Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Πάμε για ψώνια; (ΚΣΕ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ)

         

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. Τίτλος: «Πάμε για ψώνια;»

2. Ταυτότητα
 • Δάσκαλος-Δημιουργός: Σκούφης Θωμάς, δάσκαλος της Β΄τάξης στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας.
 • Γνωστική περιοχή: Το συγκεκριμένο σενάριο αφορά το μάθημα της Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα τα μαθήματα 1, 2 και 3 της 5ης ενότητας καθώς και το μάθημα 8 της 18ης ενότητας. Έχει προεκτάσεις στα Μαθηματικά, στη Μελέτη Περιβάλλοντος, στην Αισθητική Αγωγή και επίσης δίνει αφορμή για προβληματισμό σε θέματα αγωγής υγείας και αγωγής καταναλωτή, επιτυγχάνοντας έτσι τη διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας. Είναι απόλυτα συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, μιας και αποτελεί ενότητα του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας Β΄ Δημοτικού.
 • Θέμα: Η αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών σε ετικέτες προϊόντων και ο ρόλος της διαφήμισης.

3. Σκεπτικό της δραστηριότητας
 • Καινοτομίες: Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο «Πάμε για ψώνια;» οι μαθητές μου θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά και  θα χρησιμοποιήσουν ποικιλία εκπαιδευτικών εφαρμογών  των Τ.Π.Ε. Εκτός  του Η/Υ, θα χρησιμοποιήσουν εκτυπωτή, σκάνερ, προτζέκτορα και  διάφορα λογισμικά όπως τον επεξεργαστή κειμένου, το power point, το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη Γλώσσα Α-Β δημοτικού, το kidspiration, το hot potatoes.
Θα επεξεργαστούν τα μαθήματα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας με διερευνητικό τρόπο και με ομαδικές εργασίες με βάση τα φύλλα εργασίας. Θα συγκεντρώσουν πληροφοριακό υλικό, εικόνες, βίντεο, κείμενα, διαφημίσεις κ.ά. από διάφορες πηγές του διαδικτύου και θα εκφραστούν μέσω του κειμενογράφου και της ζωγραφικής. Έτσι, θα διευρύνουν τις γνώσεις τους χρησιμοποιώντας διερευνητικές και ανακαλυπτικές στρατηγικές με την ενεργητική συμμετοχή τους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται, σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης τους και στην απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων απέναντι σε προβληματικές καταστάσεις.
 • Προστιθέμενη αξία: Η προστιθέμενη αξία που περιέχει αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο είναι η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας του μαθήματος της Γλώσσας μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι Τ.Π.Ε. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα μέσα από μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση. Θα γνωρίσουν τον τρόπο που επιλέγουμε τα προϊόντα τα οποία θέλουμε να αγοράσουμε μέσα από τις εικόνες που θα του δοθούν και θα μάθουν να  αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες από το διαδίκτυο. Θα συνδέσουν τις εμπειρίες τους με τις διατροφικές και καταναλωτικές συμπεριφορές που θα συναντήσουν  στις δραστηριότητές τους και θα εξοικειωθούν με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των διαφημίσεων, αφού θα ακούσουν, θα δουν και θα δημιουργήσουν μόνοι τους  διαφημίσεις.  Έτσι θα αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για παραπέρα γνώση και θα ενισχυθεί η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Παράλληλα, μέσα από τη δυνατότητα πρόσβασης σε πλούσιες πηγές πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού, θα μάθουν να αλληλεπιδρούν, να οικοδομούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύσσουν δεξιότητες τεχνολογικού αλφαβητισμού. Με την επαφή και τη χρήση των διάφορων λογισμικών θα έχουν τη δυνατότητα διερεύνησης πραγματικών ή εικονικών καταστάσεων με αποτέλεσμα την ανάπτυξη δημιουργικής και ανακαλυπτικής μάθησης.
Τέλος, ο Η/Υ ως εποπτικό μέσο πληροφόρησης και διδασκαλίας, αναβαθμίζει το ρόλο του μαθητή και του εκπαιδευτικού με εφαρμογές σύγχρονων διδακτικών αρχών. Ο ρόλος ο δικός μου αλλάζει. Δε μεταφέρω έτοιμες γνώσεις όπως στην παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά διευκολύνω τους μαθητές μου να τις κατακτήσουν ή να τις κατασκευάσουν. Οι μαθητές απ’ την πλευρά τους ανακαλύπτουν τη γνώση και διερευνούν προβλήματα εστιάζοντας τις προσπάθειές τους σ’ ένα διδακτικό στόχο. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα διερεύνησης και οικοδόμησης της γνώσης μέσα σ’ ένα δυναμικό και μαθητοκεντρικό περιβάλλον μάθησης που προωθεί τις υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών συμβάλλοντας έτσι  στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών.
 • Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα: Οι περισσότεροι μαθητές της τάξης μου διαθέτουν Η/Υ στο σπίτι τους και κατέχουν  αρκετές από τις βασικές λειτουργίες του. Είναι ικανοί να χειριστούν και να αξιοποιήσουν τα διάφορα λογισμικά που θα τους δοθούν, αλλά δεν διαθέτουν την ανάλογη ικανότητα στην επεξεργασία των πληροφοριών που θα αναζητήσουν καθώς επίσης και ­ να φέρουν σε πέρας δύσκολες και πολυσύνθετες δραστηριότητες. Γνωρίζουν τη σημασία που πρέπει να δίνουμε στην ετικέτα ενός προϊόντος από τις δικές τους εμπειρίες, όμως δυσκολεύονται στην άντληση  συγκεκριμένων πληροφοριών καθώς επίσης και στην κατανόηση της ημερομηνίας λήξης όταν είναι γραμμένη με αριθμητικά σύμβολα ή σε κάποια άλλη γλώσσα . Γι’ αυτό, θα πρέπει να τους δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινήσεις και να έχουν σχεδιαστεί σωστά οι εκπαιδευτικές  δραστηριότητες που πρέπει να ακολουθηθούν έτσι ώστε  να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πορεία διδασκαλίας. Τέλος, θα πρέπει να γίνεται σωστός συντονισμός των ομάδων και να κατευθύνονται οι κινήσεις τους στο χειρισμό των Η/Υ σε κάθε τους βήμα.


4. Πλαίσιο εφαρμογής
 • Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
 • Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.
 • Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου μας και θα χρησιμοποιήσουν  7 Η/Υ σταθερούς, 1 Η/Υ φορητό κι ένα βιντεοπροβολέα.
 • Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο,  έχουν αρκετές εμπειρίες και γνώσεις πάνω σε θέματα αγωγής υγείας και αγωγής καταναλωτή  και γνωρίζουν να αναζητούν κάποιες βασικές πληροφορίες  από τις συσκευασίες προϊόντων όπως π.χ. την ημερομηνία λήξης. Έτσι, είναι σε θέση να απαντήσουν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν πάνω σε θέματα ορθής διατροφής και καταναλωτικής συμπεριφοράς και να προσεγγίσουν τη γνώση διαθεματικά. Επίσης, γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα δεδομένα που σχετίζονται με τη μάθηση.
 • Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου, θα χρειαστούν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές αντίστοιχοι των ομάδων εργασίας, λογισμικό γενικής χρήσης ( Word), λογισμικό παρουσίασης (Power Point), βιντεοπροβολέας, εκτυπωτής, το εκπαιδευτικό λογισμικό στη Γλώσσα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διαδικτυακές διευθύνσεις, φύλλα εργασίας, χαρτιά, μαρκαδόροι, ψαλίδια, κόλλες, χαρτόνια κ.ά. Επίσης, οι μαθητές θα έχουν συγκεντρώσει στο χώρο εργασίας τους διάφορες συσκευασίες προϊόντων και θα μπορούν έτσι να κάνουν συσχέτιση των όποιων πληροφοριών επεξεργάζονται με τα πραγματικά υλικά.
 • Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων φροντίζοντας σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας μαθητής με ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. Το σενάριο θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές ομαδοσυνεργατικά θα αναλάβουν να διερευνήσουν και να διεκπεραιώσουν τους επιδιωκόμενους στόχους. Θα αξιοποιήσουν το «Πάμε για ψώνια;» για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους, να μάθουν την αξία της υγιεινής διατροφής και να συσχετίσουν το όλο θέμα με τις καθημερινές τους ανάγκες κι εμπειρίες.
Σε όλη αυτή την προσπάθεια των μαθητών μου ο ρόλος ο δικός μου θα είναι βοηθητικός και συνεργατικός. Θα τους καθοδηγώ και θα τους συντονίζω δίνοντάς τους τις απαραίτητες εξηγήσεις και οδηγίες και θα τους εμψυχώνω σε κάθε τους βήμα.  Παράλληλα, θα έχω προετοιμάσει με προσοχή τα φύλλα εργασίας τους, θα έχω μελετήσει τις ιστοσελίδες που θα διερευνηθούν και θα τους ενθαρρύνω για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αξιολογήσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους έτσι ώστε να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα.

5.  Στόχοι του σεναρίου 
 Ο γενικός σκοπός του σεναρίου μας είναι να μάθουν οι μαθητές να αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες σε ετικέτες προϊόντων, να εξοικειωθούν με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της διαφήμισης και να παράγουν κείμενα με περιορισμούς.
     Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:         
Μετά το τέλος της διδασκαλίας, οι μαθητές θα πρέπει:
 • Να αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες σε ετικέτες προϊόντων. (1ο, 5ο & 7ο Φύλλο εργασίας)
 • Να μάθουν να λένε και να γράφουν σωστά τις μέρες της εβδομάδας. (2ο Φύλλο εργασίας)
 • Να γνωρίσουν τους μήνες του χρόνου και τη σημασία τους όσον αφορά τη σειρά τους. (3ο & 4ο Φύλλο εργασίας)
 • Να δημιουργούν-συνθέτουν ετικέτες προϊόντων. (6ο Φύλλο εργασίας)
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της ημερομηνίας λήξης ενός προϊόντος. (4ο Φύλλο εργασίας)
 • Να εξοικειωθούν με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της διαφήμισης. (4ο, 8ο & 10ο Φύλλο εργασίας)
      Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. (Σε όλο το διδακτικό σενάριο)
 • Να μάθουν να δημιουργούν πολυτροπικά κείμενα και να παρουσιάζουν τις εργασίες τους με ελκυστικό και πρωτότυπο τρόπο. (6ο, 7ο, 8ο & 10ο Φύλλο εργασίας)
 • Να εξασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική παραγωγή κειμένων και στην επεξεργασία και μορφοποίηση των αρχικών εργασιών τους. (Σε όλες τις εργασίες τους)

      Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
 • Να εκφράσουν τις ιδέες, τις αντιλήψεις και τα συναισθήματά τους και να αυτενεργήσουν. (Σε όλες τις φάσεις του διδακτικού σεναρίου)
 • Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική σκέψη τους, να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και να απελευθερώσουν τη φαντασία τους. (Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου)
 • Να προβληματιστούν πάνω σε θέματα αγωγής καταναλωτή και αγωγής υγείας. (8ο, 9ο &10ο Φύλλο εργασίας)
     Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών:
 • Να εξοικειωθούν με τον Η/Υ και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντί του. (Σε όλες τις δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου)
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναζήτησης, συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών από το διαδίκτυο. (7ο & 9ο Φύλλο εργασίας)
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης των διάφορων λογισμικών που θα γνωρίσουν έτσι ώστε να μπορούν να τα αξιοποιούν για μελλοντικές εργασίες τους. (10ο Φύλλο εργασίας)
 • Να εκφραστούν με τα παιχνίδια και τη ζωγραφική που τους παρέχουν τα διάφορα λογισμικά του Η/Υ. (9ο &10ο Φύλλο εργασίας)

6. Πορεία διδασκαλίας και υλοποίηση δραστηριοτήτων

- Παρουσίαση ροής-εφαρμογής των δραστηριοτήτων:
1η Διδακτική ώρα
Η αφόρμηση γίνεται με την παρουσίαση στους μαθητές εικόνων, οι οποίες απεικονίζουν διάφορους ανθρώπους να ψωνίζουν σε κάποιο κατάστημα και να κοιτάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το προϊόν που θέλουν να αγοράσουν. Η παρουσίαση γίνεται στο Power Point και με παράλληλη χρήση προτζέκτορα. Έπειτα, ζητείται από τους μαθητές να συζητήσουν στην ομάδα τους για τις εικόνες που είδαν και να κάνουν υποθέσεις για τους λόγους για τους οποίους οι παραπάνω άνθρωποι κοιτάζουν τόσο προσεκτικά αυτό που θέλουν να αγοράσουν. Στη συνέχεια κάθε ομάδα λέει τη γνώμη της και γίνεται συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
Κατόπιν οι ομάδες ανοίγουν τον υπολογιστή τους και εργάζονται στο 1ο φύλλο εργασίας, το οποίο απεικονίζει ετικέτες προϊόντων και ζητείται από τους μαθητές να βρουν ποιες πληροφορίες περιέχουν. Επειδή δεν είναι εύκολο να αναζητήσουν πολλές πληροφορίες, τους δίνονται κάποιες ερωτήσεις οι οποίες τους βοηθούν να αντλήσουν τις χρήσιμες πληροφορίες που θέλουμε. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στις ομαδικές εργασίες και υλοποιούν τις δραστηριότητες με ενθουσιασμό και κέφι. Αρέσκονται στη χρήση του Η/Υ και στην ομαδική δουλειά. Βρίσκουν τις σημαντικότερες πληροφορίες που περιέχουν τα προϊόντα, γιατί τα κείμενα είναι μικρά και είναι εύκολο να τις εντοπίσουν. Χρειάζεται όμως να εξηγηθούν και κάποιοι όροι, όπως η λέξη συστατικά, οι ονομασίες των εταιρειών κ.ά. για να μπορέσουν να γίνουν πιο κατανοητές οι παραπάνω πληροφορίες.
2η Διδακτική ώρα
Στη συνέχεια, ακούνε από το youtube το τραγούδι: οι μέρες της εβδομάδας  και συμπληρώνουν πάνω στο 2ο φύλλο εργασίας τη σωστή σειρά των ημερών.  Έπειτα, μορφοποιούν την εργασία τους, βάζουν όποιο χρώμα θέλουν στην κάθε μέρα, την εκτυπώνουν και την  παρουσιάζουν στις άλλες ομάδες. Ακολουθεί συζήτηση για την ιδιαίτερη συμπάθεια που έχουν με κάποιες από τις μέρες αυτές, τις συσχετίζουν με το σχολικό πρόγραμμα και τις καθημερινές δραστηριότητές τους καθώς επίσης και με τις καθημερινές διατροφικές τους συνήθειες. Γίνεται συζήτηση για τη διαφορά στην προφορά του συνδυασμού ευ(εβ) και ευ(εφ) στις λέξεις: Παρασκευή, Δευτέρα και τονίζεται η χρήση κεφαλαίου γράμματος στις λέξεις της εβδομάδας. Κατόπιν, χρωματίζουν στο Κρυπτόλεξο τις κρυμμένες μέρες της εβδομάδας.
3η Διδακτική ώρα
Δίνεται το 3ο φύλλο εργασίας και οι μαθητές ακούνε από το youtube το τραγούδι: Δώδεκα μήνες αθλητές. Ακολουθεί συζήτηση για τη σημασία της σειράς του κάθε μήνα και τη χρησιμότητά της όσον αφορά την εύρεση της ημερομηνίας λήξης των προϊόντων. Στη συνέχεια γράφουν τους μήνες με τη σειρά και με δύο τρόπους. Ύστερα, συμπληρώνουν στο 4ο φύλλο εργασίας τον αριθμό δίπλα στον μήνα που εμφανίζεται και τους ζητείται να παρακολουθήσουν από το youtube το βίντεο: Πόσες μέρες έχει ο μήνας. Ακολουθεί συζήτηση στην κάθε ομάδα για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τη γροθιά τους για να βρουν τις μέρες του κάθε μήνα, καταγράφουν τις απαντήσεις τους στην 2η άσκηση του 4ου φύλλου εργασίας και ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους στις υπόλοιπες ομάδες. Τέλος, στο 5ο φύλλο εργασίας γράφουν με πεζά γράμματα την ημερομηνία λήξης και ύστερα με αριθμητικό τρόπο.
Με τις δραστηριότητες αυτές κατανοούν με παιγνιώδη τρόπο τους δώδεκα μήνες και τη σειρά τους, αλλά δυσκολεύονται μόνο στην εκμάθηση των ημερών τους. Αυτό θα ξανασυζητηθεί και σε ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος και θα γίνει η εμπέδωσή του.
4η ώρα εργασίας.
Ζητείται από τους μαθητές να φτιάξουν με την ομάδα τους κάποιες ετικέτες προϊόντων και τους δίνεται το 6ο φύλλο εργασίας με την υπενθύμιση να γράψουν τις σημαντικότερες πληροφορίες που πρέπει να έχει κάθε προϊόν, αναζητώντας αν χρειαστεί βοήθεια στις χρήσιμες πληροφορίες. Στη συνέχεια, ζωγραφίζουν τι συσκευασίες και γίνεται συζήτηση για το διαφορετικό χρόνο διάρκειας του κάθε προϊόντος και την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουμε στα ευπαθή προϊόντα.
Οι μαθητές ανταποκρίνονται ευχάριστα στις δημιουργικές δραστηριότητες που προτείνονται και καταλήγουν να δημιουργούν εντυπωσιακές κατασκευές. Συμμετέχουν ενεργά και δημιουργούν μικρά κείμενα με περιορισμούς, προσδίδοντας μεγαλύτερη αξία σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Ιδιαίτερη δυσκολία συναντούν στο βάρους των προϊόντων  το οποίο δεν είναι εύκολο να κατανοήσουν.
5η Διδακτική ενότητα
Οι μαθητές από την προηγούμενη ημέρα έχουν συγκεντρώσει στο χώρο εργασίας τους διάφορα κουτιά, μπουκάλια, σακουλάκια, κ.ά. από συσκευασίες προϊόντων και συζητούν για τις πληροφορίες που περιέχουν. Υπολογίζουν τον χρόνο που απομένει από την ημερομηνία λήξης τους και κατηγοριοποιούν αυτά που είναι ευπαθή και χρειάζονται ψυγείο για να διατηρηθούν.
Δίνεται το 7ο φύλλο εργασίας και κάθε ομάδα καταγράφει σε έναν κατάλογο  τις σημαντικότερες πληροφορίες που περιέχουν 3 από τα ευπαθή προϊόντα που έχουν φέρει στο χώρο έκθεσης της τάξης. Στη συνέχεια μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:www.google.gr  και βρίσκουν εικόνες από τα προϊόντα που έχουν επιλέξει. Τις αντιγράφουν στο φύλλο εργασίας τους και αφού τις εκτυπώσουν, τις παρουσιάζουν στις υπόλοιπες ομάδες.
  6η Διδακτική ώρα
   Ώρα για…διαφημίσεις.
Με τον προτζέκτορα γίνεται παρουσίαση διάφορων γνωστών διαφημίσεων και οι μαθητές τις παρακολουθούν και επαναλαμβάνουν γνωστά σημεία. Γίνονται σχολιασμοί για το ποιες διαφημίσεις γνωρίζουν και ποιες τους αρέσουν ιδιαίτερα. Στη συνέχεια, ζητείται από την κάθε ομάδα να συζητήσει και να κάνει υποθέσεις για τα θετικά και τα αρνητικά των διαφημίσεων και για τις πληροφορίες που μας δίνουν. Μετά την ανακοίνωση των παρατηρήσεων όλων των ομάδων, ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση για το ρόλο των διαφημίσεων και αναζητούνται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους.
Δίνεται το 8ο φύλλο εργασίας και ζητείται από τους μαθητές να φτιάξουν τις δικές τους διαφημίσεις. Οι μαθητές συζητούν στην ομάδα τους, δημιουργούν τις διαφημίσεις τους και τις παρουσιάζουν στην τάξη. Στη συνέχεια, συσκέπτονται με την ομάδα τους και με την ψηφιακή μηχανή του σχολείου μας δημιουργούν διαφημίσεις με εικόνα και ήχο και τις παρουσιάζουν στην τάξη μέσω του βιντεοπροβολέα.
Με την κατασκευή από τους ίδιους διάφορων διαφημίσεων, εξοικειώνονται με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και κατανοούν τη σημασία τους  και το λόγο που τις συναντάμε παντού: από  την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, μέχρι στις στάσεις των λεωφορείων, στους τοίχους κι αλλού.
7η Διδακτική ώρα
 Οι μαθητές ανατρέχουν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www.google.gr και αναζητούν πληροφορίες για την υγιεινή διατροφή. Στη συνέχεια,  φτιάχνουν την πυραμίδα της υγιεινής διατροφής στο 9ο φύλλο εργασίας και την τοποθετούν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης τους. Έπειτα, ανοίγουν την ιστοσελίδα: www.agogiygeias.gr ,διαβάζουν τις πληροφορίες για τις ομάδες των τροφών και παίζουν με τα παιχνίδια:
ü  Η Διατροφούλα σας ρωτάει
ü  Η αλεπουδίτσα μαζεύει υγιεινά φαγητά.
  Μέσα από τη ομαδική προσέγγιση και την συμμετοχική δράση, οι μαθητές αναδεικνύουν την αξία της υγιεινής διατροφής, γνωρίζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και ευαισθητοποιούνται πάνω σε θέματα παιδικής παχυσαρκίας.

8η Διδακτική ώρα
Δίνεται το 10ο φύλλο εργασίας και οι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν πάνω σε θέματα αγωγής καταναλωτή. Τους  δίνονται οι παρακάτω ερωτήσεις και αφού συζητήσουν στις ομάδες τους, απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας.
*      Πώς διαλέγουμε ένα προϊόν ;
*      Τι προσέχουμε σε αυτό;
*      Τι ρόλο παίζει η διαφήμιση;
*      Πόσο μας επηρεάζει η διαφήμιση στις επιλογές μας;
      Κατόπιν, ανοίγουν την ιστοσελίδα: www.agogiygeias.gr και το παιχνίδι: Ο   
Τούλης ο Πατατούλης στον κόσμο των διαφημίσεων. Φτιάχνουν  τις δικές  τους διαφημίσεις με την ομάδα τους και με το λογισμικό Revelation Natural Art δημιουργούν μία αφίσα και διαφημίζουν ένα δικό τους προϊόν.

- Τα εργαλεία: Σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό παρουσίασης Power Point.
Τα φύλλα εργασίας στα οποία οι μαθητές θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά, θα δημιουργηθούν με το λογισμικό γενικής χρήσης.
Το διαδίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για την άντληση, συλλογή και επεξεργασία  των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
- Οι πηγές: Οι μαθητές, για να πετύχουν τους διδακτικούς τους στόχους, επισκέπτονται συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους (http://www.inka.gr, http://google.gr, http://www.agogiygeias.gr) κ.ά. και αντλούν τις πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες..
7. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της προσπάθειας των μαθητών και η ανατροφοδότησή τους στη μαθησιακή διαδικασία γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ανταλλάσουν απόψεις, αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται αποτελεσματικά στις ομαδικές δραστηριότητες. Αξιοποιούν διάφορες διαδικτυακές διευθύνσεις και λογισμικά προκειμένου να συλλέξουν το απαραίτητο υλικό για τις εργασίες τους. Δημιουργούν δικά τους κείμενα, διαφημίσεις, αφίσες, συσκευασίες προϊόντων τα οποία παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους, διευρύνοντας έτσι τις γνώσεις τους. Τέλος, επεξεργάζονται κριτικά τις πληροφορίες, επιχειρηματολογούν προκειμένου να παρουσιάσουν  και να υποστηρίξουν τη γνώμη τους και αυτενεργούν μέσα σε ένα αυθεντικό μαθησιακό περιβάλλον.
8. Επέκταση της δραστηριότητας
Γίνεται συζήτηση με τους μαθητές για τη δυνατότητα επέκτασης του σεναρίου με τη δημιουργία θεατρικού έργου για την παιδική παχυσαρκία.        Επίσης, αναλαμβάνουν να μεγαλώσουν την έκθεση των προϊόντων που έχουν συγκεντρώσει στην τάξη τους και να παίξουν το παιχνίδι ρόλων για το σωστό καταναλωτή και γι’ αυτόν που διατρέφεται υγιεινά.
Συζητούν και προτείνουν θέματα τα οποία θα ανακοινωθούν στην εφημερίδα του σχολείου μας και θα γίνουν γνωστά σ’ όλους τους μαθητές του σχολείου. Επίσης, μπορούν να αναρτήσουν το υλικό που δημιούργησαν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, να επικοινωνήσουν με μαθητές άλλων σχολείων και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την εργασία τους.. Ακόμη, αποφασίζουν να φτιάξουν το πρόγραμμα διατροφής τους για μια εβδομάδα στο σχολείο με το λογισμικό kidspiration.
Τέλος, να δημιουργήσουν μια διαφήμιση για τη σημασία που έχουν οι πληροφορίες στις ετικέτες των προϊόντων και μια αφίσα με οδηγίες για το σωστό καταναλωτή.
9. Βιβλιογραφία
v  Γλώσσα Β΄ Δημοτικού (Βιβλίο μαθητή)
v  Γλώσσα Β΄ Δημοτικού (Τετράδιο εργασιών μαθητή)
v  Γλώσσα Β΄ Δημοτικού (Βιβλίο δασκάλου)
v  Πληροφορική και εκπαίδευση (Συνολική προσέγγιση) Α. Ράπτης - Α. Ράπτη, Αθήνα 1998
v  Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορικής, Τόμος Α΄,   Ράπτης 2002.
v  Η Σχολική Τάξη, Η. Ματσαγγούρας, Αθήνα 2008
v  Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Η. Ματσαγγούρας, Αθήνα 2004
v  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών,2002,τομ. Α΄Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
10. ΔικτυογραφίαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου