Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ταξίδι με τη Μάγια στο φυσικό κόσμο της Εύβοιας

1.     ΤΙΤΛΟΣ: « Ταξίδι με τη Μάγια στο φυσικό κόσμο της Εύβοιας »
2.     ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:
®Δημιουργός : Ηλιοδρομίτη Ελένη, Δασκάλα Π.Ε 70, 3ο Δημοτικό σχολείο Χαλκίδας, Α΄ τάξη.

®Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Α΄ τάξης, ενότητα  «Ερευνούμε το περιβάλλον» και είναι εμπνευσμένο από ολόκληρο τον νομό της Εύβοιας.

®Θέμα: Η μελισσούλα Μάγια μας ξεναγεί στην Εύβοια.
Είναι συμβατό με το Δ.Ε.Π.Π.Σ και το Α.Π.Σ, αφού ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αφορά σε ενότητα που διδάσκεται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου, ενότητα «Ερευνούμε το περιβάλλον» με μια προέκταση στην Εύβοια.

3.     ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
? Καινοτομίες:
Οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο εργασίας, αλλά και ως εργαλείο διδασκαλίας και περιβάλλον υλοποίησης διδακτικών στόχων, το οποίο λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά στους στόχους. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες με τη χρήση των Η/Υ, αρκεί βέβαια να οργανώνονται δραστηριότητες και διδασκαλίες σχεδιασμένες να εξυπηρετούν συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και να ακολουθούν τα σύγχρονα μοντέλα μάθησης.
Στο συγκεκριμένο σενάριο η προσέγγιση του θέματος γίνεται με τη χρήση  του διαδραστικού πίνακα σε συνδυασμό με τη χρήση των Η/Υ στο εργαστήρι πληροφορικής ή στην τάξη μας. Επιπλέον μια άλλη καινοτομία είναι ότι συνδέεται το σχολικό βιβλίο άμεσα με τον Η/Υ, χρησιμοποιώντας στατικά αλλά και δυναμικά εργαλεία Web 2.0. Η ευρύτατη χρήση των ΤΠΕ ( Prezi,  Google docs, Google Earth, Sumo Paint,Hot Potatoes, ιστολόγιο, ιστοσελίδα, Λογισμικό Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄-ΣΤ΄, Λογισμικό Μουσικής Α΄- ΣΤ΄, wiki, Inspiration, ψηφιακό βίντεο, εικόνα, ήχος κ.τ.λ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία ως ανακαλυπτικές μέθοδοι. Τα παιδιά θα γνωρίσουν τον πλούσιο φυτικό και ζωικό κόσμο της Εύβοιας χρησιμοποιώντας τη σουίτα εφαρμογών της Google. Βασική λοιπόν καινοτομία του σεναρίου είναι ότι τα παιδιά εξετάζουν τον νομό της Εύβοιας με τη βοήθεια τριών βασικών διαδικτυακών εργαλείων( wiki, ιστοσελίδα και ιστολόγιο), τα όποια αλληλοεξαρτώνται και αλληλοσυμπληρώνονται. Τα  εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν  χωρίζονται σε στατικά και δυναμικά:

Α) Στατικά εργαλεία:
Είναι τα εργαλεία που δεν δίνουν μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης και εμπλοκής στους μαθητές. Αυτά είναι:
v Το word όπου οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν αυτά που    διδάχτηκαν συμπληρώνοντας κάποιο φύλλο εργασίας.
v Με το λογισμικό Inspiration οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τη νέα γνώση μέσα από τους εννοιολογικούς χάρτες αποτελεσματικά αλλά και να συμπληρώσουν έναν ημιδομημένο χάρτη. Είναι ένα εργαλείο καλλιέργειας κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Επιπλέον είναι ένα εργαλείο μεταγνώσης και ενισχύει την ομαδοσυνεργατική μάθηση.
v Με τη χρήση του λογισμικού Google earth τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με την εικονική πραγματικότητα και θα πλοηγηθούν στο χάρτη της Εύβοιας.
v Με το online λογισμικό Sumo Paint οι μαθητές θα μπορέσουν να ζωγραφίσουν χρησιμοποιώντας τους H/Y και όχι απλά σε ένα χαρτί με τα χρώματά τους ως συνήθως.
v Το λογισμικό Hot Potatoes δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να      δημιουργεί διαδραστικές ασκήσεις. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ομαδικά, να ελέγξουν άμεσα τις απαντήσεις τους, να πάρουν κάποια
    βοήθεια ακόμα και να ξαναπροσπαθήσουν μέχρι να βρουν το σωστό. Οι μαθητές εκτελούν τις ασκήσεις τους με έναν τρόπο άμεσo και ευχάριστο.
v Με το λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄- Δ΄, θα μάθουν για τις απειλές των ζώων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και το τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν.
v Με το λογισμικό της Μουσικής Α΄- ΣΤ΄ θα έρθουν σε επαφή με διάφορους ήχους ζώων που μπορεί να μην είχαν ξανακούσει ή δεν είχαν πιθανόν προσέξει. Έτσι η αξιοποίηση των λογισμικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συμβάλλει στην εγκαθίδρυση μιας καινοτόμου προσέγγισης από τους μαθητές και στην άμεση εμπέδωση της νέας γνώσης.
v Η χρήση των βίντεο αλλά και των τραγουδιών παίζει σημαντικό ρόλο στον εμπλουτισμό αλλά και στην εμπέδωση της νέας γνώσης. Κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών μεταδίδοντας ευχάριστα τη νέα γνώση.
v Τα διαδραστικά παιχνίδια βοηθούν στην εμπέδωση της νέας γνώσης με παιγνιώδη τρόπο. Τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς να βαριούνται ή να κουράζονται.
Γενικά αξίζει να σημειώσουμε ότι τα λογισμικά στατικού τύπου παρά το στατικό χαρακτήρα τους χρησιμοποιούνται εμπλεκόμενα και αναδεικνύουν τον πολυμορφικό χαρακτήρα του σεναρίου επιτυγχάνοντας την ολιστική μάθηση.

Β)Δυναμικά εργαλεία:
 Είναι τα εργαλεία που επιτρέπουν στους μαθητές να επέμβουν, να σχολιάσουν, να συμβάλλουν στη διαμόρφωσή τους αλλά και στην τροποποίησή τους. 
v Συγκεκριμένα με τη χρήση του λογισμικού Google docs, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν κείμενα ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το θέμα που θα ασχοληθούμε και θα μπορούν να γράψουν συνεργατικά κείμενα. Ο ένας μπορεί να συμπληρώνει ή να διορθώνει τον άλλο.
v Μέσω του διαδικτύου θα μπορέσουν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα της τάξης και να πάρουν πληροφορίες για το φυσικό κόσμο της Εύβοιας κατηγοριοποιημένα σε σελίδες ανάλογα με την κάθε ενότητα. Μέσα από ένα κοινό πρότυπο ιστοσελίδας που επιλέξαμε με βάση την ευχρηστία της και την αισθητική της εμφάνιση, προσωποποιήθηκε  με βάση το προσωπικό στιλ του καθενός και την αισθητική του και τροποποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τους παιδαγωγικούς μας στόχους.
v Το ιστολόγιο θα αποτελέσει στοιχείο άντλησης γνώσεων μέσω σχετικών αναρτήσεων, διαδικτυακό εργαλείο μάθησης ή εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσω σχολιασμών αλλά και οργανωμένου φορέα ψυχαγωγίας στα πλαίσια της παιδαγωγικής αμοιβής. Τέλος οι αναρτήσεις που γίνονται μπαίνουν αυτόματα σε χρονολογική σειρά και με τη βοήθεια των ετικετών κατηγοριοποιούνται εύκολα.
v Με τη χρήση του wiki ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη νέα γνώση με άμεσο τρόπο και του δίνεται η δυνατότητα να συνδέει καλύτερα τη νέα και την παλιά γνώση. Οι μαθητές δεν είναι παθητικοί αποδέκτες της νέας γνώσης αλλά μπορούν να σχολιάζουν να κάνουν αλλαγές και τροποποιήσεις. Δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν οι μαθητές από το σπίτι και να μπουν σε διάφορα links. Με το wiki ενισχύεται η ιδέα ότι ένα δημιουργικό έργο δεν είναι ποτέ «ολοκληρωμένο» και ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει. Στηρίζει και ενισχύει την ομαδοσυνεργατική μάθηση και εργασία, βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών. Γενικά το wiki θα οργανώσει τη διδακτική ροή και θα εμπλέξει τους διδακτικούς χειρισμούς και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών της τάξης και άλλων σχολείων.
v Η χρήση του λογισμικού Prezi  βοηθά στο να παρουσιαστεί η νέα γνώση με έναν τρόπο πιο άμεσο και εντυπωσιακό στα παιδιά. Κεντρίζει το ενδιαφέρον τους  και παρουσιάζει την νέα γνώση επιστημονικά. Είναι ένα δωρεάν online εργαλείο πολύ εύχρηστο και η δυνατότητα που έχει να ενσωματώνει ποικίλα πολυμέσα, όπως, μουσική, βίντεο  το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό στα παιδιά. Προσφέρει τη δυνατότητα συνδημιουργίας καθώς μπορείς να ενώσεις 2 ή περισσότερα prezi συμβάλλοντας έτσι στη συνεργατική μάθηση. Γενικά είναι ένα δυναμικό εργαλείο με πολλές δυνατότητες στην παρουσίαση κάτι που δεν έχει το Power Point.

? Προστιθέμενη αξία:

Στη προστιθέμενη αξία αναδεικνύουμε τι προκύπτει παραπάνω με την εσωτερική αλληλεπίδραση  και σύνθεση λογισμικών στατικού χαρακτήρα και δυναμικών εργαλείων. Αξιοποιούν σε πλήρη μορφή λογισμικά ανοιχτού και κλειστού τύπου όπως και λογισμικά γενικής και ειδικής χρήσης.
Η προστιθέμενη αξία των προαναφερόμενων λογισμικών είναι η ανάδυση δεξιοτήτων ενός νέου ψηφιακού γραμματισμού, που αφορά τη δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά, σε διάφορες καταστάσεις επικοινωνίας. Οι δεξιότητες αυτές σε συνδυασμό με τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης που προτείνονται μέσα από τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση προάγουν την ανάπτυξη της νόησης ως διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπου κυρίαρχο  ρόλο παίζει η γλώσσα( επικοινωνιακή και πολιτική διάσταση της γνώσης)( Ράπτης, Ράπτη, 2004)
Από τα παραπάνω προκύπτει πως η προστιθέμενη αξία των λογισμικών αυτών συνίσταται στην παραγωγή πολυτροπικών κεμένων και γενικότερα στην προαγωγή του πολυμεσικού τρόπου γραφής.
Βασική λοιπόν καινοτομία του συγκεκριμένου σεναρίου είναι η αλληλεπίδραση των τριών βασικών  δυναμικών εργαλείων δηλαδή του wiki, της ιστοσελίδας και του ιστολογίου σε συνδυασμό με τα λογισμικά στατικού χαρακτήρα, κάνοντας το σενάριο πρωτοποριακό αλλά παράλληλα δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές μας να συμβάλλουν στη διαμόρφωσή τους. Οι μαθητές δεν είναι απλοί αποδέκτες της νέας ύλης και ο εκπαιδευτικός αυθεντία, αλλά γίνονται αυτόματα ενεργά μέλη και συντάκτες. Με τον τρόπο αυτό αναπτύ      σσεται η κριτική τους σκέψη και προάγεται η συνεργασία και η ομαδικότητα.
Η χρήση όλων των παραπάνω καινοτομιών κρίνεται απαραίτητη από τους μαθητές στη διεξαγωγή του συγκεκριμένου σεναρίου διδασκαλίας, γιατί μέσα απ’ αυτές:
*    Οι μαθητές θα αποκτήσουν νέες εμπειρίες μάθησης που μέχρι τώρα πιθανότατα να  μην είχαν.
*    Θα έρθουν σε επαφή με ρεαλιστικά περιβάλλοντα προσέγγισης της νέας γνώσης και ανατροφοδότησης της παλιάς.
*    Θα γνωρίσουν νέους τρόπους αναπαράστασης της πραγματικότητας, εκτός από την κιμωλία ή το μολύβι και το χαρτί.
*    Το σενάριο αυτό θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και θα τους κάνει ενεργά μέλη της ομάδας.
*    Σημαντικό όφελος από τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η δραστηριοποίηση μαθητών που με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας έμεναν αδρανείς. Στα πλαίσια των ομάδων όλοι οι μαθητές λίγο πολύ θα ασχοληθούν με το θέμα της πανίδας και της χλωρίδας της Εύβοιας. Θα προβληματιστούν και θα εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα μέσα από τις δραστηριότητες που καλούνται κάθε φορά να φέρουν εις πέρας.
*    Στο πεδίο της δημιουργικότητας μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις αξιοποιώντας το λογισμικό Sumo Paint  οι αδύναμοι μαθητές θα  ξεπεράσουν κάποια προβλήματα επίδοσης και οι τυχόν παραβατικοί ζητήματα συμπεριφοράς και  έτσι θα μπορέσουν να αγαπήσουν το σχολείο και να ενδιαφερθούν περισσότερο γι’ αυτό. Θα εκφραστούν ελεύθερα και θα εμπλουτίσουν  την φαντασία τους. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τα διαδραστικά παιχνίδια και τη χρήση των λογισμικών.
*    Η χρήση του wiki οργανώνει τη διδακτική ροή και βοηθά  να συνεργαστούν οι μαθητές και να συμβάλουν ομαδικά στην παρουσίαση της νέας γνώσης.
*    Το Hot Potatoes θα βοηθήσει σημαντικά στην εμπέδωση της νέας γνώσης και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους με νέες έννοιες όπως πανίδα και χλωρίδα.
*    Η χρήση της ιστοσελίδας από τους μαθητές θα τους βοηθήσει να ανατρέξουν σε αυτή εύκολα και να πάρουν τη νέα γνώση άμεσα και κατηγοριοποιημένα. Η ιστοσελίδα επίσης περιέχει ένα δυναμικό περιεχόμενο με σελίδες που μεταλλάσσονται εύκολα.
*    Το λογισμικό Prezi χρησιμοποιείται για αφόρμηση αλλά και για επεξεργασία της νέας γνώσης. Είναι ένα μέσο που κάνει πιο ενδιαφέρουσες και ευχάριστες τις προτεινόμενες δραστηριότητες καθώς εμπλέκει βίντεο, εικόνα και ήχο.
*    Το ιστολόγιο για επιπλέον εξάσκηση, για να επιλύσουν μια άσκηση, για να μάθουν κάτι καινούριο. Θα αποτελέσει λοιπόν στοιχείο άντλησης γνώσεων αλλά και οργανωμένο φορέα ψυχαγωγίας στα πλαίσια της παιδαγωγικής αμοιβής.
*    Οι εννοιολογικοί χάρτες ( με το λογισμικό inspiration ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αφόρμηση αλλά και για εμπέδωση της νέας γνώσης με έναν πιο ελκυστικό τρόπο. Να μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν σε έναν ημιδομημένο χάρτη αυτά που διδάχτηκαν.
Έρευνες στην εκπαιδευτική θεωρία αλλά και στη γνωστική ψυχολογία φανερώνουν  ότι η εικονιστική μάθηση βρίσκεται μεταξύ των καλύτερων μεθόδων για τη διδασκαλία των μαθητών όλων των ηλικιών. Οι τεχνικές εικονιστικής πληροφορίας, μαθαίνουν στους μαθητές να αναπτύσσουν τη σκέψη τους και στη συνέχεια να οργανώνουν και να διαμορφώνουν προτεραιότητες σε νέες πληροφορίες.( Δρ Δημήτριος Μητάκος: Υλικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης).

? Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα:
*    Οι μαθητές δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την πληκτρολόγηση κειμένου, οπότε μπορεί να υπάρχει απόκλιση από τον προβλεπόμενο χρόνο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
*    Οι μαθητές δεν γνωρίζουν όλα τα λογισμικά.
*    Τα παιδιά δυσκολεύονται να γεφυρώσουν την απόσταση ανάμεσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο.
*    Κάποιοι μαθητές κουράζονται εύκολα και αφαιρούνται. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.
*    Επειδή οι μαθητές δουλεύουν σε κάποιες δραστηριότητες 2-4 σε κάθε Η/Υ, κάποιοι μπορεί να μονοπωλήσουν τη χρήση του και να μη δίνουν τη δυνατότητα και στους υπόλοιπους να δοκιμάσουν.
*    Η συνεχή χρήση wiki, ιστολογίου αλλά και ιστοσελίδας μπορεί να κουράσει και να μπερδέψει τους μαθητές. Μπορεί έτσι να δημιουργηθεί κάποια απόκλιση από τους στόχους που έχουμε θέσει. Επίσης μπορεί να απαιτείται περισσότερος χρόνος απ’ αυτόν που αρχικά έχουμε θέσει για την ολοκλήρωση μιας διδακτικής ώρας.

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενισχύει, να συμβουλεύει και να προτρέπει τους μαθητές να τολμούν, να εκφράζονται ελεύθερα και να πειραματίζονται. Επίσης να ενισχύει τους μαθητές να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, τις ανάγκες και τις ανασφάλειές τους. Θα πρέπει ο δάσκαλος να δώσει αρχικά κάποιες εξηγήσεις για το πώς δουλεύουμε στους Η/Υ κυρίως στους αδύναμους μαθητές, έτσι ώστε να νιώσουν πιο άνετα απέναντι στους υπόλοιπους. Τέλος δίνονται  όταν κριθεί αναγκαίο κάποιες συστάσεις για δίκαιη κατανομή χρόνου, ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι μαθητές στις ομάδες να συμμετέχουν στις διαδικασίες.

4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
? Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ τάξης αλλά με κάποιες αλλαγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μεγαλύτερη τάξη όπως στη Β΄, Γ΄

? Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 9 διδακτικές ώρες.

? Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν την τάξη τους με τον διαδραστικό πίνακα αλλά και το εργαστήριο πληροφορικής (διαθέτει 10 Η/Υ) για κάποιες δραστηριότητες.

? Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών:
Απαραίτητη είναι και η κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας ώστε οι μαθητές να μπορούν να διαβάζουν κάποιες πληροφορίες από μόνοι τους. Η ευχέρεια στην ανάγνωση παίζει πρωτεύοντα ρόλο για την κατανόηση των πληροφοριών καθώς και για την  ορθή ολοκλήρωση των ασκήσεων. Επίσης απαραίτητο είναι να κατέχουν τα παιδιά και το μηχανισμό της γραφής ώστε να μπορούν να απαντούν στις ασκήσεις και να ολοκληρώνουν σωστά τις σκέψεις τους.  Τέλος απαραίτητο είναι τα παιδιά  να συντάσσουν σωστά ένα κείμενο και να ολοκληρώνουν  τις σκέψεις τους.
 Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τον διαδραστικό πίνακα και να γράφουν πάνω σ’ αυτόν με τους ειδικούς μαρκαδόρους. Επίσης οι μαθητές  πρέπει να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν κάποιες ασκήσεις. Να εξοικειωθούν με τις γραμμές εργαλείων για να χρησιμοποιούν κάποια στοιχεία από εκεί για τη διεξαγωγή των ασκήσεων. Να γνωρίζουν το πρόγραμμα ζωγραφικής ( Sumo Paint). Ως προς τη συγκεκριμένη ενότητα  να μπορούν να ξεχωρίζουν τα κατοικίδια από τα άγρια ζώα, να αναγνωρίζουν και να ξεχωρίζουν τα λουλούδια από τα δέντρα και τους θάμνους. Επίσης θα πρέπει να ξεχωρίζουν τα ζώα από τα φυτά.

? Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
Ø 10 Η/Υ
Ø Φορητός Η/Υ
Ø Ηχεία
Ø Διαδραστικός πίνακας
Ø Εκτυπωτής
Ø Χάρτης
Ø Χαρτιά και μαρκαδόροι
Ø Τέμπερες και κόλλα
Ø Χαρτόνια
Ø Φύλλα εργασίας
Ø Λογισμικά γενικής χρήσης: Word, Prezi, Google Earth, Google docs, Sumo Paint
Ø Λογισμικά διδακτικών αντικειμένων: Inspiration, Hot Potatoes,
Ø Λογισμικό Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄- Δ΄, Λογισμικό Μουσικής Α΄- ΣΤ
Ø Ιστοσελίδα, ιστολόγιο και wiki
Ø Ασύρματο internet ( διαδίκτυο με μεγάλη ταχύτητα)

? Κοινωνική ενορχήστρωση  τάξης-κοινότητα μάθησης:
Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου οι  20 μαθητές  της τάξης θα εργαστούν:
o   Ατομικά
o   Σε ζευγάρια
o   Σε ομάδες των 4 ατόμων
o   Στο σύνολο της τάξης
Οι διδακτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως  η συνεργατική και η ομαδοσυνεργατική. Η διδασκαλία θα γίνει στο σχολείο αλλά και στο σπίτι όταν ο εκπαιδευτικός δεν θα είναι παρόν με τη βοήθεια του wiki. Ο μαθητής θα μπορεί να ανατρέχει εκεί ανά πάσα στιγμή και να παίρνει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ή για να τροποποιήσει κάτι, για να λύσει μια άσκηση ακόμα και για να κάνει επανάληψη.
Ο δάσκαλος φροντίζει με τις κατάλληλες ερωτήσεις και παρατηρήσεις να καθοδηγήσει την ομαδική εργασία χωρίς να επηρεάζει την αυθόρμητη έκφραση των παιδιών. Καθ’ όλη τη διαδικασία είναι καθοδηγητής, διευκολυντής και αρωγός. Συμβουλεύει και επεμβαίνει για να λύσει τις απορίες των μικρών μαθητών και τους εμψυχώνει στα σημεία που δυσκολεύονται. Επίσης τους ενημερώνει για το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν την εργασία τους.
Οι ομάδες θα χωριστούν με βάση την ανομοιογένεια της τάξης, ως προς τις μαθησιακές ικανότητές τους. Οι μαθητές θα αναλάβουν ρόλους χειριστή, γραμματέα και εκπροσώπου ενώ ο εκπαιδευτικός θα έχει συμβουλευτικό και βοηθητικό ρόλο. Επιπλέον μια ομάδα μαθητών θα αναλάβει τη διαχείριση του wiki, μια άλλη την ιστοσελίδα και κάποια άλλη ομάδα παιδιών θα αναλάβει το ιστολόγιο.
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εμπνεύσει την εδραίωση ασφάλειας των μαθητών οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και το ίδιο πρέπει να το περάσει και στους γονείς των παιδιών. Το διαδίκτυο είναι ασφαλές αρκεί να γίνεται σωστή χρήση του και θα φροντίσουμε εμείς γι’ αυτό.
«Ο εκπαιδευτικός λοιπόν δημιουργεί μέσα στην τάξη μικρές ομοιογενείς και ανομοιογενείς ομάδες, τα μέλη των οποίων, ανάλογα με τις επιμέρους διδακτικές επιδιώξεις και τις διαφοροποιήσεις στη φιλοσοφία των παιδαγωγών που τις προτείνουν ή τις εφαρμόζουν, αλληλοβοηθούνται, επιμερίζονται το έργο ή συνεργάζονται στενά σε ορισμένες ή σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας για τη διεκπεραίωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ευρύτερη ομάδα διδασκαλιών με αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, οι οποίες όμως έχουν ως κοινό τους στοιχείο ότι επιδιώκουν, στα πλαίσια των ομάδων, να διασφαλίσουν τα στοιχεία του θετικού κλίματος και των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν και να αυθεντικοποιήσουν τη μαθητική συμμετοχή και γενικότερα, να διευρύνουν και να αναβαθμίσουν την παιδευτική λειτουργία του σχολείου. Η αναβάθμιση οφείλεται στο γεγονός ότι η ομαδοκεντρική διδασκαλία δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στο πως και στο τι θα μάθει ο μαθητής, αλλά φροντίζει ταυτόχρονα για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, που προϋποθέτει η αυτονομία του» (Ματσαγγούρας, 1999).
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες πάνω στις συγκεκριμένες δραστηριότητες αξιοποιώντας το παιδαγωγικό περιβάλλον των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Υπάρχει ένα διαδικτυακό περιβάλλον όπου οι ήρωες( μασκότ) βοηθούν να εξελιχθεί το συγκεκριμένο σενάριο. Επιπλέον το περιβάλλον αυτό εμπεριέχει στα παιδιά ασφάλεια στην περιήγηση και μάλιστα μπορούν να δουλέψουν το συγκεκριμένο σενάριο και από το σπίτι.5. ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ:
C Βασικός στόχος του σεναρίου είναι  να εξοικειωθούν τα παιδιά στη χρήση των ΤΠΕ και να γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού τους. Ειδικότερα οι μαθητές θα πρέπει:
õ Γνωστικοί στόχοι
o   Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα πιο γνωστά φυτά του τόπου τους.( Prezi με τις κατηγορίες φυτών, φωτογραφίες στην ιστοσελίδα,/ 1η εργασία: ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης ).
o   Να κατηγοριοποιούν τα φυτά ανάλογα με τον τρόπο που αλλάζουν κάθε εποχή ( φυλλοβόλα, αειθαλή).( Prezi κατηγορίες φυτών, 1η εργασία, εννοιολογικός χάρτης).
o   Να κατηγοριοποιούν τα φυτά στις τρεις μεγάλες κατηγορίες σε πόες, θάμνοι, δέντρα.( εργασία 1η,ημιδομημένος χάρτης, εργασία 2η ασκ. 2η, 15ο επαναληπτικό φύλλο εργασίας, ασκ. 2η)
o   Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα βασικά μέρη ενός φυτού( ρίζα, βλαστός, άνθη , καρπό). ( φύλλο εργασίας 2ο, ασκ. 1η)
o   Να διακρίνουν βασικές  διαφορές ως προς τη μορφολογία των φυτών( διαφορετικό σχήμα φύλλων, διαφορετικά άνθη, διαφορετικούς καρπούς).( prezi με τις κατηγορίες φυτών)
o   Τα κατηγοριοποιούν τα φυτά ανάλογα με το που εμφανίζονται, δηλαδή στο λιβάδι, στον κήπο, στο δάσος στο νερό( 2ο φύλλο εργασίας, ασκ 3η)
o   Να διαπιστώνουν τις ανάγκες των φυτών.( ιστοσελίδα στη σελίδα  φυσικός κόσμος, παρατηρήσεις από το μεγάλωμα των φυτών στο wiki, διαδραστικά παιχνίδια, 15η εργασία, ασκ 5η)
o   Να αναγνωρίζουν τις μεταβολές που συμβαίνουν στον κόσμο των φυτών κατά τις τέσσερις εποχές.( ιστοσελίδα, φυσικός κόσμος)
o   Να μάθουν τα οφέλη που έχουμε από τα φυτά. ( Prezi: κατηγορίες φυτών, εργασία 1η, ημιδομημένος χάρτης)
o   Να αναγνωρίζουν τα βασικά ζώα της Εύβοιας.(εργασία 3η, εννοιολογικός χάρτης)
o   Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα βασικά μέρη ενός ζώου.( ιστοσελίδα μέρη ζώου, εργασία 5η, ημιδομημένος χάρτης)
o   Να ταξινομούν τα ζώα σε ομάδες ή οικογένειες ( πουλιά, ερπετά, ψάρια, θηλαστικά, έντομα).(15ο επαναληπτικό φύλλο εργασίας, ασκ 3η)
o   Να διακρίνουν τα ζώα σε άγρια ή κατοικίδια ανάλογα από το μέρος στο οποίο ζουν.( εννοιολογικός χάρτης: ζώα Εύβοιας)
o   Να εντοπίζουν τα ζώα της Εύβοιας και να συσχετίζουν με το περιβάλλον στο οποίο ζουν(αγρόκτημα, λιβάδι, δάσος, θάλασσα).(ιστοσελίδα φωτογραφίες)
o   Να κατανοήσουν την αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στα ζώα και στα φυτά τα οποία όλα μαζί δημιουργούν την έννοια του οικοσυστήματος.( ιστοσελίδα, τροφική αλυσίδα)
o   Να κατανοήσουν την αξία της ισορροπίας στη φύση με τη σωστή λειτουργία της τροφικής αλυσίδας.(ιστοσελίδα τροφική αλυσίδα)
o   Να μάθουν τις βασικές ανάγκες των ζώων. (ιστοσελίδα τροφική αλυσίδα)
o   Να διακρίνουν τη χλωρίδα και την πανίδα.(6η εργασία, hot potatoes)
o   Να μάθουν τα οφέλη που έχουμε από τα ζώα.(3η εργασία, ημιδομημένος χάρτης)
o    Να μάθουν παλιά έθιμα της Εύβοιας που έχουν σχέση με φυτά και ζώα.(ιστοσελίδα, έθιμα Εύβοιας)
o   Να λύσουν αινίγματα με φυτά και ζώα και να συγκεντρώσουν και δικά τους. ( πάνω στο ιστολόγιο, εργασία 4η)
o   Να διαβάσουμε παροιμίες σχετικές με το θέμα μας και να συγκεντρώσουν και δικές τους.(ιστολόγιο, παροιμίες- αινίγματα)
o   Να συνδυάσουν φυσικό περιβάλλον με τον πολιτισμό(απεικονίσεις ζώων-φυτών  σε αρχαία νομίσματα Εύβοιας, μουσεία,  κέντημα, ζωγραφική με θέμα ζώα και φυτά).(ιστοσελίδα, φύση και πολιτισμός)
o   Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους φτιάχνοντας τους δικούς τους πίνακες ζωγραφικής.(10η εργασία sumo pait)
o   Να καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία και να έρθουν σε επαφή με διάφορα λογοτεχνικά είδη με θέμα τα φυτά και τα ζώα μέσα από μύθους ή παραμύθια.(ιστολόγιο, βιβλία)
o   Να μπερδεύουν τους ήρωες των παραμυθιών και να φτιάχνουν δικές τους ιστορίες με θέμα τα φυτά και τα ζώα.( εργασία 8α,β , γ, δ, ε- παραμυθοσαλάτα)
o   Να παίζουν δραματοποιήσεις με θέμα  τα φυτά και τα ζώα.(θεατρικό παιχνίδι το δάσος, )
o   Να αναζητούν ονόματα φυτών και να συσχετίζουν με τα ονόματα των ανθρώπων.(2η φύλλο εργασίας, ασκ 3η)
o   Να δουν την επίδραση που έχουν τα φυτά και τα ζώα στη μουσική( να ακούσουμε τραγούδια). (ιστολόγιο, τραγούδι)
o   Να κατανοήσουν πως εμείς οι άνθρωποι με τις πράξεις μας μολύνουμε και καταστρέφουμε το περιβάλλον που μας περιβάλλει θέτοντας έτσι σε κίνδυνο και τη δική μας ζωή. (ιστοσελίδα, απειλές φυτών και ζώων, 15η εργασία, ασκ 4η)
o   Να μάθουν τους υδροβιότοπους της Εύβοιας( 7ο φύλλο εργασίας, ho potatoes, ιστοσελίδα: υδροβιότοποι Εύβοιας))
o   Να γνωρίσουν τα πιο σημαντικά μνημεία της Εύβοιας( ιστοσελίδα: φυσικά μνημεία).
o   Να μάθουν τα μουσεία της Εύβοιας με θέμα τα φυτά και τα ζώα(ιστοσελίδα: μουσεία Εύβοιας, 9ο φύλλο εργασίας, 15ο φύλλο εργασίας, ασκ. 1η)
o   Να συνδέουν τα φυτά με μαθηματικές έννοιες( διαδραστικά παιχνίδια, 11ο  α, β, γ, δ, ε φύλλο εργασίας που ενώνουν αριθμούς)

õΣτόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
v Να αναπτύξουν  τη φαντασία τους και τη δημιουργική τους σκέψη.(8ο φύλλο εργασίας, α, β, γ, δ, ε)
v Να μπορούν να παρατηρούν και να συμπεραίνουν.( 15ο φύλλο εργασίας, ασκ 4η, 5η )
v  Να παράγουν γραπτό λόγο. ( 8α, β, γ, δ, ε, φύλλο εργασίας και 15ο, ασκ 4η και 5η)
v Να διηγούνται  ένα κείμενο.( ασκ 8α, β, γ, δ, ε)
v Να ασκηθούν στη διερευνητική μάθηση και βιωματικότητα με την αναζήτηση στην ιστοσελίδα, διαδικτυακά –διαδραστικά παιχνίδια, διάφορα διαδικτυακά εργαλεία web 2.0.
v Να προβληματιστούν και να κάνουν υποθέσεις( 15ο φύλλο εργασίας, ασκ 4η, 5η)
v Να αναπτύξουν το διάλογο και την επιχειρηματολογία (15η εργασία, άσκ 4, 5)

õΣτόχοι σε επίπεδο στάσεων
v Να μάθουν να τηρούν κάποιους κανόνες.
v Να καλλιεργήσουν τη συνεργασία και την ομαδικότητα.
v Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους.
v Να εκφραστούν συναισθηματικά( γραφή, τραγούδι, ζωγραφιά, χειροτεχνία.
v Να προάγουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους.( 8ο φύλλο εργασίας)
Οι στόχοι αυτοί πραγματοποιούνται σε όλες τις δραστηριότητες.

            õΣτόχοι ως προς τη χρήση των ΤΠΕ
v Να βελτιωθούν στη χρήση του Η/Υ.
v Να εξοικειωθούν με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου.
v Να αναζητούν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της τάξης αλλά και στο ιστολόγιο.
v Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών (Μελέτη, Μουσική)
v Να εξοικειωθούν με τη χρήση Inspiration, Sumo Paint, Hot Potatoes, Prezi.
v Να εξοικειωθούν στη χρήση του wiki.
v Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών και ως  περιβάλλον εργασίας.

6.ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
? Παρουσίαση ροής – εφαρμογής δραστηριοτήτων

ü 1η Διδακτική ώρα:

 Κατηγορίες των φυτών  της Εύβοιας

Αρχικά με τη βοήθεια του διαδραστικού μπαίνουμε στο wiki της τάξης μας  και γνωρίζουμε τους ήρωες μας : τη μελισσούλα Μάγια που θα μας ταξιδέψει σε όλο το νησί της Εύβοιας. Επίσης θα γνωρίσουμε τη Νεφέλη που είναι μαθήτρια της Α΄ τάξης και κατάγεται από τη Βόρεια Εύβοια και τον φίλο της τον Φίλιππο, επίσης μαθητής της Α΄ τάξης που κατάγεται από τη Νότια Εύβοια και θέλουν να γνωρίσουν τον φυσικό κόσμο του νησιού τους. Η Μάγια θα τους βοηθήσει σ’ αυτό.
Έπειτα τους δίνεται στο wiki ένας εννοιολογικός χάρτης για όλο το σενάριο και παρουσιάζονται στα παιδιά τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Ανοίγουμε από την επιφάνεια εργασίας το λογισμικό Google earth και περιηγούμαστε στο χάρτη της Εύβοιας. Στη συνέχεια μπαίνουμε στην ιστοσελίδα της τάξης μας και βλέπουν στην αρχική σελίδα τι εννοούμε όταν λέμε πανίδα και χλωρίδα. Ανοίγουμε τη σελίδα φυσικός κόσμος και βλέπουμε ένα prezi με τις κατηγορίες των φυτών και το τι μας δίνουν τα φυτά. Μετά μπαίνουμε στη σελίδα φωτογραφίες και βλέπουμε εικόνες από όλες τις κατηγορίες φυτών. Τέλος τους δίνεται το 1ο φύλλο εργασίας( ένας ημιδομημένος χάρτης ) να το συμπληρώσουν ομαδικά ανά τέσσερα παιδιά και να βάλουν τα φυτά ανά κατηγορίες και τι μας προσφέρουν.

ü  2η Διδακτική ώρα:

Τα μέρη των φυτών

 Μπαίνουμε στο wiki της τάξης και από εκεί πατώντας πάνω στην εικόνα βλέπουμε ένα prezi πάνω στην ιστοσελίδα με τα μέρη των φυτών και στη συνέχεια βλέπουν πως αλλάζουν τα φυτά κάθε εποχή. Στο wiki ζητείται από τα παιδιά να φέρουν φύλλα και καρπούς και να κάνουμε το φυτολόγιο της τάξης. Έπειτα τους δίνεται το 2ο φύλλο εργασίας στο Google docs ανεβασμένο στο Google drive όπου τους ζητείται να βάλουν τα μέρη των φυτών, να γράψουν που συναντάμε κάποια φυτά και να βρουν ονόματα ανθρώπων σχετικά με φυτά. Μετά στο wiki τους ζητώ να φυτέψουν όσπρια σε κεσεδάκια γιαουρτιού και για τέσσερις εβδομάδες να καταγράφουν στο wiki τις παρατηρήσεις τους. Τέλος για λόγους ψυχαγωγίας μπαίνουμε στο ιστολόγιο της τάξης και ακούμε επιλεκτικά κάποια τραγούδια με φυτά.

ü 3η Διδακτική ώρα:

Κατηγορίες των ζώων της Εύβοιας

Τους δίνεται ένας εννοιολογικός χάρτης με τα ζώα της Εύβοιας ανά κατηγορία  στο wiki. Μπαίνουμε  από το wiki στην ιστοσελίδα της τάξης μας, στις φωτογραφίες και βλέπουμε εικόνες ζώων. Τους δίνετε σε ομάδες των τεσσάρων το 3ο φύλλο εργασίας (ένας ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης) όπου τους ζητείται να συμπληρώσουν φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παμφάγα, σπονδυλωτά και ασπόνδυλα  ζώα. Μπαίνουμε στο ιστολόγιο και κάθε ομάδα παίρνει από δύο αινίγματα( ένα με ζώα και ένα με φυτά) για να βρουν τη λύση τους( 4η εργασία). Έπειτα διαβάζουμε παροιμίες με ζώα και φυτά. Πατώντας πάνω σε ένα υπερσύνδεσμο( εικόνα) ακούμε παροιμίες ζώων online. Τους ζητώ να συγκεντρώσουν και να φέρουν αινίγματα και παροιμίες με ζώα και φυτά, για να κάνουμε νέα ανάρτηση.

ü 4η Διδακτική ώρα:

Τα μέρη των ζώων


Από το wiki της τάξης μπαίνουμε στην ιστοσελίδα στην ενότητα φυσικός κόσμος και βλέπουμε τα μέρη των ζώων και στη συνέχεια βλέπουμε τι χρειάζονται τα ζώα για να ζήσουν και τη σημασία της τροφικής αλυσίδας, καθώς και τα μέσα άμυνας απέναντι στους εχθρούς τους. Έπειτα επιστρέφουμε στο wiki όπου τους δίνω την 5η εργασία, έναν εννοιολογικό χάρτη και τους ζητώ να συμπληρώσουν τα μέρη των ζώων. Το δουλεύουν σε ζευγάρια. Στη συνέχεια ανοίγουμε το λογισμικό της Μουσικής, στη ενότητα «Ήχοι της φύσης» και ακούμε ήχους ζώων.
Μετά για ψυχαγωγικούς λόγους μπαίνουμε στο ιστολόγιο, στην ετικέτα ζώα και ακούμε επιλεκτικά τραγούδια με ζώα. Ανοίγουμε στη συνέχεια τη σελίδα χειροτεχνίες  και η κάθε ομάδα διαλέγει μια χειροτεχνία και την κάνει.


ü 5η Διδακτική ώρα:

Αξιόλογα φυσικά μνημεία Εύβοιας

Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα της τάξης μας από το wiki και πατώντας στη σελίδα φυσικά μνημεία βλέπουμε τα πιο γνωστά φυσικά μνημεία του νησιού( απολιθωμένο δάσος Κερασιάς, καταρράκτες Δρυμώνα, Μεγάλος Πλάτανος Κηρέα, ελατόδασος Στενής, καστανόλογγος Καρύστου, φαράγγι Δημοσάρη). Μετά  τους δίνω στο wiki ένα Hot Potatoes ( 6η εργασία) και τους ζητώ να ξεχωρίσουν τι ανήκει στη χλωρίδα και τι ανήκει στην πανίδα. Το δουλεύουμε σε ζευγάρια.
 Μετά επιστρέφουμε στο wiki και παίζουμε σε ομάδες των τεσσάρων από ένα διαδραστικό παιχνίδι. Η 1η ομάδα θα παίξει: Οι φίλοι μου_ τα φυτά, η 2η ομάδα: Οι φίλοι της αλεπούς- τα ζώα, η 3η ομάδα: Τα δώρα των ζώων-τι μας δίνουν η 4η ομάδα :Ψώνια- τι προϊόντα παίρνουμε κι από πού και τέλος η 5η ομάδα: Βόλτα στην εξοχή- τι μας δίνουν τα φυτά. Έπειτα παίζουμε ένα θεατρικό παιχνίδι τα μισά παιδιά γίνονται δέντρα και τα υπόλοιπα ζώα όπως πουλιά, αλεπού, κουνάβι και παίζουμε το δάσος, κάνοντας διάφορες κινήσεις.

ü 6η Διδακτική ώρα:

Υδροβιότοποι Εύβοιας

Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα της τάξης μας , από το wiki και βλέπουμε στη σελίδα φυσικά μνημεία σε υποκατηγορία τους τρεις υδροβιότοπους της Εύβοιας: το Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι, τον Κολοβρέχτη Ψαχνών και τη λίμνη του Δύστου. Μετά μπαίνουμε στο ιστολόγιο, στην ετικέτα Hot Potatoes και ανά τέσσερις λύνουμε ένα Hot Potatoes συμπλήρωσης κενών, με προτάσεις που αναφέρονται στους υδροβιότοπους( 7η εργασία). Στη συνέχεια βλέπουμε και ακούμε online το παραμύθι « ο αθάνατος γαϊδαράκος», της Μάρω Λοΐζου. Μετά στο ιστολόγιο, στην σελίδα βιβλία ανοίγουμε τους μύθους και τα παραμύθια ζώων και η κάθε ομάδα παίρνει δύο περιλήψεις βιβλίων και κάνει τη δική της παραμυθοσαλάτα. Είναι το 8ο  φύλλο εργασίας φτιαγμένο στο Google docs ανεβασμένο στο  Google Drive. Κάθε ομάδα παίρνει το δικό της φύλλο
( 8 α, β, , γ, δ, ε )

ü 7η Διδακτική ώρα:

Φυτά και ζώα στον πολιτισμό της Εύβοιας

Με τη βοήθεια του διαδραστικού από το wiki μπαίνουμε  στην ιστοσελίδα και στη σελίδα φύση και πολιτισμός ανοίγουμε μία μία τις υποκατηγορίες και βλέπουμε παραστάσεις ζώων και φυτών σε αρχαία νομίσματα Εύβοιας, σε στολές, κοσμήματα, κεντήματα, και μαθαίνουμε τα έθιμα της Εύβοιας που σχετίζονται με φυτά και ζώα.  Επίσης βλέπουμε κάποιους πίνακες του Δημήτρη Μυταρά με θέμα τα ζώα και τα φυτά και τέλος μαθαίνουμε τα τρία μουσεία της Εύβοιας  με εκθέματα φυτά και ζώα: το μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας, το μουσείο των απολιθωμένων θηλαστικών στη Κερασιά και το μουσείο δάσους στο Προκόπι.
Τους δίνω να κάνουν το 9ο φύλλο εργασίας, όπου τους ζητώ ομαδικά να βάλουν τα εκθέματα στα τρία μουσεία.
Ανοίγουμε σε ζευγάρια το λογισμικό Sumo Paint, φτιάχνουμε τους δικούς μας πίνακες και τους τυπώνουμε για να στολίσουμε την τάξη μας( 10η εργασία). Τέλος τους δίνω το 11ο( α, β, γ, δ, ε) φύλλο εργασίας όπου τους ζητώ να ενώσουν τις τελείες και να βγει ένα σχέδιο ζώου και στη συνέχεια να το ζωγραφίσουν. Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε πέντε ομάδες και η κάθε ομάδα παίρνει το δικό της φύλλο εργασίας. Το κάθε παιδί παίρνει εκτυπωμένο το δικό του φύλλο εργασίας και το δουλεύει.


ü 8η Διδακτική ώρα:

Προστασία φυτών και ζώων

Στο wiki με τη βοήθεια του διαδραστικού, αλλά και στην ιστοσελίδα στην ενότητα φυσικός κόσμος, στο υποσέλιδο απειλές φυτών και ζώων απαριθμούνται με απλό και κατανοητό τρόπο οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα φυτά και τα ζώα του νομού( πυρκαγιές, απορρίμματα, μόλυνση θάλασσας-αέρα, ανεξέλεγκτο κυνήγι, υπεραλίευση).  Ανοίγουμε το λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος και μπαίνουμε στην ενότητα «αναλαμβάνουμε δράση», στην υποενότητα «ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον» που αναφέρεται στις απειλές και ακούμε κάποιες πληροφορίες και μαθαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε για να προφυλάξουμε τα ζώα. Στο wiki τους  αναφέρω τις Παγκόσμιες ήμερες των ζώων(4 Οκτωβρίου), του δάσους (21 Μαρτίου) και του περιβάλλοντος ( 5 Ιουνίου). Τους δίνω 12ο  φύλλο εργασίας(word) όπου όλοι μαζί η τάξη φτιάχνει μια αφίσα για την προστασία των ζώων και των φυτών. Γράφουμε τα  μηνύματα μας και την εκτυπώνουμε. Μετά ανά δύο παίρνουν μία άσκηση( Google docs) ανεβασμένο στο Google Drive όπου καλούνται στην εικονογραφημένη ιστορία να συμπληρώσουν τις λέξεις που λείπουν( 13ο φύλλο εργασίας). Η ιστορία μιλά για ένα χελιδονάκι που του χάλασαν τη φωλιά του.


ü 9η Διδακτική ώρα:

Ανακεφαλαίωση

Με τη βοήθεια του διαδραστικού από το wiki, τους ζητώ σε ζευγάρια να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον. Μπαίνουμε στο ιστολόγιο και διαβάζουμε την ανακοίνωση που καλούμε μαθητές και γονείς να έρθουν στο σχολείο και να ζωγραφίσουμε κάποιους τοίχους του αλλά και να φυτέψουμε τα παρτέρια του. Φροντίζουμε να το γνωστοποιήσουμε σε όλο το σχολείο για να συμμετέχουν όσοι θέλουν και μετά όταν πραγματοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία γράφουμε τα σχόλια μας. Στη συνέχεια ανά τέσσερις παίζουν διαδραστικά παιχνίδια και να συνδέσουμε τη φύση με μαθηματικές έννοιες. Η 1η ομάδα : Το γεμάτο καλάθι- έννοιες μεγεθών, η 2η ομάδα : Το ψάρεμα- έννοιες μεγεθών, η 3η ομάδα: Κάστορας κηπουρός_ διάταξη αντικειμένων, η 4η ομάδα: Ένα μπουκέτο λουλούδια_ίσα και άνισα σύνολα και η 5η ομάδα: Το πότισμα των λουλουδιών_εμπειρική μέτρηση της χωρητικότητας. Προς εμπέδωση όλων αυτών που μάθαμε τους δίνεται ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας( 15ο) και ένα σταυρόλεξο στο Hot Potatoes( 16η εργασία).

Ä Όλη η πορεία διδασκαλίας βρίσκεται και στο Wiki της τάξης με υπερσυνδέσμους. Η διεύθυνση του wiki είναι : http:///meletiperiballodosa.wikispaces.com . Οι μαθητές μπαίνουν στο wiki και από το σπίτι και κάνουν κάποιες ασκήσεις έχοντας τους κωδικούς μας.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρώτα έχουμε την αρχική αξιολόγηση. Αυτή γίνεται από τον επιμορφωτή μας κ. Δημήτριο Μητάκο στα πλαίσια της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου. Αυτή η αξιολόγηση απευθύνεται σε επίπεδο δομικό, αισθητικό και λειτουργικό και λαμβάνει χώρα σε δύο τουλάχιστον φάσεις.
Ωστόσο ανεξάρτητα του ποιος αξιολογεί ένα σενάριο, η ίδια αξιολόγηση οφείλει να υπηρετείται από την απλότητα και τη σαφήνεια στους δείκτες και στα κριτήριά της, στοχεύοντας στη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του σεναρίου, αφού τούτο έχει ως τελικό αποδέκτη το μαθητή.
Η πραγματοποίηση της αξιολόγησης μπορεί να γίνεται τόσο κατά την εφαρμογή του σεναρίου, όσο και μετά την πραγματοποίησή του, από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία.(Δημ. Μητάκος: Διδακτικός σχεδιασμός και ΤΠΕ)
Η αξιολόγηση γίνεται λοιπόν καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του συγκεκριμένου σεναρίου με
§  Ερωτήσεις, συνήθως ανοιχτού τύπου
§  Φύλλα εργασίας απαντώντας σωστά στις ασκήσεις
§  Κείμενα που έχουν δημιουργηθεί από τους μαθητές, έχοντας ολοκληρωμένες προτάσεις
Συγκεκριμένα αρχικά γίνεται η διαγνωστική αξιολόγηση. Τους γίνονται κάποιες προφορικές ερωτήσεις προτού ξεκινήσουν κάποιο φύλλο δραστηριότητας, προκειμένου να εντοπίσω τυχόν αδυναμίες των παιδιών ώστε να τους επαναλάβω κάποια σημαντικά σημεία για να τα ξαναθυμηθούν και να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη τους. Η προϋπάρχουσα γνώση είναι αρχικά η αναγνωστική ικανότητα, η ικανότητα να γράφουν σωστά, να διακρίνουν τα φυτά και τα ζώα, να αναγνωρίζουν τα κατοικίδια ζώα και τις τρεις βασικές κατηγορίες των φυτών δέντρα, θάμνοι, πόες. Επίσης να μπορούν να χειρίζονται τις βασικές ενέργειες του Η/Υ όπως το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.
Έπειτα περνάμε στη διαμορφωτική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πορείας διδασκαλίας μέσα από τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας και τις δραστηριότητες που τους δίνονται κάθε φορά.
Στη τελική αξιολόγηση
  Κατά την τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται η μεταγνωστική αξιολόγηση σεναρίου και η αυτοαξιολόγηση . Ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει το δικό της πρωτοπόρο σενάριο δηλαδή αν η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η σωστή, αν το σενάριο ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο χρόνο, αν οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά επιτεύχθηκαν.
 Γενικά η επίτευξη των στόχων κρίνεται από:
§  το κατάλληλο κλίμα μέσα στην τάξη με το χωρισμό σε ομάδες και με την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών
§  την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και το βαθμό συνεργασίας
§  τη συμμετοχή των μαθητών που αρχικά ήταν διστακτικοί
§  την αξιοποίηση των λογισμικών που δίνονται στους μαθητές
§  την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων σε χρόνο που δεν αποκλίνει πολύ από τον προβλεπόμενο
§  την ανταπόκριση των μαθητών στις προτεινόμενες δραστηριότητες
§  την ικανότητα να χειρίζονται βασικές λειτουργίες του Η/Υ
§  τη δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια
§  Ανάλογα με τις απαντήσεις που συγκέντρωνα, αξιολογούσα την πορεία της διδασκαλίας και αναλόγως διαμόρφωνα τις επόμενες ασκήσεις , δίνοντας έμφαση στις αδυναμίες των μαθητών ώστε στην πορεία να εξαλειφθούν.
Για την τελική αξιολόγηση των μαθητών δίνεται το 15ο επαναληπτικό φύλλο εργασίας και ένα σταυρόλεξο στο Hot Potatoes ( 16η εργασία).
Τέλος τυχόν σχόλια, επισημάνσεις από συναδέλφους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα αξιολογήσουν διδακτικά το διδακτικό σενάριό μου θα αποτελέσουν επιπλέον μεταγνωστική αξιολόγηση του.

8.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

 Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί:

*    Στο μάθημα της Γλώσσας με το ζητηθεί από τα παιδιά να γράψουν ένα δικό τους ποίημα που αναφέρεται στα ζώα ή στα φυτά.
*    Στο μάθημα της Ιστορίας για μεγαλύτερα παιδιά, να βρουν κάποιες ιστορικές πληροφορίες για το θέμα ή να βρουν μύθους- θρύλους.
*    Στο μάθημα της Φυσικής, για μεγαλύτερα παιδιά,  να ερευνήσουν το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης των φυτών.
*    Στο μάθημα της Μελέτης να κάνουν μια έρευνα σχετικά με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τις καταστροφικές πυρκαγιές και την εξαφάνιση κάποιων ζώων. Να μοιράσουν ερωτηματολόγια. Επιπλέον θα μπορούσε να γίνει καταγραφή των επαγγελμάτων που σχετίζονται με το δάσος όπως πυροσβέστης, δασοφύλακας, ξυλοκόπος, ρητινοσυλλέκτης.
*    Στο μάθημα των Μαθηματικών να τους δοθούν προβλήματα με ζώα ή φυτά.
*    Στο μάθημα της Μουσικής στο να γράψουν και να τραγουδήσουν ένα τραγούδι με φυτά και ζώα.
*    Στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής να γράψουν και να παίξουν ένα θεατρικό με το συγκεκριμένο θέμα.
*    Με το μάθημα της Γυμναστικής με το να παίξουν κάποια παιχνίδια στην αυλή του σχολείου.
*    Στο μάθημα των Θρησκευτικών με το να βρουν πληροφορίες για το πώς λατρεύονταν παλιά  τα ζώα στην Εύβοια.
 Τα μεγαλύτερα παιδιά θα μπορούσαν να ανατρέχουν και μόνα τους σε ιστοσελίδες ή στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ( Wikipedia) και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.
Από τις ασκήσεις που προτείνονται μπορεί να γίνει επιλογή ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουμε.
Μια άλλη πτυχή επέκτασης θα ήταν να οριστεί μια ομάδα παιδιών διαχειριστές για το wiki, μια άλλη ομάδα για την ιστοσελίδα και τέλος μια άλλη ομάδα για το ιστολόγιο.
Μετά το τέλος του σεναρίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια εκπαιδευτική εκδρομή σε ένα κοντινό δασάκι και τα παιδιά να δουν και να καταγράψουν τα φυτά και τα ζώα της περιοχής τους. Μια άλλη εκπαιδευτική επίσκεψη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο Αττικό Ζωολογικό πάρκο.
Τέλος ,θα μπορούσε επιπλέον η Μάγια να γίνει συνοδοιπόρος μας και σε οποιαδήποτε άλλη γωνιά της χώρας μας αλλάζοντας έτσι το γνωστικό πυλώνα του τοπικού περιεχομένου.

9.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

·        Βιβλίο Δασκάλου.( 2010). Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών βιβλίων.

·        Βιβλίο Μαθητή. (2010). Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων.

·        Ηλιοδρομίτη- Γεωργαντζή Μαρία :Προφορική μαρτυρία  για τα έθιμα της Εύβοιας

·        Ματσαγγούρας, Η.(1999). Θεωρία της διδασκαλίας. (τόμος Α΄). Αθήνα: Gytenberg.

·        Μητάκος ,Δ. Υλικό Εννοιολογικής χαρτογράφησης.

·        Μητάκος,Δ.(2012). Διδακτικός σχεδιασμός και ΤΠΕ. Αθήνα: Ν.& Σ .Μπαστιούλας.

·        Μπαμπινιώτης,Γ. (2008). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξιλογίας.

·        Ράπτης,Α.,Ράπτη.Α,(2004): Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της πληροφορικής: Ολική προσέγγιση (Τόμος Α΄). Αθήνα: Αριστοτέλη Ράπτη.
·        Σέττας,Δ.(1972):Ο γερό- πλάτανος της Εύβοιας: Αθήνα: Δίπτυχο

·        Τουριστικός οδηγός ( 1997): Εύβοια και Σκύρος: Επιμέλεια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Εύβοιας, ναμάρχης Μπουραντάς. Θ: ΕΜ_ΕΣ ΠΡΕΣΣ Α.Ε

10. ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

v  http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip51/Default.html ( ο αθάνατος γαϊδαράκος, 23/11/2013)

v  http://www.servitoros.gr/evia/view.php/217/  ( υδροβιότοπος Κολοβρέχτη, 23/11/2013)

v  http://kireas.org/smf/index.php?topic=288.0 ( υδροβιότοπος Ιστιαίας, 23/11/2013)

v  http://www.servitoros.gr/evia/view.php/673/ ( έθιμο γκαμήλας, 23/11/2013)

v  http://www.asda.gr/gym11per/Per-Mathites2.htm ( απειλές για το περιβάλλον, 23/11/2013)


v  http://akrasakis.blogspot.gr/2012/10/blog-post_4.html ( παιδικά χαμόγελα, 23/11/2013)

v  http://www.youtube.com/watch?v=sgVrs1_RmTw ( όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, 23/11/2013)
v  23/11/2013)

v  http://www.youtube.com/watch?v=9Je3xrjAYdc(ήταν ένας γάιδαρος, 23/11/2013)

v  http://www.youtube.com/watch?v=fTcbCNYsrR8( ο λύκος είμαι εγώ, 23/11/2013)

v  http://www.youtube.com/watch?v=y42EVt4hUhA( περνά περνά η μέλισσα, 23/11/2013)

v  http://www.youtube.com/watch?v=YObWyo4e5_A( η καλή μας αγελάδα, 23/11/2013)

v  http://www.youtube.com/watch?v=Qjle15C44OM( μια ωραία πεταλούδα, 23/11/2013)

v  http://www.youtube.com/watch?v=zBQfUDtTVdM ( βίντεο Δρυμώνα, 23/11/2013)

v  http://www.youtube.com/watch?v=hJWrlu7kcH8 ( βίντεο καστανόλογγος καρύστου, 23/11/2013)

v  http://www.youtube.com/watch?v=NhxSQxiB4WE ( βίντεο φαράγγι Δημοσάρη, 23/11/2013)

v http://www.youtube.com/watch?v=DdB__bjUJQs ( ο κόσμος των φυτών, 23/11/2013)

v  http://www.youtube.com/watch?v=YnDvx7lpDJo( χρυσοπράσινο φύλλο, 23/11/2013)

v        http://www.youtube.com/watch?v=XGx1cr63-IA( λεμονάκι μυρωδάτο, 23/11/2013)

v  http://www.youtube.com/watch?v=KOEMhz5iDEQ (κοντούλα λεμονιά, 23/11/2013)
                      
v     http://www.youtube.com/watch?v=UjnH2A4SF8M( γεια σου κύριε Μενεξέ, 23/11/2013)

v http://www.youtube.com/watch?v=3EoRn6D90kg( μενεξέδες και ζουμπούλια, 23/11/2013)

v    http://www.youtube.com/watch?v=EfGXDepEpKw( μήλο μου κόκκινο, 23/11/2013)

v   http://www.youtube.com/watch?v=EZHhGwqbmTM( ο χορός των μπιζελιών, 23/11/2013)


v http://www.youtube.com/watch?v=3V6TO3M9cck(  λίγα λουλούδια, 23/11/2013)

v  http://www.jele.gr/activity/a/study/meleti004.swf( παιχνίδι, 23/11/2013)

v  http://www.jele.gr/activity/a/study/meleti005.swf ( παιχνίδι, 23/11/2013)
v  http://www.jele.gr/activity/a/study/meleti006.swf ( παιχνίδι, 23/11/2013)

v  http://www.jele.gr/activity/a/study/meleti007.swf  ( παιχνίδι, 23/11/2013)

v  http://www.jele.gr/activity/a/study/meleti008.swf ( παιχνίδι, 23/11/2013)

v  http://www.jele.gr/activity/a/math/math003.swf ( παιχνίδι, 23/11/2013)

v  http://www.jele.gr/activity/a/math/math002.swf ( παιχνίδι, 23/11/2013)

v       http://www.jele.gr/activity/a/math/math007.swf ( παιχνίδι, 23/11/2013)

v  http://www.jele.gr/activity/a/math/math010.swf ( παιχνίδι, 23/11/2013)
                     
v  http://www.jele.gr/activity/a/math/math019.swf ( παιχνίδι, 23/11/2013)
                 
v  http://www.funtwothree.com/el/read/library ( παροιμίες με ζώα, 23/11/2013)

v http://www.biblionet.gr/ ( βιβλία, 23/11/2013)

v http://www.servitoros.gr/voria/view.php/59/1529/ ( μεγάλος πλάτανος, 23/11/2013)v  http://www.servitoros.gr/evia/view.php/683/ (φυσικά μνημεία, 23/11/2013)

v  http://www.ilia-mare.gr/apolithomeno-dasos ( απολιθωμένο δάσος, 23/11/2013)

v  http://www.servitoros.gr/voria/view.php/9/248/ (μουσείο δάσους, 23/11/2013)
                 
v  http://www.southevia.gr/el/114/155.html ( φαράγγι Δημοσάρη, 23/11/2013)
                  

v        http://www.servitoros.gr/evia/photo/index.php?catid=228 ( αρχαία νομίσματα, 23/11/2013)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου