Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Περιπλάνηση στη Σκουπιδανία (ΚΣΕ5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ)


Σ  Ε  Ν  Α  Ρ  Ι  Ο    Δ Ι  Δ  Α  Σ  Κ  Α  Λ  Ι  Α  Σ

1.    Τίτλος: « Περιπλάνηση στη Σκουπιδανία »

2.   Ταυτότητα
·         Δασκάλα- Δημιουργός: Παπαχρήστου Μαρία
·         Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας της Γ΄ τάξης, ενότητα 4, μαθήματα 1, 2, 3. Είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και συνδέεται  διαθεματικά με το μάθημα των Εικαστικών και της Θεατρικής αγωγής.
·         Θέμα: « Η προστασία του περιβάλλοντος … ανακύκλωση »

3.   Σκεπτικό της δραστηριότητας

·         Καινοτομίες: Αρχικά η χρήση του λογισμικού Power Point προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς παρακολουθούν εικόνες του περιβάλλοντος πριν και μετά τη ρύπανση ωθώντας τους έτσι να προβληματιστούν για το μέλλον του πλανήτη. Έπειτα η χρήση του επεξεργαστή κειμένου Word φέρνει τα παιδιά σε άμεση επαφή μ’ ένα καινούριο είδος γραφής, πολύ διαφορετικό από το παραδοσιακό (μολύβι- γόμα) κεντρίζοντας έτσι το ενδιαφέρον τους. Επίσης το λογιστικό φύλλο του Excel, που θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, θα τα βοηθήσει να δημιουργήσουν ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή πληροφοριών και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Επιπλέον η χρήση του λογισμικού Tux Paint δίνει στα παιδιά την ευκαιρία ν΄ αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, φτιάχνοντας τη δική τους αφίσα και μεταφέροντας έτσι τα δικά τους περιβαλλοντικά μηνύματα. Από την άλλη η χρήση του ανοιχτού λογισμικού Ιδεοκατασκευές δίνει την ευκαιρία στους μαθητές για δημιουργική γραφή. Επιπρόσθετα η ενασχόληση με το λογισμικό Hot potatoes καλεί τα παιδιά να εργαστούν μέσα σ΄ένα παιγνιώδη και ευχάριστο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

·         Προστιθέμενη αξία: Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα η χρήση του Η/Υ κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών, καθώς ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές μορφές  διδασκαλίας. Ιδιαίτερα χρήσιμος είναι ο επεξεργαστής κειμένου Word,  καθώς δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν ευπαρουσίαστα κείμενα, αξιοποιώντας τις επιλογές μορφοποίησης κειμένου που διαθέτει, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη μονοτονία του χειρόγραφου κειμένου. Επίσης η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Tux Paint λόγω της διαθεματικής προσέγγισης με το μάθημα των εικαστικών προσδίδει τη νότα της ψυχαγωγίας μέσα από την ελεύθερη δημιουργία (αφίσα).Η χρήση του λογισμικού Ιδεοκατασκευές επιτρέπει στους μαθητές ν’ αναπτύξουν τη φαντασία τους καλλιεργώντας παράλληλα και τη γραπτή έκφραση μέσα στο πλαίσιο παραγωγής γραπτού λόγου, στο οποίο κινείται. Τέλος η δραματοποίηση ενός θεατρικού σχετικό με την ανακύκλωση δίνει  μια ευχάριστη νότα στην εξέλιξη του σεναρίου και είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό για τους μικρούς ήρωες, καθώς ξεδιπλώνουν το υποκριτικό τους ταλέντο.  

·         Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα:  Πρέπει λοιπόν ν΄αναλάβω το ρόλο του συντονιστή, να κατευθύνω, κυρίως να εξηγώ στα παιδιά και να δείχνω βήμα βήμα την πορεία που ακολουθούμε, προκειμένου να μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις δυσκολίες που θ’ αντιμετωπίσουν κάποιοι μαθητές στη χρήση του λογισμικού Word σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους, για να πληκτρολογήσουν την απάντηση σ’ ένα φύλλο εργασίας. Τον ίδιο συντονιστικό και βοηθητικό ρόλο πρέπει να έχω και κατά τη «γνωριμία» τους με τα περιβάλλοντα των εκπαιδευτικών λογισμικών που θα χρησιμοποιήσουν (Tux Paint, Ιδεοκατασκευές, Excel), λόγω του ότι δεν τα γνωρίζουν. 
Στο συγκεκριμένο σενάριο δίνεται μεγάλη σημασία στη διαδικασία της γραφής στην οποία υποβάλλεται ο συγγραφέας (ο μαθητής), παρά στο περιεχόμενο και στο τελικό προϊόν(Ματσαγγούρας, 1997).
Με τον όρο «γραφή» εννοούμε την ικανότητα και τη δεξιότητα του ανθρώπου να κωδικοποιεί τις σκέψεις, τις ιδέες και τα βιώματά του( Δερβίσης,1999).

4.   Πλαίσιο εφαρμογής

·         Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

·         Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.

·         Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα πληροφορικής και θα χρησιμοποιήσουν 6 Η/Υ. Έπειτα θα χρησιμοποιήσουν και την αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, για να παρουσιάσουν το θεατρικό δρώμενο που ετοίμασαν.

·         Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Αυτό που απαιτείται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να γνωρίζουν οι μαθητές να γράφουν με σχετική άνεση στο πληκτρολόγιο και να χρησιμοποιούν το ποντίκι. Επίσης θα πρέπει να έχουν ευχέρεια στην ανάγνωση, έτσι ώστε να μπορούν ν’ ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται προκειμένου να γράψουν ένα κείμενο με σωστή δομή μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο φτάνοντας τελικά στο στόχο τους.

·         Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου αυτού θα χρειαστούν 6 Η/Υ, λογισμικό γενικής χρήσης (Word), λογισμικό παρουσίασης (Power Point), λογισμικό αντιστοίχησης (Hot potatoes),λογισμικό εικαστικών (Tux Paint), λογισμικό Ιδεοκατασκευές, διαδικτυακές διευθύνσεις, προτζέκτορας, εκτυπωτής, φύλλα εργασίας και στολές για το θεατρικό δρώμενο.

·         Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Αρχικά θα οργανώσω τα παιδιά σε ομάδες μέσα στο εργαστήριο των Η/Υ. Θα εργαστούν 5 ομάδες των 3 ατόμων και 1 ομάδα των 4 ατόμων. Θα χρησιμοποιήσω την ομαδοσυνεργατική μέθοδο στα πλαίσια της οποίας τα παιδιά έχουν την ευκαιρία ν’ αλληλοβοηθηθούν, ν΄ανταλλάξουν απόψεις και ν΄αναπτύξουν  πρωτοβουλίες. Παράλληλα εγώ θα τους εμψυχώνω, θα προωθώ τη συνεργασία τους και θα τους δίνω ανάλογα εναύσματα, προκειμένου να διερευνούν το θέμα και σταδιακά να οικοδομούν την καινούρια γνώση. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, όπου οι μαθητές θα παρουσιάσουν το θεατρικό τους δρώμενο: «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται».


5.   Στόχοι του σεναρίου
Ως γενικό στόχο του σεναρίου μας ορίζουμε την επιδίωξη του μαθητή να μάθει να χειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα την ελληνική γλώσσα: να την καταλαβαίνει, να την ομιλεί, να τη διαβάζει, να τη γράφει σωστά και με άνεση και κυρίως να είναι σε θέση να επιχειρηματολογεί, για να στηρίζει τη γνώμη του, ώστε να συμμετέχει ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία.       
Ειδικότερα, οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει:

Γνωστικοί στόχοι:
v  Να καταγράφουν σκέψεις, να τις αναπτύσσουν γραπτά και σταδιακά να τις εμπλουτίζουν με περισσότερα στοιχεία (4η και 5η διδακτική ώρα – λογισμικό Ιδεοκατασκευές).
v  Να επεξεργάζονται και να δομούν κείμενο με νοηματικές ενότητες και παραγράφους (4η και 5η διδακτική ώρα – λογισμικό Ιδεοκατασκευές).
v  Να παράγουν χρηστικά κείμενα σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας τους εκφράζοντας έτσι ιδέες για την επίλυση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος (4η και 5η διδακτική ώρα – λογισμικό Ιδεοκατασκευές).
v  Να εντοπίζουν και ν’ αξιολογούν τις πληροφορίες που χρειάζονται, χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές πληροφόρησης (7η διδακτική ώρα – ιστοσελίδες διαδικτύου).
v  Ν’ αναλύουν και να συγκρίνουν πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει μέσω ερωτηματολογίων (1η και 2η διδακτική ώρα – ερωτηματολόγια και αποτελέσματα έρευνας).
v  Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη δραματοποιημένη αφήγηση(θεατρικός λόγος) μέσα από το παιχνίδι ρόλων που θ’ αναλάβουν (3η διδακτική ώρα – θεατρικό δρώμενο).
v  Να μάθουν τι είναι η ανακύκλωση (7η διδακτική ώρα – ακροστοιχίδα ανακύκλωσης).
v  Να γνωρίσουν ποιες είναι οι πρώτες ύλες και ποια υλικά παράγονται απ’ αυτές (8η διδακτική ώρα – άσκηση αντιστοίχισης).

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
v Να καλλιεργούν τις δεξιότητες στον προφορικό λόγο και στο γραπτό λόγο.
v Να μπορούν να συνεργάζονται για την παραγωγή γραπτού λόγου.
v Ν’ αναπτύσσουν τη φαντασία τους και τη δημιουργική τους σκέψη.

      Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
v  Ν’ αποκτήσουν εμπιστοσύνη στο προσωπικό τους γράψιμο.
v  Να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να επιχειρηματολογούν πάνω σ’ αυτή.
v  Να καλλιεργήσουν το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα.
v  Να εξοικειωθούν με τη διατύπωση συμπερασμάτων, αφού αναλύσουν πρώτα πληροφορίες που έχουν συλλέξει.
v  Να προβληματιστούν για τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει η μόλυνση του περιβάλλοντος.
v  Να υιοθετήσουν την τακτική ανακύκλωσης.

   Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.:
v  Ν’ αποκτήσουν άνεση στη συγγραφή ηλεκτρονικών κειμένων.
v  Ν’ αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους Η/Υ, για να τον χρησιμοποιούν ως μέσο άντλησης πληροφοριών.
v  Να χρησιμοποιούν το λογισμικό Ιδεοκατασκευές, για να βελτιώνουν την παραγωγή γραπτού λόγου.

6.   Πορεία διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων
Παρουσίαση ροής – εφαρμογής των δραστηριοτήτων:

1η  Διδακτική ώρα
Η αφόρμηση γίνεται με την προβολή στους μαθητές μιας παρουσίασης που προβάλλει τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Η παρουσίαση γίνεται με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσίασης Power Point και με την παράλληλη χρήση του προτζέκτορα. Μετά το τέλος της παρουσίασης κάνω συζήτηση με τους μαθητές σχολιάζοντας τα σημεία που κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Έπειτα ζητώ από τους μαθητές να σχηματίσουν ομάδες των τριών ατόμων και έχοντας υπόψη όσα είδαν και όσα συζητήσαμε, τους ζητώ να εστιάσουν στο θέμα της ανακύκλωσης. Μετά τους αναθέτω να ετοιμάσουν ένα ερωτηματολόγιο – 1ο φύλλο εργασίας για την ανακύκλωση, προκειμένου να διανεμηθεί σε όλο το σχολείο για να το συμπληρώσουν οι μαθητές. Με το 1ο φύλλο εργασίας τα παιδιά αξιολογούνται από τη δημιουργία του ερωτηματολογίου.


2η Διδακτική ώρα
Τα παιδιά συγκεντρώνουν τα ερωτηματολόγια που έχουν μοιράσει, καταγράφουν τα αποτελέσματα ανά τάξη και τα συζητούν. Κατόπιν χρησιμοποιούν το λογιστικό φύλλο Excel για ν’ αποτυπώσουν τα δεδομένα και να κάνουν το ανάλογο γράφημα – 2ο φύλλο εργασίας. Στο τέλος παρουσιάζονται τα’ αποτελέσματα και προκύπτει το τελικό συμπέρασμα. Με τη δραστηριότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να συγκεντρώνουν, ν’ αναλύουν, να συγκρίνουν και ν’ απεικονίζουν με γραφήματα τ’ αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαν.3η Διδακτική ώρα 
Οι μαθητές θα δραματοποιήσουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου το θεατρικό: «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται», μάθημα από το βιβλίο της γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού της ενότητας «Ο κόσμος γύρω μας». Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται διαθεματική σύνδεση με το μάθημα της Θεατρικής αγωγής. Με τον τρόπο αυτό αξιολογείται η ικανότητα των παιδιών ν’ αποδώσουν θεατρικά ένα κείμενο.

4η και 5η Διδακτική ώρα   
Σ’ αυτό το δίωρο τα παιδιά θ’ ανοίξουν το λογισμικό Ιδεοκατασκευές και θα μπουν στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου ακολουθώντας τις οδηγίες του 3ου φύλλου εργασίας. Αρχικά θα πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία τους (όνομα, κωδικός) που είναι απαραίτητα για την είσοδό τους ή την επανεργασία με το λογισμικό. Στη συνέχεια επιλέγουν τη μορφή του κειμένου (αφηγηματική εδώ), το θέμα, το ακροατήριό τους καθώς και τα κύρια σημεία του.
Στη δεύτερη φάση καταγράφουν απλές ιδέες όπως τους έρχονται στο μυαλό αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη, βοηθούμενοι από τα μπλε και τα πράσινα εικονίδια. Οι ιδέες αυτές στη συνέχεια οργανώνονται σύμφωνα με την εξέλιξη της ιστορίας και μπαίνουν σε λογική σειρά. Εγώ τους καθοδηγώ διακριτικά και τους εξηγώ τα σημεία που δεν κατανοούν. Αφού γίνει η ταξινόμηση των ιδεών το κείμενο αποκτά συγκροτημένη δομή με πρόλογο, κύριο θέμα και επίλογο. Ένα συγκροτημένο κείμενο σκιαγραφεί τη συγκροτημένη υπόσταση του συγγραφέα-μαθητή, αλλά συγχρόνως γίνεται κατανοητό και ευχάριστο και από τον αναγνώστη.
Τα παιδιά αφού επιλέξουν το κατάλληλο εικονίδιο επανέρχονται στην έκθεση και την επεξεργάζονται. Εδώ ξεκινά η σταδιακή σύνθεση του κειμένου, δηλαδή αναλύουν και περιγράφουν με λεπτομέρειες τους ήρωες, τα γεγονότα και γενικότερα τα στοιχεία που αφορούν την ιστορία.
Στο επόμενο στάδιο γίνεται επανέλεγχος και βελτίωση του κειμένου. Τα παιδιά ξαναδιαβάζουν αυτά που έγραψαν και κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές, για να κάνουν το κείμενο πιο σαφές.
Στο επόμενο στάδιο στόχος τους είναι να κορυφώσουν τη δράση της ιστορίας, γι’ αυτό προσθέτουν στο κείμενο περισσότερα στοιχεία που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
Στο προτελευταίο στάδιο οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο κείμενό τους λεκτικούς τύπους (μέρη του λόγου) που διαθέτει το πρόγραμμα, προκειμένου να συνδέσουν τις παραγράφους, ώστε να βελτιωθεί η ροή του κειμένου.
Τέλος, στο τελευταίο στάδιο έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την εικόνα του γραπτού τους χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που διαθέτει το πρόγραμμα (χρώματα, γραμματοσειρές, στοίχιση) και στο τέλος να το εκτυπώσουν. Η αξιολόγηση εδώ γίνεται με βάση το γραπτό κείμενο (περιεχόμενο, δομή, εξέλιξη) που έχουν συντάξει οι μικροί «συγγραφείς».

6η Διδακτική ώρα
Την 6η ώρα τα παιδιά θ’ ασχοληθούν με το 4ο φύλλο εργασίας που αφορά το λογισμικό εικαστικών Tux Paint. Σ’ αυτό το ηλεκτρονικό περιβάλλον έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μια αφίσα και να γράψουν πάνω τα δικά τους περιβαλλοντικά μηνύματα. Με αυτή τη δραστηριότητα επιτυγχάνεται η διαθεματική σύνδεση με το μάθημα των εικαστικών, μέσα από το οποίο τα παιδιά καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους και παράλληλα ψυχαγωγούνται. Με τη δραστηριότητα αυτή θα αξιολογηθεί η ευρηματικότητα και η δημιουργικότητα των μαθητών.

7η Διδακτική ώρα
Αρχικά οι μαθητές καλούνται να περιηγηθούν στο Google για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικές με την ανακύκλωση. Έπειτα τους δίνεται το 5ο φύλλο εργασίας όπου καλούνται να συμπληρώσουν την ακροστοιχίδα της ανακύκλωσης. Μ’ αυτόν τον παιγνιώδη και ψυχαγωγικό τρόπο μπορούν ευχάριστα να κατακτήσουν καινούριες γνώσεις. Εδώ τα παιδιά θ’ αξιολογηθούν με βάση την ικανότητά τους να συλλέγουν τις πληροφορίες που χρειάζονται από το διαδίκτυο.

8η Διδακτική ώρα
Την τελευταία ώρα ασχολούνται με το 6ο φύλλο εργασίας, που φτιάχτηκε με τη βοήθεια του λογισμικού Hot potatoes. Πρόκειται για μία άσκηση αντιστοίχισης υλικών και πρώτων υλών. Έπειτα παίρνουν το 7ο φύλλο εργασίας, που φτιάχτηκε με το ίδιο λογισμικό και περιέχει άλλη μία άσκηση αντιστοίχισης συνώνυμων λέξεων ή φράσεων. Αφού συμπληρωθούν τα φύλλα εργασίας ακολουθεί συζήτηση πάνω σ’ αυτά. Με τα δύο αυτά φύλλα εργασίας αξιολογούνται οι γνώσεις που ήδη έχουν οι μαθητές.

Τα εργαλεία: Το λογισμικό παρουσίασης Power Point θα χρησιμοποιηθεί στην αφόρμηση του μαθήματος. Το λογισμικό γενικής χρήσης Word θα χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία φύλλων εργασίας. Το λογιστικό φύλλο Excel θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα και στη δημιουργία γραφήματος. Το λογισμικό εικαστικών Tux Paint θα βοηθήσει στην εικαστική δημιουργία. Το λογισμικό Ιδεοκατασκευές είναι κατάλληλο για δημιουργική γραφή.
Οι πηγές: Οι μαθητές για να μπορέσουν ν’ αναζητήσουν πληροφορίες για το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος μπορούν να επισκεφτούν το διαδίκτυο (Google).   

7.   Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών γίνεται αναφορικά με:
v  την ποιότητα των γραπτών κειμένων και της επιχειρηματολογίας που αναπτύσσουν προκειμένου να παρουσιάσουν και να υποστηρίξουν τη γνώμη τους
v  την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και εκπαιδευτικών  λογισμικών προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και υλικό (κείμενα, εικόνες) τ’ οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους
v  τη συνεργασία και τη διαθεματική επικοινωνία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ομάδων και της σχολικής τάξης για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων
v  την ικανότητα διεξαγωγής συμπερασμάτων με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν (ερωτηματολόγιο)
v  την επιτυχή διεξαγωγή της παρουσίασης του θεατρικού δρώμενου: «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται»
v  την εμπέδωση της γνώσης για το τι είναι ανακύκλωση και ποια είναι τα ανακυκλώσιμα είδη

8.   Επέκταση της δραστηριότητας
Οι μαθητές μπορούν να επισκεφτούν ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία διαλογής διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών. Να δουν δηλαδή ότι διαχωρίζονται τα χαρτιά, από τα αλουμίνια, από τα μπουκάλια και από τα πλαστικά και να ενημερωθούν από τους ειδικούς πώς από πολλά χρησιμοποιημένα χαρτιά παίρνουμε στα χέρια μας το καινούριο χαρτί.

9.   Βιβλιογραφία
Ø Βιβλίο μαθητή Γ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα
Ø Βιβλίο δασκάλου Γ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2007, Αθήνα
Ø Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, Η σχολική τάξη, 2001, Αθήνα
Ø Δερβίσης Ν. Στέργιος, Μεθοδολογία της Διδακτικής και Ειδική Μεθοδολογία της Διδασκαλίας- Μάθηση, 1999, Θεσσαλονίκη
Ø Μέρεντιθ Σούζαν, Μα πώς μπορώ να σώσω τον πλανήτη μου; 2008, Εκδόσεις Μίνωα

Σημείωση: Κατά τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου σεναρίου έχω χρησιμοποιήσει τα παρακάτω λογισμικά: Ιδεοκατασκευές, Hot Potatoes, Tux Paint, καθώς επίσης και το Word, Excel, Power Point.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου