Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Χρονοταξιδευτές…του παρελθόντος(ΚΣΕ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ)


Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ

1.    Τίτλος: «Χρονοταξιδευτές…του παρελθόντος»

2.   Ταυτότητα:
·         Δασκάλα – Δημιουργός: Παπαχρήστου Μαρία
·         Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Γ΄ τάξης, ενότητα 2, μαθήματα 1-7 (σελ.21-40), με τίτλο: «Ο Ηρακλής».Το συγκεκριμένο σενάριο είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και συνδέεται διαθεματικά με το μάθημα των Εικαστικών, της Θεατρικής αγωγής και της Μελέτης περιβάλλοντος.
·         Θέμα: «Οι άθλοι του Ηρακλή»

3.   Σκεπτικό της δραστηριότητας

·         Καινοτομίες: Η αφόρμηση θα γίνει με την επίσκεψη στη σελίδα ιστοεξερεύνησης: www.zunal.com/webquest.php?w=141418 Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν δύο βίντεο από το διαδίκτυο σχετικά με τη ζωή και τα κατορθώματα του Ηρακλή. Κατόπιν θα συζητήσουν και θα σχολιάσουν μεταξύ τους όσα είδαν και τους έκαναν εντύπωση. Έπειτα θα ασχοληθούν με το εκπαιδευτικό λογισμικό Ιστορίας της Γ΄ τάξης και συγκεκριμένα με την ενότητα: «Οι άθλοι του Ηρακλή». Αρχικά θα ακούσουν την αφήγηση των κατορθωμάτων του ήρωα και κατόπιν θα ασχοληθούν με ορισμένες από τις δραστηριότητες που διαθέτει. Στη συνέχεια θα έρθουν σε επαφή με τον επεξεργαστή κειμένου Word κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους για έναν καινούριο τρόπο γραφής, πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο. Επίσης η χρήση του λογισμικού εικαστικών Revelation Natural Art δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να γίνουν «μικροί ζωγράφοι» καλλιεργώντας τη δημιουργικότητά τους. Το λογισμικό Hot potatoes καλεί τους μαθητές να εργαστούν μέσα σε ένα παιγνιώδη και ευχάριστο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Τέλος χρησιμοποιώντας τη Μουσειοσκευή, μια βαλίτσα με εκπαιδευτικό υλικό(διαφάνειες,CD,κ.ά.), δίνεται η δυνατότητα να έρθει το Μουσείο στο σχολείο.
·         Προστιθέμενη αξία: Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, γιατί ο Η/Υ παρέχει ευκαιρίες πρόσβασης σε ποικίλες ιστορικές πηγές (κείμενα, εικόνες, ήχους, βίντεο). Ο τρόπος αυτός κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών, οξύνει την κριτική τους σκέψη καθώς τους εμπλέκει σε διαδικασίες έρευνας. Πιο συγκεκριμένα: Με την πλοήγηση στο διαδίκτυο τόσο στη σελίδα ιστοεξερεύνησης που προαναφέρθηκε όσο και σε άλλες, αλλά πάντα με τη δική μου καθοδήγηση (αφού πρώτα έχω εγκρίνει την καταλληλότητά τους), οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση, αφού ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση και σταδιακά την αφομοιώνουν. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κίνδυνος ν΄ αποπροσανατολιστούν τα παιδιά στο διαδίκτυο και να χάσουν πολύτιμο χρόνο συλλέγοντας μη χρήσιμες πληροφορίες. Ο επεξεργαστής κειμένου Word είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει την παραγωγή ευπαρουσίαστων κειμένων, την τροποποίησή τους, αν χρειαστεί καθώς και τη σελιδοποίησή τους σε ψηφιακή μορφή. Συνιστά μία νέα μέθοδο γραφής πολύ διαφορετική από την παραδοσιακή (μολύβι, γόμα, χαρτί). Θα έλεγα ότι δείχνει την εξέλιξη στη γραφή και επιπλέον επιτρέπει την πολυτροπικότητα, τη δυνατότητα δηλαδή να εντάξεις μέσα σε αυτό: εικόνες, σκίτσα, ήχους βίντεο. Το λογισμικό Hot potatoes δίνει στα παιδιά την ευκαιρία με τρόπο διασκεδαστικό και παιγνιώδη να λύσουν σταυρόλεξο και να κάνουν ασκήσεις αντιστοίχισης πάνω σε αυτά που έμαθαν. Επίσης μπορούν να πετύχουν υψηλό σκορ απαντώντας σωστά και σε ορισμένο χρόνο. Η ενασχόληση των μαθητών με το λογισμικό της Ιστορίας της Γ΄ τάξης του Π.Ι. είναι ιδιαίτερα ευχάριστη καθώς συνδυάζει τη γνώση με το παιχνίδι και τη διασκέδαση. Οι δραστηριότητες που διαθέτει έχουν παιγνιώδη μορφή καθώς είναι παζλ, ακροστιχίδες αντιστοιχίσεις εικόνων, δραματοποιήσεις. Επίσης στο τέλος κάθε δραστηριότητας γράφεται το ποσοστό επιτυχίας του μαθητή. Αν δεν τα έχει καταφέρει, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει. Επιπλέον με τη χρήση του λογισμικού Revelation Natural Art επιτυγχάνεται από τη μια η διαθεματική προσέγγιση με το μάθημα των Εικαστικών και από την άλλη καλλιεργείται η δημιουργικότητα των μαθητών, καθώς ελεύθερα μπορούν ν΄ αφήσουν τη φαντασία τους να τους ταξιδέψει στην εποχή του ήρωα που μελετούν, του Ηρακλή, ζωγραφίζοντας ό,τι τους εντυπωσίασε περισσότερο. Τέλος, χρησιμοποιώντας τη «Μουσειοσκευή» εξασφαλίζεται από τη μια η διαθεματικότητα και από την άλλη η δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από την επικοδομητική ψυχαγωγία. Οι μαθητές εμπνευσμένοι από τα ποικίλα υλικά που διαθέτει μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά χρησιμοποιώντας το λόγο, την κίνηση, το σχέδιο και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες. Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα μιας άρτιας προετοιμασίας της επίσκεψης στο Μουσείο της Θήβας. Γενικότερα η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία προσδίδει σημαντική προστιθέμενη παιδαγωγική αξία. Δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα ν΄ αντιμετωπίσουν τους μύθους με διερευνητική στάση, να συζητήσουν γι΄ αυτούς, ν΄ ανακαλύψουν έννοιες και να δώσουν διαφορετικές ερμηνείες έχοντας μετατρέψει την τάξη σε μια κοινότητα μάθησης (Ράπτης & Ράπτη,1998).

·         Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα: Προκειμένου ν΄ αντιμετωπίσω μ΄ επιτυχία τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν εξαιτίας της άγνοιας των συγκεκριμένων λογισμικών από τα παιδιά, θα πρέπει ν΄ αναλάβω το ρόλο του συντονιστή, ώστε να τους καθοδηγώ και να τους εξηγώ αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να κάνουν προκειμένου ν΄ ανταποκριθούν στην πορεία διδασκαλίας που ακολουθούμε. Επίσης τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν τη μετάβαση από το μύθο στην ιστορία. Από τη μια πρέπει να γνωρίσουν τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους, να τους χαρούν, να ταξιδέψουν μαζί τους και από την άλλη ν΄ αντιληφθούν ότι πίσω από τους μύθους κρύβεται ιστορική αλήθεια. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει ομαλά η μετάβαση από το μύθο στην ιστορία, όπως δηλώνει και ο τίτλος του σχολικού εγχειριδίου. Στο σημείο αυτό πρέπει να εξετάσω επίσης το βαθμό κατανόησης των μαθητών σε ό,τι αφορά το συμβολικό περιεχόμενο του μυθικού ήρωα, ώστε να μην καταρρεύσει η ομορφιά και η μαγεία που έχει πλημμυρίσει τη φαντασία τους, διότι τα παιδιά την έχουν ανάγκη!

4.   Πλαίσιο εφαρμογής

·         Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου.
·         Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.
·         Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα πληροφορικής και θα χρησιμοποιήσουν 6 Η/Υ.

·         Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχω θέσει πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι γνώσεις που έχουν ήδη οι μαθητές. Απαραίτητο είναι να γνωρίζουν και να χειρίζονται καλά τον Η/Υ, ώστε να μπορούν ν΄ ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους αναθέσω.


·         Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Κατά την υλοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό γενικής χρήσης Word, εκπαιδευτικό λογισμικό Ιστορίας Γ΄ τάξης, λογισμικό Hot potatoes, λογισμικό εικαστικών Revelation Natural Art, η «Μουσειοσκευή»(εκπαιδευτική βαλίτσα), σχολικό εγχειρίδιο, βίντεο μέσω διαδικτύου, επιλεγμένες ιστοσελίδες, προτζέκτορας, εκτυπωτής και φύλλα εργασίας.

·         Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Αφού πάμε όλοι μαζί στο εργαστήρι των Η/Υ του σχολείου θα ζητήσω από τα παιδιά να φτιάξουν μόνα τους ομάδες. Θα χρησιμοποιήσω το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας, στα πλαίσια του οποίου τα παιδιά μπορούν να αλληλοβοηθηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. Οι μαθητές θα εργαστούν σε 5 ομάδες των 3 ατόμων και 1 ομάδα των 4 ατόμων. Μέσα σε κάθε ομάδα ο καθένας αναλαμβάνει και ένα ρόλο, όπως χειριστής Η/Υ, γραμματέας και εκφωνητής, οι οποίοι βέβαια δεν παραμένουν σταθεροί, αλλά εναλλάσσονται με δική τους πρωτοβουλία. Οι μαθητές καλούνται κάθε φορά να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνω, ώστε να βρίσκονται όλοι στην ίδια δραστηριότητα, διατηρώντας παράλληλα κάθε ομάδα τον επιθυμητό βαθμό αυτονομίας και αυτενέργειας. Σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας έχω το ρόλο του εμψυχωτή και συντονιστή των ομάδων. Προσπαθώ με κατάλληλες ερωτήσεις-ερεθίσματα να μην αφήνω τα παιδιά να αδρανούν, αλλά αντίθετα να καλλιεργώ την ευγενή άμιλλα μεταξύ τους. Τους βοηθώ, όπου δυσκολεύονται και δίνω λύσεις σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Επίσης στηρίζω και διευκολύνω τη συνεργασία των ομάδων. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας ο εκφωνητής κάθε ομάδας ανακοινώνει τα συμπεράσματά της και γίνεται συζήτηση πάνω σε αυτά. Στο τέλος συγκεντρώνω τα φύλλα εργασίας, που έχουν συμπληρώσει οι μαθητές και αφού τα αξιολογήσω, ανακοινώνω σε όλους τα αποτελέσματα.

5.   Στόχοι του σεναρίου

Ως γενικό στόχο του σεναρίου μας ορίζουμε από τη μια την επαφή των παιδιών με τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους και ειδικότερα με αυτούς που έχουν παγκόσμια απήχηση και από την άλλη την κατανόηση της συμβολικής σημασίας τους. Ειδικότερα, οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει:

Γνωστικοί στόχοι:
Ø  Να γνωρίσουν τους μύθους που αναφέρονται στη ζωή και τα κατορθώματα του Ηρακλή (1ο βίντεο: «Η γέννηση του Ηρακλή»).
Ø  Να κατανοήσουν σχετικές με την ενότητα έννοιες, όπως: άθλος, ήρωας (2ο βίντεο: Οι άθλοι του Ηρακλή»).
Ø  Να απολαύσουν και να εκτιμήσουν την αξιοποίηση των άθλων στην τέχνη (2ο βίντεο).
Ø  Να γνωρίσουν το οικογενειακό περιβάλλον και τη θεϊκή καταγωγή του ήρωα (Λογισμικό Ιστορίας Γ΄ τάξης: Εισαγωγή).
Ø  Να μάθουν να εντοπίζουν στο χάρτη τους τόπους δράσης του ήρωα (Λογισμικό Ιστορίας Γ΄ τάξης-Χάρτης).
Ø  Να διαπιστώσουν τα σωματικά και ψυχικά χαρίσματα του ήρωα (Λογισμικό Ιστορίας: 6η δραστηριότητα).
Ø  Να ελέγξουν τις καινούριες γνώσεις που απέκτησαν (Λογισμικό Hot potatoes: 4ο και 5ο φύλλο εργασίας).
Ø  Να γνωρίσουν τι λογής αντικείμενα – εκθέματα μπορούν να δουν επισκεπτόμενοι ένα Μουσείο (Μουσειοσκευή).
Ø  Να μάθουν να παρατηρούν σωστά το χώρο του Μουσείου, όταν τον επισκέπτονται (Επίσκεψη στο Μουσείο της Θήβας).

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
Ø  Να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα στα πλαίσια των ομάδων που έχουν δημιουργήσει (Όλες οι δραστηριότητες και όλα τα φύλλα εργασίας).
Ø  Να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους προφορικά ή γραπτά στηρίζοντάς την με τα κατάλληλα επιχειρήματα (Ιστόγραμμα – 2ο φύλλο εργασίας).
Ø  Να αναπτύξουν τις εικαστικές τους δεξιότητες καλλιεργώντας δημιουργικά τη φαντασία τους (Λογισμικό Revelation Natural Art: 3ο φύλλο εργασίας).

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
Ø  Να ευαισθητοποιηθούν από το ήθος και την ανωτερότητα του Ηρακλή (Λογισμικό Ιστορίας:1η και 6η δραστηριότητα).
Ø  Να χαρούν την ομορφιά των μύθων και να αντιληφθούν ως ένα βαθμό το συμβολισμό τους (Λογισμικό Ιστορίας: Εισαγωγή).
Ø  Να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να κάνει κάποιος τόσα κατορθώματα για το καλό των άλλων ανθρώπων (Λογισμικό Ιστορίας: 1η και 15η δραστηριότητα).
Ø  Να αντιληφθούν τον Ηρακλή ως πρότυπο ηθικής που επιλέγει το δύσκολο και ενάρετο δρόμο από τον εύκολο και κακό (Λογισμικό Ιστορίας: 6η δραστηριότητα).
Ø  Να προβληματιστούν για τις συνέπειες που επιφέρει το μίσος και η κακία (Λογισμικό Ιστορίας: Εισαγωγή: Ευρυσθέας, Ήρα).
Ø  Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα (Ιστόγραμμα:2ο φύλλο εργασίας).

Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.:
Ø  Να αναπτύξουν οι μαθητές ιστορικές δεξιότητες. Να εξοικειωθούν δηλαδή με την παρατήρηση εικόνων, τη διερεύνησή τους, την ταξινόμηση και την αξιολόγηση των πληροφοριών στηριζόμενοι σε οπτικοακουστικό υλικό (1ο, 2ο βίντεο και Λογισμικό Ιστορίας: Εισαγωγή).
Ø  Να μάθουν να ανατρέχουν σε διάφορες πηγές, χρησιμοποιώντας έτσι τον Η/Υ ως μέσο άντλησης πληροφοριών κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και καταβάλλοντας λιγότερο κόπο (Χρήση διαδικτύου και σελίδα ιστοεξερεύνησης).
Ø  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των διαφόρων λογισμικών (Hot potatoes, Revelation Natural Art, Λογισμικό Ιστορίας Γ΄ τάξης,Word).

6.   Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων
Παρουσίαση ροής – εφαρμογής των δραστηριοτήτων:

1η Διδακτική ώρα
Η αφόρμηση γίνεται με τη διαδικτυακή επίσκεψη στη σελίδα ιστοεξερεύνησης, μέσα στην οποία έχω αναρτήσει δύο βίντεο από το διαδίκτυο. Το 1ο βίντεο αφορά τη γέννηση του Ηρακλή. Η αφήγηση είναι στα ελληνικά, έτσι τα παιδιά μπορούν να το παρακολουθήσουν ξεκούραστα, χωρίς να πιέζονται να διαβάζουν υπότιτλους.
Το 2ο βίντεο αφορά τους άθλους του Ηρακλή και συνοδεύεται από μουσική. Συγκεκριμένα παρουσιάζει τους άθλους μέσα από μια σειρά έργων τέχνης: αγάλματα, ψηφιδωτά, ανάγλυφες μαρμάρινες παραστάσεις, πίνακες ζωγραφικής και παραστάσεις πάνω σε αγγεία, αμφορείς, κ.ά. Μετά το τέλος της προβολής των δύο βίντεο οι μαθητές αρχικά με τις ομάδες τους και κατόπιν όλοι μαζί σχολιάζουν όσα είδαν, ανταλλάσουν ιδέες και μαθαίνουν για τη σχέση του Ηρακλή με την πόλη τους, τη Θήβα. Τα παιδιά αξιολογούνται από τη διατύπωση των παρατηρήσεων που κάνουν, καθώς και από την επιθυμία τους να επισκεφτούν το Μουσείο της Θήβας, στην οποία γεννήθηκε ο Ηρακλής.

2η και 3η Διδακτική ώρα
Επειδή ακριβώς το λογισμικό Ιστορίας της Γ΄ τάξης διαθέτει πολλές δραστηριότητες θα χρειαστούμε δύο ώρες, για να ασχοληθούμε με αυτό. Αρχικά θα ακούσουν μια εισαγωγή για το πρώτο κατόρθωμα του Ηρακλή και για τη συνάντησή του με τον Ευρυσθέα, στις Μυκήνες. Στη συνέχεια θα ασχοληθούν με τους άθλους σε μορφή παιχνιδιού. Θα τοποθετούν τον κάθε άθλο στον αντίστοιχο τόπο δράσης πάνω στο χάρτη κερδίζοντας ως έπαθλο ρόπαλα όμοια με του Ηρακλή. Στη συνέχεια θα ακούν τον Ηρακλή να τους αφηγείται με λεπτομέρειες τι συνέβη στο συγκεκριμένο άθλο και έτσι θα μάθουν για όλους παίζοντας. Την επόμενη ώρα θα ασχοληθούν με τις δραστηριότητες:1,4,6 και 15, οι οποίες αποτελούν και το 1ο φύλλο εργασίας. Η 1η δραστηριότητα είναι ένα παζλ, που πρέπει να φτιάξουν, για το λιοντάρι της Νεμέας. Η 4η να αντιστοιχίσουν κάθε πρόσωπο με τον τόπο, όπου ζούσε. Η 6η αφορά τα χαρίσματα του Ηρακλή, τα οποία πρέπει να βρουν τα παιδιά. Και τέλος η 15η δραστηριότητα αφορά τη συμπλήρωση της ακροστιχίδας των Εσπερίδων. Η αξιολόγηση εδώ γίνεται αμέσως, καθώς το λογισμικό διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Τα παιδιά δηλαδή μπορούν να δουν το ποσοστό επιτυχίας πατώντας το κουμπί:«Δες πώς τα πήγες». Έχουν επίσης την ευκαιρία να ξαναπροσπαθήσουν: «Ξαναπροσπάθησε» ή αν θέλουν να δουν τις σωστές απαντήσεις, επιλέγουν:«Δες τη σωστή απάντηση».

4η Διδακτική ώρα
Τα παιδιά θα ασχοληθούν με το 2ο φύλλο εργασίας, στο οποίο υπάρχει ένα ιστόγραμμα που παρουσιάζει όλους τους άθλους του Ηρακλή συνοδευόμενους από την αντίστοιχη εικόνα. Οι μαθητές καλούνται στο σημείο αυτό να εκφράσουν γραπτά τη γνώμη τους για το ποιος άθλος τους εντυπωσίασε περισσότερο και γιατί. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα και παράλληλα καλλιεργούν το γραπτό τους λόγο. Επιπλέον μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν στηρίζοντας τη γνώμη τους. Η αξιολόγηση εδώ γίνεται με βάση τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι μαθητές.

5η Διδακτική ώρα
Την 5η διδακτική ώρα τα παιδιά θα ασχοληθούν με το 3ο φύλλο εργασίας που αφορά το λογισμικό Revelation Natural Art. Σε αυτό το ηλεκτρονικό περιβάλλον έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης, αποδίδοντας τον Ηρακλή και τους άθλους του όπως αυτοί έχουν φανταστεί. Αυτή η δραστηριότητα συνδέεται διαθεματικά με το μάθημα των Εικαστικών. Εδώ θα αξιολογηθεί η ευρηματικότητα και η δημιουργικότητα των μαθητών.

6η Διδακτική ώρα
Θα τους δοθεί το 4ο φύλλο εργασίας, που φτιάχτηκε με τη βοήθεια του λογισμικού Hot potatoes. Πρόκειται για ένα σταυρόλεξο που πρέπει να συμπληρώσουν τα παιδιά. Κατόπιν θα πάρουν το 5ο φύλλο εργασίας, που φτιάχτηκε από το ίδιο λογισμικό και αφορά μια άσκηση αντιστοίχισης με τα πρόσωπα που έχουμε γνωρίσει στην ενότητα αυτή. Το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρεται για αυτοαξιολόγηση.

7η Διδακτική ώρα
Την ώρα αυτή θα ασχοληθούμε με τη Μουσειοσκευή, την εκπαιδευτική βαλίτσα που διαθέτει το σχολείο. Θα επιλέξω να προβάλλω διαφάνειες και CD σχετικά με το θέμα μας. Με τον τρόπο αυτό θα μεταφέρω το Μουσείο στο σχολείο, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών και ενισχύοντας την επιθυμία τους να επισκεφτούν το Μουσείο της πόλης τους (Θήβα), προσφέροντάς τους την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με τις συλλογές του.

8η Διδακτική ώρα
Την τελευταία ώρα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας. Οι μαθητές θα χωριστούν σε 4 ομάδες των 5 ατόμων και κάθε ομάδα θα έχει από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Οι μαθητές θα προσπαθήσουν να βρουν και να φωτογραφίσουν μέσα στο μουσειακό χώρο τα εκθέματα που αφορούν τον Ηρακλή. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε όλοι μαζί την ιστοσελίδα της τάξης μας και θα αναρτήσουμε όλο το φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώσαμε. Κατόπιν τα παιδιά θα πλαισιώσουν το παραπάνω υλικό με κατάλληλα κείμενα και μουσική. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, θα μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα αυτή.

Τα εργαλεία: Η σελίδα ιστοεξερεύνησης θα χρησιμοποιηθεί για την αφόρμηση του μαθήματος. Το λογισμικό γενικής χρήση Word και το λογισμικό Hot potatoes θα βοηθήσουν στη δημιουργία φύλλων εργασίας, το λογισμικό Ιστορίας της Γ΄ τάξης, το λογισμικό εικαστικών Revelation Natural Art θα βοηθήσει στην εικαστική δημιουργία. Τέλος η Μουσειοσκευή θα συμβάλλει στην προετοιμασία επίσκεψης στο Μουσείο.

Οι πηγές: Οι μαθητές για να βρουν πληροφορίες για το θέμα μπορούν να επισκεφτούν διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο(Google).

7.   Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση γίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών γίνεται αναφορικά με:
Ø  το κατάλληλο κλίμα μέσα στην τάξη και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές
Ø  την ποιότητα των επιχειρημάτων που αναπτύσσουν, για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους
Ø  το βαθμό συνεργασίας των μελών της ομάδας κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων
Ø  την αξιοποίηση των λογισμικών και των διαδικτυακών διευθύνσεων για τη συλλογή πληροφοριών που χρειάζονται
Ø  την επιτυχία συμπλήρωσης των φύλλων εργασίας
Ø  τη δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες

8.   Επέκταση της δραστηριότητας
Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί με την επίσκεψη στο Θέατρο του Νέου Κόσμου και την παρακολούθηση της παράστασης της Κάρμεν Ρουγγέρη: «Οι άθλοι του Ηρακλή», που παίζεται αυτήν την περίοδο στην Αθήνα (Μάρτιος 2012).

9.   Βιβλιογραφία
Ø  Βιβλίο μαθητή, Ιστορία Γ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα
Ø  Τετράδιο εργασιών, Ιστορία Γ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα
Ø  Βιβλίο δασκάλου, Ιστορία Γ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2007, Αθήνα
Ø  Ράπτης, Α & Ράπτη, Α. (2001), Πληροφορική και Διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Τόμος Α΄ & Β΄, Αθήνα : εκδόσεις ιδίου

10. Δικτυογραφία

Σημείωση: Κατά τη διεξαγωγή του σεναρίου αυτού έχω χρησιμοποιήσει τα εξής λογισμικά: Word, Hot potatoes, Revelation Natural Art, καθώς και το λογισμικό Ιστορίας της Γ΄ τάξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου