Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Θέατρο και Κινηματογράφος (ΚΣΕ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1) Τίτλος εργασίας                                                   σελ.3
2) Ταυτότητα εργασίας                                             σελ.3
3) Σκεπτικό δραστηριότητας                                   σελ.3
4)Πλαίσιο εφαρμογής                                               σελ.4
5) Στόχοι του σεναρίου                                             σελ.5
6)Πορεία διδασκαλίας και υλοποίηση σεναρίων   σελ.7
    1η διδακτική ώρα            σελ.  7
    2η διδακτική ώρα            σελ.  8
    3η διδακτική ώρα            σελ.  8
     4η  διδακτική ώρα            σελ.  9
    5η- 6η  διδακτική ώρα     σελ.  9
    7η διδακτική ώρα           σελ.  11
    8η διδακτική ώρα           σελ.  12

7) Αξιολόγηση                                                            σελ.12       
8) Επέκταση της δραστηριότητας                            σελ. 13
9) Βιβλιογραφία                                                          σελ. 13
10)Δικτυογραφία                                                        σελ. 14 
11)CD                                                                           σελ. 14

1) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

«Θέατρο και Κινηματογράφος»
2)ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


Δάσκαλος- δημιουργός: Τραμπάκουλος Ηλίας

    Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και αφορά το διδακτικό αντικείμενο της Γλώσσας της ΣΤ΄ τάξης και την ενότητα 15.    3) ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

 

Α) Καινοτομίες: Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και τα διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά που υπάρχουν στην παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και θεατρικών παραστάσεων δηλαδή η ευρύτατη χρήση ΤΠΕ (ηλεκτρονικός υπολογιστής, video on demand, ψηφιακή εικόνα, ψηφιακό βίντεο, ψηφιακός ήχος κ.λ.π.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ενισχύσουν  τη μαθησιακή διαδικασία, να λειτουργήσουν ως ανακαλυπτικές μέθοδοι και να οργανωθούν ενδιαφέρουσες και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με τη βοήθεια και αξιοποίηση ειδικού λογισμικού και κατάλληλων χειρισμών από τη μεριά του δασκάλου. Η δημιουργική έκφραση και οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών , καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων λειτούργησαν καταλυτικά στην επιλογή του παραπάνω θέματος.
     Ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε για τους μαθητές  η τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, με μαθητές άλλου  δημοτικού  σχολείου. Πρόκειται  για μία  διαδικασία που  έχει ως στόχο την  καλλιέργειακρίσιμων κοινωνικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων. Έτσι, θα γίνει ομαλότερη και πιο  δημιουργική η ένταξη  των αυριανών πολιτών στην κοινωνία του 21ου αιώνα.
       

   Β) Προστιθέμενη αξία: Οι δραστηριότητες επικοινωνίας, δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας δημιουργούν στους μαθητές- και γιατί όχι - και στον εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, έκπληξη, την αίσθηση της ωριμότητας και της δυνατότητας, παρακολούθησης των τάσεων και της μόδας, και – εν τέλει- της κριτικής σκέψης. Προωθείται η εμπέδωση της μάθησης, αποκτώνται νέες και αυθεντικές εμπειρίες, οικοδομείται η νέα γνώση. 
     Έχει, επίσης, αποδειχτεί ότι οι αδύναμοι μαθητές μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις ξεπερνούν προβλήματα συμπεριφοράς και είναι ένα προνομιακό πεδίο εργασίας σε σχέση ακόμα και με τους «καλούς» μαθητές.
     Ένα από τα ζητούμενα του σύγχρονου σχολείου είναι το πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε τους μαθητές να αγαπήσουν το σχολείο. Τέτοιες δραστηριότητες προσθέτουν στην κατεύθυνση αυτή.


     
   Γ) Γνωστικά και διδακτικά και διαχειριστικά προβλήματα: Το υπάρχον λογισμικό( Ιδεοκατασκευές, εκπαιδευτικό λογισμικό του Υπουργείου Παιδείας κ.λ.π.), ίσως, να μην είναι γνωστό και προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές. Ο ρόλος του δασκάλου είναι σπουδαίος και πρέπει διαρκώς να επιζητά και να απαιτεί την επιμόρφωση και την εξειδίκευση πάνω σε σχετικά ζητήματα. Σε πρακτικό επίπεδο, πρέπει να ενισχύει, να  συμβουλεύει και να προτρέπει τους μαθητές να τολμούν, να  εκφράζονται ελεύθερα και να πειραματίζονται. Άλλωστε, η επαφή με την Τέχνη αυτό το στόχο έχει. Να ενισχύσει τους μαθητές να τολμήσουν, να πειραματιστούν και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις ανασφάλειές τους.
      Τελικά, προκειμένου να διδαχθεί η συγκεκριμένη ενότητα, με τη χρήση των ΤΠΕ, απαιτήθηκε μία ελαστική διαχείριση του χρόνου και των ορίων των αντικειμένων του ωρολογίου προγράμματος. Κάποιες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την Αισθητική Αγωγή ( Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά) επιτεύχθηκαν με τη συνεργασία και τη χρήση των ωρών διδασκαλίας των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. Έγινε, στην πράξη, η συνεργασία του Δασκάλου, με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (Πληροφορικής, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής, Μουσικής). Επίσης, έγινε παράλειψη κάποιων ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου. Προστέθηκαν ή επεκτάθηκαν κάποιες  άλλες που ήταν κοντά στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

   4)   ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

  1. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου.
  2. Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε οκτώ (8) διδακτικές ώρες.
  3. Τις περισσότερες ώρες οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα Πληροφορικής και θα χρησιμοποιήσουν 10 φορητούς υπολογιστές. Υπάρχει εφεδρεία άλλων 6 σταθερών υπολογιστών.
  4. Οι μαθητές , ήδη, γνωρίζουν  τις βασικές δεξιότητες των Η/Υ (Power Point, Word, Excel κ.λ.π.) αφού υπάρχει, και διδάσκεται,  το γνωστικό αντικείμενο των νέων
τεχνολογιών – για 2η συνεχή χρονιά- για όλους  τους μαθητές. Επίσης, 6 από τους 20 μαθητές του τμήματος παρακολουθούν  το πρόγραμμα του Ολοημέρου για 6η χρονιά-άρα και Πληροφορική. Τέλος, 4 μαθητές παρακολουθούν μαθήματα Computer- όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν- σε ιδιωτικά κέντρα εκμάθησης υπολογιστών.
Επίσης, ξέρουν να χειρίζονται ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, προτζέκτορα, εκτυπωτή, scanner κ.λ.π.
   

  Το  εκπαιδευτικό λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου είναι:
Α)   Λογισμικό παρουσίασης (Power point)
Β)   Επεξεργαστής κειμένου (Word)
Γ)   Explorer, Mozilla Firefox, αξιοποίηση διαδικτύου με τη χρήση των διαφυλλιστών
Δ)  Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες 
Ε)   Hotpotatoes6
ΣΤ) ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ζ) Outlook express
Η) Skype


5)ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ:

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΚΟΠΟΣ

      Ο ρόλος της Τέχνης είναι καταλυτικός για τον άνθρωπο. Στην εκπαίδευση των μαθητών μας αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία εγγράμματη αλλά και γεμάτη φαντασία. Κυνηγάμε το σκοπό μας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που, συγχρόνως επιδιώκουμε να είναι και δημιουργικό. Η Τέχνη, ιδιαίτερα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, δημιουργεί κουλτούρες και χτίζει πολιτισμούς. Μέσα από το «μάθημα» της Τέχνης παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές τρόπους να αντιλαμβάνονται τις ανθρώπινες εμπειρίες- παροντικές και παρελθοντικές-  τους μαθαίνει να προσαρμόζονται και να σέβονται τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης και πράξης, να μοιράζονται τις ιδέες και τα συναισθήματά τους με πολλούς τρόπους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκουμε την ανάπτυξη της συνεργασίας, την ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα, την καλλιέργεια αισθητικού κριτηρίου και την ανάδειξη κλίσεων και δεξιοτήτων. Μέσα από την Τέχνη επιδιώκουμε να τονώσουμε  την αυτοπεποίθησή και την αυτοεκτίμησή των μαθητών. Επιθυμούμε να αντιληφθούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και,  πατώντας σε αυτές,  να οικοδομήσουν νέες γνώσεις και  νέες έννοιες.
     Θέλουμε οι μαθητές μας να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη.  Να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά- γραπτά και προφορικά- χρησιμοποιώντας διάφορα είδη λόγου( αφηγηματικά, περιγραφικά, κατευθυντικά κ.λ.π.). Επιγραμματικά αναφέρουμε τη δημιουργία αφίσας, πρόσκλησης και  προγράμματος.

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Α)   Δημιουργία περιληπτικών, αφηγηματικών και τηλεγραφικών κειμένων (δημιουργία προγράμματος, πρόσκλησης, δελτίου τύπου, Φ.Ε. 2)
Β)   Εμπλουτισμός λεξιλογίου ( Φ.Ε. 1 , και Φ.Ε. 3)
Γ)   Μετατροπή αφηγηματικού κειμένου σε διαλογικό ( «Ντενεκεδούπολη» από το ομότιτλο Φ.Ε. )
Δ)    Συσχέτιση και κατανόηση της σχέσης και των διαφορών του κινηματογράφου με το θέατρο ( Φ.Ε. 1 με τίτλο Τεχνικοί θεάτρου και σινεμά με το σχετικό σταυρόλεξο)
Ε)   Χρήση συνώνυμων και αντώνυμων (Φ.Ε. 4)
ΣΤ)  Παρουσίαση και κριτική θεαμάτων ( Προφορική και γραπτή κριτική μιας ταινίας και μιας θεατρικής παράστασης μέσα από την εργασία που στηρίζεται στο λογισμικό ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
Ζ) Ενημέρωση για τις νέες ταινίες και θεατρικές παραστάσεις ( Παιδικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις στα ένθετα επιλογή ταινιών και θεατρικών παραστάσεων)
Η)  Σύνδεση του μαθήματος της Γλώσσας με αντικείμενα και δραστηριότητες που
υπάρχουν στο     σχολείο όπως Θέατρο,  Εικαστικά,  Μουσική,  Πληροφορική
(Συμμετοχή και εμπλοκή του εκπαιδευτικού των Εικαστικών στη δημιουργία αφίσας, πρόσκλησης και σκηνικών, της θεατρολόγου στο ανέβασμα παράστασης κουκλοθεάτρου, της Μουσικού στη διδασκαλία των κομματιών από το CD «Ντενεκεδούπολη», της εκπαιδευτικού Πληροφορικής με την εύρεση εκπ/κών λογισμικών, τη σωστή χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής και την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των εκπ/κών Μουσικής και Πληροφορικής για την επικοινωνία και εκτέλεση μουσικών κομματιών, μέσω Skype)
ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
 
Α) Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας (αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα μέσα ενημέρωσης, δημιουργία κειμένων μέσα από τη λειτουργία ομάδων και υποομάδων)
Β)  Να εμπεδώσουν τη χρήση βιντεοκάμερας, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, του προβολικού μηχανήματος, δημιουργίας καλλιτεχνικής αφίσας, πρόσκλησης, δελτίου τύπου και προγράμματος ( βιντεοσκόπηση της παράστασης κουκλοθεάτρου, λήψη φωτογραφιών στην παράσταση και κατά την προβολή της ταινίας, προβολή της ταινίας μέσω προτζέκτορα από τους μαθητές κ.λ.π.)
Γ)  Προσαρμογή του ύφους και του μεγέθους ενός κειμένου ανάλογα με τον αποδέκτη, το θέμα, την αιτία και το σκοπό.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ  

 Α) Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Στόχος είναι να δημιουργηθούν δύο ισοδύναμες ομάδες οι οποίες με διάφορες στρατηγικές (υποομάδες, μέθοδος επίλυσης προβλημάτων, παιχνίδι ρόλων κ.λ.π.)  θα προσπαθήσουν  να λειτουργήσουν συλλογικά, αυτενεργώντας και  δουλεύοντας συνεργατικά.
  Β)  Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα κατανοώντας έννοιες, τροποποιώντας και συνθέτοντας δραστηριότητες, εμπλέκοντας το σύνολο των μαθητών σε καινοτόμες και πρωτότυπες δράσεις και, τελικά, αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσμα των ομαδικών προσπαθειών τους.
ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ     


Α)  Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο θέμα που αφορά τη χρήση τους ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών.
Β)   Να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικών.(Έχουν αναφερθεί παραπάνω)
Γ)   Να κάνουν χρήση ψηφιακής μηχανής, βιντεοκάμερας κ.λ.π.
Δ) Επίσης, είναι δυνατόν με τη χρήση των ΤΠΕ να υποστηρίξουμε δραστηριότητες έκφρασης, επικοινωνίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
 Ε)   Αποστολή e-mail στα ηλεκτρονικά και έντυπα θηβαϊκά μέσα ενημέρωσης
ΣΤ)  Επικοινωνία , μέσω skype με μαθητές άλλου σχολείου.


6) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


1η  διδακτική ώρα

Οι μαθητές του ΣΤ1 , στους οποίους υλοποιείται το σενάριο, είναι 18. Έχουν χωριστεί σε 2 ομάδες. Η 1η ομάδα περιλαμβάνει τα 8 κορίτσια του τμήματος (ΘΕΑΤΡΙΝΕΣ) και θα δραστηριοποιούνται στην υποενότητα του Θεάτρου και τα 10 αγόρια (ΟΙ ΨΥΛΛΟΙ) θα έχουν την κύρια ευθύνη για το «κομμάτι» που αφορά την τέχνη του Κινηματογράφου.
Ζητάμε από τους «ΨΥΛΛΟΥΣ»  να επιλέξουν  από το αρχείο  ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ δύο ταινίες, οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά 9-12 ετών,  και να οργανώσουν- με όποιο τρόπο επιθυμούν- την παρουσίασή τους στην τάξη. Αναφέρουμε ότι  οι πληροφορίες που πρέπει να μας δώσουν πρέπει να είναι χρηστικές και να μας πείσουν να επιθυμούμε την παρακολούθησή τους.  
Συγχρόνως, η ομάδα των «ΘΕΑΤΡΙΝΩΝ» αναλαμβάνει να κάνει αντίστοιχη εργασία για δύο θεατρικές παραστάσεις που «ανεβαίνουν» φέτος σε παιδικές θεατρικές

σκηνές της Αθήνας. Στήριγμα στην προσπάθειά τους έχουν το αρχείο Παιδικές Παραστάσεις.
Δίνεται χρονικός περιορισμός 25 λεπτών για κάθε ομάδα. Η σωστή διαχείριση του χρόνου απαιτεί γρήγορες και στοχευμένες δράσεις.
Προτείνεται η δημιουργία δύο υποομάδων σε κάθε ομάδα προκειμένου να συνταχθεί η περίληψη, διάρκεια, πρωταγωνιστές και ό,τι θεωρούν απαραίτητο να αναφέρουν. Αφήνουμε στην κρίση των μαθητών το χωρισμό ή όχι σε υποομάδες καθώς και τη σύνθεσή τους.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της κάθε ομάδας συζητούν και αξιολογούν το παραχθέν έργο τους. Παρουσιάζουν , στο σύνολο της τάξης, την εργασία τους.


2η διδακτική ώρα

     Στην αρχή της 2ης διδακτικής ώρας μιλάμε με τους μαθητές για τα διάφορα επαγγέλματα που «ανθούν» γύρω από το θέατρο και τον κινηματογράφο. (κατά προέκταση και την τηλεόραση). Αυτό γίνεται επειδή οι μαθητές ακούνε, καθημερινά, λέξεις όπως μοντέρ και ηχολήπτης και δε γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνουν. Για να εμπεδωθεί καλύτερα η σημασία των λέξεων αυτών γίνεται μία αισθητική παρουσία  με Power-Point.(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ)
      Αφού μελετηθούν καλά οι παραπάνω όροι ακολουθεί το  φύλλο εργασίας 1. Πρόκειται για ένα σταυρόλεξο που αναφέρει τα επαγγέλματα των τεχνικών που ασχολούνται με τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Είναι φτιαγμένο με το πρόγραμμα HotPotatoes 6. Αν δυσκολευτούν στη λύση του σταυρολέξου μπορούν να προστρέξουν για βοήθεια  στο φύλλο εργασίας 1- ΛΥΣΗ

      3η διδακτική ώρα

     Στα πλαίσια του    μαθήματος της Φιλαναγνωσίας είχε διαβαστεί   το βιβλίο της Ευγενίας     Φακίνου «Ντενεκεδούπολη».Στις δραστηριότητες που είχαν γίνει ήταν και η απόπειρα μετατροπής του σεναρίου σε θεατρικό κείμενο. Υπάρχει, λοιπόν, στο αρχείο των μαθητών  ένα κείμενο σε μορφή Word.
       Ρίχνεται η …  «ιδέα» να ανεβεί   μία θεατρική παράσταση   βασισμένη  στο  κείμενο  « ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ» που βρέθηκε στο διαδίκτυο το οποίο διασκευάστηκε από τους  μαθητές της τάξης.
    Την ευθύνη  αναλαμβάνουν οι «Θεατρίνες».Συνεργάζονται και καθοδηγούνται από την εκπαιδευτικό Θεατρικής Αγωγής.
    Οι «Ψύλλοι», συγχρόνως, αναλαμβάνουν να φτιάξουν τα σκηνικά, να προβληματιστούν για τα  κοστούμια και να σκεφτούν τη μουσική επένδυση της παράστασης. Ζητείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών των και Μουσικής.
    Τονίζεται ότι επειδή υπάρχει χρονικός περιορισμός  και προτείνεται να δοθεί παράσταση κουκλοθεάτρου μιας και έτσι δε θα χρειαστεί να αποστηθίσουν τους ρόλους τους.
    Στο εργαστήρι της Πληροφορικής, με τη βοήθεια του  προβολικού  μηχανήματος, συζητιούνται οι λεπτομέρειες. (σε ποιο σημείο θα παιχτεί η μουσική, πού θα γίνουν παύσεις, ποτέ θα μπει η κάθε κούκλα στη θέση της κ.λ.π.) 
   Στη δραστηριότητα αυτή  συμμετέχουν- με τον ένα ή άλλο τρόπο- όλοι οι μαθητές της τάξης. «Οι Θεατρίνες» μοιράζοντας ρόλους, κάνοντας πρόβες και οργανώνοντας κινήσεις και χρωματισμό φωνής στις κούκλες που τους δάνεισε η εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγήςׂ και  «Οι Ψύλλοι» ψάχνοντας στο διαδίκτυο και τη μουσική βιβλιοθήκη του σχολείου  για μουσική επένδυση, μεταφέροντας θρανία για να στήσουν


τον «μπερντέ» και διακοσμώντας το γύρω χώρο υπό την εποπτεία του εκπ/κού των Εικαστικών. Συγχρόνως, μία υποομάδα των «Ψύλλων» αναλαμβάνει να δημιουργήσει μία πρόσκληση που θα απευθύνεται στους μαθητές της Ε’ τάξης προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση. Η πρόσκληση θα φτιαχτεί με τον επεξεργαστή κειμένου και την εισαγωγή εικόνων. Δίνεται η σχετική φόρμα στο φύλλο εργασίας 2.  

      4η διδακτική ώρα

     Ήρθε η ώρα να πραγματοποιηθεί η παράσταση. «Οι Θεατρίνες» επί το έργον στη σκηνή του σχολείου. «Οι Ψύλλοι» έχουν αναλάβει επικουρικό ρόλο. Σε κάποιον έχει ανατεθεί να φωτογραφίζει σκηνές από την παράσταση και αντιδράσεις του κοινού. Η ψηφιακή κάμερα «γράφει».Κάποιος μαθητής επενδύει μουσικά τις διάφορες σκηνές του έργου αναλαμβάνοντας την κονσόλα και το ρόλο του ηχολήπτη. Δύο μαθητές παίζουν το ρόλο του ταξιθέτη για τους μαθητές της Ε’  τάξης που θα παρακολουθήσουν την παράσταση. 
    Η ομάδα των αγοριών αναλαμβάνει να εκτυπώσει φωτογραφίες και να τις αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.5η- 6η  διδακτική ώρα

   Ήδη έχει προβληθεί η παιδική ταινία «Ο ΨΥΛΛΟΣ» σε ένα 2ωρο της Ευέλικτης Ζώνης. Οι μαθητές έχουν μπει στο κλίμα της ταινίας, έχουν ευαισθητοποιηθεί και είναι έτοιμοι για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της ενότητας.
   Προτείνεται στους μαθητές να οργανωθεί στην αίθουσα τελετών του σχολείου μία κινηματογραφική προβολή της ταινίας, σε απογευματινή ώρα, το προσεχές Σαββατοκύριακο. Αρχίζει καταιγισμός ιδεών από τους μαθητές. Ποιοι θα το παρακολουθήσουν, τι πρόγραμμα πρέπει να φτιαχτεί, χρειάζεται αφίσα κ.λ.π.
    Σε συνεργασία και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού των Εικαστικών ζητείται  «ΟΙ ΨΥΛΛΟΙ» να φτιάξουν την αφίσα της εκδήλωσης. Τους δίνονται μερικά υποδείγματα αφισών από παρεμφερείς δράσεις. Φυσικά, αναλαμβάνουν και να τις κολλήσουν σε σημεία με μεγάλη κίνηση. «ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΕΣ» αναλαμβάνουν  την επιμέλεια του προγράμματος, με την καθοδήγηση του δασκάλου. Ο χρόνος που δίνεται γι’ αυτή τη δραστηριότητα είναι  25 λεπτά. Στις «ΘΕΑΤΡΙΝΕΣ» δίνονται οδηγίες και στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται στο πρόγραμμα.( Πατήστε ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ )  
     Στη συνέχεια, ζητάμε από τους μαθητές να προσπαθήσουν να γράψουν μία ανακοίνωση η οποία θα δημοσιευθεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ζητάμε να γραφτεί στον επεξεργαστή κειμένου από τις  «ΘΕΑΤΡΙΝΕΣ» και να γίνει εισαγωγή σχολίων από τους «ΨΥΛΛΟΥΣ».Επειδή αφορά την εικόνα του σχολείου στην τοπική κοινωνία θα οριστικοποιηθεί το δελτίο τύπου με την εποπτεία του δασκάλου. Τέλος, τους ζητάμε να εισαγάγουν μία φωτογραφία από την ταινία και να το στείλουν, με e-mail, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο του σχολείου, στον υποφάκελο  «Θηβαϊκά μέσα ενημέρωσης».
  


Το 2ωρο που αφορά τις δραστηριότητες που εξελίσσονται γύρω από την κινηματογραφική ταινία θα κλείσει με την ανακοίνωση που θα μοιραστεί στους γονείς και τους μαθητές του σχολείου. «ΟΙ ΨΥΛΛΟΙ» αναλαμβάνουν να συντάξουν το χαρτί που θα μοιράσουν στους μαθητές, ενώ «ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΕΣ» αυτή που θα απευθύνεται στους γονείς. Ενημερώνουμε τους μαθητές για το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να απευθυνθούμε στις δύο διαφορετικές κατηγορίες υποψήφιων θεατών. Δίνεται χρονικό περιθώριο 20 λεπτών για να ολοκληρωθεί η δημιουργία της ανακοίνωσης.   

7η διδακτική ώρα

   Με το πρόγραμμα των ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ θα ζητήσουμε από τους μαθητές να περιγράψουν και να μας αφηγηθούν πώς εξελίχθηκε η εκδήλωση προβολής της κινηματογραφικής ταινίας. Τους εξηγούμε τι σημαίνει το κάθε  εικονίδιο και  τι  ενέργειες  γίνονται σε κάθε βήμα.  Μία ώρα είναι αρκετή  αφού οι μαθητές έχουν «ξαναδουλέψει» τις «ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ».

                        8η διδακτική ώρα

  Μη θέλοντας να ξεφύγουμε από τη μαγεία της τέχνης , ξέροντας όμως και την ανάγκη κάλυψης κάποιων δραστηριοτήτων της ύλης επιλέξαμε δύο φύλλα εργασίας που να συνδυάζουν το θέατρο με τα υπό εξέταση αντικείμενα, στην ενότητα 15 του βιβλίου της Γλώσσας της ΣΤ’  τάξης..
    Το 3ο φύλλο εργασίας καλεί τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά από μία πληθώρα λέξεων που έχουν σχέση με το θέατρο.
   Το 4ο φύλλο εργασίας έχει στόχο να εμπεδώσουν οι μαθητές τη διαφορά των συνώνυμων και των αντώνυμων λέξεων και θέλει να το πετύχει με δύο κείμενα- ασκήσεις που έχουν σχέση με το ανέβασμα της σχολικής θεατρικής τους παράστασης.
   Κλείνουμε το πρόγραμμα υλοποίησης του σεναρίου με έναν ευχάριστο και μουσικό τρόπο. Μέσω skype θα τραγουδήσουμε το τραγούδι της «ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗΣ» του Γιάννη Μαρκόπουλου στους μαθητές της ΣΤ1 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας στο οποίο συμπληρώνει το ωράριό της η εκπαιδευτικός Μουσικής.  7) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


          Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου και η επίτευξη των στόχων κρίνεται από  το κατάλληλο κλίμα μέσα στη σχολική τάξη, στην αίθουσα Πληροφορικής και την αίθουσα τελετών του Σχολείου. Μπορεί να έγινε, αρχικά, αυθαίρετος χωρισμός των ομάδων- σε αγόρια και κορίτσια-  δόθηκε, όμως έπειτα η δυνατότητα να χωριστούν σε υποομάδες με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών.
         Δόθηκε η ευχέρεια να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Το αρχικό σενάριο υλοποιήθηκε σε μεγάλο ποσοστό, χωρίς να λείψουν κάποια οργανωτικά λάθη. Όμως, το πλαίσιο εργασίας και δραστηριοτήτων δεν ήταν πιεστικό, όπως άλλωστε επιβάλλει ο χώρος της Τέχνης.
         Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των  ομάδων και ο βαθμός συνεργασίας τους ήταν ικανοποιητικός. Ήταν δύσκολο μαθητές των οποίων η καθημερινότητα έχει εθιστεί από ένα σύστημα ατομικών διαγωνισμάτων σε διδακτικά αντικείμενα - με την τσάντα να ορθώνεται ανάμεσα σε συμμαθητές του ίδιου θρανίου- με τη βαθμοθηρία να καλπάζει και τον ανταγωνισμό να δεσπόζει να απαιτούμε απόλυτη συνεργασία. Άλλωστε, ζητούμενο και στόχος του σεναρίου ήταν να αμβλυνθούν αυτές οι πρακτικές.
         Καθοριστικός παράγοντας που μας κάνει να θεωρούμε επιτυχημένο αυτό το πρόγραμμα είναι και η συμμετοχή και πρόοδος των μαθητών που αρχικά ήταν διστακτικοί. Αρχικά, υπήρξε ο φόβος μήπως το σενάριο δεν ήταν προσαρμοσμένο στη νοητική ηλικία των παιδιών αλλά του δασκάλου. Ο φόβος ξεπεράστηκε όταν οι μαθητές πήραν πρωτοβουλίες και άρχισαν να χαμογελάνε και να διασκεδάζουν.   
         Έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν, σε μεγάλο βαθμό τα λογισμικά και η παιδαγωγική τους αξία. Άλλωστε, η θετική αξιολόγηση φαίνεται και από την επιτυχίασυμπλήρωσης των  φύλλων αξιολόγησης και των διάφορων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν.
    Η δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες, με τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη θεατρική παράσταση, η επιδοκιμασίες από τους μαθητές της Ε’  τάξης, αλλά και η επιβράβευσή τους από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που παρακολούθησαν την κινηματογραφική ταινία μας κάνει να ελπίζουμε ότι μπορούν να αλλάξουν και να βελτιωθούν τα εκπαιδευτικά πράγματα.
   Τελικά, όλα πήγαν καλά μιας και το θέμα το οποίο επιλέχθηκε ήταν συμβατό με το Α.Π.Σ και το Δ.Ε.Π.Σ εφόσον πηγή έμπνευσης του σεναρίου αποτέλεσε το κεφάλαιο που περιλαμβάνεται στην ενότητα 15 του βιβλίου της Γλώσσας της ΣΤ΄ τάξης.


8) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

     Σε ένα 2ωρο των διδακτικών αντικειμένων της Ευέλικτης Ζώνης και της Πληροφορικής (1+1 ώρα συνεχόμενες) οι μαθητές του τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Ο ΨΥΛΛΟΣ». Αυτό θα πρέπει να οργανωθεί πριν την 5η διδακτική ώρα του σεναρίου μιας και κατά τη διάρκεια της 5ης ώρας θα οργανωθούν δραστηριότητες σχετικές με την ταινία και το περιεχόμενό της.
      Επίσης, θα δοθεί ένα αρχείο μουσικής που θα περιέχει τραγούδια σχετικά με το θέατρο και τον κινηματογράφο. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το «Ηθοποιός σημαίνει φως» του Μ. Χατζηδάκι με ερμηνευτή το Δημήτρη Χορν και «Τα θερινά σινεμά» με συνθέτη και εκτελεστή τον τραγουδοποιό Λουκιανό Κηλαηδόνη. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να διαδραματιστεί  είτε στο μάθημα της Μουσικής- σε συνεργασία με τη μουσικό του σχολείου- είτε κατά τη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης.
      Επίσης, στην ιστοσελίδα www.cinemuseum.gr μπορούμε, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Θεατρικής Αγωγής- ή και χωρίς αυτήν- να ξεναγηθούμε στο Μουσείο Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης όπου πληθώρα υλικού μας περιμένει.
      Τέλος, θα κάνουμε αποδελτίωση όσων γράφτηκαν για την παρακολούθηση της ταινίας στο σχολείο. Εφημερίδες, τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, blogs, σχόλια σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης θα συγκεντρωθούν θ, θα εκτυπωθούν- όσα εκτυπώνονται- και θα σχολιαστούν μέσα στην τάξη. Αργότερα, θα «ανεβούν» στο υπό ίδρυση blog του σχολείου συνοδεία φωτογραφικού υλικού.9) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

     Βιβλίο μαθητή, Γλώσσα ΣΤ΄ δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών βιβλίων, 2010, Αθήνα
     Τετράδιο Εργασιών, Γλώσσα ΣΤ δημοτικού, γ΄ τεύχος, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών βιβλίων,    2010, Αθήνα
     Βιβλίο δασκάλου, Γλώσσα ΣΤ΄ δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών βιβλίων, 2010, Αθήνα
     Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Σ.
  

  «Ντενεκεδούπολη», Ευγ. Φακίνου, εκδόσεις Καστανιώτη
      Γλώσσα- Λέξεις… Φράσεις… Κείμενα, σχολικό βοήθημα ΣΤ΄ τάξης, εκδόσεις Μεταίχμιο

10) ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ11) CD- ROM

Iδεοκατασκευές CD- ROM για παιδιά 10-15 ετών, συλλογικό έργο δισκογραφικής εταιρείας Intelearn
Σχολικές γιορτές δημοτικού σχολείου, Β. Μπούσιος, δάσκαλος
«Ο ψύλλος», κινηματογραφική ταινία από τη σειρά  «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»,  παραγωγής Διεύθυνσης πολιτιστικών δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού
«Ντενεκεδούπολη», μουσικό CD του Γιάννη Μαρκόπουλου (1980) από τη MINOS-EMI


Υπενθύμιση: Μέσα στον υποφάκελο Software υπάρχουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Skype, YouTube και hotpotatoes6 προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όταν απαιτηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου