Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ (ΚΣΕ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Ταυτότητα……….…………………………………………………...2

Σκεπτικό της δραστηριότητας…………………………………......3

Πλαίσιο εφαρμογής…………………………………………………4

Στόχοι του σεναρίου………………………………………………..6


Αξιολόγηση………………………………………………………...14

Επέκταση της δραστηριότητας………………………….....……15

Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία………………………………………16

 
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΞΗ: ΣΤ’
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θρησκευτικά, ΤΠΕ , εμπλoκή της γνωστικής περιοχής της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης καθως επίσης και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Χρήση επιπλέον δυνατοτήτων του WORD (συνέχεια από πρώτο σενάριο) καθώς επίσης και φυλλομετρητών, εργαλείων πλοήγησης στο διαδίκτυο.
ΘΕΜΑ:  Ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι με τη χρήση ΤΠΕ, το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο των Ρωμαιοκαθολικών, των Προτεσταντών, βασικών στοιχείων του Ισλάμ καθώς επίσης και λατρευτικών συνηθειών των Εβραίων της ΣΤ’ τάξης, της διδακτικής ενότητας Ετερόδοξοι και Αλλόθρησκοι. Μια πρωτη γνωριμία με τους Ρωμαιοκαθολικούς Χριστιανούς, μια πρώτη γνωριμία με τους Ευαγγελικούς Χριστιανούς (Προτεστάντες), η λατρεία των Εβραίων στη συναγωγή το Σάββατο και η προσευχή των Μουσουλμάνων στο τζαμί την Παρασκευή, του μαθήματος των θρησκευτικών.

Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ εφόσον αποτελεί  ενότητα του Αναζητώντας την Αλήθεια στη Ζωή μας της ΣΤ’ τάξης και οι στόχοι που τίθενται είναι συμβατοί του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος των θρησκευτικών.
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Kαινοτομίες:
Οι λόγοι επιλογής της διδασκαλίας με εφαρμογή των ΤΠΕ είναι ότι παρέχουν νεές δυνατότητες στους μαθητές. Έτσι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. Επίσης δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης, να εξασκηθούν στη χρήση τους σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των θρησκειών αλλα και γνωρίσουν τη δυνατότητα που τους δίνει το διαδίκτυο για επικοινωνία με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο (skype). Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και στο σημαντικό ρόλο της καινοτομίας αυτής στην καθημερινή μας ζωής, καθώς με ανάλογα ‘’εργαλεία’’ (τηλεδιάσκεψη) λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις που επιρεάζουν τη ζώή μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Συμβούλειο Υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης, με θετικά αποτελέσματα τόσο στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων όσο και στην οικονομία των Ευρωπαϊκών χωρών.  
Επίσης προωθείται η σύνδεση με άλλες επιστήμες (Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή) η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μεσω κατάλληλων  εκπαιδευτικών λογισμικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Προστιθέμενη αξία - Γνωστικά- διδακτικά προβλήματα:
Ειδικά οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή και του λογισμικού που χρησιμοποιούνται  ως μέσα διδασκαλίας, αφού προωθούνται οι υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών και παρέχονται νεές.Επίσης υποστηρίζεται η ενσωμάτωση της  μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα καθώς με το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο παρέχεται η ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με πλήθος πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες θρησκείες. Προσερχόμενος σε αυτό το ανοιχτό περιβάλλον ο μαθητής θα αναρωτηθεί για την αξία οποιασδήποτε πλευράς της θρησκείας που μελετά, ώστε να είναι βέβαιος ότι σχηματίζει μια πραγματικά ακριβοδίκαιη εικόνα της. Σε μια τέτοια προσέγγιση της γνώσης, οι συνηθισμένες μεθοδολογίες ή ακόμη και η ανοικτή συζήτηση είναι απλώς ανεπαρκείς. Χρειάζεται βαθειά καλλιέργεια για να καταφέρει ο μαθητής να διαμορφώσει μια πραγματικά δική του άποψη, αλλά και αντι-άποψη, να «διαβάσει» σε εύρος και βάθος το ζήτημα που τον απασχολεί, να βγει έξω στον κόσμο και να διερευνήσει εξεταστικά ανθρώπους που εμπλέκονται προσωπικά με ό,τι μελετά. Καμιά απόδειξη δεν γίνεται αποδεκτή με «ελαφριά καρδιά», τίποτε δεν θεωρείται δεδομένο, καμιά εξουσία δεν είναι υπεράνω κριτικής, συμπεριλαμβανόμενης και της αυθεντίας του εκπαιδευτικού. Δεν θα πρέπει επίσης να παραμείνουμε στο γνωσιλογικό χαρακτήρα της ενότητας, και να προσφέρουμε απλές «πληροφορίες». Είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε από βιώματα και εμπειρίες των μαθητών, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για ενεργοποίηση και προβληματισμό, να μην προσφέρουμε έτοιμες απαντήσεις αλλά ευκαιρίες για ανακάληψη και διερεύνηση από τους ίδιους τους μαθητές.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Σε ποιους απευθύνεται- χρόνος υλοποίησης- χώρος υλοποίησης:
Το συγκεκριμένο σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί στην αίθουσα της πληροφορικής και θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες Η/Υ.Επίσης επισημαίνεται η χρήση του διαδραστικού πίνακα διδασκαλίας που βρίσκεται στην αίθουσα της Α’ δημοτικού καθώς και ο προβολέας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις των  μαθητών:
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές χρειάζεται να έχουν κάποιες προαπαιτούμενες γνώσεις. Έτσι πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ορθοδοξίας καθώς επίσης και τα βασικά στοιχεία της ορθόδοξης Χριστιανικής Παραδοσης. Συνακολούθως οι μαθητές   γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ (Σενάριο 1) και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν καθώς και να εμβαθύνουν στη χρήση του λογισμικού γενικής χρήσης(word) αλλά και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες φυλλομετρητών και του Adobe Reader. Για το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της ΣΤ’ τάξης Ετερόδοξοι και Αλλόθρησκοι που θα χρησιμοποιηθεί δεν απαιτούνται ιδιέταιρες γνώσεις χρήσης.

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
Ακόμη απαραίτητα καθίστανται βοηθητικά υλικά και εργαλεία.Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν Ηλεκτονικοί Υπολογιστές, λογισμικό γενικής χρήσης (word), λογισμικό παρουσίασης (Power Point)  ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia), Adobe Reader εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της ΣΤ’ τάξης Ετερόδοξοι και Αλλόθρησκοι, φυλλομετρητής, κατάλληλες διαδικτυακές διευθύνσεις, εκτυπωτής και σαρωτής, φύλλα εργασίας, χαρτιά, μαρκαδόροι και μολύβια καθώς και βιβλία και λεξικά από τη βιβλιοθήκη του σχολείου.
Όσον αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση στο χώρο υλοποίησης του σενερίου (τάξη, εργαστήριο) θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος επίλυσης προβλήματος, όπου με τη συζήτηση και την παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο αλλά και του λογισμικού τουΠαιδαγωγικού Ινστιτούτου της ΣΤ’ τάξης Ετερόδοξοι και Αλλόθρησκοι δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να προβληματίζεται, να αξιολογεί, να συμπεραίνει και να διατυπώνει τις απόψεις του μέσα από διαδικασίες διαλόγου.Έτσι ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη διαδικασία, εμψυχώνει, ενθαρρύνει και δίνει κίνητρα στους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αξιολογήσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους προκειμένου να επιτευχθεί η κριτική σκέψη.

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης:
Η διδακτική μέθοδος που ακολουθείται είναι η καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Μ' αυτή τη μέθοδο οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων αλλά και επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με παιδιά και ιερείς άλλων θρησκειων, ενεργοποιώντας ανώτερες λειτουργίες της σκέψης. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι δασκαλοκεντρική καθώς η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της αυτενέργειας των μαθητών, ενώ ο εκπαιδευτικός παίζει περισσότερο ρόλο καθοδηγητικό και συντονιστικό. Για την επιτυχία της μεθόδου είναι απαραίτητο να οργανωθεί η τάξη σε ομάδες και να χρησιμοποιηθούν φύλλα εργασίας, πλήν της 1ης -2ης διδακτικής ώρας κατά τις οποίες οι μαθητές θα δουλέψουν ατομικά στους Η/Υ ώστε να γίνει και η εμβάθυνση στη διδασκαλία του  Word και η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων στο χειρισμό του φυλλομετρητή.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 Γενικός σκοπός είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν βασικές όψεις του κόσμου της θρησκείας των Ρωμαιοκαθολικών, των Προτεσταντών, των Μουσουλμάνων και των Εβραίων, με συνέπεια μια ευρήτερη κατανόηση τους  αλλα ένα άνοιγμα στον ευρύτερο θρησκευτικό χάρτη: της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου.  


Γνωστικοί στόχοι:  
ü  Να παρουσιάζουν οι μαθητές στοιχεία για τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες της Ελλάδας.(1η -6η δ.ω.)
ü  Να κρίνουν και να ελέγχουν τις ιδέες τους για τις σχέσεις τους με όσους ανήκουν σε άλλη θρησκεία ή ομολογία. (1η -6η δ.ω.)
ü  Να συνειδητοποιούν και να αξιολογολυν τη βιβλική θέση για τον <<άλλον>>(1η -6η δ.ω.)
ü  Να ευαισθητοποιούνται και να αναπτύσσουν θετικές στάσειςαπέναντι στη θρησκευτική και πολιτισμική ετερότητα.  (1η -6η δ.ω.)
ü  Να διακρίνουν την προέλευση συγκεκριμένων μνημείων.         (1η -6η δ.ω.)
ü  Να διακρίνουν τα διάφορα είδη χριστιανικής τέχνης. (1η -2η δ.ω.)
ü  Να καλλιεργήσουν πνεύμα έμπρακτης αλληλεγγύης, ειρήνης και δικαιοσύνης, σεβασμού της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και συνύπαρξης με το <διαφορετικό>.(1η -6η δ.ω.)
ü  Να κατακτήσουν την κριτική κατανόηση των δογματικών, λατρευτικών, υπαρξιακών και πολιτισμικών εκφράσεων άλλων θρησκευμάτων. (1η -6η δ.ω.)
ü  Να γνωρήσουν θρησκευτικούς λειτουργούς άλλων θρησκευμάτων. (1η -6η δ.ω.)
ü  Να επισημάνουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ρωμαιοκαθολικών χριστιανών. (1η  δ.ω.)
ü  Να επισημάνουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Προτεσταντισμού. (2η δ.ω.)
ü  Να μάθουν για την οργάνωση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (Ιεραποστολική δράση, μοναχισμός, ναοδομία, λατρεία, μουσική). (1η δ.ω.)
ü  Να μάθουν ότι η Ρώμη αποτελεί κέντρο αναφοράς όλων των καθολικών (Βατικανό). (1η δ.ω.)
ü  Να γνωρίσουν στοιχεία της ισραηλιτικής πίστης και της λατρείας στη Συναγωγή.(3η-4η δ.ω.)
ü  Να γνωρίσουν στοιχεία της μουσουλμανικής θρησκείας και λατρείας.(5η δ.ω.)
ü  Να υιοθετήσουν σεβασμό για τον απαραβίαστο χαρακτήρα της προσωπικής ελευθερίας κάθε ανθρώπου και για την θρησκευτική ετερότητα. (1η -6η δ.ω.)
ü  Να συνειδητοποιήσουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας και να αναπτύξουν στάσεις σεβασμού της θρησκευτικής και πολιτιστικής ετερότητας. (1η -6η δ.ω.)         

 Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
ü  Να αναπτύξουν  οι μαθητές δεξιότητες στο λογισμικό word(φύλλα εργασίας) και στη χρήση φυλλομετρητών. (1η -6η δ.ω.)        
ü  Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η οποία προωθείται μέσα από το σενάριο αυτό. (1η -6η δ.ω.)          
ü  Να προωθηθεί η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ως κύρια διδακτική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας , στοιχεία απαραίτητα για την προαγωγή και οικοδόμηση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. (1η -6η δ.ω.)        
ü  Να καλλιεργηθούν ικανότητες και δεξιότητες όπως: η οικοδόμηση της νέας γνώσης, η συνθετική σκέψη, το κριτικό πνεύμα, η παραγωγή λόγου (επιστημονικού, επικοινωνιακού), η δημιουργικότητα, η αυτοβελτίωση, η συμμετοχικότητα με σκοπό επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. (1η -6η δ.ω.)        
ü  Να καλλιέργηθεί μια συνειδητή διαπολιτισμική επικοινωνία, καθώς και ο διάλογος, η συνεργασία και η συλλογική πρωτοβουλία. (1η -6η δ.ω.)        
ü   Να ανακαλύπτουν τις επιπτώσεις των θρησκευτικών πιστεύω στη ζωή της κοινότητας – δικής τους και των άλλων. (1η -6η δ.ω.)        
ü  Η ανάληψη ευθυνων ως μέλη της ομάδας της τάξης τους. (1η -5η δ.ω.)        
ü  Η κατανόηση και η καλλιέργεια της οργάνωσης, της συλλογικότητας και της συνεργασίας . (1η -5η δ.ω.)        


Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
ü  Η τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των μαθητων, εφόσον η αυτοπεποίθηση ενός μαθητή για το γνωστικό αντικείμενο σχετίζεται με την πίστη που έχει για τις ικανότητες του να κατανοεί καινούργιες έννοιες, να συμμετέχει ενεργά στο συγκεκριμένο μάθημα και να έχει κατ επέκταση καλές επιδόσεις στις γραπτές δοκιμασίες. Γιατί είναι σαφές ότι οι μαθητές με αυτοπεποίθηση τείνουν να μαθαίνουν περισσότερα, να αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους και να ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το γνωστικό αντικείμενο από ότι οι μαθητές που στερούνται αυτοπεποίθησης.
ü   Να αντιμετωπίζουν εντάσεις και προβλήματα. (1η -6η δ.ω.)        
ü  Να συζητούν, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με όλους τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή πολιτιστική προέλευσή τους (κοινωνικές δεξιότητες). (1η -6η δ.ω.)        
ü  Να συνειδητοποιούν τη δύναμη της επιλογής. (1η -6η δ.ω.)        
ü   Να αναγνωρίζουν και διορθώνουν τα λάθη τους. (1η -6η δ.ω.)        
ü   Να κατανοούν το δικαίωμα της διαφωνίας. (1η -6η δ.ω.)        
ü   Να συναισθάνονται τη σημασία της ποικιλίας. (1η -6η δ.ω.)        
ü   Να καλλιεργηθούν αξίες  και στάσεις  γύρω από την προσωπική ταυτότητα, την οικουμενική συνείδηση, την κοινωνία και επικοινωνία με τους εγγύς και τους μακράν «άλλους», τις πολιτισμικές αξίες, την προάσπιση της ειρήνης, το ενδιαφέρον για τα τοπικά και παγκόσμια προβλήματα, την ανάπτυξη οράματος για τη βελτίωση της ζωής τόσο της πατρίδας μας όσο και ολόκληρου του κόσμου. (1η -6η δ.ω.)        


Στόχοι ως προς τη χρήση των ΤΠΕ:  
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι συνιστά μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση η οποία αξιοποιεί τις δυνατότητες των ΤΠΕ ως εκπαιδευτικών εργαλείων. (1η -8η δ.ω.)         
ü  Να συμπεράνουν ότι η απόκτηση γνώσεων στο συγκεκριμένο  γνωστικό αντικείμενο είναι περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με την παραδοσιακή εκπαίδευση. (1η -6η δ.ω.)        
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικών. (1η -5η δ.ω.)        ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

     
      Παρουσίαση ροής-εφαρμογής των δραστηριοτήτων:
      1η Διδακτική ώρα
Η αφόρμηση θα γίνει με την  παρουσίαση στους μαθητές του 3ου φύλου παρουσίασης του POWER POINT ως ερέθισμα, των 3 πρώτων σελίδων του λογισμικού καθώς επίσης και του χάρτη θρησκειών.

Κατόπιν θα ανασύρουμε από τη μνήμη τους τα γεγονότα που οδήγησαν στο Σχίσμα. Θα τους δοθεί το φύλλο εργασίας της ενότητας (μπορεί να δοθεί είτε  εκτυπωμένο και να εργαστούν ατομικά,  είτε στους Η/Υ που θα έχουν μπροστά τους και να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά και παράλληλα να γίνει υπενθύμιση των δυνατοτήτων του WORD. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στην ιστιοσελίδα της κοινότητας των Ελλήνων Ρωμαιοκαθολικών με μια μικρή ιστορική αναδρομη,θα αναδειχθούν οι διαφορές τους από τους ορθοδόξους και θα ακουστούν εκκλησιαστικοί ύμνοι. Με τη χρήση του λογισμικού θα δοθούν βασικά στοιχεία της θρησκείας τους καθώς και στοιχεία από την ναοδομία και τον διάκοσμο των ναών τους.    
2η Διδακτική ωρα


  Την 2η διδακτικη ώρα οι μαθητές θα γνωρίσουν την γένεση του προτεσταντισμού τα βασικά του δόγματα την διασπαση του αλλά και μέσα από το λογισμικό θα περιηγηθούν στους ναούς τους. Το φύλλο εργασίας θα συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
3-4η Διδακτική ώραΤην 3η και 4η διδακτική ώρα θα γίνει αναφορά στην Εβραϊκή Θρησκεια και θα διαλευκανθεί η σύγχηση της με τον Ιουδαϊσμο. Μέσα από το ηλεκτρονικο βιβλίο  ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σε μορφή .pdf θα ανακαλύψουν τις βασικές αντιλιψεις, τον τρόπο και τον τόπο  λατρείας και τα έθιμα τους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα δώσουμε και βασικές δυνατότητες του Adobe Reader. Τα παιδιά θα υπογραμίσουν τα βασικά στοιχεία και είτε θα τα αποθηκεύσουν στο USB τους είτε θα τα αντιγράφουν στο WORD και στο τέλος θα τα εκτυπώσουν. Με το λογισμικό θα γίνει ανασκόπηση των κυριότερων σημείων και θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο με τη συναγωγή. Το φύλλο εργασίας θα συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  


 


5η Διδακτική ώρα

Μέσω της Wikipedia θα δούνε τα παιδία τις γενικές αρχές του Ισλάμ τη διαφοροποίηση από το μουσουλμανισμό, τον τόπο λατρείας, σημαντικές γιορτές αλλά και τη θέση της γυναίκας γενικά στο Ισλάμ μέσω και της ιστιοσελίδας www.islamfriends.gr. Με το λογισμικό του Π.Ι θα γίνει μια πιο ελκυστική προσέγγιση και θα αποδοθούν σημειολογικά τα βασικά στοιχεία του μαθήματος. Επίσης θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο με το κάλεσμα για προσευχή των μουσουλμάνων. Το φύλλο εργασίας θα δοθεί στους μαθητές και θα συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  6η Διδακτική ώρα
Οι μαθητές θα έχουν επικοινωνία μέσω Skype με σχολείο αλλόθρησκων μαθητών για ανταλλαγή απόψεων, ιδεών προβλημάτων καθημερινότητας διαφορετικότητας τρόπου ζωής κ.α.7η Διδακτική ώρα
Θα γίνει μια επανάληψη των κυριότερων σημείων της ενότητας και θα δοθεί βαρύτητα σε σήμεια που πιθανόν δυσκολεύουν τους μαθητές ώστε να γίνει προετοιμασία για την αξιολόγηση της ενότητας.

8η Διδακτική ώρα

Τα εργαλεία:
Το λογισμικό παρουσίασης Power Point θα χρησιμοποιηθεί στην αφόρμηση αλλά και σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Με το λογισμικό γενικής χρήσης (word) θα δημιουργηθούν τα φύλλα εργασίας και θα καταγραφούν οι πληροφορίες που θα αντλήσουν από το διαδίκτυο. Η Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el. Wikipedia) θα χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση πληροφοριών. Επίσης και η μηχανή αναζήτησης Google όπου θα μπορέσουν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα γεγονότα και τα πρόσωπα του μαθήματος. Ακόμα θα γίνει χρήση και του λογισμικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της ΣΤ’ τάξης Ετερόδοξοι και Αλλόθρησκοι αλλα και της εφαρμογής  Skype για την επικοινωνία με αλλόθρησκους μαθητές της χώρας μας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση, εκτός από τελικό, έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί δηλαδή στο να ελέγξει και να προαγάγει, µέσα από την ανατροφοδότησή της, την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας. Πρόκειται, λοιπόν, για µία αξιολόγηση που πραγµατοποιείται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού χρόνου και δεν αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο του µαθητή, αλλά στον έλεγχο του διδακτικού έργου. Έτσι, οι µαθητές χρειάζεται να:
§  Επεξεργάζονται πηγές και κείµενα
§  Βρίσκουν οι ίδιοι κατάλληλες πληροφορίες, τις ταξινοµούν µε κριτήρια, τις επεξεργάζονται, τις διασταυρώνουν και τις παρουσιάζουν µε φαντασία και πρωτοτυπία
§  Χρησιµοποιούν σωστά τους θρησκευτικούς όρους στην πραγµάτευση των θεµάτων
§  Συζητούν µε επιχειρήµατα και κατανοούν το συνοµιλητή τους
§  την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό από κείμενα και εικόνες, το οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους.

§  Αναγνωρίζουν µέσα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις: εµπειρίες, ιδέες, έννοιες, ζητήµατα που έχουν επεξεργαστεί και να µιλούν για αυτά
§  Συγκρίνουν και συσχετίζουν τα όσα διδάσκονται µε εµπειρίες της καθηµερινής κοινωνικής και προσωπικής ζωής
§  Συσχετίζουν τις γνώσεις τους και από άλλα αντικείµενα µε τα όσα διδάσκονται
§  Ελέγχουν µε νηφαλιότητα την ορθότητα και την επάρκεια απόψεων
§  Χρησιµοποιούν κατάλληλα και εύστοχα το διδακτικό υλικό
§  Κατανοούν, κρίνουν και αξιολογούν µε κριτήρια συµπεριφορές
§  Τροποποιούν τις απόψεις τους και να υπερβαίνουν στερεότυπα
§  Προχωρούν σε προσωπικές συνθέσεις
§  Συνεργάζονται αποτελεσµατικάΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί και στο μάθημα της Ιστορίας μαθαίνοντας για τα ιστορικά γεγονότα της Μεταρρύθμισης, τα συγχωροχάρτια και την Ιερά εξέταση, καθώς και για τα γεγονότα που συνδέονται με την ίδρυση του Ισλάμ και την εξάπλωσή του πέρα από τα όρια της Αραβίας τον 7ο αιώνα. Επίσης στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που αφορά στην ειρηνική συνύπαρξη των Ελλήνων και των Ρωμαιοκαθολικών, παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται ως απόρροια των σχέσεων της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας με την Ορθόδοξη ανατολική εκκλησία. Τέλος στο μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης καθώς με την παρουσία των Ρωμαιοκαθολικών στον ελλαδικό χώρο παρατηρούνται ιδιαίτερες καλλιτεχνικές παραδόσεις όπως ιστορικά κτίρια συναγωγών, λατρευτικά αντικείμενα της Ισραηλιτικής θρησκείας.

Το σενάριο βρίσκεται αναρτημένο  στο http://wgeorge.webnode.gr

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

§  Deseille, Π., Ανατολική και Δυτική Χριστιανοσύνη, μτφρ. Σ. Γουνελά, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2004.
§  Κοντίδης, Θ.(επιμ.), Ο Καθολικισμός, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000.
§  Δεληκωσταντής Κ., «Διπλή ηθική; Η διαλεκτική της ελευθερίας στον Λούθηρο», Σύναξη, 51(Ιούλ.-Σεπτ. 1994), 41-57.
§  Καρμίρης Ι., Ο ορθόδοξος- προτεσταντικός διάλογος. Σύντομος επισκόπησις της ανελίξεως αυτού, Αθήνα 1988.
§  Λούθηρος Μ.,Για την εγκόσμια εξουσία και μέχρι που εκτείνεται η υπακοή μας σ’ αυτήν, μτφρ. Γ. Γρηγορίου, εκδ.Πόλις, Αθήνα 2004.
§  Ματσούκας Ν., Ο Προτεσταντισμός, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1995.
§  Τσελεγγίδης Δ., Η σωτηρολογία του Λούθηρου. Συμβολή στη μελέτη της θεολογίας του Λουθήρου από ορθόδοξη άποψη, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1991.
§  Βέλλα Β., Εβραϊκή Αρχαιολογία, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2003.
§  Mc Afee N., Τα πέντε μεγάλα ζωντανά θρησκεύματα, μτφρ. Σ. Αγουρίδη, εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήνα 1997.
§  Οικονόμου Η., Αρχαιολογία και Θεσμολογία της Βιβλικής Παλαιστίνης, Αθήνα 2004.
§  Ροζάνης Σ., Οσύχγρονος Ιουδαϊσμος, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995.
§  Γιαννουλάτος Α.,(νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας), Ισλάμ. Θρησκειολογική επισκόπησις, εκδ. Πορευθέντες, Αθήνα 1990.
§  Ζιάκας Γ., Ιστορία των θρησκευμάτων Β΄. Το Ισλάμ, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1983.
§  ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, εκδόσεις Αφοι Στεφανάκη, ΑΘΗΝΑ 2005

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου