Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Τα καραβάκια αρμενίζουν στο στενό του Ευρίπου

1.     ΤΙΤΛΟΣ: « Τα καραβάκια αρμενίζουν στο στενό του Ευρίπου»
2.     ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:
®Δημιουργός : Ηλιοδρομίτη Ελένη, Δασκάλα Π.Ε 70, Δημοτικό σχολείο Νέας Λαμψάκου, Α΄ τάξη.

®Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας της Α΄ τάξης, ενότητα 7η «Καράβια».

®Θέμα: Τα καραβάκια αρμενίζουν στο στενό του Ευρίπου.
Είναι συμβατό με το Δ.Ε.Π.Π.Σ και το Α.Π.Σ, αφού ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αφορά σε ενότητα που διδάσκεται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου, ενότητα 7η με μια προέκταση στην πόλη της Χαλκίδας.

3.     ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
? Καινοτομίες:
*    Η προσέγγιση του θέματος γίνεται με τη χρήση προτζέκτορα σε συνδυασμό με τη χρήση του Η/Υ στο εργαστήρι πληροφορικής ή στην τάξη μας.
*    Η ευρύτατη χρήση των ΤΠΕ ( power point, excel,  Microsoft word, Google Earth, Tux Paint, ιδεοκατασκευές,  διαδίκτυο, Λογισμικό Γλώσσας Α΄-Β΄, Μουσική Α΄-ΣΤ΄, ψηφιακό βίντεο, εικόνα, ήχος κ.τ.λ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία ως ανακαλυπτικές μέθοδοι. Τα παιδιά θα γνωρίσουν  καλύτερα τη Χαλκίδα και συγκεκριμένα τον Ευβοϊκό κόλπο.
*    Συγκεκριμένα με τη χρήση του λογισμικού word, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν κείμενα ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το θέμα που θα ασχοληθούμε δηλαδή τη Χαλκίδα και το στενό του Ευρίπου.
*    Τα παιδιά θα δουν τη δυνατότητα που προσφέρει το (word) στη μορφοποίηση ενός κειμένου.
*    Θα γνωρίσουν το excel και τις δυνατότητες που προσφέρει( μαρκάρισμα κελιών και εντοπισμό λέξεων στο κρυπτόλεξο).
*    Με τη χρήση του λογισμικού Google earth τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με την εικονική πραγματικότητα και την πλοήγησή τους στο χάρτη της Χαλκίδας.
*    Θα μπορέσουν να δουν την πόλη της Χαλκίδας από ψηλά, να εντοπίσουν το στενό του Ευρίπου, να δουν τις δύο γέφυρες με τις οποίες το νησί  ενώνεται με τη βοιωτική πλευρά. Επιπλέον θα δουν τις παραλιακές ακτές της Χαλκίδας, το εμπορικό λιμάνι, την ιχθυόσκαλα και θα συγκρίνουν την αναλογία στεριάς- θάλασσας.
*    Μέσω του διαδικτύου θα μπορέσουν να πλοηγηθούν σε ιστοσελίδες σχετικές με τα πλοία( ιστοσελίδα ναυπηγείων Χαλκίδας,wikipedia) να ακούσουν τραγούδια για τους ναυτικούς, να παίξουν κάποια διαδραστικά παιχνίδια με τα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας( διαλυτικά, σ ή ζ), ακόμα και να παίζουν παζλ.
*    Με το λογισμικό της Γλώσσας Α΄- Β΄, θα ασκηθούν με ασκήσεις σχετικές με τον πληθυντικό αριθμό των ουδέτερων ουσιαστικών(- ια) και με τον τρόπο αυτό θα εμπεδώσουν καλύτερα τη νέα γνώση.
*    Με το λογισμικό της Μουσικής Α΄- ΣΤ΄ θα έρθουν σε επαφή με διάφορους ήχους θάλασσας που μπορεί να μην είχαν ξανακούσει ή δεν είχαν πιθανόν προσέξει. Έτσι η αξιοποίηση των λογισμικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συμβάλλει στην εγκαθίδρυση μιας καινοτόμου προσέγγισης από τους μαθητές και στην άμεση εμπέδωση της νέας γνώσης.
*    Με το λογισμικό Tux Paint οι μαθητές θα μπορέσουν να ζωγραφίσουν χρησιμοποιώντας τους H/Y και όχι απλά ένα χαρτί με τα χρώματά τους ως συνήθως.
*    Με τις ιδεοκατασκευές όλη η τάξη θα συντάξει ένα άρτιο συντακτικά και δομικά κείμενο για την περιγραφή ενός καϊκιού. Έτσι θα παραχθεί ένα πολυτροπικό κείμενο.
*    Η διδασκαλία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αλληλεπιδρά και να αυτενεργεί ώστε να οικοδομήσει τη νέα γνώση.
*    Η σύνταξη κειμένων σχετικά με το αντικείμενο της ενότητας που διδάσκονται και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους με νέες έννοιες( είδη καραβιών- μέρη καραβιού).
*    Τα φύλλα εργασίας θα βοηθήσουν σημαντικά στην εμπέδωση της νέας γνώσης.
*    Τα λογοτεχνικά κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν θα βοηθήσουν τα παιδιά να συζητήσουν και να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους, τα καράβια της Χαλκίδας, το στενό του Ευρίπου, αλλά και να προβληματιστούν με το θέμα της μόλυνσης του Ευβοϊκού.
*    Η χρήση των βίντεο αλλά και των τραγουδιών παίζει σημαντικό ρόλο στον εμπλουτισμό αλλά και στην εμπέδωση της νέας γνώσης. Κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών για τη νέα γνώση.
*    Γίνεται σύνδεση της Γλώσσας με τα Εικαστικά( κατασκευή καραβιού, ζωγραφική καραβιού), τη Μουσική ( ήχοι θάλασσας, τραγούδια για τα καράβια, τη θάλασσα), τα Μαθηματικά( άσκηση με καραβάκια γεμάτα με πράξεις), τη Μελέτη( μόλυνση του Ευβοϊκού, προβληματισμός), την Ιστορία( ιστορική αναδρομή καραβιών, ονομασίας της πόλη της Χαλκίδας).

? Προστιθέμενη αξία:
Η χρήση όλων των παραπάνω καινοτομιών κρίνεται απαραίτητη από τους μαθητές στη διεξαγωγή του συγκεκριμένου σεναρίου διδασκαλίας, γιατί μέσα απ’ αυτές:
*    Οι μαθητές θα αποκτήσουν νέες εμπειρίες μάθησης που μέχρι τώρα πιθανότατα να  μην είχαν  ακούσει.
*    Θα έρθουν σε επαφή με ρεαλιστικά περιβάλλοντα προσέγγισης της νέας γνώσης και ανατροφοδότησης της παλιάς.
*    Θα γνωρίσουν νέους τρόπους αναπαράστασης της πραγματικότητας, εκτός από την κιμωλία ή το μολύβι και το χαρτί.
*    Με τη χρήση του διαδικτύου οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε πληθώρα  πληροφοριών σε σύντομο χρονικό διάστημα από ότι στα βιβλία.
*    Το λογισμικό power point χρησιμοποιείται για αφόρμηση αλλά και για επεξεργασία της νέας γνώσης. Είναι ένα μέσο που κάνει πιο ενδιαφέρουσες και ευχάριστες τις προτεινόμενες δραστηριότητες αφού εμπλέκει βίντεο, εικόνα και ήχο.
*    Το σενάριο αυτό θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και θα τους κάνει ενεργά μέλη της ομάδας. Ιδιαίτερη σημασία έχει για τους μαθητές των ορεινών περιοχών που δεν έχουν ή έχουν μικρή επαφή με τη θάλασσα και τα καράβια.
*    Σημαντικό όφελος από τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η δραστηριοποίηση μαθητών που με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας έμεναν αδρανείς. Στα πλαίσια των ομάδων όλοι οι μαθητές λίγο πολύ θα ασχοληθούν με το θέμα των καραβιών της Χαλκίδας και με τον τρόπο που αυτά διασχίζουν το πορθμό του Ευρίπου. Θα προβληματιστούν και θα εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα μέσα από τις δραστηριότητες που καλούνται κάθε φορά να φέρουν εις πέρας.
*    Μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις οι αδύναμοι μαθητές θα  ξεπεράσουν κάποια προβλήματα συμπεριφοράς-μάθησης και θα καταφέρουμε να τους  κάνουμε να αγαπήσουν το σχολείο. Θα εκφραστούν ελεύθερα και θα εμπλουτίσουν  την φαντασία τους, διευρύνοντας τους πνευματικούς τους ορίζοντες.

? Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα:
*    Οι μαθητές δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την πληκτρολόγηση κειμένου, οπότε μπορεί να υπάρχει απόκλιση από τον προβλεπόμενο χρόνο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
*    Οι μαθητές δεν γνωρίζουν τα λογισμικά.
*    Τα παιδιά δυσκολεύονται να γεφυρώσουν την απόσταση ανάμεσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο.
*    Κάποιοι μαθητές κουράζονται εύκολα και αφαιρούνται. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.
*    Επειδή οι μαθητές δουλεύουν 2-4 σε κάθε Η/Υ, κάποιοι μπορεί να μονοπωλήσουν τη χρήση του και να μη δίνουν τη δυνατότητα και στους υπόλοιπους να δοκιμάσουν.

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενισχύει, να συμβουλεύει και να προτρέπει τους μαθητές να τολμούν, να εκφράζονται ελεύθερα και να πειραματίζονται. Επίσης να ενισχύει τους μαθητές να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, τις ανάγκες και τις ανασφάλειές τους. Θα πρέπει ο δάσκαλος να δώσει αρχικά κάποιες εξηγήσεις για το πώς δουλεύουμε στους Η/Υ κυρίως στους αδύναμους μαθητές, έτσι ώστε να νιώσουν πιο άνετα απέναντι στους υπόλοιπους. Τέλος θα πρέπει να δίνονται κάποιες συστάσεις για δίκαιη κατανομή χρόνου ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι μαθητές στις ομάδες να συμμετέχουν στις διαδικασίες.

4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
? Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ τάξης αλλά με κάποιες αλλαγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μεγαλύτερη τάξη όπως στη Β΄, Γ΄

? Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 12 διδακτικές ώρες.

? Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν την τάξη τους με τον Η/Υ και τον προτζέκτορα αλλά και το εργαστήριο πληροφορικής (διαθέτει 8 Η/Υ) για κάποιες δραστηριότητες.

? Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές  πρέπει να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν κάποιες ασκήσεις. Να εξοικειωθούν με τις γραμμές εργαλείων για να χρησιμοποιούν κάποια στοιχεία από εκεί για τη διεξαγωγή των ασκήσεων. Να γνωρίζουν το πρόγραμμα ζωγραφικής ( Tux Paint). Ως προς τη συγκεκριμένη ενότητα  να γνωρίζουν να βάζουν τα ουσιαστικά – ρήματα στον πληθυντικό αριθμό, να χρησιμοποιούν σωστά τα σημεία στίξης, καθώς επίσης και τη λειτουργία του τονισμού. Απαραίτητη είναι και η γνώση της αλφαβήτας ώστε οι μαθητές να μπορούν να βάλουν κάποιες λέξεις στη σωστή αλφαβητική σειρά. Η ευχέρεια στην ανάγνωση παίζει πρωτεύοντα ρόλο για την κατανόηση των κειμένων καθώς και για την κατανόηση και ορθή ολοκλήρωση των ασκήσεων. Τέλος απαραίτητο είναι τα παιδιά  να συντάσσουν ένα κείμενο και να ολοκληρώνουν σωστά τις σκέψεις τους.


? Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
Ø 8 Η/Υ
Ø Φορητός Η/Υ
Ø Ηχεία
Ø Προβολέας( προτζέκτορας)
Ø Εκτυπωτής
Ø Χάρτης
Ø Χαρτιά και μαρκαδόροι
Ø Τέμπερες και κόλλα
Ø Χαρτόνια
Ø Φύλλα εργασίας
Ø Λογισμικά γενικής χρήσης: Word, Power Point, Google Earth, Excel,
Ø Λογισμικά διδακτικών αντικειμένων: ιδεοκατασκευές, Tux Paint
Ø Λογισμικό Γλώσσας Α΄- Β΄, Λογισμικό Μουσικής Α΄- ΣΤ
Ø Διαδικτυακές διευθύνσεις
Ø Ασύρματο internet

? Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης:
Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου οι  16 μαθητές  της τάξης θα εργαστούν:
o   Ατομικά
o   Σε ζευγάρια
o   Σε ομάδες των 4 ατόμων
o   Στο σύνολο της τάξης
Οι διδακτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως  η συνεργατική και η ομαδοσυνεργατική.
Ο δάσκαλος φροντίζει με τις κατάλληλες ερωτήσεις και παρατηρήσεις να καθοδηγήσει την ομαδική εργασία χωρίς να επηρεάζει την αυθόρμητη έκφραση των παιδιών. Καθ’ όλη τη διαδικασία είναι καθοδηγητής, διευκολυντής και αρωγός. Συμβουλεύει και επεμβαίνει για να λύσει τις απορίες των μικρών μαθητών και τους εμψυχώνει στα σημεία που δυσκολεύονται. Επίσης τους ενημερώνει για το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν την εργασία τους.
Οι ομάδες θα χωριστούν με βάση την ανομοιογένεια της τάξης, ως προς τις μαθησιακές ικανότητές τους. Οι μαθητές θα αναλάβουν ρόλους χειριστή, γραμματέα και εκπροσώπου ενώ ο εκπαιδευτικός θα έχει συμβουλευτικό και βοηθητικό ρόλο.
«Ο εκπαιδευτικός λοιπόν δημιουργεί μέσα στην τάξη μικρές ομοιογενείς και ανομοιογενείς ομάδες, τα μέλη των οποίων, ανάλογα με τις επιμέρους διδακτικές επιδιώξεις και τις διαφοροποιήσεις στη φιλοσοφία των παιδαγωγών που τις προτείνουν ή τις εφαρμόζουν, αλληλοβοηθούνται, επιμερίζονται το έργο ή συνεργάζονται στενά σε ορισμένες ή σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας για τη διεκπεραίωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ευρύτερη ομάδα διδασκαλιών με αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, οι οποίες όμως έχουν ως κοινό τους στοιχείο ότι επιδιώκουν, στα πλαίσια των ομάδων, να διασφαλίσουν τα στοιχεία του θετικού κλίματος και των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν και να αυθεντικοποιήσουν τη μαθητική συμμετοχή και γενικότερα, να διευρύνουν και να αναβαθμίσουν την παιδευτική λειτουργία του σχολείου. Η αναβάθμιση οφείλεται στο γεγονός ότι η ομαδοκεντρική διδασκαλία δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στο πως και στο τι θα μάθει ο μαθητής, αλλά φροντίζει ταυτόχρονα για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, που προϋποθέτει η αυτονομία του» (Ματσαγγούρας, 1999).
«Οι Η/Υ διαθέτουν ποικιλία δυνατοτήτων στους μαθητές. Έτσι  οι Η/Υ σήμερα παρέχουν επιπρόσθετους ή διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών στους μαθητές, προσφέρουν απεριόριστο αριθμό ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών και δίνουν πολλές ευκαιρίες λύσης προβλημάτων μέσω της προσομοίωσης και της μελέτης περίπτωσης, βελτιώνουν την ικανότητα των μαθητών για έρευνα, τη δεξιότητά τους στο γράψιμο και καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη τους».(Τριλιανός, 1998)
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες πάνω στις συγκεκριμένες δραστηριότητες αξιοποιώντας το παιδαγωγικό περιβάλλον των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

5. ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ:
C Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι  να εξοικειωθούν τα παιδιά στη χρήση των ΤΠΕ και να γνωρίσουν καλύτερα τα καράβια της Χαλκίδας και το πορθμό του Ευρίπου. Ειδικότερα οι μαθητές θα πρέπει:


õ Γνωστικοί στόχοι
v Να εξοικειωθούν με κάποια είδη κειμένων αφήγηση:( κείμενο 1ο «Το πάντρεμα της Προποντίδας και του Ευρίπου» , κείμενο 2ο « Μια καλοκαιρινή βόλτα στο στενό του Ευρίπου» οδηγίες: ppt κατασκευή καραβιού, Φ.Ε17 «ανακεφαλαίωση» ασκ. 5).
v Να αναγνωρίζουν κάποια είδη καραβιών (υπερωκεάνιο, βάρκα, καΐκι κ.τ.λ) (ppt καράβια- μέρη καραβιού, Φ.Ε 2ο «μέρη του πλοίου»  ασκ. 2&3)
v Να μάθουν τα μέρη ενός πλοίου.( Φ.Ε 2 « μέρη πλοίου» ασκ. 1/ Φ.Ε 4 «κρυπτόλεξο» με λέξεις καραβιών )
v Να δουν μια μικρή ιστορική αναδρομή των καραβιών που διασχίζουν το στενό του Ευρίπου. (ppt τα καράβια της Χαλκίδας από το χθες στο σήμερα και το βίντεο «Η Χαλκίδα που χάθηκε»)
v Να ενημερωθούν για τον τρόπο που τα καράβια διασχίζουν τον πορθμό του Ευρίπου.( δύο βίντεο : το άνοιγμα της γέφυρας)
v Να γνωρίσουν τα επαγγέλματα της θάλασσας και συγκεκριμένα το επάγγελμα του ψαρά.(ppt: τα επαγγέλματα της θάλασσας, κείμενο 3ο «Συνέντευξη με τον ψαρά» Φ.Ε 10ο « ερωτήσεις κατανόησης για τον ψαρά», Φ.Ε 11ο « ανέκδοτα ψαράδων»).
v Να ενημερωθούν με απλούς όρους για το φαινόμενο της παλίρροιας.(ppt: τα καράβια της Χαλκίδας από το χθες στο σήμερα)
v Να μάθουν με ποιούς τρόπους μολύνεται ο Ευβοϊκός.(κείμενο 4ο « Κινδυνεύει από τοξικά και οργανικά απόβλητα ο Ευβοϊκός», Φ.Ε 12ο « μόλυνση του Ευβοϊκού»).
v Να γνωρίσουν το εμπορικό λιμάνι και κάποια μικρά λιμανάκια της πόλης.( ppt: τα καράβι της Χαλκίδας από το χθες στο σήμερα, Google earth)
v Να γνωρίσουν ότι και ο ποιητής Σκαρίμπας που έζησε στη Χαλκίδα στα ποιήματά του ασχολήθηκε με το θέμα των καραβιών.( κείμενο 5ο «Σπασμένο καράβι», Φ.Ε 15o «ερωτήσεις κατανόησης του ποιήματος-ομοιοκαταληξία).
v Να μάθουν ότι ο Χαλκιδέος ζωγράφος Μυταράς εμπνεύστηκε στους πίνακές του από τη θάλασσα και τα καράβια.( ppt: πίνακες Μυταρά και σχέδια παιδιών)
v Να παράγουν  γραπτό λόγο βάσει εικόνων.(Φ.Ε 10o « ερωτήσεις κατανόησης για τον ψαρά» ασκ.5η )
v Να συντάξουν μια επιστολή.( Φ.Ε 16ο « Γράμμα σε ένα φίλο ή φίλη»)
v Να χρησιμοποιούν σωστά τα σημεία στίξης.(Φ.Ε 11ο « Ανέκδοτα ψαράδων»)
v  Να διακρίνουν τη διαφορά στον τονισμό (που-πού, πως-πώς, η –ή).(κείμενο 20 « Το πάντρεμα της Προποντίδας και του Ευρίπου», Φ.Ε 8α,8β,8γ,8δ,ασκ. 1η)
v Να επισημαίνουν τις άτονες λέξεις.(Φ.Ε 11ο « Ανέκδοτα ψαράδων»)
v Να εξοικειωθούν με τα πάθη των φθόγγων, χρήση αποστρόφου.
( κείμενο 1ο « Το πάντρεμα της Προποντίδας και του Ευρίπου», Φ.Ε 5ο
 « απόστροφος», ασκ. 4η , Φ.Ε 17ο «ανακεφαλαίωση» ασκ.6η)
v Να σχηματίζουν το πληθυντικό αριθμό των ουσιαστικών.(κείμενο 1ο «Το πάντρεμα της Προποντίδας και του Ευρίπου»,Φ.Ε 5ο «απόστροφος», ασκ. 5η / Φ.Ε 7ο «διαλυτικά», ασκ 2η / Φ.Ε 15ο «ποιήμα», ασκ. 2η , Φ.Ε 17Ο «ανακεφαλαίωση» ασκ.1η)
v Να σχηματίζουν αντίθετα.(κείμενο 1ο «Το πάντρεμα της Προποντίδας και του Ευρίπου», Φ.Ε 5ο «απόστροφος», ασκ. 6η)
v Να βάζουν σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις.(Φ.Ε 7o «διαλυτικά», ασκ.1η, Φ.Ε 17ο «ανακεφαλαίωση» ασκ 2η)
v Να αλλάζουν τις προτάσεις από τον ενικό στον πληθυντικό.(Φ.Ε 7ο «διαλυτικά» ασκ. 3η)
v Να αφηγούνται μια ιστορία.(Φ.Ε 6ο « Το καράβι των ονείρων μας»/ Φ.Ε. 8α, 8β, 8γ, 8δ, ασκ.2η)


õΣτόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
v Να αναπτύξουν  τη φαντασία τους και τη δημιουργική τους σκέψη.(Φ.Ε 6ο «το καράβι των ονείρων τους», Φ.Ε 8α,β,δ,γ « το τέλος της ιστορίας: Μια καλοκαιρινή βόλτα στο στενό του Ευρίπου» », Φ.Ε 9ο «ιδεοκατασκευές: περιγραφή καϊκιού»Φ.Ε 12ο «Η μόλυνση του Ευβοϊκού»,Φ.Ε16ο «γράμμα σε φίλο ή φίλη»)
v Να μπορούν να παρατηρούν και να συμπεραίνουν(Φ.Ε 10ο «Ο ψαράς», ασκ.5η,Φ.Ε 12 «Η μόλυνση του Ευβοϊκού» ασκ 1η, 2η, 3η)
v Να παράγουν γραπτό λόγο: περιγραφή, επιστολή (Φ.Ε 6ο « Το καράβι των ονείρων τους»Φ.Ε 9ο «Γράμμα σε φίλο ή φίλη»)
v Να διαβάζουν σιωπηλά και να κατανοούν ένα κείμενο(κείμενα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο)
v Να διηγούνται  ένα κείμενο ( κείμενο 2ο )
v Να ασκηθούν στη διερευνητική μάθηση και βιωματικότητα με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές( ιστοσελίδα ναυπηγείων Χαλκίδας, διαδικτυακά –διαδραστικά παιχνίδια)
v Να προβληματιστούν και να κάνουν υποθέσεις( Φ.Ε 12ο «Η μόλυνση του Ευβοϊκού» ασκ 1η, 2η, 3η)
v Να αναπτύξουν το διάλογο και την επιχειρηματολογία( Φ.Ε 6 «Το καράβι των ονείρων μας», Φ.Ε 8α,β,γ,δ «Το τέλος της ιστορίας» ασκ 2η, Φ.Ε 12ο « Η μόλυνση του Ευβοϊκού» ασκ 1η, 2η, 3η, Φ.Ε 16ο « Γράμμα σε φίλο ή φίλη»
v Να εξοικειωθούν με τη χρήση λεξικού( Φ.Ε 2 «Μέρη και είδη καραβιού» ασκ. 3η)

õΣτόχοι σε επίπεδο στάσεων
v Να μάθουν να τηρούν κάποιους κανόνες.
v Να καλλιεργήσουν τη συνεργασία και την ομαδικότητα.
v Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους.
v Να εκφραστούν συναισθηματικά( γραφή, τραγούδι, ζωγραφιά).
v Να προάγουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους.
Οι στόχοι αυτοί πραγματοποιούνται σε όλες τις δραστηριότητες.

            õΣτόχοι ως προς τη χρήση των ΤΠΕ
v Να βελτιωθούν στη χρήση του Η/Υ.
v Να εξοικειωθούν με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου.
v Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο( ναυπηγεία Χαλκίδας, wikipedia).
v Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών(Γλώσσα, Μουσική, Ιδεοκατασκευές, Tux Paint)
v Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών και ως  περιβάλλον εργασίας.

6.ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
? Παρουσίαση ροής – εφαρμογής δραστηριοτήτων

ü 1η Διδακτική ώρα:

Καράβια – μέρη καραβιού

 Βρισκόμαστε στο εργαστήρι πληροφορικής. Η αφόρμηση γίνεται με την προβολή ενός βίντεο στους μαθητές με τίτλο «Άσπρα καράβια», στο οποίο παρακολουθούν κάποια καράβια. Στη συνέχεια δίνεται στους μαθητές ηλεκτρονικά ένα αίνιγμα, (1ο φύλλο εργασίας) για να βρουν τη λύση του. Δουλεύουν σε ζευγάρια μπροστά στους 8 Η/Υ. Τους εξηγώ ότι θα πάνε με τον κέρσορα πάνω στην καρδούλα, θα κάνουν αριστερό κλικ και θα γράψουν τη λύση του( γλάρος). Μ’ αυτό τον τρόπο μαθαίνουν τον συνοδοιπόρο μας σ’ αυτό το ταξίδι. Στη συνέχεια ανοίγουμε  το power point και παρακολουθούμε στον προτζέκτορα  τα είδη των καραβιών και τα μέρη ενός καραβιού. Επίσης βλέπουν εικόνες ότι τα πλοία φτιάχνονται στα καρνάγια, τα σκαριά. Τους δίνεται το 2ο φύλλο εργασίας, όπου καλούνται να συμπληρώσουν αυτά που μόλις άκουσαν :τα  μέρη ενός πλοίου και να αναγνωρίσουν το είδος του πλοίου.  Βάζουν τον κέρσορα πάνω στο κενό πατούν αριστερό κλικ και γράφουν τη λέξη. Τους καθοδηγώ και τους συμβουλεύω συνεχώς. Πατώντας εδώ βλέπουμε τη λύση από την πρώτη άσκηση στο 2o φύλλο εργασίας. Τέλος ανοίγουμε το λογισμικό Tux Paint και σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνω εδώ, ζωγραφίζουν τα δικά τους καραβάκια( εργασία 3η). Σε όλες τις δραστηριότητες δουλεύουν σε ζευγαράκια.


ü 2η Διδακτική ώρα:

Τα καράβια της Χαλκίδας από το χθες στο σήμερα.

 Συνεχίζουμε στο εργαστήρι πληροφορικής. Αρχικά τους ανακοινώνεται ότι θα ασχοληθούμε με τα καράβια της Χαλκίδας περίπου από το 1900 ως τις μέρες μας. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή. Βλέπουμε λοιπόν στο power point τα καράβια της Χαλκίδας. Αρχικά  γίνεται μια μικρή αναφορά στο όνομα της πόλης και στο φαινόμενο της παλίρροιας που τη χαρακτηρίζει και στην συνέχεια παλιές φωτογραφίες με πλοία που διασχίζουν το στενό του Ευρίπου αλλά και σημερινές φωτογραφίες με πλοία, το λιμάνι της Χαλκίδας, τη ιχθυόσκαλα. Έπειτα βλέπουμε ένα βίντεο με τη Χαλκίδα που χάθηκε πατώντας εδώ. Παρατηρούμε πως ήταν η παραλία της Χαλκίδας παλιά, πως ήταν το παλιό ξενοδοχείο της παλίρροιας,  πως ήταν η γέφυρα με τα τείχη της, πως ήταν η περιοχή γύρω από τη γέφυρα ( δεν υπήρχαν τόσα πολλά σπίτια όπως σήμερα), πως ήταν τα σπίτια και οι δρόμοι της πόλης. Τα συγκρίνουμε φανταστικά με το σήμερα.
Έπειτα πατώντας εδώ βλέπουμε ένα βίντεο για το πώς φτιάχνονται τα καϊκια στη Χαλκίδα. Μπορούμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα αν μας πιέζει ο χρόνος.
Με τη βοήθεια του λογισμικού Google Earth εντοπίζουμε την παραλία της Χαλκίδας, βρίσκουμε την παλιά γέφυρα. Τους δείχνω το στενό του Ευρίπου και τους τονίζω την ονομασία του. Βρίσκουμε την ιχθυόσκαλα όπου τα καΐκια αφήνουν την ψαριά τους, εντοπίζουμε το εμπορικό λιμάνι, την καινούρια γέφυρα και τα ναυπηγεία Χαλκίδας όπου επισκευάζονται τα φορτηγά πλοία. Επίσης βλέπουμε το τσιμεντάδικο και τους τονίζω να παρατηρήσουν που βρίσκεται γιατί θα το συζητήσουμε παρακάτω στην εργασία μας( κείμενο 4ο: Μόλυνση του Ευβοϊκού). Παρατηρούμε τις κοντινές παραλίες. Τέλος κάνουν το 4ο φύλλο εργασίας στο excel, ένα κρυπτόλεξο με λέξεις που έχουν σχέση με τα καράβια. Δουλεύουν σε ζευγάρια. Πριν ξεκινήσουν την εργασία εδώ βλέπουν οδηγίες για το πώς θα δουλέψουν. Τους βοηθώ συνεχώς όπου χρειάζονται.

ü 3η Διδακτική ώρα:

Το πάντρεμα της Προποντίδας και του Ευρίπου 


Η 3η  διδακτική ώρα πραγματοποιείται στη τάξη μας με τον φορητό Η/Υ, τον προτζέκτορα και έναν εκτυπωτή. Αρχικά διαβάζουμε στο προτζέκτορα το
 1ο κείμενο : Το πάντρεμα της Προποντίδας – Ευρίπου.  Τα παιδιά το διαβάζουν από μέσα τους και στη συνέχεια το διαβάζω εγώ δυνατά στην τάξη. Τους εξηγώ τυχόν άγνωστες λέξεις. Εξηγούμε τον μύθο. Εντοπίζουμε τα γραμματικά φαινόμενα ( τα έχω γραμμένα με έντονα γράμματα μέσα στο κείμενο - απόστροφος).  Τα εξηγώ στη τάξη. Τους δείχνω δύο παραδείγματα στον πίνακα. Στη συνέχεια τους δίνω εκτυπωμένο το  5ο φύλλο εργασίας, για να μπορέσουν να δουλέψουν ομαδικά και για να ολοκληρώσουν πιο σύντομα αυτή τη δραστηριότητα. Στο φύλλο αυτό απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης για το συγκεκριμένο μύθο, ασκήσεις με απόστροφο, αντίθετα, πληθυντικός ουδετέρων. Το δουλεύουν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Δίνουμε ονόματα στις ομάδες μας: πειρατές α, πειρατές β, πειρατές γ, πειρατές δ και παίζουμε το παιχνίδι του «κρυμμένου θησαυρού». Όποια ομάδα ολοκληρώσει σωστά και πρώτη τις εργασίες, παίρνει τον πρώτο χάρτη που περιέχει πληροφορίες για το που είναι ο θησαυρός. Τις πληροφορίες θα τις συγκεντρώσουν οι ομάδες και θα τις διαβάσουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Η ομάδα που θα έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες πληροφορίες και θα καταλάβει που είναι κρυμμένος ο θησαυρός κερδίζει. Ο θησαυρός είναι κρυμμένος στην αυλή του σχολείου.
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας πατάμε εδώ και εδώ και βλέπουμε δύο βίντεο με το άνοιγμα της γέφυρας. Τα παιδιά βλέπουν πως τα πλοία περνούν το στενό του Ευρίπου.


ü 4η Διδακτική ώρα:

Το καράβι των ονείρων μας

Η 4η διδακτική ώρα πραγματοποιείται κι αυτή στην τάξη μας. Μπαίνουμε στο λογισμικό της γλώσσας  και στην ενότητα «ποιητής» κάνουμε κάποιες ασκήσεις με πια, δια .τια και πληθυντικού αριθμού προκειμένου να εμπεδώσουν την προηγούμενη γνώση. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα των ναυπηγείων Χαλκίδας και τους δείχνω κάποιες πληροφορίες για τα εμπορικά- φορτηγά καράβια. Τέλος τους δίνεται εκτυπωμένο το 6ο φύλλο εργασίας, για να το δουλέψουν καλύτερα ατομικά και για να μην κάνουν πολλά λάθη. Εδώ θα  γράψουν για το καράβι των ονείρων τους.ü 5η Διδακτική ώρα:

Καλοκαιρινή βόλτα στο στενό του Ευρίπου

 Βρισκόμαστε στο εργαστήριο Η/Υ. Διαβάζουμε το 2ο κείμενο: «Μια καλοκαιρινή βόλτα στο στενό του Ευρίπου» .Γίνονται προφορικές ερωτήσεις κατανόησης και εντοπίζουμε τα γραμματικά φαινόμενα που είναι μαυρισμένα μέσα στο κείμενο( διαλυτικά/ σβ, σγ, σμ και ζ, καθώς και των πληθυντικό των ρημάτων :από το εγώ στο εμείς και η αλφαβητική σειρά των λέξεων).Τα εφαρμόζουν στο 7ο φύλλο εργασίας. Το δουλεύουν ατομικά, γι’ αυτό και θα τους δοθεί εκτυπωμένο, Όταν τελειώσουν μπαίνουμε στην ιστοσελίδα της πολύχρωμης τάξης  πατώντας εδώ και παίζουμε διαδραστικά παιχνίδια με το σύμπλεγμα σβ, σγ, σμ ή ζ σε ζευγαράκια (8 ζευγάρια σε 8 Η/Υ).


ü 6η Διδακτική ώρα:

Το τέλος της ιστορίας

Την 6η διδακτική ώρα συνεχίζουμε τα διαδραστικά παιχνίδια της πολύχρωμης τάξης, πατώντας εδώ και παίζουμε παιχνίδια με απόστροφο. Μετά δίνονται εκτυπωμένα στις ομάδες τα φύλλα εργασίας :8α , , , .( όπου δίνουν ένα τέλος στην ιστορία του κειμένου « Καλοκαιρινή βόλτα στο στενό του Ευρίπου» και τονίζουν το που, πως και η). Δίνεται εκτυπωμένο για τα το ολοκληρώσουν σύντομα και χωρίς λάθη. Όποια ομάδα κερδίσει θα πάρει το δεύτερο χάρτη με μια επιπλέον πληροφορία για το θησαυρό. Όταν τελειώσουν την εργασία τους, τους δίνω χαρτιά και εικονογραφούν με τα χρώματά τους τις ιστορίες τους.


ü 7η Διδακτική ώρα:

Τα επαγγέλματα της θάλασσας

Αρχικά  στο εργαστήρι πληροφορικής η αφόρμηση γίνεται με την προβολή ενός power point. Τα παιδιά βλέπουν για τα πιο γνωστά επαγγέλματα της θάλασσας. Έμφαση δίνεται στο επάγγελμα του ψαρά όπου αναγράφονται τα βασικά εργαλεία του. Στη συνέχεια μπαίνουμε στο διαδίκτυο και ακούμε τραγούδια για τους ναυτικούς.
Ανοίγουμε το λογισμικό ιδεοκατασκευές ( 9η εργασία) και όλη μαζί η τάξη με τη δική μου βοήθεια κάνουμε την περιγραφή ενός καϊκιού που τόσο πολύ χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες ψαράδες για να πιάσουν τα ψάρια τους. Έτσι φτιάχνουμε το δικό μας κειμενάκι. Τα παιδιά έρχονται ένα ένα στο φορητό Η/Υ και με τη δική μου βοήθεια-καθοδήγηση γράφουν κάτι. Τα υπόλοιπα παρακολουθούν αυτά που γράφει στο προτζέκτορα.ü 8η Διδακτική ώρα:

Συνέντευξη ψαρά

Την 8η διδακτική ώρα  συνεχίζουμε στο εργαστήριο πληροφορικής. Διαβάζουμε στο power point το 3ο κείμενο: « Συνέντευξη με τον ψαρά» Εξηγούμε το κείμενο και στη συνέχεια τους δίνεται να δουλέψουν ατομικά το 10ο φύλλο εργασίας(εκτυπωμένο για συντομία),στο οποίο θα απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης για το συγκεκριμένο κείμενο και θα περιγράψουν μια εικόνα. Μόλις τελειώσουν μπαίνουμε στο διαδίκτυο και παίζουμε για λίγο με λέξεις  στο Mix που σχετίζονται με τη θάλασσα ( παίζουν σε ζευγαράκια, περίπου 2 λέξεις). Στη συνέχεια τους δίνεται εκτυπωμένο το
 11ο φύλλο εργασίας ,ανέκδοτα για ψαράδες όπου καλούνται να βάλουν τόνους, τελείες και ερωτηματικά. Δουλεύουν σε ομάδες των τεσσάρων και για το λόγο αυτό δίνεται εκτυπωμένο .Όποια ομάδα κερδίσει θα πάρει τον 3ο  χάρτη που θα την φέρει πιο κοντά στο κρυμμένο θησαυρό.ü 9η Διδακτική ώρα:

Η μόλυνση του Ευρίπου

Βρισκόμαστε στην τάξη μας με τον φορητό, τον προτζέκτορα και τον εκτυπωτή μας. Αρχικά διαβάζουμε στο word το 4ο κείμενο με τίτλο: « Κινδυνεύει από τοξικά και οργανικά λύματα ο Ευβοϊκός», που είναι ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται στη μόλυνση του Ευβοϊκού. Εξηγώ στα παιδιά τις άγνωστες λέξεις του κειμένου και στην συνέχεια αναλύουμε το νόημά του. Συζητάμε και προβληματιζόμαστε γύρω από το θέμα της μόλυνσης. Τονίζουμε τους τρόπους  με τους οποίους  μολύνεται ο Ευβοϊκός. Έπειτα τους δίνεται το 12ο φύλλο εργασίας  που εφαρμόζουν όλα αυτά που άκουσαν και φτιάχνουν τις δικές τους πινακίδες για τις παραλίες της Χαλκίδας. Το δουλεύουν ομαδικά ( 4 ατόμων). Όποια ομάδα κερδίσει θα πάρει τον 4ο χάρτη που θα βρει πληροφορίες για το που βρίσκεται κρυμμένος ο θησαυρός.


ü 10η Διδακτική ώρα:

Κατασκευή καραβιού

Τους δίνω το  13ο φύλλο εργασίας  ,εκτυπωμένο για να το ζωγραφίσουν μετά με τα χρώματά τους και για να γράψουν πάνω εκεί τις πράξεις. Το δουλεύουν με τον διπλανό τους, συνδέοντας έτσι τη γλώσσα με τα μαθηματικά παίζοντας.
Ανοίγουμε το power point και διαβάζουμε οδηγίες για το πως θα φτιάξουμε ένα καραβάκι. Εντοπίζουμε προφορικά τα ρήματα. Aκολουθώντας τις οδηγίες κατασκευάζουμε το καραβάκι μας (εργασία 14η ). Πατώντας εδώ ακούμε και τραγουδάμε το τραγούδι «Ήταν ένα μικρό καράβι» ενώ παράλληλα φτιάχνουμε τα πλοία μας. Μετά μπαίνουμε στο λογισμικό της μουσικής Α΄-ΣΤ΄ τάξης και ακούμε ήχους θάλασσας.ü 11η Διδακτική ώρα:

Σπασμένο καράβι

 Βρισκόμαστε στην τάξη μας. Ανοίγουμε το power point και εκεί διαβάζουμε το ποίημα του Γιάννη Σκαρίμπα « Σπασμένο καράβι» που είναι το 5ο κείμενο ανάγνωσης. Το ακούμε και μελοποιημένο. Αναλύουμε το νόημα του, εντοπίζουμε την ομοιοκαταληξία και τέλος σηκώνω τα παιδιά ένα ένα στο φορητό και εντοπίζουμε τα ουσιαστικά. Κάνουμε κλικ αριστερό πάνω στα ουσιαστικά και στη συνέχεια πάμε κάτω και πατώντας στο κουμπί Α  επιλέγουμε ένα χρώμα και η λέξη αλλάζει αυτόματα. Τα υπόλοιπα παρακολουθούν στο προτζέκτορα. Τους δίνεται το 15ο φύλλο εργασίας όπου εφαρμόζουν αυτά που είπαμε. Το δουλεύουν στις ομάδες των τεσσάρων. Όποια ομάδα κερδίσει θα πάρει τον 5o χάρτη που είναι το τελευταίο σημείωμα. Οι ομάδες διαβάζουν τα σημειώματα που συγκέντρωσαν. ΄Οποια ομάδα καταλάβει από τα σημειώματα που είναι κρυμμένος ο θησαυρός βγαίνει στην αυλή. Ψάχνει και τον βρίσκει( τέσσερις μικροί κουμπαράδες).ü 12η Διδακτική ώρα:

Γράμμα σε μια φίλη ή σ’  ένα φίλο

Μπαίνουμε στην τάξη και όλοι μαζί φτιάχνουμε ένα πάζλ, πατώντας εδώ, (μπαίνουμε στην ενότητα φύση και στη συνέχεια στα τοπία νερού). Έπειτα βλέπουμε ένα power point για το πώς τα καράβια έχουν εμπνεύσει τον Σκαρίμπα και τον Μυταρά. Παράλληλα παρακολουθούν και κάποια έργα μικρών παιδιών. Παίρνουν το 16ο φύλλο εργασίας( εκτυπωμένο, για να το ολοκληρώσουν ατομικά) όπου καλούνται  ύστερα από όλα αυτά που είπαμε στην συγκεκριμένη ενότητα, να γράψουν ένα γράμμα σε μια φίλη ή σ΄ ένα φίλο που θα την/ τον καλούν να έρθει για διακοπές στην όμορφη Χαλκίδα. Τέλος τους δίνεται το 17ο φύλλο εργασίας, σαν ανακεφαλαίωση όλων αυτών που μάθαμε. Γράφοντας  ακούμε το τραγούδι του γλάρου, της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Έτσι αποχαιρετάμε τον φίλο και συνοδοιπόρο μας σ’ αυτό το όμορφο ταξίδι μας το γλάρο! Μετά το τέλος του σεναρίου πραγματοποιούμε  την επόμενη μέρα εκπαιδευτική εκδρομή στη Χαλκίδα και παρατηρούμε όλα αυτά με τα οποία ασχοληθήκαμε όλες αυτές τις ώρες.
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του συγκεκριμένου σεναρίου με
§  Ερωτήσεις, συνήθως ανοιχτού τύπου
§  Φύλλα εργασίας απαντώντας σωστά στις ασκήσεις
§  Κείμενα που έχουν δημιουργηθεί από τους μαθητές, έχοντας ολοκληρωμένες προτάσεις
Συγκεκριμένα αρχικά γίνεται η διαγνωστική αξιολόγηση. Τους γίνονται κάποιες προφορικές ερωτήσεις προτού ξεκινήσουν κάποιο φύλλο δραστηριότητας, προκειμένου να εντοπίσω τυχόν αδυναμίες των παιδιών ώστε να τους επαναλάβω κάποια σημαντικά σημεία για να τα ξαναθυμηθούν και να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη τους. Η προϋπάρχουσα γνώση είναι αρχικά η αναγνωστική ικανότητα, ο τονισμός των λέξεων, η αλφαβήτα και ο σωστός σχηματισμός προτάσεων. Επίσης είναι η χρήση βασικών ενεργειών του Η/Υ όπως το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.
Έπειτα περνάμε στη διαμορφωτική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πορείας διδασκαλίας μέσα από τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας.
Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται με το 17ο φύλλο εργασίας που είναι μια συγκεντρωτική επανάληψη των όσων έμαθαν τα παιδιά στη συγκεκριμένη ενότητα( 7η Ενότητα: Καράβια) του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ τάξης.
 Γενικά η επίτευξη των στόχων κρίνεται από:
§  το κατάλληλο κλίμα μέσα στην τάξη με το χωρισμό σε ομάδες και με την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών
§  την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και το βαθμό συνεργασίας
§  τη συμμετοχή των μαθητών που αρχικά ήταν διστακτικοί
§  την αξιοποίηση των λογισμικών που δίνονται στους μαθητές
§  την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων σε χρόνο που δεν αποκλίνει πολύ από τον προβλεπόμενο
§  την ανταπόκριση των μαθητών στις προτεινόμενες δραστηριότητες
§  την ικανότητα να χειρίζονται βασικές λειτουργίες του Η/Υ
§  τη δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες
§  Ανάλογα με τις απαντήσεις που συγκέντρωνα, αξιολογούσα την πορεία της διδασκαλίας και αναλόγως διαμόρφωνα τις επόμενες ασκήσεις , δίνοντας έμφαση στις αδυναμίες των μαθητών ώστε στην πορεία να εξαλειφθούν.


8.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

 Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί:

*    Στο μάθημα της Γλώσσας με το ζητηθεί από τα παιδιά να γράψουν ένα δικό τους ποίημα που αναφέρεται στη Χαλκίδα. Επιπλέον να αντιπαραβάλλουν τα παιδιά το ποίημα του Σκαρίμπα «Σπασμένο καράβι» με  το «Τρελοβάπορο» του Ελύτη ή «Ο γλάρος» του Σκαρίμπα να αντιπαραβάλλεται με το «Γλάρο» του Ελύτη.
*    Στο μάθημα της Ιστορίας για μεγαλύτερα παιδιά, να βρουν κάποιες ιστορικές πληροφορίες για τη Χαλκίδα.
*    Στο μάθημα της Φυσικής, για μεγαλύτερα παιδιά,  να ερευνήσουν το φαινόμενο της παλίρροιας και να προσπαθήσουν να το εξηγήσουν ίσως μέσα από κάποιο πείραμα για το πώς ανακατεύονται τα νερά την ώρα που αλλάζουν κατεύθυνση.
*    Στο μάθημα της Μελέτης να κάνουν μια έρευνα σχετικά με τη μόλυνση του Ευβοϊκού και των επιπτώσεων στο άνθρωπο.
*    Στο μάθημα των Μαθηματικών με το να λύσουν κάποια προβλήματα με το μέγεθος της παλιάς αλλά και της καινούριας γέφυρας, με το να υπολογίσουν πόση ώρα μένει κάθε βράδυ ανοιχτή η γέφυρα, με το να καταγράψουν το πλήθος των πλοίων που διασχίζουν εκείνη την ώρα το στενό  ή να βρουν το μέγεθος της παλιάς γέφυρας και να το συγκρίνουν με το μέγεθος της καινούριας γέφυρας.
*    Στο μάθημα της Μουσικής στο να γράψουν και να τραγουδήσουν ένα τραγούδι για τη Χαλκίδα.
*    Στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής να γράψουν και να παίξουν ένα θεατρικό με το συγκεκριμένο θέμα.
*    Με το μάθημα της Γυμναστικής με το να παίξουν κάποια παιχνίδια στην αυλή του σχολείου.
*    Στο μάθημα των Θρησκευτικών με το να βρουν πληροφορίες αλλά και φωτογραφικό υλικό από τα Θεοφάνεια στο στενό του Ευρίπου και στο κρηπίδωμα.
 Τα μεγαλύτερα παιδιά θα μπορούσαν να ανατρέχουν και μόνα τους σε ιστοσελίδες όπως στην ιστοσελίδα του δήμου Χαλκίδας ή στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ( Wikipedia) και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.
Στο τέλος του σεναρίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια εκπαιδευτική εκδρομή στην παραλία της Χαλκίδας όπου τα παιδιά θα παρατηρούσαν την παλίρροια, την γέφυρα στον πορθμό του Ευρίπου, τα καράβια, το εμπορικό λιμάνι, την ιχθυόσκαλα…….
Από τις ασκήσεις που προτείνονται μπορεί να γίνει επιλογή ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουμε


9.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

·        Ματσαγγούρας, Η.(1999). Θεωρία της διδασκαλίας. (τόμος Α΄). Αθήνα: Gytenberg.

·        Μπαμπινιώτης,Γ. (2008). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξιλογίας.

·        Παπαποστόλου, Τ. (1996). Το κλειδί του Αιγαίου. Αθήνα: Άγκυρα

·        Τριλιανός, Θ. (1998). Μεθοδολογία της σύγχρονης διδασκαλίας.( τόμος Α΄). Αθήνα.

·        7ο Γυμνάσιο Χαλκίδας.(2005). Τα τρελά νερά του Ευρίπου. Χαλκίδα

·        Βιβλίο Δασκάλου.( 2010). Γλώσσα Α΄ Δημοτικού.( β΄τεύχος). Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών βιβλίων.

·        Βιβλίο Μαθητή. (2010). Γλώσσα Α΄ Δημοτικού. (β΄τεύχος). Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων.

·        Αίσωπος. Συλλογή φωτογραφιών. Γενικά Αρχεία του Κράτους: Αρχεία νομού Εύβοιας. Ψηφιακή μορφή

·        Εργαστήρι τέχνης. Ζωγραφιές παιδιών από ημερολόγια. Χαλκίδα

·        2ο Ενιαίο Λύκειο Χαλκίδας. Η καραβοναυπηγική τέχνη στην Εύβοια. Ψηφιακή μορφή

·         Προσωπικές φωτογραφίες10. ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ:

Ø  http://5gym-alexandr.evr.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=300:2010-06-08-10-47-35&catid=71:works&Itemid=3 (εικόνα για σχεδία) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013
         τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


                   ( εικόνα μέρη πλοίου ), τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


Ø   http://www.piperies.gr/posts/rosika-pagothraystika (εικόνα παγοθραυστικού)
      τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


Ø  ( παιχνίδια πάζλ) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013Ø  http://www.youtube.com/watch?v=y-Smw_qbb0h (σπασμένο καράβι) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013
                                                                             
Ø  http://1dimsar.eduportal.gr/wp-content/uploads/applets/Mix.swf (wordmix) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013

Ø  http://asteiakia.gr/tag/%CF%88%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82 (ανέκδοτο) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


Ø  http://www.zoo.gr/fun/jokes/joke/19/93416 ( κεκές ψαράς) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013

              Ø  (άρθρο για τη μόλυνση) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013Ø  http://www.youtube.com/watch?v=fryhBpvVGV4 (άνοιγμα γέφυρας) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


Ø  http://www.youtube.com/watch?v=4Qbi6yVWc2k (άνοιγμα γέφυρας) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


Ø   http://www.chalkis-shipyards.gr/gr/gallery.htm (ναυπηγεία Χαλκίδας) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


( εικόνες με κανό, παραλία Χαλκίδας, πορθμός του Ευρίπου, Αλυκές) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013
Ø  (εικόνες καρνάγιο) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013               (βικιπαίδεια πλοίο) Τελευταία επίσκεψη 26/06/2013
Ø  http://www.youtube.com/watch?v=U49xnHNADbU ( τραγούδι, ήταν ένα μικρό καράβι) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


Ø  http://www.youtube.com/watch?v=2zxFFYTPIlw (βίντεο, η Χαλκίδα που χάθηκε) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


Ø  http://www.youtube.com/watch?v=e1kR-KO4Sk0 (τα καραβάκια Χωματά- Βιολάρης)
         τελευταία επίσκεψη 25/06/2013

Ø  http://www.youtube.com/watch?v=Y3AK3j43enI ( τραγούδι, ο γλάρος) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013Ø  http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=328  (σκίτσα για πλοία)  τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


Ø  http://www.youtube.com/watch?v=Sq_m-jWtfX0 (βίντεο, άσπρα καράβια)

Ø  http://www.grafoulis.gr/wp/wp-content/uploads/2008/03/karavi1.gif ( τα μέρη του πλοίου)  τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


Ø  http://www.protaki.gr/wp-content/uploads/2008/08/m18a.gif (άσκηση καραβάκια) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013

Ø  http://www.info-grece.com/agora.php?read,24,37670 (σπασμένο καράβι, στίχοι) τελευταία επίσκεψη 25/06/2013


             ( εικόνες με τα εργαλεία του ψαρά)     τελευταία επίσκεψη 25/06/2013                     ( σκίτσο γάμου) τελευταία επίσκεψη 26/ 06/2013


                             ( σκίτσο μόλυνση) τελευταία επίσκεψη 26/ 06/ 2013( εικόνες με γλάρους) τελευταία επίσκεψη 26/06/2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου