Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Πάμε να ανακαλύψουμε τους θησαυρούς της Χαλκίδας;

ΤΙΤΛΟΣ: «Πάμε να ανακαλύψουμε τους θησαυρούς της Χαλκίδας;»

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:

Δασκάλα – Δημιουργός: Αυλωνίτη Ευαγγελία

Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας της Ε’ τάξης. Το μάθημα είναι συμβατό με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ, διότι ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αναφέρεται σε ενότητα που διδάσκεται στην E’ τάξη του δημοτικού σχολείου.
Ø  Ενότητα 2: «Η ζωή στην πόλη»
Ø  Μαθήματα: «Η γειτονιά της πόλης»
                         «Πόλη και πολιτισμός - Πόλη και διασκέδαση»
                         «Διαδρομές στην πόλη»
Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας είναι εμπνευσμένο από την πόλη της Χαλκίδας.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καινοτομίες:
Ø  Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, η προσέγγιση και επεξεργασία του θέματος γίνεται με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Επίσης χρησιμοποιείται το εργαστήριο πληροφορικής.
Ø  Ορισμένα φύλλα εργασίας προωθούν την ομαδοσυνεργατική μάθηση.
Ø  Γίνεται σύνδεση της Γλώσσας με τη Γεωγραφία, την Ιστορία, τα Εικαστικά.
Ø  Η σύνδεση του περιεχομένου με την πόλη της Χαλκίδας ανταποκρίνεται σε όλους τους στόχους του Δ.Ε.Π.Π.Σ και του Α.Π.Σ.
Ø  Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω λογισμικά:

Γενικής χρήσης:
·                                                                     Επεξεργασία κειμένου (Word)
·                                                                     Παρουσίαση (Powerpoint)
·                                                                     Λογιστικά φύλλα (Excel)
·                                                                     Διαδίκτυο (Internet)
             
      Ειδικής χρήσης:
·                     Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου – Γλώσσα Ε΄, ΣΤ΄ Τάξης
·                     Hot potatoes
·                     Ιδεοκατασκευές
·                     Tux paint
·                     Google Maps
·                     Movie Μaker                                                                                                                                                          

Προστιθέμενη αξία:
Σημαντική συμβολή των Τ.Π.Ε κατά τη διάρκεια της   διδασκαλίας είναι:
 • Η συμμετοχή όλων των μαθητών της τάξης, ακόμα και αυτών που παλαιότερα με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας δε συμμετείχαν. Ειδικότερα οι συγκεκριμένοι μαθητές μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της χρήσης του διαδραστικού πίνακα  αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Δε μένουν αμέτοχοι και απλοί παρατηρητές όπως συνέβαινε στην άμεση διδασκαλία μέσω του σχολικού βιβλίου.
 • Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, αναζητούν πληθώρα πληροφοριών ξοδεύοντας λιγότερο χρόνο, από το να ψάχνουν σε βιβλιοθήκες. Συγκεκριμένα στην περίπτωση του Διαδικτύου υπάρχουν υπερσύνδεσμοι που διευκολύνουν την αναζήτηση, ενώ στην περίπτωση των βιβλιοθηκών ο μαθητής πρέπει να αναζητήσει ο ίδιος σχετικά βιβλία.
 • Το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν ευπαρουσίαστα κείμενα.
 • Τα λογισμικά ειδικής χρήσης προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες.
 • Δίνεται κίνητρο στους μαθητές, καθώς οι πληροφορίες παρουσιάζονται πολυτροπικά με ενδιαφέρων και παιγνιώδη τρόπο.
 • Τα λογισμικά ειδικής χρήσης (π.χ. Hotpotatoes, Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γλώσσας Ε’, ΣΤ’ Τάξης) παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση στο μαθητή, με αποτέλεσμα ο ίδιος να αντιλαμβάνεται το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του.

Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα:
Ως προς την τεχνολογία:
Ορισμένοι μαθητές δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τα λογισμικά γενικής και ειδικής χρήσης, οπότε ενδεχομένως να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από τον προβλεπόμενο.
Ως προς την ομαδικότητα:
Οι μαθητές υπάρχει πιθανότητα να μην συνεργαστούν με την ομάδα τους σε διάφορες δραστηριότητες με τον επιθυμητό τρόπο.
Αντιμετώπιση:
          Για τους προαναφερθέντες λόγους ο δάσκαλος της τάξης θα πρέπει να οργανώνει, να συντονίζει και να δίνει σωστές κατευθύνσεις στις κινήσεις των μαθητών όσον αφορά το χειρισμό των λογισμικών. Θα πρέπει να τους παρέχει σαφείς και επεξηγηματικές οδηγίες για να κατανοήσουν οι μαθητές τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, ώστε να μην σπαταληθεί άσκοπα ο πολύτιμος χρόνος.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε ποιους απευθύνεται: Το συγκεκριμένο σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Έ τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 12 διδακτικές ώρες (10 διδακτικές ώρες Γλώσσα, 2 διδακτικές ώρες εκπαιδευτική επίσκεψη στο φάρο της Χαλκίδας και διαδρομή με το τρενάκι της πόλης).

Χώρος υλοποίησης:
 • Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου με το διαδραστικό πίνακα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 • Εξωτερικοί χώροι της Χαλκίδας ( φάρος Χαλκίδας, πλατεία Ηρώων Χαλκίδας).

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
 • Γνώση των εγκλίσεων και της χρήσης τους
 • Γνώση των χρονικών, τοπικών και τροπικών επιρρημάτων
 • Γνώση των απόλυτων, τακτικών, πολλαπλασιαστικών, αναλογικών αριθμητικών επιθέτων

Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε
 • Γνώση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ
 • Γνώση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των λογισμικών γενικής χρήσης επεξεργασίας κειμένου (Word), λογιστικών φύλλων (Excel).
 • Γνώση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των λογισμικών ειδικής χρήσης (Ιδεοκατασκευές, Tux Paint, Revelation Natural Art, Hot potatoes, Google map)
 • Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και του Διαδικτύου.

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
 • Σχολικό εγχειρίδιο
 • Φύλλα εργασίας
 • Εκτυπωτής
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Λογισμικά γενικής χρήσης (Word, Excel, Powerpoint)
 • Λογισμικό διαδικτυακής χρήσης

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης:
     Κατά τη διάρκεια του σεναρίου οι μαθητές θα εργαστούν με  τους παρακάτω τρόπους:
 • Ατομικά
 • Όλη η τάξη μαζί
 • Ομαδοσυνεργατικά (ομάδες των 2 ατόμων, ομάδες των 4 ατόμων)
Κατά τη διάρκεια εργασίας των μαθητών ο δάσκαλος της τάξης βοηθάει τους μαθητές, τους εμψυχώνει και τους ενισχύει σε περίπτωση που δυσκολεύονται, καθοδηγεί, υποστηρίζει και δίνει σαφείς οδηγίες. Σε περίπτωση που ερωτηθεί από τους μαθητές για να δώσει λύσεις, εκείνος τους παροτρύνει  μέσα από δικές του ερωτήσεις, να ανακαλύψουν τη σωστή απάντηση.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 Γενικός σκοπός: Οι μαθητές να σεβαστούν, να διαφυλάξουν και μελλοντικά να παραδώσουν αναλλοίωτα στις επόμενες γενιές όλα τα σημαντικά κληροδοτήματα της Χαλκίδας.

ΣΤΟΧΟΙ
 Σ1. Γνωστικοί στόχοι:
 • Να αναγνωρίζουν τις εγκλίσεις των ρημάτων και να τις χρησιμοποιούν σωστά (Φ.Ε.1, ασκήσεις 1, 2, Φ.Ε.3, ασκήσεις 1,2 ,κείμενα: «Αναμνήσεις από το φάρο», «Η ακμή και η παρακμή των φωτεινών γιγάντων)
 • Να συγγράφουν άρθρο χρησιμοποιώντας συνέντευξη που έχουν πάρει οι ίδιοι. (Φ.Ε.2)
 • Να ενημερωθούν για τα παλιά επαγγέλματα - παλιά εργαλεία (Παρουσίαση1, Φ.Ε.4, κείμενο: «Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΚΑΦΕΝΕΣ»)
 • Να μάθουν την κλίση του επιθέτου σε –ης, -ης, -ες (Φ.Ε.7, Φ.Ε.8 ασκήσεις 1,2 , πίνακας κλίσης επιθέτου στο Excel)
 • Να γνωρίσουν την κλίση του θηλυκού ουσιαστικού σε –ος (Φ.Ε.10, ασκήσεις 1,2, πίνακας κλίσης ουσιαστικού στο Excel)
 • Να εξοικειωθούν με τη χρήση των χρονικών, τοπικών, τροπικών επιρρημάτων (Φ.Ε. 5, ασκήσεις 1,2, κείμενο: «Ο ΠΑΛΙΟΣ ΚΑΦΕΝΕΣ»)
 • Να εξοικειωθούν με τη χρήση απόλυτων, τακτικών, πολλαπλασιαστικών και αναλογικών αριθμητικών επιθέτων. (Φ.Ε.9, ασκήσεις 1,2, κείμενο: «ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ»)
 • Να γνωρίσουν τις παλιές γειτονιές της Χαλκίδας και των γύρω περιοχών (βίντεο «Παλιές γειτονιές»)
 • Να γνωρίσουν την πολιτιστική ζωή της Χαλκίδας (Φ.Ε.6, αφίσα εργαστηρίου τέχνης Χαλκίδας, κείμενο: «ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ»)
 • Να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τις διαδρομές της Χαλκίδας και τα μέσα μεταφοράς(Παρουσίαση 2, Κείμενο: «Το Σάββατο είχε…ποδήλατο στη Χαλκίδα», φυλλάδιο: «Το τρενάκι της Χαλκίδας», Ποίημα: «ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ»)

Σ2. Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
 • Να κινούνται με ευκολία στην πόλη της Χαλκίδας χρησιμοποιώντας το ποδήλατό τους( Κείμενο: «Το Σάββατο είχε…ποδήλατο στη Χαλκίδα»)

   Σ3. Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
 • Να αισθανθούν την ανάγκη σεβασμού του συμμαθητή τους και να αντιληφθούν την αξία της ομάδας και της συνεργασίας (Φ.Ε.1, Φ.Ε.2,Φ.Ε.3, Φ.Ε.4, Φ.Ε.5, Φ.Ε.6, Φ.Ε.7, Φ.Ε.10, κείμενα: «Αναμνήσεις από το φάρο», «Η ακμή και η παρακμή των φωτεινών γιγάντων», «Στην όμορφή μου Χαλκίδα», «Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΚΑΦΕΝΕΣ»)
 • Να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα της Χαλκίδας (επίσκεψη στο φάρο Χαλκίδας και συνάντηση με το φαροφύλακα, βόλτα με το ποδήλατο στους δρόμους της Χαλκίδας, παρακολούθηση εργαστηρίου τέχνης Χαλκίδας στην τοποθεσία Τζαμί εν ώρα καλλιτεχνικής δημιουργίας)

 Σ4. Στόχοι ως προς τις Τ.Π.Ε:
 • Να εξοικειωθούν περισσότερο με τα προαναφερθέντα λογισμικά γενικής και ειδικής χρήσης και να αντιληφθούν την σπουδαιότητά τους σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης. (Φ.Ε.1-Φ.Ε.10, ιστοσελίδες, οι οποίες αναφέρονται στη δικτυογραφία, καλλιτεχνικές δραστηριότητες μαθητών στα λογισμικά ειδικής χρήσης Tux Paint, Revelation Natural Art)
Η σπουδαιότητά τους αναφέρεται στην ενότητα «Προστιθέμενη αξία».

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   -  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Παρουσίαση ροής – εφαρμογής των δραστηριοτήτων

1η Διδακτική ώρα: Μίλα μου για το φάρο γιαγιά!
Η πρώτη διδακτική ώρα ξεκινάει με την παρουσίαση ενός βίντεο στους μαθητές από το youtube, χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου ως οθόνη προβολέα . Το βίντεο είναι σχετικό με τους φάρους της Ελλάδας και χρησιμοποιείται ως αφόρμηση για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν σε ομάδες των δύο ατόμων το αρχείο Word με τίτλο «Αναμνήσεις από το φάρο» (Συνέντευξη από την κ. Βασιλική Ζώμα). Διαβάζουν το κείμενο και υπογραμμίζουν τα πιο σημαντικά σημεία. Έπειτα τους δίνεται ένα δεύτερο κείμενο της Νέλλης Καψή με τίτλο «Η ακμή και η παρακμή των φωτεινών γιγάντων» (2007). Το διαβάζουν και σημειώνουν και εδώ τα πιο σημαντικά σημεία. Αφού πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία οι μαθητές ανοίγουν το λογισμικό Ιδεοκατασκευές και οργανώνουν τις πληροφορίες που έχουν αντλήσει από τα δύο κείμενα. Εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων και συζητάμε όλοι μαζί για τη ζωή του φαροφύλακα και για τον τρόπο με τον οποίο άναβαν και έσβηναν οι φάροι από παλιά έως σήμερα.
Ακολούθως οι μαθητές, συνεχίζοντας να δουλεύουν στις ίδιες ομάδες, ανοίγουν το Excel και δημιουργούν έναν πίνακα με τρεις στήλες (Οριστική, Υποτακτική, Προστακτική). Εντοπίζουν τα ρήματα του πρώτου κειμένου και τα τοποθετούν στη σωστή στήλη. Έπειτα συμπληρώνουν τις υπόλοιπες στήλες βάζοντας τα ρήματα στον ίδιο χρόνο και στο ίδιο πρόσωπο. Στην Προστακτική τοποθετούν τα ρήματα στο β΄ ενικό πρόσωπο.
Τελειώνοντας η 1η διδακτική ώρα δίνεται εκτυπωμένο στις ομάδες το 1ο Φύλλο Εργασίας, το οποίο περιέχει ασκήσεις σχετικές με τις εγκλίσεις των ρημάτων.


2η Διδακτική ώρα: Ο φύλακας των φωτεινών γιγάντων!
Κατά τη 2η διδακτική ώρα προβάλλεται στους μαθητές, χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου ως οθόνη προβολέα, η σελίδα του Δήμου Χαλκιδέων. Πατώντας η εκπαιδευτικός στην καρτέλα Ο Δήμος μας – Αξιοθέατα 2 – Ο Φάρος της Κακοκεφαλής  βλέπουν το φάρο της Χαλκίδας. Συζητούν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, περιγράφοντας τη φωτογραφία που βλέπουν και αναζητούν σε ζευγάρια πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Μαθαίνουν ότι υπάρχει ακόμα φαροφύλακας εκεί και ετοιμάζονται για να του πάρουν συνέντευξη. Χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η κάθε ομάδα ετοιμάζει ερωτήσεις με διαφορετικό θέμα:
1η ομάδα: Τρόπος λειτουργίας του φάρου
2η ομάδα: Χρόνια λειτουργίας του φάρου και συντήρησή του
3η ομάδα: Η ζωή του φαροφύλακα – όμορφες στιγμές
4η ομάδα: Η ζωή του φαροφύλακα – δύσκολες στιγμές
Αφού ετοιμαστούν οι ερωτήσεις και καταγραφούν σε σημειωματάρια από τις δημοσιογραφικές ομάδες, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η επίσκεψη στο φάρο της Χαλκίδας και να πραγματοποιηθεί  η συνέντευξη από το φαροφύλακα.

3η Διδακτική ώρα: Βόλτα στο φάρο!
Οι μαθητές ξεκινούν από το σχολείο με προορισμό το φάρο της Χαλκίδας. Φτάνοντας εκεί οι ομάδες ξεκινούν οι κάθε μία με τη σειρά να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν οι ακόλουθοι ρόλοι:
ü  Δημοσιογράφος: κάνει τις ερωτήσεις
ü  Γραμματέας: καταγράφει τις απαντήσεις
ü  Φωτογράφος: φωτογραφίζει τη συνέντευξη και το χώρο
ü  Καμεραμάν: βιντεοσκοπεί την όλη διαδικασία


4η Διδακτική ώρα: Η ώρα των δημοσιογράφων!
Οι τέσσερις ομάδες επιστρέφουν στο σχολείο και χρησιμοποιούν τη συνέντευξη που πήραν για να γράψουν η κάθε μια από ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου. Τους δίνεται το 2ο Φύλλο Εργασίας, στο οποίο θα γράψουν ένα τίτλο για το άρθρο τους, το άρθρο και θα εικονογραφήσουν και κάτι σχετικό.

5η Διδακτική ώρα: Οι ομορφιές της Χαλκίδας!
Κατά την 5η διδακτική ώρα παρουσιάζεται το ποίημα της Ναυσικάς Μιχαήλ με τίτλο «Στην όμορφή μου Χαλκίδα» (2005) χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου ως οθόνη προβολέα. Γίνεται μια σύντομη συζήτηση απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα:
ü  Ποιος στίχος επαναλαμβάνεται και γιατί;
ü  Για ποιο λόγο πρέπει να επισκεφθεί κάποιος τη Χαλκίδα;
ü  Ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Χαλκίδας, που την κάνει ξεχωριστή πόλη, αναφέρεται στο ποίημα;
Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής ξεχωριστά ανοίγει το λογισμικό Tux Paint και ζωγραφίζει μια εικόνα από το ποίημα που του έκανε εντύπωση.
Έπειτα δίνεται στους μαθητές το ποίημα εκτυπωμένο και δουλεύοντας σε ζευγάρια υπογραμμίζουν τις εγκλίσεις. Ανοίγουν το Excel, δημιουργού έναν πίνακα με τις τρεις εγκλίσεις και τοποθετούν τα ρήματα στην κατάλληλη στήλη.
Κλείνοντας η διδακτική ώρα δίνεται στους μαθητές το 3ο Φύλλο Εργασίας (εργασία αντιστοίχησης στο λογισμικό Hot Potatoes), όπου εκεί οι μαθητές αντιστοιχίζουν το κάθε ρήμα με τη σωστή έγκλιση.


6η Διδακτική ώρα: Αναμνήσεις του παρελθόντος!
Παρουσιάζεται στους μαθητές μέσω του διαδραστικού πίνακα του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου ένα βίντεο «Παλιές γειτονιές» κατασκευασμένο από την εκπαιδευτικό στο πρόγραμμα Movie Maker, το οποίο αναφέρεται στις παλιές γειτονιές της Χαλκίδας και των γύρω περιοχών. Ακολουθεί σύντομη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στις παλιές γειτονιές της Χαλκίδας και τα παιδιά αναφέρουν εμπειρίες και βιώματα δικά τους, αν έχουν, από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.
Μετά παρουσιάζεται ένα Powerpoint στους μαθητές με θέμα «παλιά επαγγέλματα- παλιά εργαλεία». Ακολουθεί σύντομη συζήτηση και έπειτα οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν το αρχείο επεξεργασίας κειμένου της Χριστίνας Καραγκούνη με τίτλο «Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΚΑΦΕΝΕΣ» (2012). Αφού γίνει ανάγνωση του κειμένου οι μαθητές σε ζευγάρια υπογραμμίζουν τα επιρρήματα. Ανοίγουν το Excel, δημιουργούν έναν πίνακα με τις κατηγορίες των επιρρημάτων (χρονικά, τοπικά, τροπικά) και τοποθετούν το κάθε επίρρημα στη σωστή στήλη.
Έπειτα ανοίγουν το 4ο Φύλλο Εργασίας το οποίο περιέχει ένα κρυπτόλεξο, κατασκευασμένο στο Excel. Εκεί οι μαθητές σε ζευγάρια ανακαλύπτουν τα παλιά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι.
Κλείνοντας την 6η διδακτική ώρα χωρίζουμε τους μαθητές σε τέσσερις ομάδες (τέσσερις μαθητές σε κάθε ομάδα) και από τα λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ανοίγουμε το λογισμικό Γλώσσας E΄, ΣΤ΄ Τάξης. Επιλέγουμε το συννεφάκι με τίτλο «Στο Λούνα παρκ» και μετά το εικονίδιο της τηλεόρασης.  Εκεί η κάθε ομάδα θα πρέπει να δημιουργήσει από μια διαφορετική διαφημιστική πινακίδα, χρησιμοποιώντας τις εγκλίσεις ρημάτων που διδάχθηκε στην 1η διδακτική ώρα, τα επιρρήματα, τα οποία διδάχθηκαν στη συγκεκριμένη ώρα και επίθετα, τα οποία γνωρίζουν ήδη. Αν μείνει χρόνος, δίνεται στα ζευγάρια το 5ο Φύλλο Εργασίας  για να ασχοληθούν εκτενέστερα με τα είδη των επιρρημάτων.
7η Διδακτική ώρα: Καλλιτεχνικές πινελιές!
Κατά την 7η διδακτική ώρα στο εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου τα παιδιά σε ζευγάρια, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, μπαίνουν στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου τέχνης της Χαλκίδας. Εκεί ενημερώνονται για τις δραστηριότητες που προσφέρει το εργαστήριο και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με αυτό. Έπειτα τους παρουσιάζεται στο διαδραστικό πίνακα μια αφίσα με τίτλο « Έκθεση – τοπίο στη Χαλκίδα». Οι μαθητές αφού πουν τι βλέπουν στην αφίσα, απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις κατανόησης:
ü  Πού γίνεται η έκθεση;
ü  Πότε γίνεται η έκθεση;
ü  Ποιος διοργανώνει την έκθεση;
ü  Για ποιο λόγο γίνεται η παρακάτω έκθεση;
Αφού απαντήσουν τις ερωτήσεις, ακολουθεί το 6ο Φύλλο Εργασίας (σταυρόλεξο στο λογισμικό Hot Potatoes). Τελειώνοντας την 7η διδακτική ώρα οι μαθητές σε ζευγάρια, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Revelation Natural Art, καλούνται να δημιουργήσουν μια αφίσα για την έκθεση ζωγραφικής που διοργανώνει η τάξη τους με θέμα: « Τα μέσα μεταφοράς της Χαλκίδας».

8η Διδακτική ώρα: Το εργαστήρι τέχνης ταξιδεύει!
Σε αυτή τη διδακτική ώρα οι μαθητές σε ζευγάρια, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, μπαίνουν πάλι στην αρχική σελίδα του εργαστηρίου τέχνης Χαλκίδας, επιλέγουν από την αριστερή στήλη τις Βραβεύσεις και διαβάζουν το κείμενο με τίτλο 2001 Βραβεύσεις Χαρίκλειας Μυταρά. Εντοπίζουν τους τύπους του επιθέτου διεθνής και τους υπογραμμίζουν. Τους παρουσιάζεται στο διαδραστικό πίνακα ένας πίνακας κλίσης του επιθέτου, φτιαγμένος στο Excel, τον οποίο οι μαθητές  διαβάζουν. Στη συνέχεια τους δίνεται το 7ο Φύλλο Εργασίας (άσκηση συμπλήρωσης κενών στο λογισμικό Hot Potatoes). Αφού τελειώσουν αυτή την άσκηση, τους δίνεται τυπωμένο το 8ο Φύλλο Εργασίας, πάνω στο οποίο ο κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του.

9η Διδακτική ώρα: Φύγαμε για θέατρο!
Κατά τη διάρκεια αυτής της διδακτικής ώρας παρουσιάζεται στο διαδραστικό πίνακα στους μαθητές ένα αρχείο Word, το οποίο περιέχει ένα άρθρο σχετικό με τον παλιό κινηματογράφο της Χαλκίδας από τη γέφυρα ως την παλίρροια με τίτλο «ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ» (Γενικά Αρχεία Εύβοιας). Επειδή το άρθρο είναι γραμμένο σε γλώσσα καθαρεύουσα δίπλα παρατίθεται και η νοηματική του απόδοση. Οι μαθητές θα πληροφορηθούν ότι ο κινηματογράφος τότε ήταν η  μοναδική διασκέδαση για τους κατοίκους της πόλης και επομένως όλος ο κόσμος συγκεντρωνόταν εκεί. Ακολουθεί σύντομη συζήτηση γύρω από το θέμα της διασκέδασης εκείνη την εποχή και σύγκριση με τους κινηματογράφους - θέατρα που διαθέτει η πόλη σήμερα. Για να πληροφορηθούν μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων – Υποδομές Υπηρεσίες – Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις. Επιπροσθέτως μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων και πατώντας Ο Δήμος μας – Δραστηριότητες – Πολιτιστικά ενημερώνονται για τους διάσημους καλλιτέχνες που έχουν καταγωγή από τη Χαλκίδα καθώς και για το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
Έπειτα οι μαθητές σε ζευγάρια, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Χαλκίδας, κάνουν σιωπηρή ανάγνωση, εντοπίζουν τα αριθμητικά επίθετα και τα καταγράφουν σε ένα αρχείο Word. Μετά ανοίγουν το Excel, δημιουργούν έναν πίνακα με τις κατηγορίες των αριθμητικών επιθέτων και τα τοποθετούν, συμπληρώνοντας και τις υπόλοιπες στήλες.
Στο τέλος της διδακτικής ώρας δίνεται σε κάθε μαθητή εκτυπωμένο το 9ο Φύλλο Εργασίας για εξάσκηση πάνω στα αριθμητικά επίθετα.

10η Διδακτική ώρα: Ετοιμάσου για βόλτα!
Παρουσιάζεται στους μαθητές στο διαδραστικό πίνακα του εργαστηρίου πληροφορικής ένα Powerpoint με θέμα «Διαδρομές στην πόλη». Το θέμα αναλύεται σε τρεις υποκατηγορίες:
1)    Διαδρομές με το ποδήλατο
2)    Διαδρομές με το τρενάκι
3)    Θαλάσσιες διαδρομές
Κατά τη διάρκεια που οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση καταγράφουν ανά δύο σε ένα χαρτί τα μεταφορικά μέσα που εντοπίζουν. Ακολουθεί σχετική συζήτηση γύρω από το θέμα. Οι μαθητές αναφέρουν αν έχουν κάνει βόλτα στην πόλη με κάποιο από αυτά και ποια διαδρομή έχουν ακολουθήσει. Στη συνέχεια τους παρουσιάζεται στο διαδραστικό πίνακα το άρθρο της εφημερίδας ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ στο Διαδίκτυο με τίτλο «Το Σάββατο είχε …ποδήλατο στη Χαλκίδα» (2013). Οι μαθητές διαβάζουν το άρθρο και συζητούν όλοι μαζί για τα οφέλη που προσφέρει το ποδήλατο στους ίδιους αλλά και στο περιβάλλον, δηλαδή στην πόλη τους. Τους ζητείται ακόμα να δώσουν προφορικά ένα διαφορετικό τίτλο στο άρθρο και να δικαιολογήσουν την επιλογή τους.

11η Διδακτική ώρα: Το πιο γρήγορο πετάλι!
Οι μαθητές μπαίνουν στο Google Maps και εντοπίζουν τη διαδρομή στην πόλη που θα κάνουν με τα ποδήλατα. Σημειώνουν σε ένα χαρτί τις οδούς από τις οποίες θα περάσουν. Στο διαδραστικό πίνακα τους παρουσιάζεται ένα πίνακας, κατασκευασμένος στο Excel, σχετικός με την κλίση των θηλυκών ουσιαστικών σε –ος.
Τους δίνεται εκτυπωμένο το 10ο Φύλλο Εργασίας για εξάσκηση πάνω στα συγκεκριμένα ουσιαστικά. Ο κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του. Αφού τελειώσουν αυτό το Φύλλο Εργασίας είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη βόλτα τους, περνώντας μέσα από τις οδούς που έχουν σημειώσει. Αφετηρία θα είναι το σχολείο τους και προορισμός το τρενάκι που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων. Ενδιάμεσα συναντούν τα μέλη του εργαστηρίου τέχνης Χαλκίδας στην τοποθεσία Τζαμί, την ώρα που ζωγραφίζουν.

12η Διδακτική ώρα: Τσαφ Τσουφ!
Οι μαθητές φτάνουν με τα ποδήλατά τους στην πλατεία Ηρώων, τα αφήνουν εκεί και επιβιβάζονται στο τρένο. Τους παρέχεται το συγκεκριμένο φυλλάδιο με τη διαδρομή που ακολουθεί το τρενάκι της Χαλκίδας. Κάνουν τη βόλτα τους, παρατηρούν τις ομορφιές της Χαλκίδας και επιστρέφουν πάλι από εκεί που ξεκίνησαν. Στο συγκεκριμένο σημείο να σημειωθεί ότι έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να πραγματοποιηθεί αυτή η βόλτα, όπως ενημέρωση Αστυνομικών Αρχών, δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών με την έγκριση των γονέων τους. Παίρνουν τα ποδήλατά τους και ξεκινούν για το σχολείο. Παρουσιάζεται στους μαθητές το ποίημα του Γιάννη Σκαρίμπα με τίτλο «ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ». Γίνεται ανάγνωση και σύντομη συζήτηση. Αναφέρουμε ότι για το Γιάννη Σκαρίμπα το τραίνο ήταν μέσο φυγής από την πόλη που τον κρατούσε δέσμιο. Ρωτάμε τους μαθητές τι σημαίνει για αυτούς το τρένο, αν έχουν ταξιδέψει με αυτό, πότε και με ποιον προορισμό. Κλείνοντας αυτήν τη διδακτική ώρα τους ζητείται σε ζευγάρια να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Tux Paint και να ζωγραφίσουν ότι τους έκανε εντύπωση από όλη την ενότητα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει σε τρία στάδια:
α)Διαγνωστική αξιολόγηση: ελέγχεται η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών με τα παρακάτω Φύλλα Εργασίας που δίνονται στους μαθητές.
β)Διαμορφωτική αξιολόγηση: εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του διδακτικού σχεδιασμού, με τα παρακάτω Φύλλα Εργασίας που δίνονται στους μαθητές.
γ)Τελική αξιολόγηση: πραγματοποιείται στο τέλος του διδακτικού σχεδιασμού, με τα Φύλλα Εργασίας που δίνονται στους μαθητές.

Η διαμορφωτική αξιολόγηση επιτυγχάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια μέσα από την πορεία διδασκαλίας και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Επομένως αρκεί η αναφορά στις δραστηριότητες που αφορούν στη διαγνωστική και στην τελική αξιολόγηση επίτευξης κάθε στόχου.

α) Διαγνωστική αξιολόγηση
Α1. Γνωστικοί στόχοι
Ø  Για να ανιχνευθεί κατά πόσο οι μαθητές γνωρίζουν τις εγκλίσεις των ρημάτων από προηγούμενες τάξεις τους δίνεται το 1ο Φύλλο Αξιολόγησης.
Ø  Όσον αφορά τη σύνταξη  άρθρου τους δίνεται το 2ο Φύλλο Αξιολόγησης .
Ø  Για να διαπιστωθεί η γνώση των μαθητών για τα παλιά επαγγέλματα και εργαλεία τους δίνεται  το 3ο  Φύλλο Αξιολόγησης .
Ø  Προκειμένου να ελεγχθεί η προϋπάρχουσα γνώση σχετικά με τα χρονικά, τοπικά και τροπικά επιρρήματα οι μαθητές συμπληρώνουν το 4ο Φύλλο Αξιολόγησης .
Ø  Αναφορικά με τα απόλυτα, τακτικά, πολλαπλασιαστικά και αναλογικά αριθμητικά επίθετα, οι μαθητές καλούνται να ασχοληθούν με το 5ο Φύλλο Αξιολόγησης .
Ø  Για να αξιολογηθεί τι γνωρίζουν οι μαθητές για τις παλιές γειτονιές τους παρέχουμε το 6ο Φύλλο Αξιολόγησης .
Ø  Σχετικά με την πολιτιστική ζωή της Χαλκίδας δίνεται στους μαθητές το 7ο Φύλλο Αξιολόγησης .
Ø  Για να ελεγχθεί η γνώση των μαθητών αναφορικά με τις διαδρομές και τα μέσα μεταφοράς της πόλης δίνεται σε αυτούς το 8ο Φύλλο Αξιολόγησης.

Η κλίση των επιθέτων σε –ης, -ης, -ες καθώς και η κλίση του θηλυκού ουσιαστικού σε –ος δεν έχει διδαχθεί στους μαθητές σε προηγούμενες τάξεις. Επομένως δε θα εφαρμοστεί διαγνωστική αξιολόγηση σε αυτά τα δύο γνωστικά αντικείμενα.

Α2. Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
Ø Πραγματοποιείται μία συζήτηση με τους μαθητές με θέμα: «Περιγραφή διαδρομής με το ποδήλατο στην πόλη».

Α3. Στόχοι σε επίπεδο στάσεων
Ø Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων ατόμων η κάθε μια και γράφουν από ένα γράμμα στο Word, το οποίο απευθύνεται στο δήμαρχο της πόλης με θέμα: «Περιβαλλοντικά προβλήματα της πόλης  και αντιμετώπισή τους»

β) Διαμορφωτική αξιολόγηση
Όλοι οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από τις δραστηριότητες και τα Φύλλα Εργασίας που περιγράφονται στην πορεία διδασκαλίας. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση περνάμε στην τελική αξιολόγηση, για να αξιολογήσουμε κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί μας στόχοι.

γ) Τελική αξιολόγηση
Γ1. Γνωστικοί στόχοι
Ø  Για να ανιχνευθεί κατά πόσο οι μαθητές γνωρίζουν τις εγκλίσεις των ρημάτων από προηγούμενες τάξεις τους δίνεται το 1ο Φύλλο Αξιολόγησης.
Ø  Όσον αφορά τη σύνταξη  άρθρου τους δίνεται το 2ο Φύλλο Αξιολόγησης .
Ø  Για να διαπιστωθεί η γνώση των μαθητών για τα παλιά επαγγέλματα – εργαλεία, καθώς και για τις παλιές γειτονιές τους δίνεται το 3ο  Φύλλο Αξιολόγησης .
Ø  Προκειμένου να ελεγχθεί η προϋπάρχουσα γνώση σχετικά με τα χρονικά, τοπικά και τροπικά επιρρήματα οι μαθητές συμπληρώνουν το 4ο Φύλλο Αξιολόγησης .
Ø  Αναφορικά με τα απόλυτα, τακτικά, πολλαπλασιαστικά και αναλογικά αριθμητικά επίθετα, οι μαθητές καλούνται να ασχοληθούν με το 5ο Φύλλο Αξιολόγησης .
Ø  Σχετικά με την πολιτιστική ζωή της Χαλκίδας, τις διαδρομές και τα μέσα μεταφοράς δίνεται στους μαθητές το 6ο Φύλλο Αξιολόγησης .
Ø  Για να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές κατανόησαν την κλίση του επιθέτου σε –ης, -ης, -ες και την κλίση του θηλυκού ουσιαστικού σε –ος τους δίνεται το 7ο Φύλλο Αξιολόγησης.

Γ2. Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
Οι διαδρομές που θα γίνουν στο 6ο Φύλλο Αξιολόγησης θα πραγματοποιηθούν με ποδήλατο. Οι μαθητές περιγράφουν προφορικά πώς μετακινούνται με αυτό το μεταφορικό μέσο.

Γ3. Στόχοι σε επίπεδο στάσεων
Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η κάθε ομάδα επιλέγει από ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα της πόλης και δημιουργεί μια αφίσα για ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι στόχοι εκπληρώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό εφόσον οι μαθητές συμπλήρωσαν σωστά όλα τα φύλλα της τελικής αξιολόγησης.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι μαθητές θα μπορούσαν να κατασκευάσουν μια μακέτα για να στολίσουν την τάξη τους απεικονίζοντας τις διάφορες πτυχές της Χαλκίδας. Θα μπορούσαν να αναπαραστήσουν τις παλιές γειτονιές κατασκευάζοντας σπίτια και μαγαζιά με παλιές επιγραφές, να κατασκευάσουν τα διάφορα πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους και εργαστήρια τέχνης της Χαλκίδας, καθώς και τα διάφορά μεταφορικά μέσα με τα οποία μπορείς να κινηθείς μέσα στην πόλη. Θα δημιουργήσουν και έναν ήρωα, ο οποίος θα περιπλανιέται μέσα στην πόλη.
Επιπροσθέτως θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μία επίσκεψη με το τρένο στην Αυλίδα, για να δουν οι μαθητές από κοντά το φάρο και να τον φωτογραφήσουν.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ø  Καραγκούνη, Χ.(2012, Οκτώβριος-Δεκέμβριος). Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΚΑΦΕΝΕΣ. τ’ Αλωνάκι, σ. 5.
Ø  Καψή, Ν. (2007, Απρίλιος). Οι θησαυροί της Ελλάδας -  Φάροι. Τα Νέα, σ. 10-11
Ø  Μιχαήλ, Ν.(2005).Τα τρελά νερά του Ευρίπου: Στην όμορφή μου Χαλκίδα. Χαλκίδα: Gutenberg
Ø  Σκαρίμπας, Ι. (2010). Άπαντες στίχοι 1936-1970. Αθήνα: Νεφέλη
Ø Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.(2012).Βιβλίο μαθητή, Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού (α΄ τεύχος),Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων
Ø Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2006). Βιβλίο δασκάλου, Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων
Ø Γενικά Αρχεία Εύβοιας

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙA

Ø    http://www.theatroxalkidas.gr/ (20-5-13)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου