Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ταξιδεύοντας στα μονοπάτια της Εύβοιας

1.           Τίτλος


·                Ταξιδεύοντας στα μονοπάτια της Εύβοιας

2.           Ταυτότητα


·               Δημιουργός:

 Μαλισόβα Ευγενία , Δασκάλα ΠΕ 70

·               Γνωστική περιοχή:

Το σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Β΄ τάξης, ενότητα 15 με τίτλο «Πολιτισμός» και είναι εμπνευσμένο από ολόκληρο το Νομό της Εύβοιας.

·                Θέμα:

Το θέμα είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ, εφόσον ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αναφέρεται σε ενότητα που διδάσκεται στην Β΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου.


3.           Σκεπτικό της δραστηριότητας


Ø     Καινοτομίες

Η βασική καινοτομία του σεναρίου είναι η σύνδεση του Νομού της Εύβοιας με την ενότητα «Πολιτισμός» της Μελέτης του Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης  και τους στόχους της, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Το σενάριο  θα υλοποιηθεί με τη χρήση των Η/Υ, με υπηρεσίες cloud computing και συγκεκριμένων στατικών λογισμικών που θα βοηθήσουν τη μαθησιακή διδασκαλία. 

Συγκεκριμένα:

*            Στατικά Λογισμικά:

Τα παρακάτω λογισμικά παρά το στατικό τους χαρακτήρα χρησιμοποιούνται εμπλεκόμενα και αναδεικνύουν το δυναμικό τους χαρακτήρα και τις δυνατότητες τους.

Ø   Hot Potatoes ( JCross)

Πρόκειται για ένα λογισμικό περιορισμένης προστιθέμενης αξίας επειδή είναι κλειστού τύπου (εξάσκησης και πρακτικής). Οι μαθητές εξασκούνται σε γνωστικές ασκήσεις ταυτόχρονα όμως αξιολογούνται στις αποκτηθέντες γνώσεις. Με το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε το «Σταυρόλεξο των Μνημείων της Εύβοιας», μια άσκηση που ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν με σχολαστικότητα με τα μνημεία του τόπου τους. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως άσκηση αξιολόγησης. Ήταν μια ευχάριστη διαδικασία για τα παιδιά γιατί η μάθηση/αξιολόγηση έγινε παιχνίδι και ξέφυγε από τον συνηθισμένο τρόπο.

Ø   Inspiration

Πρόκειται για ένα λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα σχεδίασης εννοιολογικών χαρτών οποιουδήποτε τύπου. Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιείται από την εκπαιδευτικό ως:

ü   Μέσο οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματος στην τάξη. Με την εννοιολογική χαρτογράφηση η εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει καλύτερα το υλικό του σεναρίου και να το παρουσιάσει στους μαθητές της (εννοιολογικός χάρτης: Ταξιδεύοντας στα μονοπάτια της Εύβοιας).

ü   Εργαλείο αξιολόγησης της μάθησης και της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής, μετά τη διδακτική παρέμβαση. Θα πραγματοποιηθεί με τους ημιδομημένους εννοιολογικούς χάρτες Πολιτισμός, Μνημεία, Τι είδαμε στα Λαογραφικά Μουσεία της Εύβοιας.

Ø   Gimp

Πρόκειται για ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου επεξεργασίας εικόνας. Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε αρκετά από την εκπαιδευτικό για την βελτίωση της αισθητικής του σεναρίου καθώς ήταν απαραίτητο να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στις εικόνες. Σε αρκετές εικόνες προστέθηκε επιπλέον κείμενο ώστε η εικόνα χρησιμοποιηθεί ως μέσο διδασκαλίας.

Ø   Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μαθηματικών Α΄-Β΄ τάξης

Είναι ένα λογισμικό τύπου “εξάσκησης και πρακτικής” των μαθηματικών γνώσεων των μαθητών. Από το συγκεκριμένο λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί η ενότητα «Επίσκεψη σε ένα Μουσείο» από τις διαθεματικές δραστηριότητες της Β΄ τάξης για να γνωρίσουν οι μαθητές τις κατηγορίες των μουσείων, τους χώρους ενός μουσείου και τα επαγγέλματα που θα συναντήσουμε στο μουσείο.*            Εφαρμογές Cloud Computing   (Δυναμικά Λογισμικά)

Με τον όρο Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος) αναφερόμαστε στην τεχνολογία εκείνη που επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί λογισμικό, υπηρεσίες και δεδομένα τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα σε δικό του υπολογιστή, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στο σπίτι ή στο γραφείο του για παράδειγμα. Απαραίτητο συστατικό του cloud computing είναι η ύπαρξη του internet, μέσω του οποίου απολαμβάνει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Στο συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιήθηκαν:

Ø   Εφαρμογές της Google

Η Google είναι μια από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι εφαρμογές της Google που χρησιμοποιήθηκαν στο σενάριο είναι οι εξής:Ø     Google docs

Πρόκειται για ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο. Ο μαθητής και η εκπαιδευτικός μπορεί να έχει πρόσβαση στo google docs από οπουδήποτε κάνει σύνδεση στο λογαριασμό του. Προσφέρεται για ομαδικές εργασίες γιατί η εκπαιδευτικός μπορεί ηλεκτρονικά να «μοιράσει» μια εργασία στους μαθητές της και αυτοί  να την επεξεργαστούν ταυτόχρονα σε ένα κοινό έγγραφο. Επίσης στις ατομικές εργασίες η εκπαιδευτικός μπορεί άμεσα να κάνει σχόλια και παρατηρήσεις και ο μαθητής μπορεί να δημοσιεύσει στον ιστό την εργασία του. Στο συγκεκριμένο σενάριο τα Google docs χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

ü   Φόρμα

Με την φόρμα της Google κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο (Ερωτηματολόγιο για την πραγματοποίηση εκδρομής) που δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις της τάξης.

ü   Έγγραφα

Με τα έγγραφα της Google docs οι μαθητές γνωρίζουν έναν νέο τρόπο γραφής, διαφορετικό από τη γραφή που γίνεται με το χαρτί και το μολύβι, που μπορούν εύκολα να διορθώνουν το κείμενο και να το επεξεργάζονται, αλλά και να εργάζονται όλοι οι μαθητές μαζί, ατομικά ή ομαδικά, σε ένα κοινό έγγραφο. Τα έγγραφα της Google χρησιμοποιήθηκαν σε αρκετές δραστηριότητες του σεναρίου μας. Τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν έγιναν πιο ελκυστικά για τους μαθητές επειδή χρησιμοποιήθηκαν πολύχρωμα φύλλα με σχέδια και ξεφύγαμε από τις συνηθισμένες φωτοτυπίες.

ü   Blogger ( Ιστολόγιο)

Το blog (ιστολόγιο) είναι μια διαδυκτιακή εφαρμογή που θα χρησιμοποηθεί για να καταχωρούμε ανακοινώσεις, διδακτικό υλικό, οδηγίες και πηγές (links) για τους μαθητές της τάξης μας. Θα αποτελέσει στοιχείο άντλησης γνώσεων για τους μαθητές άλλα θα λειτουργήσει και ως φορέας ψυχαγωγίας στα πλαίσια της παιδαγωγικής αμοιβής.
Το blog της τάξης μας είναι το http://jennymal23.blogspot.gr .

Ø Μηχανή αναζήτησης της Google

Με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης της Google οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να ψάξουν μόνοι τους στο διαδίκτυο και να συλλέξουν πληροφορίες. Στο το σενάριο μας χρησιμοποιούμε τη μηχανή αναζήτησης για να βρουν οι μαθητές μας εικόνες που να έχουν σχέση με την έννοια του πολιτισμού.

Ø   Wiki

Το wiki είναι μια ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες του να προσθέτουν, να αφαιρούν και να επεξεργάζονται το περιεχόμενο της πολύ γρήγορα και εύκολα. Για το συγκεκριμένο σενάριο έχουμε δημιουργήσει το wiki με τίτλο meletiperivallontosb και url http://meletiperivallontosb.wikispaces.com/ .
Το wiki θα οργανώσει την διδακτική ροή, θα εμπλέξει τους διδακτικούς χειρισμούς και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών της τάξης.
Εκεί θα παρουσιαστούν οι ήρωες του σεναρίου, η εξέλιξη του και όλη η διδακτική πορεία. Πάνω στην πλατφόρμα του wiki θα υπάρχουν ποικίλες δραστηριότητες ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συνεργάζονται και συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία του. Οι μαθητές θα έχουν κωδικούς για να μπαίνουν να βλέπουν και να εργάζονται στο wiki της τάξης.
Όλη η διδακτική πορεία στο wiki φαίνεται στο φάκελο με την ονομασία Wikispaces meletiperivallontosb που περιέχει στιγμιότυπα (print screen) από όλο το περιβάλλον του wiki.

Ø   Prezi

Το Prezi είναι ένα δυναμικό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων. Με το prezi μπορούμε να δημιουργήσουμε θεαματικές παρουσιάσεις. Η παρουσίαση δεν αποτελείται από μια σειρά τυπικών σελίδων/διαφανειών, αλλά από μια τεράστια επιφάνεια εργασίας πάνω στην οποία τοποθετούμε το περιεχόμενο που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Το Prezi δημιουργεί παρουσιάσεις με τη ροή που θέλει ο δημιουργός τους, ενώ μπορεί να διασυνδέει αντικείμενα ( βίντεο, σχήματα) κι όχι μόνο slides , ορίζοντας τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν, ενώ η εναλλαγή από το ένα στο άλλο μπορεί να γίνει είτε «χειροκίνητα» με κλικ από τον ίδιο τον χρήστη, είτε αυτόματα. Στο συγκεκριμένο σενάριο φτιάξαμε ένα prezi για την παρουσίαση των μνημείων της Εύβοιας. Ως φόντο στην επιφάνεια εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης της Εύβοιας για να μπορέσουν οι μαθητές να συνδέσουν το μνημεία με τον τόπο τους και σε ποιά θέση βρίσκονται στο Νομό. Τα μνημεία που έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε στους μαθητές μας παρουσιάζονται με κείμενα που έχουν συνδεθεί με εικόνες και βίντεο.

Ø   Wix.com ( δημιουργία ιστοσελίδας)

Το www.wix.com είναι μια ιστοσελίδα δυναμικού χαρακτήρα η οποία παρέχει τη δυνατότητα στον καθένα να δημιουργήσει δωρεάν, με μια απλή εγγραφή τη δικιά του ιστοσελίδα. Για την εξέλιξη του συγκεκριμένου σεναρίου η εκπαιδευτικός δημιούργησε την ιστοσελίδα http://maljenny23.wix.com/meletiperivallontos2
Στην ιστοσελίδα θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για τη διδασκαλία του θέματος. Οι πληροφορίες και το στυλ της ιστοσελίδας αποτελούν σύνθεση υλικού προσωπικών επιλογών.

Ø   Sumopaint.com

Το sumopaint είναι ένα online πρόγραμμα ζωγραφικής και διατίθεται δωρεάν. Με αυτό το λογισμικό οι μαθητές θα ζωγραφίζουν όπου τους ζητείται και στο τέλος θα εκτυπώνουμε τις εργασίες.

·   Προστιθέμενη αξία

Η προστιθέμενη αξία στο συγκεκριμένο σενάριο είναι η ανάδειξη ενός νέου τρόπου προσέγγισης της μάθησης μέσα από τις παραπάνω καινοτόμες εφαρμογές. Χρησιμοποιηθήκαν κάποια αλληλεπιδραστικά εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση του θέματος και ποικιλία στους τρόπους προσέγγισης του θέματος. Η ιστοσελίδα, το ιστολόγιο και το wiki της τάξης θα συνδέονται μεταξύ τους για να γίνει η διδασκαλία πιο δυναμική και αποτελούν εργαλεία που αλληλοσυμπληρώνονται. Διασυνδέοντας τα δημιουργούμε στην ουσία ένα σταθερό, ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές μας.

Οι μαθητές μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο συνδέουν την έννοια του πολιτισμού με τον τόπο τους, τον Νομό της Εύβοιας. Συλλέγουν πληροφορίες μέσα από εικόνες και κείμενα, συνδέοντας τις λεκτικές και τις εικονικές αναπαραστάσεις, με αποτέλεσμα να αναπτύξουν γνωστικές δεξιότητες και μάθηση.

Η διδασκαλία από παραδοσιακή γίνεται ομαδοσυνεργατική. Οι μαθητές τοποθετούνται στο κέντρο της διδασκαλίας, όχι όμως ως άτομα αλλά ως συγκροτημένη ομάδα. Η εκπαιδευτικός στα πλαίσια αυτής της μεθόδου κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες των μαθητών παρέχοντας συγχρόνως κάθε βοήθεια.

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δημιουργεί μία αναπτυξιακή δυναμική που επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να ξεπεράσουν τα ατομικά τους όρια σκέψης και πράξης. Με άλλα λόγια, τα συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να αναπτύξουν συλλογικές μορφές σκέψης και δράσης που κανένα από τα μέλη δεν θα μπορούσε ατομικά, εκτός ομάδας, να αναπτύξει. Καθώς, όμως, κινούνται μέσα στην ομαδική δράση, εκτός των ατομικών τους ορίων, εσωτερικεύουν και οικειοποιούνται τις νέες και ανώτερες των αρχικών δυνατοτήτων μορφές σκέψης και δράσης, και μετά από ένα διάστημα συλλογικής δράσης τις κατακτούν τελικώς και τις εκφράζουν ως ατομικό επίτευγμα ( Ματσαγγούρας 2000).

Οι μαθητές αλλάζουν στάση απέναντι στους συμμαθητές τους ,αναπτύσσεται η εμπιστοσύνη μεταξύ τους, γίνονται πιο ενεργοί, δραστήριοι και μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία  γίνονται πιο κοινωνικοί, ιδιαίτερα βοηθάει τους μαθητές που για διάφορους λόγους διστάζουν να εκτεθούν. Τέλος με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μειώνονται τα επίπεδα σχολικού άγχους αλλά και του φόβου της αποτυχίας ( Κοσσυβάκη, 2006).


·   Γνωστικά – Διδακτικά προβλήματα:

Η εισαγωγή των παραπάνω καινοτομιών κατά την διεξαγωγή του σεναρίου είναι πιθανόν να δημιουργήσει κάποια προβλήματα.

Οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του Η/Υ, ούτε με τη διαδυκτιακή συνεργασία. Η τάξη που απευθυνόμαστε είναι η Β΄ Δημοτικού, παιδιά ηλικίας περίπου 8 χρονών. Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία είναι πολύ δύσκολο να συντονιστούν για να εκπονήσουν μια ομαδική διαδικτυακή εργασία. Λειτουργούν συνήθως ατομικά και δεν είναι εύκολο να δεχτούν ότι κάποιος συμμαθητής τους μπορεί να τους αλλάξει το κείμενο τους. Επίσης υπάρχουν και αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, κυρίως στο wiki, γιατί η κάθε ομάδα των μαθητών θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους κωδικούς της για να κάνει εισαγωγή σε αυτό και να μπορέσει να εργαστεί.

Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κατευθύνει και να βοηθάει τους μαθητές για τον χειρισμό του υπολογιστή. Είναι πολύ σημαντικό ο μαθητής να νιώσει ασφάλεια κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ώστε να αποκτήσει θετική στάση για τις Τ.Π.Ε.


4.           Πλαίσιο εφαρμογής


·               Σε ποιους απευθύνεται:

 Το συγκεκριμένο σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της B΄  τάξης.


·               Χρόνος υλοποίησης: 

Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε12 διδακτικές ώρες.

·               Χώρος υλοποίησης:
Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα τους και στην αίθουσα των υπολογιστών.

·               Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών:

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ σημαντικές για την εξέλιξη του σεναρίου. Από την έναρξη του σχολικού έτους οι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και έχουν μάθει να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας για να φτάσουν στην επίτευξη του στόχου τους. Γνωρίζουν τις βασικές χρήσεις του Η/Υ, ξέρουν να πληκτρολογούν ένα κείμενο και να ανοίγουν τις υπερσυνδέσεις.

Τα παιδιά είχαν ασχοληθεί στην Α΄ Δημοτικού στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος με τον Πολιτισμό και είχαν ασχοληθεί με τις έννοιες «πολιτισμός», «έθιμα» και «μουσεία».

·               Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:

Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα χρειαστούν:
·               Hλεκτρονικοί υπολογιστές.
·               Προτζέκτορας.
·               Εκτυπωτής.
·               Σύνδεση σε internet με ικανοποιητική ταχύτητα.
·               Το λογισμικό του παιδαγωγικού ινστιτούτου των Μαθηματικών Α΄- Β΄ τάξης.
·               Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration.
·               Το λογισμικό Hot Potatoes.

Τέλος θα πρέπει η εκπαιδευτικός να έχει ανοίξει λογαριασμό στο prezi, στο wikispaces, στη Google και να έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα της τάξης.

·               Κοινωνική ενορχήστρωση/ Κοινότητα μάθησης

Κατά τη διάρκεια του σεναρίου οι μαθητές θα δουλέψουν:
*       Ατομικά
*       Ομαδοσυνεργατικά
*       Όλη η τάξη μαζί.
Οι ομάδες θα συγκροτηθούν από την εκπαιδευτικό. Οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης είναι 14 και θα χωριστούν σε 4 ομάδες, 2 ομάδες των 4 ατόμων και 2 των 3 ατόμων. Οι ομάδες διαμορφώνονται ομοιόμορφα και όλα τα μέλη της ομάδας έχουν κοινό στόχο. Οι ομάδες θα είναι ανομοιογενείς ως προς το φύλο και μεικτής ικανότητας. Το κάθε μέλος της ομάδας θα αναλάβει τη δική του υποεργασία. Θα είναι χρήσιμο κάθε φορά να αναθέτουμε ρόλους στους μαθητές, ώστε κάθε μέλος της ομάδας να συμμετέχει ενεργά στην εργασία ανάλογα με τις ικανότητές του. Αυτό το είδος ομαδικής εργασίας επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν πολύ αποτελεσματικά ο ένας από τον άλλο. Για παράδειγμα σε μια δραστηριότητα άλλος μαθητής θα χειρίζεται τον Η/Υ, άλλος μαθητής θα διαβάζει την δραστηριότητα και άλλος θα ανακοινώνει τις απαντήσεις. Ωστόσο οι μαθητές θα πρέπει να αλλάζουν και ρόλο μεταξύ τους για να έχουν και την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε νέους ρόλους και για να κρατάμε αμείωτο το ενδιαφέρον τους.

Η εκπαιδευτικός έχει φροντίσει για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου των υπολογιστών, την εγκατάσταση των λογισμικών σε όλους τους υπολογιστές και τις συντομεύσεις τους στην επιφάνεια εργασίας, την αποθήκευση των απαραίτητων αρχείων σε κάθε υπολογιστή και έχει ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας των ομάδων.

Οι μαθητές θα πρέπει να νιώσουν ασφάλεια κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ώστε να αποκτήσουν θετική στάση για τις Τ.Π.Ε. Για το πετύχει αυτό η εκπαιδευτικός θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου να βοηθάει, να καθοδηγεί και να εμψυχώνει τους μαθητές. Θα περπατάει ανάμεσα στις ομάδες για να νιώθουν οι μαθητές την παρουσία της, πιθανόν και να χρειαστεί να εργαστεί μαζί τους σε κάποια δραστηριότητα. Είναι σημαντικό να μιλάει στις ομάδες με χαμηλή φωνή και με προσωπικό τόνο. Ταυτόχρονα ελέγχει εάν συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της ομάδας στην εκπόνηση της εργασίας. 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε και τους ήρωες του σεναρίου που θα κάνουν «παρέα» στους μαθητές μας κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Οι ήρωες θα είναι μαζί μας σε κάθε διδασκαλία και θα αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παρέας της τάξης, θα κατευθύνουν και θα βοηθούν να εξελίσσεται το σενάριο σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές μας.
5.           Στόχοι

Ως γενικό σκοπό του σεναρίου ορίζουμε την γνωριμία των μαθητών με τον πολιτισμό στην περιοχή της Εύβοιας:

Γνωστικοί στόχοι:

Οι μαθητές στα πλαίσια αυτής της διδασκαλίας θα πρέπει να:

Ø   Να γνωρίσουν την έννοια του πολιτισμού. ( σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου)
Ø   Να γνωρίσουν διαφορετικούς χώρους πολιτισμικής κληρονομιάς στο Νομό της Εύβοιας. ( σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου)
Ø   Να μάθουν την έννοια των μνημείων και την εκπαιδευτική τους αξία.                    ( «Μνημεία» από την ιστοσελίδα, δραστηριότητες: Μνημεία , Φύλλο εργασίας 1)
Ø   Να γνωρίσουν τα μνημεία της Εύβοιας. ( prezi “Τα μνημεία της Εύβοιας,  Φ.Ε. Ο ταύρος των Ωρεών, Φ.Ε. Η σειρήνα της Χαλκίδας, Φ.Ε. Τα δρακόσπιτα της Εύβοιας, Φ.Ε. Το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας)
Ø   Να μπορούν να κατηγοριοποιούν τα μουσεία ανάλογα με τα εκθέματα τους.     ( Μουσεία από την ιστοσελίδα, Κατηγορίες Μουσείων στο blog, ασκήσεις από το λογισμικό του Π.Ι.)
Ø   Να γνωρίσουν τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Εύβοιας. ( Τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Εύβοιας από την ιστοσελίδα, άσκηση 1,2 και 3 από το wiki στην αντίστοιχη καρτέλα)
Ø   Να γνωρίσουν τα Λαογραφικά Μουσεία της Εύβοιας. ( Τα Λαογραφικά Μουσεία της Εύβοιας από την ιστοσελίδα)
Ø   Να κατανοήσουν το ρόλο του Λαογραφικού Μουσείου στην ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού και της παράδοσης. (άσκηση 1 από την αντίστοιχη καρτέλα στο wiki, τα πάζλ της λαογραφίας από το blog)
Ø   Να έρθουν σε επαφή με παλιά αντικείμενα των συλλογών των μουσείων. (άσκηση 1 από την αντίστοιχη καρτέλα στο wiki, τα πάζλ της λαογραφίας από το blog)
Ø   Να γνωρίσουν στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού ( γιορτές, έθιμα) της Εύβοιας.
( έθιμα από την ιστοσελίδα)

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων

Οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν:
                                                            
Ø   Δημιουργική σκέψη.
Ø   Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες.              
Ø   Δεξιότητες συνεργασίας.
Ø   Δεξιότητες επικοινωνίας.
Ø   Παρατηρητικότητα.
Ø   Την περιγραφική τους ικανότητα.
Ø   Να σχεδιάζουν ( οπτικοποιούν) δικές τους εικόνες σε λογισμικό εικαστικών.

Οι στόχοι σε επίπεδο των δεξιοτήτων επιτυγχάνονται σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου.

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων

Οι μαθητές θα πρέπει:

Ø   Να ευαισθητοποιηθούν στη σωστή συμπεριφορά μέσα σε ένα μουσείο. ( « Ο μικρός Νικόλας στο Μουσείο»,  Ο δεκάλογος του καλού επισκέπτη)
Ø   Να μάθουν να σέβονται τα μνημεία.
Ø   Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και να απελευθερώσουν τη φαντασία τους. ( Φ.Ε. Τα Δρακόσπιτα της Εύβοιας, άσκηση 2 από το wiki στην καρτέλα τα «Αρχαιολογικά Μουσεία της Εύβοιας)
Ø   Να αγαπήσουν το Νομό της Εύβοιας.
Ø   Πλαίσιο κειμένου: Επιτυγχάνεται σε όλες τις ομαδικές δραστηριότητεςΝα επικοινωνούν και να συνεργάζονται.
Ø   Να σέβονται τις απόψεις και τις ιδέες
 των συμμαθητών τους.


Στόχοι σε επίπεδο Τ.Π.Ε

Οι μαθητές θα πρέπει:

Ø   Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ.
Ø   Να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικών.
Ø   Να γνωρίσουν τις δυνατότητες ενός Η/Υ.
Ø   Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης του Η/Υ.
Ø   Να μάθουν με τις διαδικτυακές εφαρμογές να λειτουργούν ομαδικά.
Ø   Να ζωγραφίζουν με το ποντίκι τους στο διαδικτυακό λογισμικό www.sumopaint.com.

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σεναρίου γι’αυτό οι στόχοι σε επίπεδο των Τ.Π.Ε. επιτυγχάνονται σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου