Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΩ (ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2)

 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
          ΤΩΝ  Τ.Π.Ε.  ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
 
                     ΠΕΡΙΟΔΟΥ   2011 – 2012

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
                           
                         ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
     << ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΩ >>


 
                               ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
          ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ

                              ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ
                   ΔΡ. ΜΗΤΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                       ΚΣΕ
                        ΕΥΒΟΪΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ
                          ΒΑΣΙΛΙΚΟ  ΕΥΒΟΙΑΣ


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ............................σελ.

1. Τίτλος..............................................4  

2. Ταυτότητα.......................................4

3. Σκεπτικό της δραστηριότητας......4

4. Πλαίσιο εφαρμογής.......................5

5. Στόχοι σεναρίου.............................7

6. Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίησης

    δραστηριοτήτων............................9

7. Αξιολόγηση.....................................11

8. Βιβλιογραφία...................................12             
                  1ο  ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

                            ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
 « ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΩ»

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, δάσκαλος της Β΄ Δημοτικού του Δημοτικού σχολείου Αγ. Νικολάου Χαλκίδος.
Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο ΓΛΩΣΣΑΣ της Β΄ τάξης, ενότητα 14, μάθημα   
« ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΩ».
ΘΕΜΑ: Δημιουργία προσκλήσεων και ευχετηρίων καρτών, χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί, ορθογραφία ρημάτων –αίνω και –ένω, τρόπος γραφής ημερομηνίας και ώρας, ουσιαστικά που δηλώνουν συγγενικά πρόσωπα.
   ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Το σενάριο εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας , Μαθηματικών και της Αισθητικής Αγωγής.
   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ Δ.Ε.Π.Σ.
Τα θέματα είναι απολύτως συμβατά με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελούν θέματα ενοτήτων στα βιβλία γλώσσας και μαθηματικών της Β΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται  άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών και της γλώσσας.
Γλώσσα: Γραπτός και προφορικός λόγος, διαλογικές μορφές επικοινωνίας, διαχείριση πληροφορίας., ενότητα 14 βιβλίο μαθητή β δημοτικού « ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΩ».
Μαθηματικά: Αριθμοί και πράξεις.
3. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
     ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ :
Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ χρησιμοποιώντας:
o  περιβάλλοντα πρακτικής  γραμματισμού (λογισμικό επεξεργαστή κειμένου γενικής χρήσης)
o  συστήματα έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας (πρόγραμμα ζωγραφικής και γραφικών γενικής χρήσης)
o  περιβάλλοντα διερεύνησης και ανακάλυψης (εκπαιδευτικά λογισμικά Γλώσσας και Μαθηματικών Β’ Δημοτικού).
o  το λογισμικό ανάπτυξης διαδραστικών διδασκαλιών Smart notebook που συνοδεύει το διαδραστικό πίνακα αφής που θα χρησιμοποιηθεί.
     ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:
Οι Τ.Π.Ε. προωθούν δραστηριότητες επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Τονώνουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους μέσα από ομαδοσυνεργαστικές δραστηριότητες. Ο Η/Υ προωθεί τις υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών, παρέχει νέες καθώς και αυθεντικές εμπειρίες στους μαθητές σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, υποστηρίζει την ενσωμάτωση της  μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων, των αντιλήψεων και των ιδεών των μαθητών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, προωθεί την εμπέδωση της μάθησης και ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της πραγματικότητας.
     ΓΝΩΣΤΙΚΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
Οι μαθητές σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Ο δάσκαλος θα πρέπει να συντονίζει, να κατευθύνει τις κινήσεις των μαθητών στο χειρισμό των Η/Υ και να τους δίνει να εξηγήσεις για να καταλάβουν και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πορεία διδασκαλίας.

4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
   
  Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β’ τάξης του Δημοτικού σχολείου
Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.
Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου και θα χρησιμοποιήσουν τους Η/Υ του σχολείου καθώς και  στην τάξη με το διαδραστικό πίνακα  αφής.
Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του σεναρίου απαιτείται η ύπαρξη διαδραστικού πίνακα  (στη συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε διαδραστικός πίνακας αφής).
Το σενάριο διδασκαλίας απευθύνεται σε μαθητές που έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές δεξιότητες χρήσης του διαδραστικού πίνακα.
Επίσης,  θα  υλοποιηθεί και στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές χωρίζονται σε αυτόνομες ομάδες εργασίας .Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν αναπτύξει τις βασικές δεξιότητες χρήσης του επεξεργαστή κειμένου, του προγράμματος ζωγραφικής και γραφικών καθώς επίσης και να έχουν εξοικειωθεί με τα περιβάλλοντα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν στην τελική αξιολογητική φάση του σεναρίου.
Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν:
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
- Διαδραστικός πίνακας αφής
- Λογισμικό ζωγραφικής και σχεδίασης,
- Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου
- Λογισμικό παρουσίασης
- Λογισμικό ανάπτυξης διαδραστικών διδασκαλιών Smart notebook
- Εκπαιδευτικά Λογισμικά  γλώσσας, εικαστικών και μαθηματικών Β’ Δημοτικού.
- Εκτυπωτής και σαρωτής
- Φύλλα εργασίας
- Χαρτιά , μαρκαδόροι και μολύβια
- Βιβλία και λεξικά
 Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης:  Οι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και θα χωριστούν σε δύο ομάδες των 5 ατόμων και δύο ομάδες των 4 ατόμων. Ο χωρισμός των ομάδων έγινε με κριτήριο το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών (σε κάθε ομάδα υπάρχουν καλοί και πιο αδύναμοι μαθητές) αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τον τεχνολογικό αλφαβητισμό κάποιων μαθητών/τριών.
 Έχουν εξοικειωθεί  με το χειρισμό του διαδραστικού πίνακα κι έχουν αναπτύξει τις βασικές δεξιότητες χρήσης του επεξεργαστή κειμένου, του προγράμματος ζωγραφικής και γραφικών. Επίσης έχουν εξοικειωθεί με τα περιβάλλοντα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν στην τελική αξιολογητική φάση του σεναρίου.
Έχουν αναπτύξει ήδη ικανότητες ταξινόμησης και ομαδοποίησης πραγμάτων, η αναγνωστική τους ικανότητα είναι δεδομένη, αναγνωρίζουν τους αριθμούς μέχρι το 100 και μπορούν να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης μέσα στην εκατοντάδα. Οι δραστηριότητες, στις οποίες θα εμπλακούν, ενισχύουν την αποσαφήνιση, τη βαθύτερη κατανόηση και την οικοδόμηση της έννοιας της ανάγνωσης και δημιουργίας γραπτής πρόσκλησης και ευχετήριας κάρτας, ορθογραφίας των ρημάτων σε –αίνω και –ένω και χρονικών και τοπικών προσδιορισμών.
Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο συντονιστή και εμψυχωτή των ομάδων. Λειτουργεί καθοδηγητικά όποτε χρειάζεται, παρεμβαίνει ως βοηθός της ομάδας όταν του ζητηθεί και λειτουργεί ενισχυτικά, ενορχηστρώνοντας διακριτικά τη διαδικασία.
Έχει φροντίσει για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του διαδραστικού πίνακα και του εργαστηρίου, την εγκατάσταση των λογισμικών σε όλους τους υπολογιστές, έχει ετοιμάσει τις δραστηριότητες και τα φύλλα εργασίας των ομάδων, έχει προβλέψει τυχόν απρόοπτα και απρόσμενες εξελίξεις κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. 5. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Ως γενικό σκοπό του σεναρίου ορίζουμε την εισαγωγή των μαθητών στο είδος κειμένου « πρόσκληση και ευχετήρια κάρτα» , ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει και τη λειτουργικότητά τους καθώς και το ρόλο των απόλυτων αριθμητικών και την ορθογραφία τους όπως και την ορθογραφία των ρημάτων –αίνω και –ένω. 
   ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α.  στόχοι σε επίπεδο γνώσεων
ü να  περιγράφουν ευχετήριες κάρτες και προσκλήσεις
      (φύλλα εργασίας: 2, 3, 4, 5)
ü να διακρίνουν τους χρονικούς και τοπικούς προσδιορισμούς
 (φύλλα εργασίας:4, 5, 10,12. Από το λογισμικό <<ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ>> άσκηση <<Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΖΑΛΙΑΣ>>)
ü να  επιλέγουν τις καταλήξεις –αίνω και –ένω των ρημάτων
 ( από το βιβλίο της γλώσσας το ποίημα με τις ασκήσεις του της σελ. 65 του β΄ τεύχους. φύλλο εργασίας 9)
ü  να αναγνωρίζουν  και να γράφουν την ημερομηνία και την ώρα
 (φύλα εργασίας 7, 8, 11)
Β. στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
ü  να κατασκευάζουν και να συντάσσουν ευχετήριες κάρτες και προσκλήσεις
        (φύλλα εργασίας:2, 3, 4, 5,)
ü  να υπολογίζουν το χρόνο σε ώρες και ημέρες
        (φύλλα εργασίας: 7, 8, 11)
ü  να μετατρέπουν την εικόνα του ρολογιού σε αριθμούς και λέξεις
         (φύλλα εργασίας: 7, 8,)
ü  Να χρησιμοποιούν σωστά τα απόλυτα αριθμητικά
         (το κείμενο από βιβλίο του μαθητή β΄ τεύχος σελ. 64, φύλλο εργασίας 6)
ü  Να ελέγχουν την ορθογραφία των ρημάτων –αίνω και –ένω
    ( από το βιβλίο της γλώσσας το ποίημα με τις ασκήσεις του της σελ. 65 του β΄ τεύχους. φύλλο εργασίας 9)

Γ.  στόχοι σε επίπεδο στάσεων
ü  Να  τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από ομαδοσυνεργαστικές δραστηριότητες.
         (φύλλα εργασίας: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10)
ü Να εξοικειωθούν με τη διατύπωση συμπερασμάτων και να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα.
 (φύλλα εργασίας: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
ü  Να ενθαρρυνθούν στην αποκωδικοποίηση των προσκλήσεων
        (φύλλα εργασίας: 4, 5, 12)
ü  Να υιοθετούν λεξιλόγιο με ουσιαστικά που δηλώνουν συγγένεια
       (φύλλα εργασίας: 1, 2, 3, 4, 5)
         
Δ. Στόχοι ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
ü να είναι ικανοί, με τη χρήση διαδραστικού πίνακα αλλά και Η/Υ, να ολοκληρώσουν με επιτυχία  τις δραστηριότητες που θα τους ανατεθούν.
      (φύλλα εργασίας: 3, 5, 7.  Από το λογισμικό <<ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ>> άσκηση <<Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΖΑΛΙΑΣ>>)

ü να μπορούν να αξιοποιούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά  περιβάλλοντα που συνοδεύουν τις δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν, ώστε να επιτύχουν τους προτεινόμενους μαθησιακούς στόχους.
       (φύλλα εργασίας: 3, 5, 7. Από το λογισμικό <<ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ>> άσκηση <<Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΖΑΛΙΑΣ>>)

6. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΟΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1η -2η Διδακτική ώρα: Παρουσιάζουμε στον διαδραστικό πίνακα αφής ευχετήριες κάρτες προς διάφορους συγγενείς. Καλούμε τα παιδιά να διαβάσουν τις κάρτες και να διηγηθούν ανάλογες εμπειρίες τους σε όλη την τάξη. Επιλέγουμε μια κάρτα για κάθε ομάδα. Η κάρτα της κάθε ομάδας παρουσιάζεται στον υπολογιστή τους  και ζητάμε από την κάθε ομάδα να αποφασίσει  πότε και σε ποιον απευθύνεται η κάρτα. Η κάθε ομάδα ανακοινώνει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της εργασίας της και ο εκπρόσωπος της ομάδας δείχνει στον διαδραστικό πίνακα τα στοιχεία που τους οδήγησαν στην απόφασή τους. Σε τυχόν λάθη καλούμε τις υπόλοιπες ομάδες να παρέμβουν, διορθώνοντας, αν μπορούν, το λάθος. Αν χρειαστεί παρέμβασή μας, την κάνουμε με παιδαγωγικές μεθόδους, που δεν αλλοιώνουν την ανακαλυπτική μέθοδο των ομάδων.
Ακολουθεί συζήτηση για τις συγγενικές σχέσεις. Όταν είμαστε σίγουροι ότι οι περισσότεροι μαθητές έχουν καταλάβει – ανακαλύψει τις συγγενικές σχέσεις, καλούνται οι ομάδες στον Η/Υ να εκπονήσουν το  φύλλο εργασίας1. Προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά να αποφασίσουν και να συμπληρώσουν ομαδικά την εργασία. (δείχνοντάς τους πώς να δουλέψουν). Αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εργασιών από τις ομάδες θα διορθωθούν τυχόν λάθη.
Έπειτα συζητούμε πώς ευχόμαστε σε κάθε περίπτωση, παρουσιάζοντας στο διαδραστικό πίνακα ευχετήριες κάρτες.
 Καλούμε τους μαθητές να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 2. Αφού πρώτα σιγουρευτούμε ότι όλοι οι μαθητές γνωρίζουν τις ιστοριούλες μας.
Στη συνέχεια ζητούμε από τους μαθητές να κατασκευάσουν τις δικές τους κάρτες στον υπολογιστή τους παίρνοντας οδηγίες από το φύλλο εργασίας 3. Βοηθάμε σε τυχόν τεχνικά προβλήματα.

 3η- 4η Διδακτική ώρα: Παρουσιάζουμε στον διαδραστικό πίνακα αφής  από το λογισμικό « ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ» το θέμα «Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΖΑΛΙΑΣ». Τα παιδιά ακούνε τον Φουντούλη και προκαλούνται να βοηθήσουν την αρκουδίτσα Ροζαλία να φτιάξει την πρόσκληση για το πάρτυ των γενεθλίων της.
Γράφουμε μαζί με τα παιδιά στο διαδραστικό πίνακα μια πρόσκληση. Όλοι μαζί συζητάμε και συμπληρώνουμε την πρόσκληση. Επισημαίνουμε τα κύρια και απαραίτητα σημεία μιας πρόσκλησης. Στη συνέχεια αποφασίζουν τα παιδιά πού θα ήθελαν να στείλουν μια πρόσκληση, πότε και για ποιο λόγο. Σε δεύτερο χρόνο κατασκευάζουμε μαζί με τα παιδιά στο διαδραστικό πίνακα μία ολοκληρωμένη πρόσκληση. Ξεκινάμε με την από την επιλογή της εικόνας, τα χρώματα, το πλαίσιο, τη γραμματοσειρά κ.λ.π. Γράφουμε το κείμενο με τις ιδέες και φροντίζουμε να μη λείπει κανένα από τα απαραίτητα στοιχεία μιας πρόσκλησης.
Κατόπιν, καλούμε τα παιδιά να εκπονήσουν την εργασία 4 από το φύλλο εργασίας4. και να τη συμπληρώσουν ομαδικά. Ανακοινώνει η κάθε ομάδα αυτά που έγραψε. Αν υπάρχει λάθος το διορθώνουν μόνοι τους ακούγοντας τα άλλες ομάδες.
Τέλος, καλούμε τα παιδιά να  κατασκευάσουν τη δική τους  πρόσκληση στον προσωπικό τους υπολογιστή πηγαίνοντας στο λογισμικό της γλώσσας, ακολουθώντας τα βήματα από το φύλλο εργασίας 5. Επιτρέπουμε τη βοήθεια μεταξύ των παιδιών που βρίσκονται στην ίδια ομάδα.

5η- 6η Διδακτική ώρα: Διαβάζουμε στα παιδιά το κείμενο της σελίδας 64 του β’ τεύχους του βιβλίου μαθητή « ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» και τους ζητούμε να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κειμένου. Συζητάμε και γράφουμε με τα παιδιά  τα αριθμητικά. Δίνοντας μεγάλη προσοχή στην ορθογραφία των λέξεων.
Κατόπιν, εξασκούνται συμπληρώνοντας το φύλλο εργασίας6. αποφασίζοντας ομαδικά. Ελέγχουμε την επιτυχία της εργασίας πηγαίνοντας στην κάθε ομάδα και διορθώνοντας τα τυχόν λάθη.
Καλούμε τα παιδιά να  εξασκηθούν στην ώρα χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα μόνα τους , Βοηθούνται παίρνοντας οδηγίες από το φύλλο εργασίας 7. Βοηθάμε στα βήματα όπου χρειαστεί. Στη συνέχεια αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν εξάσκηση και τα παρακινούμε να βοηθήσουν το ένα το άλλο. Επεμβαίνουμε όταν οι διαφωνίες είναι έντονες.
Μετά ζητάμε από τα παιδιά  να εκτυπώσουν το φύλλο εργασίας 8.
και να συμπληρώσουν αυτά που τους ζητάει. Σε ομαδικό επίπεδο.
Στη συνέχεια ζητούμε από τις ομάδες να διαβάσουν το ποίημα της σελίδας 65 του β’ τεύχους του βιβλίου μαθητή « ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ».Οι ομάδες συμπληρώνουν τις ασκήσεις του ποιήματος και ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις τους. Διορθώνουμε και εξηγούμε στα παιδιά με παραδείγματα τις καταλήξεις των ρημάτων σε - άινω και – ένω. Στο τέλος  εξασκούνται και αξιολογούνται με το φύλλο εργασίας 9.

7η- 8η Διδακτική ώρα; Δίνουμε στους μαθητές λευκά  χαρτόνια και φύλλα και τους ζητούμε να δημιουργήσουν τις δικές τους προσκλήσεις  με ελεύθερο θέμα, που προορίζονται για τους συμμαθητές τους. Τοποθετούν τις προσκλήσεις σε φάκελο και γράφουν το όνομα του παραλήπτη. Έπειτα τις ρίχνουν σε ένα κουτί που είναι γραμματοκιβώτιο. Ένας μαθητής αναλαμβάνει το ρόλο του ταχυδρόμου και μοιράζει   τις  προσκλήσεις.
Κάθε παιδί διαβάζει την πρόσκλησή του και εξηγεί στην τάξη που και πότε είναι καλεσμένο.
Καταγράφουμε τις απαντήσεις των παιδιών στον πίνακα, τονίζοντας ιδιαίτερα τις λέξεις που φανερώνουν που και πότε.
Ακολούθως, ζητούμε από τα παιδιά  να εκτυπώσουν το φύλλο εργασίας 10. και να το συμπληρώσουν. Διορθώνουμε τα λάθη μαζί με παιδιά και επιβραβεύουμε τις σωστές απαντήσεις καθώς και τα παιδιά που βρήκαν τα λάθη των συμμαθητών τους.
 Κλείνοντας την ενότητα, ως εμπεδωτικές- αξιολογικές ασκήσεις ζητούμε από τους μαθητές να πάνε στο φύλλο εργασίας 11. και να το συμπληρώσουν ο καθένας στο δικό του υπολογιστή.
Τέλος, τους ζητούμε να εκτυπώσουν και να ετοιμάσουν το φύλλο εργασίας 12  για να αξιολογήσουμε αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι της ενότητας.

 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Το εκπαιδευτικό σενάριο « ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΩ» που αφορούσε τη διαπραγμάτευση ενός σημαντικού γλωσσικού αντικειμένου, πραγματοποιήθηκε στην αρχή του δευτέρου τριμήνου της σχολικής χρονιάς, σε συνέχεια των δραστηριοτήτων που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια όλου του πρώτου τριμήνου.
Κατά την αφόρμηση του σεναρίου, το χωρισμό των ομάδων και την ανάθεση αποστολής σε κάθε ομάδα, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές/τριες έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον. Υπήρξε ενθουσιασμός όταν άρχισαν να χρησιμοποιούν τα λογισμικά.
Στο εργαστήριο υπολογιστών, οι μαθητές/τριες, συνεργάστηκαν αρκετά καλά, αφού ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τις εργασίες σε ομάδες.
Χρειάστηκε κάποιες φορές η καθοδήγησή μου για τη συμπλήρωση και για τη διόρθωση των φύλλων εργασίας, καθώς ήταν η πρώτη επαφή των μαθητών/τριών  με τον τρόπο εφαρμογής ενός σεναρίου μάθησης.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εργασιών των ομάδων αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος με τους μαθητές/τριες ακόμα και να παρεμβαίνουν για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παρανοήσεις.
Υπήρξαν και κάποιες τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες όμως ξεπεράστηκαν εύκολα.
Γενικά, η εμπειρία της εφαρμογής του σεναρίου μάθησης ήταν εξαιρετική. Κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, οι οποίοι ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και των παρουσιάσεων ζητούσαν να συνεχίσουν να επισκέπτονται το εργαστήριο υπολογιστών.
Άρχισαν να κάνουν δικές τους προτάσεις για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Σύγκριναν τη δουλεία τους με προηγούμενες εργασίες τους και έτσι με ανάγκασαν να συνεχίσω να δουλεύω με τον ίδιο τρόπο.
Καταγράφηκε ως μια πολύ θετική και εποικοδομητική εμπειρία από όλους. Ακόμη και τα παιδιά που πριν δεν έδειχναν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα του σχολείου. Ενσωματώθηκαν με τις ομάδες και όλη την τάξη κάνοντας ό,τι μπορούσαν καλύτερο.

8.  Βιβλιογραφία

·       Βιβλίο μαθητή γλώσσας, Β΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα
·       Βιβλίο δασκάλου γλώσσας, Β΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα
·       Λογισμικό γλώσσας Α-Β Δημοτικού
·       Λογισμικό μαθηματικών  Α-Β Δημοτικού
·       Λογισμικό « ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου