέψουμε και να ομορφύνουμε το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Οι μαθητές βρίσκουν αναρτημένη την ιστορία στο blog (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_57.html) της τάξης. Στη συνέχεια οι μαθητές μέσα από το wiki της τάξης συζητούν για την ανάγκη που έκανε τα ζωάκια να συνεργαστούν και για τις δραστηριότητες που ανέλαβαν. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ήρωες της ιστορίας έφτιαξαν μια οικοκοινότητα. Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα (http://giannakar24.wix.com/giannakarakalou#!get_involved/c1yzj) της τάξης για περισσότερες πληροφορίες για τις οικοκοινότητες και διαβάζουν περισσότερες λεπτομέρειες για την οικοκοινότητα «Αληθινά Ελεύθερα» παρακολουθώντας και ένα βίντεο για το Τελέθριο project της οικοκοινότητας. Για να βιώσουν περισσότερο την ατμόσφαιρα αυτής της κοινότητας, οι μαθητές αναζητούν στο ιστολόγιο (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html) της τάξης την τηλεοπτική εκπομπή «360 Μοίρες» που είναι αφιερωμένη σε αυτή και παρακολουθούν κάποια αποσπάσματα. Κατόπιν συμπληρώνουν την άσκηση 1 του ΦΕ2 με το οποίο επεξεργάζονται τις δεξιότητες που χρειάζονται για να φτιαχτούν ομάδες εργασίας σε μια οικοκοινότητα (ΦΕ2-1-Α, ΦΕ2-1-Β, ΦΕ2-1-Γ). Για τις ανάγκες της άσκησης χωριζόμαστε σε τρεις ομάδες. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τον τρόπο που σκέφτηκε και τις δεξιότητες που κατέγραψε και γίνεται σχολιασμός από του μαθητές. Στη συνέχεια φτιάχνουμε όλοι μαζί την ταυτότητα της οικοινότητας «Αληθινά Ελεύθερα» (ΦΕ2-2). Χαλαρώνουμε φτιάχνοντας ένα παζλ (Δραστηριότητα 1) που βρίσκεται στο wiki της τάξης

4η διδακτική ώρα: «Μια οικοκοινότητα ζωντανεύει»
Ο Κοσμάς και η Δάφνη έχουν ενθουσιαστεί με την δημιουργική ατμόσφαιρα που παρατήρησαν στην οικοκοινότητα «Αληθινά-Ελεύθερα» και θέλουν να μελετήσουν και άλλη μια οικοκοινότητα στην Εύβοια. Οι μαθητές έχοντας ανοίξει το wiki της τάξης ακολουθούν το ξωτικό στα Βασιλικά της Εύβοιας στην οικοκoινότητα «Κάτι τρέχει στα Βασιλικά». Ακολούθως οι μαθητές διαβάζουν στην ιστοσελίδα της τάξης πληροφορίες για τη συγκεκριμένη οικοκοινότητα και παρακολουθούν στο ιστολόγιο της τάξης (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html) βίντεο σχετικά με τις οικογιορτές. Στη συνέχεια ανατρέχουν στο ιστολόγιο (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_57.html) της τάξης και διαβάζουν ένα κείμενο της διοργανώτριας των οικογιορτών από τα Βασιλικά, στο οποίο περιγράφονται η ατμόσφαιρα που επικρατεί σε μια οικογιορτή καθώς και οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Στη συνέχεια οι μαθητές συμπληρώνουν το ΦΕ3-1 με άσκηση κενού. Η κάθε ομάδα ταξινομεί τις δραστηριότητες που οργανώνονται σε μια οικοκοινότητα σε ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη (inspiration 2). Έχοντας μια πλήρη εικόνα μιας οικογιορτής οι ομάδες ετοιμάζουν ένα μικρό θεατρικό δρώμενο με θέμα «Μικροί οικοτεχνίτες….σε οικογιορτή». Επιλέγουν ένα προϊόν που θα ήθελαν να κατασκευάσουν (μέλι – σαπούνι – κερί - αλοιφές) και μιλάνε γι’ αυτό. Εξηγούν γιατί το διάλεξαν και παρουσιάζουν τα προτερήματά του. (Δραστηριότητα 2). Oι οδηγίες δίνoνται στο wiki της τάξης  . Ακολούθως συμπληρώνουν το ΦΕ3-2 το οποίο είναι μια άσκηση αντιστοίχησης φτιαγμένη σε HotPotatoes. Τέλος οι μαθητές γίνονται πραγματικοί οικοτεχνίτες κατασκευάζοντας κοσμήματα από ανακυκλώσιμα υλικά (Δραστηριότητα 3). Οι οδηγίες δίνονται στο wiki της τάξης.

5η διδακτική ώρα: «Δυο φάρμες σαν παραμύθι»
Ο Οικοχαρούλης, το ξωτικό που βοηθάει τα παιδιά στις αναζητήσεις τους, προτείνει στον Κοσμά και τη Δάφνη να παρουσιάσουν στους μαθητές τη φάρμα τους, για να πάρουν μια ιδέα πώς είναι μια οικογενειακή φάρμα στην Εύβοια.(wiki) Οι μαθητές με το πρόγραμμα  Googlemap εντοπίζουν στο χάρτη την περιοχή Πολιτικά στην κεντρική Εύβοια. Στη συνέχεια, οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα της τάξης (http://giannakar24.wix.com/ giannakarakalou#!blank/c1p4k) όπου παρακολουθούν σλάιντς με φωτογραφίες από μια οικογενειακή φάρμα στα Πολιτικά της Εύβοιας. Κατόπιν, οι μαθητές διαβάζουν πληροφορίες για τον τρόπο που συγκροτείται μια φάρμα και τις διαδικασίες συντήρησης των παραγόμενων προϊόντων. Στη συνέχεια, οι μαθητές οδηγούμενοι στο wiki εργάζονται στο ΦΕ4, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τις Φόρμες της Google. Εκεί καλούνται να επιστρατέψουν τη φαντασία τους, αλλά και τις γνώσεις τις οποίες απέκτησαν και να περιγράψουν τις δραστηριότητες στις οποίες θα ήθελαν να συμμετέχουν, ζώντας μια μέρα σε μια οικογενειακή φάρμα. Έπειτα, μπαίνοντας στο ιστολόγιο της τάξης (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html) παρακολουθούν ένα βίντεο, που αναφέρεται στη ζωή και την οργάνωση μιας άλλης οικογενειακής φάρμας στην Αυλίδα της Ευβοίας. Τέλος επιστρέφοντας στο wiki της τάξης  συμπληρώνουν το Σταυρόλεξο 2, το οποίο είναι κατασκευασμένο σε HotPotatoes.

6η διδακτική ώρα: «Η Ελπίδα για τα ζώα»
Στο κτήμα του Κοσμά και της Δάφνης, «τα Φτερά των Αγγέλων», κάτι πολύ ευχάριστο συμβαίνει. Υπάρχουν γεννητούρια. Ένα έξυπνο ελαφάκι και οχτώ πανέμορφα γουρουνάκια έχουν δει το φως του κόσμου και περιμένουν την αγάπη και τη φροντίδα των παιδιών. Πώς πρέπει να φροντίζουμε τα κατοικίδια ζώα σε μια οικοφάρμα; Η Δάφνη από το wiki της τάξης  καλεί τους μαθητές να την ακολουθήσουν στη ιστοσελίδα της τάξης (http://giannakar24.wix.com/giannakarakalou#!-/c1idc) όπου οι μαθητές διαβάζουν τα βασικά στοιχεία της βιολογικής εκτροφής ζώων και μαθαίνουν πώς να ξεχωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα σε ένα κατάστημα.. Ακολούθως συμπληρώνουν τις δύο ασκήσεις του ΦΕ5, (ΦΕ5-1 και ΦΕ5-2).Το ξωτικό (wiki)   θυμάται με νοσταλγία το αγαπημένο του πόνι, που είναι ο καλύτερός του φίλος και έχει μια ιδέα: μια βόλτα σε μια φάρμα με αλογάκια. Πρόκειται για μια φάρμα στη Σκύρο όπου εκτρέφονται με αγάπη σκυριανά αλογάκια, τα οποία θεωρούνται προστατευόμενο είδος. Έτσι οι μαθητές μεταφέρονται στο ιστολόγιο της τάξης (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html)  όπου παρακολουθούν μια συνέντευξη του ιδιοκτήτη της φάρμας για τις προσπάθειες που γίνονται για τη διατήρηση της συγκεκριμένης φυλής. Στο βίντεο αυτό υπάρχει η ιστορία ενός μικρού αλόγου της Ελπίδας που είχε πληγωθεί. Με αφορμή αυτή τη μικρή ιστορία οι μαθητές επιστρέφουν στο wiki της τάξης για συζήτηση σχετικά με την προστασία των ζώων και κυρίως των προστατευόμενων ειδών και ξανά στο ιστολόγιο της τάξης (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html) για να  παρακολουθήσουν την ενότητα για τα είδη προς εξαφάνιση από το λογισμικό του ΠΙ της Μελέτης Περιβάλλοντος. Ο Κοσμάς και η Δάφνη θέλουν να μάθουν για τα ζώα υπό εξαφάνιση που ζουν στην Εύβοια. Ανατρέχουμε λοιπόν στην ιστοσελίδα της τάξης (http://giannakar24.wix.com/giannakarakalou#!-/c1idc) και αφού οι μαθητές μελετήσουν τις σχετικές πληροφορίες, η κάθε ομάδα πραγματοποιεί μια δραστηριότητα με ένα από τα ζώα με τα οποία ασχοληθήκαμε συμπληρώνοντας το ΦΕ5 άσκηση 3. Με αυτό το Φύλλο Εργασίας κάθε ομάδα εκτελεί μια δραστηριότητα με την οποία εμπεδώνει την έννοια της φροντίδας και της προστασίας των ζώων. Η Α ομάδα με το ΦΕ5-3-Α κατασκευάζει μια αφίσα με το πρόγραμμα ΤuxPaint, η Β ομάδα γράφει ερωτήσεις για μια συνέντευξη με το ΦΕ5-3-Β, η Γ ομάδα συμπληρώνει την ταυτότητα ενός ζώου με το ΦΕ5-3-Γ και η Δ ομάδα τρόπους προστασίας ενός ζώου με το ΦΕ5-3-Δ. Η ώρα ολοκληρώνεται με το Σταυρόλεξο 3 το οποίο περιέχει ερωτήσεις που αναφέρονται στη βιολογική εκτροφή των ζώων και στα απειλούμενα είδη ζώων της Εύβοιας και την κατασκευή παζλ (Δραστηριότητα 4). Παρουσιάζεται εννοιολογικός χάρτης με τα θέματα της ενότητας στο wiki της τάξης. Επίσης οι μαθητές θα βρουν στο wiki της τάξης ένα ερωτηματολόγιο για το σκυριανό αλογάκι.

7η διδακτική ώρα: «Χρώματα και αρώματα από τη φύση»
Η Δάφνη και ο Κοσμάς θέλουν να μάθουν για τα εναλλακτικά είδη καλλιεργειών όπως είναι η φυσική και η βιολογική καλλιέργεια και τα είδη των φυτών που μπορούμε να συναντήσουμε σε μία οικοφάρμα ή οικοκοινότητα στην Εύβοια. Οι μαθητές, ξεκινώντας από το wiki της τάξης ακολουθούν τους ήρωές μας στην ιστοσελίδα της τάξης (http://giannakar24.wix.com/giannakarakalou#!----/cqoy) για περισσότερες πληροφορίες. Στη συνέχεια παρακολουθούν δύο βίντεο που είναι αναρτημένα στο ιστολόγιο (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_57.html) της τάξης για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με αυτά τα είδη καλλιεργειών. Έχοντας τις κατάλληλες πληροφορίες η κάθε ομάδα φτιάχνει τη δικό της εικονικό λαχανόκηπο. Βλέπει τις φωτογραφίες λαχανικών που είναι αναρτημένες στο ιστολόγιο (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_94.html)  της τάξης, διαλέγει τα λαχανικά που επιθυμεί και γράφει ένα κείμενο για τον τρόπο που θα τα καλλιεργήσει (ΦΕ6). Στη συνέχεια για να συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι μαθητές τη φιλοσοφία της φυσικής καλλιέργειας μελετάμε τα διαφορετικά δέντρα που συνυπάρχουν αρμονικά σε διάφορες δασικές περιοχές της Εύβοιας. Έτσι αφού οι μαθητές ανατρέξουν για πληροφορίες στην ιστοσελίδα της τάξης (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_57.html) συμπληρώνουν ένα ημιδομημένο χάρτη με τα δέντρα που συναντάμε σε διάφορες δασικές περιοχές της Εύβοιας (inspiration 3) και το οποίο βρίσκεται στο wiki της τάξης. H ώρα τελειώνει με το Σταυρόλεξο 4.

8η διδακτική ώρα: Πόσο θα ήθελα ένα «δεντρόσπιτο»!
Οι μαθητές ξεκινούν ανοίγοντας το wiki της τάξης. Το ξωτικό θυμάται το δεντρόσπιτό του που ήταν φτιαγμένο από ξύλο και προτείνει στους μαθητές να μελετήσουν είδη κατοικίας που είναι κατασκευασμένα με υλικά από τη φύση και ανήκουν στο είδος κατασκευής κατοικίας που ονομάζεται φυσική δόμηση. Ο Κοσμάς θυμάται ότι στην οικοκοινότητα «Αληθινά-Ελεύθερα» γινόταν χρήση του παλιού ασιατικού είδους κατοικίας, του γιουρτ. Το ξωτικό επισημαίνει ότι η ιδέα της φυσικής δόμησης δεν ήταν άγνωστη στον τόπο μας και ότι πάντα οι άνθρωποι προσπαθούσαν να οικοδομήσουν τα σπίτια τους με υλικά από το κοντινό φυσικό περιβάλλον. Έτσι οι μαθητές παρακολουθούν στο wiki της τάξης φωτογραφίες της Εύβοιας με κτίσματα φτιαγμένα από τοπικά υλικά και ακολουθούν το ξωτικό στην ιστοσελίδα της τάξης για να μάθουν περισσότερα για τη φυσική δόμηση. Στη συνέχεια οι μαθητές παρακολουθούν μια παρουσίαση (prezi) για τις τεχνικές της φυσικής δόμησης στο ιστολόγιο (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_10.html) και βλέπουμε σχετικές φωτογραφίες σπιτιών που είναι επίσης αναρτημένες στο ιστολόγιο (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_94.html) της τάξης. Οι μαθητές συμπληρώνουν το ΦΕ7-1 καθώς και τη σχετική με τη φυσική δόμηση άσκηση Σωστού-Λάθους στο ΦΕ7-2. Ακολούθως επιστρέφουν στο wiki της τάξης όπου  ο Κοσμάς παρατηρεί ότι δεν είναι πάντα εφικτό να μετατρέψουμε τα σπίτια μας σε σπίτια φυσικής δόμησης, μπορούμε όμως να τα κάνουμε οικολογικά. Παρακολουθούμε ένα βίντεο στο ιστολόγιο (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html) της τάξης για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και στη συνέχεια επιστρέφουμε στο wiki της τάξης   συζητάμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε το σπίτι μας οικολογικό. Προτείνουμε 15 τακτικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε στο σπίτι μας για να μη σπαταλάμε ενέργεια, νερό και να μειώσουμε τα οικιακά απορρίμματα. Φτιάχνουμε όλοι μαζί την ταυτότητα του οικολογικού σπιτιού (ΦΕ7-dr). Στο wiki ,τέλος,παρουσιάζεται εννοιολογικός χάρτης με τα θέματα της ενότητας.

9η-10η διδακτική ώρα: «Χρήσιμα… και τα σκουπίδια»
Το ξωτικό εισάγει τους μαθητές στnν έννοια της διαχείρισης των απορριμμάτων που είναι μια σημαντική πρακτική σε κάθε οικοκοινότητα και ζητά από τους μαθητές να εκφράσουν τις σκέψεις τους σχετικά με αυτή τη φράση (wiki). Οι ιδέες των παιδιών γράφονται στον πίνακα και με συζήτηση καταλήγουμε στο θέμα της ανακύκλωσης. Ακολούθως η εκπαιδευτικός φέρνει  στην τάξη την ειδική τσάντα της ανακύκλωσης με ανακυκλώσιμες συσκευασίες τις οποίες τα παιδιά επεξεργάζονται και αναζητούν το σύμβολο της ανακύκλωσης σε αυτά. Στη συνέχεια οι μαθητές ακολουθώντας τον Οικοχαρούλη, ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της τάξης (http://giannakar24.wix.com/giannakarakalou#!untitled/c1hbr) για να διαβάσουν γενικά στοιχεία για την ανακύκλωση και παρακολουθούν βίντεο στο ιστολόγιο της τάξης ( http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html). Στη συνέχεια ο Οικοχαρούλης τους προτρέπει να κάνουν και αυτοί μια δράση για την ανακύκλωση. Αρχικά κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο για τις δράσεις ανακύκλωσης σχολείων στην Εύβοια. (wiki) και καταγράφουν τα σχολεία, τα είδη των δράσεων και τις δραστηριότητες που έχουν εκπονηθεί (ΦΕ8-1). Στη συνέχεια αποφασίζουν όλοι μαζί να κάνουν μια παρουσίαση για τις πρακτικές της ανακύκλωσης στους μικρότερους μαθητές του σχολείου μας και να φτιάξουν ανακυκλωμένο χαρτί στο οποίο να σχεδιάσουν την Εύβοια. Στο χάρτη αυτό θα σηματοδοτήσουν τα μέρη όπου σχολεία της Εύβοιας έχουν κάνει δράσεις ανακύκλωσης σχεδιάζοντας το σύμβολο της ανακύκλωσης πάνω σε αυτές τις περιοχές. Για τις ανάγκες της παρουσίασης οι εργασίες των ομάδων διαφοροποιούνται. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει μια πτυχή της ανακύκλωσης: Η ομάδα Α την ανακύκλωση πλαστικού, η ομάδα Β την ανακύκλωση χαρτιού, η ομάδα Γ την ανακύκλωση γυαλιού και η ομάδα Δ την ανακύκλωση των οργανικών απορριμμάτων-λιπασματοποίηση. Η κάθε ομάδα ανατρέχει στην ιστοσελίδα (http://giannakar24.wix.com/giannakarakalou #!untitled/c1hbr) της τάξης για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθεί τα αντίστοιχα βίντεο στο ιστολόγιο της τάξης(http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html) και συμπληρώνει το ΦΕ8-2 με τις οποίες επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συνέλεξε. Όταν η εργασία ολοκληρωθεί οι ομάδες αναλαμβάνουν την παρουσίασή τους στη τάξη.(wiki). Δύο μαθητές από κάθε ομάδα αναλαμβάνουν την παρουσίαση των υλικών και άλλοι δύο τα στάδια της ανακύκλωσής τους. Στο τέλος των παρουσιάσεων γίνεται αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών από τις ομάδες. Στη συνέχεια οι μαθητές ανατρέχουν στο ιστολόγιο της τάξης(http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_94.html)  για να δουν φωτογραφίες κατασκευής ανακυκλωμένου χαρτιού. Έτσι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την έννοια της ανακύκλωσης, φτιάχνουν ανακυκλωμένο χαρτί και η τάξη μας ανήκει πλέον στην οικογένεια των σχολείων που έχουν ευαισθητοποιηθεί και δραστηριοποιηθεί σε θέματα ανακύκλωσης.

11η διδακτική ώρα: «Μπορώ και χωρίς τον ηλεκτρισμό!»
Οι μαθητές ανοίγουν το wiki της τάξης όπου συναντούν το ξωτικό μας το οποίο ανακοινώνει στα παιδιά ότι σήμερα θα μιλήσουν για το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιούν οι οικοκοινότητες. Οι μαθητές έχουν ήδη ακούσει τις λέξεις φωτοβολταϊκά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τα προηγούμενα μαθήματα, έτσι κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με το αν έχουν δει φωτοβολταϊκά και σε τι μας χρησιμεύουν. Με την προτροπή του οδηγού οι μαθητές ανατρέχουν στην ιστοσελίδα (http://giannakar24.wix.com/gianna karakalou#!--/c22en) της τάξης για να διαβάσουν βασικές πληροφορίες πάνω στα είδη ενέργειας και να παρακολουθήσουν παρουσίαση (prezi) που είναι αναρτημένη εκεί. Στη συνέχεια επιστρέφουν στο wiki της τάξης όπου το ξωτικό πληροφορεί τους μαθητές για τη σχέση της Εύβοιας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εντοπίζουμε σε χάρτη Google map το αιολικό πάρκο Καρύστου και στη συνέχεια το εντοπίζουμε στο χάρτη της τάξης. Ακολούθως οι μαθητές επιστρέφουν στο wiki της τάξης όπου πληροφορούνται από τον Οικοχαρούλη μια άλλη σχέση της Εύβοιας με την αιολική ενέργεια: το νησί του Αιόλου θεωρούνταν το νησάκι Στρογγύλη κοντά στην Εύβοια. Με την ευκαιρία αυτή, οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων με τον μύθο του Οδυσσέα και του Αιόλου, που είναι αναρτημένο στο ιστολόγιο της τάξης (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html). Στη συνέχεια επιστρέφουν στο wiki της τάξης, δραματοποιούν το μύθο (Δραστηριότητα 5), και συμπληρώσουν το ΦΕ9. Στην πρώτη άσκηση του συγκεκριμένου Φύλλου Εργασίας οι μαθητές επεξεργάζονται την ενέργεια του νερού μελετώντας τη λειτουργία ενός παλιού νερόμυλου. Αντλούν πληροφορίες από σχετικό βίντεο στο ιστολόγιο της τάξης (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html). Αφού συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας,οι μαθητές επιστρέφουν στο wiki ητς τάξης. Στη συνέχεια εκπρόσωποι των ομάδων παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στην τάξη και γίνεται σύντομος σχολιασμός από τις ομάδες. Το μάθημα τελειώνει με μια επαναληπτική άσκηση σε Hotpotatoes. Σταυρόλεξο 5

12η διδακτική ώρα: «Με τη συνεργασία ΜΠΟΡΩ!»
Σε αυτή την ώρα οι ήρωές μας αναζητούν οικολογικές κινήσεις και οργανώσεις στην Εύβοια. Οι μαθητές ξεκινώντας από το wiki της τάξης  ανατρέχουν στην ιστοσελίδα(http://giannakar24. wix.com/giannakarakalou#!donate/c1vud) της τάξης για να διαβάσουν βασικές πληροφορίες, αλλά τις εμπλουτίζουν και με αναζήτηση στο Διαδίκτυο πληκτρολογώντας τη φράση: Περιβαλλοντικοί σύλλογοι στην Εύβοια. Στη συνέχεια συμπληρώνουν το ΦΕ10-1 στο οποίο διαλέγουν σε ποια οικολογική οργάνωση θα ήθελαν να συμμετάσχουν και γιατί. Ακολούθως πηγαίνουν στο ιστολόγιο (http://gkarakal.blogspot.gr/p/blog-page_93.html) της τάξης όπου παρακολουθούν μια συνέντευξη για να γνωρίσουν ένα ολόκληρο χωριό στην Εύβοια το οποίο λειτουργεί σαν οικοινότητα και μέσω του πολιτιστικού του συλλόγου διοργανώνει δράσεις καθαριότητας και ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα. Ακολούθως οι μαθητές επιστρέφουν στο wiki της τάξης, για να συμπληρώσουν το ΦΕ10-2 με το οποίο επιστρατεύουν τη φαντασία τους για να περιγράψουν δικές τους περιβαλλοντικές δράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στην παραλία Πολιτικών. Τέλος οι μαθητές ανατρέχουν στο wiki της τάξης ζωγραφίζουν  το καθαρότερο χωριό, όπως το φαντάζονται, με το λογισμικό Τux Paint και το εκτυπώνουν (Δραστηριότητα 6)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι στόχοι του σεναρίου αξιολογούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου, με σκοπό τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, τον εντοπισμό των δυσκολιών των μαθητών και την προσαρμογή της προσφερόμενης γνώσης στις ανάγκες των μαθητών.
Διαμορφωτική αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με βάση τις απαντήσεις τους σε ερωτήσεις κατανόησης, αλλά και τις επιδόσεις τους στις διάφορες εργασίες. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση που κάνουν οι ίδιες οι ομάδες στις εργασίες των συμμαθητών τους (1η και 2η, 3η, 9η και 10η και 11η διδακτική ώρα). Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας της στις υπόλοιπες ομάδες και δέχεται τα σχόλια των συμμαθητών της για το περιεχόμενο και τον τρόπο εργασίας της. Η εκπαιδευτικός αξιολογεί επίσης τη συμμετοχή του κάθε μαθητή στην ομάδα καθώς  και τις κοινωνικές του δεξιότητες. Επίσης στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας γίνεται συζήτηση για την εργασίες των ομάδων και συμπληρώνονται σταυρόλεξα και άλλες επαναληπτικές εργασίες. 
Τελική αξιολόγηση
Η τελική αξιολόγηση γίνεται με ένα επαναληπτικό σταυρόλεξο σε HotPotatoes και ακολουθεί ένα Φύλλο Αξιολόγησης των μαθητών με τι τους άρεσε, τι τους δυσκόλεψε και ποιες βελτιώσεις προτείνουν.ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί προς διάφορες κατευθύνσεις. Θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το θέμα με τη σωστή διατροφή κάνοντας αναφορά σε αγνά προϊόντα που παράγει ο τόπος μας χωρίς προσθήκη συντηρητικών και χημικών ουσιών. Ακόμα, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και η μελέτη των μεθόδων με τις οποίες έφτιαχναν παλιά τα νήματα, τα υφάσματα και τις παραδοσιακές ενδυμασίες και που σήμερα τείνουν να επανέλθουν στην καθημερινότητά μας.
Επίσης, θα μπορούσαμε να μελετήσουμε μύθους που σχετίζονται με τα φυτά της Εύβοιας και να συνδέσουμε το θέμα μας με τη Μυθολογία. Θα μπορούσαμε επιπλέον να μιλήσουμε για τα παραδοσιακά προϊόντα της Εύβοιας και να δημιουργήσουμε στην τάξη τη γωνιά με τα τοπικά προϊόντα. (7η ώρα)
Το θέμα του σεναρίου βρίσκεται στην καρδιά της αειφόρου ανάπτυξης. Συνεχώς δημιουργούνται καινούριοι σύλλογοι και ομάδες με καινοτόμες ιδέες και όνειρα, που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι η έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να συνεχιστεί και να έχει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, εφόσον παρέχει τα ερεθίσματα για μια κοινωνία αυτάρκη και αναπτυσσόμενη διαρκώς, μέσα στα πλαίσια του σεβασμού και της αλληλεγγύης μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος.
 

Προσωπική αποτίμηση του σεναρίου

Είναι δύσκολο να καταγραφούν τόσο οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν όσο και τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν κατά την πορεία του σεναρίου. Οι δυσκολίες ήταν πολλές. Ο χρόνος πολύ πιεστικός. Η συγκέντρωση του υλικού, το χτίσιμο του διδακτικού σεναρίου, η εκμάθηση των τεχνολογικών εργαλείων καθώς και τα προβλήματα που προέκυπταν από μη σωστή χρήση των τεχνολογικών εργαλείων έκαναν την πορεία του σεναρίου μια δύσβατη ανάβαση.Η παιδαγωγική επίσης συνεργασία και αξιοποίηση των τριών διαδικτυακών (ιστοσελίδας –ιστολογίου-wiki) δεν ήταν εύκολη υπόθεση και πολλά σημεία χρειάστηκε να αλλάξουν και να αναθεωρηθούν.  Όμως η δημιουργία ενός καινούριου αντικειμένου, που ο στόχος του είναι να ανοίξει νέους ορίζοντες στα παιδιά, έδινε δύναμη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η πιο συγκινητική πτυχή του σεναρίου όμως ήταν η ανακάλυψη μαζί με τα παιδιά μιας διαφορετικής θεώρησης της ζωής. Στη ζωή δεν ισχύει αυτό που συνήθως γίνεται: να αποκτήσεις πρώτα αγαθά και ύστερα να γίνεις ευτυχισμένος, αλλά να είσαι πραγματικά αυτό που είσαι και μετά να κάνεις αυτό που χρειάζεται για να έχεις αυτά που επιθυμείς. Το σενάριο άνοιξε ένα μονοπάτι προς την έννοια της αυτάρκειας και κλείνει με την ελπίδα ότι μερικά παιδιά θα μετασχηματίσουν το παιδαγωγικό αυτό σενάριο σε «σενάριο ζωής».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στο εισαγωγικό μέρος.
Βιβλίο μαθητή, , Μελέτη Περιβάλλοντος  Γ’ Δημοτικού (2010), ΟΕΔΒ
Βιβλίο δασκάλου, Μελέτη Περιβάλλοντος  Γ’ Δημοτικού (2012), ΙΤΥΕ Διόφαντος
Ματσαγγούρας, Η. (2000) Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, Αθήνα Γρηγόρη.
Ράπτης, Α. Ράπτη, Α. (2001) Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορικής εκδόσεις  Α Ράπτης.
Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας , Η σχολική τάξη (Τόμος Α) 2001,Αθήνα :Γρηγόρη.
Κολιάδης, Ε. (1997) Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη,  τόμος Γ,’ Γνωστικές Θεωρίες.
Walker, l. (2008) Πρακτικός οδηγός για το σχεδιασμό της διδασκαλίας, 2000 εκδόσεις Πατάκη.
Πολυχρώνου, Ζ, Καλαμπαλίκη, Θ. Το παιχνίδι της ανακύκλωσης, 6ο Πανελλήνιο συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ Πρακτικά συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 30/11-2/12 2012.
Καλαμπαλίκη, Θ. Ανακύκλωση και μυθοπλασία επιμέλεια Δημητρίου, Α. Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση, Επίκεντρο Θεσσαλονίκη 2013.

Βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στις διδασκαλίες.
Moris, N. (2009) Προστατεύω το Περιβάλλον, εκδόσεις Σαββάλας.
Χατζημανώλη, Α. ( 2006)  Τα δέκα  πρόσωπα της ρύπανσης, εκδόσεις Κίρκη.
 WiKins K. (2009) Προστατεύω το περιβάλλον, εκδόσεις Σαββάλας

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

1η και 2η διδακτική ώρα:
3η διδακτική ώρα:
6η διδακτική ώρα:
9η διδακτική ώρα:


Δικτυογραφία για τις φωτογραφίες:
http://fr.toonpool.com/user/34404/files/black_ducks_1731435.jpg (φωτο με πάπιες για μόλυνση του περιβάλλοντος)
http://voriaevia.blogspot.gr (φωτο από οικογιορτή)
http://www.enallaktikos.gr (φωτο με τους σπόρους
http://www.zoosos.gr (φωτό για την Ελπίδα)
http://aetos-http://gbissias.wordpress.com (φωτο για Φουκουόκα)
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/kids-corner/index_en.htm (βιολογική εκτροφή ζώων)
http://aetos-grhttp:/ /evena.blogspot.gr/ (φωτο για ζώα λαγός)

http://promahi-nea.blogspot.gr/ (φωτο για χρυσαετό ώρα ζώα) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου