Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Ανακαλύπτω τη γεωμετρία στην πόλη μου.

·        Τίτλος: Ανακαλύπτω τη γεωμετρία στην πόλη μου.

·        Ταυτότητα


Σχεδιασμός: Παπουτσή Νάντια
Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αφορά τα Μαθηματικά  της Β΄  Δημοτικού και συγκεκριμένα το 8ο , 14ο και 16ο κεφάλαιο. Γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται είναι η Αισθητική Αγωγή, η Γλώσσα και η τοπική ιστορία της πόλης.

Θέμα: Οι γεωμετρικές έννοιες των επίπεδων σχημάτων, της συμμετρίας και των μοτίβων.
·          Σκεπτικό της δραστηριότητας

o   Καινοτομίες
Στο σενάριο αυτό αξιοποιούμε τις Τ.Π.Ε παιδαγωγικά ώστε να πετύχουμε ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον προς τους μαθητές, προκειμένου να τους πείσουμε να ασχοληθούν με τη διερεύνηση του προβλήματος. Με τη χρήση του διαδικτύου και συγκεκριμένων λογισμικών οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν γεωμετρικά σχήματα, μοτίβα και συμμετρικά σχήματα  δηλαδή θα ασχοληθούν με δραστηριότητες που αποσκοπούν στην άσκηση της παρατηρητικότητας, της ακρίβειας και της προσεκτικής εκτέλεσης συγκεριμένων βημάτων. Με αυτόν τον τρόπο τους δίνετε  η δυνατότητα να πειραματιστούν αλλά κα να εμπεδώσουν κάποιες έννοιες που έχουν διδαχθεί με την παραδοσιακή διδασκαλία. Επιπλέον, θα εργαστούν ομαδικά σε περιβάλλοντα διερευνησης και ανακάλυψης και σε συστήματα έκφρασης και ανάπτυξης της επικοινωνίας και της δημιουργηκότητας. Τέλος σε αυτό το σενάριο μέσα από δραστηριότητες που προβάλλουν τη γοητευτική και όμορφη πλευρά των μαθηματικών θα ανακαλύψουν τη γεωμετρία στην τέχνη ,σε κτίρια της πόλης και  σε έργα λαϊκής τέχνης που βρίσκονται στην πόλη τους, ενώ παράλληλα θα γνωρίσουν σημαντικά πρόσωπα και τοπόσημα της Χαλκίδας.

o Προστιθέμενη αξία
Το συγκεκριμένο σενάριο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρύννει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και γενικά την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ένταξή των μαθητών σε ομάδες τους βοηθά να αλληλεπιδρούν και να ανατροφοδοτούνται στις υποθέσεις που διατυπώνουν και στις αποφάσεις που παίρνουν. Επίσης τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες ενσυναίσθησης και αναλαμβάνοντας ρόλους συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, ενώ ταυτόχρονα επεξεργάζονται, παράγουν και αναθεωρούν απόψεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οικοδομούν μόνα τους τη γνώση δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο τελικό προϊόν αλλά και στη διαδικασία που οδηγεί σε αυτό. Στο παρόν σενάριο γίνεται διδακτική εκμετάλευση των εκπαιδευτικών λογισμικών σε συνδιασμό με τη βιωματική μάθηση, με σκοπό την αύξηση τους ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα των μαθηματικών και την αύξηση της συμμετοχής τους σε αυτό.
Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοεί την αλλαγή του παραδοσιακού διδακτικού μοντέλου και τη χρήση σύγχρονών διδακτικών προσεγγίσεων. Οι μαθητές μέσα από μία παιγνιώδη διαδικασία είναι ελεύθεροι να διευρευνύσουν το πρόβλημά τους, κάνοντας υποθέσεις και πειραματισμούς όσες φορές χρειάζεται απαλλαγμένοι από το φόβο του ενδεχόμενου λάθους

Στο Google Earth τα παιδιά γνωρίζουν αξιοθέατα και μνημεία των πόλεων από τις οποίες κατάγονται οι τρεις ζωγράφοι. Η εφαρμογή αυτή κάνει τη διδασκαλία πιο διασκεδαστική, κατανοητή και ελκυστική στους μαθητές, επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή τους στο μάθημα αφού προσφέρει ζωντάνια, παραστατηκότητα και αμεσότητα. Με το εργαλείο αυτό οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν σε όλη τη γη με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η διαδραση και δουλεύοντας σε ομάδες οι μαθητές αναπτύσσουν σχέσεις αλληλεπίδρασης.

Στο Excel οι μαθητές θα διαπράξουν μια ψηφορορία. Το λογισμικό φύλλο θα βοηθήσει τους μαθητές στην οργάνωση, επεξεργασία και παρουσίαση αριθμητικών πράξεων, ενώ θα γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων.

Στο Word τα θα συμπληρώσουν φύλλα εργασίας είτε ατομικά είτε ομαδικά. Η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού θα δείξει την εξέλιξη στη γραφή, τον αναστοχασμό. Με τη χρήση υπερσυνδέσμων μέσα σε αυτό, ευνοεί στην πολυτροπικότητα έχοντας τη δυνατότητα να ενσωματώνει μορφές (εικόνες-οπτικοποίηση)

Στο Revelation Natural Art τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους έργο σύμφωνα με την τέχνη του Παουλ Κλεε και με θέμα αξιοθέατα της πόλης. Επίσης θα ζωγραφίσουν συμμετρικές εικόνες. Το λογισμικό αυτό μέσα από ένα χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον ωθεί σε ενεργητική δράση το μαθητή και καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη.


Στο Kidspiration τα παιδιά συγκρίνουν εκθέματα μουσείων, τα ταξινομούν και τα ομαδοποιούν. Επίσης δημιουργούν εννοιλογικούς χάρτες. Με τη χρήση αυτού του λογισμικού η διδασκαλία γίνεται πολυτροπική με ταυτόχρονη ανάμειξη γραφικών και εικόνων. Ακόμα, με τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών οι μαθητές προσεγγίζουν την ίδια πληροφορία και την οργανώνουν σε διαφορετικό σύστημα αναπαράστασης με τη δική τους ιδιαίτερη σημειολογία.

Στο διαδίκτυο θα διερευνήσουν και θα ανακαλύψουν πληροφορίες.

Στην EasyLogo οι μαθητές ακολουθώντας οδηγίες θα σχεδιάσουν γεωμετρικά σχήματα και θα ανακαλύψουν τις ιδιότητές τους. Το λογισμικό αυτό προσφέρει ένα ελκυστικό περιβάλλον ώστε να κάνει τη διαδικασία σχεδίασης σχημάτων πιο παιγνιώδη και πιο εύκολη. Τα παιδιά μαθαίνουν να ακολουθούν οδηγίες, να εξερευνούν μέσα από την παρατήρηση και την περιγραφή. Επίσης η EasyLogo συνεισφέρει στην ανάπτυξη του αυτοελέγχου, ελέγχοντας, αξιολογώντας και αναθεωρώντας δραστηριότητες.

Στο λογισμικό των Μαθηματικών Α’-Β’ τάξης του Π.Ι. οι μαθητές θα σχεδιάσουν γεωμετρικά σχήματα πάνω σε πλέγμα με τελείες.

Στο λογισμικό των Μαθηματικών Γ’ –Δ’ τάξης του Π.Ι. οι μαθητές θα δημιουργήσουν μοτίβα με τη χρήση του γεωπίνακα, θα πειραματιστούν και θα οπτικοποιήσουν  τις ιδέες τους.

Στις ιδεοκατασκευές οι μαθητές θα γράψουν τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη τους στο Λαογραφικό Μουσείο και έτσι θα συνθέσουν το λεύκωμα των εντυπώσεων. Χρησιμοποιείται ως μέσω αυτοέκφρασης στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής παραγωγής γραπτού λόγου. Μέσω αυτού του λογισμικού παρέχονται μεταγνωστικές οδηγίες ώστε να πετύχουμε μια υψηλότερου επιπέδου αξιολόγηση, επανεξέταση και κατανόηση του κειμένου και της διαδικασίας γραφής.
·          Γνωστικά-διδακτικά προβλήματα
Μια ενδεχόμενη δυσκολία που ίσως συναντήσουν οι μαθητές είναι η ικανότητα αναγνώρισης της συμμετρίας και η ικανότητα κατασκευής συμμετρικών σχημάτων. Η χρήση κατάλληλων λογισμικών αλλά και η συνεργασία σε μικρές ομάδες θα βοηθήσει τα παιδιά να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν τους άξονες συμμετρίας και να δημιουργήσουν συμμετρικά σχήματα.
Τα παιδιά, επίσης, ίσως δυσκολευτούν στον εντοπισμό και στην αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων σε πίνακες ζωγραφικής καθώς σε τέτοια έργα τέχνης τα γεωμετρικά σχήματα μπορεί να απεικονίζονται ανάποδα, αντίστροφα, κρυμμένα μέσα σε άλλα σύνθετα σχήματα, διαφορετικά από ότι τα έχουν συνηθίσει τα παιδιά να τα βλέπουν. Εδώ ο δάσκαλος πρέπει να τα καθοδηγήσει σωστά ώστε να πετύχουν τον εντοπισμό και την αναγνώριση των σχημάτων αυτών.

·          Πλαίσιο εφαρμογής
·         Σε ποιους απευθύνεται: Tο εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να βρει εφαρμογή σε μαθητές  της Β΄ τάξης του δημοτικού αφού αφορά τα κεφάλαια 8, 14 και 16 του βιβλίου των Μαθηματικών της συγκεκριμένης τάξης .
o    
o   Χρόνος υλοποίησης: 13 διδακτικές ώρες
o   Χώρος υλοποίησης: Το μάθημα είναι αναγκαίο να γίνει εξολοκλήρου στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Η πραγματοποίηση του στην τάξη με τη χρήση βιντεοπροβολέα δε θα εξυπηρετούσε τους στόχους και θα ακύρωνε την προστιθέμενη αξία του σεναρίου. Επίσης είναι αναγκαία η επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο.
o   Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών:
Οι προηγούμενες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ σημαντικές ώστε να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την οικοδόμηση των νέων γνώσεων. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτό το σενάριο πρέπει:
-Να αποκωδικοποιούν πληροφορίες που δίνονται από εικόνα.
-Να αναγνωρίζουν το τετράγωνο, το τρίγωνο, το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
-Να χαράζουν ευθύγραμμα τμήματα και να αναγνωρίζουν τις πλευρές ενός γεωμερικού σχήματος.
-Να έχουν διδαχθεί την ενότητα «Εισαγωγή στη συμμετρία» απο το σχολικό εγχειρίδιο της Α’ τάξης και να γνωρίζουν την έννοια της συμμετρίας.
-Να γνωρίζουν την έννοια του μισού και του διπλάσιου.
-Να μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες.
-Ως προς τη χρήση του Η/Υ να γνωρίζουν το βασικό χειρισμό του Η/Υ και να έχουν έρθει σε επαφή με κάποια λογισμικά. Να χρησιμοποιούν με άνεση το ποντίκι και τις λειτουργίες του (σύρω, τοποθετώ κ.λ.π.) Επίσης καλό θα ήταν να γνωρίζουν το βασικό χειρισμό του γεωπίνακα.
 

o   Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα χρειαστούν ηλεκτρονικοί υπολολγιστές, λογισμικό κειμενογράφου Word, λογισμικό παρουσίασης Power Point , Internet Explorer, λογισμικό Excel, λογισμικό Μαθηματικών Γ’-Δ’ τάξης Δημοτικού του Π.Ι.  , τα λογισμικά Kidspiration, EasyLogo, Revelation Art, Ιδεοκατασκευές, η εφαρμογή GoogleEarth, διαδικτυακές διευθύνσεις, προτζέκτορας, εκτυπωτής. Ακόμη θα χρειαστούν χαρτιά, μπογιές, πινέλα, μαρκαδόροι, ένα σακί, φωτογραφικές μηχανές, φάκελοι, κουκλες κουκλοθέατρου (σκουποξυλο, δυο μάγισσες).
o   Κοινωνική ενορχήστρωση
Το σενάριο αυτό θα υλοποιηθεί με ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ανακλυπτική μέθοδο, καταιγισμό ιδεών, παιχνίδι ρόλων, δραστηριότητες ενσυναίσθησης και προσφέρει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βασιζόμενο στην εμπειρική-βιωματική προσέγγιση. Οι μαθητές κατανέμονται σε ανομοιογενής ομάδες και εργάζονται τόσο στον υπολογιστή, όσο και και στο χώρο του μουσείου. Σε ορισμένες δραστηριότητες πραγματοποιείται ατομική εργασία και εργασία με το σύνολο της τάξης. Το σενάριο υποστηρίζει την καθοδηγούμενη ανακάλυψη-διερεύνηση, αξιοποιεί τις άτυπες στρατηγικές των παιδιών και δίνει μεγάλη σημασία την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της συνεργατικής μάθησης. Μέσα από δραστηριότητες τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους μέσα στην ομάδα αλλα και στην ολομέλεια, να εντοπίζουν προβλήματα και να θέτουν ερωτήσεις. Επίσης ενθαρρύνονται να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν καθώς δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά και βιωματικά. Η δασκάλα/ος έχει καθοδηγητικό, εμψυχωτικό και διαμεσολαβητικο ρόλο. Παρέχει κίνητρα στους μαθητές και συντονίζει τη διδασκαλία ώστε να πετύχει την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και να τους ωθήσει να ανακαλύψουν μόνοι τους τη νέα γνώση. Ακόμα η δασκάλα/ος κατά τη διάρκεια του σεναρίου αυτού προκαλεί την αποτελεσματική συζήτηση και την αλληλεπίδραση στις ομάδες και στην ολομέλεια, παροτρύνει τους μαθητές που συναντούν δυσκολίες, τους παρακινεί και στέκει βοηθός και συμπαραστάτης τους.

·          Στόχοι του σεναρίου
Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές αξιοποιώντας στοιχεία της πόλης να μάθουν να κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα, να αναγνωρίζουν συμμετρικά σχήματα, να βρίσκουν τον άξονα συμμετρίας τους καθώς και να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν  και να επεκτείνουν γεωμετρικά μοτίβα.

Ειδικότερα οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει να είναι ικανοί ώστε:
o   Γνωστικοί στόχοι:
-Να ακολουθούν οδηγίες προκειμένου να κατασκευάσουν ένα γεωμετρικό σχήμα με προϋποθέσεις. (φύλλα εργασίας 4.α, 4.β, 4.γ, 4.δ και με τη χρήση του λογισμικού Easylogo)
-Να ανακαλύπτουν ότι στο τετράγωνο όλες οι πλευρές είναι ίσες, ενώ στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές είναι ίσες. (φύλλα εργασίας 4.α, 4.β, 4.γ, 4.δ)
-Να αναγνωρίζουν διαισθητικά ότι το τετράγωνο, το ορθογώνιο τρίγωνο και το παραλληλόγραμμο έχουν ορθή γωνία, ενώ το πλάγιο παραλληλόγραμμο δεν έχει. (φύλλα εργασίας 4.α, 4.β, 4.γ, 4.δ)
-Να αναγνωρίζουν σχήματα που έχουν άξονα συμμετρίας. (5η -7η διδακτική ώρα)
-Να βρίσκουν τους άξονες συμμετρίας των σχημάτων. (6η διδακτική ώρα)
-Να σχεδιάζουν το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς τον άξονα συμμετρίας του. (7η διδακτική ώρα)
-Να ανακαλύπτουν και να περιγράφουν τον κανόνα που διέπει απλά και σύνθετα μοτίβα. (9η -10η διδακτική ώρα)
-Να συνεχίζουν γεωμετρικά μοτίβα. (9η -10η διδακτική ώρα)
-Να κατασκευάζουν ένα γεωμετρικό μοτίβο με και χωρίς προϋποθέσεις. (9η -10η -12η διδακτική ώρα)
-Να γνωρίζουν στοιχεία σημαντικών κτιρίων και προσώπων τις πόλης τους. (1η -2η – 5η -7η – 8η -9η -10η διδακτική ώρα)
-Να παρουσιάζουν γραπτά τις σκέψεις τους για συγκεκριμένο  σκοπό. (13η διδακτική ώρα)
o   Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
-Να αποκτήσουν βασικές μαθηματικές γνώσεις και ικανότητες. (Όλες οι δραστηριότητες)
-Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συμμαθητές τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό. (Όλες οι δραστηριότητες)
-Να γνωρίσουν τον εαυτό τους ως μέλος μιας ομάδας. (Όλες οι δραστηριότητες)
-Να αναπτύξουν το διάλογο και την επιχειρηματολογία. (Όλες οι δραστηριότητες)
-Να αναπτύξουν την παρατηρητική, τη συγκριτική και την περιγραφική τους ικανότητα. (‘Ολες οι δραστηριότητες)
-Να αναπτύξουν ικανότητες οργανωμένης και μεθοδευμένης έρευνας. (1η -2η-3η-5η -8η -9η -10η -12η διδακτική ώρα)
-Να αναπτύξουν την αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση. (Όλες οι δραστηριότητες)
o   Στόχοι σε επίπεδο στάσεων
-Να εξάγουν συμπεράσματα μέσα από την αξιοποίηση των παρεχόμενων δεδομένων. (Όλες οι δραστηριότητες)
-Να αναπτύξουν την κριτική τους και δημιουργική τους ικανότητα. (Όλες οι δραστηριότητες)
-Να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. (Όλες οι δραστηριότητες)
-Να μάθουν να συμμετέχουν εναργά σε διαδικασίες έρευνα και ανακάλυψης. (Όλες οι δραστηριότητες)
o   Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.
-Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντί στον Η/Υ ως εργαλείο άντλησης, διαχείρησης και παροχής πληροφοριών.
-Να εξοικοιωθούν στη χρήση του υπολογιστή.
-Να γνωρίσουν και να μάθουν τα λογισμικά που προτείνονται.
-Να ανακαλύψουν μαθηματικές έννοιες με ενεργητικό τρόπο.

·        Πορεία διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων

1η – 2η διδακτική ώρα
Παρουσιάζεται στα παιδιά ο Άκης ο Πινελάκης ο οποίος θα τους δίνει οδηγίες και θα τους ακολουθήσει σε όλη την ενότητα «Γεωμετρικά σχήματα και ζωγραφική». Αρχικά μαζί του τα παιδιά θα γνωρίσουν τρεις διάσημους ζωγράφους (Πάουλ Κλέε, Παμπλο Πικάσσο, Δημήτρη Μυταρά)  και θα παρατηρήσουν και να συγκρίνουν τα έργα τους. Η δασκάλα/ος ρωτάει τα παιδιά αν γνωρίζουν κάποιον από αυτούς και τι ξέρουν γι’ αυτόν. Ακολουθεί η παρατήρηση και σύγκριση των πινάκων οι οποίοι από μόνοι τους καθοδηγούν τα παιδιά σε χρήσιμα συμπεράσματα. Η δραστηριότητα αυτή γίνεται στην ολομέλεια της τάξης όπου η παρουσίαση των πινάκων γίνεται μέσω προτζέκτορα. Στη συνέχεια τα παιδιά πρέπει να βοηθήσουν τον Άκη να τοποθετήσει τους πίνακες στη σωστή αίθουσα της γκαλερί. Πατώντας το φύλλο εργασίας 1 τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν, να συγκρίνουν, να ταξινομήσουν και να ομαδοποιήσουν τους πίνακες των τριών ζωγράφων, παρατηρώντας ομοιότητες και διαφορές. Στην επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να φτιάξουν τις ταυτότητες των ζωγράφων . Χωρίζονται σε 3 ομάδες και η κάθε μία αναζητώντας πληροφορίες σε συγκεκριμένη σελιδα στο διαδίκτυο συμπληρώνουν τα στοιχεία των ζωγράφων στα φύλλα εργασίας 2.α. 2.β και 2.γ Στη συνέχεια η κάθε ομάδα μέσω της εφαρμογής του google earth επισκέπτεται την πόλη καταγωγής του ζωγράφου, περιηγείται σε αυτή και συλλέγει φωτογραφίες και εικόνες από τα μνημεία και τα αξιοθέατα της πόλης αυτής. Τώρα είναι η ώρα η κάθε ομάδα φτιάξει έναν πίνακα αναφοράς να  το υλικό που συνέλλεξε και να το παρουσιάσει στις άλλες ομάδες.

3η διδακτική ώρα
Στη αρχή της 3η διδακτικής ώρας οι μαθητές ανοίγουν το φύλλο εργασίας ψηφοφορία που βρίσκεται στο  excel και  οργανώνεται στην τάξη μία ψηφοφορία για να αναδείξουμε τον αγαπημένο πίνακα της τάξης. Στην επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες και πρέπει να αναγνωρίσουν τα γεωμετρικά σχήματα που περιέχονται στους 4 πίνακες του Πάουλ Κλέε. Κάθε ομάδα ανοίγει το αντίστοιχο φύλλο εργασίας 3.α, 3.β, 3.γ, 3.δ απαντάει γραπτώς στην ερώτηση που βλέπει και με τη βοήθεια του λογισμικού της ζωγραφικής σχεδιάζει με το μολύβι τα σχήματα και γράφει από κάτω τα ονόματά τους. Αμέσως μετά καλούνται να βοηθήσουν τον Χελωνοσχηματούλη να σχεδιάσει παρτέρια. Χωρίζονται σε 4 ομάδες και κάθε ομάδα αντίστοιχα, ακολουθεί τις οδηγίες που βρίσκονται στα φύλλο εργασίας 4.α , 4.β, 4.γ , 4.δ και με τη βοήθεια του λογισμικού EasyLogo σχεδιάζει σχήματα. Στη συνέχεια αφού παρατηρήσει τα σχήματα που έφτιαξε και ακούσει τις πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτή και αυτή τη σελίδα θα καθοδηγηθεί στην εξαγωγή συμεπρασμάτων για τις ιδιότητες του σχήματος που έφτιαξε. Τέλος για να δούμε αν κατανόησαν όσα έμαθαν σε αυτή τη διδακτική ενόητητα κάθε μαθητής ατομικά μέσω του Λογισμικού Μαθηματικών Β.’ Τάξης Δημοτικου  του Π.Ι. εκτελεί την άσκηση με τίτλο «Γραμμές και Σχήματα» της ενότητας «Γεωμετρία».

4η διδακτική ώρα
Με αφορμή το κτίριο του Κόκκινου Σπιτιού γίνεται μια συζήτηση για το πώς αξιοποιείται στις μέρες μας και με τη βοήθεια του Άκη ενημερώνονται για μια έκθεση ζωγραφικής που θα γίνει σε αυτό το κτίριο. Τα παιδιά μπαίνουν στη θέση του Πάουλ Κλέε, έργα του οποίου θα παρουσιαστούν στην έκθεση αυτή, και συνθέτουν σε ομάδες των 2 ατόμων έργα σύμφωνα με την τεχνοτροπία αυτού του ζωγράφου. Η δραστηριότητα αυτή γίνεται με τη βοήθεια του λογισμικού Revelation Natural Art. Για να εμπνευστούν ακούν στο youtube το τραγούδι του Μανώλη Λιδάκη «Χαλκίδα» .Μετά την ολοκλήρωση της ζωγραφιάς τους δίνουν τίτλους στα έργα τους και συνθέτουν όλοι μαζί ένα κολάζ με θέμα την ημέρα της έκθεσης.

5η Διδακτική ώρα
Στην αρχή αυτής της διδακτικής ώρας παρουσιάζεται στα παιδιά η μάγισσα Συμμετρία η οποία κατοικοί στο κάστρο του καράμπαμπα. Η δασκάλα/ος αφηγείται στα παιδιά την ιστορία της μάγισσας Συμμετρίας παίζοντας κουκλοθέατρο. Η ιστορία είναι η εξής:

Η Μάγισσα Συμμετρία, εμφανίζεται στα παιδιά, ενώ πίσω της ακολουθεί το σκουπόξυλο. Η μάγισσα, είναι πολύ στενοχωρημένη..
- Μάγισσα  Συμμετρία: Πω – πω! Τι είδαν τα μάτια μου! Μόλις έρχομαι παιδιά από την πόλη. Ξέρετε τι είδα; (Συζητά με τα παιδιά για μαγαζιά, κτίρια, δραστηριότητες ανθρώπωνκ.τ.λ.) . Εγώ παιδιά ήθελα να παώ στη λαϊκή σήμερα να ψωνίσω βότανα. Αυτό που είδα όμως σήμερα, δεν το έχω ξαναδεί σε όλα μου τα μαγικά χρόνια.
- Σκουπόξυλο: Τι είδες μάγισσα Συμμετρία, και σε τρόμαξε τόσο πολύ;
- Μάγισσα  Συμμετρία: Αχ, καλό μου σκουπόξυλο, όλα τα δέντρα και όλα τα σημαντικά κτίρια της πόλης ήταν  μισά. Ακόμα και οι γέφυρες ήταν μισές.
- Σκουπόξυλο: Μισά; Τι είναι αυτά που λες; Τι πάει να πει μισό δέντρο και μισό κτίριο; Εσείς παιδιά ξέρετε; (Συνομιλία)
- Μάγισσα  Συμμετρία: Αχ δεν ξέρετε…. Ακούστε με λοιπόν προσεκτικά. Πήγα μια βόλτα στην πόλη,  αγοράσω βότανα για τα μαγικά μου φίλτρα. Εκεί που περπατούσα λοιπόν βλέπω μια βελανιδιά κομμένη στη μέση, μισή. Πιο κάτω ένα πεύκο και αυτό μισό.
- Σκουπόξυλο: Α ααα, κατάλαβα! Τα δέντρα ήταν μισά γιατί τα έκοψαν οι ξυλοκόποι.
- Μάγισσα  Συμμετρία: Όχι καλέ, νομίζεις ότι δεν έχω ξαναδεί δέντρα κομμένα από ξυλοκόπους; Για χαζή με περνάς; ( συνομιλεί με τα παιδιά) Έτσι δεν είναι παιδιά; Οι ξυλοκόποι κόβουν τα δέντρα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (δείχνει με κίνηση), ενώ αυτά τα δέντρα ήταν κομμένα ΚΑΘΕΤΑ , δηλαδή κομμένα από πάνω προς τα κάτω (δείχνει πάλι). Και σαν να μην έφτανε αυτό, προχωράω πιο κάτω και βλέπω το Σπίτι με τα Αγάλματα κομμένο από πάνω προς τα κάτω. Είχε  μονο τα δύο παράθυρα αντί για τα 4 και οι πόρτες του ήταν μισές. Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και αυτή το ίδιο. Είχε μείνει μόνο το ένα της κομμάτι. Το άλλο της μισό που είναι ίδιο δεν υπήρχε.
- Σκουπόξυλο: Σου είπα να φοράς το καπέλο σου, όταν βγαίνεις έξω με τη ζέστη, γιατί σε πειράζει ο ήλιος. Δεν υπάρχουν τέτοιοι λαγοί.
- Μάγισσα  Συμμετρία: Κι όμως φορούσα το καπέλο μου, αλήθεια σου λέω. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Πιο κάτω είδα πράγματα ακόμα πιο φοβερά.
- Σκουπόξυλο: (γυρνάει στα παιδιά λέγοντας ότι η μάγισσα, αρχίζει να τα χάνει, άκου μισός λαγός…) Για πες μας λοιπόν!
- Μάγισσα  Συμμετρία: Τι μουρμουρίζεις εκεί βρε σκουπόξυλο; Αλήθεια σου λέω. Παιδιά εσείς με πιστεύετε; Πιο κάτω είδα ΜΙΣΗ την υψηλή γέφυρα, ΜΙΣΟ το Δημαρχείο, ΜΙΣΟ το κτίριο του σιδηροδρομικου σταθμού, όλα μισά. Καταστροφή! Η πόλη της Χαλκίδας  σε αυτό το χάλι; Ντροπή, θα γίνω ρεζίλι στη συνέλευση των μάγων που θα γίνει μεθαύριο.
- Σκουπόξυλο: Πω πω παιδιά, μου φαίνεται ότι λέει αλήθεια, τι λέτε κι εσείς;
- Μάγισσα  Συμμετρία: Αχ, καλό μου σκουπόξυλο, πως θα διορθώσω τώρα εγώ αυτή την ΑΤΑΞΙΑ, αυτή την ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ;
- Σκουπόξυλο: Σαν να άρχισες να τα χάνεις μάγισσα Συμμετρία. Μάγισσα δεν είσαι; Θα τα διορθώσεις όλα.
 - Μάγισσα  Συμμετρία: Και πως θα τα διορθώσω καλό μου σκουπόξυλο; Βοήθησέ με σε παρακαλώ…
- Σκουπόξυλο: Εσύ είσαι μάγισσα, αλλά τέλος πάντων, είναι τόσο απλό. ( τι λέτε κι εσείς παιδιά;) Θα κάνεις τα μαγικά σου και θα ξαναγίνουν  όλα τα ΜΙΣΑ, πάλι ΟΛΟΚΛΗΡΑ
- Μάγισσα  Συμμετρία: Έχεις δίκιο καλό μου σκουπόξυλο. Αχ τι θα έκανα χωρίς εσένα; Πάω να ετοιμάσω τα βότανα μου και θα πάμε μαζί στην πόλη. Θα έρθετε παιδιά και εσείς να βοηθήσετε;
Το σκουπόξυλο στην οθόνη του υπολογιστή επισημαίνει ότι η μαγισσα χρειάζεται τη βοήθεια των παιδιών. Στο πάτωμα της τάξης έχουμε σκορπίσει κάρτες που απεικονίζουν σημαντικά κτίρια και αξιοθέατα  της πόλης. Τα παιδιά πρέπει να βρουν τα συμμετρικά κομμάτια όλων των παραπάνω και να τα ενώσουν για να βοηθήσουν τη μάγισσα. Στη συνέχεια σε ομάδες των 2 ατόμων συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας 5. Μέσω της άσκησης που βρίσκεται σε αυτό το φύλλο αξιολογούμε τα παιδιά σε γνώσεις που έχουν κατακτήσει σε προηγούμενη δραστηριότητα η οποία αφορά τα αξιοθέατα της πόλης, (Με αφορμή τον Δημήτρη Μηταρά είχαν περιηγηθεί στην πόλη της Χαλκίδας με τη βοήθεια του google earth και είχαν συλλέξει πληροφορίες για τα αξιοθέατα της πόλης) ενώ τους καθοδηγούμε στο να γνωρίσουν και να αναζητήσουν πληροφοριες για αξιοθέατα τα οποία ίσως δεν έχουν αναφερθεί στην προηγούμενη δραστηριότητα με σκοπό να συμπληρώσουν τον πίνακα αναφοράς που έχουν ήδη δημιουργήσει. Τέλος, με έναν παιγνιώδη τρόπο και με σκοπό να διώξουν τη μάγισσα «Αταξία» από την πόλη δημιουργούν ατομικά μαγικές κάρτες (συμμετρικές ζωγραφιές) χρησιμοποιώντας μπογιές πινέλα και χαρτονάκια. Εδώ ρωτάμε τα παιδιά γιατί είναι μαγικές αυτές οι κάρτες με σκοπό να αναγνωρίσουν τις συμμετρικές ζωγραφιές και να τις περιγράψουν.
6η διδακτική ώρα
Με αφορμή τον διωγμό της μάγισσας Αταξίας τα παιδιά μαθαίνουν τι είναι ο άξονας συμμετρίας. Επίσης μέσω του παιχνιδιού που βρίσκεται στην σελίδα αυτή πειραματίζονται και βρίσκουν τον άξονα συμμετρίας στις εικόνες με σκοπό να τον παγιδέψουν εκεί για να μην τον ξαναπάρει η μάγισσα Αταξία. Τέλος σαν επιβράβευση για τις παραπάνω δραστηριότητές τους δημιουργούν με τη βοήθεια του λογισμικού Revelation Natural Art συμμετρικές εικόνες που θα τις χρησιμοποιήσουν για να παίξουν το παιχνίδι της μνήμης.

7η διδακτική ώρα
Με αφορμή τα δίδυμα αδέρφια Ντιν και Νταν οι μαθητές επισκέπτονται τη σελίδα του Δήμου Χαλκιδέων και πληροφορούνται για τους δίδυμου πύργους του Μυττικα. Στη συνέχεια ακολουθεί μια ιστορία με τα δίδυμα αδέρφια που θέλουν να χτίσουν δύο σπίτια ενωμένα και συμμετρικά. Χρησιμοποιώντας τουβλάκια τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες χτίζουν τα σπίτια. Με αυτή τη δραστηριότητα ελέγχουμε τις έννοιες που έμαθαν σε προηγούμενες δραστηριότητες. Τέλος θα χωριστούν σε ομάδες των 2 ατόμων και στη σελίδα αυτή θα πειραματιστούν, θα παρατηρήσουν και θα σχεδιάσουν συμμετρικά σχήματα ως προς τον αξονα συμμετρίας.
8η διδακτική ώρα
Αρχικά ακούμε  από το  youtube το τραγούδι «Μες στο μουσείο» και ακολουθεί μια συζήτηση μέσα στην τάξη για το τι είναι το Μουσείο, γιατί υπάρχει και τι μπορεί να δει κανένας μέσα σε αυτό το χώρο. Έπειτα συζητάμε με τα παιδιά για τα διάφορα είδη Μουσείων που τυχόν γνωρίζουν και μέσω μιας παρουσίασης εμπλουτίζουμε τις γνώσεις τους. Τα παιδιά μέσω της σελίδας αυτής αναζητούν τα μουσεία που βρίσκονται στην πόλη τους και τη θέση τους στο δορυφορικό χάρτη της πόλης ώστε να παρατηρήσουν αν είναι κοντά ή μακριά από το σχολείο τους. Στην επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά σε ομάδες των 2 ατόμων, μέσω του λογισμικού kidspiration θα παρατηρήσουν και θα ταξινομήσουν τα εκθέματα στο κατάλληλο μουσείο. Έτσι αξιολογούμε αν κατανόησαν τα είδη των μουσείων.  Στη συνέχεια τους ανακοινώνουμε ότι θα πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης μας και ακολουθεί η συμπλήρωση ενός εννοιολογικού χάρτη με τη βοήθεια του λογισμικού Kidspiration, όπου οι μαθητές εργαζόμενοι ανά 2 θα εκφράσουν τις ιδέες τους οι οποίες θα συζητηθούν με την ολομέλεια της τάξης.  


9η – 10η διδακτική ώρα
Κατα τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο μουσείο θα πραγματοποιηθούν οι εξής δρατηριότητες:
-οι μαθητές Θα περιηγηθούνε στα δωμάτια του μουσείου, θα παρατήσουν τα αντικείμενα, θα ενημερωθούν για τη χρήση τους και στη συνέχεια θα παίξουμε παιχνίδια ρόλων (ενσυναίσθηση) με βάση το υλικό του μουσείου.
-επιλέγουμε ένα χώρο, κάνουμε κύκλο και διηγούμαστε στα παιδιά το «μύθο τη Αράχνης» χρησιμοποιώντας εικόνες. Έπειτα οι μαθητές ψάχνουν στο μουσείο να βρουν  το έκθεμα με το οποίο η Αράχνη έφτιαχνε υφαντά, το παρατηρούν και το περιγράφουν.
-Χωρίζονται σε ομάδες και ψάχνουν να βρουν ποια εκθέματα θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει με αυτό η Άράχνη. Τα φωτογραφίζουν και καταγράφουν την ονομασία τους και τη χρήση τους.
-Στη συνέχεια κάθε ομάδα παίρνει μια φωτογραφία από ένα διαφορετικό μοτίβο. Το μοτίβο αυτό είναι κρυμμένο μέσα σε ένα έκθεμα του μουσείου. Πρέπει να βρουν το έκθεμα αυτό να καταγράψουν την ονομασία του και να περιγράψουν το μοτίβο (χρώματα, σχέδια, σχήματα). Όταν ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα παίρνουν ένα φάκελο ο οποίος περιέχει το μοτίβο αυτό και πρέπει να το συνεχίσουν ζωγραφίζοντάς το.  Π.χ.

-Τέλος συζητάμε για τις πληροφορίες που συλλέξαμε.


11η διδακτική ώρα
Επιστρέφουμε στο σχολείο, εκτυπώνουμε τις φωτογραφίες που βγάλαμε στο μουσείο και συνθέτουμε όλοι μαζί πάνω σε χαρτι του μέτρου ένα εικονογραφημένο λέξικό με τα εκθέματα του μουσείου και το τοποθετούμε στη γωνιά του μουσείου.

12η διδακτική ώρα
Κατά τη διάρκεια αυτής της ώρα τα παιδιά θα είναι χωρισμένα σε 4 ομάδες : Σχεδιαστές/τριές μόδας, υφαντές και υφάντερες χαλιών, υφαντές και υφάντρες κεντημάτων και διακοσμητές παραδοσιακών στολών. Κάθε ομάδα χρησιμοποιώντας το γεωπίνα από το λογισμικό των Μαθηματικών Γ’-Δ’  τάξης του Π.Ι. θα δημιουργήσει τα δικά της μοτίβα για να διακοσμήσει αντίστοιχα τα έργα της. ‘Εχουμε ήδη δημιουργήσει από χαρτί βελουτέ, χαλιά, κεντήματα, μπλούζες,  παραδοσιακές ποδιές και γιλέκα. Τα παιδιά θα εκτυπώσουν τα μοτίβα που θα φτιάξουν και θα τα κολλήσουν πάνω στα έργα τους.

13η διδακτική ώρα
Η τελευταία δραστηριότητα θα είναι η σύνθεση ενός λευκώματος όπου τα παιδιά θα περιγράψουν τις εντυπώσεις τους από το μουσείο. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 2 ατόμων και αρχικά θα συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 6. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του λογισμικού Ιδεοκατασκευές θα δημιουργήσουν ένα περιγραφικό κείμενο όπου θα καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη στο μουσείο. Τα κείμενα θα εκτυπωθούν για να γίνει η σύνθεση του λευκώματος, το οποίο μπορεί να φωτοτυπηθεί ώστε κάθε παιδί να κρατήσει από ένα.
·         Αξιολόγηση
Καθ’ όλη τη διάρκει πραγματοποίησης του σεναρίου γίνεται αξιολόγιση των μαθητών στο ΄τελος κάθε διδακτικής ώρας. Η αξιολόγηση γίνεται με τα φύλλα εργασίας που δίδονται στους  μαθητές και τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν συνεργατικά, με τα λογισμικά που βοηθάνε στην κατανόηση της γνώσης και με ερωτήσεις και συζήτηση.
Συγκεκριμένα οι μαθητές θα αξιολογηθούν:
-με το φύλλο εργασίας 1
-με τον πίνακα αναφοράς που θα φτιάξουν στο τέλος της 2ης διδακτικής ώρας
-με το παιχνίδι με τίτλο «Γραμμές και σχήματα» που βρίσκεται στην ενότητα «Γεωμετρία»  στο λογισμικό Μαθηματικών Β’ τάξης Δημοτικού του Π.Ι.
-με τη δραστηριότητα δημιουργίας πίνακα ζωγραφικής σύμφωνα με την τεχνοτροπία του Πάουλ Κλέε που θα πραγματοποιηθει με τη βοήθεια του λογισμικού Revelation Natural Art.
-με το φύλλο εργασίας 5
-με τη δραστηριότητα στο τέλος της 7ης διδακτικής ώρα που θα πραγματοποιηθεί μέσω αυτής της σελίδας στο διαδίκτυο.
-με τη δραστηριότητα στο λογισμικό kidspiration κατά τη διάρκεια της 8ης διδακτικής ώρας.
-με τη συζήτηση που θα γίνει στο τέλος της επίσκεψης στο Λαογραφικά Μουσείο.
-με το λεύκωμα που θα φτιάξουν με τη βοήθεια του λογισμικού Ιδεοκατασκεύες στο τέλος της 13η διδακτικής ώρας.     
-
·          Επέκταση της δραστηριότητας
      Τα παιδιά μπορούν να συνδεθούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.nga.gov/kids/zone/dollhouse.htm όπου τους δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουν διακοσμητικά μοτίβα αλλά και να παρατηρήσουν τους άξονες συμμετρίας. Η ιστοσελίδα αυτή είναι αρκετά διασκεδαστική, σίγουρα θα ενθουσιάσει τα παιδιά και θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. Επίσης θα μπορούσε με την εφαρμογή του Movie Maker να δημιουργηθέι από τα παιδιά συνδιάζοντας εικόνες και ήχο (θα δανείσουν τις φωνές τους) ένας τουριστικός οδηγός για την πόλη της Χαλκίδας ή ένα διαφημιστικό σποτ που θα παρουσιαστεί σε όλο το σχολείο.
Τέλος με αφορμή την επίσκεψη στο μουσείο θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες με σκοπό να γράψουν και να εικονογραφίσουν ιστορίες για εκθέματα π.χ. ένα αντικείμενο του Λαογραφικού Μουσείου διηγείται την ιστορία του ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο μουσείο θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με αινίγματα και εξερεύνηση. Βαζουμε σε φάκελο ένα αίνιγμα που περιγράφει ένα έκθεμα του μουσείου και τα παιδιά ψάχουν να το βρουν.
·        Βιβλιογραφία
-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών
-ΥΠΕΠΘ (2008) Μαθηματικά Β’ Δημοτικού (Βιβλίο Μαθητή), Αθήνα. ΟΕΔΒ
-ΥΠΕΠΘ (2008) Μαθηματικά Β’ Δημοτικού (Τετράδιο εργασιών), Αθήνα ΟΕΔΒ
-ΥΠΕΠΘ (2008) Μαθηματικά Β’ Δημοτικού (Βιβλίο Δασκάλου), Αθήνα ΟΕΔΒ
- Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας (2000) , «Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση» , Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρης.
- Περιοδικό Παράθυτο στην Εκπαίδευση τεύχος 38-39


·           Δικτυογραφία
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου