Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Ηθοποιός σημαίνει φως (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
«ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΦΩΣ» ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΚΑΡΑΒΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ

ΚΕΚ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Δρ. ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ                                                                                                                        2
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ                                                                                                                2
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                      2
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                                                                             3
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ                                                                                          4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ                                                                                                            10
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                     10
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                            11
ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                            11ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1.    Τίτλος: « Ηθοποιός σημαίνει φως »

·         Δασκάλα-Δημιουργός: Καραβά Μελπομένη
·         Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας της Στ΄ τάξης, ενότητα 15, Κινηματογράφος – Θέατρο.
·         Θέμα: Το θέμα το οποίο επιλέχθηκε είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. εφόσον αποτελεί θεματική ενότητα του μαθήματος της γλώσσας της Στ΄ τάξης δημοτικού  και οι στόχοι που τίθενται συμφωνούν με το  Πρόγραμμα Σπουδών του συγκεκριμένου αντικειμένου. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα συμβατό με τη στοχοθεσία του Νέου Σχολείου. Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της γλώσσας στηρίζεται στις αρχές της διαφοροποίησης στη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση, της ενίσχυσης της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, της διαπολιτισμικής συνεργασίας, της δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών, της διάχυσης των ιδεών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης της ψηφιακής επικοινωνίας. Με βάση αυτές τις αρχές οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ίδια τη γλώσσα και την αποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία αλλά και με την προσωπική και κοινωνική τους ζωή και τη συνδιαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι.    

·         Καινοτομίες: Στο σενάριο θα γίνει χρήση Η/Υ και συγκεκριμένων λογισμικών που θα ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία, αφού υποστηρίζουν διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται όπως η παρακολούθηση βίντεο για τη γέννηση του κινηματογράφου, η αναζήτηση και η επεξεργασία ταινιών  για την παρουσίαση και το σχολιασμό ενός καλλιτεχνικού θεάματος, η οπτικοποίηση των δομικών χαρακτηριστικών ενημερωτικών κειμένων, η αξιοποίηση της συνέντευξης, η διατύπωση των συμπερασμάτων μετά από έρευνα κ.ά. συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης και της κριτικής σκέψης, στην απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων απέναντι σε προβληματικές καταστάσεις και γίνεται άσκηση στη σαφή διατύπωση νοητικών συμπερασμάτων και στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Επίσης θα ενθαρρύνουμε την ένταξη της τέχνης του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στη δημιουργία ενός «οπτικοακουστικού εγγραμματισμού», γεγονός που από τη μια θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην όξυνση της κριτικής και δημιουργικής ικανότητας των μαθητών και από την άλλη θα συντελέσει στη διαμόρφωση της μαζικής κουλτούρας της εποχής μας και θα συμβάλλει στην καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
·         Προστιθέμενη αξία: Οι Τ.Π.Ε. στο Νέο Σχολείο είναι πλήρως ενταγμένες στην καθημερινή εργασία μαθητών και δασκάλου και έχουν στόχο να υποστηρίξουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη μάθηση, να επιλύσουν προβλήματα και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργική ικανότητα των μαθητών, να υποστηρίξουν επίσης διερευνητικές, εποικοδομητικές και συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες και να διατηρήσουν ένα παράθυρο επικοινωνίας με το σύγχρονο κόσμο με στόχο την ενίσχυση της μάθησης. Οι ΤΠΕ παρέχουν πρόσβαση σε μια αστείρευτη πηγή πληροφοριών και αποτελούν απαραίτητο επικουρικό μέσο για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, εφόσον μπορούν να μετατρέψουν την απόκτηση πληροφοριών σε απόκτηση γνώσεων. Ο Η/Υ προωθεί τις υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών, παρέχει νέες καθώς και αυθεντικές εμπειρίες στους μαθητές σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, υποστηρίζει την ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων, των αντιλήψεων και των ιδεών των μαθητών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, προωθεί την εμπέδωση της μάθησης και ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της πραγματικότητας. Στο σενάριο θα χρησιμοποιηθούν βίντεο, εικόνες κ.ά., μέσα από τα οποία οι μαθητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις ως προς την έννοια των ηθοποιών και τις συναφείς έννοιες του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τέχνης και τους  δίνεται η ευκαιρία να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αναλύουν ένα οπτικοακουστικό κείμενο, να συνειδητοποιούν το εκφραστικό του δυναμικό και να το χρησιμοποιούν δημιουργικά. Τέλος, οι μαθητές θα ψυχαγωγηθούν κιόλας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μαθητές μας πρέπει να έρχονται χαρούμενοι και να φεύγουν χαρούμενοι από το σχολείο.
·         Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα: Οι μαθητές σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουν τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών. Η δασκάλα θα πρέπει να συντονίζει, να κατευθύνει τις κινήσεις των μαθητών στο χειρισμό των Η/Υ και να τους δίνει εξηγήσεις για να καταλάβουν και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πορεία της διδασκαλίας.


·         Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
·         Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.
·         Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στη σχολική τάξη, θα χρησιμοποιήσουν τους φορητούς Η/Υ και το διαδραστικό πίνακα της τάξης.
·         Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι πρότερες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ σημαντικές ώστε να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την οικοδόμηση των νέων γνώσεων. Τέλος, γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν.
·         Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν διαδραστικός πίνακας, λογισμικό smart board, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, λογισμικά γενικής χρήσης (επεξεργαστής κειμένου και υπολογιστικό φύλλο), λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint), ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, ηλεκτρονικό λεξικό, διαδικτυακές διευθύνσεις, προτζέκτορας, λογισμικό Hot Potatoes, εκτυπωτής. Επίσης θα αξιοποιηθεί το ιστολόγιο της εκπαιδευτικού.
·         Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου οι μαθητές θα εργαστούν πολυσχηματικά σε κάθε εκπαιδευτικό συνδυασμό (ατομικά, σε ζευγάρια, σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και στο σύνολο της τάξης) για να επιτευχθεί κάθε φορά το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Η μέθοδος διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθεί είναι κυρίως η ομαδοσυνεργατική. Ο ρόλος της δασκάλας θα είναι καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και εμψυχωτικός. Η δασκάλα θα δίνει κίνητρα στους μαθητές για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αξιολογήσουν τους συμμαθητές τους,  ώστε να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Οι εργασίες σε ομάδες θα ευνοήσουν την αλληλοβοήθεια, την ανταλλαγή απόψεων και την αυτενεργό διερεύνηση του θέματος. Όλοι οι μαθητές θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, θα οικοδομούν τη νέα γνώση και θα μαθαίνουν «πώς να μαθαίνουν».

5.    Στόχοι του σεναρίου


Βασικός στόχος του σεναρίου είναι η επανάληψη των ιδιαιτεροτήτων κειμένων             αναφορικού λόγου ( αφηγηματικά, περιγραφικά ), όπως και η επιλογή και η χρήση των κατάλληλων γλωσσικών μέσων για την παραγωγή κειμένων σε διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο κάθε φορά. Επίσης οι μαθητές θα ευαισθητοποιηθούν στο θέμα του κινηματογράφου και του θεάτρου.
Αυτό θα επιτευχθεί με την επεξεργασία και κατανόηση κειμένων, με την παρακολούθηση συγκεκριμένων βίντεο, με ασκήσεις στο λογισμικό hot potatoes, με εργασίες στον επεξεργαστή κειμένου, με εργασία σε υπολογιστικό φύλλο, με την αναζήτηση λέξεων σε ηλεκτρονικό λεξικό, με την αναζήτηση πληροφοριών σε ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια και άλλες ιστοσελίδες, με την οπτικοποίηση των δομικών χαρακτηριστικών ενημερωτικών κειμένων και με τα κατάλληλα φύλλα εργασίας ( ατομικά, ζευγαριών και ομαδικά). 

·         Γνωστικοί στόχοι
v  Να εμπεδώσουν οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε ένα καλλιτεχνικό θέαμα ( 2η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα, ομαδικό Φύλλο Εργασίας 2, πίνακας με τα στοιχεία ενός ενημερωτικού κειμένου και 4η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα και  ατομικά Φύλλα Εργασίας 4 και 5).
v  Να γνωρίσουν αρχαία θέατρα και τα μέρη ενός αρχαίου θεάτρου (5η διδακτική ώρα β΄ δραστηριότητα).
v  Να επαναλάβουν γραμματικά φαινόμενα που έχουν ήδη διδαχτεί και επισημαίνονται στη συγκεκριμένη ενότητα: χρονικοί προσδιορισμοί ( 5η διδακτική ώρα δ΄ δραστηριότητα και ατομικό Φύλλο Εργασίας 6), επίθετα σε –ης, -ης, -ες και επίθετο πολύς (3η διδακτική ώρα δ΄ δραστηριότητα και ασκήσεις 1 και 2 στο Hot Potatoes).
v  Να επαναλάβουν σχήματα λόγου που έχουν ήδη διδαχτεί και επισημαίνονται στη συγκεκριμένη ενότητα: μεταφορά, παρομοίωση, κυριολεξία (6η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα, προβολή διαφανειών, άσκηση 3 στο Hot Potatoes και ατομικό Φύλλο Εργασίας 7).
v  Να εντοπίσουν τα δομικά χαρακτηριστικά ενός ενημερωτικού κειμένου και να οπτικοποιήσουν βασικές πληροφορίες του (7η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα, β΄ δραστηριότητα και ομαδικό Φύλλο Εργασίας 8).
v  Να κατανοήσουν και να παραγάγουν αποτελεσματικό λόγο προσαρμοσμένο κάθε φορά σε συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας (4η διδακτική ώρα ατομικό Φύλλο Εργασίας 5 και 8η διδακτική ώρα β΄ δραστηριότητα).

·         Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
v  Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας ( σε όλες τις δραστηριότητες που εργάζονται σε ζευγάρια και ομάδες).
v  Να εντοπίσουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες μέσα από μια ποικιλία πηγών και ερευνώντας να ανακαλύψουν τη γνώση (2η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα και ατομικό Φύλλο Εργασίας 2, 4η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα και ατομικό Φύλλο Εργασίας 4, 7η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα).
v  Να ανακοινώσουν και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους (2η διδακτική ώρα  ομαδικό Φύλλο Εργασίας 2, 3η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα, 7η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα, 8η διδακτική ώρα β΄ δραστηριότητα).
v  Να αξιοποιήσουν τη συνέντευξη ως εργαλείο συγκέντρωσης πληροφοριών (3η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα και ομαδικό Φύλλο Εργασίας 3).
v  Να οδηγηθούν στη συλλογική δράση και να δημιουργήσουν ενημερωτικά κείμενα  (7η διδακτική ώρα Φύλλο Εργασίας 7 και 8η διδακτική ώρα β΄ δραστηριότητα).

·         Στόχοι σε επίπεδο στάσεων
v  Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από συνεργατικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες (σε όλες τις δραστηριότητες και κυρίως σ’ αυτές που εργάζονται σε ζευγάρια και ομάδες).
v  Να εξοικειωθούν με τη διατύπωση συμπερασμάτων μετά από έρευνα και να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα (2η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα και ομαδικό Φύλλο Εργασίας 2, 3η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα και ομαδικό Φύλλο Εργασίας 3).
v  Να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα του κινηματογράφου και του θεάτρου και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά ( 1η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα, δ΄ δραστηριότητα και δυαδικό Φύλλο Εργασίας 1, 5η διδακτική ώρα β΄ δραστηριότητα, 6η διδακτική ώρα με το κρυπτόλεξο και το σταυρόλεξο).

·         Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.
v  Να ενισχύσουν την ήδη θετική στάση που έχουν απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο μάθησης (3η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα όπου δημιουργούν φάκελο, τον ονομάζουν και αποθηκεύουν την εργασία τους με συγκεκριμένο όνομα, 5η διδακτική ώρα γ΄ δραστηριότητα όπου αντιγράφουν και επικολλούν από το λεξικό).
v  Να εξασκηθούν με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου και να τον αξιοποιήσουν για την παραγωγή ενημερωτικών κειμένων (8η διδακτική ώρα β΄ δραστηριότητα).
v  Να αξιοποιήσουν το υπολογιστικό φύλλο δημιουργώντας πίνακες δεδομένων και να αποδώσουν με γράφημα τα δεδομένα (3η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα, β΄ δραστηριότητα και ομαδικό Φύλλο Εργασίας 3).
v  Να αντλήσουν πληροφορίες από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια και το ηλεκτρονικό λεξικό (1η διδακτική ώρα γ΄ δραστηριότητα, 2η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα, 5η διδακτική ώρα γ΄ δραστηριότητα).
v  Να χειριστούν τον Η/Υ ως γνωστικό διερευνητικό εργαλείο αλλά και ως πηγή άντλησης πληροφοριών (2η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα και 8η διδακτική ώρα α΄ δραστηριότητα).
v  Να εξοικειωθούν με την ανάρτηση εικόνας και κειμένου σε ιστολόγιο (8η διδακτική ώρα γ΄ δραστηριότητα).1ηδιδακτική ώρα
Η αφόρμηση γίνεται με την παρουσίαση στους μαθητές του βίντεο: «Ηθοποιός σημαίνει φως» που προβάλλει ηθοποιούς από ταινίες και θεατρικές παραστάσεις. Η παρουσίαση γίνεται με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσίασης Power Point και με παράλληλη χρήση προτζέκτορα στο διαδραστικό πίνακα της τάξης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης γίνονται σχολιασμοί από τη δασκάλα και από τους μαθητές έτσι ώστε οι μαθητές να ανακαλύψουν ότι το θέμα της ενότητας την οποία θα διαπραγματευτούν είναι: « Κινηματογράφος – Θέατρο ».Έπειτα προβάλλεται το κείμενο: «Γράμμα στον Τσάρλι Τσάπλιν» και το διαβάζουν όλοι μαζί. Ακολουθούν ερωτήσεις επεξεργασίας του κειμένου όπως: Ποιες εικόνες περνούν από το μυαλό του Νικηφόρου Βρεττάκου, καθώς θυμάται τον κινηματογράφο του χωριού του;  Αν το γράμμα του ποιητή απευθύνεται στον Τσάρλι Τσάπλιν ή σε κάποιους άλλους; Γιατί νομίζουν ότι ο ποιητής αποφάσισε να γράψει γράμμα στον Τσάρλι Τσάπλιν και να τον κάνει ταχυδρόμο του; Τι κάνει ο Τσάρλι Τσάπλιν για τους φτωχούς όλου του κόσμου; Τι τους προσφέρει; Αν έχουν δει κάποια από τις ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν; Αν ξέρουν πώς γεννήθηκε ο κινηματογράφος; Για να αντλήσουν πληροφορίες για το Νικηφόρο Βρεττάκο προτείνεται στους μαθητές ν’ ανοίξουν το συγκεκριμένο εικονίδιο. Για να μάθουν πώς γεννήθηκε ο κινηματογράφος, οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανοίξουν το βίντεο: «Η γέννηση του κινηματογράφου» και να το παρακολουθήσουν σε ζευγάρια. Δίνονται οδηγίες στους μαθητές να είναι πολύ προσεκτικοί διότι κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του βίντεο  θα πρέπει να συμπληρώσουν σε ζευγάρια το Φύλλο Εργασίας 1 που τους έχει μοιραστεί και έχει σχέση με αυτά που θα δουν.

2η διδακτική ώρα
Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες των τεσσάρων και δύο των πέντε ατόμων. Ζητείται από τις ομάδες των μαθητών να ανοίξουν τον Internet Explorer και στη μηχανή αναζήτησης του google να γράψουν: βικιπαίδεια και στη μηχανή αναζήτησης της σελίδας αυτής να γράψουν η 1η ομάδα: «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» (ταινία), η 2η ομάδα: «Ψάχνοντας το Νέμο» (ταινία) η 3η ομάδα: «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο ναός του χαμένου θησαυρού» (ταινία) και η 4η ομάδα: «Ο βασιλιάς των λιονταριών» (ταινία). Κατόπιν  δίνονται συμβουλές στους μαθητές κάθε ομάδας να διαβάσουν τα σχόλια του αρχικού κειμένου, την αναλυτική πλοκή της ταινίας, να δουν την αφίσα της ταινίας  επισημαίνοντας τους συντελεστές της, στη συνέχεια να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 2 (1η Ομάδα, 2η Ομάδα, 3η Ομάδα, 4η Ομάδα) και κάθε ομάδα να παρουσιάσει και να σχολιάσει στις άλλες ομάδες την ταινία με την οποία ασχολήθηκε. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία από όλες τις ομάδες, οι μαθητές ανακαλύπτουν ότι κατά την παρουσίαση μιας ταινίας πρέπει να αναφέρονται το είδος της ταινίας, ο τίτλος, οι συντελεστές (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, πρωταγωνιστές), η διάρκεια, η χώρα προέλευσής της και η χρονιά που παρουσιάστηκε και κατά το σχολιασμό πρέπει να αναφέρεται σε πολύ γενικές γραμμές η υπόθεση του έργου χωρίς να αποκαλύπτεται το τέλος και η γνώμη του θεατή για το έργο. Γίνεται και ο σχετικός πίνακας. Στο τέλος της ώρας ζητείται από τις ομάδες των μαθητών να πάρουν συνέντευξη από όλους τους μικρότερους συμμαθητές τους  για το είδος των ταινιών που τους αρέσει, να καταγράψουν τις απαντήσεις και να τις φέρουν στο επόμενο μάθημα.

3η διδακτική ώρα
Οι ομάδες των μαθητών φέρνουν τις καταγεγραμμένες απαντήσεις και καλούνται να ανοίξουν ένα υπολογιστικό φύλλο (Excel), και στην πρώτη στήλη να γράψουν τα είδη των ταινιών και στη δεύτερη στήλη τα αριθμητικά δεδομένα. Έπειτα τους ζητείται να αποδώσουν με γράφημα πίτας τα αποτελέσματά τους, να ανακοινώσουν τα συμπεράσματά τους στις άλλες ομάδες και να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 3, όπου τους ζητείται να αντιγράψουν και να επικολλήσουν την προηγούμενη εργασία τους και να την αποθηκεύσουν με το όνομα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ σε φάκελο που θα δημιουργήσουν στην επιφάνεια εργασίας των Η/Υ τους με το όνομα ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ. Κατόπιν με το λογισμικό παρουσίασης οι μαθητές θυμούνται τα επίθετα σε -ης, -ης, -ες και το επίθετο πολύς και τους ζητείται  να κάνουν τις ασκήσεις 1 και 2 που είναι φτιαγμένες με το λογισμικό Hot Potatoes.

4η διδακτική ώρα
Στο διαδραστικό πίνακα της τάξης προβάλλονται  οι παρουσιάσεις παιδικών ταινιών που έχουν παιχτεί στον κινηματογράφο τα προηγούμενα χρόνια. Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν τις παρουσιάσεις των ταινιών, να τις σχολιάσουν και να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 4 που τους έχει μοιραστεί. Μόλις τελειώσουν τους ζητείται να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 5 όπου πρέπει να παρουσιάσουν περιληπτικά την αγαπημένη τους ταινία.

5η διδακτική ώρα
Οι μαθητές πρώτα διαβάζουν σε ζευγάρια στους Η/Υ τους το κείμενο «Ο Οθέλλος» και καλούνται να ξεκλειδώσουν το κείμενο με ερωτήσεις όπως: Τι πρόκειται να κάνουν η Άννα και η Μαρούλα; Τι χρειάζονται για να οργανώσουν την παράστασή τους; Γιατί τα δυο κορίτσια δυσκολεύονται να βρουν σεντόνια για την παράστασή τους; Ποιους ρόλους θα υποδυθεί καθεμιά τους; Πότε είναι η πρεμιέρα της παράστασης; Τι γράφει η διαφήμιση για την παράσταση; Πού παίζονται συνήθως οι παραστάσεις σήμερα; Ποια θέατρα γνωρίζετε; Ας δούμε μερικά θέατρα από το παρελθόν έως σήμερα. Ας δούμε ένα αρχαίο θέατρο και ας γνωρίσουμε τα μέρη του. Ας επισκεφτούμε το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Έπειτα ζητείται από τους μαθητές να αναζητήσουν στο ηλεκτρονικό λεξικό Τριανταφυλλίδη λήμματα, να τα αντιγράψουν και να τα επικολλήσουν σε μια καινούρια σελίδα του επεξεργαστή κειμένου που θα την ονομάσουν Λεξικό και να την αποθηκεύσουν στην επιφάνεια εργασίας των Η/Υ τους. Κατόπιν καλούνται να ξαναδιαβάσουν την τελευταία παράγραφο του κειμένου «Ο Οθέλλος» και να υπογραμμίσουν με κόκκινο τους χρονικούς προσδιορισμούς. Για να θυμηθούν ποιος είναι ο ρόλος των χρονικών προσδιορισμών βλέπουν και τον αντίστοιχο πίνακα. Τέλος ενθαρρύνονται  να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 6, όπου τους ζητείται να χρησιμοποιήσουν τους χρονικούς προσδιορισμούς που υπογράμμισαν γράφοντας μια μικρή ιστορία στην οποία θα αφηγούνται σύντομα μια δική τους εμπειρία από θεατρική παράσταση.6η διδακτική ώρα
Στην αρχή ζητείται από τους μαθητές να βρουν τις λέξεις σ’ ένα κρυπτόλεξο και στη συνέχεια στο διαδραστικό πίνακα της τάξης προβάλλεται η φράση «Παίζω θέατρο» και οι μαθητές ρωτιούνται αν η συγκεκριμένη φράση είναι κυριολεκτική ή μεταφορική και πότε τη χρησιμοποιούμε. Το ίδιο γίνεται και με την πρόταση «Μόλις έμαθε ότι θα έβλεπαν την αγαπημένη του παράσταση, έφυγε σαν σφαίρα». Οι μαθητές καλούνται να θυμηθούν τι σχήμα λόγου είναι η έκφραση «σαν σφαίρα» και πότε τη χρησιμοποιούμε. Έπειτα προβάλλονται και οι αντίστοιχες διαφάνειες για να θυμηθούν πώς χρησιμοποιούνται η κυριολεξία, η μεταφορά και η παρομοίωση. Κατόπιν τους ζητείται να κάνουν την άσκηση 3 που είναι φτιαγμένη με το λογισμικό Hot Potatoes, το Φύλλο Εργασίας 7 που τους έχει μοιραστεί και να λύσουν το σταυρόλεξο που ακολουθεί.

7η διδακτική ώρα
Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες των τεσσάρων και δύο των πέντε ατόμων. Καλούνται να ανοίξουν το φάκελο Παρουσίαση που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών τους και αφού παρατηρήσουν: οι μαθητές της 1ης ομάδας τις αφίσες, οι μαθητές της 2ης ομάδας τις προσκλήσεις, οι μαθητές της 3ης ομάδας την ανακοίνωση και οι μαθητές της 4ης ομάδας το πρόγραμμα, να παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενημερωτικών κειμένων που επεξεργάστηκαν προκειμένου να ανακαλύψουν τη δομή τους και τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια οπτικοποιούνται οι βασικές πληροφορίες καθενός από τα παραπάνω ενημερωτικά κείμενα. Τέλος δίνεται στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας 8 ( 1η Ομάδα, 2η Ομάδα, 3η Ομάδα, 4η Ομάδα ) όπου καλούνται να συμπληρώσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ενημερωτικών κειμένων για τη θεατρική παράσταση που πρόκειται να ανεβάσουν στη γιορτή της 25ης Μαρτίου.

8η διδακτική ώρα
Οι μαθητές συνεχίζουν να εργάζονται σε ομάδες και ενθαρρύνονται στην αναζήτηση στο διαδίκτυο εικόνων σχετικές με το θέμα της 25ης Μαρτίου. Έπειτα παροτρύνονται να δημιουργήσουν με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου αφίσες, προσκλήσεις και ανακοινώσεις για τη θεατρική παράσταση που θα ανεβάσουν την 25η Μαρτίου, να τις εκτυπώσουν και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Τέλος καλούνται  να  αναρτήσουν την πιο ολοκληρωμένη ανακοίνωση στο ιστολόγιο της δασκάλας τους.

·         Τα εργαλεία: Το λογισμικό παρουσίασης Power Point θα χρησιμοποιηθεί στην αφόρμηση αλλά και σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Με το λογισμικό γενικής χρήσης (Word) θα δημιουργηθούν τα φύλλα εργασίας και θα καταγραφούν κάποιες φορές οι πληροφορίες που θα αντλήσουν από το ηλεκτρονικό λεξικό. Το ηλεκτρονικό λεξικό θα χρησιμοποιηθεί για την εξήγηση άγνωστων λημμάτων. Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.Wikipedia) θα χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση πληροφοριών. Το λογισμικό Hot Potatoes θα χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση συγκεκριμένων γραμματικών φαινομένων. Τα συγκεκριμένα βίντεο θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη γνώσεων και περεταίρω συζήτηση. Το λογισμικό γενικής χρήσης (Excel) θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πινάκων δεδομένων και την απόδοση γραφήματος των αποτελεσμάτων συνέντευξης από τους μαθητές και για τη δημιουργία του κρυπτόλεξου και του σταυρόλεξου. Το ιστολόγιο θα χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση ανάρτησης εικόνας και κειμένου.

·         Οι πηγές: Τα μέλη της κάθε ομάδας για να πετύχουν αυτά που τους ζητούνται, μπορούν να επισκεφτούν συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους (όπως Βικιπαίδεια, ηλεκτρονικό λεξικό Τριανταφυλλίδη) αλλά και με υπερσυνδέσεις σε αποθηκευμένα αρχεία.Η Αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Οι μαθητές γνωρίζουν από την αρχή του σεναρίου τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης και συμμετέχουν στη συνεχή αναδιαμόρφωσή τους. Μέσα από τις δραστηριότητες κάθε μαθητής εμπλέκεται είτε ατομικά είτε ομαδικά σε διαδικασίες και τεχνικές αξιολόγησης που συμβάλλουν στην αγωγή του ως δέκτη και πομπού μηνυμάτων, αναπτύσσοντας την ικανότητά του να επιλέγει. Μ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αυτοαξιολόγηση, την αυτοβελτίωση, την ετεροαξιολόγηση και στη συλλογική αξιολόγηση. Τα λάθη των μαθητών αξιοποιούνται μέσα από συζητήσεις που ακολουθούν μετά το πέρας των δραστηριοτήτων που προτείνονται και χρησιμεύουν για την ανατροφοδότηση της διδακτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται αναφορικά με:
ü  Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των μαθησιακών έργων.
ü  Τη συνεργασία και τη διαμαθητική επικοινωνία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ομάδων και της σχολικής τάξης για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
ü  Την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό από κείμενα και εικόνες, τα οποία παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους.
ü  Τις απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου.
ü  Τα κείμενα που έχουν παραχθεί από τους μαθητές.
ü  Τις λύσεις στο κρυπτόλεξο και το σταυρόλεξο.
ü  Τα Φύλλα Εργασίας.Το σενάριο θα επεκταθεί και στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής όπου οι μαθητές θα υποδυθούν τους ρόλους τους για να παρουσιάσουν τη δική τους θεατρική παράσταση αλλά και στο μάθημα των Εικαστικών όπου θα φτιάξουν σκηνικά και αξεσουάρ για τη συγκεκριμένη παράσταση ή θα κατασκευάσουν κινηματογραφική μηχανή προβολής και θεατρικές κούκλες, χρησιμοποιώντας απλά υλικά. Επίσης ένα μέρος του σεναρίου, συγκεκριμένα η α΄ δραστηριότητα της 3ης διδακτικής ώρας, θα  επεκταθεί και στο μάθημα των Μαθηματικών στην 4η θεματική ενότητα: «Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων» για να επισημανθεί ότι, όταν οι μαθητές έρχονται σ’ επαφή με την έρευνα και συλλέγουν δεδομένα μπορούν να τα οργανώσουν και να τα παρουσιάσουν με τη μορφή εικόνας. Τέλος την ώρα της Σχολικής Ζωής θα  προβάλλονται ταινίες ή αποσπάσματα ταινιών στους μαθητές και θα συνοδεύονται από ερωτηματολόγιο, το οποίο θα χρησιμεύει σαν βάση εμψύχωσης της συζήτησης και οι ερωτήσεις θα αφορούν το θέμα, την πλοκή, τους χαρακτήρες ή τα δομικά χαρακτηριστικά της ταινίας και θα ενεργοποιούν το στοχασμό των μαθητών και θα τους προτρέπουν τόσο σε αναλυτική σκέψη όσο και σε δημιουργική δραστηριότητα. Επίσης οι μαθητές θα συμμετάσχουν και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πάμε σινεμά;» με στόχο να έρθουν σε επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου και την κατανόηση των βασικών αρχών της οπτικοακουστικής αφήγησης, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο σε μια εποχή που η εικόνα έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο μέσο μετάδοσης πληροφοριών, μεταφοράς γνώσης και επικοινωνίας, διαμορφώνοντας την προσωπικότητα των νέων ανθρώπων και επηρεάζοντας καθοριστικά την αντίληψή τους για τον κόσμο που τους περιβάλλει.

9.    Βιβλιογραφία


·         Βιβλίο μαθητή, Στ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2011, Αθήνα
·         Βιβλίο δασκάλου, Στ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2011, Αθήνα
·         Βιβλία για την εκπαίδευση, Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού, Εκδόσεις Ξιφαράς, 2008, Αθήνα
·         Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, Η σχολική τάξη (τόμος Α΄), 2001, Αθήνα
·         Πυργιωτάκης Ε. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2000, Αθήνα
·         Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Τόμος Γ΄, «Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση», Σεπτέμβριος 2011

10. Δικτυογραφία
·         ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - YouTube (30-01-2012)

·         Google (30-01-2012)

·         Βικιπαίδεια (30-01-2012)


·         http://www.karmenrouggeri.gr/ (30-01-2012)

·         http://menykarava.blogspot.com/ (30-01-2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου