Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

«Τα δαχτυλίδια που αναπηδούν».(ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
«Τα δαχτυλίδια που αναπηδούν».

ΔΑΣΚΑΛΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, δασκάλα της ΣΤ΄ Δημοτικού του  9ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.

Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αφορά το γνωστικό αντικείμενο ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΣΤ΄ τάξης, ενότητα 9, μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ.

ΘΕΜΑ: «Γνωριμία με τους μαγνήτες και τον ηλεκτρομαγνητισμό και  εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή».


Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο φυσικών επιστημών, της ΣΤ΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται  άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος.
ü  Φυσική: Ιδιότητες των μαγνητών, λειτουργία πυξίδας, ηλεκτρομαγνήτης, ηλεκτρογεννήτρια και λειτουργία υδροηλεκτρικών εργοστασίων και ανεμογεννητριών.
ü  Γλώσσα: Δημιουργία επίσημης επιστολής και παραγωγή περιγραφικών κειμένων.
ü  Μαθηματικά: Εύρεση ποσοστών και δημιουργία προβλημάτων.
ü  Γεωγραφία:   Προσανατολισμός με πυξίδα.
ü  Αισθητική αγωγή:  Δημιουργία παιχνιδιού.

Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ χρησιμοποιώντας:
*      Περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού (λογισμικό επεξεργαστή κειμένου γενικής χρήσης)
*      Περιβάλλον υπολογιστικού φύλλου  
*      Περιβάλλοντα διερεύνησης και ανακάλυψης (εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοίωσης πειραμάτων Φυσικής, «Ανακαλύπτω τις μηχανές», Kidepedia, «Μαθαίνω τα πειράματα» και εκπαιδευτικά παιχνίδια).
*      Πολυμεσικά εργαλεία( power point, video).

Ειδικότερα, η προσφορά των ανωτέρω εργαλείων είναι ότι:
*      Το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου μπορεί να διευκολύνει την ομαδοσυνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές, οι οποίοι απαντούν γρήγορα και με ελκυστικό τρόπο στα φύλλα εργασίας.

*      Το λογισμικό  υπολογιστικό φύλλο (excel) υποβοηθά τους μαθητές στην οργάνωση , επεξεργασία και την παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων. Συνιστά επομένως έναν εύχρηστο τρόπο για υπολογιστική μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφοριών.

*      Τα λογισμικά προσομοίωσης πειραμάτων, που χρησιμοποιούνται στο παρόν σενάριο παρέχουν ένα πεδίο εργασίας, στο οποίο οι μαθητές μπορούν να πειραματίζονται ελεύθερα με ηλεκτρικά κυκλώματα, μαγνήτες και μαγνητικές βελόνες. Μέσα από αυτόν τον πειραματισμό, επιχειρείται η σύνδεση των ηλεκτρικών και των μαγνητικών φαινομένων, ώστε να εξηγήσουν το νόημα της έννοιας του ηλεκτρομαγνητισμού και με τα παιχνίδια αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών και με διασκεδαστικό τρόπο επαληθεύουν, αξιοποιούν το λάθος και μαθαίνουν.

*      Το λογισμικό παρουσίασης (Power Point) λειτουργεί ως γνωστικό εργαλείο και διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή των απόψεων και αποτελεσμάτων των ομάδων με το σύνολο της τάξης.

*      Tα video δίνουν επιστημονικές αναλύσεις με εικονική πραγματικότητα σε θέματα που δεν μπορούν τα παιδιά να τα προσεγγίσουν στην καθημερινή τους ζωή.

Το σενάριο ακολουθεί ένα μοντέλο καθοδηγούμενης διερεύνησης και ανακάλυψης μέσα από δραστηριότητες που ευνοούν την κριτική σκέψη, τη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση.
Στηρίζεται στις αρχές της εποικοδομητικής προσέγγισης και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις του Vygotsky και των απογόνων του, όπου δίνεται έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων μερών καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα.
Οι μαθητές  πειραματίζονται, δοκιμάζουν, επαληθεύουν, διασταυρώνουν απόψεις, αξιοποιούν το λάθος, συζητούν μεταξύ τους, διασκεδάζουν, καταλήγουν σε συμπεράσματα, «χτίζουν» γνώση και μαθαίνουν.
            Το σενάριο επιδιώκει να αναλύσει την καθημερινή εμπειρία των μαθητών και όχι να χρησιμοποιήσει την απόκρυφη ορολογία της Φυσικής και να  απευθυνθεί μόνο σε μυημένους.
Στόχος του σεναρίου δεν είναι απλά οι μαθητές να μάθουν τις απαντήσεις αλλά να  συνηθίσουν να παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους και να συνηθίσουν να αναρωτιούνται.
Με τη χρήση καταστάσεων από την καθημερινότητα εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο η απαίτηση για εφαρμογή των εννοιών της Φυσικής σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Με τη διδακτική εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών λογισμικών που δίνουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης(προσομοίωση πειραμάτων) επιτυγχάνεται η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών  για το μάθημα της Φυσικής και η  αύξηση της συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία συνοικοδόμησης γνώσης.
Παράλληλα, με το παρόν σενάριο επιτυγχάνεται η ανάπτυξη του σεβασμού και της συλλογικότητας και οι μαθητές κατανοούν ότι η  μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία που αναπτύσσει την ικανότητα άσκησης κριτικής διαφόρων πρακτικών και την ικανότητα διαπραγμάτευσης των διαφορετικών γνώσεων, με σεβασμό στην προσωπικότητα των συμμαθητών τους.

Οι μαθητές γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη χρήση Η/Υ, του κειμενογράφου, του προγράμματος υπολογιστικών φύλλων(excel) και του προγράμματος ζωγραφικής RNA .
Γι’ αυτό και η εκπόνηση των εργασιών δεν χρειάζεται ιδιαίτερες επισημάνσεις και εξηγήσεις. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που κάποια ομάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες επεμβαίνω συμβουλευτικά και διακριτικά.
Στη χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών του BBC-science clips και στη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών προσομοίωσης πειραμάτων φυσικής, «Ανακαλύπτω τις μηχανές», «Μαθαίνω τα πειράματα», επειδή είναι η πρώτη γνωριμία των μαθητών με τα περιβάλλοντα αυτά, τα φύλλα εργασίας είναι αναλυτικότερα και παρεμβαίνω, όπου χρειαστεί, για να αμβλύνω την σύγχυση.
Επίσης με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο οι ομάδες λύνουν πολλά από τα προβλήματα που ανακύπτουν με συνεργασία και αλληλεπίδραση και δική μου παρέμβαση.
Η δική μου παρέμβαση, βεβαίως, γίνεται σε ισότιμη βάση με τους μαθητές, αφού η ανακαλυπτική και εποικοδομητική μέθοδος έχει την ομάδα ως βασικό μοχλό συνοικοδόμησης γνώσης και η οποία έχει ως βασικό της στόχο την αλληλεπίδραση και αναβάθμιση των μελών της.

   
Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.

Οι μαθητές θα εργαστούν στην τάξη του σχολείου και θα χρησιμοποιηθούν οι 12 Η/Υ της τάξης.

Οι πρότερες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ σημαντικές ώστε να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την οικοδόμηση των νέων γνώσεων.
Οι μαθητές ήδη γνωρίζουν τη χρήση της πυξίδας, τις βασικές ιδιότητες των μαγνητών και τη ροή ρεύματος σε ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα.  Επίσης, οι μαθητές είναι, σε ικανοποιητικό επίπεδο, χρήστες Η/Υ, των εκπαιδευτικών λογισμικών και των λογισμικών γενικής χρήσης (κειμενογράφος, RNA, υπολογιστικά φύλλα).

Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν:
*      Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 
*      Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου.
*      Λογισμικό παρουσίασης.
*      Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων.
*      Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προσομοιώσεων πειραμάτων φυσικής.
*      Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Ανακαλύπτω τις μηχανές».
*      Εκπαιδευτικό Λογισμικό Kidepedia.
*      Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Μαθαίνω τα πειράματα» .
*      Εκπαιδευτικό Λογισμικό Physics Lab.
*      Πρόγραμμα ζωγραφικής RNA .
*      Εκτυπωτές .
*      Φύλλα εργασίας.
*      Χαρτιά , μαρκαδόροι και μολύβια.
*      Βιβλία φυσικών επιστημών.

Η τάξη, η οποία θα υλοποιήσει το σενάριο , είναι η ΣΤ’ τάξη του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας. Αποτελείται από 11 κορίτσια και 14 αγόρια.
Οι μαθητές προέρχονται από υψηλού βιοτικού επιπέδου οικογένειες, οι οποίες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την πρόοδο και το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών τους. Υπάρχουν στην τάξη 2 αλλοδαποί μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι όμως έχουν κλίση στις φυσικές επιστήμες, παρόλη τη δυσκολία τους στη γλώσσα. Η τάξη είναι χωρισμένη σε 6 ομάδες( 5 των τεσσάρων παιδιών και 1 των 5 παιδιών) οι οποίες για τη συγκεκριμένη ενότητα έχουν δημιουργηθεί με κλήρωση. Τα ονόματα των ομάδων είναι: ΑΕΤΟΙ, ΤΙΓΡΕΙΣ, ΚΕΡΑΥΝΟΙ, ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ, ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ.
Το σενάριο θα υλοποιηθεί με ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ιδεοθύελλα, παιχνίδι ρόλων, ανακαλυπτική μέθοδο , προσομοίωση πειραμάτων και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
            Αυτές οι διδακτικές μέθοδοι θα βασίζονται στο εκπαιδευτικό μοντέλο του Οντάριο(The Ontario Curriculum), το οποίο είναι ένα διερευνητικό μοντέλο διδασκαλίας, όπου οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες είτε σε μικρές ομάδες, είτε σε επίπεδο τάξης. Η  εμψύχωση, η καθοδήγηση, η παροχή κινήτρων στους μαθητές και ο συντονισμός της διδασκαλίας από εμένα οδηγεί τους μαθητές στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στο να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση και να οικοδομούν τη νέα γνώση τους. Εκφράζουν απόψεις μέσα στην ομάδα αλλά και στην ολομέλεια, αξιολογούν τις απόψεις των συμμαθητών τους αλλά αυτοαξιολογούν και τις δικές τους απόψεις, αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη.

Ο γενικός σκοπός του σεναρίου μας είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών για έρευνα, για κριτική και δημιουργική σκέψη,  για επικοινωνία ιδεών,  για συνεργασία και λήψη αποφάσεων και  για την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών και θεμάτων του ηλεκτρομαγνητισμού.
Ειδικότερα, οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει:

*      Να αναγνωρίζουν πειραματικά την ύπαρξη υλικών που έλκονται και που δεν έλκονται από έναν μαγνήτη. (Δραστηριότητα 1, 2).
*      Να διακρίνουν το κοινό χαρακτηριστικό των σωμάτων που έλκονται. (Δραστηριότητα 3).
*      Να αναγνωρίζουν πειραματικά ότι η έλξη σε ένα ραβδόμορφο μαγνήτη είναι πιο ισχυρή στα άκρα του. (Δραστηριότητα 4).
*      Να διαπιστώνουν ότι οι ομώνυμοι πόλοι ενός μαγνήτη απωθούνται, ενώ οι ετερώνυμοι έλκονται. (Δραστηριότητα 6, 8).
*      Να κατανοήσουν ότι ένας ραβδόμορφος μαγνήτης ή μια μαγνητική βελόνα, που περιστρέφονται ελεύθερα, παίρνουν την κατεύθυνση Βορράς-Νότος. (Δραστηριότητα 9).
*      Να αναφέρουν ότι ο προσανατολισμός του μαγνήτη και της πυξίδας οφείλεται στο μαγνητικό πεδίο της γης. (Δραστηριότητα 12 ).  
*      Να διαπιστώνουν πειραματικά ότι όταν ένας καλός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα αποκτά μαγνητικές ιδιότητες. (Δραστηριότητα 14 ).
*      Να απαριθμούν τις κυριότερες εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητών. (Δραστηριότητα 21 ).
*      Να περιγράφουν με απλά λόγια την αρχή λειτουργίας της γεννήτριας. (Δραστηριότητα 20).
*      Να συνδέουν τα ηλεκτρικά με τα μαγνητικά φαινόμενα, κατανοώντας το φαινόμενο ηλεκτρομαγνητισμός. (Δραστηριότητα 18, 19).

*      Να κατασκευάζουν ηλεκτρομαγνήτη. (Δραστηριότητα 15 ).
*      Να σχεδιάζουν το μαγνητικό πεδίο ενός μαγνήτη.( Δραστηριότητα 5, 7).
*      Να ελέγχουν τη σωστή λειτουργία της πυξίδας. (Δραστηριότητα 10,11).
*      Να χρησιμοποιούν τους μαγνήτες, τους ηλεκτρομαγνήτες και τις εφαρμογές τους. (Δραστηριότητα 15).
*      Να επιλύουν προβλήματα που αφορούν τη χρήση των μαγνητών και ηλεκτρομαγνητών. (Δραστηριότητα 13).
*      Να αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. (Όλες οι δραστηριότητες).
*      Να αναπτύσσουν ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης των γνώσεων των Φυσικών Επιστημών στην καθημερινή ζωή. (Όλες οι δραστηριότητες).
*      Να  διατυπώνουν ερωτήματα, σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες, που έχουν νόημα γι’ αυτούς. (Όλες οι δραστηριότητες).
*      Να  σχεδιάζουν και να εκτελούν έρευνα με στόχο την απάντηση στα ερωτήματα αυτά. (Όλες οι δραστηριότητες).
*       Να συνάγουν συμπεράσματα που στηρίζονται στα δεδομένα της έρευνας. (Δραστηριότητα 16,17).
*       Να ανακοινώνουν  συμπεράσματα σε συγκεκριμένο ακροατήριο. (Όλες οι δραστηριότητες) .

*      Να αποδέχονται τη χρησιμότητα της πυξίδας και του ηλεκτρομαγνήτη στη ζωή των ανθρώπων(Δραστηριότητα 9).
*      Να αποδέχονται την ύπαρξη βόρειου γεωγραφικού πόλου στο νότιο μαγνητικό πόλο και αντίστροφα. (Δραστηριότητα 12).
*      Να υιοθετούν πρότυπα κριτικής σκέψης και αυτοαξιολόγησης. (Όλες οι δραστηριότητες).  
*      Να εξοικειωθούν με τη εξαγωγή συμπερασμάτων. (Όλες οι δραστηριότητες). 
*      Να επιλύουν προβλήματα που δημιουργούνται στις ομάδες. (Όλες οι δραστηριότητες).
*      Να παροτρύνουν τα μέλη της ομάδας σε ανάπτυξη πρωτοβουλιών. (Όλες οι δραστηριότητες).
*      Να προβληματίζονται για τη χρησιμότητα της συνεργατικής μάθησης. (Όλες οι δραστηριότητες). 
*      Να αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες,           την έρευνα, τη συνεργασία, την ισότιμη συμμετοχή και την αξιοποίηση      
           των Φυσικών Επιστημών στην κοινωνία και το περιβάλλον. (Όλες οι   
           δραστηριότητες).          
           Στόχοι ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
*      Να εξοικειωθούν στη χρήση λογισμικών προσομοίωσης. (Δραστηριότητα, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15,18, 20).
*      Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως μέσο δημιουργικής έκφρασης, ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης. (Όλες οι δραστηριότητες). 
*      Να αναπτύξουν με τη βοήθεια του Η/Υ περιβάλλον δημιουργικής μάθησης και εποικοδομητικής σκέψης. (Όλες οι δραστηριότητες).

        

                           ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Η αφήγηση της πορείας διδασκαλίας χρησιμοποιεί φανταστικά ονόματα μαθητών/μαθητριών, τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, για προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.
Επίσης, επειδή το παρόν σενάριο πραγματοποιήθηκε στην τάξη, η αφηγηματική γραφή περιλαμβάνει τόσο φανταστικά όσο και πραγματικά γεγονότα, με σκοπό την έμφαση στο μεταδιδακτικό σχολιασμό και στην επέκταση.

1η διδακτική ώρα
Μπαίνοντας στην τάξη παρατήρησα ότι η Άννα έχει φέρει μαζί της το φίλο της, το Δάκη το Αρκουδάκι, που την αγαπούσε πολύ. Έτσι καθόταν στο χέρι της και αγκάλιαζε το δάχτυλό της χωρίς να το αφήνει. Οι συμμαθητές της κοιτούσαν με περιέργεια και κάποιοι ρωτούσαν την Άννα πώς συνέβαινε αυτό το φαινόμενο.
Η Άννα για να μεγαλώσει την περιέργεια των συμμαθητών της άνοιξε τα χεράκια του και το έβαλε δίπλα της με ανοιχτή αγκαλιά.
Παρακολούθησα τη συζήτηση που γινόταν και παρενέβην λέγοντας ότι για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα θα έπρεπε να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική.
Στην αρχή κατέγραψα στον πίνακα όλες τις ιδέες των μαθητών (ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ).
Στη συνέχεια τους είπα ότι στο εξής θα εργάζονταν στους Η/Υ, όπου υπήρχαν διάφορες δραστηριότητες, που θα ήταν τα εργαλεία τους για να φτάσουν στη λύση του προβλήματος.

Και το ταξίδι της εξερεύνησης ξεκίνησε….

Για να γίνει ακόμα πιο μυστηριώδες το παιχνίδι της ανακάλυψης έβαλα προς διερεύνηση και λύση ένα ακόμη παράξενο φαινόμενο.
Πρόβαλλα στην οθόνη, μέσω του δικού μου Η/Υ και projector, το video1, με θέμα «τα δαχτυλίδια που αναπηδούν».
Μετά το τέλος της προβολής ρώτησα τους μαθητές πώς ήταν δυνατόν να αναπηδούν και να στέκονται στο κενό τα δαχτυλίδια και κατέγραψα τις ιδέες τους δίπλα στη στήλη με τις προηγούμενες ιδέες που είχα ήδη καταγεγραμμένες στον πίνακα.
Επεξεργαστήκαμε τις ιδέες και βρήκαμε τις κοινές απαντήσεις, συγκρίνοντας τις δύο στήλες και κυκλώνοντας τις κοινές υποθέσεις.
Έτσι, καταλήξαμε ότι όλα οφείλονται στους μαγνήτες.
Τώρα, όμως,  οι μαθητές έπρεπε να εξερευνήσουν το πώς και το γιατί.
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 6 ομάδες (1 ομάδα είχε 5 μαθητές) και η κάθε ομάδα θα χρησιμοποιούσε 2 Η/Υ. Οι μαθητές ενάλλασσαν ρόλους σε τακτά χρονικά διαστήματα και έτσι μεγιστοποιήθηκε η ενεργοποίηση και η συμμετοχή όλων. Για παράδειγμα, αυτός που κρατούσε σημειώσεις ή χειριζόταν τον Η/Υ ή εκπροσωπούσε την ομάδα αντικαθίστατο από τον επόμενο και ούτω καθεξής.
Μια νέα έκπληξη περίμενε τους μαθητές!!
Το  φύλλο εργασίας 1 ήταν ένα παιχνίδι, με το οποίο θα ανακάλυπταν ποια αντικείμενα έλκονταν και ποια δεν έλκονταν από έναν μαγνήτη.
Οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εκεί!!
Στο παιχνίδι της εξερεύνησης προστέθηκαν δύο ακόμη συνεργάτες: ο Αλ ο δεινόσαυρος και ο κ. Μυστήριος. (φύλλο εργασίας 2). Τα παιδιά παρακολούθησαν το απόσπασμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και καταγράψαν για άλλη μια φορά τα υλικά που έλκονταν και που δεν έλκονταν.
Το φύλλο που κατέγραψε κάθε ομάδα τα υλικά πέρασε κυκλικά από ομάδα σε ομάδα και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις.
Στο τέλος, υπήρχαν 6 φύλλα κοινών απαντήσεων.
Ένας μαθητής διάβασε τις απαντήσεις, έγιναν οι τελικές διορθώσεις και οι ομάδες να κατέγραψαν τις σωστές απαντήσεις στον πίνακα του φύλλου εργασίας 3 και να βρήκαν τι κοινό είχαν τα υλικά που έλκονταν.
Έλεγξαν τις απαντήσεις τους, παρακολουθώντας τον κ. Μυστήριο που παρουσίασε την ιστορία του μαγνήτη στο video 2, που πρόβαλα στην οθόνη.

2η διδακτική ώρα
Στην αρχή της 2ης διδακτικής ώρας επιβράβευσα τους μαθητές για την ερευνητική τους δράση και ρώτησα αν κατανόησαν απολύτως τι συνέβαινε με το αρκουδάκι της Άννας και τα «δαχτυλίδια που αναπηδούν».
Όλοι απάντησαν ότι το κοινό σημείο των δύο παραδειγμάτων είναι οι μαγνήτες. Ο Γιώργος, όμως, παρατήρησε ότι ανάμεσα στα δύο παραδείγματα υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά. Στο παράδειγμα του Δάκη οι μαγνήτες ένωναν τα χέρια του ενώ στα «δαχτυλίδια που αναπηδούν» οι μαγνήτες σπρώχνονταν μεταξύ τους.
Οι μικροί ερευνητές είχαν να λύσουν ένα καινούριο πρόβλημα: γιατί και πώς συνέβαινε αυτό. Πρότεινα στα παιδιά έναν διαφορετικό τρόπο εργασίας. Η τάξη χωρίστηκε στο εργαστήριο 1(1η-2η ομάδα), στο εργαστήριο 2 (3η-4η ομάδα) και στο εργαστήριο 3 (5η-6η ομάδα) για να μελετήσουν με διαφορετική μέθοδο το μαγνητικό πεδίο.
Μετά το κάθε εργαστήριο ανακοινώσε τα αποτελέσματα των μελετών του όπως και τον τρόπο έρευνάς του. Στο 1ο εργαστήριο μοίρασα το φύλλο εργασίας 4α, μαγνήτες και ρινίσματα σιδήρου για να πραγματοποιήσουν πειραματική απόδειξη. Το εργαστήριο 2 θα δούλεψε στον Η/Υ με πείραμα προσημείωσης εκπονώντας το φύλλο εργασίας 4β και το τρίτο εργαστήριο ασχολήθηκε με το θεωρητικό μέρος του προβλήματος, μελετώντας το φύλλο εργασίας 4γ.
Οι εκπρόσωποι των εργαστηρίων ανακοίνωσαν τον τρόπο που εργάστηκαν και το συμπέρασμα που κατέληξαν και ακολούθησε συζήτηση για την εμπέδωση των εννοιών.
Τα συμπεράσματα καταγράφηκαν στον πίνακα και ο κ. Μυστήριος ήρθε να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των μελετών των εργαστηρίων με το video 3, που προβλήθηκε στην οθόνη.
Στο τέλος, η κάθε ομάδα έφτιαξε το μαγνητικό πεδίο του δικού της μαγνήτη χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Physics Lab το οποίο τυπώθηκε και αναρτήθηκε στον πίνακα εργασιών (φύλλο εργασίας 5).
Μόλις τελείωσαν, μοίρασα σε κάθε εργαστήριο ένα κόκκινο και ένα μπλε πανί και του ζήτησα να φτιάξουν ένα μαγνήτη σε όποιο σχήμα ήθελαν. Τα παιδιά που  ήταν οι πόλοι,  κρατούσαν οι Βόρειοι το κόκκινο και οι Νότιοι το μπλε πανί.
Στην παρουσίαση του κάθε εργαστηρίου οι υπόλοιποι έκαναν τις πρόκες και ανάλογα με την απόσταση που θα βρίσκονταν άλλοι θα έλκονταν και κολλούσαν πάνω στους πόλους και άλλοι θα παράμεναν ακίνητοι. Έτσι με παιχνίδι και χαμόγελο έκλεισε και η δεύτερη ώρα.

3η Διδακτική ώρα
Τα εργαστήρια συνέχισαν την έρευνα με το φύλλο εργασίας 6. Στην πρώτη εργασία όλοι  έπαιξαν το παιχνίδι με τους μαγνήτες στο εκπαιδευτικό λογισμικό BBC-science clips αλλά αυτή τη φορά  έβαλαν πάνω στο τραπέζι μόνο τα υλικά που έλκονταν, εκτός του μαγνήτη, και δοκίμασαν να τραβήξουν τα υλικά πρώτα με το μικρό και μετά με τον μεγάλο μαγνήτη και κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους. Η δεύτερη εργασία του φύλλου εργασίας 6 αναφερόταν στην έλξη και στην άπωση των πόλων του μαγνήτη.
Το πρώτο εργαστήριο έπαιξε πάλι το παιχνίδι του εκπαιδευτικού λογισμικού BBC-science clips, μόνο που αυτή τη φορά στο τραπέζι υπήρχε μόνο ο μαγνήτης και προσπάθησαν να τον έλξουν με τους δυο πόλους του μαγνήτη, που κρεμόταν. φύλλο εργασίας 6α
Το δεύτερο εργαστήριο έκανε πειραματική απόδειξη με μαγνήτες  φύλλο εργασίας 6β.
Το τρίτο εργαστήριο έκανε το πείραμα προσομοίωσης φύλλο εργασίας 6γ.
Όλα τα εργαστήρια κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους και ο εκπρόσωπος τους τα ανακοίνωσε στην ολομέλεια.
Όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης εργασίας και για να μην υπάρξει η λανθασμένη  εντύπωση ότι η μαγνητική δύναμη εξαρτάται πάντα από το μέγεθος του μαγνήτη, ο φίλος τους Αλ ο Δεινόσαυρος έδωσε πάλι τη λύση με το video 4 που προβλήθηκε. Αμέσως μετά, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 2ης εργασίας τους. Ακολούθησε συζήτηση και στη συνέχεια ρώτησα τα παιδιά αν ήταν έτοιμα να μου απαντήσουν αν υπήρχε τελικά διαφορά ανάμεσα στο Δάκη και «τα δαχτυλίδια που αναπηδούν».
Όλοι συμφώνησαν ότι και τα δύο προβλήματα είχαν λύση στη έλξη και την άπωση των πόλων του μαγνήτη. Ο κ. Μυστήριος με τον Αλ το Δεινόσαυρο επιβεβαίωσε τις απαντήσεις των παιδιών με το video 5 που προβλήθηκε.
Κατόπιν, μπήκαν στο φύλλο εργασίας 7, και σχεδίασαν το μαγνητικό πεδίο των  δύο μαγνητών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Physics Lab, το εκτύπωσαν και  το κρέμασαν στο πίνακα εργασιών.
Η ενότητα με τους μαγνήτες έκλεισε ευχάριστα, με το παιχνίδι που έφτιαξαν τα παιδιά ανά δύο, «τη γάτα και το ποντίκι». Το παιχνίδι ήταν μια εφαρμογή της άπωσης των ομοίων πόλων (φύλλο εργασίας 8). Τα παιδιά  χρησιμοποίησαν το RNA και κατασκεύασαν τη γάτα και το ποντίκι και το εκτύπωσαν. Έπειτα ακολούθησαν τις οδηγίες και έφτιαξαν το παιχνίδι. Όταν ήταν όλοι έτοιμοι το κυνήγι άρχισε Όποια δυάδα κατάφερε πρώτη το στόχο κέρδισε το βραβείο του μεγάλου μαγνήτη.


4η Διδακτική ώρα
Ρώτησα τους μαθητές αν τους άρεσε το παιχνίδι που έπαιξαν την προηγούμενη ώρα και για να συνεχίσουν τα παιδιά να βρίσκονται στον κόσμο της φαντασίας τους προέτρεψα να μου πουν μια ιστορία, φανταστική ή όχι, με κάποιο αντικείμενο που ήταν εφαρμογή των μαγνητών.
Ο Αργύρης θυμήθηκε την περιβαλλοντική εκδρομή που πήγαμε την προηγούμενη χρονιά στο δάσος της Υπάτης. Ο Θοδωρής αναρωτήθηκε δυνατά τι σχέση μπορεί να είχε η εκδρομή στο δάσος με το μαγνήτη.
Ο Αργύρης συνέχισε την ιστορία θυμίζοντας στα παιδιά ότι στην αρχή της περιήγησης σε κάθε ομάδα έδωσαν ένα χάρτη και μια πυξίδα για να τους βοηθήσει στον προσανατολισμό της.
Τότε η Εύα φώναξε «έχει δίκιο ο Αργύρης». Η πυξίδα λέγεται αλλιώς και μαγνητική πυξίδα, γιατί έχει μέσα της έναν μαγνήτη. Τα παιδιά συμφώνησαν αλλά αναρωτήθηκαν τι ήταν αυτό που την έλκει. Ένα νέο μυστήριο έπρεπε να ερευνηθεί.
Οι μικροί ερευνητές έπιασαν δουλειά…
Στην αρχή τους ρώτησα αν ήξεραν προς τα πού ήταν ο Βορράς. Όλοι κοίταξαν από το παράθυρο και μου έδειξαν το βουνό Πυξαριά, που βρίσκεται στο Βορρά σε σχέση με τη θέση της τάξης μας.
Έπειτα, μοίρασα στις ομάδες από μια πυξίδα και ζήτησα να ελέγξουν αν ο  Βορράς βρίσκεται προς την κατεύθυνση που μου έδειξαν. Πράγματι όλες οι πυξίδες προσανατολίστηκαν προς το βουνό Πυξαριά
Μετά από αυτή τη δραστηριότητα τα εργαστήρια άνοιξαν τους υπολογιστές και εκπόνησαν το φύλλο εργασίας 9.
Νέα έκπληξη περίμενε τα παιδιά!!
Ο Δάκης το Αρκουδάκι κρύφτηκε και τους είχε αφήσει ένα χάρτη με την κρυψώνα του. Για να τον βρουν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το χάρτη,  την πυξίδα και τις οδηγίες που είχε ο χάρτης. Το πρώτο εργαστήριο βρήκε τις οδηγίες του στο φύλλο εργασίας 9α, το δεύτερο εργαστήριο στο φύλλο εργασίας 9β και το τρίτο εργαστήριο στο φύλλο εργασίας 9γ.
Τα εργαστήρια τύπωσαν το χάρτη, πήραν την πυξίδα και ξεκίνησαν. Ο χρόνος που είχαν στη διάθεση τους ήταν μόνο 5 λεπτά, για αυτό κινήθηκαν ήσυχα, συντονισμένα και γρήγορα.
Εγώ τους περίμενα στην πόρτα της εισόδου.
Μόλις τελείωσε ο χρόνος σφύριξα και τα εργαστήρια ήρθαν κοντά μου. Το  1ο και το 3ο εργαστήριο διαμαρτυρήθηκαν, ενώ το 2ο  ευχαριστημένο μου έδειξε το Δάκη που τον είχε βρει καθισμένο στις κερκίδες του γηπέδου μπάσκετ.
Τα παιδιά του 1ου και του 3ου εργαστηρίου αναρωτήθηκαν τι έκαναν λάθος.
Μπήκαμε στην τάξη και τους ρώτησα αν ακολούθησαν ακριβώς τις οδηγίες του Δάκη. Ο εκπρόσωπος του 1ου εργαστήριου απάντησε ότι με μεγάλη προσοχή έβαλαν το χάρτη πάνω στο χαρτόνι, όπως ακριβώς αναφερόταν στις οδηγίες και την πυξίδα δίπλα στο μαγνήτη, όπως έγραφαν οι οδηγίες. Πήγαν στο σημείο που έδειχνε ότι βρισκόταν ο Δάκης, έψαξαν κάτω από τα δέντρα αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Γύρισαν πίσω για να επαναλάβουν τα βήματα αλλά ο χρόνος τελείωσε και έτσι έμειναν άπρακτοι. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα είχε και το τρίτο εργαστήριο.
Ο εκπρόσωπος του  2ου εργαστήριου είπε ότι ακολούθησαν τις οδηγίες και βρήκαν αμέσως το Δάκη. Τότε ανακοίνωσα ότι άλλο ένα μυστήριο έπρεπε να λυθεί: «Γιατί χάθηκαν τα δύο εργαστήρια; Τι λάθος έκαναν;»
Τους κάλεσα να μπουν στους Η/Υ και να εκπονήσουν το φύλλο εργασίας 10. Εκεί συνέκριναν τις οδηγίες των τριών εργαστηρίων, βρήκαν τις ομοιότητες και τις διαφορές και κατέγραψαν το συμπέρασμά τους.
Οι εκπρόσωποι των εργαστηρίων ανακοίνωσαν τα συμπεράσματά τους, που ήταν κοινά, στην ολομέλεια ότι μάλλον έφταιγε ο μαγνήτης. Για να ελεγχθεί η ορθότητα του συμπεράσματος, οι μαθητές εκπόνησαν το φύλλο εργασίας 11 που ήταν προσομοίωση  πειράματος του Colorado (μαγνήτης- πυξίδα) και κατέγραψαν τα συμπεράσματά τους.
Οι εκπρόσωποι ανακοίνωσαν το συμπέρασμά τους αλλά αμέσως γεννήθηκε το επόμενο ερώτημα: τι έλκει το μαγνήτη της πυξίδας και δείχνει πάντα το Βορρά;
Τότε τους ζήτησα να εκπονήσουν το φύλλο εργασίας 12 (πυξίδα-γη) όπου κατέγραψαν πού οφείλεται η μαγνητική δύναμη της γης, ποιος είναι ο Βόρειος μαγνητικός πόλος και ποιος ο Νότιος μαγνητικός πόλος της γης. Μετά την ανακοίνωση των συμπερασμάτων ακολούθησε συζήτηση για τη γη, τον τεράστιο μαγνήτη.  Για ακόμη καλύτερη εμπέδωση μοίρασα σε κάθε εργαστήριο ένα άγκιστρο με ένα κρεμασμένο μαγνήτη και τους ζήτησα να παρατηρήσουν προς τα πού δείχνει ο Βόρειος πόλος του μαγνήτη. Όλοι παρατήρησαν ότι δείχνει προς το βουνό Πυξαριά, δηλαδή το Βορρά.
Τότε πρόβαλα το video 6 από το National geographic με τον επιστήμονα της NASA MARIO AKUNA, που εξήγησε για το μαγνητικό πεδίο της γης.     
         
5Η Διδακτική ώρα
Στην αρχή της ώρας  ζήτησα από κάθε ομάδα να πάρει την πυξίδα της, να βγει στο μεγάλο μπαλκόνι και να κοιτάξει τι συνέβαινε νοτιοανατολικά.
Οι ομάδες προσανατολίστηκαν με την πυξίδα και ο Πάρης φώναξε: « Στο λιμάνι, κοιτάξτε στο λιμάνι, ξεφορτώνουν τα κοντέινερ».  
Ζήτησα από τα παιδιά να παρατηρήσουν προσεχτικά τι γινόταν και όταν επέστρεψαν στην τάξη συμπληρώσαν  το φύλλο εργασίας 13.
Οι ομάδες απάντησαν σωστά στις 3 πρώτες ερωτήσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να απαντήσουν στην 4η ερώτηση και μου ζήτησαν τη λύση του προβλήματος. Εγώ τους πρότεινα να ερευνήσουν καλύτερα το θέμα, ξεκινώντας από το φύλλο εργασίας 14 που ήταν προσομοίωση του εργαστηρίου ηλεκτρομαγνητισμού Faraday. Οι εκπρόσωποι περιέγραψαν το φαινόμενο, ακολούθησε συζήτηση και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και σημειώσεις. Έπειτα προβλήθηκε το video 7 που εξηγεί το φαινόμενο του ηλεκτρομαγνητισμού με απλά λόγια από το Kidepedia.
Oι μαθητές συνέχισαν την έρευνά τους εκπονώντας το φύλλο εργασίας 15 όπου διάβασαν ποιος ανακάλυψε τον ηλεκτρομαγνητισμό αλλά και από τι αποτελείται ο ηλεκτρομαγνήτης. Ακόμη στο ίδιο φύλλο πειραματίστηκαν  με τους τρόπους που αυξάνεται η δύναμη έλξης ενός ηλεκτρομαγνήτη και αποθήκευσαν τους πίνακες μετρήσεων στο φάκελο «πειράματα».

6η Διδακτική ώρα
Την προηγούμενη διδακτική ώρα οι ομάδες εργάστηκαν με μεγάλη αφοσίωση και προσοχή στην εκπόνηση των πειραμάτων γι’ αυτό τους επαίνεσα και τους πρότεινα να συνεχίσουν στο φύλλο εργασίας 16, όπου μετέτρεψαν τα στοιχεία του πειράματος σε ραβδόγραμμα και κατέγραψαν το συμπέρασμά τους.
Οι ομάδες ανακοίνωσαν στην ολομέλεια τα συμπεράσματα τους και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις. Ζήτησα να συγκρίνουν τα ποσά σπείρες-πινέζες, μπαταρίες-πινέζες και απάντησαν ότι είναι ανάλογα ποσά. Τότε τους ζήτησα να εκπονήσουν το φύλλο εργασίας 17 , όπου διατύπωσαν ένα πρόβλημα με ανάλογα ποσά που το θέμα του θα προερχόταν από το πείραμα. Έπειτα το   τύπωσαν και το έδωσαν κυκλικά στην επόμενη ομάδα η οποία το έλυσε. «Το καλύτερα διατυπωμένο πρόβλημα» μπήκε στην εφημερίδα της τάξης.
Ακολούθως τα παιδιά παρακολούθησαν το video 8 «κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη» και πήραν τα ανάλογα υλικά από το κουτί τους και κατασκεύασαν τον δικό τους ηλεκτρομαγνήτη.
Στο τέλος τους ρώτησα αν απαντήθηκε το 4ο ερώτημα του φύλλου εργασίας 13. Ακολούθησε συζήτηση, για τις χρήσεις του ηλεκτρομαγνήτη.

7Η Διδακτική ώρα
Στην ενότητα της γλώσσας για τα επαγγέλματα οι μαθητές είχαν φέρει διαφορές φωτογραφίες επαγγελμάτων του χθες και του τώρα. Ο Μάριος είχε φέρει τη φωτογραφία του παππού του, που ήταν ταχυδρόμος πάνω σε ένα ποδήλατο. Ο Μάριος κάθε φορά που πάει στο χωριό του παίρνει το ποδήλατο του παππού και κάνει βόλτες αλλά οι φίλοι του τον κοροϊδεύουν, επειδή το ποδήλατο είναι πολύ παλιό.
Ο Μάριος όμως μας είπε μια ιστορία που τον κάνει να αγαπάει ιδιαίτερα αυτό το ποδήλατο. «Πέρσι το καλοκαίρι φιλοξενούσα τη φίλη μου την Ερασμία, στο χωριό του παππού. Ένα απόγευμα πήγαμε βόλτα με τα ποδήλατα στο κοντινό δασάκι. Περνούσαμε πολύ ωραία και ξεχαστήκαμε μέχρι που νύχτωσε. Ανάψαμε τότε τα φώτα των ποδηλάτων. Εγώ με το δυναμό και η Ερασμία με το σύστημα μπαταρίας που είχε και γυρίζαμε τραγουδώντας. Ξαφνικά το φως της έσβησε και αυτή άρχισε να φοβάται γιατί πίστευε ότι μπορεί να σβήσει και το δικό μου φως και να μέναμε στα σκοτάδια. Τότε της εξήγησα ότι το δικό μου φως ανάβει όσο κινώ τα πετάλια, άρα δεν πρέπει να φοβάται τίποτα. Η Ερασμία δεν μπορούσε να καταλάβει τι της έλεγα, δεν πίστευε ότι το λαμπάκι μπορεί να ανάβει χωρίς μπαταρία. Ευτυχώς, για εμάς που είχαμε χαθεί, οι γονείς μας, που μας έψαχναν, είδαν το φως του ποδηλάτου και μας βρήκαν. Έτσι το ποδήλατο μας έσωσε». Μετά την ιστορία, ο Μάριος με ρωτά πώς μπορεί το φως να ανάβει με την κίνηση των πεταλιών:
Μεταφέρω το ερώτημα στην τάξη μήπως ξέρουν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα.
Τότε τους παρακίνησα να χρησιμοποιήσουν πάλι τα εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους για να βρουν την απάντηση. Έτσι μπήκαν στο Φύλλο εργασίας 18, έκαναν την προσομοίωση του νόμου του Faraday και έγραψαν την παρατήρησή τους.
Μετά την προσομοίωση ανακοίνωσαν τα συμπεράσματα τους.
Προέτρεψα τους μαθητές να ζωγραφίσουν ένα ποδήλατο και να γράψουν κάτω από τη ζωγραφιά πώς λειτουργεί το δυναμό.
Μόλις τέλειωσαν, ένωσαν τις ομάδες σε εργαστήρια, συνέκριναν τις απαντήσεις τους και τις διόρθωσαν ή τις συμπλήρωσαν και έπειτα ανακοίνωσαν την τελική τους απάντηση.
Κατέγραψα και τις 3 απαντήσεις στον πίνακα, τις συνέκρινα και κράτησα την πληρέστερη, αφού έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις.
Ακολούθως, τους παρακίνησα να μπουν στο φύλλο εργασίας 19, να παρακολουθήσουν το πείραμα της Κidepedia και να κάνουν το επαναληπτικό τεστ  του ηλεκτρομαγνητισμού που έχει.
Η κάθε ομάδα έπρεπε να βρει το ποσοστό επιτυχίας της για να φανεί ποιοι ερευνητές πέτυχαν τον στόχο τους.

8η Διδακτική ώρα
Κλείνοντας την ενότητα, ρώτησα τους μαθητές αν γνώριζαν πώς παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Όλοι απάντησαν με σιγουριά ότι παράγεται στα εργοστάσια της ΔΕΗ. Συνέχισα ρωτώντας, αν γνώριζαν με ποιον τρόπο παράγεται το ρεύμα σ’ ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Η απάντηση ήρθε αυθόρμητα: «με την κίνηση του νερού».
Σημείωσα ότι για να ολοκληρωθεί η απάντησή τους θα πρέπει να μπουν στο φύλλο εργασίας 20, να κάνουν την προσομοίωση με το νερό και την γεννήτρια στο εργαστήριο Faraday για να γνωρίσουν τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στη γεννήτρια του εργοστάσιο. Πριν δώσουν την τελική τους απάντηση να μπουν στο λογισμικό «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» (φύλλο εργασίας 21) για να πάρουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες για το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και τις ανεμογεννήτριες. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοίνωσε το κείμενο που είχε δημιουργήσει η ομάδα του. Οδήγησα τα παιδιά με την προβολή του video 9 μέσα σ’ ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και σε μια ανεμογεννήτρια.
Το ταξίδι της εξερεύνησης τελείωσε και ήρθε η ώρα να εξερευνήσουν τι τελικά κέρδισαν από αυτή την περιπέτεια, με το τελικό  φύλλο αξιολόγησης που μοιράστηκε σε κάθε μαθητή.


Η αξιολόγηση έγινε καθ’ όλη τη διάρκειά του σεναρίου. Οι δραστηριότητες αξιολογήθηκαν στους επιμέρους τομείς:


Χρήση λογισμικών/προγραμμάτων και αξιοποίησή τους
*      Αξιοποίηση λογισμικού προγράμματος προσομοίωσης πειραμάτων Φυσικής.
*       Αξιοποίηση λογισμικού προγράμματος Physics Lab.
*      Αξιοποίηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών BBC.
*       Αξιοποίηση εκπαιδευτικού παιχνιδιού Kidepedia.
*      Αξιοποίηση λογισμικού προγράμματος σχεδίασης και ζωγραφικής RNA.

Ανάληψη πρωτοβουλιών
*      Οι μαθητές, συμμετέχοντας ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου, αναλάμβαναν πρωτοβουλίες που ξεπερνούσαν το δικό μου σχεδιασμό.
Συνεργασία μαθητών
*      Ενθουσιασμός εκ μέρους των μαθητών στις δραστηριότητες προσομοίωσης και τις δραστηριότητες εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
*      Άριστη συνεργασία μαθητών (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία).
*      Επιτυχής εφαρμογή της ανακαλυπτικής μάθησης.
*      Επιτυχία εκπαιδευτικού παιχνιδιού .

Συμμετοχή μαθητών
*      Ενεργή συμμετοχή μαθητών στις δραστηριότητες.
*      Ικανοποιητική αλληλεπίδραση ομάδων.


Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί με πολλούς τρόπους.
Τα παιδιά θα μπορούσαν να παίξουν το θεατρικό δρώμενο «Ο ηλεκτρομαγνητισμός», κείμενο από την ιστοσελίδα «Η φυσική συναντά το θέατρο», στα πλαίσια του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής.
Επίσης τα παιδιά, επειδή είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο γνώστες της αγγλικής γλώσσας,  θα μπορούσαν να κάνουν το quiz από το εκπαιδευτικό παιχνίδι του BBC- schools science clips, ως επέκταση του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι μαθητές, επίσης, θα μπορούσαν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τους Χανς Κρίστιαν Έρστεντ,  Michael Faraday, Αντρέ Μαρί Αμπέρ ,James Clerk Maxwell και να ανακαλύψουν πώς συνδέεται ο καθένας από αυτούς με το φαινόμενο του ηλεκτρομαγνητισμού και χρησιμοποιώντας τις εικόνες που έχουν βρει και αυτές που υπάρχουν στο πρόγραμμα inspiration, καθώς και τις πληροφορίες που έχουν βρει, να φτιάξουν ένα δικό τους διάγραμμα με θέμα «Η ιστορία του ηλεκτρομαγνητισμού», στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας.
Οι μαθητές, επίσης, θα μπορούσαν να  εκπονήσουν τις δραστηριότητες του μαγνητισμού από τον οδηγό για το μαθητή του εκπαιδευτικού λογισμικού        « Ανακαλύπτω τις μηχανές».
Τέλος, θα μπορούσαν να σχεδιάσουν ένα project με θέμα «Προστασία του περιβάλλοντος και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης.
    


·        Βιβλίο μαθητή Φυσικής ΣΤ’ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα.
·        Βιβλίο δασκάλου Φυσικής ΣΤ’ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα.
·        Τετράδιο Εργασιών Φυσικής ΣΤ’ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2009, Αθήνα.
·        Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, Η σχολική τάξη (τόμος Α΄), 2001, Αθήνα
·        Πυργιωτάκης Ε. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, εκδόσεις Ελληνικά γράμματα,2000, Αθήνα.
·        Σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Αναστασιάδης Παναγιώτης, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2000.
·        Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006.
·        Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη (Β’ τόμος), Κολιάδης Ε. Αθήνα 1995.

·        www.garyfallidoy.org/energeia 4/level_1/electromagnet_built.html (τελευταία επίσκεψη 2-2-2012).
·        www.Bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/magnets_springs.shtml (τελευταία επίσκεψη 2-2-2012).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου